2018.03.17
1828.03.17
List Martina Hamuljaka Jánovi Hollému
Korešpondencia Jána Hollého, ed. Ambruš Jozef, MS Martin 1967 List 22
1828.03.17
List Martina Hamuliaka Jánovi Hollému
Listy Martina Hamuljaka I. ed. A. Maťovčík MS Martin 1969 List64
1848.03.17
március 17. A király István főherceg nádort királyi teljhatalommal ruházza fel, és hozzájárul a külön magyar kormány megalakításához.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1848.03.17
— István nádor Batthyány Lajos grófot kinevezi miniszterelnökké.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1868.03.17
Návrh na zriadenie meteorologickej jednoty v prospech zveľadenia národného hospodárstva
Dokumenty k sl. nár. hnutiu v r.1848 -1914 II. 1867-1884 Ed. Frant. Bokes, Vyd. SAV Brat. 1965 [159]
1918.03.17
Март, 17. Ленин беседует с чрезвычайным комиссаром правительства в Средней Азии и Бакинской губернии П. А. Кобозевым перед его отъездом из Москвы в Баку, подписывает и вручает ему мандат для принятия необходимых мер по обеспечению власти Советов на местах, передает ему свое письмо на имя бакинских товарищей.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1928.03.17
Троцкий Л.Д.: Протест в ГПУ (Протест местному ГПУ)
Doc. 235
1928.03.17
Троцкий Л.Д.: Письмо Белобородову (Циркуляр № 8. Разное)
Doc. 236
1928.03.17
IV. sjezd ROI (Rudá odborová internacionála) se konal v Moskvě ve dnech 17. března až 3. dubna 1928. Rozvedl a konkretisoval novou linii odborové taktiky, usnesenou IX. plenem EKI.
Gottwald Kl., Spisy I 1925-1929, Svoboda Praha 1951
1938.03.17
Предложение СССР созвать международную конференцию в интересах сохранения мира.
История внешней политики СССР. В двух томах. Том 1. 1917-1945, Москва Наука 1986 г.
1938.03.17
Заявление правительства СССР, осуждающее захват Австрии фа шистской Германией и выражающее готовность Советского Союза оказать помощь Чехословакии в случае агрессии.
История внешней политики СССР. В двух томах. Том 1. 1917-1945, Москва Наука 1986 г.
1938.03.17
Троцкий Л.Д.: Каин Джугашвили идет до конца (Московские процессы)
Doc. 1015
1938.03.17
Троцкий Л.Д.: Новые невозвращенцы.
Doc. 1016
1938.03.17
Из Петрозаводска — И.В. Сталину
Фонд А. Н. Яковлева, Репрессии в СССР Документ №320
1948.03.17
Rada bezpečnosti Organizácie Spojených národov (OSN) rozhodla (9 proti 2 hlasom) zaradiť na program rokovania žiadosť Chile týkajúcu sa Československej republiky (ČSR). Keďže proti návrhu sa postavili len zástupcovia ZSSR a Ukrajiny, Rada bezpečnosti začala rokovať o „československej otázke“. Sovietsky zástupca v Rade Andrej Gromyko označil žiadosť chilského delegáta za pokus o hrubé zasahovanie do vnútorných vecí ČSR. O februárových udalostiach v Československu sa však v OSN rokovalo s prestávkami až do mája 1948. Rokovania neviedli k nijakým významnejším výsledkom a moc komunistov v ČSR nijako neohrozili.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1948.03.17
március 17. Megalakul a Magyarországi Kommunisták Pártja és a Szociáldemokrata Párt közös nagy-budapesti egységbizottsága. (Elnöke: Kádár János, helyettese: Vágvölgyi Tibor, titkára: Köböl József.)
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1978.03.17
március 17. Magyar-amerikai megállapodás Budapesten az egymásnak kölcsönösen nyújtott legnagyobb kedvezményről (életbe lép július 7-én).
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1988.03.17
március 17. Bemutatják a Küldetés Evianba című filmet (rendező: Szántó Erika).
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1988.03.17
- Felhívás a Szabad Kezdeményezések Hálózatának megalapítására. ( → május 1.)
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
2018.03.18
1438.03.18
március 18. Albert magyar királyt Frankfurtban német királlyá választják. (Német királyként II. Albert.)
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1848.03.18
Vyhlásenie uhorského snemu v Bratislave o zrušení poddanstva.
1848.03.18
Forradalom Milánóban és Berlinben.
1848.03.18
Zákon uhorského snemu O zrušení cirkevnej dežmy v znení 1848.XIII.tc 18. 03. 1848
1848.03.18
Obidve komory uhorského snemu zasadajúceho v Bratislave prijali - sčasti aj pod vplyvom správ, že údajne 40-tisícový dav na čele s Alexandrom Petófim je rozhodnutý tiahnuť na Bratislavu - niekolko revolučných zákonov: zákon o zrušení urbárskych povinností roľníctva za štátnu náhradu, zákon o všeobecnom zdanení, zákon o zrušení cirkevného desiatku a o rovnosti ľudu pred zákonom.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1848.03.18
V Miláne vypukla revolúcia. Vzbúrenci v pouličných bojoch vytlačili rakúske vojská z mesta. Hlavný veliteľ habsburských vôjsk v Taliansku Jozef Václav Radecký bol nútený sa stiahnuť so svojimi jednotkami k Verone, kde sa hodlal spojiť s ďalšími rakúskymi silami.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1848.03.18
március 18. Milánóban és Berlinben forradalom tör ki.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1848.03.18
— Pozsonyban elterjed a Rákos mezején Petőfi vezetésével táborozó parasztsereg álhíre.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1848.03.18
— Az országgyűlés mindkét táblája elfogadja a közteherviselésről, az úrbéri szolgáltatások utólagos állami kárpótlással történő azonnali megszüntetéséről és az egyházi tized eltörléséről szóló törvényjavaslatokat.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1848.03.18
Ľudovít Štúr Jozefovi Fričovi
Listy Ľudovíta Štúra II. 1844-1855, Ed. J. Ambruš, Vyd. SAV Brat. 1956, s. 186 Dok. 277
1848.03.18
Ľudovít Štúr Neznámemu
Listy Ľudovíta Štúra II. 1844-1855, Ed. J. Ambruš, Vyd. SAV Brat. 1956, s. 188 Dok. 280
1878.03.18
List 49. Ida Hurbanová S. H. Vajanskému
Korešpondencia Svetozára Hurbana Vajanského I., ed. I. Kusý, Vyd. SAV Brat. 1967 List 49
1908.03.18
Март, 5 (18). Ленин пишет представителю польской социал-демократии в ЦК РСДРП Л. Тышке, запрашивая его согласие на помещение в "Пролетарии" статьи "К оценке русской революции", направленной им в "Przegla^d Socjaldemokratyczny".
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1908.03.18
Март, 5 (18). Ленин выступает от имени РСДРП с речью о значении Парижской Коммуны на интернациональном митинге в Женеве, посвященном трем годовщинам - 25-летию со дня смерти К. Маркса, 60-летию революции 1848 года и дню Парижской Коммуны. (На митинге присутствовало около 250 человек.)
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.03.18
március 18—22. Lupényben (Hunyad vm.) 3350 magyar és román bányász sztrájkol.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1918.03.18
Март, 18. Ленин участвует в совместном заседании Электротехнического отдела и Комитета хозяйственной политики ВСНХ, посвященном вопросам электрификации Петроградского и Центрального промышленного районов; пишет "Заметки об электрификации промышленности Петрограда и Москвы".
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.03.18
Из протокола заседания ВЧК об образовании Иногороднего отдела ВЧК
Фонд А. Н. Яковлева, Лубянка Документ №31
1928.03.18
Jovan M. Jovanović — R. W. Seton-Watsonu Primio i drugo pismo; u trećem će biti sigurno vijest o uspješnom osnivačkom dinneru. Pripreme oko osnivanja Društva u Beogradu teku povoljno i odaziv je dobar. Spominje Radićeve riječi o odgovornosti Srbije za rat i ukazuje na uznemirenost u narodu zbog Italije.
R.W. Seton-Watson i Jugoslaveni : korespondencija 1906-1941, Zagreb-London 1976, II. Doc.No. 157
1938.03.18
Praha, 1938, 18. března. Otto Strafier, bývalý nacistický predák a osobní nepřítel Adolfa Hitlera žijící v Praze, posila Setonovi-Watsonovi kópie svých posledních publikací a memorandum týkající sc vážneho nebezpečí nemeckého útoku na Československo po anšlusu Rakouska 11. března 1938
R.W.Seton-Watson, Documents/Dokumenty 1906-1951. Ústav T.G.Masaryka - Matica slovenská, 1995
1938.03.18
М.П. Фриновский — И.В. Сталину
Фонд А. Н. Яковлева, Репрессии в СССР Документ №321
1948.03.18
Подписание Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Советским Союзом и Народной Республикой Болгарией.
История внешней политики СССР. В двух томах. Том 2. 1945-1980, Москва Наука 1981 г.
1978.03.18
március 18. A kiválasztott magyar ürhajósjelöltek a Szovjetunióba utaznak felkészülésre.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1988.03.18
március 18-21. Nemzetközi gazdasági tanácskozás Győrött a szocialista gazdasági reform alternatíváiról.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1998.03.18
Ministerka zahraničných vecí Zdenka Kramplová odovzdala vedúcim zastupiteľských úradov „európskej trojky“ odmietavé stanovisko k ich vyhláseniu z 10. marca.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
2018.03.19
1848.03.19
március 19. Az országgyűlés alsótáblája elutasítja a pesti Közbátorsági Választmány Pozsonyba érkezett küldöttségének kérését, hogy székhelyét Pestre helyezze át.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1848.03.19
— A pest-budai szerbek a királyhoz intézett feliratban kérik nemzetiségük és nemzeti nyelvük elismerését.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1848.03.19
— Megjelenik Pesten a Márczius Tizenötödike, a márciusi fiatalok napilapja. Szerkesztője Pálfi Albert. (Betiltják 1849. július 7.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1868.03.19
Prípis 25 miest a dedín Liptovskej stolice pred krajinský snem v Pešti v záležitosti rieśenia národnej otázky.
Jozef Butvin, Slovenský národný pohyb a ľudové petície na Spiśi v 60. rokoch 19. storočia In: K slovenskému národnému vývinu na východnom Slovensku" Východoslovesnké vydavateľstvo Košice 1970; Slovenské noviny č. 74 z 20.6.1868
1868.03.19
List 24. S. Hurban J. M. Hurbanovi
Korešpondencia Svetozára Hurbana Vajanského I., ed. I. Kusý, Vyd. SAV Brat. 1967 List 24
1898.03.19
Vajanského referát o knihe Miklósa Szemereho Ideál.
Vnútorní nepriatelia. Národnie noviny, 19.3.1898, roč. 29, č. 64. In: Miloslav Szabó, Od slov k činom. Slovenské národné hnutie a antisemitizmus (1875 - 1922) Kalligram, 2014
1918.03.19
Март, 19. Ленин председательствует на заседании Совнаркома, на котором обсуждаются вопросы о Чрезвычайной эвакуационной комиссии, о Высшем военном совете и др.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.03.19
Между 19 и 26 марта. Ленин пишет предисловие к сборнику "Против течения".
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1938.03.19
Троцкий Л.Д.: Жрецы полуправды (Западная интеллигенция)
Doc. 1017
1948.03.19
A csehszlovák kormány határozata szerint azok a cseh országrészekben dolgozó magyarok, akik kötelezik magukat, hogy nem térnek vissza Szlovákiába, hanem letelepednek Csehországban, visszakaphatják csehszlovák állampolgárságukat, egyúttal elrendeli a deportáltak Szlovákiában hagyott ingatlan vagyonának elkobzását és szlovák ún. bizalmiaknak való átadását. A kormány határozatot hoz a lakosságcsere-egyezmény alapján Magyarországra telepített magyarok Csehszlovákiában hátrahagyott vagyonának a szlovák és cseh áttelepülõk közötti szétosztásáról is.
Popély Árpád: A csehszlovákiai magyar kisebbség jogfosztottságának évei. Kronológiai áttekintés
1948.03.19
Записка заведующего отделом по делам ООН МИД СССР С.А. Виноградова заместителю министра иностранных дел СССР А.Я. Вышинскому
Фонд А. Н. Яковлева, Ближневосточный конфликт Документ №11
1948.03.19
Приказание начальника ГУЛАГа МВД СССР № 41 о распределении легковых автомашин, закрепленных за ГУЛАГом
Фонд А. Н. Яковлева, История государственных учреждений СССР Документ №23
1968.03.19
Запись беседы советника Посольства СССР в ГДР В.П. Гренкова с заведующим отделом соседних стран МИД ГДР Р. Хельмером
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №6
1968.03.19
Gréckokatolícky biskup Vasil Hopko napísal list Národnému zhromaždeniu, v ktorom požadoval rehabilitáciu gréckokatolíckej cirkvi a uznanie neplatnosti prešovského „soboru“ z roku 1950.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1988.03.19
V Toronte (Kanada) zomrel Rudolf Fraštacký (*11. 2. 1912, Mošovce), odbojár v skupine Flóra. Od roku 1945 patril medzi vedúcich činiteľov Demokratickej strany, za ňu bol v rokoch 1946 - 1947 povereníkom výživy a zásobovania a podpredsedom Zboru povereníkov. Po februárovom prevrate roku 1948 emigroval, predseda Zastupiteľskej rady slobodného Československa v New Yorku, člen Stálej konferencie slovenských demokratických exulantov, bankový podnikateľ a vedúci nakladateľstiev Poľana (Zurich) a Liber (Lausanne).
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1998.03.19
Maďarský veľvyslanec Jenó Boros odovzdal Vladimírovi Mečiarovi list Gyulu Horná adresovaný Medzinárodnému súdnemu dvoru (MSD) v Haagu. Okrem iného sa v ňom uvádzali dôvody maďarskej strany na odloženie termínu podpísania Rámcovej dohody medzi Maďarskou republikou a Slovenskom v súvislosti s rozhodnutím MSD v kauze Vodné dielo Gabčíkovo - Nagymaros.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1998.03.19
V druhom skrutíniu druhého kola voľby prezidenta v Národnej rade Slovenskej republiky získal Ladislav Ballek 50 hlasov, Milan Fogaš tesne pred volbou kandidatúru stiahol.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
2008.03.19
Prezídium Slovenskej demokratickej a kresťanskej únie - Demokratická strana rozpustilo všetkých 32 miestnych zväzov strany v Bratislave z dôvodu ich nefunkčnosti a porušovania vnútrostraníckych pravidiel.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
2018.03.20
1458.03.20
március 20. után Gyulafehérváron eltemetik Hunyadi Lászlót.
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1488.03.20
V Brne vyšlo prvé vydanie kroniky Jána z Turca (Turóci, Thuróczi), v ktorej podal históriu Uhorska od najstarších čias až do svojej súčasnosti. 1488. Ostrihomskému arcibiskupstvu patrilo v tomto čase 112 majetkových celkov. Z toho bolo 14 mestečiek a 98 dedín. Väčšina z nich ležala na území dnešného Slovenska.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1488.03.20
— I. Mátyás III. Frigyes követeivel az 1487. évi fegyverszünetet 1488. augusztus 1-ig meghosszabbítja.
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1488.03.20
— I. Mátyás 500 főből álló sereget küld apósa, Ferdinánd nápolyi király megsegítésére VIII. Ince pápa és Velence ellen.
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1488.03.20
március 20. Brünnben kinyomtatják Thuróczy Jánosnak, a királyi személyes jelenlét ítélőmesterének munkáját, a Chronica Hungarorumoi, amely a kezdetektől 1487 augusztusáig tárgyalja a magyarok történetét. (A Képes és a Budai Krónika, továbbá Lorenzo de Monaci II. Kis Károlyról írott műve mellett főleg Zsigmond és a Hunyadiak korát illetően önálló kutatásokra, szemtanúk közlésére is támaszkodik. Népszerűsíti a hun—magyar azonosságtudatot. A munka függelékeként lát napvilágot Rogerius váradi főesperes, a későbbi spalatói érsek 1243 körül írt munkája, a tatárjárásról szóló Carmen Miserabile. Theobald Feger budai német könyvkereskedő megrendelésére és költségén a Thuróczy-krónika június 3-án Augsburgban is megjelenik.)
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1848.03.20
Panovník menoval za dočasného ministerského predsedu rakúskej vlády Franza Antona Kolowrata.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1848.03.20
Dolná komora uhorského snemu prijala návrh tlačového zákona, ktorý predpisoval vydavateľom denníkov zložiť istinu vo výške 20 000 zlatých a tzv. tlačové previnenia podľa ich povahy trestal až štvorročným väzením. Peštianska radikálna mládež verejne protestovala proti zneniu návrhu a na znak nesúhlasu ho 22. marca ostentatívne spálila. Nasledujúci deň dolná komora parlamentu návrh zákona čiastočne upravila.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1848.03.20
március 20. Az országgyűlés alsótáblája elfogadja Szemere Bertalan sajtótörvény-javaslatát. (A napilapok kiadóitól 20 ezer Ft biztosítékot kíván; a sajtóvétségeket 4 évig terjedő börtönnel, illetve pénzbírsággal bünteti.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1848.03.20
— Az erdélyi liberális nemesi ellenzék gyűlése Kolozsvárott. (A Magyarországgal való unió megszavazására azonnali országgyűlés összehívását követeli.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1848.03.20
— A határőrvidéki Pancsova szerb lakossága a magyar forradalom mellett tüntet.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1848.03.20
— Az uralkodó Franz Anton Kolowrat grófot osztrák ideiglenes miniszterelnökké nevezi ki.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1908.03.20
To už nejde bratia moji, aby sme sa naďalej v blate váľali!
Ľudové noviny, 1908:12/07
1908.03.20
Žandárska surovosť. Kaplán Tománek pod strážou.
Ľudové noviny, 1908:12/07
1908.03.20
Černovská kalvária III.
Ľudové noviny, 1908:12/03
1908.03.20
Slavné redakci Ľudových novín v Uh. Skalici
Ľudové noviny, 1908:12/01
1918.03.20
március 20. Kihirdetik a hadsereg-főparancsnokságnak a katonaszökevényekre vonatkozó statáriumát.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
2018.03.21
1288.03.21
március 21. IV. (Kun) László elrendeli, hogy a Budáról Győrbe tartó hazai és külföldi kereskedők — akár a dunai, akár a szárazföldi utat veszik igénybe — kötelesek az esztergomi káptalannak vámot fizetni.
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1288.03.21
március 21. előtt IV. (Kun) László Esztergomban kibékül Lodomér esztergomi érsekkel. (Megesküszik, hogy a tatárokkal nem szövetkezik, nem keresztényt nem juttat hivatalhoz, kunjaival együtt keresztény módra él, az egyház kiváltságait és szabadságát megtartja, helyreállítja az ország békéjét, feleségét, Erzsébetet visszaveszi, kun szeretőjét pedig elbocsátja; ennek fejében az érsek feloldozza a kiközösítés alól.)
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1708.03.21
március 21. Rákóczi I. (Nagy) Péter cár udvarába állandó követet küld Thalaba Máté személyében. (Június 30-án jelentkezett a cárnál a szmolenszki táborban.)
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1848.03.21
V Bratislave a v Košiciach došlo k protižidovským nepokojom, v dôsledku ktorých magistrát mesta prikázal zatvoriť židovské obchody v meste a bola zakázaná účasť Židov v tvoriacej sa garde.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1848.03.21
március 21. Megalakul a Pest megyei Közbátorsági Választmány.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1848.03.21
— A püspöki kar, Hám János szatmári püspök vezetésével, védelmet kér a királytól az egyházi tized kárpótlás nélküli eltörlése ellen.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1908.03.21
március 21. A budapesti Vígszínházban bemutatják Bródy Sándor A tanítónő című színművét.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1918.03.21
Nemecko začalo poslednú sériu ofenzív vo Francúzsku potom, ako po podpísaní mieru s Ruskom premiestnilo jednotky z východného frontu.
Slováci v prvej sv. vojne Ed. D. Kováč, LIC Brat. 2010
1918.03.21
Német offenzíva Nyugaton.
1918.03.21
Nemecko začalo poslednú sériu ofenzív vo Francúzsku po tom, ako po podpísaní mieru s Ruskom premiestnilo svoje jednotky z východného frontu.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1918.03.21
március 21. Megindul az arrasi német támadás a nyugati hadszíntéren.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1918.03.21
Март, 21. Ленин председательствует на заседании Совнаркома. При обсуждении вопроса об управлении железными дорогами Республики он редактирует проект "Декрета о централизации управления, охране дорог и повышении их провозоспособности" и выступает в его защиту. На заседании СНК обсуждаются также вопросы об эвакуации металлов и военного снаряжения, проект устава Кооперативного банка и др.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.03.21
Из протокола заседания ВЧК о регистрации арестованных
Фонд А. Н. Яковлева, Лубянка Документ №32
1938.03.21
március 21. A Kisgazdapárt hat neves képviselője bejelenti kiválását a pártból. (A későbbiek folyamán ezek a képviselők a Hungarista Mozgalom felé orientálódnak.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1948.03.21
Az Alkotmányozó Nemzetgyûlés 45/1948 sz. törvényével a mezõgazdasági ingatlanok elidegenítését az illetékes járási nemzeti bizottság engedélyéhez köti azzal, hogy az engedély csak a csehszlovák állampolgárságú, cseh, szlovák vagy más szláv nemzetiségû vásárlónak adható meg; az „új földreformról” rendelkezõ 46/1948 sz. törvénye pedig kimondja, hogy az állam felvásárol (valójában kisajátít) és az arra rászorulók között szétoszt minden 50 hektárt meghaladó földbirtokot, földjuttatásban azonban csupán a cseh, szlovák vagy más szláv nemzetiségû csehszlovák állampolgárok részesülhetnek.
Popély Árpád: A csehszlovákiai magyar kisebbség jogfosztottságának évei. Kronológiai áttekintés
1948.03.21
Ústavodarným národným zhromaždením prijaté roľnícke zákony odštartovali tretiu etapu pozemkovej reformy, ktorá mala za následok rozsiahle vlastnícke zmeny. Postihla najmä vlastníkov poľnohospodárskej pôdy nad 50 ha, resp. tých vlastníkov pôdy, ktorí na nej nepracovali. Tým sa do praxe uvádzali tézy tzv. hradeckého programu. Pôda sa prideľovala štátnym majetkom a vznikajúcim roľníckym družstvám. Na Slovensku išlo o 78-tisíc ha poľnohospodárskej pôdy.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1968.03.21
Специальный меморандум ЦРУ о советской европейской политике
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №7
1968.03.21
Постановление президиума ЦК КПЧ «О Программе действий КПЧ»
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №8
1968.03.21
Stenografický záznam diskuse na 63. schůzi předsednictva ústředního výboru KSČ k návrhu Akčního programu KSČ a k politické situaci.
Projekt Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR Dokument č. 16
1968.03.21
Článek biskupa Františka Tomáška Náboženství a socialismus, uveřejněný v týdeníku Literární listy.
Projekt Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR Dokument č. 17
1968.03.21
Zkrácený záznam vystoupení Josefa Smrkovského, Oty Šika, Gustáva Husáka, Eduarda Goldstückera ad. na 2. mítinku Mladí se ptají, uveřejněný v deníku Rudé právo.
Projekt Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR Dokument č. 18
1968.03.21
Rozhovor redaktora Rudého práva Václava Kotka s Gustávem Husákem.
Projekt Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR Dokument č. 19
1968.03.21
A Csemadok KB körlevele a szövetség járási bizottságaihoz, amelyben felkéri a járási bizottságokat és helyi szervezeteket, hogy véleményezzék s szükség szerint további javaslatokkal egészítsék ki a KB március 12-i állásfoglalását
Popély Árpád, 1968 és a csehszlovákiai magyarság Dok. 3
1978.03.21
ТАСС выступил с публикацией «К советско-китайским отношениям».
История внешней политики СССР. В двух томах. Том 2. 1945-1980, Москва Наука 1981 г.
1978.03.21
Informace o Chartě 77 - č. 5
1978.03.21
március 21-30. Magyarországon tartózkodik W. Brandt a Német Szociáldemokrata Párt (SPD) elnöke.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1988.03.21
Informace o Chartě 77 - č. 6
1988.03.21
Записка А.Н. Яковлева в ЦК КПСС «Об итогах совещания секретарей ЦК братских партий социалистических стран по идеологическим вопросам (Улан-Батор, 16–17 марта 1988 г.)»
Фонд А. Н. Яковлева, Политические и государственные деятели СССР Документ №64
1998.03.21
Minister vnútra Gustáv Krajci vyhlásil: „Jediným cieľom a úlohou Hnutia za demokratické Slovensko je vyhrať voľby, iný cieľ pre nás neexistuje. “
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1998.03.21
V Bratislave sa po 30 rokoch uskutočnila úspešná transplantácia srdca.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
2018.03.22
1798.03.22
V Bratislave zomrel Matúš Pankl (*10. 8. 1740, Oslip, Rakúsko), profesor fyziky na univerzite v Trnave, potom profesor prírodných vied a poľnohospodárstva na Kráľovskej akadémii v Bratislave. Poľnohospodárstvo prednášal aj v bratislavskom Generálnom seminári. Autor učebníc fyziky a poľnohospodárskych náuk. Člen Vlastenecko-hospodáŕské společnosti v Prahe.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1848.03.22
V Benátkach vypukla revolúcia.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1848.03.22
V Banskej Štiavnici a v okolí baníci žiadali zvýšenie miezd, zlepšenie svojho sociálneho postavenia, rozšírenie svojich práv a protestovali proti krivdám zo strany vedenia banských podnikov. Až v apríli sa vládnemu komisárovi Ľudovítovi Benickému (Beniczky) podarilo rôznymi taktickými ústupkami, sľubmi a pomocou vojska hnutie pacifikovať.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1848.03.22
március 22. Velencében kitör a forradalom.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1848.03.22
— A pozsonyi országgyűlés elfogadja a nemzetőrség megalakítását kimondó törvényjavaslatot.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1848.03.22
— Kossuth javasolja az országgyűlésen, hogy a horvátok belügyeikben saját nyelvüket használhassák, és csak a Magyarországgal való kapcsolat nyelve legyen magyar.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1848.03.22
— A pesti radikális ifjúság nyilvánosan elégeti Szemere Bertalan március 20-i sajtótörvény-javaslatát, mert az visszakozás a forradalom kivívta teljes sajtószabadsághoz képest.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1848.03.22
— A Selmecbányái bányászok béremelést követelnek.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1918.03.22
Март, 22. Ленин участвует в заседании Комитета хозяйственной политики ВСНХ, на котором рассматривается смета на строительство Волховской гидроэлектростанции.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.03.22
Распоряжение о деньгах и вещах расстрелянных по делу об убийстве самокатчика
Фонд А. Н. Яковлева, Лубянка Документ №33
1918.03.22
Удостоверение личности Ф.Э. Дзержинского
Фонд А. Н. Яковлева, Политические и государственные деятели СССР Документ №1
1938.03.22
Londýn, 1938, 22. března. Seton-Watson žádá britského ministra vnitra sira Samucla Hoara o verejné uznaní dúležitosti strategického postavení Československa a o dcklaraci spolcčnčho zájmu Británie a Sovčtského svazu na udržení siatu quo ve strední Evropč
R.W.Seton-Watson, Documents/Dokumenty 1906-1951. Ústav T.G.Masaryka - Matica slovenská, 1995
1938.03.22
Andrej Hlinka: + Jozef Kačka
Slovák, 22. 3. 1938, roč. 20, č. 67, s. 1. (Andrej Hlinka) Slovák týždenník, 27. 3. 1938, roč. 19, č. 13, s. 1. (Andrej Hlinka)
1938.03.22
22. - 24. marec. Nemecké aktivistické strany v Československu - agrárna, živnostenská a kresťansko-sociálna - opustili tábor vládnej koalície. Zlúčili sa so Sudetonemeckou stranou, vedenou Konrádom Henleinom.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1948.03.22
22. - 23. marec. Slovenská národná rada (SNR) prerokovala a schválila programové vyhlásenie Zboru povereníkov prednesené Gustávom Husákom. Tým vyslovila dôveru novému Zboru povereníkov. Za programové vyhlásenie hlasovalo všetkých 64 prítomných členov SNR.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1948.03.22
Slovenská národná rada prijala nariadenie o pracovných útvaroch, ktoré sa stali tábormi nútených prác. O zaradení do pracovného útvaru rozhodovala trojčlenná komisia pri Povereníctve vnútra. Boli to tresty bez súdu.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1948.03.22
március 22. Megalakul a Magyar Ifjúsági Népi Szövetsége (MINSZ), az ifjúság egységes társadalmi szervezete.
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1948.03.22
G. M. Puskin jelentése V. M. Molotovnak a jugoszláv küldöttség vezetője, M. Dilas barátságtalan viselkedéséről a szovjet képviselettel szemben az 1848-as magyar forradalom 100. évfordulójának ünnepségén (Budapest, 1948. március 22.)
Iratok a magyar-szovjet kapcsolatok történetéhez 1944. október - 1948. június, szerk. Vida István, Gondolat Bp. 2005 Dokument No. 130
1968.03.22
22. marca - Antonín Novotný rezignoval na funkciu prezidenta štátu.
1968.03.22
Запись беседы заведующего IV Европейским отделом МИД СССР Е.И. Громовым с послом ЧССР в Москве О. Павловским
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №74
1968.03.22
Dopis Antonína Novotného poslancům Národního shromáždění, oznamující jeho rezignaci na funkci prezidenta republiky.
Projekt Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR Dokument č. 20
1968.03.22
Anketa s názory na odstoupení prezidenta republiky Antonína Novotného, uveřejněná ve zvláštním vydání deníku Rudé právo.
Projekt Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR Dokument č. 21
1968.03.22
A Szlovák Írók Szövetsége magyar szekciójának állásfoglalása, amelyben síkra száll az önigazgatás elvén alapuló művelődéspolitika kialakításáért, a második világháború utáni jogsérelmek orvoslásáért, valamint a magyar kisebbség megalkuvó és passzív vezetőinek a közéletből való távozásáért
Popély Árpád, 1968 és a csehszlovákiai magyarság Dok. 4
1968.03.22
Antonín Novotný po tom, ako sa od polovice februára 1968 zintenzívnila verejná kritika za jeho spochybňovanie demokratizačného procesu, rezignoval na funkciu prezidenta Československej socialistickej republiky.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1968.03.22
március 22. Csehszlovákia köztársasági elnöke. A. Novotny lemond. (Április 28.: utóda L. Svoboda.) — Az építésügyi és városfejlesztési minisztérium vezetését Bondor József veszi át.
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1988.03.22
CSMKJB: „A magyar határ mentén nehéz körülmények között élő szlovákok" levele — 1988. március 22
Kettős elnyomásban 1993, Függelék, Dok.30
2018.03.23
1598.03.23
március 23. Erdélyi országgyűlés Gyulafehérvárott. (Tudomásul veszi Báthori Zsigmond lemondását és Erdély átadását.)
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1758.03.23
V Bratislave zomrel Ján Krištof Burgstaller (*23. 1. 1674, Bratislava), obchodník, mecén, ktorý založil základinu pre štúdium Bratislavčanov na univerzite v Gôttingene (Nemecko), vydal mapy Bratislavskej a Šopronskej stolice a dal vyhotoviť presný topografický plán Bratislavy.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1848.03.23
Panovník menoval podmaršala Josipa Jelačiča za chorvátskeho bána a hlavného veliteľa chorvátskych vojenských síl.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1848.03.23
Sardínske kráľovstvo vyhlásilo vojnu Rakúskemu cisárstvu a sardínsky panovník Karol Albert sa pohol so svojím vojskom na podporu povstania v Lombardsku.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1848.03.23
Ľudovít Baťán (Batthyány) predstavil snemu zloženie prvej uhorskej konštitučnej vlády. Ministrom financií sa stal Ľudovít Košut (Kossuth), ministrom vnútra Bartolomej Semere (Szemere), ministrom hospodárstva a obchodu Gabriel Klauzál, ministrom obrany Lazar Mésároš (Mészáros), ministrom dopravy a práce Štefan Séčeni (Széchenyi), ministrom spravodlivosti František Deák, ministrom výučby a kultu Jozef Eôtvôš (Eôtvôs) a ministrom pri viedenskom dvore Pavol Esterházi (Eszterházy).
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1848.03.23
március 23. Károly Albert szárd király hadat üzen az Osztrák Császárságnak és fegyveresen a lombardiai fölkelők segítségére kel. (Az elkövetkező hetekben a császári csapatok kiszorulnak Felső-Itáliából.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1848.03.23
— Az uralkodó Josip Jellacic br. altábornagyot kinevezi horvát bánná és zágrábi főhadparancsnokká.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1848.03.23
— Batthyány Lajos gr. miniszterelnök a nádor megbízása alapján megalakítja a Miniszteri Országos Ideiglenes Bizottmányt. (Tagjai: Szemere Bertalan, Klauzál Gábor és 24-től Pulszky Ferenc, akiket megbíz a fővárosban az ügyek irányításával.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1848.03.23
— Az országgyűlés a király elé terjeszti a független, felelős magyar kormányról szóló törvényjavaslatot.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1848.03.23
— Az alsótábla a március 22-i pesti tüntetés hatására módosítja Szemere Bertalan sajtótörvény-javaslatát.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1848.03.23
Batthyány Lajos gr. miniszterelnök körlevélben tudatja a megyékkel az úrbéri szolgáltatások utólagos állami kárpótlással történt megszüntetését.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1848.03.23
— Konzervatív követek, az úrbéri szolgáltatások eltörlését kimondó törvényjavaslat értelmezése ürügyén, módosító javaslatot terjesztenek az országgyűlés elé. (Törvényjavaslatuk jelentős területeket vonna ki a felszabadító törvények hatálya alól.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1908.03.23
Март, 10 (23). Статья Ленина "Уроки Коммуны" опубликована в № 2 "Заграничной Газеты".
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.03.23
Сталин И.В., О Татаро-Башкирской Советской Республике
Сталин И.В. Cочинения, Том 4: 1917 - 1920. Москва, ОГИЗ, 1953 [https://www.marxists.org/russkij/stalin/t4/tatar_bashkir.htm Doc. 172]
1918.03.23
Март, ранее 23. Ленин беседует с самоучкой-изобретателем, конструктором одного из первых отечественных тракторов Я. В. Маминым, работавшим на заводе сельскохозяйственного машиностроения "Возрождение" в Екатериненштадте (ныне г. Маркс, Саратовской области).
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.03.23
Март, 23. Ленин дает интервью корреспонденту английской газеты "Daily News" А. Рансому.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.03.23
Март, 23. Ленин председательствует на заседании Совнаркома. При обсуждении вопроса об изменении "Декрета о централизации управления, охране дорог и повышении их провозоспособности" Ленин вносит поправки в текст декрета и в полемике с представителями Викжедора - левыми эсерами отстаивает необходимость установления единоначалия в управлении железнодорожным транспортом.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.03.23
Между 23 и 28 марта. Ленин диктует стенографу Я. Хлебникову первоначальный вариант статьи "Очередные задачи Советской власти".
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.03.23
Из протокола заседания ВЧК об утверждении Похопина негласным сотрудником
Фонд А. Н. Яковлева, Лубянка Документ №34
1928.03.23
Внесение советской делегацией проекта конвенции о немедленном. полном и всеобщем разоружении на V сессии Подготовительной комиссии конференции по разоружению.
История внешней политики СССР. В двух томах. Том 1. 1917-1945, Москва Наука 1986 г.
1938.03.23
március 23. Megkezdődik a képviselőházban a választójogi törvényjavaslat vitája.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1948.03.23
március 23. A Szociáldemokrata Párt (a bolgár, csehszlovák és lengyel szociáldemokrata, illetve szocialista pártokkal egyszerre) kilép a londoni Szocialista Tájékoztatási Irodából (SZOCINFORM).
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1968.03.23
23. – 24. marca – V nemeckých Drážďanoch sa konalo stretnutie vedúcich predstaviteľov Bulharska, Maďarska, NDR, Poľska a ZSSR s československou delegáciou, ktorú tvorili Alexander Dubček, Jozef Lenárt, Oldřich Černík, Drahomír Kolder, Vasil Biľak. Odznela tu kritika pomerov v ČSSR, označených termínom plazivá kontrarevolúcia.
1968.03.23
Постановление Политбюро ЦК КПСС «Об информации по Чехословакии»
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №30
1968.03.23
Стенограмма состоявшегося в Дрездене совещания руководителей БКП, ВСРП, КПСС, КПЧ, ПОРП и СЕПГ.
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №75
1968.03.23
Из протокола устного сообщения А.Дубчека и других членов чехословацкой делегации о встрече коммунистических партий в Дрездене.
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №76
1968.03.23
Stenografický záznam porady šesti komunistických stran v Drážďanech 23. března 1968, věnované událostem v Československu po lednovém plénu ÚV KSČ.
Projekt Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR Dokument č. 22
1968.03.23
V Drážďanoch sa uskutočnilo stretnutie vedúcich straníckych a štátnych činiteľov Bulharska, Maďarska, Nemeckej demokratickej republiky, Poľska a ZSSR s československou delegáciou (Alexander Dubček, Jozef Lenárt, Oldŕich Čemík, Drahomír Kolder, Vasil Biľak). Vedenie Československej socialistickej republiky bolo na porade podrobené ostrej kritike za údajne „vlažný postoj k antisocialistickým tendenciám“. Drážďanské stretnutie sa stalo začiatkom koordinovaného postupu piatich štátov Varšavskej zmluvy proti obrodnému procesu v Československu. Rumunsko sa na porade nezúčastnilo.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1968.03.23
március 23. Bulgária. Csehszlovákia. Lengyelország. Magyarország, a Német Demokratikus Köztársaság és a Szovjetunió kommunista pártjai és kormányai vezetőinek eszmecseréje Drezdában.
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1978.03.23
március 23-24. Országgyűlési ülésszak. Az 1978. évi I. törvény a belkereskedelemről.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1978.03.23
- Meghal Ortutay Gyula, a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat elnöke.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1988.03.23
V Unionsville (Kanada) zomrel Štefan B. Roman (*17. 4. 1921, Velký Ruskov), priemyselník, do zámoria odišiel roku 1937, zúčastňoval sa na spolkovom a verejnom živote Slovákov v Kanade, účastník II. vatikánskeho koncilu, iniciátor založenia Svetového kongresu Slovákov, v rokoch 1970 - 1988 jeho predseda.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1988.03.23
március 23-24. A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának ülése. Témák: a párt vezető szerepe, a politikai intézményrendszer működésének fejlesztése, az országos pártértekezlet összehívása május 20- ra, és annak állásfoglalás-tervezete. ( → május 10.)
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994