2018.02.25
1368.02.25
V Budíne sa uskutočnili rokovania medzi Ľudovítom I. a poľským kráľom Kazimírom III. o rozšírení obchodných stykov. Poľskí obchodníci mohli so svojím tovarom prísť až do Košíc a tam ho vyložiť na predaj počas troch dní. Rovnaké výsady získali aj uhorskí obchodníci v Poľsku (Krakove).
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1368.02.25
február 25. I. (Nagy) Lajos és III. (Nagy) Kázmér lengyel király kereskedelmi egyezményt köt Budán. (A lengyel kereskedők Kassáig szabadon jöhetnek, ott áruikat három napig ki kell rakniok eladásra; megmaradt áruikat továbbvihetik Magyarországra vagy azon túl. — A lengyel uralkodó a magyar kereskedőknek hasonló kiváltságokat adományoz Krakkóban.)
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1678.02.25
február 25. Apafi fejedelem e napon keltezett levélben felszólítja Thököly Imrét, hogy a bujdosók csapatait vonja ki Erdélyből.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1848.02.25
Ľudovít Košut (Kossuth) na konferencii opozičných poslancov oznámil, že v krátkom čase predloží snemu návrh adresy nevyhnutných reforiem a bude žiadať ústavu pre rakúske a české dedičné dŕžavy. Na ďalšom zasadnutí 27. februára bol tento návrh zamietnutý.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1848.02.25
február 25. Kossuth az ellenzéki követek konferenciáján bejelenti, hogy a közeljövőben felirati javaslatot terjeszt az országgyűlés elé. amelyben ismerteti az elengedhetetlen reformokat, s alkotmányt kér az osztrák és cseh örökös tartományok számára.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1868.02.25
Úvaha Št. M. Daxnera Nové úkazy, v ktorej sa zaoberá politikou Novej školy o dôsledkami činnosti jej prívržencov
Dokumenty k sl. nár. hnutiu v r.1848 -1914 II. 1867-1884 Ed. Frant. Bokes, Vyd. SAV Brat. 1965 [152]
1888.02.25
List 308. S. Medvecký S. H. Vajanskému
Korešpondencia Svetozára Hurbana Vajanského I., ed. I. Kusý, Vyd. SAV Brat. 1967 List 308
1908.02.25
Февраль, ранее 12 (25). Ленин пишет родным, просит разыскать и прислать рукопись его работы по философии с критикой книги Богданова "Эмпириомонизм", которую он предполагал издать под названием "Заметки рядового марксиста о философии".
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1908.02.25
Февраль, 12 (25). Ленин пишет А. М. Горькому о необходимости непримиримой борьбы против махизма и русских махистов (Богданова и др.); излагает историю разногласий среди большевиков по вопросам философии, обострившихся в связи с выходом книги махистов "Очерки по философии марксизма", и объясняет причину, по которой статья Горького "Разрушение личности" не будет напечатана в "Пролетарии".
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1908.02.25
Февраль, 12 (25). Ленин пишет А. М. Горькому о необходимости непримиримой борьбы против махизма и русских махистов (Богданова и др.); излагает историю разногласий среди большевиков по вопросам философии, обострившихся в связи с выходом книги махистов "Очерки по философии марксизма".
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.02.25
Февраль, не позднее 25. Ленин принимает делегацию Совета народных уполномоченных Финляндии, обратившуюся к нему с просьбой ускорить обсуждение проекта договора между Российской и Финляндской социалистическими республиками.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.02.25
Февраль, 25. Статья Ленина "Тяжелый, но необходимый урок" публикуется в вечернем выпуске "Правды" № 35. Ленин председательствует на заседании Совнаркома; при обсуждении проекта договора между Российской и Финляндской социалистическими республиками пишет проекты постановлений Совнаркома по этому вопросу.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.02.25
Февраль, не ранее 25. Ленин беседует с народным комиссаром продовольствия А. Д. Цюрупой о принципах продовольственной политики Советской власти.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.02.25
Постановление Симоновского приходского собрания Симоновской церкви Макарьевского 5-го благочиннического округа Костромской губернии и епархии [по 9 п. декрета]
Фонд А. Н. Яковлева, Власть и религии в СССР Документ №3
1918.02.25
Ордер ВЧК № 811 Ларионову
Фонд А. Н. Яковлева, Репрессии в СССР Документ №5
1928.02.25
Сталин И.В., О трех особенностях Красной Армии: Речь на торжественном пленуме Московского Совета, посвященном десятой годовщине Красной Армии 25 февраля 1928 г.
Сталин И.В. Cочинения, Том 11: 1928 – март 1929. Москва, ОГИЗ, 1953 [https://www.marxists.org/russkij/stalin/t11/t11_04.htm Doc. 377]
1948.02.25
Prevzatie moci komunistami, začiatok komunistickej diktatúry v Československu
1948.02.25
Edvard Beneš a kommunista nyomásnak engedve elfogadja a jobboldali miniszterek február 20-án benyújtott lemondását, s Klement Gottwalddal az élén olyan új kormányt nevez ki, amelyben a tárcák többségét már a kommunisták birtokolják. A saj­tóban folytatódik a magyarellenes uszítás, s erőltetett ütemben folyik a kitelepítés. Megindul a magyar hely­ségnevek szlovákosítása.
Popély Árpád: A csehszlovákiai magyar kisebbség jogfosztottságának évei. Kronológiai áttekintés; Szlovákiai jelentés. A magyar kisebbség állapotáról. Magyar füzetek 4, Párizs 1982
1948.02.25
Prezident republiky Edvard Beneš podľahol nátlaku komunistov. Prijal demisiu ministrov a podpísal Gottwaldov návrh novej vlády. Túto udalosť oznámil Klement Gottwald manifestantom na Václavskom námestí o 17.00 hod. Vládna kríza, ktorú komunisti využili na uskutočnenie štátneho prevratu, sa skončila. Vláda tzv. obrodeného Národného frontu mala 24 členov. Komunisti obsadili 12 miest, druhú polovicu vlády tvorili lojálni ministri nekomunistických strán a „odborníci“. Slovensko malo iba 5-členné zastúpenie.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1948.02.25
Vo večerných hodinách vznikol v Bratislave prípravný Akčný výbor Slovenského národného frontu. Za predsedu zvolil Viliama Širokého. Na ustanovujúcom zasadnutí poveril Gustáva Husáka, aby začal rokovania s politickými stranami, skupinami a celonárodnými organizáciami o doplnení Zboru povereníkov.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1948.02.25
Stály zástupca Československej republiky (ČSR) v Organizácii Spojených národov (OSN) Ján Papánek písomne požiadal sekretariát OSN o „vyšetrenie“ februárových udalostí v ČSR.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1948.02.25
február 25. Csehszlovákiában a kommunista párt kiszorítja a hatalomból a nem szocialista erőket.
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1948.02.25
Запись беседы заместителя министра иностранных дел СССР А.Я. Вышинского с посланником Египта в СССР Биндари-пашой
Фонд А. Н. Яковлева, Ближневосточный конфликт Документ №7
1958.02.25
Münchenben a csehszlovákiai nemzeti kisebbségek emigráns érdekképviseletei – köztük a Csehszlovákiai Magyarok Nemzeti Bizottmánya – a csehszlovákiai kommunista hatalomátvétel 10. évfordulója alkalmából közös deklarációt tesznek közzé. Nyilatkozatában a Csehszlovákiai Magyarok Nemzeti Bizottmánya síkra száll a csehszlovákiai magyarság önrendelkezési jogának a kommunista diktatúra bukása utáni biztosításáért.
Fórum Adattár
1968.02.25
Generálmajor Jan Šejna, vedúci tajomník Hlavného výboru Komunistickej strany Československa na ministerstve národnej obrany, stúpenec Antonína Novotného a defraudant majetku Československej ľudovej armády, ušiel do USA. Jeho najnovším zamestnávateľom sa stala americká CIA. V Československu prepukla aféra, pri ktorej „padali hlavy“ desiatok funkcionárov v rezorte vnútra, obrany i aparátu Komunistickej strany Československa, ovplyvnila aj postavenie Novotného ako prezidenta. Sej nová dezercia vyvolala vo vojenských a politických kruhoch krajín Varšavskej zmluvy veľké rozhorčenie a znepokojenie.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1968.02.25
február 25. Az Elnöki Tanács 1968: 5. számú törvényerejű rendelete az államtitkári üsztség rendszeresítéséről. (A minisztériumi államtitkárokon kívül államtitkár áll az Országos Anyagés Árhivatal, a Központi Népi Ellenőrzési Bizottság, az Országos Vízügyi Hivatal, a Magyar Nemzeti Bank, a Központi Statisztikai Hivatal, az Állami Egyházügyi Hivatal élén.)
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1988.02.25
február 25-27. Országos elméleti tanácskozás Békéscsabán Erkölcs és világnézet a mai magyar társadalomban címmel.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1988.02.25
- A kormány tárcaközi bizottságot hoz létre a Magyarországon élő román állampolgárok ügyeinek megoldására.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1998.02.25
MĽHZP: Pokus o zjednotenie ľavice
MNMMJ: Kezdeményezés a politikai baloldal egyesítésére
Életünk 25. 02. 1998
2018.02.26
1618.02.26
február 26. II. Oszmán szultán lép trónra Isztambulban. (Uralkodik 1622-ig.)
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1848.02.26
Manifest komunistickej strany
Kommunista kiáltvány.
1898.02.26
By decree, Picquart is dismissed from the Army Zola appeals against the judgement
1898.02.26
List 118. J. A. Slavík S. H. Vajanskému
Korešpondencia Svetozára Hurbana Vajanského II., ed. P. Petrus, Vyd. SAV Brat. 1972 List 118
1898.02.26
Февраль, 14 (26). Ленин отправляет заказной бандеролью Анне Ильиничне из Шушенского в Москву взятые им библиотечные книги.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1908.02.26
T. G. Masaryk P. Blahovi Praha, 26. února 1908 Dopisnice
Korespondence. T.G. Masaryk - slovenští věřejní činitelé, Masarykův ústav AV ČR, 2007
1908.02.26
Февраль, 13 (26). В Женеве выходит № 21 газеты "Пролетарий" со статьей Ленина "Политические заметки" и "Заявлением редакции "Пролетария"" о борьбе по вопросам философии в РСДРП.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1908.02.26
Февраль, ранее 12 (26). Ленин пишет родным в Петербург, просит разыскать и прислать свою философскую рукопись 1906 года, направленную против эмпириомонизма Богданова, которую Ленин предполагал напечатать под заглавием "Заметки рядового марксиста о философии".
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.02.26
Февраль, 26. Ленин председательствует на заседании Совнаркома; пишет проект постановления об эвакуации правительства в Москву и дополнение к постановлению по докладу комиссии для ревизии деятельности Следственной комиссии Петроградского Совета.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1948.02.26
február 26. Bán Antal külföldre távozik; az iparügyi minisztérium vezetését Szakasits Árpád veszi át ideiglenesen.
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1968.02.26
február 26—március 5. 65 ország kommunista és munkáspártja küldöttségének, két további párt megfigyelőinek konzultatív találkozója Budapesten. (A kommunista és munkáspártok nemzetközi tanácskozása összehívásának előkészítésére Budapest székhellyel előkészítő bizottságot hoznak létre.)
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1988.02.26
február 26-27. Maróthy László környezetvédelmi és vízgazdálkodási miniszter Jugoszláviába látogat, ahol egyezményt ír alá a Dráva közös szakaszának hasznosításáról.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
2018.02.27
1618.02.27
február 27. II. Mátyás és II. Oszmán megbízottai szerződést kötnek Komáromban. (Az 1606. évi zsitvatoroki béke kiegészítéseként elsősorban a hódolt falvak kétfelé adózásáról rendelkezik.) március4. II. Mátyásé napra országgyűlést hív össze Pozsonyba. (Március 19.: Ferdinánd főherceg a király helyetteseként megérkezik; 23.: a főherceg személyesen nyitja meg a tanácskozásokat; július 4.: a király szentesíti a törvényeket. Főbb törvénycikkek: 2.: a törökkel felújított békét meg kell tartani; 8.: a magyar tanács és a kancellária hatásköréről korábban hozott törvényeket megújítja; 28.: az országgyűlések végzéseihez a szentesítéskor se hozzá ne adjanak, se el ne hagyjanak belőlük; 73.: a hajdúk a lakóhelyük szerint illetékes vármegye joghatósága alatt álljanak; 77.: a vallásügyben megújítja az 1608. koronázás előtti 1. törvénycikket. A Bethlen Gáborral kötött nagyszombati megegyezést az országgyűlés nem cikkelyezi be.)
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1848.02.27
február 27. Az ellenzéki követek többsége ismételt tanácskozás után elveti Kossuth február 25-i felirati tervét.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1908.02.27
27 februára sa na Kongregácii koncilu konalo druhé pojednávanie kauzy Hlinka-Párvy. Výrok znel „ad mentem", čo znamenalo nepotvrdenie suspenzie. Párvy súčasne dostal dôverne na vedomie, že ak chce aby vo veci sporu Svätá stolica ďalej rozhodla, musí s Hlinkom viesť riadny kanonický proces vo svojej diecéze. Znamenalo to zrušiť pôvodnú neoprávnenú suspenziu.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
1908.02.27
február 27—28. A horvátországi választásokon győz a horvát—szerb koalíció. (A koalíció 57, a Jogpárt 22, a Nemzeti Párt 2 mandátumot szerez, 7 képviselő párton kívüli.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1918.02.27
Февраль, 27. Ленин принимает офицера французской армии графа де Люберсака в связи с предложением французских офицеров-подрывников разрушить железнодорожные пути в районах наступления германских войск.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.02.27
Февраль, 27. Ленин председательствует на заседании Совнаркома; участвует в обсуждении проекта договора между Российской и Финляндской социалистическими республиками, пишет проект постановления о переработке § 13 проекта договора. На заседании обсуждается также проект постановления об управлении торговым флотом и др.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1928.02.27
Троцкий Л.Д.: Письмо друзьям (Циркуляр № 3. О переезде, разное)
Doc. 230
1968.02.27
Článek Jiřího Hanzelky Rozcestí důvěry, uveřejněný v deníku Mladá fronta.
Projekt Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR Dokument č. 8
1978.02.27
Püspöki Nagy Péter megírta "A tények erejével" c. dolgozatát, melyben Peter Ratkoš szlovák történész a Nagy Morva Birodalom fekvéśevel kapcsolatos állításaival vitázik. Az írás a new-yorki Püski Kiadó jelentette meg angol nyelven.
PETER PÜSPÖKI NAGY, THE POWER OF FACTS
1998.02.27
Po demisii ministerku práce Oľgu Keltošovú vystriedal Vojtech Tkáč a ministra hospodárstva Karola Česneka Milan Cagala. •
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1998.02.27
Sekcia strojárskeho priemyslu odborového zväzu KOVO vyhlásila na mimoriadnom zasadnutí štrajkovú pohotovosť.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1998.02.27
Minister pôdohospodárstva Peter Baco vyhlásil: „Do Európskej únie môžeme vstúpiť už dnes, plusy by boli väčšie ako mínusy. “
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1998.02.27
Prezidentom Východoslovenských železiarní (VSŽ) sa stal Július Režeš, syn bývalého ministra Alexandra Rezeša. Pod vedením tzv. kindermanažmentu sa dostali železiarne na jeseň do finančného kolapsu.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
2008.02.27
Felvidék.ma: A magyar nemzetiségű hívek és lelkipásztoraik nyílt levele a Szlovák Püspökkari Konferenciához
Felvidek.ma cikk
2018.02.28
1888.02.28
List 309. A. Heyduk S. H. Vajanskému
Korešpondencia Svetozára Hurbana Vajanského I., ed. I. Kusý, Vyd. SAV Brat. 1967 List 309
1898.02.28
Конец февраля -16 (28) августа. Ленин переводит том I книги С. и Б. Вебб "Теория и практика английского тред-юнионизма", делает ряд подстрочных примечаний к русскому переводу.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1908.02.28
Между 15 и 20 февраля (28 февраля и 4 марта). В Петербурге выходит большевистский сборник "Текущая жизнь", в котором напечатана XII глава книги Ленина "Аграрный вопрос и "критики Маркса"" под заголовком ""Идеальная страна" с точки зрения противников марксизма в аграрном вопросе".
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.02.28
Февраль, 28. Ленин в телеграмме В. А. Антонову-Овсеенко советует аграрный законопроект для Донской области выработать на областном съезде городских и сельских Советов с последующим представлением Совнаркому на утверждение, а вопрос о границах Донской области решать по соглашению с населением смежной полосы и Донецко-Криворожской республики.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.02.28
Февраль, 28. Ленин председательствует на заседании Совнаркома; вносит исправления в §§5, 11, 13, 15 и 16 проекта договора между Российской и Финляндской социалистическими республиками; уполномочивается подписать договор от имени Российской Федеративной Советской Республики.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.02.28
Февраль, 28 и март, 1. Статья Ленина "Странное и чудовищное" публикуется в "Правде" №№ 37 и 38.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1938.02.28
Троцкий Л.Д.: Московский процесс 21-го (Третий московский процесс)
Doc. 987
1938.02.28
Троцкий Л.Д.: Новый процесс.
Doc. 988
1948.02.28
Pozsonyban betiltják a magyar nyelvû evangélikus, majd március 8-án a református istentiszteleteket is.
Popély Árpád: A csehszlovákiai magyar kisebbség jogfosztottságának évei. Kronológiai áttekintés
1948.02.28
Predsedníctvo Slovenskej národnej rady dodatočne schválilo rozhodnutie predsedu Zboru povereníkov Gustáva Husáka o odvolaní povereníkov za Demokratickú stranu z 23. februára. Súčasne prijalo demisiu povereníka vnútra Mikuláša Ferjenčíka, povereníka sociálnej starostlivosti Jána Púlla a odvolalo povereníka spravodlivosti Andreja Buzu.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1948.02.28
28. - 29. február. V Prahe sa konal celoštátny zjazd roľníckych komisií, ktorý vyjadril podporu vláde Klementa Gottwalda a žiadal urýchlené uzákonenie novej pozemkovej reformy. Začiatok marca. Boli zrušené národné rozhlasové spoločnosti s cieľom vytvoriť jednotnú, štátom riadenú a financovanú organizáciu Československý rozhlas. Ich akčné výbory uskutočnili personálne „čistky“ od politicky nespoľahlivých pracovníkov.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1948.02.28
Začala sa výstavba strojárskeho podniku v Martine. Závod niesol najprv názov Kriváň ČKD, neskôr Turčianske strojárne v Martine. Postupne sa stal jedným z najvýznamnejších zbrojárskych podnikov v Československu.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1948.02.28
Приказ МВД СССР № 00219 «Об организации особых лагерей МВД»
Фонд А. Н. Яковлева, Репрессии в СССР Документ №707
1968.02.28
február 28. Magyarország és Anglia öt évre szóló árucsere-forgalmi megállapodást köt Londonban.
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
2008.02.28
Krajský súd v Banskej Bystrici uznal bývalých policajtov vinnými za smrť 50-ročného Róma Karola Sendreia z Magnezitoviec, ktorý pred siedmimi rokmi zomrel na policajnej stanici v Revúcej.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
2018.03.01
0908.03.??
tavasza Magyar seregek kalandoznak Szászországban és Türingiában.
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1148.03.??
tavasza Magyar sereg segíti Izjaszláv Msztiszlavics Volinszkij kijevi nagyfejedelmet a csernyigovi fejedelem ellen.
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1178.03.??
március András, a kiközösített kalocsai érsek részt vesz a III. Sándor pápa által Összehívott III. lateráni egyetemes zsinaton Rómában.
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1178.03.??
március körül III. Sándor pápa feloldozza András kalocsai érseket a kiközösítés alól, s védelmébe veszi az elmozdított székesfehérvári prépostot.
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1178.03.??
március előtt Lukács esztergomi érsek és III. Béla kibékül egymással. A király megfosztja a székesfehérvári prépostot préposti méltóságától, Lukács érsek pedig kiközösíti András kalocsai érsekét.
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1338.03.01
március 1. I. Károly Lengyelországra és Sziléziára vonatkozó szerződést köt Károly morva őrgróffal, a cseh trónörökössel. (Az őrgróf vállalja, hogy segíteni fogja a király vagy fiai lengyel trónigényét; a magyar uralkodó viszont ígéri, hogy III. Kázmér lengyel király nem fogja támogatni a cseh király sziléziai hűbéreseit, ha azok Lengyelországhoz akarnának csatlakozni, és biztosítja a cseh-morva birodalom épségét arra az esetre, ha ö vagy fiai jutnának a lengyel trónra. A politikai szövetséget házassági szerződéssel erősítik meg: Lajos magyar trónörökös eljegyzi Károly morva őrgróf hároméves leányát, Margitof.)
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1378.03.??
tavasza I. (Nagy) Lajos diplomáciája létrehozza Velence és I. Johanna nápolyi királynő ellen Genova, Padova, Verona, az aquileiai pátriárka, III. Albert és III. Lipót osztrák hercegek szövetségét.
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1418.03.??
tavasza Az 1413-ban kötött fegyverszünet leteltével Velence megindítja a háborút Zsigmond király itáliai szövetségesei ellen.
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1418.03.??
tavasza Zsigmond király (állítólag házasságtörés miatt) megfosztja birtokaitól második feleségét. Borbála királynét, feloszlatja udvartartását és Váradra száműzi. → december 25.
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1458.03.??
március Szilágyi Mihály kormányzó a Szerbia elleni török támadás hírére a végekre megy.
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1458.03.??
tavasza I. Mátyás egyetlen (titkos) kancelláriájának vezetése alkancellári címmel a Hunyadi ház régi hívének. Vetési Albert nyitrai püspöknek a kezébe kerül,
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1468.03.??
március eleje I. Mátyás Egerben országtanácsot tart a Podjebrád György cseh király elleni háború ügyében,
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1488.03.??
március Ancona városa kitűzi a magyar zászlót.
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1488.03.??
március—április I. Mátyás követei útján tíz évre szövetséget köt IV. (Wittelsbach) Albert és György bajor hercegekkel III. Frigyes ellen.
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1558.03.??
Ostrihomský arcibiskup Mikuláš Oláh oznámil generálovi jezuitského rádu, že chce pre nich zriadiť rezidenciu v Trnave.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1558.03.??
március Oláh Miklós esztergomi érsek közli a Jezsuita Rend generálisával, hogy Nagyszombatban jezsuita rendházat kiván alapítani. Megindulnak a tárgyalások. (A rendház 1562-ben nyílik meg).
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1558.03.??
március Izabella királyné — lengyel közvetítéssel — békeajánlatot küld I. Ferdinándnak.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1678.03.??
március vége I. Lipót tanácskozásra hívja Bécsbe a magyar egyházi és világi főméltóságokat. (A július elejéig tartó megbeszéléseken a jelenlevők országgyűlés összehívását és az adó leszállítását sürgetik. Mindkettőre ígéretet kapnak.)
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1738.03.??
tavasza A török sereg Mehmed nagyvezér parancsnoksága alatt visszanyomja a császári hadakat Szerbiába és egészen a bánsági határőrvidékig hatol.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1788.03.??
tavasza A megyék sorozatosan tiltakoznak az országgyűlési végzés nélkül elrendelt újoncozás ellen.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1788.03.??
— A kormány katonai erővel megkezdi a rekvirálást.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1788.03.??
— A II. József ellen szervezkedő magyar nemesi elégedetlenek érintkezést keresnek Poroszország bécsi követével.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1828.03.??
március Megindul Pesten a Koszorú című havi szépirodalmi folyóirat, a Tudományos Gyűjtemény melléklapja, szerkeszti Vörösmarty Mihály. (Megszűnik: 1844.)
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1848.03.??
Antiszemita tüntetések Pozsonyban, Pesten, Szombathelyen, Nagyszomba­ton, Székesfehérváron és Pápán,
Gyurgyák János, A zsidókérdés Magyarországon. Osiris Bp. 2001
1848.03.??
Marec - apríl. Nepokoje, ktoré prepukali v celej strednej Európe a často sa menili na protižidovské pogromy, sa prejavili aj na území Slovenska. Najväčší rozsah dosiahli v Bratislave, Novom Meste nad Váhom, Seredi, Trnave, Nitre, Košiciach, ale aj v ďalších obciach najmä na západnom Slovensku.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1848.03.01
Do Bratislavy dorazili zvesti o revolúcii v Paríži.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1848.03.01
március 1. Pozsonyba megérkezik a párizsi forradalom híre.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1848.03.01
Kossuth beszéde az országgyűlés kerületi ülésén a bécsi eseményekről 
Kossuth Lajos, Írások és beszédek 1848-1849-ből. Szerk. Katona Tamás, Bp. 2003 dok2
1848.03.01
Kossuth beszéde a Bécsből visszatért országgyűlési küldöttség fogadtatásakor 
Kossuth Lajos, Írások és beszédek 1848-1849-ből. Szerk. Katona Tamás, Bp. 2003 dok3
1848.03.01
Kossuth beszéde az országgyűlés kerületi ülésén a fővárosok és az egyetem küldöttségének fogadásakor 
Kossuth Lajos, Írások és beszédek 1848-1849-ből. Szerk. Katona Tamás, Bp. 2003 dok4
1848.03.01
Kossuth beszéde az országgyűlés kerületi ülésén a királyi leiratokról 
Kossuth Lajos, Írások és beszédek 1848-1849-ből. Szerk. Katona Tamás, Bp. 2003 dok5
1848.03.01
Kossuth beszéde az országgyűlés kerületi ülésén az újabb királyi leiratról 
Kossuth Lajos, Írások és beszédek 1848-1849-ből. Szerk. Katona Tamás, Bp. 2003 dok6
1848.03.01
Kossuth üdvözlő beszéde István nádorhoz 
Kossuth Lajos, Írások és beszédek 1848-1849-ből. Szerk. Katona Tamás, Bp. 2003 dok7
1868.03.??
tavasza A demokrata körökhöz kapcsolódva, az alföldi mezővárosokban kibontakozik a szegényparasztok, az ún. „pusztakeresők” mozgalma. (A legelők és puszták igazságosabb felosztását, valamint a városi vezetésbe való beleszólás jogát követelik.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1888.03.??
List 310. P. Vasilčikov V. I. Lamanský S. H. Vajanskému
Korešpondencia Svetozára Hurbana Vajanského I., ed. I. Kusý, Vyd. SAV Brat. 1967 List 310
1888.03.??
List 314. K. Salva S. H. Vajanskému
Korešpondencia Svetozára Hurbana Vajanského I., ed. I. Kusý, Vyd. SAV Brat. 1967 List 314
1898.03.??
március eleje Az északkeleti megyékben rutén zendülésekre kerül sor.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1898.03.??
Весна - лето. Ленин ведет переписку с матерью М. А. Ульяновой по поводу ее приезда в с. Шушенское. Поездка не состоялась ввиду ареста Дмитрия Ильича Ульянова.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1898.03.01
The Senate follows suit on the institution of a Supreme Court of Appeals, with all three Chambers sitting jointly.
1898.03.01
március 1. A Magyarországi Szociáldemokrata Párt vezetősége feloszlik, helyét 4 tagú végrehajtó bizottság veszi át.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1908.03.??
Март. В "Книжной Летописи" № 10 печатается извещение о выходе второго дополненного издания книги Ленина "Развитие капитализма в России".
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1908.03.??
Март 1908 - июнь 1909 года. Ленин живет в Женеве (с 7 января (н. ст.)), затем в середине декабря (н. ст.) 1908 года переезжает в Париж; редактирует большевистскую газету "Пролетарий", организует издание Центрального Органа партии - газеты "Социал-Демократ" и ведет в ней редакторскую работу; руководит подготовкой и проведением V Общероссийской конференция РСДРП.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1908.03.??
Март - октябрь. Ленин работает (с февраля 1908 года) над книгой "Материализм и эмпириокритицизм".
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1908.03.??
Весна. Ленин выступает в Лозанне с рефератом на тему "Русская революция и перспективы ее" перед группой русских социал-демократов. На реферате присутствовало около 120 человек.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1908.03.01
Z korespondence Bjørnstjerne Bjørnsona s Edvardem Ledererem: List Björnsona Ed. Ledererovi
[https://digilib.phil.muni.cz/bitstream/handle/11222.digilib/108556/D_ScientiaeLitterarum_04-1957-1_14.pdf Josef B. Michl: Z korespondence BB s EL, Sborník prací FF BU,1957, č. D4] doc1 doc1
1908.03.01
1.-2. marec. V Bratislave za účasti 64 delegátov z 29 miest a obcí, ako aj zástupcov českoslovanskej sociálnej demokracie a nemeckého výkonného výboru sa uskutočnil III. zjazd Slovenskej sociálnodemokratickej strany. Kriticky hodnotil záujmy jednotlivých politických zložiek slovenskej spoločnosti, venoval pozornosť predovšetkým budovaniu ďalších organizácií, agitácii a činnosti robotníckej tlače.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1908.03.01
Февраль, 17 (март, 1). Ленин запрашивает секретаря Международного социалистического бюро К. Гюисманса о дате заседания МСБ, которую Ленин должен знать предварительно, ввиду предстоящей поездки его в Италию.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.03.??
Сталин И.В., Контрреволюционеры Закавказья под маской социализма
Сталин И.В. Cочинения, Том 4: 1917 - 1920. Москва, ОГИЗ, 1953 [https://www.marxists.org/russkij/stalin/t4/caucasian_counterrevolutionaries.htm Doc. 173]
1918.03.??
Вторая половина марта - первая половина апреля. Ленин составляет планы статьи "Очередные задачи Советской власти".
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.03.??
Первая половина года. Ленин пишет заметки "О демократизме и социалистическом характере Советской власти" (не закончены).
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.03.01
Адмирал А. В. Колчак находился на пути из США в Пекин (и далее в Харбин), но изменил направление движения и направился на территорию России (в Сибирь)
1918.03.01
При поддержке Германии Центральная Рада возвращается в Киев.
1918.03.01
Март, 1. Статья Ленина "На деловую почву" публикуется в "Правде" № 38.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.03.01
Март, 1. В "Известиях Московского Совета" № 36 публикуется заявление Ленина собственному корреспонденту газеты по поводу резолюций против заключения мира с Германией. Ленин принимает английского дипломатического агента Р. Локкарта, беседует с ним о ходе мирных переговоров с Германией.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.03.01
Март, 1. Ленин принимает Ж. Садуля, предлагает ему поехать в Вологду и проинформировать американского посла Фрэнсиса о том, что опасность японской интервенции в Сибири может создать трудности для "союзников" в России. Ленин председательствует на заседании Совнаркома, на котором обсуждаются вопросы о национализации нефтяных промыслов, о национализации Путиловского завода и др. Ленин подписывает "Договор между Российской и Финляндской социалистическими республиками".
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1928.03.01
Prága, 1928. március 1. Máriássy Zoltánnak, a prágai magyar követség titkárának jelentése a magyar külügyminiszter részére, amelyben beszámol a Magyar Nemzeti Párt és az OKP parlamenti klubjának elmaradt prágai értekezletéről. Ezen az együttműködésről szóló megállapodást kellett volna véglegesíteni
Angyal Béla, Dokumentumok az Országos Keresztényszocialista Párt történetéhez 1919-1936, Lilium Aurum 2004 doc_78
1928.03.01
március 1. A felsőház több napos vita után elfogadja az 1928: XIV. törvénycikket a numerus clausus törvény (1920: XXV. törvénycikk) módosításáról. (Eltörli a „népfajok és nemzetiségek” szerinti korlátozást; előírja azonban, hogy a „különféle” foglalkozási ágakhoz tartozók gyermekei megfelelő arányban jussanak a főiskolákra és az egyes törvényhatóságok közötti arányra is ügyeljenek.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1928.03.01
— Közkegyelem a kormányzó államfői működésének nyolcadik évfordulója alkalmából. (A kommunistákra nem vonatkozik.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1938.03.??
Троцкий Л.Д.: Заметки на полях отчетов «Правды» о процессе 21-го (Московские процессы)
Doc. 989
1938.03.??
Marec - júl. Československá vláda v Prahe na čele s premiérom Milanom Hodžom ukončila práce na vzniku Národnostného štatútu. Jeho príprava spočívala aj vo formulovaní nového jazykového zákona a zákona o ďalšej decentralizácii správy (mali priniesť napr. rozšírenie právomoci krajinského prezidenta, ktorý na základe tohto zákona mohol menovať úradníkov a všetkých zamestnancov svojej inštitúcie). Práce na tomto dôležitom materiáli vrcholili v máji a júni. V júli premiér Hodža postupne konzultoval text Národnostného štatútu s delegáciami Hlinkovej slovenskej ľudovej strany, Maďarskej zjednotenej strany (MZS) a Slovenskej národnej strany. Predovšetkým sa však usiloval získať absolútnu podporu svojich kolegov - ministrov československej vlády. Nezískal ho od ministra pre zjednotenie zákonodarstva a správy Jana Šrámka a ministra verejných prác Jana Dostálka. Tým sa stal Národnostný štatút nerealizovateľným dokumentom. Štatút sa nemohol realizovať pre nesúhlas Sudetonemeckej strany a MZS.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1938.03.??
március Megindul Budapesten a Márciusi Front lapja, a Tovább.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1938.03.01
Троцкий Л.Д.: Новый московский процесс (Московские процессы)
Doc. 990
1938.03.01
Троцкий Л.Д.: Как велось следствие перед третьим процессом?
Doc. 991
1938.03.01
Троцкий Л.Д.: Восемь министров.
Doc. 992
1938.03.01
március 1. Kihirdetik az 1938: VII. törvénycikket a Nemzeti Színházról. (Megnyitásának 100. évfordulója alkalmából méltatja a színház érdemeit, és gondoskodik jövőbeli működésének feltételeiről.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1948.03.??
List Zemského sekretariátu Československej sociálnej demokracie v Bratislave jednotlivým organizáciám o vstupovaní do akčných výborov. (bez dátumu)
Štefan Šutaj, Slovenské občianske politické strany v dokumentoch (1944 – 1948) SAV Košice 2002 Dok. 155
1948.03.??
Hlásenie tajomníka Československej sociálnej demokracie v Bardejove o situácii v okrese koncom februára a začiatkom marca 1948.
Štefan Šutaj, Slovenské občianske politické strany v dokumentoch (1944 – 1948) SAV Košice 2002 Dok. 152
1948.03.01
Prejav predstaviteľa Strany slobody J. Brúhu v Ústavodarnom národnom zhromaždení z 11. marca 1948 v ktorom vyjadruje dôveru vláde K. Gottwalda po rekonštrukcii.
Štefan Šutaj, Slovenské občianske politické strany v dokumentoch (1944 – 1948) SAV Košice 2002 Dok. 158
1948.03.01
Prejav predstaviteľa Demokratickej strany J. Styka v Ústavodarnom národnom zhromaždení z 11. marca 1948 o podpore vlády K. Gottwalda
Štefan Šutaj, Slovenské občianske politické strany v dokumentoch (1944 – 1948) SAV Košice 2002 Dok. 157
1948.03.01
Prejav predstaviteľa Strany slovenskej obrody M. Poláka v Ústavodarnom národnom zhromaždení z 11. marca 1948 v ktorom vyjadruje dôveru vláde K. Gottwalda po rekonštrukcii.
Štefan Šutaj, Slovenské občianske politické strany v dokumentoch (1944 – 1948) SAV Košice 2002 Dok. 159
1948.03.01
március 1. Megindul a Romániai Magyar Szó, a romániai Magyar Nemzeti Szövetség lapja.
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1948.03.01
Заключение советника МИД СССР Б.Е. Штейна "о проекте статута Иерусалима, выработанного специальным комитетом совета по опеке"
Фонд А. Н. Яковлева, Ближневосточный конфликт Документ №8
1968.03.??
A Csemadok Kassai Járási Bizottsága "Oszinte szóval" címmel nyílt levelet juttat el a Csemadok KB-hoz és járási titkárságaihoz, amelyben kifogásolja a Csemadok küldetésének tisztázatlanságát, s megfogalmazza azt az igényt, hogy a szövetség váljon a csehszlovákiai magyarság érdekvédelmi szervezetévé. A Béres József, Gyüre Lajos és Mede István kezdeményezésére megfogalmazott levél nyíltan bírálja a szövetség több vezető tisztségviselőjének a passzivitását és a „csehszlovákiai magyarságot kompromittáló” tevékenységét, név szerint sürgetve többek között Lőrincz Gyula, Egri Viktor, Krocsány Dezső, Szabó Béla, Sziegl Ferenc, Fábry István és Kosztanko Antal távozását a szövetség éléről, mivel fékezik a Csemadok megújhodását, új KB választását, új program és alapszabály elfogadását és rendkívüli közgyűlés összehívását.
1968.03.??
Marec. V Poľsku prebehli rozsiahle študentské demonštrácie, ktorých dôsledkom bola kampaň proti „sionizmu“ a emigrácia niekoľko tisíc občanov židovského pôvodu.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1968.03.01
Irodalmi Szemle: Janics Kálmán: a történetíró dilemmája
Irodalmi Szemle, 1968. március
1968.03.01
Rozhovor redaktora švýcarského listu Gazette de Lausanne s Antonínem J. Liehmem, nazvaný Klidná revoluce v Československu, převzatý týdeníkem Literární listy.
Projekt Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR Dokument č. 9
1968.03.01
Докладная записка Всесоюзного научно-исследовательского и проектного института по очистке технологических газов, сточных вод и использованию вторичных энергоресурсов предприятий черной металлургии в Государственный комитет Совета Министров СССР по науке и технике и в Государственный плановый комитет СССР Совета Министров СССР о защите атмосферы и водоемов от загрязнений
Фонд А. Н. Яковлева, Экономическая политика в СССР Документ №1200
1978.03.??
Marec. Vo Vede, vydavateľstve SAV, v Bratislave vyšiel prvý zväzok Encyklopédie Slovenska, ktorá sa stala súčasťou budovania novodobej kultúrnej databázy Slovenska. Posledný, šiesty zväzok vyšiel roku 1982.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1978.03.01
Informace o Chartě 77 - č. 4
1988.03.01
CSMKJB: Duray Miklós: A magyar kisebbségek és az egyetemes magyarság közötti kapcsolatok problémái —1988. március 1
Kettős elnyomásban 1993, Függelék, Dok.28
1988.03.01
CSMKJB: Kérdések a csehszlovákiai magyar települések politikai történeti felmérésére (segédanyag)
Kettős elnyomásban 1993, Függelék, Dok.29
1998.03.01
Irodalmi Szemle: Popély Gyula: Új márciusokra van szükség. Néhány gondolat egy évforduló ürügyén
IrodalmiSzemle_19980301.pdf
2008.03.01
Magyarok VII. Világkongresszusa Honlevél: Popély Gyula: Trianon idöszerüsége
honlevel_20080301.pdf
2008.03.01
Európska komisia a Európska banka potvrdili, že Slovensko splnilo konvergenčné kritériá potrebné na prijatie spoločnej európskej meny, tzv. maastrichtské kritériá.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
2018.03.02
1278.03.02
március 2. Rátót nembeli Gyula az országbíró. (Tisztségét júniusig viseli.)
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1458.03.02
március 2. A cseh rendek Podjebrád György cseh kormányzót királlyá választják.
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1678.03.02
március 2. Kara Musztafa nagyvezér Isztambulban fogadja Béldy Pált.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1888.03.02
List 311. J. J. Strossmayer S. H. Vajanskému
Korešpondencia Svetozára Hurbana Vajanského I., ed. I. Kusý, Vyd. SAV Brat. 1967 List 311
1898.03.02
Февраль, 18 (март, 2). Ленин посылает М. Т. Елизарову свою статью "К характеристике экономического романтизма.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1898.03.02
Февраль, 18 (март, 2). Сисмонди и наши отечественные сисмондисты" с внесенными в нее некоторыми исправлениями для напечатания в сборнике.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1908.03.02
Černovský proces od 2. do 10. marca 1908 pred kr. súdnou stolicou v Ružomberku.
Černovský proces od 2. do 10. marca 1908 pred kr. súdnou stolicou v Ružomberku. Ed. V. L. Hurban (Turč. Sv. Martin KÚS 1908)
1908.03.02
2.-10. marca sa pred sedriou v Ružomberku začal politický proces s 55 Černovčanmi, obžalovanými z údajnej vzbury v Černovej 27. októbra 1907. A. Hlinka mal byť údajným zákulisným podnecovateľom vzbury. Hoci sa nedokázala organizovaná vzbura, súd vyniesol rozsudok nad 40 obžalovanými. Sestra A. Hlinku Anna Fullová, rod. Hlinková bola odsúdená na 3 roky väzenia, ostatní na trest od 6 do 18 mesiacov väzenia.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
1908.03.02
Сталин И.В., Что говорят наши забастовки последнего времени?
Сталин И.В. Cочинения, Tom 2 (1907-1913). Москва, ОГИЗ, 1953 [https://www.marxists.org/russkij/stalin/t2/recent_strikes.htm Doc. 45]
1918.03.02
Март, 2. Ленин пишет "Проект приказа всем Совдепам" о необходимости усиления мер обороны в связи с предположениями о возможном возобновлении наступления немецких войск.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.03.02
Март, 2. Ленин председательствует на заседании Совнаркома, на котором обсуждается доклад комиссии по разгрузке Петрограда и др.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.03.2?
Конец марта. Ленин включается в состав Комиссии внешней торговли, созданной при Комитете хозяйственной политики ВСНХ для объединения всех работ и согласования всех мер в области внешней торговли с общим государственным планом.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1928.03.02
Троцкий Л.Д.: Первое письмо к Преображенскому (Циркуляр № 4. Китай)
Doc. 231
1938.03.02
Andrej Hlinka: Raz navždy odpovedáme na nepravdy o „nestranydodržaní slova"
Slovák, 2. 3. 1938, roč. 20, č. 50, s. 3. (Andrej Hlinka)
1938.03.02
Троцкий Л.Д.: Четыре врача и три жертвы (Московские процессы)
Doc. 993
1938.03.02
március 2. Kánya Kálmán külügyminiszter hivatalos látogatásra Bécsbe utazik.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1938.03.02
Н.А. Пешкова — Сталину в связи с процессом Бухарина, Ягоды и др.
Фонд А. Н. Яковлева, Власть и интеллигенция Документ №287
1938.03.02
Е. Пешкова — Сталину в связи с процессом Бухарина, Ягоды и др.
Фонд А. Н. Яковлева, Власть и интеллигенция Документ №286
1948.03.02
Ismét folytatódik az 1947. december 20-a óta szünetelõ lakosságcsere.
Popély Árpád: A csehszlovákiai magyar kisebbség jogfosztottságának évei. Kronológiai áttekintés
1968.03.2?
A Csemadok Kassai Járási Bizottságának a szövetség megújhodását, rendkívüli közgyűlésének összehívását, érdekvédelmi szervezetté alakítását s a csehszlovákiai magyarságot kompromittáló vezetőinek lemondását sürgető állásfoglalása
Popély Árpád, 1968 és a csehszlovákiai magyarság Dok. 10
1978.03.02
Zo sovietskeho kozmodrómu Bajkonur vypustili kozmickú loď Sojuz 28 s prvým československým kozmonautom Vladimírom Remekom; loď úspešne pristála na Zemi 10. marca. Československo sa tak stalo tretím štátom (po ZSSR a USA), ktorého občan vzlietol do vesmíru.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
2018.03.03
1318.03.03
Nitriansky biskup Ján opätovne vyobcoval z cirkvi Matúša Čáka a jeho najbližších familiárov ako nepolepšiteľných rebelov a plieniteľov cirkevných majetkov.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1318.03.03
március 3. László kalocsai érsek kihirdeti, hogy János nyitrai püspök Csák Mátét a püspökség birtokainak pusztítása miatt az egyházból kiközösítette.
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1568.03.03
március 3. Az uralkodó ecsedi Báthori Miklóst, Szatmár és Szabolcs vm. főispánját kinevezi országbíróvá. (Tisztségét haláláig, 1584-ig viseli.)
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1608.03.03
március 3. Erdélyi országgyűlés Kolozsvárott.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1848.03.03
Ľudovít Košut (Kossuth) pod vzrastajúcim vplyvom zvestí o parížskej revolúcii na uhorskom sneme vo svojej reči žiadal odstránenie urbárskych povinností roľníctva za náhradu, zastúpenie na sneme pre všetky vrstvy spoločnosti, vydanie ústavy vo všetkých krajinách monarchie, vytvorenie nezávislého plnoprávneho uhorského ministerstva a ďalšie ústavné slobody pre Uhorsko.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1848.03.03
március 3. A párizsi hírek hatására megváltozott hangulatban Kossuth nagy beszédben a kerületi ülés elé terjeszti felirati javaslatát. (A közteherviselés kimondását, a kárpótlás melletti jobbágyfelszabadítást, a városi kérdés megoldását, a nép politikai jogokkal való felruházását s a reformok biztosítékaként felelős parlamenti kormány kinevezését kívánja.) A kerületi ülés a javaslatot egyhangúlag elfogadja.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1848.03.03
Kossuth beszéde az országgyűlés kerületi ülésén az országgyűlés teendőiről és az uralkodó elé terjesztendő feliratról 
Kossuth Lajos, Írások és beszédek 1848-1849-ből. Szerk. Katona Tamás, Bp. 2003 dok1
1868.03.03
március 3. Wenckheim Béla br. belügyminiszter betiltja a demokrata körök működését.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1878.03.03
március 3. San Stefanóban Ignatyev orosz nagykövet Oroszország, és Safvet pasa török külügyminiszter Törökország nevében aláírják a háborút lezáró béke-
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1878.03.03
szerződést. (Létrehozzák a Makedóniát is magába foglaló Nagy-Bulgáriát; a függetlenné váló Szerbia, Románia és Montenegró megnöveli területét, Bosznia és Hercegovina belső autonómiát nyer; Oroszország annektálja Dél-Beszszarábiát; Törökország 1300 millió rubel hadisarc fizetésére köteles.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1888.03.03
List 312. P. Zoch S. H. Vajanskému
Korešpondencia Svetozára Hurbana Vajanského I., ed. I. Kusý, Vyd. SAV Brat. 1967 List 312
1908.03.03
Родился сын Натальи и Льва Троцкого Сергей
1908.03.03
List 279. Adolf Heyduk S. H. Vajanskému
Korešpondencia Svetozára Hurbana Vajanského II., ed. P. Petrus, Vyd. SAV Brat. 1972 List 279
1908.03.03
Февраль, 19 (март, 3). Статьи Ленина "Новая аграрная политика", "Нейтральность профессиональных союзов", "О происшествии с королем португальским" напечатаны в № 22 газеты "Пролетарий".
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.03.03
Rusko, Nemecko a Rakúsko-Uhorsko podpísali brestlitovský mier, ktorého podmienky možno označiť za nemecký diktát.
Slováci v prvej sv. vojne Ed. D. Kováč, LIC Brat. 2010
1918.03.03
Подписание в Брест-Литовске мирного договора между Советской Россией, с одной стороны, и Германией, Австро-Венгрией, Болгарией и Турцией — с другой.
История внешней политики СССР. В двух томах. Том 1. 1917-1945, Москва Наука 1986 г.
1918.03.03
Установление дипломатических отношений между РСФСР и Германией.
История внешней политики СССР. В двух томах. Том 1. 1917-1945, Москва Наука 1986 г.
1918.03.03
A breszt-litovszki béke aláírása
1918.03.03
В Брест-Литовске подписан Брестский мирный договор между Советской Россией и центральноевропейскими державами (Германией, Австро-Венгрией) и Турцией. По договору Россия теряет Польшу, Финляндию, Прибалтику, Украину и часть Белоруссии, а также уступает Турции Карс, Ардаган и Батум. В целом потери составляют 1/4 населения, 1/4 обрабатываемых земель, около 3/4 угольной и металлургической промышленности. После подписания договора Троцкий уходит с поста наркома иностранных дел и с 8 апр. становится наркомом военно-морских дел.
1918.03.03
Назначен Троцкого наркомом по военным делам (вслед за этим стал наркомом по военным и морским делам) и председателем Высшего военного совета (в сентябре этот орган был преобразован в Революционный военный совет Республики)
1918.03.03
V Brestu Litevském byla 3. března 1918 uzavřena mírová smlouva mezi mladým sovětským státem a Německem. Sovětská republika, která po Velké říjnové socialistické revoluci potřebovala oddech pro mobilisaci sil k upevnění své moci a k obraně socialistické vlasti, musela přistoupit na těžké mírové podmínky německých imperialistů, kteří žádali odstoupení Litvy, Lotyšska, Estonska, Části Bílé Rusi a vytvořili z Ukrajiny a Finska své vasalské státy.
Gottwald Kl., Spisy III 1931-1932, Svoboda Praha 1951
1918.03.03
Rusko, Nemecko a Rakúsko-Uhorsko podpísali brestlitovský mier, podmienky ktorého možno označiť za nemecký diktát. Po abdikácii ruského cára Mikuláša II. a po vojenských neúspechoch ruskej armády bola bolševická vláda nútená 24. februára oznámiť Nemecku, že prijíma jeho požiadavky. Mierom Rusko stratilo Poľsko, Litvu, Livonsko, Kurónsko, Estónsko a Ukrajinu, ktorá pod nemeckým vplyvom získala samostatnosť. Ďalším dôsledkom mieru bola kapitulácia Rumunska (5. marca uzavrelo nevýhodnú mierovú zmluvu s Ústrednými mocnosťami) a skomplikovanie situácie česko-slovenského vojska v Rusku.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1918.03.03
március 3. Aláírják a breszt-litovszki békét a központi hatalmak és Szovjet-Oroszország között.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1928.03.03
Троцкий начал работу над книгой воспоминаний
1938.03.03
Троцкий Л.Д.: Заявление (Московские процессы)
Doc. 994
1938.03.03
Троцкий Л.Д.: Вниманию мыслящих людей.
Doc. 995
1938.03.03
Троцкий Л.Д.: Тайный союз с Германией.
Doc. 996
1938.03.03
március 3. A Budapesti Büntető Törvényszék ítéletet hirdet az 1936. június 7-én letartóztatott kommunisták ügyében. (Egy vádlott 3, kettő 2 évi fegyházat kap, tizennégy pedig 8 hónapig terjedő fogházbüntetést; öt vádlottat átadnak a katonai bíróságnak.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1948.03.03
Československý veľvyslanec v USA Juraj Slávik odmietol akceptovať novú politickú orientáciu vlády.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1948.03.03
Письмо заведующего ближневосточным отделом МИД СССР И.Н. Бакулина посланнику СССР в Ливане и в Сирии Д.С. Солоду
Фонд А. Н. Яковлева, Ближневосточный конфликт Документ №9
1958.03.03
V Bratislave zomrel básnik Ivan Krasko (*12. 7. 1876, Lukovištia), vlastným menom Ján Botto. Autor dvoch zbierok básní Nox et solitudo (Noc a samota, 1909) a Verše (1912) sa zapísal do dejín slovenskej literatúry ako významný predstaviteľ slovenskej literárnej moderny.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1958.03.03
Докладная записка министерства внутренних дел секретарю ЦК КПСС Л.И. Брежневу о мероприятиях по пресечению самовольных выездов чеченцев и ингушей на Северный Кавказ
Фонд А. Н. Яковлева, Национальные отношения и национальная политика в СССР Документ №2
1958.03.03
План мероприятий министерства внутренних дел СССР по пресечению самовольных выездов чеченцев и ингушей в Чечено-Ингушскую АССР
Фонд А. Н. Яковлева, Социальная политика в СССР Документ №101
1968.03.03
Заявление ТАСС по поводу планов сколачивания под эгидой Соединенных Штатов и Англии нового военного блока в зоне Персидского залива.
История внешней политики СССР. В двух томах. Том 2. 1945-1980, Москва Наука 1981 г.
1988.03.03
CSMKJB: A Jogvédő Bizottság kérdése a Csemadok Központi Bizottsága Elnökségéhez (1988/5 — 1988. március 3.) Hány alapszabályzata van a Csemadoknak?
Kettős elnyomásban 1993, Dok.48
1988.03.03
Тезисы к выступлению А.Н. Яковлева на Политбюро ЦК КПСС об отношении населения к перестройке
Фонд А. Н. Яковлева, Политические и государственные деятели СССР Документ №63
1998.03.03
Po skončení funkčného obdobia prezidenta republiky Michala Kováča sa jeho právomocí ujala vláda. Predseda vlády Vladimír Mečiar v rámci týchto právomocí zrušil referendum, vypísané na 19. apríla a vyhlásil amnestie v súvislosti so zmareným májovým referendom a únosom Michala Kováča ml. Vláda rozhodla o odvolaní 28 veľvyslancov Slovenskej republiky.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1998.03.03
Svoju činnosť začala Občianska kampaň za čestné a spravodlivé volby OK 1998.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1998.03.03
Sudca trestného senátu Vyššieho krajinského súdu v Mníchove rozhodol o prepustení Michala Kováča ml. z väzby na kauciu.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
2008.03.03
Felvidék.ma cikk: A magyar nemzetiségű hívek és lelkipásztoraik nyílt levele a Szlovák Püspökkari Konferenciához
Felvidek.ma cikk
2008.03.03
Legalább kétszáz roma fogadta Pétervásárán a Magyar Gárda öt tagját.
Tüntetések könyve. Negyedszázad 56 tüntetése Magyarországon (1988-2013), szerk. Katona András, Antológia Kiadó Lakitelek 2014