2017.12.13
1477.12.13
december 13. I. Mátyás mint cseh király leteszi az esküt III. Frigyes császár előtt Korneuburgban.
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1577.12.13
december 13. Francis Drake angol tengerészkapitány Erzsébet királynő megbízásából világkörüli hajóútra indul. (1580-ban érkezik vissza.)
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1617.12.13
Kráľ Matej II. zvolal do Bratislavy snem, ktorý však preložil na 4. marca 1618. 1617. Daniel Škultéty (Sculteti) obnovil v Levoči tlačiareň. 1618
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1617.12.13
— Dániel Schultz nyomdát alapít Lőcsén; Batthyány Ferenc a dunántúli reformátusok részére nyomdát vásárol; a nyomda előbb Németújvárott (Vas vm.), majd 1624—32 között Pápán (Veszprém vm.) működik.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1617.12.13
— Felépül a bölöni (Háromszék) szász templomvár.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1617.12.13
— Kamarai jelentés szerint a kincstár átlagban 20— 25 havi zsolddal tartozik a végvári katonaságnak.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1617.12.13
december 13. II. Mátyás e napra országgyűlést hív össze Pozsonyba. (December 27.: új meghívóval 1618. március 4-re halasztja az országgyűlést.)
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1617.12.13
— A Lengyelországba szállított hegyaljai borok ez évi mennyisége kerek számban 60 ezer l.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1817.12.13
V Pešti zomrel Pavol Kiteibel (*3. 2. 1757, Mattersburg, Rakúsko), prírodovedec, vysokoškolský učiteľ. Svojou organizačnou prácou položil základy modernej botaniky v Uhorsku. Podieľal sa na prírodovednom, najmä botanickom, balneologickom a hydrologickom výskume územia Slovenska.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1897.12.13
Zola publishes  Letter to youth.
1907.12.13
Modlite a spievajte za Andreha Hlinku.
Ľudové noviny, 1907:50/08
1907.12.13
Spoločnosť slovenského umenia v Hodoníne
Ľudové noviny, 1907:50/06
1907.12.13
Ako maďarské a maďarónske noviny lužú. Budapesti Hírlap
Ľudové noviny, 1907:50/06
1907.12.13
Kto berieś, plať!
Ľudové noviny, 1907:50/04
1907.12.13
Björnstjerne Björnson
Ľudové noviny, 1907:50/03
1907.12.13
Pred bránami segedínskeho väzenia. Dr. Vavro šrobár, štátny väzeň
Ľudové noviny, 1907:50/02
1917.12.13
Сталин И.В., Ответ товарищам украинцам в тылу и на фронте
Сталин И.В. Cочинения, Том 4: 1917 - 1920. Москва, ОГИЗ, 1953 [https://www.marxists.org/russkij/stalin/t4/answer_ukrainian_comrades.htm Doc. 160]
1917.12.13
Ноябрь, 30 (декабрь, 13). Ленин пишет послесловие к первому изданию книги "Государство и революция".
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1917.12.13
Ноябрь, 30 (декабрь, 13). Ленин председательствует на заседании Совнаркома, на котором обсуждаются проект положения о страховании на случай безработицы, доклад о Военно-революционном комитете и др.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1917.12.13
Ноябрь, 30 (декабрь, 13). Ленин принимает делегацию рабочих петроградского Металлического завода, заявляет, что Совнарком примет все меры к тому, чтобы обеспечить предприятия, занятые военными заказами, необходимыми средствами для перехода на мирное производство.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1937.12.13
Троцкий Л.Д.: Великий вердикт (Московские процессы)
Doc. 968
1937.12.13
Троцкий Л.Д.: Краткие комментарии к Вердикту.
Doc. 969
1937.12.13
Троцкий Л.Д.: Ответы на вопросы журналистов по поводу Вердикта.
Doc. 970
1947.12.13
Еголин — в 5-ю часть Особого сектора ЦК о запрещении рассказа Позднеева «В почетном карауле»
Фонд А. Н. Яковлева, История политической цензуры в СССР Документ №247
1957.12.13
december 13. Átadják a Tiszapalkonyai Hőerőmű (Borsod-Abaúj-Zemplén m.) első gépegységeit.
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1977.12.13
december 13. A Egyesült Államok nagykövetének, Ph. M. Kaisemek levele Púja Frigyes külügyminiszterhez. (Ebben kijelenti, hogy az amerikai nép adja vissza a koronát a magyar népnek.)
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1987.12.13
Informace o Chartě 77 - č. 17
2007.12.13
Je podpísaná Lisabonská zmluva.
Aláírják a Lisszaboni Szerződést.
Pascal Fontaine, Európa v 12 lekciách, 2014
2007.12.13
Predsedovia vlád členských krajín Európskej únie (EÚ) podpísali v Lisabone novú zmluvu EÚ, ktorá podliehala ratifikácii národnými parlamentmi. Prvou krajinou, ktorá zmluvu ratifikovala, bolo Maďarsko (17. december).
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
2017.12.14
1357.12.14
december 14. Csúz János dalmát-horvát bán értesíti a királyt, hogy Sebenico városa megadta magát a magyar seregnek.
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1847.12.14
Ľudovít Štúr Františkovi Strakovičovi
Listy Ľudovíta Štúra II. 1844-1855, Ed. J. Ambruš, Vyd. SAV Brat. 1956, s. 180 Dok. 272
1897.12.14
List 115. A. N. Baškirev S. H. Vajanskému
Korešpondencia Svetozára Hurbana Vajanského II., ed. P. Petrus, Vyd. SAV Brat. 1972 List 115
1907.12.14
Riaditeľ gymnázia František FINTA a profesor telesnej výchovy Daniel CZÁRÁN zvolali prípravnú schôdzu na založenie Novozámockého Športového Spolku ÉSE (Érsekújvári Sport Egyesület). Dňa 7. apríla 1908 schválili návrh stanov, ktoré obsahovali vytvorenie futbalového mužstva a vyznačenie ihriska. Ihrisko vyznačili v „kandi' (bývalé ihrisko Sigmy, v súčasnosti Futbalový štadión L. Gancznera)
L. Kočiš: Nové Zámky v minulosti a súčasnosti
1907.12.14
Londýn, 1907, 14. decembra. Odpoveď Setona-Watsona na list grófa Esterházyho v časopise Spectator; Seton-Watson odmieta tvrdenie Esterházyho o ná-rodnostných právach Slovákov v Uhorsku
R.W.Seton-Watson, Documents/Dokumenty 1906-1951. Ústav T.G.Masaryka - Matica slovenská, 1995
1907.12.14
The Spectator: The contest of the nationalities in Hungary shows no symptoms. M. Koloman de Szell, president of the Hungarian Constitutional Party, and formerly Premier. M. de Szell accused the British Press.
Spectator_1907.12.14_01
1907.12.14
The Spectator: Scotus Viator, The persecution of Slovaks
Spectator_1907.12.14_13 Spectator_1907.12.14_14
1917.12.14
Сталин И.В., Об Украинской Раде: Речь на заседании ВЦИК 14 декабря 1917 г.
Сталин И.В. Cочинения, Том 4: 1917 - 1920. Москва, ОГИЗ, 1953 [https://www.marxists.org/russkij/stalin/t4/ukrainian_parliament.htm Doc. 161]
1917.12.14
Декабрь, 1 (14). Ленин участвует в заседании большевистской фракции Учредительного собрания, выступает с докладом о тактике партии по отношению к Учредительному собранию.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1917.12.14
Декабрь, в ночь с 1 на 2 (с 14 на 15). Ленин участвует в заседании ВЦИК, выступает с речами по вопросу о создании ВСНХ и при обсуждении запроса фракции левых эсеров о декретах Совнаркома по поводу Учредительного собрания и об арестах членов кадетской партии.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1927.12.14
Vzpomínky na válku
Masaryk T.G., Cesta demokracie 3, 1994, s. 250 Dok. 107
1937.12.14
Из Алма-Аты — И.В. Сталину
Фонд А. Н. Яковлева, Репрессии в СССР Документ №307
1937.12.14
Телефонограмма наркома НКВД УзбССР Д.З. Апресяна заместителю наркома НКВД СССР В.В. Чернышеву о тяжелом положении переселенцев-корейцев в Узбекистане
Фонд А. Н. Яковлева, Репрессии в СССР Документ №308
1997.12.14
Na summite Európskej únie (EÚ) v Luxembursku bolo Slovensko vyradené z prvej skupiny kandidátov na vstup (Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Slovinsko, Estónsko a Cyprus) a zaradené do druhej skupiny krajín (Rumunsko, Bulharsko, Litva a Lotyšsko), s ktorými mali prebiehať len prípravy na rozhovory a podrobné porovnávanie legislatívy so zákonodarstvom EÚ.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
2017.12.15
1197.12.15
december 15.—1198. február 14. Imre király átengedi öccsének, András hercegnek a dalmát—horvát hercegséget: András fölveszi a Dalmácia és Horvátország hercege címet. András herceg friesachi (Karintia) típusú pénzt veret Szlavóniában. (Az első szlavóniai veretű magyarországi pénzek megjelenése. → 1250— 1255)
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1357.12.15
december 15. I. (Nagy) Lajos megerősíti Sebenico város kiváltságlevelét,
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1467.12.15
— Aristotile Fioravante bolognai városi építész második útja (→ 1458) Magyarországon: a dél-magyarországi erődítési munkálatokban vesz részt. Az Itáliában élő karthauzi szerzetes. Pannóniái András (Andreas Pannonius), Hunyadi János egykori katonája, az uralkodói erényekről írt könyvét (Libellus de virtutibus) I. Mátyásnak ajánlja. (A kéziratos müvet a modenai Este-könyvtár őrzi.)
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1467.12.15
december 15. I. Mátyás Moldvabányánál vereséget szenved III. (Nagy) István moldvai vajda seregeitől, és visszavonul,
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1807.12.15
Az országgyűlés által elfogadott törvények szentesítése.
1807.12.15
december 15. Az országgyűlés folterjeszti, és a király e napi kelettel szentesíti az 1807. évi törvényeket. (Főbb törvénycikkek: 1.: a rendek 12 ezer újonc sorozását ajánlják meg, az újonclétszám kiállítása után ismét a toborzási rendszer lép életbe; 2.: önkéntes hadiadóként a rendek az évi nemesi jövedelmek hatodát, s a házak kivételével a nemesi ingatlanok becsült értékének 1 %-át ajánlják meg; 21.: új erdőrendtartást vezet be, amely tiltja az állomány pusztítását; 22.: elrendeli a pozsonyi kereskedelmi mértékek országos használatát; mai egységben: rőf=55,8 cm, mérő, akó = 54,3 1, font = 0,56 kg; 24.: becikkelvezi Széchényi Ferenc gr. adományát, illetve az Országos Könyvtár megalapítását.)
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1827.12.15
Ostrihomský arcibiskup Alexander Rudnay bol bulou pápeža Leva XII. menovaný za kardinála.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1827.12.15
List Martina Hamuliaka Jurajovi Palkovičovi
Listy Martina Hamuljaka I. ed. A. Maťovčík MS Martin 1969 List61
1867.12.15
Jozef Hložník (Hložanský) vydal v Pešti prvé číslo Historicko-politického zborníka s názvom Biele Uhorsko. Do roku 1872 vyšlo 5 čísel. Vyložil v ňom svoju koncepciu dejinnej odôvodnenosti požiadaviek na národno-územnú autonómiu pre Slovákov. Hlavným mestom autonómneho slovenského územia mala byť Nitra.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1877.12.15
Z iniciatívy poľnohospodárskeho odborníka, priekopníka meteorológie a účastníka slovenského národného hnutia baróna Gregora Friesenhofa vznikla celouhorská sieť pozorovacích meteorologických staníc približne v 600 lokalitách. Pre nepochopenie úradov, ktoré nesúhlasili s nefrankovaním hlásení, sa však sieť pozorovacích staníc rozpadla.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1877.12.15
Maximilián Bachschitz vydal prácu o kúpeľoch v Sklených Tepliciach. Monografia poskytuje komplexný pohľad na kúpele a autor sa v nej zaoberá nielen fyziologickými a terapeutickými účinkami kúpeľov, ale aj ich topografiou a geológiou.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1877.12.15
V Bratislave uskutočnili z iniciatívy Bratislavského prírodovedno-lekárskeho spolku prvé pokusné telefónne spojenie na území Slovenska na vzdialenosť 2 km. Telefónne prístroje umiestnili v budove železničnej stanice Blumenthal a v hlavnej budove Považskej železnice. 1877. Samuel Daxner založil v Tisovci Slovenský spevokol, ktorý pôsobí dodnes. Úrady však jeho Stanovy neschválili.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1917.12.15
02 (15) дек. Кадеты исключены из Учредительного собрания. Добровольческая армия вступает в Ростов.
1917.12.15
02 (15) дек. В Брест-Литовске заключено перемирие на 28 дней.
1917.12.15
02 (15) дек. Создание Высшего Совета народного хозяйства (ВСН") для регулирования всей экономической жизни. Органами ВСН" на местах стали Советы народного хозяйства (совнархозы).
1917.12.15
Сталин И.В., Что такое Украинская Рада?
Сталин И.В. Cочинения, Том 4: 1917 - 1920. Москва, ОГИЗ, 1953 [https://www.marxists.org/russkij/stalin/t4/what_is_ukrainian_parliament.htm Doc. 162]
1917.12.15
Декабрь, 2 (15). Ленин председательствует на заседании Совнаркома, на котором обсуждаются вопросы об инструкциях верховному главнокомандующему Н. В. Крыленко по украинскому вопросу, о Белорусской раде и финансовой поддержке Белорусского областного комитета и др.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1917.12.15
Декабрь, 2 (15). Ленин выступает с речью от имени большевистской фракции на заседании II Всероссийского съезда Советов крестьянских депутатов.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1917.12.15
«Дорогу свободному слову, свету и правде!» — Открытое письмо Ф.К. Миронова члену Донского Войскового правительства П.М. Агееву
Фонд А. Н. Яковлева, Гражданская война. 1918–1920 гг. Документ №1
1917.12.15
Запись телефонного сообщения об отправке белогвардейцев в войска А.М. Каледина
Фонд А. Н. Яковлева, Лубянка Документ №10
1927.12.15
Nejčtenější spisovatelé američtí
Masaryk T.G., Cesta demokracie 3, 1994, s. 245 Dok. 106
1977.12.15
december 15-16. Az Országgyűlés téli ülésszaka. Az 1977. évi VI. törvény az állami vállalatokról.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1987.12.15
december 15. Az Interbank Részvénytársaság megalakulása.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
2017.12.16
1487.12.16
december 16. I. Mátyás az alsó-ausztriai Sankt Pöltenben 1488. június 1-ig fegyverszünetet köt Albert szász herceggel, a német birodalmi seregek fővezérével.
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1847.12.16
V Rožňave zomrel Karol Koša (*30. 1. 1796, Komárno), lekár, organizátor zdravotníctva. Založil základinu na podporu rožňavskej nemocnice a sirotinca. Venoval sa boju proti epidémiám moru ľudí a dobytka.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1877.12.16
december 16. Nagyszabású törökbarát megmozdulás Budapesten. (A Helfy Ignác és Eötvös Károly vezetésével tartott nagygyűlés azt követeli, hogy a kormány fegyveresen avatkozzék be az orosz— török háborúba, Oroszország ellen.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1887.12.16
Декабрь, 4 (16). Ленин участвует в студенческой сходке в Казанском университете.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1887.12.16
Декабрь, в ночь с 4 на 5 (с 16 на 17). Арест Ленина за участие в студенческих волнениях.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1917.12.16
Декабрь, 3 (16). Ленин председательствует на заседании Совнаркома; избирается в комиссию по выработке проектов манифеста к украинскому народу и ультиматума Центральной раде; во время перерыва пишет основные положения манифеста к украинскому народу и проект манифеста к украинскому народу. На вечернем заседании Совнаркома принимается представленный Лениным проект "Манифеста к украинскому народу с ультимативными требованиями к Украинской раде".
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1937.12.16
december 16. A felsőház elfogadja az 1937:XXVII. törvénycikket az országgyűlés felsőháza jogkörének újabb megállapításáról.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1957.12.16
V Medzibrode zomrel Martin Sokol (*3. 11. 1901, Medzibrod), politik Hlinkovej slovenskej ľudovej strany, predseda Snemu slovenskej republiky (1939-1945). Národný súd ho roku 1947 odsúdil na 5 rokov väzenia, vo februári 1949 ho prepustili.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1957.12.16
Из решения Технического совета Министерства электростанций СССР «О современном состоянии проблемы использования приливной энергии и актуальности ее для СССР»
Фонд А. Н. Яковлева, Экономическая политика в СССР Документ №1173
1987.12.16
december 16-17. Országgyűlés. Az 1987. évi VII. törvény a Magyar Népköztársaság kormányszerveiről. Ezek a következők: Belügyminisztérium, Építésügyi és Városfejlesztési Minisztérium, Honvédelmi Minisztérium, Igazságügyi Minisztérium, Ipari Minisztérium, Kereskedelmi Minisztérium, Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Minisztérium, Közlekedési Minisztérium, Külügyminisztérium, Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium, Művelődési Minisztérium, Pénzügyminisztérium, Szociális és Egészségügyi Minisztérium, Országos Tervhivatal. Felmentik miniszterelnök-helyettesi tisztségéből Berecz Frigyest, Csehák Juditot, Horváth Istvánt, Maróthy Lászlót. Medgyessy
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1987.12.16
Péter miniszterelnök-helyettes lesz, Berecz Frigyes ipari miniszter, Csehák Judit szociális és egészségügyi miniszter, Horváth István belügyminiszter, Marjai József miniszterelnökhelyettes és kereskedelmi miniszter, Maróthy László környezetvédelmi és vízgazdálkodási miniszter, Villányi Miklós pénzügyminiszter, Hoós János az Országos Tervhivatal elnöke.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
2017.12.17
1167.12.17
december 17. Magyar—velencei dinasztikus kapcsolat létesül, amely mintegy másfél évtizedre véget vet az ellenségeskedésnek.
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1687.12.17
— A király Csáky István grófot országbíróvá nevezi ki. (Tisztségét 1699-ig viseli.)
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1687.12.17
— Rezik János, az eperjesi evangélikus főiskola volt igazgatója (már mint a lengyelországi Torun főiskolájának tanára) megírja kéziratban terjesztett munkáját Caraffa rémtetteiről; címe Theatrum Eperiense, sive laniena Eperiensis.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1687.12.17
december 17. Rusztem pasa feladja Eger várát Caraffa generálisnak.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1847.12.17
december 17. Kossuth javaslatára az országgyűlés kerületi ülése elhatározza, hogy nem küld válaszfeliratot az uralkodónak, mert nem érdemes ezzel vesztegetni az időt.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1887.12.17
Ленин арестован за участие в студенческих волнениях и исключён из университета
1887.12.17
Декабрь, 5 (17). Ленин подает прошение ректору Казанского университета об отчислении его из числа студентов в связи с невозможностью продолжать образование при существующих условиях университетской жизни.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1897.12.17
V Banskej Štiavnici dali do používania tretiu mestskú telefónnu sieť na Slovensku.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1897.12.17
V Bratislave prevádzkoval podnikateľ Karol Paludäi (Palugyai) v hlavnej sále hotela Zelený strom prvé stále kino na území Slovenska pod názvom Elektro-Bioskop.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1897.12.17
V Sládkovičove (Diószeg) v súkromnom poľnohospodárskom výskumnom ústave cukrovarníckeho a poľnohospodárskeho odborníka Karola Kuffnera začali so šľachtením perspektívnych odrôd cukrovej repy. Výskumný ústav zamestnával 80 až 100 činných osôb.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1897.12.17
V Bratislave podnik Apollo vybudoval prevádzky na spracovanie parafínu a výrobu parafínových sviečok. •
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1897.12.17
V Liptovskom Svätom Mikuláši národne slovenské kožiarske firmy Žuffa a Kováč-Stodola začali vo väčšom meradle so strojovým spracovaním koží.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1897.12.17
V Lubeníku začala železiarska spoločnosť Heinzellmann ťažiť magnezit, čím otvorila dlhoročnú tradíciu tunajšieho magnezitového priemyslu. Závod dodával 6 až 10 vagónov magnezitu ročne Vítkovickým železiarňam.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1897.12.17
V železorudnom banskom revíri zaviedli po prvý raz v Uhorsku s cieľom horizontálnej banskej dopravy elektrickú trakciu. Dopravu zabezpečovala dvojmotorová elektrická lokomotíva firmy Ganz Budapešť.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1897.12.17
V Banskej Štiavnici bola založená Uhorská kráľovská ústredná výskumná stanica lesníctva, ktorá sa stala základom lesníckeho výskumníctva na Slovensku aj po zániku Rakúsko-Uhorska.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1897.12.17
Kežmarský lekár Vojtech Alexander navštívil vo Wurzburgu (Nemecko) Wilhelma Conrada Rôntgena, objaviteľa po ňom nazvaných X-lúčov a s prispením Spolku spišských lekárov a lekárnikov zakúpil rôntgenovú aparatúru. Medzi prvými v Uhorsku začal robiť pokusy s rôntgenovým žiarením, najmä vyhotovovaním lekárskych diagnostických snímok. Vypracoval sa na medzinárodne uznávaného odborníka v oblasti rôntgenológie.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1897.12.17
Lekári bratislavskej štátnej nemocnice Matej Dobrovits a Gabriel Pávai-Vajna sa zúčastnili na Medzinárodnom lekárskom kongrese v Moskve. M. Dobrovits svoje poznatky opísal v knižke Moja ruská cesta.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1897.12.17
Miloš Štefanovič, právnik v Bratislave, začal v Slovenských listoch uverejňovať cyklus šiestich článkov, v ktorých predostrel návrh vytvoriť slovenské národné mestské centrum a odôvodnil, že na túto funkciu má z geografického, dopravného, hospodárskeho a demografického hľadiska najvhodnejšie predpoklady Zvolen. Cyklus vychádzal v Slovenských listoch a Národných novinách do 21. marca 1898. 1897. Bratia Július a Rudolf Markovičovci založili v Novom Meste nad Váhom Ľudovú banku.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1897.12.17
V Košiciach vznikla obchodná škola.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1917.12.17
04 (17) дек. Центральной Раде предъявлен ультиматум с требованием признать советскую власть на Украине.
1917.12.17
Декабрь, 4 (17). Ленин выступает с докладом об экономическом положении рабочих Петрограда и задачах рабочего класса на заседании рабочей секции Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов совместно с Петроградским советом профессиональных союзов, правлениями союзов и Центральным советом фабрично-заводских комитетов. Ленин председательствует на заседании Совнаркома; пишет свои замечания и делает поправки к проекту постановления о реквизиции сельскохозяйственных машин и орудий. На заседании обсуждаются также вопросы о продовольственной политике и др.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1917.12.17
Инструкция Народного комиссариата юстиции о порядке деятельности революционных трибуналов
Фонд А. Н. Яковлева, Документы Центрального государственного архива Московской области о деятельности Московского революционного трибунала. 1917–1922 гг. Документ №1
1927.12.17
december 17. Angol—Magyar Kultúrtársaság alakul Budapesten. (Elnöke Szterényi József br.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1937.12.17
Троцкий Л.Д.: Испанский урок — последнее предостережение (Испания)
Doc. 971
1977.12.17
december 17. Veszprémben átadják az UNESCO támogatással épült Országos Oktatástechnikai Központot.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1987.12.17
Gustáv Husák odstúpil z postu generálneho tajomníka Ústredného výboru Komunistickej strany Československa. V tejto funkcii ho vystriedal Miloš Jakeš. 1987. Nakladateľstvo Pravda vydalo knihu Michaila Gorbačova Prestavba a nové myslenie pre našu krajinu a celý svet.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1987.12.17
Domáca tlač preberala sovietske materiály, v ktorých historici hovorili o potrebe odstraňovať biele miesta v dejinách, literáti o dlhoročných zákazoch svojich diel, ekonómovia o potrebe uvoľnenia tvorby cien a ženy o strašných podmienkach v sovietskych pôrodniciach.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1987.12.17
Rok 1987 bol aj rokom zjazdov profesijných a umeleckých zväzov (pozri rok 1982).
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1987.12.17
Hudobná skupina Elán vyhrala po tretí raz Zlatého slávika, tentoraz s rozdielom 30 000 hlasov.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1987.12.17
Počet zamestnaných žien v Československej socialistickej republike dosiahol 3,5 milióna, pričom ženy tvorili 61 % zamestnancov v dvojzmenných prevádzkach.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1987.12.17
V Československej socialistickej republike bolo evidovaných 350-tisíc cenzových domácností, ktoré nemali vlastný byt. Na Slovensku 10 % bytov bolo postavených do roku 1920. Podstatný podiel novej výstavby spolufinancovali občania, a to družstevnými firmami 33,8 % a výstavbou rodinných domov 27,6 %.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1987.12.17
Každá desiata domácnosť na Slovensku mala sporožírový účet.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1987.12.17
Na československom trhu sa objavil prvý typ videoprehrávača domácej výroby podľa licencie holandskej elektrotechnickej firmy Philips.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1987.12.17
december 17-18. A Csehszlovák Kommunista Párt Központi Bizottságának ülésén lemond G. Husak, és Milos Jakest választják főtitkárnak.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1987.12.17
- Átadják a helyreállított nádori kriptát, József nádor és családja egykori temetkezési helyét a Magyar Nemzeti Galériának.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
2017.12.18
1437.12.18
V Bratislave zvolili uhorskí veľmoži za nového kráľa Žigmundovho zaťa Albrechta Habsburského.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1437.12.18
december 18. Az országnagyok Pozsonyban királlyá választják V. (Habsburg) Albert osztrák herceget, Zsigmond király leányának, Erzsébetnek a férjét. (Albert előzetesen elfogadja a választási feltételeket. Eltörli Zsigmond király újításait; mentesíti az egyházakat a közelmúltban bevezetett adófizetéstől; nem juttat egyházi javadalmat világinak; nem bízza a királyi jövedelmek kezelését külföldire; az országnagyok nélkül nem dönt a tisztségek betöltéséről; a királyi jogokat és a korona jogait csak az országnagyok hozzájárulásával idegenítheti el. — Uralkodik 1439-ig.)
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1817.12.18
V Banskej Štiavnici zomrel František Xaver Dreveniak (*1751, Šaštín-Stráže), banský odborník. Počas jeho pôsobenia v Smolníku stúpla organizačná a technická úroveň východoslovenského baníctva a hutníctva, vzrástla produkcia a príjmy eráru.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1917.12.18
Постановление СНК РСФСР о признании независимости Финляндской республики.
История внешней политики СССР. В двух томах. Том 1. 1917-1945, Москва Наука 1986 г.
1917.12.18
Декабрь, ранее 5 (18). Ленин беседует с членами Центрального совета фабзавкомов Петрограда, советует им развернуть агитацию в массах за революционные методы осуществления рабочего контроля.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1917.12.18
Декабрь, 5 (18). Ленин принимает представителей Центрального совета фабрично-заводских комитетов Богословского горного округа А. Курлынина и М. А. Андреева, беседует с ними о положении дел на Надеждинском заводе и рудниках округа. Ленин председательствует на заседании Совнаркома; комиссии с участием Ленина поручается принять необходимые меры к организации военных действий против Центральной рады и обратиться от имени СНК с воззваниями к украинскому народу и к солдатам; Ленин избирается также в комиссию для рассмотрения проектов положения и инструкции о волостных комитетах.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1917.12.18
Декабрь, в ночь с 5 на 6 (с 18 на 19). Ленин принимает члена французской военной миссии в России капитана Ж. Садуля, говорит о необходимости участия стран Антанты в общих переговорах о мире.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1917.12.18
Между 5 и 11 (18 и 24) декабря. В книгоиздательстве "Жизнь и знание" выходит из печати книга Ленина "Новые данные о законах развития капитализма в земледелии. Вып. I. Капитализм и земледелие в Соединенных Штатах Америки", написанная в 1914-1915 годах.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1917.12.18
Ордер ВЧК на производство ареста и обыска членов «Союза защиты Учредительного собрания»
Фонд А. Н. Яковлева, Репрессии в СССР Документ №1
1927.12.18
Jovan M. Jovanović — R. W. Seton-Watsonu Spominje kampanju koju vode stari neprijatelji (»makedonstvujušči«) a koju zasigurno podržava Italija. Piše i o neraspoloženju prema V. Britaniji koje kod ljudi uzima maha i ističe potrebu da pristupe reali­zaciji ideje o obnovi Društva.
R.W. Seton-Watson i Jugoslaveni : korespondencija 1906-1941, Zagreb-London 1976, II. Doc.No. 150
1927.12.18
Сталин И.В., Заявление представителям иностранной печати о подложных “статьях Сталина”
Сталин И.В. Cочинения, Том 10: август – декабрь 1927. Москва, ОГИЗ, 1953 [https://www.marxists.org/russkij/stalin/t10/t10_15.htm Doc. 373]
1937.12.18
december 18. Magyarország és Irán barátsági és választott bírósági szerződést köt Teheránban. (Becikkelyezi az 1941:IX. törvénycikk.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1947.12.18
A Belügyi Megbízotti Hivatal kiadja 2/1948 sz. hirdetményét a nyelvileg hibás vagy helytelen szláv szövegû feliratok és hirdetések nyilvános használatának tilalmáról.
Popély Árpád: A csehszlovákiai magyar kisebbség jogfosztottságának évei. Kronológiai áttekintés
1947.12.18
december 18. A Magyar Távirati Iroda jelenti: a Szovjetunió december 17-i jegyzékében hozzájárult a magyar kormány kéréséhez, hogy Magyarország a jóvátételben 1947-re esedékes 600 ezer mázsa búzát 1948-ban szállítsa.
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1987.12.18
december 18. Felavatják a kecskeméti Katona József Színház felújított épületét.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
2007.12.18
Kúpna zmluva č. 39/2007 medzi predávajúcim - Mestom Nové Zámky a kupujúcimi - MUDr. Richard Hudák a manželka, Ing. Patrik Hudák a manželka, JUDr. Richard Schwarz za 3x598.693,33 Sk.
Kúpna zmluva
2017.12.19
1317.12.19
december 19. Meghal Mária királyné, I. Károly első felesége. (Székesfehérvárott temetik el.)
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1887.12.19
Декабрь, 7 (19). Ленин исключается из университета.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1887.12.19
Декабрь, 7 (19). Ленин высылается из Казани в деревню Кокушкино Казанской губернии под негласный надзор полиции.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1907.12.19
List 275. Rajmund Cejnek S. H. Vajanskému
Korešpondencia Svetozára Hurbana Vajanského II., ed. P. Petrus, Vyd. SAV Brat. 1972 List 275
1917.12.19
Декабрь, 6 (19). Ленин председательствует на заседании Совнаркома; пишет дополнение к проекту декрета о конфискации имущества акционерного общества Богословского горного округа.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1917.12.19
Декабрь, 6-7 (19-20). Ленин пишет "Проект воззвания Второго Всероссийского съезда крестьянских депутатов к крестьянству".
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1917.12.19
Проект постановления СНК о неправильных действиях наркома юстиции И.З. Штейнберга и члена Коллегии Наркомюста В.А. Карелина
Фонд А. Н. Яковлева, Лубянка Документ №11
1917.12.19
Из протокола № 30 заседания СНК о принятии резолюции о компетенции НКЮ и организации автомобильной базы ВЧК
Фонд А. Н. Яковлева, Лубянка Документ №12
1937.12.19
Andrej Hlinka: Nad rovom K. A. Medveckého
Slovák, 19. 12. 1937, roč. 19, č. 288, s. 1. (Andrej Hlinka) Slovák týždenník, Vianoce 1937, roč. 18, č. 52, s. 11. (Andrej Hlinka) Na Vianoce Slovák, Vianoce 1937, roč. 19, č. 292, s. 1. (Andrej Hlinka) Slovák týždenník, Vianoce 1937, roč. 18, č. 52, s. 1. (Andrej Hlinka)
1947.12.19
Az SZNT 89/1947 sz. rendeletével tovább szigorítja vagyonelkobzó rendeleteit, s elõírja többek között azon mezõgazdasági vagyon elkobzását, amelyet a német és magyar nemzetiségû személyek 1938. szeptember 29-e után adtak el és olyan személyek tulajdonát képezi, akik vagyona egyébként nem esne konfiskáció alá.
Popély Árpád: A csehszlovákiai magyar kisebbség jogfosztottságának évei. Kronológiai áttekintés
1957.12.19
Národné zhromaždenie prijalo zákon č. 68/1957 Zb. o umelom prerušení tehotenstva. Mohlo sa uskutočniť iba so súhlasom ženy a po schválení komisiou.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1957.12.19
19. - 20. december. V Bratislave sa uskutočnilo zasadnutie Zväzu slovenských spisovateľov. Verejnosť očakávala pokračovanie diskusie o „slobode tvorby“ ako na II. zjazde československých spisovateľov, no rokovanie malo „konsolidačný“ charakter. Prejavilo sa to aj v prijatej rezolúcii, ktorá žiadala prehĺbiť „ideovosť našej literatúry“ a upevniť princíp jednotného socialistického frontu literatúry. Bol to signál „ochladenia emócií“ a úspešnej snahy vedenia Komunistickej strany Československa potlačiť akúkoľvek kritiku už v zárodku.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1957.12.19
Vznikol Ústav experimentálnej medicíny SAV.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1957.12.19
Pri obci Krpeľany na rieke Váh uviedli do prevádzky vodnú elektráreň.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1967.12.19
19-21 декабря Совещание министров иностранных дел европейских социалистических стран в Варшаве по вопросу о положении на Ближнем Востоке.
История внешней политики СССР. В двух томах. Том 2. 1945-1980, Москва Наука 1981 г.
1967.12.19
19.-21. december. Na zasadnutí Ústredného výboru Komunistickej strany Československa (ÚV KSČ) v Prahe sa konflikt medzi reformnými a konzervatívnymi silami vo vedení KSČ naďalej prehlboval. Antonín Novotný sa pokúsil zachrániť svoju pozíciu návrhom, aby sa funkcia prezidenta zrušila. Tým by sa odstránila kritizovaná kumulácia funkcií a mohol by naďalej zotrvať na čele strany. To však väčšina prítomných odmietla a tlak na odstúpenie A. Novotného z funkcie prvého tajomníka ÚV KSČ narastal. 1967. Podľa oficiálnych štatistických údajov koncom roka 1967 tvorba národného dôchodku na jedného obyvateľa na Slovensku dosahovala 76,47 % dosiahnutej úrovne v českých krajoch; roku 1966 to bolo 70,42 % a roku 1948 len 61,21 %. Priemysel a stavebníctvo sa na tvorbe národného dôchodku na Slovensku podieľali 70,47 %, poľnohospodárstvo a lesníctvo 17,17 % a ostatné výrobné odvetvia tvorili 12,36 %. Za dvadsať rokov klesol podiel zamestnaných v poľnohospodárskom sektore v celej ekonomike krajiny z vyše 60 % na 25,53 %, podiel zamestnaných v priemysle vzrástol z vyše 15 % na vyše 30 %.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1967.12.19
Vznikla Ústredná správa kúpeľov a žriediel na Slovensku, ktorá prijala firemné označenie Slovakoterma, generálne riaditeľstvo československých štátnych kúpeľov a žriediel na Slovensku.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1967.12.19
december 19—21. Az Európai szocialista országok tanácskozása Varsóban. (Tárgya: a közel-keleti helyzet.)
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1987.12.19
december 19. Erdei Ferenc Társaság alakul Makón.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1997.12.19
Národná banka Slovenska vyhlásila nútenú správu nad Investičnou a rozvojovou bankou, a. s. 1997. Na Slovensku bolo vyše 200 000 užívateľov mobilných sietí.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1997.12.19
Vo Veľkom Šariši v podniku Pivovar Šariš sa presadila juhoafrická spoločnosť South Breweries Ltd. Po zásadnej technickej prestavbe podnik vyrábal okrem staršej značky piva Šariš aj novú značku Smädný mních, ako aj exportné pivá Sarus Láger a Sarus Light. Licenčné sa vyrábalo pivo rakúskej značky Gold Fassl. S kapacitou okolo 1 000 000 hl piva ročne sa pivovar stal druhým najväčším na Slovensku.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1997.12.19
Gumárenský podnik Matador v Púchove ako prvý vo východnej Európe získal všetky potrebné certifikáty systému riadenia kvality autoplášťov. Diverzifikoval do oblasti výroby strojov a zariadení pre automobilový priemysel (Matador - Machinery Dubnica na Váhom, Pal - Inalfy Vráble). Ako jeden z mála podnikov Slovenska založil zahraničné podnikové subjekty v Rusku, Číne a Etiópii.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1997.12.19
V Bratislave v tlačiarňach bývalého podniku Polygrafické závody, ktorý po privatizácii obnovil starý názov Slovenská grafia, zaviedli technológiu bezfilmového zhotovenia tlačovej formy v hĺbkotlači metódou CTG.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1997.12.19
Spoločnosť Google spustila vyhľadávací program, ktorý je v súčasnosti najčastejšie používaným nástrojom na hľadanie informácií na webe.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1997.12.19
Reprezentant vo vodnom slalome Michal Martikán sa stal slovenským športovcom roka.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
2007.12.19
Faktúry zo dňa 19.12.2007 vystavené Mestom Nové Zámky č. 2110700231 (Schwarz), č. 2110700230 (Hudák P.), č. 2110700229 (Hudák R.) so splatnosťou 31.12.2007 na sumu 3x598.693,50 Sk