2018.08.19
1848.08.19
augusztus 19. A magyar hadsereg ismételten sikertelen kísérletet tesz a szerb fölkelők kezén levő Szenttamás (Bács vm.) bevételére.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1878.08.19
Okupačné rakúsko-uhorské vojská obsadili Sarajevo, hlavné mesto Bosny. Na základe rozkazu panovníka sa 22. augusta uskutočtiila mobilizácia III., IV. a V. zboru, z ktorých bola vytvorená 2. armáda na pomoc rakúsko-uhorským silám v Bosne a Hercegovine. Počet okupačných vôjsk vzrástol na 270-tisíc mužov, dve tretiny z nich tvorili jednotky z územia Uhorska. Medzi nimi boli aj pluky doplňované aspoň čiastočne zo Slovenska. V decembri veľkú časť rakúsko-uhorských síl stiahli a v krajine ostalo asi 80-tisícové okupačné vojsko.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1898.08.19
"... vieš, že zlý duch tiahne z Čiech, vlastne Boh zná skade, a traja štyria adepti jeho mýlia u nás duchov" List S.H. Vajanského P. O. Hviezdoslavovi.
Korešpondencia P. O. Hviezdoslava so Svetozárom Hurbanom Vajanským a Jozefom Škultétym (1962). List.109
1898.08.19
Andrej Hlinka: Snížte pozemkovú daň!
Ľudové noviny, 19. 8. 1898, roč. 2, č. 34, s. 269-270.
1908.08.19
Август, 6 (19). Ленин в письме в МСБ К. Гюисмансу сообщает об аресте в Мюнхене трех русских товарищей и просит удостоверить от имени МСБ их принадлежность к с.-д. партии.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.08.19
Август, 19. Ленин беседует с французской коммунисткой Жанной Ля-бурб о создании организации английских и французских коммунистов и задачах их деятельности на территории Советской России.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.08.19
Август, 19. Ленин беседует с американским журналистом Р. Майнором, затем направляет его к Г. В. Чичерину с запиской, в которой просит обсудить предложение Майнора о поездке его и английского журналиста Ф. Прайса на Восточный фронт. Ленин пишет телеграмму в Здоровец (Орловская губ.) с указанием на необходимость соединить беспощадное подавление кулацкого левоэсеровского мятежа с конфискацией всего хлеба у кулаков.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.08.19
Август, 19. Ленин председательствует на заседании Совнаркома, на котором обсуждаются общие вопросы продовольственной политики, проект декрета об объединении всех вооруженных сил Республики в ведении Народного комиссариата по военным делам, вопрос о помощи пострадавшим от белогвардейцев и интервентов, проект дополнения к декрету СНК от 28 июня 1918 года о национализации промышленных предприятий и другие вопросы.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.08.19
Август, не ранее 19, не позднее 21. Ленин беседует с председателем Пензенского губкома партии Е. Б. Бош о положении в губернии и на фронте 1-й армии, пишет записки в наркоматы об удовлетворении запросов Пензенской губернии.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.08.19
Приказ сотрудникам ВЧК о принятии чрезвычайных мер
Фонд А. Н. Яковлева, Лубянка Документ №94
1938.08.19
19. augusta lekári zabalzamovali telo A. Hlinku bez toho, aby ho otvorili.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
1938.08.19
Poslanci Hlinkovej slovenskej ľudovej strany (HSĽS) predložili parlamentu tretí návrh na autonómiu Slovenska, s ktorým súhlasili účastníci zjazdu HSĽS v júni 1938.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1938.08.19
1938. augusztus 19. Prága. A prágai magyar követség számjeltávirata lord Runciman és Konrad Heinlein találkozójáról. MNL OL - K 64 - 1938 - 7/a - 710/res.pol./1938. VIII. 20.
Szarka László, Sallai Gergely, Fedinec Csilla, Az első bécsi döntés okmánytára, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Bp. 2017, DVD melléklet dok. 8.
1948.08.19
augusztus 19. Az első tisztavatás a Honvéd Kossuth Akadémián.
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1968.08.19
Постановление Политбюро ЦК КПСС «Об Обращении к Чехословацкой Народной Армии»
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №64
1968.08.19
Постановление Политбюро ЦК КПСС «О сообщении Политбюро ЦК КПСС»
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №65
1968.08.19
Постановление Политбюро ЦК КПСС «Об указаниях совпослу в Праге»
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №66
1968.08.19
Постановление Политбюро ЦК КПСС «О заявлениях Правительства СССР правительствам иностранных государств в связи с событиями в Чехословакии»
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №67
1968.08.19
Постановление Политбюро ЦК КПСС «Об указаниях совпредставителю ПРИ ООН в связи с событиями в Чехословакии»
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №68
1968.08.19
Постановление Политбюро ЦК КПСС «О Заявлении ТАСС»
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №94
1968.08.19
Постановление Политбюро ЦК КПСС «Об информации братских партий о мероприятиях социалистических стран в связи с событиями в Чехословакии»
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №166
1968.08.19
Рукописное сообщение посла СССР в Вашингтоне, А. Добрынина, переданное американскому руководству, по вопросу возможного визита в Советский Союз президента Л. Джонсона
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №192
1968.08.19
Depeše A. Gromyka sovětskému velvyslanci v ČSSR S. Červoněnkovi s pokynem informovat L. Svobodu o Provolání ústředních výborů bratrských stran a vlád SSSR, Polska, Maďarska, NDR a Bulharska a požádat ho, aby přednesl Výzvu k československé armádě a lidu.
Projekt Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR Dokument č. 86
1988.08.19
augusztus 19. Szent István király halálának 950. évfordulója alkalmából emlékünnepség Székesfehérvárott, Esztergomban és Kalocsán. ( → február 10.)
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1998.08.19
MĽHZP: Volebná anketa
MNMMJ: Választási kérdöív
Életünk 19. 08. 1998
1998.08.19
Szabad Újság: Popély Gyula: Fohászkodás Szent István királyunkhoz
szujsag_19980819.jpg
1998.08.19
Predseda Národnej rady Ivan Gašparovič vymenoval nového náčelníka Generálneho štábu (GŠ) Armády Slovenskej republiky Mariána Mikuša. Generál Jozef Tuchyňa 20. augusta vyhlásil, že sa naďalej považuje za náčelníka GŠ, pretože jeho odvolanie neprebehlo v súlade s ústavou.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
2008.08.19
Mincovňa Kremnica, š. p., začala sériovú razbu slovenských eurových mincí.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
2018.08.20
1608.08.20
augusztus 20. Mátyás főherceg nevében Illésházy István br., Báthori Gábor megbízásából Imrefi János szövetséget ír alá Kassán. (A fejedelem kötelezi magát, hogy Erdélyt nem idegeníti el a koronától, és ha kell, haddal segíti a királyságot mindenki ellen, kivéve a törököt; a Bocskai Istvánnak életére átengedett felső-magyarországi területekre nem tart igényt, viszont megkapja Nagybányát. Kimondják, hogy a hajdúk Kálló vára helyett az ugyancsak Szabolcs megyei Nádudvart, illetve Csegét kapják azonos jogokkal.)
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1708.08.20
augusztus 20. Jemeljan Ivanovics Ukraincev, I. (Nagy) Péter cár állandó követe, ünnepélyes kihallgatáson, Egerben, átnyújtja megbízólevelét Rákóczinak. (Az idős diplomata.főfeladata a bécsi udvar és a magyarok közti közvetítés. (Meghal Egerben szeptember 10-én.)
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1748.08.20
augusztus 20. Erdélyi országgyűlés Kolozsvárott.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1858.08.20
augusztus 20. A kassai helytartósági osztály katonai karhatalmat küld Kraska községbe (Ung vm.), hogy a tagosítás ellen fellépő parasztok ellenállását leszerelje.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1908.08.20
V Kremnici zomrel spisovateľ, prírodovedec, lekár, popredný činiteľ slovenského národného emancipačného hnutia Gustáv Kazimír Zechenter-Laskomerský (*4. 3. 1824, Banská Bystrica). Roku 1848 sa zúčastnil na revolučnom dianí vo Viedni a na Slovensku. Bol autorom kratších humoristických próz a jednoaktoviek, z ktorých časť vyšla knižne pod názvom Zozbierané žarty a rozmary (1877), napísal cestopisy (Zo Slovenska do Carihradu, Zo Slovenska do Ríma, Zo Slovenska do Itálie) a memoáre (spomienky na Štefana Moysesa, rozsiahly vlastný životopis). Venoval sa aj geológii, priekopnícka bola najmä jeho terminologická tvorba v tejto oblasti. Ako lekár skúmal choroby z povolania u baníkov.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1918.08.20
Обобществление жилых домов в городах.
1918.08.20
Август, 20. Ленин пишет "Письмо к американским рабочим".
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.08.20
Август, 20. В телеграмме Ливенскому уездному исполкому (Орловская губ.) Ленин приветствует энергичные меры по подавлению кулацкого мятежа в уезде, указывает на необходимость организации деревенской бедноты и конфискации хлеба и имущества восставших кулаков.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.08.20
«В рядах Красной Армии еще много находится трусов, шкурников, громил и хулиганов» (Из приказа Ф.К. Миронова по войскам бригады)
Фонд А. Н. Яковлева, Гражданская война. 1918–1920 гг. Документ №50
1918.08.20
Памятка революционных борцов Усть-Медведицкой бригады т. Миронова
Фонд А. Н. Яковлева, Гражданская война. 1918–1920 гг. Документ №51
1928.08.20
Троцкий Л.Д.: Закон зигзагов вправо и влево остается в силе (Циркуляр №31. О группе Д.Ц. и о разном)
Doc. 268
1938.08.20
augusztus 20—26. Horthy Miklós kormányzó Imrédy Béla miniszterelnök. Kánya Kálmán külügyminiszter és Rátz Jenő honvédelmi miniszter kíséretében Németországba látogat.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1938.08.20
augusztus 20—29. A kisantant államok és Magyarország megbizottainak konferenciája a jugoszláviai Bledben. (A kisantant államok elismerik Magyarország fegyverkezési egyenjogúságát; ígérik, hogy javítanak a területükön élő magyar kisebbségek helyzetén.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1948.08.20
20.-21. august. V Bratislave prepukli živelné protižidovské demonštrácie a výtržnosti, vyvolané najmä nedobrou zásobovacou situáciou. Boli tiež vyjadrením nesúhlasu s pofebruárovým vývojom. Ukončil ich zásah príslušníkov Zboru národnej bezpečnosti.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1948.08.20
augusztus 20. Rákosi Mátyás Kecskeméten az ,,Új kenyér ünnepén” mondott beszédében ismerteti a Magyar Dolgozók Pártja terveit a mezőgazdaság szocialista átszervezésére.
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1948.08.20
Письмо министра иностранных дел БССР К.В. Киселева заместителю министра иностранных дел СССР В.А. Зорину
Фонд А. Н. Яковлева, Ближневосточный конфликт Документ №26
1958.08.20
augusztus 20. Az Elnöki Tanács 1958: 24. számú törvényerejű rendelete Magyarország csatlakozásáról az 1955. október 12-én Párizsban létesített Hivatalos Mérésügyi Nemzetközi Szervezethez.
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1968.08.20
20. augusta - V Prahe sa o 14.00 h začalo zasadanie predsedníctva ÚV KSČ. Hlavným bodom rokovania bola príprava septembrového XIV. zjazdu KSČ. Počas zasadania prišla o 23.30 h prvá správa o obsadzovaní republiky vojskami socialistickej päťky (ZSSR, NDR, Poľska, Maďarska a Bulharska). Účastníci zasadnutia schválili rozkaz ministra obrany Martina Dzúra, aby armáda, polícia a Ľudové milície nekládli odpor. Bolo taktiež vydané Prevolanie ku všetkému československému ľudu, v ktorom sa uvádzalo, že vojská obsadzujú ČSSR proti vôli ústavných orgánov a bez ich vedomia.
1968.08.20
Постановление Политбюро ЦК КПСС «Об указаниях совпослам в НРБ, ВНР, ГДР, ПНР»
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №69
1968.08.20
Постановление Политбюро ЦК КПСС «Об указаниях совпослу в Праге»
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №70
1968.08.20
Устное сообщение советского посла в Вашингтоне А. Добрынина президенту США Л.Б. Джонсону
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №71
1968.08.20
Приказ № 2 оперативного командующего 2-й армии польских вооруженных сил
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №95
1968.08.20
Встреча президента США Л. Джонсона, советского посла А. Ф. Добрынина и советника президента У. Ростоу в «кабинетной комнате» Белого дома
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №193
1968.08.20
Zpráva o schůzce A. Dubčeka s J. Kádárem v Komárně 17. srpna 1968, kde jednali o aktuálních okolnostech vývoje po schůzkách v Čierné nad Tisou a Bratislavě.
Projekt Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR Dokument č. 87
1968.08.20
Depeše československého velvyslance v MLR J. Púčika o zahájení vojenské intervence »pětky« do Československa.
Projekt Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR Dokument č. 88
1968.08.20
Poznámky z diskuse na 93. schůzi předsednictva ústředního výboru KSČ k obsazení Československa vojsky pěti států Varšavské smlouvy.
Projekt Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR Dokument č. 89
1968.08.20
V neskorých večerných hodinách vojská ZSSR, Bulharska, Maďarska, Nemeckej demokratickej republiky (len prostredníctvom veliteľsko-spravodajského oddielu) a Poľska prekročili hranice Československa. Na intervencii sa v prvom slede zúčastnilo 27 divízii s 300-tisíc vojakmi, tisíc lietadlami, vyše 6-tisíc tankami a 4-tisíc delami. Bola to najväčšia ozbrojená akcia v Európe od konca druhej svetovej vojny.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1988.08.20
augusztus 20. Ünnepélyes szentmise Budapesten Szent István emlékére, amelynek végén Paskai László bíboros bejelenti II. János Pál pápa hivatalos meghívását Magyarországra, augusztus 22-23. Ülősztrájk Budapesten a román nagykövetségnél, tiltakozásul a romániai faluromboló program ellen, párbeszédet sürgetve Magyarország és Románia között.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1988.08.20
- Magyar autóbusz-szerencsétlenség Ausztriában (12 áldozat).
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
2018.08.21
1518.08.21
augusztus 21. előtt A végvidéki török csapatok Nándorfehérvár meglepetésszerű elfoglalásával próbálkoznak, eredménytelenül.
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1598.08.21
Bývalý sedmohradský knieža Štefan Bátori (Báthory) sa nečakane vrátil do Sedmohradska a snem ho uznal za vládcu.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1598.08.21
— A fejedelmi tanács Gyulafehérvárott elhatározza, hogy kövétségét küld Miksa főherceg erdélyi kormányzó fogadására.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1598.08.21
augusztus 21. Báthori Zsigmond Oppelnből (Szilézia) váratlanul visszaérkezik Kolozsvárra.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1788.08.21
II. József dekrétuma, amelyben megtiltja az erdélyi zsidóknak és mohamedá­noknak, hogy a katolikusok és protestánsok által használt temetőkbe temetkezze­nek.
Gyurgyák János, A zsidókérdés Magyarországon. Osiris Bp. 2001
1858.08.21
augusztus 21. Megindul az Üstökös című élclap, Jókai Mór szerkesztésében. (Megjelenik hetenként.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1868.08.21
К. Маркс — Ф. Энгельсу. В Бридлингтон Ки. Лондон, 21 августа 1868 г. —32, 112.
Marx to Engels 21 August
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд.2. (1964) Том 32, 112. Dok. 1890] Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1988 Vol. 43, 87 Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1988 Vol. 43, 87.
1898.08.21
Август, 9 (21). Ленин вчерне заканчивает работу над книгой "Развитие капитализма в России. Процесс образования внутреннего рынка для крупной промышленности".
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.08.21
Август, 21. Ленин беседует с представителями Туркестанского ЦИК, затем направляет их в Высший военный совет с запиской, в которой предлагает обсудить их просьбу о военной помощи. В телеграмме Астраханскому губисполкому Ленин дает предписание принять меры для организации обороны Астрахани.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.08.21
Август, 21. Ленин пишет телеграмму в Саратов народному комиссару В. Н. Харлову с предписанием собрать более точные данные о размере излишков хлеба и наградить премией те волости, которые полностью ссыпали все излишки. Ленин председательствует на заседании Совнаркома, на котором обсуждаются положение о советской милиции, вопросы об отпуске средств Наркомздраву на противоэпидемические мероприятия и Наркомату торговли и промышленности на закупку товаров, доклад о деятельности Автоцентра и другие вопросы.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1938.08.21
21. augusta o 9.00 hod. zasadlo zastupiteľstvo mesta Ružomberok. Prítomný bol biskup J. Čársky, predstavitelia čs. generality a hostia. Starosta mesta A. Mederly predniesol smútočný príhovor a navrhol, aby Farské námestie bolo premenované na námestie Andreja Hlinku, čo zastupiteľstvo schválilo. Dovtedy Hlinkovo meno neniesol žiadny verejný priestor. Hlinka si to neželal. Po jeho smrti, najmä po vyhlásení autonómie Slovenska, boli menom A. Hlinku pomenované námestia a ulice takmer v každom slovenskom meste.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
1938.08.21
21. augusta v nedeľu sa v Ružomberku konal pohreb A. Hlinku: Od 10.00 do 11.30 hod. vo farskom kostole sv. Ondreja pri katafalku s rakvou celebroval spišský biskup J. Vojtaššák zádušnú sv. omšu, koncelebrovali biskupi J. Cársky, M. Bubnič, M. Blaha a viacero kňazov. Kázeň mal bratislavský kanonik Karol Körper. Počas obradov spieval Spevokol slovenských učiteľov, ktorý dirigoval Miloš Ruppeldt. Od 16.00 do 16.30 hod. sa konali smútočné obrady. Od 16.30 do 18.20 hod. odzneli rozlúčkové prejavy v poradí: A. Mederly (za mesto Ružomberok), M. Hodža (za prezidenta a vládu), J. Sivák (za Národné zhromaždenie), J. Tiso (za HSĽS), D. Sloboda (za amerických Slovákov), J. Buday (za Spolok sv. Vojtecha), J. C. Hronský (za Maticu slovenskú), M. Bačík (za katolícke duchovenstvo). O 18.20 pohrebný sprievod sa pohol na cintorín. O 18.45 sa začal cirkevný obrad, ktorý viedol biskup J. Vojtaššák, v rámci ktorého bola rakva s Hlinkovými ostatkami vložená do krypty jezuitov na cintoríne. Na pohrebe A. Hlinku sa zúčastnili štyria slovenskí rímskokatolícki biskupi a 900 kňazov. Odhady o počte prítomných osôb na Hlinkovom pohrebe sa pohybovali od 50 000 do 120 000. Bol to doteraz najväčší pohreb na Slovensku.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
1938.08.21
Троцкий Л.Д.: Свобода печати и рабочий класс.
Doc. 1058
1938.08.21
augusztus 21. Bemutatják A piros bugyelláris című filmet (rendező: Pásztor Béla).
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1938.08.21
Приказ наркома тяжелой промышленности Л.М. Кагановича о мерах по прекращению загрязнения нефтепродуктами прибрежной полосы Черного моря в районе г. Батуми
Фонд А. Н. Яковлева, Экономическая политика в СССР Документ №1147
1938.08.21
August 21, 1938, Bled. Despatch of the Hungarian minister in Belgrade to Hungarian Foreign Minister on the proposal of the Little Entente conveyed to him by Milán Stojadinovic.
1938. augusztus 21. Bled Bakách-Bessenyey György belgrádi magyar követ távirata Kánya Kálmán magyar külügyminiszternek a Milán Stojadinovic jugoszláv külügyminiszter által átadott bledi egyezmény kisantant-államok által javasolt szövegéről.
Szarka László, Sallai Gergely, Fedinec Csilla, Az első bécsi döntés okmánytára, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Bp. 2017, dok. 4, p. 71
1958.08.21
augusztus 21. Bemutatják a Fekete szem éjszakája című filmet (rendező Keleti Márton).
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1968.08.21
V noci z 20. na 21. augusta 1968 v rámci 'bratskej pomoci' vojská Varšavskej zmluvy obsadili Československo. Na základe zmluvy z 16.10.1968 dodatočne legitimujúcej pobyt vojsk na území ČSSR bol v Nových Zámkoch rozmiestnený 205. prápor protichemickej obrany spadajúci pod 30. gardovú 'Irkutsko-Pinskú' motostreleckú divíziu (30. GvMSD) s veliteľstvom vo Zvolene. Tejto divízii podliehali tiež 164. gardový motostrelecký pluk v Jelšave, 166. gardový motostrelecký pluk v Komárne, 205. protitankový oddiel v Štúrove a 63. ženijný prapor v Štúrove.
http://vojenstvi.kvalitne.cz
1968.08.21
Заявление ТАСС о вступлении на территорию Чехословакии по просьбе чехословацких партийных и государственных деятелей советских воинских частей и подразделений армий Болгарии, Венгрии, ГДР и Польши с целью помочь трудящимся этой страны отстоять свои социалистические завоевания от посягательств внутренних и внешних врагов социализма.
История внешней политики СССР. В двух томах. Том 2. 1945-1980, Москва Наука 1981 г.
1968.08.21
21. augusta - Armády Varšavskej zmluvy obsadili všetky dôležité miesta v ČSSR. Na mimoriadnej schôdzi sa zišla vláda a vyjadrila protest vládam piatich štátov, ktoré sa zúčastnili na okupácii. O situácii v ČSSR začala rokovať Bezpečnostná rada OSN. Predstaviteľov KSČ a štátu internovali v ranných hodinách a odviezli do Moskvy.
1968.08.21
"Novozámocký incident". Konflikt na Hlavnom námestí v Nových Zámkoch medzi príslušníkmi maďarskej armády a protestujúcim miestnym maďarskojazyčným obyvateľstvom.
"Érsekújvári incidens" - Kiélezett szembenállás az érsekújvári Fö-téren a bevonuló magyar katonaság és a tiltakozó helyi magyar lakosság között.
Pataky István, Vonakodó szövetséges. A Magyar Néphadsereg közreműködése Csehszlovákia 1968. évi megszállásában
1968.08.21
Информация министра обороны ГДР генерала армии Г. Хоффмана о действиях войск пяти государств-членов ОВД в Чехословакии и о положении в Национальной народной армии ГДР
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №96
1968.08.21
Обращение Президиума ЦК КПЧ «К Народу Чехословацкой Социалистической Республики»
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №129
1968.08.21
Заявление внеочередного 26-го заседания пленума Национального собрания ЧССР
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №130
1968.08.21
Письмо протеста посольства ЧССР в Берлине Центральному Комитету Социалистической единой партии Германии
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №131
1968.08.21
Запись беседы федерального канцлера ФРГ К. Кизингера с послом США в Бонне Кэбот-Лоджем
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №132
1968.08.21
Запись беседы федерального канцлера ФРГ К. Кизингера с послом СССР в Бонне Царапкиным
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №133
1968.08.21
Постановление Исполнительного Комитета ЦК РКП. Протокол № 32: «О положении в Чехословакии»
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №134
1968.08.21
Информация посла СССР в Австрии Б.Ф. Подцероба о посещении Федерального канцлера Австрии И. Клауса
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №172
1968.08.21
Информация посла СССР в Австрии Б.Ф. Подцероба о посещении министра иностранных дел Австрии К. Вальдхаймa
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №173
1968.08.21
Сообщение посла ЧССР в Австрии П. Новотного о реакции австрийского правительства на ввод войск Варшавского договора в Чехословакию.
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №174
1968.08.21
Телеграмма государственного секретаря США Д. Раска посольству США в Вене
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №175
1968.08.21
Сообщение посла США в Чехословакии Дж. Бима государственному секретарю США Д. Раску о возможной американской реакции на ситуацию в Европе после интервенции в Чехословакию
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №194
1968.08.21
Сообщение американского представителя в НАТО X. Кливленда государствен¬ному секретарю США Д. Раску о реакции НАТО на интервенцию в Чехослова¬кию
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №195
1968.08.21
Телеграмма государственного секретаря США Д. Раска в американские представительства европейских стран в связи с началом интервенции в Чехословакию
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №196
1968.08.21
Телеграмма государственного секретаря США Д. Раска посольству США в Бонне
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №197
1968.08.21
Телеграмма посла США в Париже Р. Шривера государственному секретарю США Д. Раску о реакции во Франции на интервенцию в Чехословакию
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №198
1968.08.21
Информация из Лондона о первых действиях правительства Великобритании после получения устного сообщения посла СССР в Лондоне о начале интервенции в Чехословакию
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №199
1968.08.21
Prohlášení předsednictva ústředního výboru KSČ k obsazení Československa vojsky pěti států Varšavské smlouvy.
Projekt Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR Dokument č. 90
1968.08.21
Prohlášení TASS ke vstupu vojsk pěti států Varšavské smlouvy do Československa, uveřejněné v moskevské Pravdě 21. srpna.
Projekt Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR Dokument č. 91
1968.08.21
Depeše J. Mužíka o svolání Rady bezpečnosti k československé otázce dne 21. srpna 1968.
Projekt Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR Dokument č. 92
1968.08.21
Prohlášení předsednictva ÚV KSČ k obsazení Československa vojsky pěti států Varšavské smlouvy.
Projekt Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR Zvukový záznam č. 5
1968.08.21
Druhý projev prezidenta Ludvíka Svobody k občanům.
Projekt Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR Zvukový záznam č. 6
1968.08.21
Vysílání legálního Československého rozhlasu přerušované střelbou.
Projekt Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR Zvukový záznam č. 7
1968.08.21
A Csemadok KB Elnökségének a megszállás utáni első állásfoglalása, amelyben a csehszlovákiai magyarság nevében támogatásáról biztosítja a csehszlovák állami és pártvezetést
Popély Árpád, 1968 és a csehszlovákiai magyarság Dok. 41
1968.08.21
Az Új Szó szerkesztőségének felhívása a lap olvasóihoz, amely józan, megfontolt magatartásra, a provokációtól való tartózkodásra inti a magyar lakosságot
Popély Árpád, 1968 és a csehszlovákiai magyarság Dok. 42
1968.08.21
A megszállás ellen tiltakozó, a Dunaszerdahelyi járás területén terjesztett röplap
Popély Árpád, 1968 és a csehszlovákiai magyarság Dok. 43
1968.08.21
A megszállás ellen tiltakozó, a Dunaszerdahelyi járás területén terjesztett röplap
Popély Árpád, 1968 és a csehszlovákiai magyarság Dok. 44
1968.08.21
A megszállás ellen tiltakozó, a Dunaszerdahelyi járás területén terjesztett röplap
Popély Árpád, 1968 és a csehszlovákiai magyarság Dok. 45
1968.08.21
Losoncon terjesztett, a város polgárságát a megszálló szovjet csapatokkal való együttműködés elutasítására felszólító röplap
Popély Árpád, 1968 és a csehszlovákiai magyarság Dok. 46
1968.08.21
A Csemadok röplap formájában terjesztett felhívása a magyar katonákhoz, amely a Csehszlovákiából való távozásra szólítja fel őket
Popély Árpád, 1968 és a csehszlovákiai magyarság Dok. 47
1968.08.21
MUDr. Juraj Malinský objavil kryptách Dómu sv. Martina v Bratislave prázdnu rakvu A. Hlinku. Spolu s organistom Petrom Seleckým a jeho bratom Antonom urobili jej identifikáciu a očistili ju. Sovietski vojaci, ktorí prišli do Československej socialistickej republiky 21. augusta 1968 v rámci vojenskej intervencie rakvu prestrelili a poškodili.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
1968.08.21
Krátko po 1.00 hod. Predsedníctvo Ústredného výboru Komunistickej strany Československa schválilo výzvu Všetkému ľudu ČSSR, odmietajúcu vojenskú akciu piatich štátov Varšavskej zmluvy. Ešte v tú noc príslušníci československej Štátnej bezpečnosti zatkli popredných predstaviteľov strany a štátu - Alexandra Dubčeka, Josefa Smrkovského, Oldŕicha Černíka, Františka Kriegela a ďalších - v mene „robotnícko-rolhíckej vlády vedenej súdruhom Indrom“. Utvorenie bábkovej vlády bolo súčasťou pôvodného sovietskeho plánu na likvidáciu reformy socializmu v Československu.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1968.08.21
Poslanci Národného zhromaždenia prijali vyhlásenie, v ktorom sa stotožnili s vyhlásením Predsedníctva Ústredného výboru Komunistickej strany Československa, označujúcim okupáciu Československa vojskami piatich štátov Varšavskej zmluvy za porušenie medzinárodného práva, ustanovení Varšavskej zmluvy a zásad rovnoprávnych vzťahov medzi národmi.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1968.08.21
Po neúspešnom pokuse o vytvorenie prosovietskej tzv. robotnícko-roľníckej vlády boli vedúci proreformní politickí predstavitelia na čele s Alexandrom Dubčekom odvlečení do ZSSR.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1968.08.21
Predstavitelia šiestich členských štátov Organizácie Spojených národov (Dánska, Francúzska, Kanady, Paraguaja, USA a Veľkej Británie) písomne požiadali predsedu Rady bezpečnosti o okamžité zvolanie Rady bezpečnosti s cieľom prerokovania situácie v Československu. Stály zástupca ZSSR pri OSN Jakov Malik vyjadril k takému postupu záporné stanovisko.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1968.08.21
Československá vláda, ktorá sa zišla na mimoriadnej schôdzi, vyjadrila protest vládam piatich krajín, ktorých armády okupovali Československo. Prijala vyhlásenie, v ktorom zdôraznila, že Československo bolo okupované proti svojej vôli a „tak sa po prvý raz v dejinách medzinárodného komunistického hnutia odohral akt agresie proti štátu vedenému komunistickou stranou, uskutočnený spojeneckými armádami socialistických krajín“.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1968.08.21
Predsedníctvo Ústredného výboru Komunistickej strany Slovenska prijalo po búrlivej diskusii vyhlásenie, v ktorom sa uvádza, že k situácii zaujalo „jednomyseľné stanovisko, podporujúce politiku reprezentovanú súdruhom Dubčekom, Svobodom a Černíkom“.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1968.08.21
Slovenská národná rada uverejnila vyhlásenie, že „podporuje vyhlásenie predsedníctva ÚV KSČ a ÚV KSS a pevne stojí za úsilím legálnych predstaviteľov ÚV KSČ a štátu“.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1968.08.21
augusztus 21. A bolgár, a lengyel, a magyar, a német demokratikus és a szovjet hadsereg egységei bevonulnak Csehszlovákiába, hogy segítséget nyújtsanak az ellenforradalmi fordulat veszélyének elhárításához.
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1968.08.21
augusztus 21—szeptember 6. Az Interparlamentárius Unió konferenciája a perui Limában. (A magyar küldöttséget Cseterki Lajos, a Népköztársaság Elnöki Tanácsának titkára vezeti. Szeptember 12.: a bolgár, a lengyel, a magyar, a mongol és a szovjet küldöttség kivonul az értekezletről a „csehszlovák kérdés” provokatív kezelése miatt.)
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1968.08.21
Márkus Mária, Heller Ágnes, Márkus György, Sós Vilmos és Tordai Zádor korcsulai nyilatkozata az AFP francia hírügynökségnek
Csizmadia Ervin, A magyar demokratikus ellenzék (1968-1988) II. Dokumentumok, 1995, Dok. 1
1998.08.21
Po zvýšení imania Slovenskej poisťovne o 375 mil. Sk stratil štát prostredníctvom Fondu národného majetku majoritu a kontrolu nad Slovenskou poisťovňou (SP).
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1998.08.21
Európska únia uvoľnila 500 000 ECU (Európska menová jednotka) - cca 19,5 mil. Sk na humanitnú pomoc pre obete júlových záplav na východnom Slovensku.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
2008.08.21
Moskva ukončila vojenskú spoluprácu s NATO (Organizácia Severoatlantickej zmluvy). Reagovala tým na postoj západných krajín v konflikte s Gruzínskom, ktorý sa vyhrotil od začiatku mesiaca augusta.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
2018.08.22
1468.08.22
augusztus 22. III. Frigyes német-római császár a német fejedelmeket felszólítja, hogy adjanak segítséget a török ellen I. Mátyásnak, a ,,kereszténység főkapitányának".
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1598.08.22
augusztus 22. Erdélyi országgyűlés Szászsebesen. (Visszafogadja Báthori Zsigmondot fejedelemnek.)
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1628.08.22
augusztus 22. Bethlen Gábor fejedelem a Mezősas mezővárosba (Bihar vm.) települt vitézeknek hajdú kiváltságot adományoz.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1738.08.22
V Poprade vypukol požiar od blesku. Zhorelo pri ňom iba sedem domov, lebo v meste už stavali domy z ohňovzdorných materiálov.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1868.08.22
augusztus 22. A prágai tartománygyülés 81 cseh képviselője deklarációban tiltakozik az osztrák—magyar kiegyezés ellen, és követeli a cseh államjognak a magyarhoz hasonló elismerését.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1868.08.22
Ф. Энгельс — К. Марксу. В Лондон. Бридлингтон Ки, 22 августа 1868 г. —32, 113—114.
Engels to Marx. 22 August
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд.2. (1964) Том 32, 113—114. Dok. 1891] Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1988 Vol. 43, 87 Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1988 Vol. 43, 87.
1898.08.22
Август, 10-12 (22-24). Ленин находится в Минусинске, куда он приехал для лечения.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.08.22
Август, 22. Ленин беседует с немецким интернационалистом Якобом Эккертом.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.08.22
Август, 22. Ленин председательствует на заседании Совнаркома; пишет проект постановления о ценах на картофель.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1938.08.22
1938. augusztus 22. Budapest. Ujszászy István alezredes tájékoztatója Rudolf Toussaint német katonai attaséval Budapesten folytatott megbeszéléséről. MNL OL - K 64 - 1938 - 7/a - 727/res.pol./1938. VIII. 23.
Szarka László, Sallai Gergely, Fedinec Csilla, Az első bécsi döntés okmánytára, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Bp. 2017, DVD melléklet dok. 9.
1968.08.22
22. augusta - V okupovanej Prahe v továrni ČKD vo Vysočanoch zasadal XIV. mimoriadny tzv. vysočanský zjazd KSČ. Z 1543 riadne zvolených delegátov sa dostavilo 1219. Zjazd zvolil nový Ústredný výbor (ÚV) KSČ na čele s internovaným A. Dubčekom a významne sa podieľal na riadení občianskeho odporu proti okupácii. Na zásah Gustáva Husáka sa na zjazde zúčastnilo necelých 10 percent delegátov zo Slovenska, čo umožnilo spochybniť jeho legitimitu. O 13.25 h Československý rozhlas vysielal výzvu Národného zhromaždenia (NZ) ČSSR, ktoré žiadalo občanov, aby sa vyhýbali akýmkoľvek zrážkam, ktoré by mohli viesť k zásahom.
1968.08.22
Prohlášení mimořádného XIV. sjezdu KSČ občanům ČSSR.
Обращение внеочередного XIV съезда КПЧ к гражданам ЧССР
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №97 Projekt Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR Zvukový záznam č. 8 Česky] [http://www.68.usd.cas.cz/audio/07_1.mp3 Zvukový záznam č. 9 Rusky] Zvukový záznam č. 9 Rusky]
1968.08.22
Обращение Национального собрания ЧССР к гражданам страны
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №98
1968.08.22
Информация ЦК КПСС в адрес ЦК СЕПГ о ситуации в Чехословакии после начала интервенции 21 августа 1968 г.
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №104
1968.08.22
Информация секретаря МГК КПСС В.В. Гришина в ЦК КПСС об организаторской и политической работе городской партийной организации по разъяснению среди трудящихся Сообщения ТАСС от 22 августа 1968 г.
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №135
1968.08.22
Заявление министра иностранных дел ФРГ и председателя СДПГ В. Брандта в связи с интервенцией стран Варшавского договора в Чехословакии
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №136
1968.08.22
Výzva delegátů mimořádného XIV. sjezdu KSČ komunistickým stranám světa.
Обращение делегатов внеочередного XIV съезда КПЧ ко всем коммунистическим партиям мира
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №167 Projekt Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR Zvukový záznam č. 10 Česky] [http://www.68.usd.cas.cz/audio/07_3.mp3 Zvukový záznam č. 11 Rusky] Zvukový záznam č. 11 Rusky]
1968.08.22
Информация МИД Австрии о приеме посла США в Вене
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №176
1968.08.22
Информация о взаимоотношениях Великобритании и Франции в свете военного вторжения в Чехословакию
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №200
1968.08.22
Проект сообщения премьер-министра Великобритании Г. Вильсона президенту Франции генералу Де Голлю
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №201
1968.08.22
Телеграмма посла США в Бонне X. Кэбот-Лоджа государственному секретарю США Д. Раску.
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №202
1968.08.22
Меморандум личного советника президента США по вопросам национальной безопасности У. Ростоу, подготовленный для доклада президента Л. Джонсона
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №203
1968.08.22
V Prahe-Vysočanoch sa zišiel mimoriadny, tzv. vysočiansky XIV. zjazd Komunistickej strany Československa (KSČ). Reformné krídlo v komunistickej strane, prevažne z českej časti republiky, sa pokúsilo o zavŕšenie mocenského zvratu v strane zvolením nového Ústredného výboru KSČ. Zjazd zvolil nový Ústredný výbor KSČ (na čele s internovaným Alexandrom Dubčekom) a výrazne sa podieľal na riadení občianskeho odporu proti okupácii. Zjazdu sa na výzvu Gustáva Husáka nezúčastnili (až na výnimky) delegáti zo Slovenska.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
2018.08.23
1268.08.23
augusztus 23. I. (Anjou) Károly szicíliai király a tagliacozzói csatában legyőzi és fogságba ejti a trónkövetelő (Hohenstauf) Konradint, II. Frigyes német-római császár unokáját. (Október 29.: kivégezteti őt. Ezzel Károly dél-itáliai uralma megszilárdul.)
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1508.08.23
Vladislav II. Jagelovský udelil za preukázané verné služby hlavnému kráľovskému komorníkovi Jánovi Podmanickému (Podmaniczky) hradné panstvo Strečno, mesto Žilinu a mestečko Sučany v Turci.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1548.08.23
augusztus 23. Fráter György 40000 Ft kölcsönt ajánl föl Izabellának a királynéi birtokok átadása fejében, hogy ezzel elősegítse a királyné Erdélyből való távozási tervét.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1558.08.23
augusztus 23.—szeptember 20. A váci török vámon 21310 szarvasmarhát hajtanak át török területről.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1658.08.23
augusztus 23. II. Rákóczi György kézhez kapja az Erdélybe érkező Köprülü nagyvezér parancsát, hogy jelenjen meg a török táborban. (A parancsnak nem tesz eleget.)
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1848.08.23
Uhorský snem prijal zákon o budovaní uhorskej armády. Časť nováčikov sa mala zaradiť k radovým plukom, z väčšiny z nich sa mali vytvoriť nové honvédske prápory. Toto vojsko sa malo použiť mimo hraníc Uhorska iba v prípade napadnutia krajiny.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1848.08.23
augusztus 23. A képviselőház 226:117 arányban elfogadja a katonaállítási törvényjavaslatot. (Az újoncok egy részét a sorezredek kiegészitésére fordítják, a többségből önálló honvédzászlóaljakat alakítanak. — Elkészül az első magyar hadihajó, a „Mészáros". — A bécsi nemzetőrség szétveri a munkanélküli munkások felvonulását.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1908.08.23
Hviezdoslav Škultétymu
Korešpondencia P. O. Hviezdoslava s Vajanským a Škultétym, ed. S. Šmatlák, Vyd. SAV Brat. 1962 List 272
1918.08.23
Август, 23. Ленин пишет телеграмму в Дмитров гражданскому комиссару Токмакову с просьбой сообщить подробности о подавлении мятежа кулаков в Рогачеве и указаниями о конфискации имущества восставших кулаков и организации комитетов бедноты.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.08.23
Август, 23. Ленин выступает на митингах в Городском и Пресненском районах с речью на тему "За что борются коммунисты (большевики)?".
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.08.23
Август, 23. Ленин председательствует на заседании Совнаркома, на котором осуждаются проект декрета о трудовых книжках, доклады о принятых ЦСУ мерах для учета урожая картофеля, о мерах, принятых Наркомпродом для срочной закупки картофеля, о выработанных ВСНХ твердых ценах, о проекте декрета о 5%-ном сборе с торговых предприятий, о ходе национализации имеющихся в РСФСР запасов мануфактуры и другие вопросы.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1928.08.23
Andrej Hlinka: Kto tam nebol? Odpoveď Andreja Hlinku
Slovák, 23. 8.1928, roč. 10, č. 189, s. 1.
1938.08.23
Jovan M. Jovanović — R. W. Seton-Watsonu Žali što Seton-Watson nije mogao doći u Beograd; smatra da se situa­cija u Jugoslaviji poboljšala u pogledu hrvatsko-srpskih odnosa a pogoršala u pitanju demokracije; misli da će uskoro biti izbori, ukoliko se ne pogorša vanjska situacija; pobrinuo se za Seton-Watsonova sina Hugha.
R.W. Seton-Watson i Jugoslaveni : korespondencija 1906-1941, Zagreb-London 1976, II. Doc.No. 289
1968.08.23
Правительства Болгарии, Венгрии, ГДР, Польши и СССР обнародовали Обращение к гражданам Чехословацкой Социалистической Республики.
История внешней политики СССР. В двух томах. Том 2. 1945-1980, Москва Наука 1981 г.
1968.08.23
23. - 26. augusta - Na žiadosť prezidenta ČSSR Ludvíka Svobodu prebiehalo v Moskve zložité rokovanie československej a sovietskej politickej reprezentácie. Na rozhovoroch sa zúčastnili aj internovaní československí politici. Rokovania sa skončili podpisom tzv. Moskovského protokolu, obsahujúceho záväzné úlohy pre vedenie KSČ (splnenie požiadaviek z Čiernej nad Tisou, zákaz protisocialistických organizácií a sociálnej demokracie, upevnenie postavenia orgánov bezpečnosti a armády, stranícku kontrolu tlače a konkrétne kádrové zmeny) a prísľub etapovitého odchodu intervenčných vojsk. Protokol ako jediný z 26 politikov nepodpísal František Kriegel.
1968.08.23
Постановление Политбюро ЦК КПСС «Об эвакуации из ЧССР советских женщин и детей»
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №99
1968.08.23
Постановление Политбюро ЦК КПСС «Об указаниях совпослам в ВНР, ПНР, НРБ, ГДР»
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №105
1968.08.23
Sovětský stenografický záznam rozhovoru mezi sovětskými představiteli v čele s L. Brežněvem a A. Dubčekem a O. Černíkem.
Стенограмма переговоров в Москве руководителей СССР Л.И. Брежнева, А.Н. Косыгина, Н.В. Подгорного и Г.И. Воронова с руководителями ЧССР А. Дубчеком и Черником
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №106 Projekt Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR Dokument č. 93]
1968.08.23
Стенограмма переговоров в Москве руководителей СССР Л.И. Брежнева, А.Н. Косыгина и Н.В. Подгорного с президентом ЧССР Л.Свободой
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №107
1968.08.23
Československý záznam o jednání mezi československou delegací vedenou L. Svobodou a sovětskými představiteli v čele s L. Brežněvem v Kremlu 23. srpna 1968.
Стенограмма переговоров в Москве руководителей СССР Л.И. Брежнева, А. Н. Косыгина и Н. В. Подгорного с делегацией ЧССР во главе с президентом Чехословакии Л. Свободой
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №108 Projekt Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR Dokument č. 94
1968.08.23
Запись беседы президента Югославии И. Б. Тито с послом США в Белграде Ч.Б. Эльбриком
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №137
1968.08.23
Меморандум ЦРУ США о возможной военной угрозе Румынии со стороны СССР
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №138
1968.08.23
Информация посла СССР в Австрии Б.Ф. Подцероба о посещении министра иностранных дел Австрии К.
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №177
1968.08.23
Запись разговора по телефону посла СССР в Австрии Б.Ф. Подцероба с министром иностранных дел Австрии К. Вальдхаймом
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №178
1968.08.23
Телеграмма государственного секретаря Д. Раска посланникам США за границей
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №204
1968.08.23
A Csemadok által a megszállás elleni tiltakozásul fogalmazott és röplap formájában terjesztett felhívás
Popély Árpád, 1968 és a csehszlovákiai magyarság Dok. 48
1968.08.23
A Csemadok KB Elnökségének Csehszlovákia magyarságához intézett felhívása, amelyben az alkotmányosan választott állami szervek támogatására szólftja fel a magyar lakosságot, és követeli a letartóztatott állami és pártvezetők szabadon bocsátását
Popély Árpád, 1968 és a csehszlovákiai magyarság Dok. 49
1968.08.23
Az Új Szó szerkesztőségének felhívása a csehszlovákiai magyarokhoz, amelyben a Csehszlovákia egysége és függetlensége melletti kiállásra szólítja fel a magyar lakosságot
Popély Árpád, 1968 és a csehszlovákiai magyarság Dok. 50
1968.08.23
A Rimaszombati járás polgáraihoz intézett, röplap formájában terjesztett felhívás, amely a legálisan megválasztott párt- és állami szervek támogatására és a megszállás elutasítására szólítja fel a lakosságot
Popély Árpád, 1968 és a csehszlovákiai magyarság Dok. 51
1968.08.23
Československý prezident Ludvík Svoboda a viacerí československí predstavitelia odleteli do Moskvy na rokovania s vedúcimi predstaviteľmi ZSSR. V Moskve sa k nim pripojili aj internovaní československí politici, ských vojakov a bulharský pluk s približne tisíc Rokovania trvali do 26. augusta. vojakmi.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1988.08.23
CSMKJB: Ez a dobás nem jött be. Posta — Pozsonyból?
Kettős elnyomásban 1993, Függelék, Dok.32
1988.08.23
augusztus 23-24. Estétől estéig tartó sztrájk a Mecseki Szénbányáknál. A kormánnyal megállapodnak a hűségjutalom nettó összegében.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1988.08.23
Bérsztrájk a Mecseki Szénbányáknál (30 év után először).
Tüntetések könyve. Negyedszázad 56 tüntetése Magyarországon (1988-2013), szerk. Katona András, Antológia Kiadó Lakitelek 2014
1998.08.23
Pri Voznici zomrel Milan Paštéka (*20. 5. 1931, Trenčín), maliar a grafik, spoluzakladateľ Skupiny Mikuláša Galandu.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
2018.08.24
1598.08.24
augusztus 24. I. Rudolf biztosai elhagyják Gyulafehérvárt.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1708.08.24
augusztus 24. Károlyi Sándor tábornagy beveszi Szászsebest.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1878.08.24
Маркс — Джорджу Риверзу в Лондоне. [Лондон],24 августа 1878 г. — 34, 263—264.
Marx to George Rivers. 24 August
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд.2. (1964) Том 34, 263—264. Dok. 2887] Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1991 Vol. 45, 317 Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1991 Vol. 45, 317.
1898.08.24
Hviezdoslav Vajanskému
Korešpondencia P. O. Hviezdoslava s Vajanským a Škultétym, ed. S. Šmatlák, Vyd. SAV Brat. 1962 List 110
1898.08.24
Август, 12 (24). Ленин из Минусинска пишет прошение енисейскому губернатору о разрешении ему поездки на одну неделю в Красноярск для лечения.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1908.08.24
Август, 11-13 (24-26). Ленин в Женеве участвует в работе пленума Центрального Комитета РСДРП: выступает с разоблачением попытки меньшевиков ликвидировать Центральный Комитет партии, заменив его "информационным бюро", вносит "Заявление по поводу созыва пленума ЦК" и проекты постановлений "Об организации Центрального заграничного бюро" и "Об инциденте по созыву пленума" (оба проекта были приняты пленумом); вносит поправки к проекту резолюции о созыве общероссийской партийной конференции и другим документам пленума.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1908.08.24
Август, 11-13 (24-26). Ленин избирается от большевиков в редакцию Центрального Органа партии.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.08.24
Докладная записка Ф.К. Миронова Н.И. Подвойскому с предложениями дальнейшего использования бригады
Фонд А. Н. Яковлева, Гражданская война. 1918–1920 гг. Документ №52
1938.08.24
Троцкий Л.Д.: Следствие по делу о смерти Льва Седова.
Doc. 1059
1938.08.24
1938. augusztus 24. Prága. A prágai követség jelentése Robert Jemmett Stopforddal, a Runciman-misszió tagjával folytatott megbeszélésről. MNL OL - K 64 - 1938 - 7/a - 738/res.pol./1938. VIII. 28.
Szarka László, Sallai Gergely, Fedinec Csilla, Az első bécsi döntés okmánytára, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Bp. 2017, DVD melléklet dok. 10.
1968.08.24
Стенограмма совещания в Москве руководителей КПСС, СЕПГ, ПОРП, ВСРП и БКП
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №109
1968.08.24
Стенограмма переговоров в Москве руководителей СССР Л.И. Брежнева, А.Н. Косыгина и Н.В. Подгорного с руководителями ЧССР Й. Шимоном
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №110
1968.08.24
Телеграмма посла ЧССР в Москве В. Коуцкого, содержащая сообщение президента ЧССР Л. Свободы Л. Штроугалу о ходе переговоров в Москве
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №111
1968.08.24
Постановление Политбюро ЦК КПСС «Об удовлетворении просьбы совпосла в ЧССР»
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №112
1968.08.24
Шифротелеграмма посла Болгарии в Праге С. Недельчева первому секретарю ЦК БКП Т. Живкову.
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №139
1968.08.24
Сопроводительная записка к Информации Посольства СССР в ВНР относительно встречи И. Броз Тито и Н. Чаушеску
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №168
1968.08.24
Телеграмма посла США в Вене МакАртура государственному секретарю США Д. Раску
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №179
1968.08.24
Pracovní text projevu J. Hájka, předneseného v Radě bezpečnosti OSN, s požadavkem plného obnovení svrchovanosti Československa.
Projekt Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR Dokument č. 95
1968.08.24
Na zasadaní Rady bezpečnosti Organizácie Spojených národov (OSN) odsúdil československý minister zahraničných vecí Jirí Hájek vojenskú okupáciu Československa. V ďalších dňoch sa však postoj československej delegácie zmenil a 27. augusta úradujúci zástupca Československej socialistickej republiky pri OSN Jan Mužík písomne požiadal o stiahnutie československej otázky z programu rokovania
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1968.08.24
Vláda odvolala z funkcie námestníka ministra vnútra pre Štátnu bezpečnosť (ŠtB) Viliama Šalgoviča. Stál na čele skupiny funkcionárov ŠtB, ktorí už pred vstupom vôjsk v noci z 20. na 21. augusta ovládli ministerstvo vnútra a ŠtB. Na základe jeho rozkazov príslušníci ŠtB zastavili civilnú premávku na letisku v Ruzyni a vytvorili podmienky na pristávanie sovietskych vojenských lietadiel, podieľali sa na zatýkaní vedúcich reformných predstaviteľov komunistickej strany a štátu atď. Jeho meno sa v auguste 1968 stalo synonymom národnej zrady.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1968.08.24
augusztus 24—27. A szocialista országok pártés kormányküldöttségeinek tanácskozása Moszkvában. (Tárgya: a csehszlovákiai helyzet. Magyarországot Kádár János, a Magyar Szocialista munkáspárt első titkára, Fock Jenő, a minisztertanács elnöke és Komócsin Zoltán, a Magyar Szocialista Munkáspárt központi bizottságának titkára képviseli.)
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1988.08.24
augusztus 24. Pécsett megszületik az első magyar lombikbébi.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1988.08.24
- A chilei kormány feloldja az országban az 1973. szeptember 11. óta érvényben lévő szükségállapotot.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
2018.08.25
1368.08.25
augusztus 25. Először említenek városba költözött, polgárrá vált székelyt.
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1708.08.25
augusztus 25. Rákóczi fejedelem hajdúkiváltságot adományoz Tarpának (Bereg vm.).
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1708.08.25
— Révai Gáspár br. háromnapi ostrom után föladja Nyitra várát Pálffy János gr. császári altábornagynak.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1848.08.25
augusztus 25. Az országgyűlés főrendiháza a következő országgyűlésre halasztja az augusztus 12-i elemi iskolai törvényjavaslat megvitatását.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1918.08.25
Август, 25 или 26. Ленин принимает комиссара Латышской стрелковой дивизии К. А. Петерсона, который сообщает о планах участников заговора во главе с дипломатическим представителем Великобритании Р. Локкартом против Советской России.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1938.08.25
Выступление И.В. Сталина на заседании Президиума Верховного Совета ССР «О досрочном освобождении заключенных»
Фонд А. Н. Яковлева, Репрессии в СССР Документ №338
1938.08.25
August [25-26], 1938. Prague. Memorandum of a leading personality of the United Hungarian Party in Czechoslovakia on his conversation with a member of Lord Walter Runcimans mission regarding the aims of the mission.
1938. augusztus [25-26.] Prága A csehszlovákiai Egyesült Magyar Párt egyik vezetőjének feljegyzése RóbertJemmett Stopforddal, Lord Walter Runciman brit kormánymegbízott missziójának delegátusávalfolytatott megbeszéléséről a misszió célját illetően.
Szarka László, Sallai Gergely, Fedinec Csilla, Az első bécsi döntés okmánytára, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Bp. 2017, dok. 5, p. 73
1958.08.25
augusztus 25. Megjelennek a Magyar Szocialista Munkáspárt művelődéspolitikájának irányelvei.
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1968.08.25
Стенограмма совещания в Москве руководителей КПСС, СЕПГ, ПОРП, ВСРП и БКП
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №113
1968.08.25
Циркулярная депеша министерства иностранных дел Чехословакии
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №140
1968.08.25
Телеграмма посла Болгарии в Праге С. Недельчева с информацией o ноте правительства ЧССР
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №141
1978.08.25
augusztus 25. Átadják a Gyulai Húskombinátot.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1988.08.25
augusztus 25-27. Abdul Vakil afgán külügyminiszter Budapestre érkezik.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1988.08.25
- Megnyílik a Balatonnál a Szárszó ’88 tábor, ahol ifjúsági szervezetek vesznek részt sok esetben először felvéve egymással a kapcsolatot.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1998.08.25
25. augusta v Černovej v súvislosti s 60. výročím úmrtia A. Hlinku bola pred kostolom odhalená busta A. Hlinku z bieleho mramoru. Jej tvorcom je akademický sochár Viktor Mydlo. Busta bola po roku 1945 ukrytá pod pódiom Kultúrneho domu v Černovej. V roku 2007 v súvislosti so 100. výročím Černovskej tragédie v rámci úprav exteriéru a okolia kostola bustu premiestnili k budove fary. Busta je umiestnená na vyvýšenej základni v tvare oblúka obloženého mramorom. Na nej sa nachádza kamenný podstavec. Jeho čelná strana nesie mramorovú tabuľu so slovenským a anglickým nápisom: ANDREJ HLINKA / 1864-1938 / ČERNOVSKÝ RODÁK / KATOLÍCKY KŇAZ / OBRANCA SLOVENSKÉHO ĽUDU / NATIVE OF ČERNOVÁ /CATHOLIC PRIEST / DEFENDER OF SLOVÁK NATION.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)