2018.11.18
1318.11.18
november 18. I. Károly házasságot köt Luxemburgi Beatrix hercegnővel, János cseh király húgával. (I. Károly második házassága.)
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1608.11.18
november 18. Az országgyűlés nádorrá választja Illésházy István bárót. (Tisztségét haláláig, 1609-ig viseli.)
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1848.11.18
november 18. Józef Wysocki őrnagy parancsnoksága alatt megalakul a magyarországi lengyel légió.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1868.11.18
Ф. Энгельс — К. Марксу. В Лондон. Манчестер, 18 ноября 1868 г. — 32,166— 167.
Engels to Marx. 18 November
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд.2. (1964) Том 32, 166— 167. Dok. 1945] Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1988 Vol. 43, 163. [http:// Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1988 Vol. 43, 163. Dok. 1945
1868.11.18
К. Маркс — Ф. Энгельсу. В Манчестер. [Лондон], 18 ноября 1868 г. — 32,164— 166.
Marx to Engels. 18 November
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд.2. (1964) Том 32, 164— 166. Dok. 1944] Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1988 Vol. 43, 161. [http:// Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1988 Vol. 43, 161. Dok. 1944
1898.11.18
Picquarts Court-martial begins.
1918.11.18
Переворот в Омске, совершенный адмиралом Колчаком, При поддержке союзников он свергает Уфимскую директорию и объявляет себя верховным правителем России.
1918.11.18
Латвия объявила о своей независимости. Первым главой правительства стал Карлис Улманис. Этот день считается государственным праздником Латвии.
1918.11.18
Колчаковский переворот в Омске. -- Колчаком арестована Директория. -- Колчак объявлен Верховным правителем
Л. Троцкий. Советская Республика и капиталистический мир. Часть II. Гражданская война. Москва-Ленинград, 1926
1918.11.18
Письмо Ф.К. Миронова военкому дивизии Позднякову о недовольстве политработниками
Фонд А. Н. Яковлева, Гражданская война. 1918–1920 гг. Документ №67
1928.11.18
Троцкий Л.Д.: Письмо Янушевскому (Об охоте)
Doc. 297
1938.11.18
november 18. Rendkívüli minisztertanácsi ülés. (Elhatározza, hogy megindítja a katonai támadást Kárpátalja megszállására. → november 19—21.)—Bemutatják az Uz Bence cimű filmet (rendező: Csepreghy Jenő).
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1938.11.18
18. november 1938, Bratislava. Krajinské žandárske veliteľstvo v Bratislave podáva Prezídiu Krajinského úradu správu R[24]Cstrážmajstra Františka Jedličku, predtým veliteľa žandárskej stanice v Košútoch, o fyzickom násilí maďarského vojska a drancovaní majetku Slovákov a Čechov na okupovanom teritóriu.
Ladislav Deák, Viedenská arbitráž, MS Martin 2002-2005, dokument II/44
1938.11.18
18. november 1938, Bratislava. Zápisnica napísaná na Slovenskej odborovej národnej rade s Rosáliou B., predtým príslušnou do obce Lúč na Ostrove, ktorá vypovedala, že napriek ubezpečeniu maďarských bezpečnostných orgánov, pod zámienkou držby zbrane bola vyhostená z územia Maďarska.
Ladislav Deák, Viedenská arbitráž, MS Martin 2002-2005, dokument II/45
1938.11.18
18. november 1938, Hnúšťa. Zápisnica napísaná na okresnom úrade s Piroškou S., ktorá vypovedala, ako ju maďarská polícia bezprávne zbavila vlastníctva budovy kina.
Ladislav Deák, Viedenská arbitráž, MS Martin 2002-2005, dokument II/46
1938.11.18
18. november 1938, Dunajská Lužná-Nové Košariská. Protokol napísaný na žandárskej stanici s Františkom H. a jeho sestrou Máriou H., predtým príslušnými do obce Orechová Potôň - kolónia Svätý Michal, ktorí vypovedali o hrozbách a násilí maďarských žandárov v čase ich vyhostenia.
Ladislav Deák, Viedenská arbitráž, MS Martin 2002-2005, dokument II/47
1938.11.18
18. november 1938, Dunajská Lužná-Nové Košariská. Protokol napísaný na žandárskej stanici s Jakubom S., kolárom, predtým príslušným do obce Orechová Potôň, ktorý vypovedal, že hoci nie je kolonistom, bol vyhostený z územia maďarského štátu, kde musel zanechať svoj nehnuteľný majetok.
Ladislav Deák, Viedenská arbitráž, MS Martin 2002-2005, dokument II/48
1968.11.18
november 18—21. A kommunista és munkáspártok nemzetközi tanácskozását előkészítő bizottság ülése Budapesten. (Megállapodnak, hogy 1969 májusára nemzetközi tanácskozást hívnak össze Moszkvába.)
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1978.11.18
november 18-19. A Magyarországi Délszlávok Demokratikus Szövetségének VIII. kongresszusa (elnök: Rusz Márk; főtitkár: Mándics Mihály).
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1988.11.18
Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky schválilo zákon o podniku so zahraničnou účasťou.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1988.11.18
november 18-19. A Kommunista Ifjúsági Szövetség országos értekezlete Székesfehérvárott. A politikai szervezet közvetlen pártirányítás nélkül, önállóan működik tovább (első titkár: Nagy Imre). ( →1989. április 21-22.)
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1988.11.18
november 18-20. Várkonyi Péter külügyminiszter Portugáliában folytat tárgyalásokat.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
2018.11.19
1598.11.19
Kráľ Rudolf I. nariadil hlavnému komorskému grófovi v Banskej Štiavnici, že mincovňa podľa starých zvyklostí má ostať v Kremnici.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1608.11.19
november 19. II. Mátyást királlyá koronázzák Pozsonyban. (A koronázási drapérián első Ízben jelennek meg a pirosfehér-zöld színek.)
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1748.11.19
Ján Tomka-Sásky vydal v Bratislave dielo Introductio in orbis hodierni geographiam (Úvod do zemepisu súčasného sveta), ktoré obsahovalo poznatky zo všeobecného a regionálneho zemepisu. Slúžilo ako učebnica a vyšlo vo viacerých vydaniach.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1748.11.19
V Košiciach zomrel Ján Korneli (*24. 12. 1686, Kapušany), historik, jezuita, autor oslavných spisov na cirkevných hodnostárov i teologických a polemických náboženských prác. V diele Fragmenta ungaricae historia ... (Fragmenty z uhorských dejín) zaznamenal aj Tôkôliho (Thôkôly) povstanie. 1748. Kráľovná Mária Terézia obnovila starší zákaz publikovať pápežské buly bez povolenia panovníka.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1848.11.19
november 19. Az alkotmányos kormányzás helyreállítása céljából Kossuth által indított kormányalakítási tárgyalások megakadnak. (Szemere Bertalan elutasítja. hogy a Kossuth által javasolt radikális Madarász László vegye át a belügyminisztérium vezetését.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1848.11.19
— Az Országos Honvédelmi Bizottmány kiáltványa. (ígéretet tesz. hogy a harc győzelmes betejezése után az erre rászoruló hadirokkantuknak a kormány földet fog osztani.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1878.11.19
Энгельс — Эрнсту Дронке в Ливерпуль. [Лондон], 19 ноября 1878 г. — 34, 279.
Engels to Ernst Dronke. 19 November
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд.2. (1964) Том 34, 279. Dok. 2905] Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1991 Vol. 45, 345 Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1991 Vol. 45, 345.
1898.11.19
Между 7 и 11 (19 и 23) ноября, В тот же день Ленин в письме Анне Ильиничне просит узнать, не взялась ли бы издать книгу М. И. Водовозова, а также сообщает о желательных условиях издания и предполагаемом оформлении книги. Ленин заканчивает подготовку к печати 3-й главы книги "Развитие капитализма в России".
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.11.19
T. G. Masaryk M. R. Štefánikovi [New York, NY], 19. listopadu 1918 Kabelogram
Korespondence. T.G. Masaryk - slovenští věřejní činitelé, Masarykův ústav AV ČR, 2007
1918.11.19
Восстание Петлюры на Украине против гетмана
Л. Троцкий. Советская Республика и капиталистический мир. Часть II. Гражданская война. Москва-Ленинград, 1926
1918.11.19
november 19. A minisztertanács kinevezi Böhm Vilmost és Friedrich Istvánt hadügyi államtitkárokká. (21-én Kobek Kornélt is.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1918.11.19
Ноябрь, 19. Ленин выступает с речью на I Всероссийском съезде работниц.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.11.19
Ноябрь, 19. Ознакомившись с предложением комиссара Северообластной конторы Народного (Государственного) банка торжественно ознаменовать годовщину издания декрета о национализации частных банков, Ленин пишет на нем: "По-моему, довольно праздновать. Смешно! "Отпразднуем" 14 декабря хорошеньким, правильным, ловким, быстрым слиянием Кооперативного банка с Госбанком". Ленин председательствует на заседании Совнаркома; пишет проект постановления об отклонении внесенного Наркоматом социального обеспечения проекта декрета об оставлении в его ведении детских домов. На заседании обсуждаются также вопрос о муниципализации и национализации частной торговли, проект постановления о закрытии газет ввиду экономии бумаги и другие вопросы.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1928.11.19
Сталин И.В., Об индустриализации страны и о правом уклоне в ВКП(б): Речь на пленуме ЦК ВКП(б) 19 ноября 1928 г.
Сталин И.В. Cочинения, Том 11: 1928 – март 1929. Москва, ОГИЗ, 1953 [https://www.marxists.org/russkij/stalin/t11/t11_26.htm Doc. 399]
1938.11.19
Троцкий Л.Д.: Сталин против Сталина (Статья для мексиканского журнала)
Doc. 1090
1938.11.19
Dôsledky Mníchova sa prejavili nielen v ekonomike, ale aj vo vnútropolitickom vývoji štátu. Národné zhromaždenie rokovalo o návrhu zákona o autonómii Slovenska (zákon č. 299/1938 Zb. s platnosťou od 22. novembra). Prijalo tiež návrh zákona o autonómii Podkarpatskej Rusi (č. 328/1938 Zb.). Zákonom sa zaviedol názov štátu so spojovníkom - Česko-Slovensko.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1938.11.19
november 19. A budapesti német követ átadja kormánya jegyzékét. (A Kárpátalja ellen tervezett katonai akciót nem helyesli. — Kánya Kálmán külügyminiszter ígéretet tesz, hogy a magyar kormány nem fog erőszakot alkalmazni.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1938.11.19
19. november 1938, Dunajská Streda. Rozhodnutie Okresného vojenského veliteľstva o okamžitom vyhostení Albína K., žandárskeho strážmajstra vo výslužbe, a jeho manželky z teritória Maďarska.
Ladislav Deák, Viedenská arbitráž, MS Martin 2002-2005, dokument II/49
1938.11.19
19. november 1938, Dunajská Lužná-Nové Košariská. Protokol napísaný na žandárskej stanici s Michalom S. a jeho sestrou Agnešou S., predtým príslušnými do obce Dunajská Streda, ktorí vypovedali, že maďarskí žandári si pod hrozbou od nich vynútili podpísanie vyhlásenia o dobrovoľnom vysťahovaní na Slovensko.
Ladislav Deák, Viedenská arbitráž, MS Martin 2002-2005, dokument II/50
1938.11.19
19. november 1938, Bratislava. Správa Štefánika (veliteľstvo III. čs. armády v Kremnici) pre MZV o Jánovi L., ktorý po návrate domov (kolónia Bimbola - Tekovské Lužany) sa dozvedel o internovaní a týraní svojich rodičov a kolonistov maďarským vojskom.
Ladislav Deák, Viedenská arbitráž, MS Martin 2002-2005, dokument II/51
1938.11.19
19. november 1938, Budapešť. List M. Kobra, vedúceho česko-slovenskej delegácie, predsedovi slovenskej vlády J. Tisoví o nesúhlase slovenskej delegácie s výrokmi A. Macha, šéfa propagandy vlády, na adresu politiky maďarskej vlády.
Ladislav Deák, Viedenská arbitráž, MS Martin 2002-2005, dokument III/35
1938.11.19
19. november 1938, Budapešť. Správa česko-slovenského vyslanca M. Kobra o rozhovore s maďarským ministrom zahraničných vecí K. Kányom o politickej situácii na Podkarpatskej Rusi, na odstúpenom teritóriu a o záväzkoch Maďarska vyplývajúcich z viedenského rozsudku.
Ladislav Deák, Viedenská arbitráž, MS Martin 2002-2005, dokument III/36
1938.11.19
19. november 1938, Budapešť. Aide-mémoire česko-slovenského vyslanca M. Kobra o neochote maďarskej vlády naplniť 6. článok viedenského rozsudku a o rozvratných akciách maďarskej propagandy na Podkarpatskej Rusi.
Ladislav Deák, Viedenská arbitráž, MS Martin 2002-2005, dokument III/37
1938.11.19
19. november 1938, Bratislava. Začiatok rokovania: 10.00 hod. Zápisnica česko-slovenskej delimitačnej komisie s účasťou expertov o návrhu maďarskej vlády na výmenu obcí na demarkačnej čiare.
Ladislav Deák, Viedenská arbitráž, MS Martin 2002-2005, dokument III/38
1938.11.19
19. november 1938 Bratislava. Pokyny Prezídia Krajinského úradu okresným náčelníkom o organizovaní delimitačných prác pri stanovení definitívnej hranice s Maďarskom.
Ladislav Deák, Viedenská arbitráž, MS Martin 2002-2005, dokument III/39
1938.11.19
19. november 1938, Praha. Telegram odoslaný: 14.50 hod. Telegram zástupcu ministra zahraničných vecí I. Kma česko-slovenskému vyslancovi Š. Osuskému do Paríža o výsledku rokovania rumunského kráľa Carola a ministra zahraničných vecí N. Comnena s britskou vládou.
Ladislav Deák, Viedenská arbitráž, MS Martin 2002-2005, dokument III/40
1938.11.19
1938. november 19. Varsó. Juraj Slávik varsói csehszlovák követ jelentése a lengyel politikai körök viszonyulásáról a cseh- szlovák kérdéshez és Ruszinszkó sorsához. MNL OL - K 64 - 1939 - 7 - 152.
Szarka László, Sallai Gergely, Fedinec Csilla, Az első bécsi döntés okmánytára, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Bp. 2017, DVD melléklet dok. 50/b.
1948.11.19
Záznam o prvej schôdzke Maďarskej komisie ÚV KSS, na ktorej bolo prerokované vydávanie časopisu komunistickej strany v maďarskej reči
Feljegyzés az SZLKP KB Magyar Bizottságának a magyar nyelvű pártlap kiadásáról tárgyaló első üléséről
Popély Árpád, Iratok a csehszlovákiai magyarság 1948—1956 közötti történetéhez I. / Spisy k dejinám Maďarov v Československu v rokoch 1948 – 1956 I. Dok. 23
1958.11.19
Постановление Президиума ЦК КПСС «Об ответе на письмо королевы Бельгии Елизаветы на имя т. Ворошилова относительно Пастернака»
Фонд А. Н. Яковлева, Власть и интеллигенция Документ №367
1968.11.19
V Nových Zámkoch začnú vychádzať dvojjazyčné noviny Novozámocké noviny - Érsekújvári Újság. Od 7. januára 1969 vychádzajú dve samostatné jazykové mutácie.
Az Utunk utódlapjaként megjelenik Érsekújvárott a Novozámocké noviny - Érsekújvári Újság című kétnyelvű járási hetilap első száma, amelynek magyar változata 1969. január 7-én önállósul.
1968.11.19
19. - 20. november. V Bratislave sa konalo zasadanie Ústredného výboru Komunistickej strany Slovenska, ktoré sa stotožnilo so závermi novembrového zasadania Ústredného výboru Komunistickej strany Československa. V súlade s líniou Gustáva Husáka sa zdôrazňovalo, že na Slovensku, na rozdiel od českej časti republiky, už pred augustom 1968 silnel stredný prúd. Bol namierený tak proti konzervatívnym dogmatikom, ako aj proti oportunistickým a antisocialistickým silám, takže tieto sa nemohli naplno presadiť.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1968.11.19
19. - 21. november. Zväz vysokoškolského študentstva vyhlásil celoštátny trojdňový štrajk na podporu požiadaviek, ktoré predložil ministerstvu školstva. Štrajk bol protestom proti postupnému obmedzovaniu slobôd dosiahnutých po januári 1968. Dňa 19. novembra predsedníctvo vlády vyhlásilo, že akcie študentov narušujú normalizáciu pomerov. Nasledujúci deň Predsedníctvo Ústredného výboru Komunistickej strany Československa, Predsedníctvo Národného zhromaždenia a Ústredná rada odborov vydali spoločné vyhlásenie všetkým občanom, aby pomohli čeliť neuváženým akciám.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1988.11.19
A Magyar Zsidó Kulturális Egyesület (MAZSIKE) megalakulása,
Gyurgyák János, A zsidókérdés Magyarországon. Osiris Bp. 2001
1988.11.19
november 19-20. Folytatódik a Fiatal Demokraták Szövetségének I. kongresszusa (politikai programnyilatkozat). ( → október 2.)
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1998.11.19
Milan Materák bol vymenovaný na post riaditeľa Slovenskej televízie.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
2018.11.20
1548.11.20
november 20.1. Ferdinánd az erdélyi követeknek adott válaszában késznek nyilatkozik az Erdély átvételéről folyó tárgyalások folytatására.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1848.11.20
Výzva Slovenskej národnej rady K národu slovenskiemu! do boja proti maďarskému tyranstvu a za národnú rovnoprávnosť z 20. novembra 1848
Dokumenty k sl. nár. hnutiu v r.1848 -1914 I. Ed. Frant. Bokes 1962 (Dok. 11)
1858.11.20
november 20. A Magyar Tudományos Akadémia igazgatótanácsa elfogadja az új alapszabályokat. (Törli azt a korábbi megkötést, hogy az Akadémiának a tudományokat magyar nyelven kell művelnie.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1868.11.20
Ф. Энгельс — К. Марксу. В Лондон. Манчестер, 20 ноября 1868 г. — 32,167— 168.
Engels to Marx. 20 November
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд.2. (1964) Том 32, 167— 168. Dok. 1946] Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1988 Vol. 43, 164 Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1988 Vol. 43, 164.
1908.11.20
List č. 37 z Uhorska v novinách Moskovskije vedomosti
Svetozár Hurban Vajanský. Listy z Uhorska. MS Martin 1977 List č. 37
1918.11.20
Megalakul a cionista Erdélyi Zsidó Nemzeti Szövetség. A szövetség 1920-ban csatlakozik a Cionosta Világszervezethez.
Gyurgyák János, A zsidókérdés Magyarországon. Osiris Bp. 2001
1918.11.20
Andrej Hlinka: Reč povedaná na ľudovom zhromaždení dňa 17. novembra 1918
Slovenský denník, 20. 11. 1918, roč. 1, č. 10, s. 1-2.
1918.11.20
Взятие Пскова советскими войсками
Л. Троцкий. Советская Республика и капиталистический мир. Часть II. Гражданская война. Москва-Ленинград, 1926
1918.11.20
november 20. A minisztertanács a szervezés alatt álló önálló magyar külügyminisztériumhoz kinevezi Diner-Dénes Józsefet, Drasche-Lázár Alfrédet és Bíró Lajost államtitkárrá, Simonyi Henrit tanácsossá.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1918.11.20
— A Román Nemzeti Tanács kiáltványa állást foglal Magyarország románlakta területeinek Nagy-Romániához való csatlakozása mellett. (Az igényelt terület: Erdély, a Bánát, Arad, Bihar, Szatmár és Szilágy megye, valamint Békés, Csanád és Ugocsa megye részben.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1918.11.20
— A Népszava közli a szovjet kormánynak a volt Osztrák—Magyar Monarchia népeihez intézett november 3-i üdvözletét.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1918.11.20
— Közzéteszik a vallásés közoktatásügyi miniszter rendeletét, hogy az állami iskolákban a tanulók többségének anyanyelvén kell oktatni. (Kisegítő nyelvként a kisebbség nyelvét is kell oktatni.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1918.11.20
— A vallásés közoktatásügyi miniszter Bánffy Miklós grófot, saját kérésére, fölmenti a budapesti Operaház és a Nemzeti Színház főigazgatói tisztétől.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1918.11.20
Ноябрь, 20. Ленин пишет статью "Ценные признания Питирима Сорокина".
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.11.20
Ноябрь, 20. Ленин выступает с речью на собрании, организованном МК РКП(б) и Пресненским райкомом партии и посвященном его чествованию как вождя Коммунистической партии и руководителя Советского правительства.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.11.20
Ноябрь, позднее 20. Ленин заслушивает доклад М. С. Кедрова о работе по разгрузке Московского железнодорожного узла.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.11.20
«Требую немедленного возвращения всех беглецов в ряды дивизии» (Письмо Ф.К. Миронова Даниловскому и Ореховскому волостным Советам)
Фонд А. Н. Яковлева, Гражданская война. 1918–1920 гг. Документ №68
1928.11.20
Interview pro Sunday Times
Masaryk T.G., Cesta demokracie 3, 1994, s. 346 Dok. 146
1938.11.20
Rendkívüli taggyűlést tartott a Masaryk akadémia. Az I. Bécsi Döntés után a visszacsatolt területeken élők tagsága megszűnt, így összesen 30 rendes tagja maradt.
Popély Gyula, A Csehszlovákiai Magyar Tudományos, Irodalmi Művészeti Társaság, Madách Pozsony 1977
1938.11.20
Autonómna vláda, ľudová strana v spolupráci s Hlinkovou gardou zorganizovali Deň slovenskej jednoty, lásky a zbratania ako dôsledok zjednotenia politických strán a utvárania národnej jednoty.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1938.11.20
november 20. A Felvidéki Magyar Hírlap a címlapon nagy betűkkel közli: a Ruszin Nemzeti Tanács rendfenntartás céljából behívta a magyar csapatokat.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1938.11.20
20. november 1938, Bratislava. Nariadenie Prezídia Krajinského úradu všetkým okresným náčelníkom, policajnému riaditeľovi v Bratislave a v Prešove a mestskému notárskemu úradu v Bratislave o vyhostení maďarských štátnych príslušníkov i osôb, ktoré po viedenskom rozsudku majú domovskú príslušnosť na území Maďarska.
Ladislav Deák, Viedenská arbitráž, MS Martin 2002-2005, dokument II/52
1938.11.20
November [around 20th], 1938. [Budapest] Memorandum of Milos Kobr on his conversation with the Hungarian Foreign Minister on the problems caused by the change of the Hungarian-Czechoslovak bordér.
1938. november [20. körül] [Budapest] Milos Kobr budapesti csehszlovák követ feljegyzése Kánya Kálmán magyar külügyminiszterrel folytatott megbeszéléséről a magyar-csehszlovák határváltozás következtében felmerült problémákról.
Szarka László, Sallai Gergely, Fedinec Csilla, Az első bécsi döntés okmánytára, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Bp. 2017, dok. 233, p. 521
1948.11.20
Решение Политбюро ЦК о немедленном роспуске ЕАК
1948.11.20
november 20. Magyarország és Csehszlovákia hosszú lejáratú kereskedelmi szerződést köt.
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1948.11.20
— Megnyílik Budapesten a Magyar Munkásmozgalmi Intézet.
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1948.11.20
Решение политбюро ЦК ВКП(б) о закрытии ЕАК
Фонд А. Н. Яковлева, ДЕЛО ЕВРЕЙСКОГО АНТИФАШИСТСКОГО КОМИТЕТА Документ №1
1968.11.20
Письмо первого секретаря ЦК КПЧ А. Дубчека генеральному секретарю ЦК КПСС Л.И. Брежневу о необходимости прекращения деятельности на территории ЧССР радиостанции «Влтава» и газеты «Зправа»
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №127
1978.11.20
Подписание в Москве Договора о дружбе и сотрудничестве между СССР и Эфиопией.
История внешней политики СССР. В двух томах. Том 2. 1945-1980, Москва Наука 1981 г.
1978.11.20
Informace o Chartě 77 - č. 14
1978.11.20
november 20-25. Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt első titkára vezetésével pártés kormányküldöttség utazik Moszkvába, a Varsói Szerződés Tagállamai Politikai Tanácskozó Testületének ülésére. (A küldöttség tagjai: Lázár György miniszterelnök, Púja Frigyes külügyminiszter.)
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1988.11.20
november 20. Megalakul a Magyar Zsidó Kulturális Egyesület.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1998.11.20
Štatistický úrad Slovenskej republiky (SR) zverejnil revidované údaje o zahraničnom obchode za rok 1997. Celkový deficit dosiahol 67,572 mld. Sk, pričom pôvodne Štatistický ústav SR uvádzal saldo 49,5 mld. Sk.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
2018.11.21
1478.11.21
november 21.1. Mátyás és IV. Kázmér lengyel király 1479 tavaszáig meghosszabbítja az 1474. évi fegyverszünetet,
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1768.11.21
november 21. Helytartótanácsi utasítás a főispánoknak: ügyeljenek megyéjükben a közigazgatás valamennyi területére, a tisztújításokra, a hivatali és bírósági ügyintézésre, a központi rendelkezések gondos végrehajtására, az adókivetésre; évenként készítsenek kimutatást a megye népességéről.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1848.11.21
Za ministerského predsedu Rakúska panovník menoval Felixa Schwarzenberga.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1848.11.21
november 21. A felmentett WessenbergAmpringen br. osztrák miniszterelnök utódjául az uralkodó Félix Schwarzenberg herceget nevezi ki.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1848.11.21
Ľudovít Štúr Metelovi Ožegovičovi. 21. 11. 1848
Listy Ľudovíta Štúra IV. Dodatky Ed. Vl. Matula, NLC Brat. 1999, s. 35 Dok. 17
1898.11.21
november 21. Franciaország és Olaszország kereskedelmi egyezményt köt.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1908.11.21
Panovník sankcionoval uhorský zák. č. XLVI/1908 o bezplatnej výučbe na štátnych základných ľudových školách.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1908.11.21
november 21. A király szentesíti az 1908: XLVI. törvénycikket az elemi népiskolai oktatás ingyenességéről.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1918.11.21
Článok "Dr. T.G.MASARYK Sails" publikovaný v The New York Times
Jiří Kovtun, Masaryk & America (Washington 1988)
1918.11.21
Национализация внутренней торговли.
1918.11.21
Ноябрь, 21. Ленин председательствует на заседании Совнаркома; вносит дополнения в проект декрета "Об организации снабжения населения всеми продуктами и предметами личного потребления и домашнего хозяйства" и поправку в проект декрета о разрешении Реввоенсовету израсходовать 50 млн. руб. на мероприятия, связанные с чрезвычайными военными обстоятельствами в Литве, Белоруссии и Польше. На заседании обсуждаются также вопросы о мерах обеспечения Красной Армии автотранспортом, проекты декретов о поч-тово-телеграфной службе и другие вопросы.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1938.11.21
november 21. Németország és Olaszország négy azonos pontból álló jegyzéket juttat el Budapestre. (Éles hangon tiltakoznak Kárpátalja megszállása ellen.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1938.11.21
— Rendkívüli minisztertanács. (Leállítja a Kárpátalja elleni katonai akciót.) — Pártközi értekezleten — a kormánypárt képviselőinek teljes passzivitása mellett — a kisgazda, a kereszténypárti és a polgári ellenzéki képviselők tiltakoznak a kormány új házszabályjavaslata ellen.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1938.11.21
21. november 1938, Hnúšťa. Zápisnica napísaná na okresnom úrade s Justínom H., tesárom, predtým obyvateľom obce Hodejov, ktorý vypovedal, že ako demobilizovaný vojak v obave pred perzekúciou maďarských orgánov sa nevrátil domov a žiada č-s. úrady, aby zabezpečili vysťahovanie jeho rodiny z okupovaného územia.
Ladislav Deák, Viedenská arbitráž, MS Martin 2002-2005, dokument II/53
1938.11.21
21. november 1938, Praha. Úradný záznam napísaný na Ministerstve zemélélstva s Cyrilom H., predtým roľníkom v obci Horný Bar - Suľany, ktorý vypovedal, ako pod zámienkou ukrytých zbraní a špionáže bol uväznený a týraný a potom vyhostený z územia maďarského štátu.
Ladislav Deák, Viedenská arbitráž, MS Martin 2002-2005, dokument II/54
1938.11.21
21. november 1938, Hnúšťa. Zápisnica napísaná na okresnom úrade s Vladimírom Z., predtým kolonistom v obci Bottovo, ktorý vypovedal o okolnostiach vyhostenia celej rodiny z okupovaného územia a o protiprávnom zbavení majetku.
Ladislav Deák, Viedenská arbitráž, MS Martin 2002-2005, dokument II/55
1938.11.21
21. november 1938, Dunajská Lužná-Nové Košariská. Protokol napísaný na žandárskej stanici s Jozefom D., trafikantom, predtým obyvateľom mesta Komárno, ktorý vypovedal, že maďarské obyvateľstvo prepadáva občanov slovenskej národnosti. V dôsledku páchaného násilia bol prinútený podpísať vyhlásenie o dobrovoľnom vysťahovaní na Slovensko.
Ladislav Deák, Viedenská arbitráž, MS Martin 2002-2005, dokument II/56
1938.11.21
21. november 1938, Krupina. Zápisnica napísaná na okresnom úrade s Jánom M., predtým roľníkom v obci Demandice, ktorý vypovedal o okolnostiach vyhostenia celej rodiny a viacerých Slovákov z Maďarskom okupovaného územia.
Ladislav Deák, Viedenská arbitráž, MS Martin 2002-2005, dokument II/57
1938.11.21
21. november 1938, Hnúšťa. Zápisnica napísaná na okresnom úrade s Jozefom M., predtým obyvateľom obce Hodejov, ktorý vypovedal o neľudských podmienkach vyšetrovania a týrania maďarskými bezpečnostnými orgánmi a o jeho vyhostení na Slovensko.
Ladislav Deák, Viedenská arbitráž, MS Martin 2002-2005, dokument II/58
1938.11.21
21. november 1938, Hnusia. Zápisnica napísaná na okresnom úrade so Stanislavom Z, jeho manželkou a dvoma synmi, predtým obyvateľmi obce Hostice, ktorí vypovedali o fyzickom násilí a týraní celej rodiny maďarskými žandármi, doložené lekárskym vyšetrením.
Ladislav Deák, Viedenská arbitráž, MS Martin 2002-2005, dokument II/59
1938.11.21
21. november 1938, Praha. Záznam telefonického rozhovoru L Krna, vedúceho politického oddelenia MZV, so Š. Ciekerom, tajomníkom Úradu čs. delegácie pre rokovanie s Maďarskom v Bratislave, o vyhlásení maďarskej právnej komisie, podľa ktorého Maďarsko vyhostí všetkých kolonistov z okupovaného územia.
Ladislav Deák, Viedenská arbitráž, MS Martin 2002-2005, dokument II/60
1938.11.21
21. november 1938, Sereď. Zápisnica napísaná na okresnom úrade s Františkom B., bývalým kolonistom v obci Veľká Mača, ktorý vypovedal o vyrabovaní jeho majetku a o ohrození vlastného života v dôsledku čoho opustil svoj dom a majetok.
Ladislav Deák, Viedenská arbitráž, MS Martin 2002-2005, dokument II/61
1938.11.21
21. november 1938, Praha. Telegram odoslaný: 14.00 hod. Zástupca ministra zahraničných veci I. Krno žiada M. Kobra, česko-slovenského vyslanca v Budapešti, aby intervenoval u maďarskej vlády vo veci porušenia viedenského arbitrážneho rozhodnutia.
Ladislav Deák, Viedenská arbitráž, MS Martin 2002-2005, dokument III/41
1938.11.21
21. november 1938, Budapešť. Začiatok zasadnutia: 9.30 hod., ukončenie: 11.00 hod. Vyhlásenie maďarskej právnej delegácie o vyhostení všetkých česko-slovenských kolonistov z odstúpeného územia a reakcii česko-slovenskej delegácie.
Ladislav Deák, Viedenská arbitráž, MS Martin 2002-2005, dokument III/42
1938.11.21
November 21, 1938. Budapest. Note of the Germán Government to the Hungarian Government on its opposition to the Hungarian military preparations for the occupation of Subcarpathian Rus’.
1938. november 21. Budapest A német kormány jegyzéke a magyar kormánynak arról, hogy Németország ellenzi a Magyarország által Kárpátalja elfoglalása érdekében tett katonai előkészületeket.
Szarka László, Sallai Gergely, Fedinec Csilla, Az első bécsi döntés okmánytára, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Bp. 2017, dok. 234, p. 527
1938.11.21
November 21, 1938. Berlin. Memorandum of Ernst Woermann on his conversation with Döme Sztójay on Hungary’s adherence to the Anti-Comintern pact.
1938. november 21. Berlin Ernst Woermann német külügyi államtitkárfeljegyzése Sztójay Döme berlini magyar követtel folytatott megbeszéléséről Magyarországnak az antikomintern paktumhoz történő esetleges csatlakozása tárgyában.
Szarka László, Sallai Gergely, Fedinec Csilla, Az első bécsi döntés okmánytára, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Bp. 2017, dok. 235, p. 529
1998.11.21
Denník Pravda publikoval zoznam najväčších neplatičov daní: Old Herold Ferm Trenčín (970 mil. Sk), strojársky podnik ZŤS TEES Martin (449 mil. Sk), JAS Bardejov (268 mil. Sk), SPP Bratislava (255 mil. Sk), Liehofrukt W. L. Levoča (248 mil. Sk) a Leopold-ferm Leopoldov (222 mil. Sk).
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
2018.11.22
1318.11.22
november 22. A magyar főpapok panaszt emelnek XXII. János pápánál, mert I. Károly a győri várat tartozékaival együtt elvette a püspöktől és világiaknak adományozta.
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1848.11.22
november 22. Az osztrák birodalmi gyűlés ismét megkezdi működését Kremsierben (Morvaország).
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1908.11.22
november 22. A Galilei-kör, a budapesti baloldali gondolkozású, értelmiségi fiatalok egyesülete, megtartja alakuló ülését. (Céljuk a haladó társadalmi eszmék és a természettudományok megismertetése az egyetemi hallgatók és a szervezett munkások körében.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1918.11.22
Kikiáltják az önálló és független Lengyelországot, az államfő Józef Pilsudski lesz.
1918.11.22
november 22. Kikiáltják az önálló és független Lengyelországot. (Első államfője: Józef Pilsudski.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1938.11.22
Pražský parlament schvaľuje ústavný zákon o autonómii Slovenska.
A Prágai parlament elfogadja A Szlovákia autonómiájáról szóló alkotmányos törvényt
Ústavný zákon č. 299/1938 Sb. zo dňa 22. novembra 1938 O autonomii Slovenskej krajiny
1938.11.22
Londýn, 1938, 22. novembra. Seton-Watson oznamuje Fedorovi Ruppeldtovi svoj názor na vývoj v období po Mníchovskej dohode a vyjadruje úmysel zachovať kultúrne vzťahy s Česko-Slovenskom
R.W.Seton-Watson, Documents/Dokumenty 1906-1951. Ústav T.G.Masaryka - Matica slovenská, 1995
1938.11.22
Vstúpil do platnosti zákon o autonómii Slovenskej krajiny, čím sa realizovali podmienky Pittsburskej dohody. Republika sa zmenila na federatívny štát, pričom podobné orgány ako na Slovensku sa mali v českých krajinách vybudovať neskôr. Následný vývoj však smeroval k popretiu a ignorovaniu viacerých článkov dohody, demokratického systému a spoločného štátu.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1938.11.22
november 22. Sztranyavszky Sándorral az élen 54 képviselő írásban bejelenti, hogy kilép a Nemzeti Egység Pártjából. (Másnap még négyen csatlakoznak a „disszidensekhez”, akiknek száma ily módon a november közepén kilépettekkel együtt 62-re emelkedik.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1938.11.22
— Hubay Kálmán, a Hungarista Mozgalom vezére kiadja ún. mozgalmi parancsát, amelyben elrendeli a párt tagjainak a készültségi állapotot.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1938.11.22
22. november 1938, Bratislava. Predseda slovenskej vlády J. Tiso žiada MZV, aby č-s. právna komisia rokujúca v Budapešti intervenovala ohľadne bezpečnosti kolonistov, ich majetkov a regulovaného odchodu do republiky.
Ladislav Deák, Viedenská arbitráž, MS Martin 2002-2005, dokument II/62
1938.11.22
22. november 1938, Budapešť Začiatok zasadnutia: 17.00 hod. Správa tajomníka česko-slovenskej delegácie P. Fíšu o vyhlásení M. Kobra, predsedu česko-slovenskej delegácie, o situácii na Podkarpatskej Rusi a o stave rokovania hospodárskej komisie.
Ladislav Deák, Viedenská arbitráž, MS Martin 2002-2005, dokument III/43
1938.11.22
22. november 1938, Budapešť. Vyhlásenie predsedu česko-slovenskej delegácie M. Kobra o snahe Maďarska okupovať Podkarpatskú Rus.
Ladislav Deák, Viedenská arbitráž, MS Martin 2002-2005, dokument III/44
1948.11.22
Zápisnica zo zasadania rozšírenej Maďarskej komisie ÚV KSS, na ktorom boli prerokované podrobnosti vydávania straníckeho časopisu v maďarskej reči
Jegyzőkönyv az SZLKP KB szélesebb körű Magyar Bizottságának gyűléséről, amely a magyar nyelvű pártlap kiadásának részleteit vitatta meg
Popély Árpád, Iratok a csehszlovákiai magyarság 1948—1956 közötti történetéhez I. / Spisy k dejinám Maďarov v Československu v rokoch 1948 – 1956 I. Dok. 24
1968.11.22
Sztankó Pál pozsonyi magyar főkonzul jelentése, amelyben részletesen ismerteti a föderációs és a nemzetiségi alkotmánytörvényt (részlet)
Popély Árpád, 1968 és a csehszlovákiai magyarság Dok. 138
1978.11.22
22-23 ноября Совещание Политического Консультативного Комитета государств участников Варшавского Договора в Москве.
История внешней политики СССР. В двух томах. Том 2. 1945-1980, Москва Наука 1981 г.
1988.11.22
november 22. A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának ülése. Témák: külpolitika és nemzetközi helyzet, a KB munka-
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1988.11.22
rendje, alkotmánymódosítás (pl. a népszavazás lehetőségének megteremtése), nemzetiségi politika, személyi kérdések.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
2018.11.23
1848.11.23
Ľudovít Štúr Metelovi Ožegovičovi. 23. 11. 1848
Listy Ľudovíta Štúra IV. Dodatky Ed. Vl. Matula, NLC Brat. 1999, s. 36 Dok. 18
1848.11.23
Депутация к обер-прокурору Цвейфелю. 23 ноября 1848 г. — 6, 620.
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд.2. (1957) Том 6, 620. Dok. 159
1868.11.23
Ф. Энгельс — К. Марксу. В Лондон. [Манчестер], 23 ноября [1868 г.]. — 32,170.
Engels to Marx. 23 November
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд.2. (1964) Том 32, 170. Dok. 1950] Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1988 Vol. 43, 167 Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1988 Vol. 43, 167.
1868.11.23
К. Маркс — Ф. Энгельсу. В Манчестер. Лондон, 23 ноября 1868 г. — 32,168—169.
Marx to Engels. 23 November
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд.2. (1964) Том 32, 168—169. Dok. 1949] Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1988 Vol. 43, 165 Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1988 Vol. 43, 165.
1868.11.23
Заявление в лондонское Просветительное общество немецких рабочих. Г-ну К. Шпейеру, секретарю Просветительного общества немецких рабочих. 23 ноября 1868 г. Маркс, К. — 16,351—352.
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд.2. (1960) Том 16, 351—352. Dok. 1948
1868.11.23
Заявление в лондонское Коммунистическое просветительное общество немецких рабочих. 23 ноября 1868 г. Маркс, К. — 16, 351—352.
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд.2. (1960) Том 16, 351—352. Dok. 1947
1888.11.23
november 23. Az Osztrák—Magyar Monarchia kereskedelmi szerződést köt Svájccal.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1898.11.23
Ноябрь, 11 (23). В письме М. И. Ульяновой в Брюссель Ленин просит посылать ему номера газет со стенографическими отчетами о прениях в парламентах, а также книжные каталоги букинистов и книжных магазинов на всех языках.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.11.23
Az I. néptörvény széles választójogot ad.
1918.11.23
Начало англо-французской интервенции на побережье Черного моря
1918.11.23
Взятие Харькова петлюровскими войсками
Л. Троцкий. Советская Республика и капиталистический мир. Часть II. Гражданская война. Москва-Ленинград, 1926
1918.11.23
november 23. Közzéteszik az 1918:1. néptörvényt. (Minden 21. életévét betöltött férfi és 24. évét betöltött írni és olvasni tudó nő választójogot kap.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1918.11.23
Ноябрь, 23. Ленин беседует с индийской делегацией, доставившей послание с приветствием Советской России от народов Индии.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.11.23
Ноябрь, 23. Ленин председательствует на заседании Совнаркома, на котором обсуждаются вопрос о работе Центральной коллегии о пленных и беженцах, проект постановления о возобновлении продовольственной работы в местностях, освобождающихся от оккупации, проекты декретов о праздничных и нерабочих днях в Советской республике, о реорганизации страхового дела в России и другие вопросы.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.11.23
Из приказа по 1-й Медведицкой советской дивизии с объявлением распоряжения Главкома о переименовании дивизии в 23-ю
Фонд А. Н. Яковлева, Гражданская война. 1918–1920 гг. Документ №69
1918.11.23
Сообщение о начале работы МЧК
Фонд А. Н. Яковлева, Лубянка Документ №122
1928.11.23
A pilisvörösvári bányászok hathetes sztrájkjának kezdete.
1938.11.23
november 23. Összeül az országgyűlés képviselőháza. (Összetétele: Nemzeti Egység Pártja: 103; disszidens és pártonkívüli: 71; Független Kisgazdapárt: 23; Egyesült Kereszténypárt: 16; Szociáldemokrata Párt: 11; Keresztény Nemzeti Szocialista Front: 8; liberális pártok: 7; nyilas pártok: 4; Népakarat Párt: 1; betöltetlen: 1; összesen 245.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1938.11.23
— A napirendi vitában a kormányt 115:94 arányban leszavazzák.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1938.11.23
— Imrédy Béla miniszterelnök és kormánya benyújtja lemondását. (→ november 27.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1938.11.23
1938. november 23. Róma. A vatikáni magyar követség tájékoztatása a Szentszék felé a németek pozsonyi tevékenységéről. MNL OL - K 64 - 1444/res.pol./1938. XI. 30.
Szarka László, Sallai Gergely, Fedinec Csilla, Az első bécsi döntés okmánytára, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Bp. 2017, DVD melléklet dok. 48/c.
1948.11.23
Július ĎURIŠ földmûvelésügyi és Evžen ERBAN népjóléti miniszterek felhívással fordulnak a Csehországba deportált magyarokhoz, amelyben tartós letelepedésre szólítják fel õket, egyúttal tudomásukra hozzák, hogy a távozni szándékozók 1949. január 1-je és április 30-a között az illetékes hatóságok jóváhagyásával hazatérhetnek Szlovákiába.
Popély Árpád: A csehszlovákiai magyar kisebbség jogfosztottságának évei. Kronológiai áttekintés
1948.11.23
Výzva ministra poľnohospodárstva Júliusa Ďuriša a ministra sociálnej starostlivosti Evžena Erbana k maďarským náboristom, v ktorej ich vyzývajú, aby sa trvalo usadili v českých krajinách, zároveň im dávajú na vedomie, že sa môžu aj vrátiť na Slovensko
Július Ďuriš földművelésügyi és Evžen Erban népjóléti miniszter felhívása a Csehországba deportált magyarokhoz, amelyben tartós letelepedésre szólítják fel őket, egyúttal tudtukra adják, hogy a távozni szándékozók visszatérhetnek Szlovákiába
Popély Árpád, Iratok a csehszlovákiai magyarság 1948—1956 közötti történetéhez I. / Spisy k dejinám Maďarov v Československu v rokoch 1948 – 1956 I. Dok. 25
1948.11.23
Справка о количестве выселенного контингента с территории Украины за период 1944–1948 гг.
Фонд А. Н. Яковлева, Репрессии в СССР Документ №714
1968.11.23
november 23. A Magyar Szocialista Munkáspárt központi bizottságának ünnepi ülése a párt megalakulásának 50. évfordulóján.
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1968.11.23
november 23—24. A csehszlovákiai magyar értelmiség konferenciája a Magas-Tátrában. (Nyilatkozatban rögzíti a nemzetiségi kérdés rendezésére vonatkozó javaslatát.)
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1988.11.23
november 23-24. Országszerte demonstrációk a felsőoktatási intézményekben, követelve a felsőoktatás helyzetének javítását.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1998.11.23
Premiér Českej republiky Miloš Zeman bol na návšteve Bratislavy, rokoval s predstaviteľmi novej vlády.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
2018.11.24
1528.11.24
november 24. A szultán hazaengedi I. Ferdinánd király követeit.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1848.11.24
Ľudovít Štúr Neznámemu
Listy Ľudovíta Štúra II. 1844-1855, Ed. J. Ambruš, Vyd. SAV Brat. 1956, s. 195 Dok. 286
1848.11.24
Ľudovít Štúr Andrija Torkvat Brlič. pred 24. 11. 1848
Listy Ľudovíta Štúra III. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1960, s. 58 Dok. 405
1858.11.24
К. Маркс — Ф. Энгельсу. В Манчестер. [Лондон], 24 ноября 1858 г. — 29,301— 303.
Marx to Engels. 24 November
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд.2. (1962) Том 29, 301— 303. Dok. 939] Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1983 Vol. 40, 355 Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1983 Vol. 40, 355.
1868.11.24
november 24. Deák Ferenc az országgyűlés elé terjeszti új nemzetiségi törvényjavaslatát. (Alapelve, hogy Magyarországon egy politikai nemzet van: az egységes és oszthatatlan magyar nemzet; a hon minden polgára, bármely nemzetiséghez tartozzék, egyenjogú.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1868.11.24
— A király szentesíti az örökváltságról szóló 1868: XXXIII. törvénycikket. (Azok, akik úrbéri szolgálataikat 1848. május 1-ig úrbéri örökváltsági szerződés alapján maguk váltották meg, országos alapból térítést kapnak.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1888.11.24
Энгельс — Лауре Лафарг в Ле-Перрё. Лондон,24 ноября 1888 г.— 37, 98—99.
Engels to Laura Lafargue. 24 November
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд.2. (1965) Том 37, 98—99. Dok. 3719] Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 2001 Vol. 48, 236 Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 2001 Vol. 48, 236.
1918.11.24
Megalakul a Kommunisták Magyarországi Pártja (MKP).
Gyurgyák János, A zsidókérdés Magyarországon. Osiris Bp. 2001
1918.11.24
Kun Béla megalakítja a Kommunisták Magyarországi Pártját
1918.11.24
Сталин И.В., Не забывайте Востока
Сталин И.В. Cочинения, Том 4: 1917 - 1920. Москва, ОГИЗ, 1953 [https://www.marxists.org/russkij/stalin/t4/dont_forget_east.htm Doc. 199]
1918.11.24
november 24. Megalakul a Kommunisták Magyarországi Pártja (KMP).
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1918.11.24
— A kormány kiáltványban autonómiát és demokratikus szabadságjogokat ígér a nemzetiségeknek.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1918.11.24
Ноябрь, 24. Ленин выступает с речью на митинге железнодорожников Московского узла.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.11.24
Ноябрь, 24. Ленин выступает с речью на митинге в "День красного офицера".
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.11.24
Ноябрь, не ранее 24. Ленин принимает делегатов фракции коммунистов продовольственного отдела Московского Совета.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1928.11.24
Троцкий Л.Д.: Из открытки т. Стражу (О литературе)
Doc. 298
1938.11.24
Autonómna vláda zakázala činnosť Slovenskej národnej strany v „záujme zachovania jednoty v národe, verejného poriadku a bezpečnosti na Slovensku“. 28. november, 3. - 5. december. Sociálni demokrati zorganizovali aj po zákaze strany a v období budovania autoritatívneho režimu tajné porady odborových predákov a tajomníkov v Žiline a Brne s cieľom pripraviť podmienky na prácu v novej politickej situácii.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1938.11.24
24. november 1938, Praha. Úradný záznam napísaný s Jifím K., ktorý vypovedal o fyzickom násilí maďarských vojakov a o ohrození jeho života.
Ladislav Deák, Viedenská arbitráž, MS Martin 2002-2005, dokument II/63
1938.11.24
24. november 1938, Nitra. Správa okresného náčelníka Krajinskému úradu v Bratislave, podľa ktorej maďarské bezpečnostné orgány týrajú Nemaďarov a chystajú masové vyhostenie česko-slovenských príslušníkov z Maďarska.
Ladislav Deák, Viedenská arbitráž, MS Martin 2002-2005, dokument II/64
1938.11.24
24. november 1938, Budapešť. Oficiálny návrh maďarskej vlády týkajúci sa vzájomnej výmeny obcí na slovensko-maďarskej demarkačnej čiare.
Ladislav Deák, Viedenská arbitráž, MS Martin 2002-2005, dokument III/45
1938.11.24
24. november 1938, Budapešť. Začiatok zasadnutia: 17.45 hod. Protokol spoločnej delimitačnej a hospodárskej komisie o stanovisku vládnych delegácií na otázku obnovenia železničného spojenia cez obsadené územie.
Ladislav Deák, Viedenská arbitráž, MS Martin 2002-2005, dokument III/46
1938.11.24
November 24, 1938. Budapest. Note of the Hungarian Government to the Czechoslovak Government informing Prague about its willingness to negotiate the Czechoslovak proposal for exchange of somé villages.
1938. november 24. Budapest A magyar kormány válaszjegyzéke a csehszlovák kormánynak egyes települések kölcsönös cseréjének megtárgyalásáról.
Szarka László, Sallai Gergely, Fedinec Csilla, Az első bécsi döntés okmánytára, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Bp. 2017, dok. 236, p. 533
1948.11.24
Správa povereníka pôdohospodárstva a pozemkovej reformy Michala FALŤANa o návrate pracovných síl maďarskej národnosti z Čiech
Popély Árpád, Iratok a csehszlovákiai magyarság 1948—1956 közötti történetéhez I. / Spisy k dejinám Maďarov v Československu v rokoch 1948 – 1956 I. Dok. 26
1948.11.24
Записка заведующего отделом стран ближнего и среднего востока МИД СССР И.Н. Бакулина заместителю министра иностранных дел СССР В.А. Зорину
Фонд А. Н. Яковлева, Ближневосточный конфликт Документ №39
1968.11.24
A csehszlovákiai magyar kultúra és tudomány képviselői országos értekezletének zárónyilatkozata, amely síkra száll az önigazgatás elvének érvényesüléséért és a kisebbségi magyar tudományos intézményrendszer kiépftéséért
Popély Árpád, 1968 és a csehszlovákiai magyarság Dok. 75
1988.11.24
Megalakul a Németh-kormány.
Gyurgyák János, A zsidókérdés Magyarországon. Osiris Bp. 2001
1988.11.24
november 24-26. Országgyűlés. Németh Miklós miniszterelnök (→ 1986. december 28.) Nyers Rezső államminiszter.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1988.11.24
- Kiutasítják Magyarországról a román nagykövetség tanácsosát.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1988.11.24
- Magyarország elismeri a palesztin állam kikiáltását.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1998.11.24
Bratislavu navštívil minister zahraničných vecí Maďarska János Mártonyi, ktorý rokoval s predstaviteľmi novej vlády.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1998.11.24
Predseda Národnej rady Jozef Migaš označil za nešťastné hlasovanie ministra spravodlivosti Jána Čarnogurského proti programovému vyhláseniu vlády pre nesúhlas s niektorými ustanoveniami, najmä s plánovaným vstupom do NATO (Organizácia Severoatlantickej zmluvy).
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014