Akým etickým kódexom sa riadia zamestnanci mestského úradu?... Čo bude nasledovať? Ako to vidím ja...... Voľby posunuli naše mesto správnym smerom, i keď primátorom zostáva O. Klein... Budúcnosť nášho mesta s primátorom Prešinským... Aký pekný parčík okolo kina! Asi to bude moja zásluha, pomyslel si p. viceprimátor Štefánik ... Rukoväť pre výber kandidátov do komunálnych volieb v Nových Zámkoch... Po slovensky! Jegyvásárlási tapasztalatok az érsekújvári vasútállomáson...