Panem et circenses (Chlieb a hry) na všetky spôsoby...... Echo zo samosprávneho kraja. Novovymenovaný riaditeľ Múzea J. Thaina sa zriekol funkcie, posl. N... Priebežná správa o stave rekonštrukčných prác na kaplnke v starom cintoríne na Slovenskej ul... A Sargentini jelentés / Správa J. Sargentini o porušovaní ľudských práv v Maďarsku... Nájde sa opäť 6 statočných? O. Klein sa znovu pokúsi prevekslovať 200 tisíc Eur tomu, komu n... Zajtra končí lehota na podávanie kandidátok do novembrových komunálnych volieb. V Nových Zám... Posledné zastupiteľstvo, síce bez sĺz ale s vybičovanými emóciami......