Nezávislý týždenník. Vychádza od roku 1881Független hetilap. Alapítva 1881-ben
 
-6°C
  
Ročník 6. (69.)25/02/20186. (69.) évfolyam
  Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak   2018-02-20   68
Máme osmičkový rok, rovnako ako boli osmičkové všetky prelomové roky v poslednom storočí. "Víťazný február" je prvým z okrúhlych výročí, ktorých by sa mali historici a publicisti zhostiť.  Zatiaľ to vyzerá tak, že vo februári 1948 komunisti uchmatli moc a na 40 rokov nastolili v Československu dobu temna. História teda nemá žiadnu logiku, náhody striedajú podvody...
   
Oto Psenak   2018-02-18   127
Centrum pre výskum etnicity a kultúry (CVEK) je nezávislá mimovládna organizácia, ktorá sa od svojho založenia v roku 2005 snaží výskumnými, analytickými a vzdelávacími aktivitami prispieť k vytváraniu spravodlivejšej a súdržnejšej spoločnosti. 8-členný tím spolupracovníkov je financovaný (minimálne zčasti) z Nórskych fondov a aj niektoré projekty slúžia na prenášanie nórskeho know-how na Slovensko. Medzi jej významnú agendu patrí menšinová, najmä rómska otázka. V rokoch 2011-2016 vydávala štvrťročník "Menšinová politika na Slovensku", čo bol ojedinelý počin svojho druhu. Nižšie uvádzame prehľad o publikačnej činnosti CVEK.  
Oto Psenak   2018-02-17   130
Publikujeme prvý z dvoch pracovných zošitov na tému antisemitizmu pripravených Nadáciou Milana Šimečku v spolupráci s OBSE a Anne Frank House Amsterdam ešte v r. 2008. Boli určené pre základné a stredné školy, kam však z nejakého dôvodu nedorazili. Dôsledky chýbajúcej edukácie a výchovy k tolerancii môžeme sledovať vo forme rastúceho extrémizmu medzi mládežou, ktorá je panensky neznalá základných faktov a súvislostí. Ostatne nielen ona...  
Oto Psenak   2018-02-15   898
Ráno cestou okolo tržnice som sa práve chystala urobiť aktuálne foto z rekonštrukcie, keď sa mi jeden človek v žltej pracovnej vetrovke vedľa pracujúceho bagristu začal hlasno vyhrážať, že mi rozbije foťák... - popisuje svoje zážitky aktivistka ktorá na Facebooku deň čo deň dokumentuje stav prác na rekonštrukcii trhoviska. Zdá sa, že niekomu tečú nervy.... a ani nečudo, firma Brantner nie je zvyknutá na kontrolu verejnosti - biznis primátora a ním nominovaného konateľa za takmer 4 milióny Eur ročne je najstráženejším tajomstvom radnice. Investícia do zastrešenia trhoviska od začiatku nebola šťastný nápad - Brantner, ktorý  skončil rok 2015 so ziskom 7,5 tisíc Eur, nebol vytvorený na to, aby do mesta investoval, ale práve naopak.  
Benkő Timea   2018-02-14   398
A Pázmány Péter Gimnázium másodikosai minden évben bekapcsolódnak iskolánk jótékonysági programjába. Karácsony előtt ellátogatnak egy városi nyugdíjasklubba, majd egy bölcsődébe és az autisták közé. Élményeik inspirálóak lehetnek mindenki számára.  
Kaťa   2018-02-12   477
V maturitnom ročníku novozámockého gymnázia sme sa v čase podávania prihlášok na vysoké školy mohli rozhodnúť či budeme študovať v Bratislave za a) právnika, b) informatika, c) pedagóga, prípadne d) za pedagóga v Nitre. Ak som mala výborné študijné výsledky, mohla som ešte e) na medicínu do Bratislavy. Ako 17-ročnej maturantke sa mi nepozdávala žiadna z možností a) – e), otvorila som si Google a začala som hľadať, čo by som chcela vo svojom živote robiť, čo a hlavne kam by som chcela ísť študovať.  
Oto Psenak   2018-02-05   1,066
Z primátorského plesu, ktorý sa v ére O. Kleina volá "Novozámocký reprezentačný bál" a ktorého tretí ročník sa uskutočnil 19. januára v c.k. jazdiarni ste nemohli vidieť mnoho fotiek. Ak chceme byť úplne presní, nemohli ste vidieť žiadnu fotku. Novozámocká honorácia, minimálne tá časť ktorá sa tejto akcie zúčastňuje, je priskromná nato, aby sa otŕčala a reprezentovala na reprezentačnom bále.  
Oto Psenak   2018-01-30   266
Dnes predstavujeme publikáciu, ktorá knihou v pravom slova zmysle nie je. Ide o útly pracovný zošit určený pre základné a stredné školy a mal by žiakom vštepiť základy empatie voči ľuďom iného etnického pôvodu. Toto je tretí podobný zośit, ktorý vznikol v spolupráci Nadácie Milana Šimečku a holandskej Anne Frank House.Prvé dva sú venované antsemitizmu v minulosti a súčasnosti. Hoci ide o publikácie svojho času odporúčané školám ministerstvom školstva ako študijné pomôcky, zľahla sa po nich zem. Žijeme v dobe, ktorá nepraje ľudskosti a liberálnym hodnotám, zato je veľký dopyt po frustrácii, zlobe a strachu z utečencov. Práve takí voliči sa stávajú ľahkou korisťou populistov a psychopatov. Aby sa tento typ voliča nereprodukoval v mladých generáciách donekonečna, na to sú potrebné podobné knižky...  
Oto Psenak   2018-01-27   224
Agócs Sándor költö 24 interjút készített és adott közre 1990 nyarán. Az interjúalanyok Csoóri Sándor, Eva Maria Barki, Benda Kálmán, Nagy Gáspár, Fodor András, Göncz Árpád, Tollas Tibor, Duray Miklós, Fodó Sándor, Markó Béla, Szőcs Géza, Dudás Károly, Tőkés László, Borbándi Gyula, Antall József, Bethlen István, Für Lajos, Andrásfalvy Bertalan, Csurka István, Surján László, Sárossy László, Bod Péter Ákos, Szabad György és Horváth Balázs volatk és mindannyian arra a kérdésre keresték a választ hogy merre tart Közép Európa és benne Magyarország. Négy beszélhetést idézünk fel, amelyek máig szolgálhatnak tanúlságokkal.  
Oto Psenak   2018-01-20   322
A 2005-ben megjelent kötet 135 orosz levél­tárakból származó diplomáciai iratot tesz közzé a II. világháború utáni magyar-szovjet kapcsolatokról.  Olvashatunk feljegyzéseket Rákosi Mátyásnak, Gerő Ernőnek, Gyöngyösi Jánosnak Sztálinnal, Molotovval és más szovjet vezetőkkel folytatott tárgyalásairól. Ismertetésre kerülnek Rákosi, Gerő és más kommunista vezetők Moszkvába küldött levelei, betekintést nyerünk a Szovjetúnió által irányított magyar-román, ill. magyar-csehszlovák kapcsolatokba.  
Oto Psenak   2018-01-17   290
Pri príležitosti nedožitých 70. narodenín Jána Langoša (1946-2006) vydalo Artfórum v r. 2016  knihu rozhovorov venovanú jednému z najvýraznejších  postáv nežnej revolúcie. Pamätníci, predovšetkým žena Gabriela, odkrývajú životný príbeh absolventa elektrotechnickej fakulty, ktorý sa zamestnal v Ústave texhnickej kybernetiky SAV a všetok voľný čas venoval vydávaniu samizdatov a sieťovaniu disidentov vtedajšieho Československa.  
Oto Psenak   2018-01-14   623
Drobné leporelo vydané mestským úradom v roku 1996 nám dáva dobrú príležitosť zamyslieť sa nad uplynulými dvomi desaťročiami. Rok 1996 bol stredom primátorovania O. Csandu, ktorý stál na čele mesta od roku 1990 až do roku 2002, keď ho striedal G. Pischinger. Počas dvanástich rokov pod Csandovým vedením mesto stagnovalo, ale ešte sa nezačalo s jeho systematickým rozkrádaním funkcionármi a poslancami samosprávy...  
Oto Psenak   2018-01-09   1,273
V máji minulého roka sme upozornili na nekalé praktiky pri ponúkaní revízií plynových kotlov. V týchto dňoch sa o podobný biznis v Nových Zámkoch pokúša firma AA správa s.r.o., ktorá svoje značne predražené služby ponúka v klamlivej forme akoby úradného "oznámenia o termíne čistenia komína podľa vyhlášky ministerstva vnútra". Na letáčiku nie je o cene služby ani slovo, ale čistenie komína Vás bude stáť 22,-Eur, revízia plynového kotla 65,-Eur a ak vyzeráte dostatočne dôverčivo, zaplatíte aj dopravné náklady podľa toho, nakoľko Vás odhadnú.  
Eva Polerecká   2018-01-06   1,911
Nie sme perfekcionisti, ale za svoje peniaze chceme poctivo odvedenú prácu! Týmto apelom Vám chcem zaželať šťastný nový rok. A tento spôsob som si zvolila z prostého dôvodu - rok 2018 bude rokom volebným. Prinesie mnoho prekvapení a budú sa diať aj celkom nezvyčajné veci. Naši funkcionári nás začnú deň čo deň dobrým ránkom vítať na Facebooku, poniektorí vymyslia brigády na ktoré naženú učiteľky a mestských zamestnancov, kým iní prídu s rôznymi anketami, aby zistili čo nás naozaj trápi a čo by mohli robiť ešte  lepšie ako doteraz (keď nerobili nič). Poslanci z výplatnej a dotačnej listiny primátora sa rituálne pohádajú so svojim chlebodarcom, tak ako to robievajú každé štyri roky. Možno sa dočkáme aj výmeny na viceprimátorskej stoličke. Ale čo budú robiť vśetci a svorne: budú dobiehať nedobehnuteľné.  
Oto Psenak   2018-01-04   1,110
Novozámčania nemajú šťastie so svojou tržnicou. Kým súčasné vedenie mesta sa zarputilo snaží rekonštruovať Hlavné námestie, ktoré takúto rekonštrukciu najmenej potrebuje, tržnicu akosi v láske nemá. Hoci jej zastrešenie bolo predvolebným sľubom kandidáta Kleina, až doteraz sa v tejto veci neurobilo nič. Súvislá strecha sa už dokonca ani neplánuje - uvažuje sa už iba s mini-prístreškami nad trhovými stolmi tak, aby dažďová voda stekala priamo za goliere trhovníkov a ich kunčaftov. Ale aj tieto plány sú v nedohľadne, súčasná odstávka je určená iba na opravu betónového podkladu. Brantner, ktorému pishingerovské vedenie svojho času trhovisko nepochopiteľne odovzdalo, sa s rekonštrukciou viditeľne neponáhľa...  
Zilizi Kristóf   2018-02-19   95
Az új esztendőben, folytatva a megkezdett hagyományos téli esti előadások sorozatát, legutóbb, január 26-án, pénteken a nagy háború centenáriumi évfordulóján a Rajkai Faluházban Kovács Imre nyugalmazott dandártábornok volt az est vendége a csaknem 30 érdeklődő rajkai és nem rajkai közönségnek.  
Oto Psenak   2018-02-17   115
Druhý z dvoch pracovných zošitov na tému antisemitizmu pripravených Nadáciou Milana Šimečku v spolupráci s OBSE a Anne Frank House Amsterdam v r. 2008. V tomto zošite sa žiak dočíta (keby sa k nemu publikácia dostala) o súčasných formách antisemitizmu, predovšetkým o popieraní holokaustu a antisionizme (=upieranie štátu Izrael práva na existenciu). Samostatná kapitola sa venuje prejavom neonacizmu a vandalizmu medzi mládežou ako aj iniciatívami pre boj proti rasizmu a xenofóbii.  
Oto Psenak   2018-02-16   375
"Váňa, bež!" je posledná replika z videoklipu ruskej skupiny Leningrad s názvom "Kandidát", ktorý si od jeho uvedenia koncom októbra 2017 pozrelo viac ako 11 miliónov divákov. V ruskom mestečku Muchino si starosta zorganizoval predvolebný míting, na ktorý sa ale nedostavil, lebo ho medzičasom zatkli. Neplánovane sa realizuje náhradný kultúrny program... Film je sociologickou sondou so ruskej prítomnosti, ale možno ho vnímať i ako paródiu na lokálnu politiku. Možno iba nám sa zdá to Muchino akési povedomé? Niekde sme videli taký polistyrénový nápis, aj starostu robiť show na pódiu, tie šašliky pripomínajú fašiangovú zabíjačku a aj tie deti predvádzané vo volebnej kampani sú akési povedomé...  
Gémesi Julianna   2018-02-14   382
Szeretettel meghívom Önt, és kedves családját, barátait, Lábik János festőművész kiállításának ünnepélyes megnyitójára a VUNAR GALÉRIÁBA, 2018 február 22.-én 17.00 órakor. Lábik János lelkesen és nagy szeretettel készült erre a kiállításra. Már betegen, de személyesen választotta ki és hagyta jóvá a kiállításra kerülő képeket. Sajnos a végzet közbeszólt. Január 21.-én kaptuk a szomorú hírt: itt hagyott minket.  
Oto Psenak   2018-02-13   97
Jedna z napozoruhodnejších kníh posledného desaťročia vyšla v r. 2008 s podporou pražskej židovskej obce. Viac ako 400 stránková monografia popisuje československú azylovú politiku v období rokov 1933-1938, ktorá sa rysuje veľmi odlišná od obrazu, ktorý šírili čsl. propagandisti o ČSR ako o ostrovčeku slobody v hnednúcej Európe. Autori aj vysvetľujú tento zdanlivý paradox - oslavné prejavy prednášali najmä privilegovaní nemeckí intelektuáli, ktorí disponovali konexiami v Prahe a dlho sa v nej nezdržali. Ostatné asi tri tisíce živoriacich utečencov, ktorých sa úrady snažili vyhladovaním primäť k odchodu z krajiny, ostali bezhlasé.  
Eva Polerecká   2018-02-08   1,226
O nešťastnom nápade vylepšiť vianočnú atmosféru v upadajúcom meste sa popísalo neúrekom, až sa človeku už  ani nechce vracať k tejto téme. Ale predsa mi nedá. Kým Šaľa konala rozumne a také isté klzisko si na skúšku prenajala za 7.152 EUR (zmluva tu... ), tak my sme boli zjavne dosť bohatí alebo blbí na to, aby sme si ho hneď kúpili za 88.152 EUR. Kým Šaľania či Levičania si silikónové klzisko vyskúšali a už si ho zrejme nikdy viac nepožičajú tobôž nekúpia, nám tu drahá haraburda zostala na krku.  
Oto Psenak   2018-02-03   1,783
Nové Zámky sú ostrovčekom stability - žiaľ práve v oblasti, v ktorej by to bolo najmenej žiadúce, v kšeftovaní a predajoch mestského majetku "za korunu". Tak hlboko ako počas dvadsiatich minút na poslednom zastupiteľstve 13. 12. 2017 bola novozámocká samospráva naposledy pri pokuse predať parcelu za Ajaxom bratrancovi primátorovej manželky. Z tamtej transakcie sa napokon zišlo, keď na svetlo božie vyplával inzerát nitrianskej realitky cez ktorú sa novopečený majiteľ snažil obratom "streliť" parcelu za oveľa vyššiu cenu... Aj z decembrovej epizódy, ktorú Novozámčania môžu zatiaľ poznať iba ako "Castle Ring - projekt pretekárskej dráhy na Dvorskej ceste" sa nepochybne postupne vykľuje veľká kauza. Aká veľká? 10 hektárová plocha v uvedenej lokalite má podľa platnej cenovej mapy hodnotu 2 mil. Eur.  
Oto Psenak   2018-01-30   2,370
V Nových Zámkoch sa v poslednom čase dejú veci, ktoré nemajú na Slovensku páru. Takým bolo aj klzisko za 88 tisíc Eur, ktoré 1. decembra primátor slávnostne odovzdal nadšenému obecenstvu. Postupne však nadšenie obecenstva ochablo - to keď sklamané detské hlasy oznamovali "Anyu, hiszen ez nem is igazi jég!". Deťom bolo ťažko vysvetľovať, aké výhodné je PVC klzisko, na ktorom sa rovnako nedá kĺzať v zime i v lete... Posledné týždne verejnosť klzisko už načisto ignorovala.  
Zilizi Kristóf   2018-01-25   263
Január 22-e a 2003-ban Szent II. János Pál pápa által boldoggá avatott Batthyány-Strattmann László emléknapja. Ekkor emlékezünk halálának évfordulójáról, idén a 87.-ről. Ebből az alkalomból e nap köré eső vasárnap hagyományosan megemlékeznek a „szegények orvosáról“, magyar főnemesről, császári és királyi kamarásról a csallóközi Felbár egyházközségben. László gyakran megfordult ezen a településen családi kastélyukban és töltötte itt további helyszínek mellett gyermekkorát.  
Martin Výžinkár   2018-01-17   1,845
Dosť často mi vŕtajú hlavou tieto nezabudnuteľné slová:  „Zdvojené písmeno V má vyjadrovať hlavne danú chvíľu, niečo ako TERAZ NOVÉ ZÁMKY (preklad anglického slova NOW je TERAZ), akési oslovenie resp. privítanie zahraničného návštevníka, ale taktiež istú mieru vzájomnej komunikatívnosti a snahy dostať sa do povedomia aj trochu inak, ako klasickým názvom,....“ (zdroj: novezamky.dnes24.sk).  
Oto Psenak   2018-01-15   1,013
Jedna z tých menej transparentných, pritom významných novozámockých firiem je Jednota Nové Zámky. V poslednom čase sme si všimli nikým neohlásené zníženie úrokov na jej nákupných kartách, zrušenie hojne využívanej služby COOPkasa - možnosti zaplatenia šekov pri kase, ako aj neúspešný pokus zabrániť výstavbe konkurenčného supermarketu na Vajanského ulici. Určité tajnostkárstvo vyplýva priamo z jej organizačnej formy - je spotrebným družstvom, hoci kto sú "družstevníci" to nikto nevie. Aj keď chodíte do "družstva" desaťročia, dostanete len nákupnú, nie členskú kartu (pritom teoreticky Vás od nej delí len 30-eurový vklad). Svoju organizačnú formu i vedúce kádre Jednota zdedila zo starého režimu - vznikla ešte v roku 1950 ako Okresné spotrebné družstvo. Napriek tomu si počína pomerne úspešne - novozámocká Jednota je najväčšia firma v skupine, ktorá združuje 26 družstiev po celom Slovensku.  
Oto Psenak   2018-01-14   478
A Magyar Narancs decemberi számában közölte az alábbi cikket a kétnyelvűségről. Bár régiónk egyik gyakori élethelyzetéröl van szó, amely az asszimiláció kivédése szempontjából is létfontosságú, a témáról mi felénk - mint legtöbb fontos dologról - egyáltalán nem esik szó. Elvileg lenne műhely és szakember is, ahol és akik felválalhatnák a témát, valamiért ezt azonban nem teszik, úgy ahogy a múltban sem tették. A funkcionális kétnyelvüség helyett marad tehát a nyelvvesztés, na meg néhány véletlenszerű villanás a médiában...  
Oto Psenak   2018-01-08   494
Több mint két éve mutattuk be a Baross Gábor Felvidéki Fejlesztési Tervet (BGT), amely 2014-ben keletkezett a régió gazdasági fellendülésének elömozdítására. Mint cikkünkböl kiderült a meglehetösen szedett-vedett dokumetum már a kezdetben sem tünt relevánsnak. A tervet 2017-ben frissítették, a csaknem kétszeresére duzzasztott szöveg azonban semmiféle említésre méltó új információt nem hozott. Némileg bövült az ágazati helyzetkép, mindenekelött az autóipar statisztikai adataival. A dokumentum továbbra is a hivatalos szlovák megyei, ill. járási statisztikákon alapszik, így a magyarlakta vidékek valós helyzetét kevéssé tükrözi.  
Oto Psenak   2018-01-05   340
Historikovi HÚ SAV Janovi Peškovi (1949) v r. 1998 vyšla monografia Odvrátená tvár totality ako spoločný projekt Historického ústavu a Nadácie Milana Šimečku. Kniha podrobne mapuje perzekúcie voči skupinám obyvateľov po nastolení totalitného režimu. Dôsledná práca v archívoch umožnila vytvoriť podrobnú rekonštrukciu jednotlivých kampaní, ktorými sa komunistický režim snažil konsolidovať svoje mocenské pozície a eliminovať skutočných a potenciálnych protivníkov v čase tzv. zakladateľského obdobia komunistického režimu. Autor popisuje masovú perzekúciu, násilie a nezákonnosť uplatňovanú represívnymi zložkami nového režimu.  
Telek Lajos   2018-01-04   355
A múlt évben töltötte be fennálásának 13. évét a Párkányi városi múzeum. Ennek apropóján beszélgetünk az intézmény vezetőjével Juhász Gyulával
- Befejezdődött a 13. év a múzeum életében. Ha vissza tekintünk az elmúlt évekre, mely emlékezetes pillanatok maradtak meg az emlékezetében?
- Pontosabban 2017. május 27--én volt 13 éve annak, hogy múzeumunk megnyitotta kapuit a nyilvánosság előtt. Mindenképp emlékezetes marad számomra az első évben megrendezett „85 rokov československého colníctva v Štúrove”-85év a Csehszlovák vámhivatal Párkányban című tárlat.  
Pošlite správu! / Küldjön hírt!
 
1368.02.25 február 25. I. (Nagy) Lajos és III. (Nagy) Kázmér lengyel király kereskedelmi egyezményt köt Budán. (A lengyel kereskedők Kassáig szabadon jöhetnek, ott áruikat három napig ki kell rakniok eladásra; megmaradt áruikat továbbvihetik Magyarországra vagy azon túl. — A lengyel uralkodó a magyar kereskedőknek hasonló kiváltságokat adományoz Krakkóban.)
1678.02.25 február 25. Apafi fejedelem e napon keltezett levélben felszólítja Thököly Imrét, hogy a bujdosók csapatait vonja ki Erdélyből.
1848.02.25 Ľudovít Košut (Kossuth) na konferencii opozičných poslancov oznámil, že v krátkom čase predloží snemu návrh adresy nevyhnutných reforiem a bude žiadať ústavu pre rakúske a české dedičné dŕžavy. Na ďalšom zasadnutí 27. februára bol tento návrh zamietnutý.
1848.02.25 február 25. Kossuth az ellenzéki követek konferenciáján bejelenti, hogy a közeljövőben felirati javaslatot terjeszt az országgyűlés elé. amelyben ismerteti az elengedhetetlen reformokat, s alkotmányt kér az osztrák és cseh örökös tartományok számára.
1868.02.25 Úvaha Št. M. Daxnera Nové úkazy, v ktorej sa zaoberá politikou Novej školy o dôsledkami činnosti jej prívržencov
1888.02.25 List 308. S. Medvecký S. H. Vajanskému
1908.02.25 Февраль, ранее 12 (25). Ленин пишет родным, просит разыскать и прислать рукопись его работы по философии с критикой книги Богданова "Эмпириомонизм", которую он предполагал издать под названием "Заметки рядового марксиста о философии".
1908.02.25 Февраль, 12 (25). Ленин пишет А. М. Горькому о необходимости непримиримой борьбы против махизма и русских махистов (Богданова и др.); излагает историю разногласий среди большевиков по вопросам философии, обострившихся в связи с выходом книги махистов "Очерки по философии марксизма", и объясняет причину, по которой статья Горького "Разрушение личности" не будет напечатана в "Пролетарии".
1908.02.25 Февраль, 12 (25). Ленин пишет А. М. Горькому о необходимости непримиримой борьбы против махизма и русских махистов (Богданова и др.); излагает историю разногласий среди большевиков по вопросам философии, обострившихся в связи с выходом книги махистов "Очерки по философии марксизма".
 The index.php: SIZE[b]: 20,316 MODIFIED: 2018.01.23 22:11:49.MD5: 261c2f536b3ed3c76a2e24cc5dec0d98 STATUS: FALSE