Nezávislý týždenník. Vychádza od roku 1881Független hetilap. Alapítva 1881-ben
  
Ročník 8. (71.)12/12/20188. (71.) évfolyam
  Úvod / Nyitóoldal
   
 
Juhász Rokko   18-12-11   162  
0
Tisztelt Elnök úr, választmányi tagok és SZMÍT-tagok!
A Szlovákiai Magyar Írók Társasága november 24-i közgyűlésének kapcsán kiadott közlemény-tájékoztatóra szeretnék reagálni és pontosítani azt. Egész pontosan az Előretolt Helyőrség (EH) körüli vitával kapcsolatban szeretném elmondani a véleményemet. Hizsnyai Zoltán vetette fel a kérdést, és ennek kapcsán alakult ki egyfajta vita. Pontosabban nem is volt vita, hiszen kizárólag az Előretolt Helyőrség „felvidéki” megjelenését ellenzők szólaltak fel. Mizser Attila, Szászi Zoltán, Hizsnyai Zoltán, Juhász Rokko.  
Oto Psenak   18-12-11   1,596  
0
Hlavne novozvolení poslanci majú za sebou mimoriadne náročný deň. Nielen preto, lebo sa iba priúčajú procedúram a nielen kvôli enormnému rozsahu prerokovaných tém, ale možno i kvôli pocitu zmaru. Reformnému krídlu totiž chýbal práve jeden hlas, aby dokázali uskutočniť zmeny, a s malou výnimkou (zastavenie vyplácania odmien hlavnému kontrolórovi) boli všetky ich návrhy odmietnuté. O to väčšia je zodpovednosť štyroch iných nováčikov, ktorí túžbu svojich voličov po zmene monetizovali skôr, než kohút trikrát zakikiríkal... Za členstvo v mestskej rade a predsednícke stoličky v komisiách pri MsZ sa vovliekli do chomúta, z ktorého sa im nebude ľahko vyvliekať. Na záverečnej psychodráme ktorú im predviedli p. primátor s viceprimátorom si mohli v priamom prenose pozrieť, kam vedie cesta, po ktorej sa vybrali...  
Oto Psenak   18-12-10   2,408  
0
Zdá sa že škrupinka dobrých spôsobov nám zo sólistu svetových operných scén opadla už pri prvom poklepkaní. A nestalo sa tak niekde na doskách Metropolitnej opery v new Yorku, ale na vetchom pódiu novozámockého kultúrneho domu. Pri preberaní poslaneckých osvedčení najprv nepodal ruku posl. Polereckej a potom dlhé sekundy ignoroval podávanú ruku poslanca Prešinského ml. Hysterické gesto zrejme predznamenáva turbulentné obdobie, ktoré pre naše mesto začína a kde snahu jedných po vymanení sa z marazmu a zlodejiny budú sprevádzať podobné teatrálne gestá fanúšikov klasickej opery.  
Oto Psenak   18-12-09   889  
0
Ako vždy, i teraz sa môžeme mýliť, ale naše zdroje hovoria, že nebývalé. Pred voľbami totiž strýka i synovca opantal pocit, že nadobro skončili, že zajtrajšok sa pre nich nekoná... Preto i odmeny mali byť akýmsi finálnym odstupným, ktorým mal p. primátor honorovať všetky ich dobré služby počas plynulých štyroch rokov. To ešte nikto netušil, aké paradoxné výsledky voľby prinesú: že vítečníci ostanú vo svojich funkciách, zato mnohí z tých, ktorí ich svojimi hlasmi kryli, budú musieť skončiť...  
Oto Psenak   18-12-03   1,770  
0
V meste kde si primátor dal do videoodpočtu umelé klzisko, na ktorom sa nedá  korčuľovať, alebo cirkusové šapitó, ktoré postavil miesto sľúbenej krytej tržnice, sa môžu prihodiť aj iné čudné veci. Napr. že sa nejaký  adolescent jedného rána zobudí so silným pocitom poslania robiť video spravodajstvo o živote mesta. A hneď na svoje prvé infantilné šoty dostane z radnice tú najpozitívnejšiu odozvu. Presne toto naše mesto potrebuje, ba ešte oveľa viac takéhoto!  
Oto Psenak   18-11-30   201  
0
A Rubicon magazin évvégi duplaszámának központi témája az 19938-as 1. bécsi döntés. A Felvidék visszatérésének összefüggéseit hét szerzö vizsgálja cikkeiben: Németh István: A müncheni szerződés. A német külpolitika a revízió és az expanzió között 1936-1939, Egedy Gergely: A „megbékítés" kísérlete. Chamberlain kudarca. A brit külpolitika az 1930-as években, Olasz Lajos: 1938 - A revízió éve, Szarka László: Etnikai revízió, nagyhatalmi játszma, országgyarapítás. A felvidéki magyarság visszatérése. Az első bécsi döntés olvasatai, Babucs Zoltán: Országgyarapítás - vér nélkül. A honvédség bevonulása, Simon Attila: A visszacsatolás alulnézetből. Az első bécsi döntés napjai. Visszaemlékezések, memoárok, naplók, valamint Fedinec Csilla: Kárpátalja is visszatér 1938-1939. Ezek közül az alábbiakban Szarka László történész cikkét mutatjuk be.  
Eva Polerecká   18-11-29   1,653  
0
Do poslednej chvíle primátor otáľa so zvolaním nového zastupiteľstva (podľa zákona sa musí uskutočniť najneskôr mesiac po voľbách). Zdá sa, že primátorské krídlo sa snaží čo najlepšie ošetriť príchod nových ľudí nezaťažených minulými hriechmi a pripraviť sa na prípadné komplikácie. Jednou takou komplikáciou by mohlo byť ohrozenie realitnej transakcie, ktorú si niekto - zdá sa - starostlivo pripravil a ktorú zachytili citlivé tykadlá novozámockej verejnosti...  
Oto Psenak   18-11-26   480  
0
Chaotická doba a zápas aktivistov za slušné Nové Zámky s toxickými funkcionármi pricucnutými na mestskú kasu produkuje i všakovaké bizarné vedľajšie postavy na šachovnici miestnej politiky. Sú tradične vďačnými objektmi pre médiá, ktoré beztak zložito balansujú aby nešliapli na mínu - nejakú kauzičku primátorovej tety, alebo manželkinho bratranca. Redaktor My/Naše Novosti sa ani na okrúhle výročie neunúval porozprávať o Viedenskej arbitráži s nejakým historikom, ktorý ovláda túto problematiku (pritom vedúci katedry histórie Selyeho univerzity tu práve minulý týždeň prezentoval knihu spomienok na túto tému) a miesto toho priniesol obsiahly rozhovor s "miestnym historikom", ktorý síce doposiaľ nevydal žiadnu knižnú publikáciu, zato postavil legionársky pamätník na honvédskych hroboch a tiež si živo spomína na udalostí ktoré sa odohrali mnoho rokov pred jeho narodením.  
Oto Psenak   18-11-25   1,073  
0
Sú to už dva týždne, ako ustal predvolebný ruch. Kandidáti aj ich sľuby na letákoch i billboardoch medzičasom expirovali a mesto sa opäť ponorilo do obvyklej letargie a apatie. Nie tak Martin Výžinkár, ktorý aj po získaní poslaneckého mandátu normálne pracuje ďalej, ako keby sa nechumelilo. Jeho posledná aktivita smerovala na priestranstvo pred novozrekonštruovaným kinom, kde vykopal spod mnohoročného nánosu hliny chodník aj s obrubníkom.  
Eva Polerecká   18-11-20   2,178  
0
Dnes som sedela na chodbe policajného riaditeľstva a počúvala útržky rozhovorov ktoré si ľudia rozprávali na kriminálnej polícii: domáce násilie, týranie blízkych osôb, krádeže. Ani ja som tam neprišla len tak pre nič za nič: bola som predvolaná na výsluch vo veci trestného oznámenia viceprimátora L. Štefánika o šírení nepravdivých správ o jeho príjmoch v mestskej firme. Môj článok (publikovaný tu...) mal spôsobiť ujmu p. viceprimátorovi i jeho príbuzným a možno i samotnému primátorovi.  
Oto Psenak   18-11-18   808  
0
Na našich stránkach sme v minulosti informovali o prípravách na otvorenie prevádzky rýchleho občerstvenia McDonalds vedľa kruhového objazdu na nitrianskej ceste. Spoločnosť Tesco, ktorej uvedená lokalita patrí a ktorá je aj za uvedeným zámerom, ešte v máji 2017 požiadala novozámockú samosprávu o zriadenie vecného bremena na priľahlé mestské pozemky za účelom umožnenia výstavby reštaurácie rýchleho občerstvenia a obchodnej galérie, ktoré by mali spolu zamestnávať až 70 nových pracovníkov. Táto žiadosť bola na júnovom zastupiteľstve odsúhlasená.  
Eva Polerecká   18-11-12   2,313  
0
V prvom rade by som sa Vám rada poďakovala za prejavenú dôveru. Nie je to môj úspech, je to náš spoločný úspech. A súčasne záväzok nepoľaviť. Volebný výsledok ma utvrdzuje v tom, že malo význam burcovať na sociálnych sietiach, že malo význam dať najavo svoj názor, že malo význam nemlčať ak mocní krivili pomery, akokoľvek noblesne by sa pri tom netvárili...  
Oto Psenak   18-11-07   1,197  
0
V článku z minulého týždňa sme načrtli predpokladaný obraz budúceho fungovania mesta ak budeme pokračovať s OK. Dnes prinášame alternatívu, ktorú ponúka kandidát na primátora Štefan Prešinský. Jeho odpovede sme označili zelenou farbou.  
Oto Psenak   18-11-04   4,256  
0
Podobne ako pred štyrmi rokmi sme sa podujali zhodnotiť prácu našich volených zástupcov v samospráve a nastaviť očakávania pre prípad ich zvolenia za poslancov v ďalšom období. Ako my všetci sme veľmi rôzni, tak i oni sú veľmi rôzni - od beznádejných prospechárov až po sympatických aktivistov ktorí už čo-to ukázali. Nikomu nevnucujeme svoje súdy, snažíme sa iba pohľadom nezainteresovaného pozorovateľa vyhodnotiť čo sme tu za tie roky skúsili. Ak si nedokážeme urobiť poriadok doma, nepodarí sa nám to ani v celoštátnom meradle...  
Oto Psenak   18-11-04   1,252  
0
Katka Hozlárová je tvárou iniciatívy Za slušné Slovensko v našom meste a organizátorkou mítingov na námestí. Táto muzikálna mladá dáma sa zapája aj do ďalšich aktivít a snaží sa zobudiť Novozámčanov z apatie a ospalosti - čo nie je ľahké v meste-nocľahárni, kde sú obyvatelia všeobecne dosť ospalí. Je nesmierne sympatické s akou nevôľou sleduje expanziu extrémizmu na Slovensku a ako rázne dvíha hlas proti Kotlebovským poriadkovým  hliadkam, ktoré sa zjavili aj u nás.  
Oto Psenak   18-12-11   370  
0
Včera sme informovali o nevychovanom výstrelku primátora Kleina, keď na slávnostnom uvedení nových poslancov metského zastupiteľstva nepodal ruku poslankyni a poslancovi, ktorí v minulosti písali o jeho korupčných kauzách (článok tu...). Správanie sa nášho primátora si všimla aj redaktorka denníka Új Szó ktorá vo svojej reportáži píše o rozhorčených reakciach verejnosti na neokrôchané chovanie sa primátora mesta.  
Oto Psenak   18-12-10   67  
0
Až v r. 1996 sa zostavovateľkám podarilo vydať knihu, materiál ku ktorej získali ešte začiatkom 80-tych rokov počas výskumu v moskovských archívoch. Tatiana Ivantyšinová a Marina Dostaľová spracovali 11 listov mladého ruského cestovateľa Vasilija Panova, ktorý ich písal svojej matke počas cestovania po strednej a juhovýchodnej Európe. Panov bol literát, člen moskovskej skupiny slavjanofilov, blízky priateľ Gogoľa, s ktorým pôvodne aj vycestoval do Európy. Od druhej polovice 30. rokov cestovali po slovanských krajinách viacerí ruskí literáti, ktorí oboznamovali ruské publikum so svojimi zážitkami z ciest (Pogodin, Sreznevskij, Boďanskij). Listy sú zaujímavé z hľadiska sledovania súvislostí slavjanofilského hnutia a prebúdzajúceho sa slovanského nacionalizmu v strednej a juhovýchodnej Európe.  
Oto Psenak   18-12-09   405  
0
Zákon o volebnej kampani č. 181/2014 Z. z. mal za cieľ mimo iné zvýšiť transparentnosť použitia prostriedkov na volebnú kampaň. Nezávislým kandidátom na primátorov obcí s počtom obyvateľov nad 5000 obyvateľov ukladal založiť osobitný bankový účet prístupný tretím stranám ("transparentný učet"), na ktorom sa musia viesť platobné transakcie súvisisace s volebnou kampaňou. Zdá sa vśak, že na novozámockého primátora Otokara Kleina je zákon prikrátky - hoci mal viac billboardov a verejných akcií než všetci ostatní primátorskí i poslaneckí kandidáti dokopy, výdavky svojej kampane  nezverejnil. Prikladáme aktuálny stav jeho "transparentného účtu".  
Oto Psenak   18-12-06   895  
0
Na posledný možný termín, 10. decembra zvolal primátor ustanovujúce zasadnutie MsZ, pozvánka na ktoré bola zverejnená dnes - 6. decembra, t.j. 4 dni pred konaním (rokovací poriadok ukladá zverejnenie najneskôr 5 dní pred konaním). Ďalším porušením zákona je rozdelenie rokovania na verejnú a neverejnú časť (v slovníku primátora "na slávnostnú a pracovnú časť") - verejná sa uskutoční vo veľkej sále DK, kým neverejná v tzv. "rokovacej miestnosti" odkiaľ je verejnosť z dôvodu rozmerov miestnosti výlučená.  
Udvardy Kiara Gréta, Lángyi Viktória   18-12-02   259  
0
Az egész Pázmány Péter Gimnázium már év eleje óta készülődött az Erasmus hétre - a tanárok szervezkedtek, a családok bevásároltak (főként ajándékokat), a diákok takarítottak, a szülők mostak, főztek, sütöttek. Izgatottan vártuk a külföldi diákok érkezését. Sokan örültünk, hogy viszontláthattuk régi barátainkat, a többiek pedig lelkesek voltak, hogy új embereket ismerhettek meg. Mikor eljött az idő, minden befogadó család elment saját vendégéért a reptérre (spanyolok), az állomásra (lengyelek) vagy a gimnáziumhoz (görögök, románok).  
Oto Psenak   18-11-30   375  
0
V utorok sa do posledného miesta zaplnila veľká zasadačka Liberálneho domu - sídla SaS v Bratislave. Mnohým  sa miesto na sedenie neušlo a stáli počas dvojhodinového semináru s účasťou R. Sulíka, L. Nicholsonovej, J. Rudolfa a pozvaného hosťa L. Miku, vedúceho zastúpenia EK v Bratislave. Prekvapila hlavne hojná účasť mladých ľudí, ktorí zrejme povzbudení aj odkazom Eugena z televízneho šotu by radi ponúkli svoje nápady na prefinancovanie EÚ. Tieto očakávania usporiadatelia nenaplnili, ale ani nerozptýlili...  
Oto Psenak   18-11-28   1,194  
0
Dočkali sme sa odpovede na infožiadosť ohľadom etického kódexu zamestnancov mestského úradu (písali sme tu...). Dobrá správa je, že etický kódex existuje - bol ustanovený Smernicou primátora č. 10/2016. Zlá správa je, že je tajný. V odpovedi na našu žiadosť sprístupnili iba kapitolu 3 "Vzťahy zamestnancov ku klientom". Keďže však nami rozporovaný prípad spadá do kapitoly "Komunikácia s verejnosťou" ostávame v plnej neistote, či pracovníci porušili internú smernicu, alebo ich len zabudli poučiť, ako sa majú voči verejnosti správať...  
Oto Psenak   18-11-26   614  
0
Keďže naše stránky slúžia aj ako pamäť mesta a mnoho bizarných príbehov sa neskôr objaví v celkom nečakanom svetle, chceli by sme dnes informovať o novom type obštrukcií ku ktorým sa mestský úrad utieka v poslednom období pri odpovediach na infožiadosti. Žiadosti smerované na e-mailové adresy zodpovedných pracovníkov (rovnako ako v minulosti) mestský úrad po novom vracia s odôvodnením že ich náhodou našli medzi nevyžiadanou poštou (spamom) a že ich nevybavia, kým neprídu na "správnu" e-mailovú adresu.  
Oto Psenak   18-11-24   259  
0
Ma egy frissen megjelent kötetet mutatunk be - az elsö bécsi döntés után visszatért Felvidék emlékezetét. Simon Attila szerkesztésében jelent meg a könyv amelynek érsekújvári bemutatója a múlt héten zajlott. Leveleket, naplórészleteket, visszaemlékezéseket tartalmaz az 1938. novemberi eseményekröl, amikor a megválzotott geopolitikai viszonyok gyengítették majd felszámolták a csehszlovák államot. Két érsekújvári vonatkozású részletet közlünk az alábbiakban.  
Oto Psenak   18-11-19   1,340  
0
Stále trvá nervózne obdobie, keď sa radnica snaží vytvoriť primátorskú väčšinu z radov poslancov a tí zasa chcú byť ručičkou na váhe, ktorá berie bank... Pán Ladislav Borbély sa do zastupiteľstva prekrúžkoval v 1. volebnom obvode, kde si na mušku zobral M. Starzyka a "spaľovňu" v areáli nemocnice. Jeho agitačné video sa objavilo krátko pred voľbami na primátorovej FB stránke a krátko po voľbách z nej zasa zmizlo. Svoj účel ale splnilo a maskot novozámockého futbalu rozdielom 14 hlasov vytlačil MUDr. Starzyka zo zastupiteľstva a v najnovšom čísle krajských novín informuje o svojich prioritách.  
Oto Psenak   18-11-12   2,430  
0
Možno žiadnym, poviete si po prečítaní útržku z ich družnej debaty. Problém je, že tieto pochabé reči neodzneli niekde v krčme alebo medzi štyrmi očami, ale vo verejnom informačnom priestore. Či to bolo v povolebnej eufórii, alebo v chvíľkovom pominutí zdravého úsudku, nevieme. Faktom je, že takto sa sa bavia medzi sebou referent, vedúci právneho odboru a matka zamestnankyne MsÚ. "Tetuška" spomínaná v texte je novozvolená  poslankyňa mestského zastupiteľstva a Meteor "ktorý si pamätá" je meno pohostinstva, v ktorom "tetuška", mimochodom doktorka práv, kedysi začínala s podnikaním. To je zrejme mimoriadne dehonestujúce v očiach vzácnych aristokratov ducha, príslušníkov oveľa staršieho remesla...  
Oto Psenak   18-11-11   3,256  
0
Včerajšia noc bola hektická pre nejedného z kandidátov, ktorí sa zúčastnili komunálnych volieb. Predbežné výsledky boli zverejnené až nadránom a dovtedy si nikto nemohol byť istý. Dokonca ani súčasný primátor O. Klein, ktorý nakoniec vyhral s náskokom, ako ešte nikto pred ním. Ak si absenciu silného vyzývateľa pri rekordne nízkej účasti voličov mylne vyloží ako mandát pokračovať v tom, čo robil doteraz, budeme ešte svedkami veľkej drámy. Čo sa týka zastupiteľstva, tam došlo k menšiemu zemetraseniu už teraz.  
Oto Psenak   18-11-06   1,567  
0
Mladý superman, ktorý len nedávno podal trestné oznámenie za nepravdivé údaje o svojom 7-tisícovom plate v Bytkomforte (ponechajúc Novozámčanov i samotnú žalovanú stranu v trýznivej neistote o skutočnej sume) neprestáva udivovať. Prechádzal sa zrejme okolo kina a videl skvelý parčík, ktorý dlhé mesiace aktivisti upratovali a upravovali sadiac stromy a vykopávajúc staré chodníky spod rašeliny.  Prác za zúčastnila aj mladá aktivistka - naša kamarátka 3,5 ročná Idka.  Nuž p. viceprimátor ale toto všetko zrejme netušil, lebo to nestíha sledovať keď v poslednom čase neustále niečo kupuje a predáva. Uvidiac upravený park ho ako prvé napadlo, že je to zrejme jeho zásluha. Tak si ho rovno vpísal do svojho volebného letáčika...  
Zoltán   18-11-04   1,103  
0
Szeretném megosztani jegyvásárlással kapcsolatos  tapasztalatainkat az érsekújvári vasútállomáson. Három héttel ezelött 15 éves lányom a reggeli vonattal  szeretett volna Komáromba utazni. Ismerve a parkolási gondokat amíg a feleségem leparkolt elment jegyet venni. Automatikusan magyarul kérte, mivel eddig nagyon jól érvényesült Érsekújvárott magyarul , anyanyelvén. ( Az általa jól ismert nyelvek a német angol és francia mivel német nyelvterületen nött fel, és járt iskolába). A szigorú válasz nem maradt el: Po slovensky. A sokk hatása alatt automatikusan beugrott amit ilyenkor kérdezni szokott szlovákul: Po nemecky?...... po anglicky.....? Po slovensky! - hangzott a kompromisszumot nem ismerö penztáros válasza.  
Oto Psenak   18-11-04   323  
0
Štátny sviatok 30. októbra z príležitosti storočnice Martinskej deklarácie  je šťastne za nami. Podarilo sa dôstojne pripomenúť si významný štátoprávny akt, keď sa otcovia-zakladatelia prihlásili k  vznikajúcej československej republike, o ktorej nevedeli. Alebo tak nejako... V r. 1926 profesor bratislavskej univerzity Václav Chaloupecký napísal článok o deklarácii na ktorý v júni 1927 Jur Janoška odpovedal brožúrkou.  
Pošlite správu! / Küldjön hírt!
 
 
1408.12.12 december 12. Zsigmond király és Borbála királyné a Bosznia fölötti győzelem alkalmából megalapítják a sárkány jelvényével felruházott lovagok társaságát (Sárkányrend), amelynek rajtuk kívül 22 tagja van, valamennyien a király leghívebb támogatói. (IV. Jenő pápa a király kérésére 1433. július 24-én némileg módosítva jóváhagyja a Sárkányrend alapszabályait.)
1548.12.12 december 12.1. Ferdinánd elrendeli, hogy a Magyar Kamara csak a kormányzással közvetlenül kapcsolatos ügyekben fogadhat el a Helytartóságtól utasítást.
1868.12.12 Маркс — фирме Ашер и К° в Лондоне. [Лондон,не ранее 12 декабря 1868 г.]. — 32, 486—487.
1868.12.12 Marx to Asher & Co. Not before 12 December
1868.12.12 Маркс — Людвигу Кугельману в Ганновер. Лондон, 12 декабря 1868 г. — 32, 485—486.
1868.12.12 Marx to Ludwig Kugelmann. 12 December
1868.12.12 К. Маркс — Ф. Энгельсу. В Манчестер. Лондон, 12 декабря 1868 г. — 32,181—182.
1868.12.12 Marx to Engels. 12 December
1878.12.12 Энгельс — Иоганну Филиппу Беккеру в Женеву. Лондон, 12 декабря 1878 г. — 34, 281—282.
1878.12.12 Engels to Johann Philipp Becker. 12 December
1908.12.12 12. decembra sa na Kongregácii koncilu konalo prvé pojednávanie kauzy Hlinka-Párvy. Výrok znel „dilata"-odročuje sa. Bol to povzbudzujúci výsledok pre Hlinku. Biskup Párvy totiž žiadal rozhodnutie vo veci, ktorá je podľa neho jasná.
1908.12.12 Между 29 ноября и 1 декабря (12 и 14 декабря), Ленин и Н. К. Крупская переезжают из Женевы в Париж, куда переносится издание газеты "Пролетарий".
1918.12.12 Antonio de Viti de Marco — R. W. Seton-Watsonu Zahtijeva da mu ime bude brisano s liste suradnika The New Europe.
1918.12.12 Článok "MASARYK Protects Jews. Cancels Bohemian Order for Tjeir Deportation" v NYT.
1918.12.12 Kommunista katonák Bartha Albert hadügyminiszter ellen tüntetnek, aki gróf Batthyány Tivadar belügyminiszterrel együtt lemond.
1918.12.12 od 12. decembra 1918 do 2. februára 1919 sa Žilina stala sídlom Ministerstva s plnou správou pre Slovensko na čele s MUDr. Vavrom Šrobárom, a tým na dva mesiace hlavným mestom Slovenska. rvý minister a členovia prvej Slovenskej vlády v Žiline: Dr. Vavro Šrobár, prvý minister Slovenskej vlády v Žiline. Dr. M. Bella, zásobovanie, Dr. P. Blaho, referent orby, Ing. Ján Botto-Krasko, min. tajomník, Dr. Ivan Dérer, súdobníctvo, Dr. M. Ivánka, vnút. záležitosti, Ing. Štefan Jaščák, ver. práce, MUDr. Ivan Hálek, zdravotníctvo, F. Houdek, národná obrana, E. Lehotsky, sociálne poistenie, Vl. Makovický, obchod, K. A. Medvecky, r. kat. cirkev, Dr. L. Medvecky, peňažníctvo, M. Šimkovič, ev. cirkevné veci, Dr. A. Štefánek, školstvo, Kornel Stodola, železnice, pošta.
1918.12.12 Постановление СНК о разрешении рабочим организациям свободной закупки ненормированных продуктов
1918.12.12 V Žiline navštívila Vavra Šrobára delegácia katolíckeho duchovenstva a laikov, ktorá mu oznámila, že katolícki veriaci si pripravujú obnovenie predvojnovej Slovenskej ľudovej strany a súčasne ministra s plnou mocou pre správu Slovenska požiadala, aby pri výbere Slovákov a ich dosadzovaní do rôznych administratívnych a politických fúnkcií pamätal aj na slovenských katolíkov.
1918.12.12 december 12. Lemond Batthyány Tivadar gr. belügy-, Bartha Albert hadügy-, valamint Linder Béla tárca nélküli miniszter. A Népköztársaság kormánya kinevezi Nagy Vincét belügyminiszterré, Kunfi Zsigmond tárca nélküli minisztert pedig munkaügyi és népjóléti miniszterré; a hadügyi tárcát ideiglenesen Károlyi miniszterelnök veszi át, a tényleges irányítást Böhm Vilmos hadügyi államtitkár végzi; Baloghy Ernő miniszterelnökségi, Rácz Gyula és Csizmadia Sándor földművelésügyi államtitkári kinevezést kap.
1918.12.12 — A vallásés közoktatásügyi miniszter közzéteszi december 7-i rendeletét, amely megszünteti a nők felvételét korlátozó intézkedéseket a Műegyetemen, a jogakadémiai és a gyógyszerészi karokon.
1918.12.12 Декабрь, 12. Ленин пишет "Набросок правил об управлении советскими учреждениями".
1918.12.12 Декабрь, 12. Ленин пишет проект постановления ЦК РКП(б) по вопросу об учете членов партии.
1918.12.12 Декабрь, 12. Ленин председательствует на заседании Совнаркома; пишет наброски постановления и выступает по докладу о проведении в жизнь декрета о чрезвычайном 10-миллиардном и о натуральном налогах; выступает при обсуждении вопроса о выработке единого пассажирского тарифа. На заседании обсуждаются также другие вопросы.
1938.12.12 12. december 1938, Hrnčiarska Ves. Zápisnica napísaná s Jurajom H., roľníkom, predtým obyvateľom obce Ožďany, ktorý vypovedal o okolnostiach jeho vykázania z okupovaného územia a o hodnote tam zanechaného majetku.
1938.12.12 12. december 1938, Lovinobaňa. Správa okresného úradu Prezídiu krajinského úradu v Bratislave o celkovej bilancii vyhosťovania v okolí obce Lovinobaňa a konkrétne o Vojtechovi K., Alojzovi K., Leovi S., Emilovi P., Jozefovi a Rudolfovi D., Jánovi H., Ervínovi F., Jozefovi B., Františkovi K., Jánovi P., Alojzovi S., bývalých obyvateľoch okupovaného územia, ktorí vypovedali
1938.12.12 12. december 1938, Bratislava. Odpoveď slovenskej vlády na memorandum predstaviteľov maďarskej menšiny v Bratislave.
1938.12.12 12. december 1938, 20.55 hod., Budapešť. Telegram prijatý: 2.32, vyhotovený: 23.05 hod. Česko-slovenský vyslanec M. Kobr hlási, že do skončenia rokovania subkomisie pre sťažnosti maďarské orgány zastavia vyhosťovanie Nemaďarov z obsadeného územia.
1938.12.12 December [12], 1938. Budapest. Memorandum of Milos Kobr on his conversation with István Csáky concerning the Subcarpathian question.
1938.12.12 1938. december [12.] Budapest Milos Kobr budapesti csehszlovák követ feljegyzésének korabeli magyar fordítása Csáky István magyar külügyminiszterrel folytatott megbeszéléséről a kárpátaljai kérdés tárgyában.
1948.12.12 Článok: Ľudovodemokratické zriadenie ČSR a Maďarska zárukou upevnenia frontu mieru a socializmu
1948.12.12 Slovenská národná rada prijala zákon č. 13/1948 Zb. o vzniku Slovenskej filharmónie, ktorá sa mala podieľať na profesionalizácii slovenského interpretačného a symfonického umenia.
1948.12.12 december 12. Megnyílik Budapesten a tisztképző Honvéd Petőfi Akadémia.
1948.12.12 — Megnyílik Kolozsvárott az Állami Magyar Népopera.
1958.12.12 december 12. Péter János, a magyar küldöttség vezetője felszólal az Egyesült Nemzetek Szervezete XIII. közgyűlésén a „magyar kérdés” záróvitájában. (Tiltakozik az Amerikai Egyesült Államoknak a magyar bel ügyek be való újabb beavatkozási kísérlete ellen.)
1978.12.12 december 12. A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat országos elnökségének ülése. (A TIT elnöke: Ádám György.)
1988.12.12 december 12-13. A magyar-európai gazdasági közösségi vegyes bizottság alakuló ülése Budapesten.
2008.12.12 Európska rada schválila na svojom samite návrh obmedzení emisií skleníkových plynov, ktorý následne podporil Európsky parlament. Rozhodla aj o politických ústupkoch írsku, ktoré bolo vyzvané na opakovanie neúspešného referenda o Lisabonskej zmluve.The index.php: SIZE[b]: 21,697 MODIFIED: 2018.12.04 23:13:49.MD5: 9e9360fc5ac00f07cbbd76f98e8210ab STATUS: OK