Úvod / Nyitóoldal
   
 
Eva Polerecká  2016-12-29   4,592
Tak a zmluva je na svete. Trvalo to 3 mesiace a účastníci zmluvy zrejme verili, že čas hrá v ich prospech. Rozhorčené reakcie vyblednú, a možno aj 600 signatárov protestnej petície pochopí, že ani nevedeli, čo podpisujú... Písali sme tu.
   


Zdá sa, že aktéri dlho hútali aj nad tým, akú zmluvu vlastne uzavrieť aby to nevyznelo celkom divne: mala to byť zmluva o budúcej kúpnej zmluve a súčasne zmluva o zápôžičke a súčasne záväzok mesta súhlasiť so stavbou a ešte aj darovacia zmluva na vybavenie parku neznámej hodnoty. Kupujúci má zaplatiť po podpise zmluvy, ale výmera sa určí až dodatočne. Tá sa ostatne nikde v zmluve neobjavuje. To že sa jedná o 12 árov môžeme dedukovať len z kúpnej ceny. Zrejme aj so znaleckým posudkom sa dlho váhalo - vznikol v deň podpisu zmluvy a pôvodne mal byť zrejme pod zónovou cenou, o čom svedčí táto zabudnutá formulácia:
 
 
 
Nakoniec ten názov zmluvy aj tak vyznieva veľmi divne. Posúďte sami: 
 


Celá zmluva tu: https://novezamky.digitalnemesto.sk/zverejnovanie/#novezamky/ZML/2016 alebo tu.
 
A nielen názov znie kostrbato, ale akoby sa niekto snažil obísť všetky pravidlá, často aj tie, ktoré si sám určil! Čo už na tom, že donedávna na adrese kupujúceho sídlila iná s.r.o.  s tým istým spoločníkom a sám pán primátor bol jej konateľom ? Čo na tom, že spoločník v uvedenej spoločnosti je príbuzným pána primátora? http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=234810&SID=9&P=1

Zrejme len čistá zhoda náhod. Petíciu aj akékoľvek podozrenia z rodinkárstva teda môžeme škrtnúť!

Ale čo ten priamy predaj? Ako sa s ním vysporiadať, keď  v Zásadách s hospodárením s majetkom mesta http://www.novezamky.sk/assets/File.ashx?id_org=700036&id_dokumenty=18813 si poslanci sami a dobrovoľne len 15.06.2016 odhlasovali nasledovné???Tomu hovorím krátka pamäť, alebo žeby tiež nevedeli v jednom či druhom prípade o čom hlasujú?Ale zásady sú nakoniec na to, aby sa porušovali. 
Dokonca sami si v zásadách zadefinovali aj osobitný zreteľ a tak je tu teda otázka ide tu naozaj o verejno-prospešný účel v súlade so záujmami mesta, alebo niečo iné?

Kým zo znaleckého posudku “veľkoryso“ vyplynula cena 63 EUR za m2 oproti zónovej cene 60 EUR za m2, pozemok sa z čista jasna ocitol v II.zóne. Kým Hlavné námestie a priľahlé ulice po B.Baldigiarovcov je extrazónou kde pozemky podľa cenovej mapy stoja 100 EUR za m2 o 500 metrov ďalej je už prekonaná 1.zóna kde pozemky stoja 80 Eur za m2 a ocitáme sa v 2.zóne. Celkom zvláštne, ale asi však musíme mať pravú a nefalšovanú radosť, aspoň z toho ,že pozemok nie je priľahlým pozemkom k niekoho parcele ako napr.tu...

Zrejme výsledná cena ako aj váhanie nad uverejnením zmluvy je výsledkom verejného tlaku. Nie všetci sú totiž presvedčení o tom, že práve takto by mesto malo prichádzať o lukratívne parcely aj keď musíme uznať, že vybudovanie petangového ihriska a osadenie pár lavičiek dá v skutku zabrať.


                        screenshot z facebookovej skupiny Verejná kontrola

Možno sa raz niekto aj opýta, prečo sme nechali veci dôjsť takto ďaleko... Ak malo mesto záujem parcelu naozaj predať, čo bránilo poslancom vypísať verejnú súťaž na predaj tohto pozemku aj so stanovenými podmienkami? Veď dnes sú už bežne predaje takýchto pozemkov samosprávou podmienené vyvolanými investíciami ako sú lavičky ,parky, chodníky, križovatky v okolí...
 
A nám neostane, než odkázať pýtajúceho sa na dámy poslankyne a pánov poslancov, ktorí to spôsobili a
samozrejme na p. primátora, ktorý zmluvu podpísal...Aspoň takto to vidím ja!
 
 
 

The index.php: SIZE[b]: 20,414 MODIFIED: 2018.06.10 13:28:21.MD5: c02334ce96713ec2382c9504b68e1856 STATUS: OK