Úvod / Nyitóoldal
   
 
Zilizi Kristóf  17-11-26   956  
0
November 25-én, szombaton délelőtt negyed tizenegytől magyar énektől, hangtól volt hangos a történelmi Nagyszombat városának Fő utcája a Szent Ilona templomtól az egyetemi templomig. Második alkalommal emlékeztek ugyanis - először 2012-ben - a Nagyszombathoz és környékéhez, magyar múltunkhoz fűződő neves személyiségekre, történelmi eseményre, mégpedig a nagyvezekényi csatára, mely 365 évvel ezelőtt, 1652. augusztus 26-27-én zajlott le. Ebben 4, az ismert Esterházy-család sarja esett el és őket a nagyszombati egyetemi, Keresztelő Szent János-főszékesegyházban helyezték örök nyugalomra abban az évben november 26-án.  


1652 kora tavaszán a török sereg nagy erőket összpontosított Esztergom alatt. Párkánynál a Dunán átkelve elindult a Nyitra és a Zsitva folyók völgyének elfoglalására. Az Aranyosmaróttól délre fekvő Nagyvezekénynél 365 esztendővel ezelőtt csapott össze a rajkai születésű Forgách Ádám generális, érsekújvári várkapitány 1300 fős serege a háromszoros túlerővel rendelkező, mintegy 4000 főt számláló törökkel, élükön Musztafa nógrádi, melléknevén „rabló“ béggel.

A megütközésben ugyan elűzték Forgáchék a törököt, de jelentős veszteséget szenvedtek. A küzdelem azért jutott országos hírnévre, mert a harcban 4 gróf Esterházy-fiú elesett. Vére hullott itt Esterházy László gróf soproni főispánnak, Pápa urának (+26), báró Esterházy Ferencnek (+35), Balassagyarmat kapitányának, báró Esterházy Tamás (+27) lévai főkapitánynak, végezetül pedig báró Esterházy Gáspár (+24) aranysarkantyús vitéznek, aki a hagyomány szerint a török sereget egészen Verebély határáig kergette. Útközben végelgyengülésében leesett lováról és meghalt. Bizony látva ezen hőseink megélt éveiből elmondható, hogy egészen fiatalon áldozták fel életüket a hazáért.

A 365 esztendővel ezelőtt, augusztusában lezajlott nagyvezekényi csata nemcsak a magyarság, a Zsitva völgye lakóinak szempontjából volt jelentős, hanem az egész Kárpát-medence népei szemszögéből is. Példaként szolgált, hogy a török nem legyőzhetetlen és nincs joga más nemzeteket rabigában, rabláncban tartani. Elég egy, a hazáját szerető, kiképzett, belevaló és elszánt sereg, megbízható, példaképül szolgáló parancsnokkal, és az oszmánokra súlyos csapást lehet mérni.

A történelmi áttekintő után térjünk hát vissza a jelenbe. Negyed tizenegytől gyülekeztek a Szent György Lovagrend Katonai Hagyományőrző Tagozata tagjai, a kismartoni Esterházy-huszárezred képviselői, a Szent György Lovagrend Felvidéki Nagypriorátusa Zoboralji Apródjai, a Felvidéki Coburg-huszárok, a gútai lovag Vermes István lovasíjász és törzse, Tata városának janicsárjai, végül, de nem utolsó sorban lovag Kátai Zoltán énkekmondó, előadóművész és a civilben megjelent érdeklődők, emlékezők a Szent Ilona templom előtt és vonultak föl ünnepélyesen, dobpergés mellett. A Szentháromság téren áthaladva értek első állomásukra, a posta épületének oldalfalán található, a testvérváros Szombathely által 1998-ban állíttatott Nagy Lajos-emléktáblához, aki 1382-ben itt hunyt el. Beszédet mondott lovag Csámpai Ottó a megjelentekhez, majd elhelyezte a Szent György Lovagrend nevében a koszorút.

Utána már csak néhány méterre volt az egyetemi templom, ahova a felsorolt lovagok, huszárok, törzsek, apródok ünnepi öltözetben bevonultak. A 4 Esterházy lelki üdvéért bemutatott szentmise főcelebránsa őexc. mons. Orosch János nagyszombati érsek volt. Koncelebráltak többek között Kiss Róbert nagyszombati vikárius, kanonok, komáromi esperesplébános, György Ferenc ipolybalogi plébános mindketten egyben lovagok is; Vido Ján érsekségi assessor, közgazdász, informatikus, jegyző; a nagyszombati származású, 2015-ben pappá szentelt Nemcsek Péter atya a kanadai Winnipegből, aki éppen az emlékező misét megelőző napon repült haza és szülővárosában és környékén tölt másfél hetet.
A mise elején Kiss Róbert atya magyarul ismertette a vezekényi csata lefolyását, aztán ugyanez a történelmi visszapillantó elhangzott német és szlovák nyelveken is.

György Ferenc atya prédikált. Felhívta a figyelmet a családvállalás fontosságára, a hit és a magyarság megtartására, és főként továbbadására gyermekeink, unokáink, dédunokáink számára, hiszen ők a magyar jövő záloga.  Nagy elismeréssel szólt a hős Esterházyakról, akiket fontos, hogy nemzetünk nagy számú hősei sorában emlékezetünkben tartsunk és méltón megünnepeljünk. A könyörgések, egyes ige-, illetve áldozati liturgia részei magyar, német és szlovák nyelveken hangzottak el felváltva.
Áldozásra az „Imádlak nagy Istenség...“ kezdetű ének csendült fel Mokso Zsolt ipolysági-peresztegi kántor orgonajátékában, továbbá a férfikórusuk vezetésével.

Az áldozás utáni könyörgés után először az érsek atya, kanonok úr, papság, ministránsok, majd utánuk a lovagok vonultak le az oltár előtt felnyitott alagsorba a kriptához, ahol az Esterházy-család sírjánál mondtak imát és könyörgést a 4 Esterházy lelki üdvéért is. Koszorúztak a Szent György Lovagok és Molnár Imre, a Pozsonyi Magyar Nagykövetség és a Magyar Intézet nevében. A rendben tartott és meglepően hosszú bazilika algsorában több neves egyházi személyiség, püspök is nyugszik.
Feljövet után lovag Kátai Zoltán korabeli, XVI., XVII. századi imádságos énkekkel lépett fel. Az áldás után felcsendült a pápai és a magyar himnusz dallama is.

A csakem két órán át tartó misét követően a templom előtt még beszélgetés folyt. Amikor szóba került, hogy jelen volt a száz körüli résztvevő között a lassan öt éve havonta Pázmány Péter városában összejáró közösség több tagja is, Kátai Zoltán elmonta, egy jövőbeli találkozójukra is szívesen eljönne. Végezetül a meghívott vendégek összejövetelen vettek részt.
 
 

áldozás pillanatai: középen Kiss Róbert atya áldoztat, mellette a Zoboralji Apródok;


Kiss Róbert vikárius, Orosch János érsek és ft. Nemcsek Péter;
 

a Szent György Lovagrend tagjai a főszékesegyházban: balról az első Kátai Zoltán, mellette Csámpai Ottó, második sorban Molnár Imre, mögötte a nagyszombati közösség tagjai;
 

lelátás a kétszintes karzat alsó részéről;
 

lovag Kátai Zoltán játszik és énekel.
 

Nagy Lajos király emléktáblája előtt a résztvevők;

bevonuláskor;

vonulás az egyetemi templomhoz;

megkoszorúzták az Esterházyak sírját az altemplomban;

lovag Csámpai Ottó szervező elhelyezi az emlékezés virágait Nagy Lajos király emléktáblájánál;
 

 
Fotók: Nemcsek József, Zilizi Kristóf.
 
 
 
 
 

The index.php: SIZE[b]: 21,697 MODIFIED: 2018.12.04 23:13:49.MD5: 9e9360fc5ac00f07cbbd76f98e8210ab STATUS: OK