Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  17-12-03   1,494  
0
Najnovšia novozámocká atrakcia - umelohmotné klzisko pred VÚB na Hlavnom námestí - bola vítanou príležitosťou pre primátora O. Kleina, aby sa zviditeľnil a zožal zaslúžené ovácie. Veď naše mesto, z ktorého je všetok disponibilný kapitál určený na rozvoj každoročne vysatý lúpežnou zmluvou s Brantnerom, je po nových atrakciách veľmi vyhladované. Naposledy sa našinci takto tešili kaviarni Starbucks, kým nevysvitlo, že nejde o viac než o kávu "na stojáka" na jednej z benzínových púmp. Všili sme si tiež, že nadšené príspevky o umelom klzisku (predraženom o obvyklých 25 tis. Eur) boli tým radostnejšie, čím mala dotyčná osoba bližšie k MsÚ. Úplne najviac sa tešila jedna z riaditeliek ZŠ nedávno vymenovaná p. primátorom.  


Naopak v sobotu doobeda sa na meskú tržnicu O. Klein priplietol veľmi nevhod. Krátko predtým si tam na zľadovateľom chodníku jedna občianka zlomila ruku a prítomní boli skutočne nasrdení na naupratané cesty a neposypané chodníky. Primátor sa im ani nesnažil vysvetliť, že sa peniaze použili na iné a dôležitejśie veci - napr. na umelé klzisko, alebo podporu hokejistom. Miesto toho ako obvykle sľuboval a sľuboval. Veď ako je známe "Slibem nezarmoutíš"...
 
Stav chodníkov a komunikácií v meste v piatok a sobotu zachytený diskutujúcimi na FB stránke Občianska kontrola NZ:
  
 
 

The index.php: SIZE[b]: 21,697 MODIFIED: 2018.12.04 23:13:49.MD5: 9e9360fc5ac00f07cbbd76f98e8210ab STATUS: OK