Úvod / Nyitóoldal
   
 
Práznovszky Miklós  2011-08-29   1,656

A Nobilitas Carpathiae civil szervezet 2011. szeptember 24-én  emléktábla avatást tart gróf Forgách Ádám (1601 - 1681) országbíró, Nógrád vármegye főispánja, 1643 és 1663 között az érsekújvári eród főkapitánya születésének és halálának kerek évfordulója alkalmából.

Pri príležitosti okrúhleho výročia narodenia a úmrtia grófa Adama Forgácha (1601 - 1681), župana Novohradskej stolice, v rokoch 1643 až 1663 hlavného kapitána pevnosti Nové Zámky, usporiada občianske združenie Nobilitas Carpathiae v sobotu dňa 24. septembra 2011 spomienkovú slávnosť spojenú s odhalením pamätnej tabule.   
 
 

The index.php: SIZE[b]: 20,280 MODIFIED: 2017.11.07 21:02:28.MD5: 6524a2f9a562497f53e5508fd98f73c1 STATUS: OK