Úvod / Nyitóoldal
   
 
Práznovszky Miklós  2011-08-29   1,602

A Nobilitas Carpathiae civil szervezet 2011. szeptember 24-én  emléktábla avatást tart gróf Forgách Ádám (1601 - 1681) országbíró, Nógrád vármegye főispánja, 1643 és 1663 között az érsekújvári eród főkapitánya születésének és halálának kerek évfordulója alkalmából.

Pri príležitosti okrúhleho výročia narodenia a úmrtia grófa Adama Forgácha (1601 - 1681), župana Novohradskej stolice, v rokoch 1643 až 1663 hlavného kapitána pevnosti Nové Zámky, usporiada občianske združenie Nobilitas Carpathiae v sobotu dňa 24. septembra 2011 spomienkovú slávnosť spojenú s odhalením pamätnej tabule.   
 
 

The index.php: SIZE[b]: 20,123 MODIFIED: 2017.07.20 08:58:20.MD5: f85cef47c050bee155b3a3e8340b4542 STATUS: OK