Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  12-06-20   1,817  
0

Pred 15 rokmi vrcholil spor o knihu Dejiny Slovenska a Slovákov (komentovaná chronológia slovenských dejín)  z pera teológa-historika Milana S. Ďuricu (nar. 13. augusta 1925 v Krivanoch pri Sabinove). Knihu, ktorej druhé vydanie (prvé vyšlo v r. 1995) nechala ministerka školstva Eva Slavkovská vyfinancovať z eurofondov a distribuovať  celoplošne na všetky školy ako učebnú pomôcku, podrobil v  januári 1997 ostrej kritike Historický ústav SAV. 28. júna pod  tlakom Európskej únie bol premiér Mečiar nútený knihu zo škôl stiahnuť. V Ďuricových dielach je na základe bohatej, ale tendenčne selektovanej  faktografie  formulovaná ostrá kritika medzivojnového čechoslovakizmu podľa neho pretrvávajúceho aj v súčasnej slovenskej akademickej historiografii (ktorú dôsledne nazýva marxistickou).  

Kritika je však formulovaná nie z pozícií etiky slobody a národnej rovnoprávnosti, ale z pozícií netolerantného náboženského fanatizmu všakovako zľahčujúceho vojnové zločiny spáchané za vojnového slovenského štátu 1939-1945.  Samuel Abrahám publikoval v časopise Ktitika a Kontext č. 2-3/1997 rozsiahly materiál o kauze: prepis rozhovoru pri okrúhlom stole "Slovesnko a fenomén Ďurica" historikov Ivana Liptáka, Jozefa Jablonického, Dušana Kováča, Ivana Kamenca a zbierku článkov, posudkov a recenzií na knihu.
2012-06-20 17:24:53 Ladislav Moravík
Milý Oti, neviem komu a čomu má slúžiť vyťahovanie 15 rokov starej kauzy okolo knihy prof. Ďuricu. Rozhodne to neprispeje k vzájomnému slovensko - maďarskému porozumeniu a zblíženiu. Navyše, táto téma ani nesúvisí s Novými Zámkami a okolím, taktiež sa netýka slovensko - maďarského spolužitia.
Ak už si ale otvoril túto tému, je potrebné pripomenúť, že prof. Ďurica je riadnym profesorom padovskej univerzity. V čase, keď sa habilitoval za profesora na jednej z najstarších univerzít sveta, historici, ktorých si uviedol ako kritikov jeho diela boli unisono členmi, alebo bývalými členmi (do r. 1969) KSČ.
Ako ukážkový príklad je možné spomenúť Dr. Dušana Kováča DrSc., ktorý v normalizačných rokoch pôsobil, ako "vedecký" pracovník Ústavu dejín európskych socialistických krajín SAV.
Značná časť Historického ústavu SAV je podnes obsadená prestarnutými marxistickými historikmi a čaká na svoju generačnú výmenu.
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,750 MODIFIED: 2019.02.16 18:57:17.MD5: 098e109679aaf1306302605624ab70f1 STATUS: OK  This window is : x