Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  13-01-09   2,179  
0
Pozitívnym javom uplynulého roka bolo stupňovanie sporov v slovenskej historickej obci. Historici, ktorí majú podľa slov R. Holeca  oveľa viac spoločné s prostitúciou, akoby sa mohlo zdať, sa rozhodli prepierať špinavé prádlo na verejnosti. Kým R. Holec sa v článku pre SME obával, že Ústav pamäti národa koketuje s neoľudáctvom, spolupracovník ÚPN I. Mrva mu v 2. čísle časopisu Pamäť národa pripomenul jeho minulosť. V novembri 1989 sa R. Holec, v tom čase predseda SZM na HÚ SAV, na poslednú chvíľu  eśte stihol stať kandidátom KSČ a presviedčal svojich kolegov nevystupovať zo strany po novembri 89 ako "keď krysy opúšťajú loď".  

Holec, ktorý bol v minulosti úspešný s termínom "deravá totalita" (pre vojnový slovenský štát) dnes v súvislosti s ÚPN používa pojem "deravá pamäť". V tlačenici v slovenskej historickej obci, kde je veľa ambicióznych historikov a relatívne málo pracovísk, na ktorých by bolo možné ich ambície realizovať, zákonite vznikajú konkurenčné trenice a tie by mohli v lepšom prípade naštartovať aj samoočistný proces.
Posledné menšie zemetrasenie spôsobil nový predseda MS  Marián Tkáč, keď zrušil bratislavský "Historický ústav MS" a tým pripravil o existenciu napr. jeho predsedu Jozefa Bobáka - známeho suterénneho historika, ktorý ešte v r. 1988 prešiel z ústavu marxizmu-leninizmu do Mináčovskej Matice s úlohou rozdúchavať protimaďarské vášne a preladiť perestrojkový verejný diskurz na nacionalistickú nôtu. Nezamestnaného Bobáka prichýlil do svojej inštitúcie predseda ÚPN Ivan Petranský, čo sa neveľmi páčilo dokonca ani novoľudáckej mladi sústredenej okolo Petranského, ktorá spísala petíciu proti prijatiu Bobáka do ÚPN.
V rozsiahlom materiáli sa Ústavu pamäti národa venuje v poslednom čísle časopisu .týždeň Marek Vagovič, kde s razanciou jemu vlastnou konfrontuje názory akademických historikov (Holec, Michálek, Zemko, Škvarna) s vyjadreniami šéfa ÚPN Petranského. Ten s obvyklými kľučkami oponuje kritickým názorom (právo historika na vlastný názor, kritici sú neobjektívni). Originálne sa vysporiadal aj s kritikou, sformulovanou v otvorenom liste Mirka Vodrážku voči stanovisku ÚPN k odhaleniu busty Ďurčanskému. Podľa Petranského M. Vodrážka (spolupracovník českého Ústavu pro studium totalitních režimů) nie je historik -  čo by jeden mohol považovať za lichôtku pamätajúc na Holecove slová z úvodu tohoto článku...
Na článok v časopise týždeň reagoval jeden z dotknutých autorov Anton Hruboň, nič to však nemení na fakte, že slovenská historiografia je po odchode dvoch osobností, ktoré si svojou činnosťou po r. 1968 vydobili morálny kredit (Mlynárik a Jablonický) v žalostnom stave. Predstavitelia jednotlivých záujmových skupín sa sporia o interpretáciu niektorých faktov, kým iné fakty faľšujú spoločne. Veľká časť ich produkcie je tendenčná a preto bezcenná. Pre historickú obec ako celok sú naďalej vlastné hodnotový nihilizmus a mravný relativizmus.
2013-01-15 08:23:12 Admin
Milý Laci, tento "trafikant, ktorý kšeftoval so spismi Štb" bol v skutočnosti prednovembrový disident, ktorý sa zaslúžil o ich zverejnenie.
2013-01-14 19:34:33 Ladislav Moravík
Milý Oti, neviem aký odkaz pána Langoša si mal na mysli. Pretože celý ÚPN bol vytvorený na objednávku samotného pána Langoša, ktorý vedel, že po ďalších parlamentných voľbách sa do NR SR už ako poslanec nedostane a potreboval si vytvoriť dobre platené miesto niekde v ústraní a pritom sa tváriť, ako veľmi je jeho práca záslužná a potrebná.
Vtedajší predseda rozpadajúcej sa SDK pán Dzurinda sa ho ako predsedu jednej z materských strán tejto koalície potreboval zbaviť, tak za uvoľnenie politického ringu na pravom spektre sa mu odvďačil pridelením nejakej "trafiky". Tak vznikol ÚPN a to je jediný odkaz pána Langoša, (okrem kšeftovania s materiálmi a ich záhadným strácaním) ktorý po sebe zanechal.
Spôsob vzniku tejto inštitúcie však nič nemení na jej opodstatnenosti a dôležitosti pre slovenskú spoločnosť.
2013-01-14 11:11:41 Admin
Tu by som si dovolil nesúhlasiť s p. Moravíkom. Možno p. Petranský dobre vychádza v porovnaní s manželkou J. Langoša, a ani nenosí vo svojej kabelke veľké obnosy peňazí, niet však pochýb, že odkazu zakladateľa ÚPN sa spreneveril. Ostatne historikov na Slovensku (hoci aj mladśej a strednej generácie) by človek našiel ťažko, propagandistov a potuteľných pisateľov historických esejí - nespočet.
2013-01-13 11:33:26 Ladislav Moravík
ÚPN pod šesťročným vedením Ivana Petranského urobil záslužnú prácu. Nedochádzalo k svojvoľnému manipulovaniu s dokumentárnym materiálom, či s podobnými excesmi, ako bolo potulovanie sa manželky býv. predsedu ÚPN pani Langošovej po nočnej Prahe s vysokým obnosom peňazí vo svojej kabelke, ktorých pôvod nevedela vierohodne vysvetliť.
Dovolím si nesúhlasiť s názorom autora príspevku v ktorom označil slovenskú historiografiu, že sa nachádza v žalostnom stave. Aj dnes Slovensko disponuje dostatočným počtom erudovaných historikov, hlavne z radov strednej a mladšej generácie, nezaťaženými minulými dobami. Slovenská historiografia sa nachádza v takom stave, v akom sa ocitla celá spoločnosť. Je jej verným obrazom. Táto skutočnosť nie je však len slovenským špecifikom. Hodnotový nihilizmus a mravný relativizmus sa zakorenil vo všetkých postkomunistických štátoch Európy. Žiaľ!
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,750 MODIFIED: 2019.02.16 18:57:17.MD5: 098e109679aaf1306302605624ab70f1 STATUS: OK  This window is : x