Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  13-03-13   7,194  
0

Kauza stavby malej vodnej elektrárne v prímestskej časti Nových Zámkov - chránenej prírodnej oblasti začína v roku 2003 nevinným listom z elektrotechnickej priemyslovky primátorovi mesta, v ktorom sa žiaci v rámci projektu financovaného EÚ zamýšľajú nad alternatívami využiatia hydroenergetického potenciálu rieky Nitry. Že sa bude realizovať práve alternatíva, ktorú škola neodporúča, ako aj obvyklý v Nových Zámkoch "informačný deficit" provokujúci najrozličnejšie fámy, nie je vina študentov priemyslovky... V článku sa budeme snažiť postupne zrekonštruovať príbeh, ktorý predbežne skončil odsúhlasením zmeneného územného plánu zastupiteľstvom bez toho, aby sa čo i len slovíčkom zmienili o masívnom odpore, ktorý u Novozámčanov projekt vybetónovania kaskád vyvoláva... (Prípad je zaradený v Zozname káuz a problémov FB skupiny "Neprajníci" pod č. K7)  


  
 
 
 

The index.php: SIZE[b]: 26,710 MODIFIED: 2019.01.09 23:30:08.MD5: c4503a129be13fa5e595fa996dd7d9bd STATUS: FALSE  This window is : x