Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  13-07-03   2,785  
0

Hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre v odpovedi na našu otázku potvrdila, že "polícia v Nových Zámkoch prijala trestné oznámenie pre podozrenie z trestného činu hanobenia miesta posledného odpočinku. Poverený policajt vykonáva potrebné procesné úkony a vo veci v krátkej dobe rozhodne".  Zdá sa, že ide o ďalšie dejstvo v diskreditačnej kampani, ktorej zatiaľ najviditeľnejśou epizódou bol protestný list z ČR v rovnakej veci.  Nepoznáme zatiaľ všetky detaily príbehu, ale jeho chronológia sa v hrubých črtách javí nasledovne:
18. 1. 2012 Od začiatku roku 2012 bola badateľná zvýšená aktivita v tlači tému legionárskych hroboch na novozámockom cintoríne.
4. 3. 2012 Článok na Watson.sk  Ako by sa o histórii nemalo písať

28.08.2012 Článok na Watson.sk  Ako by sa o histórii nemalo písať II. U F. Vrábela pretrváva záujem o novozámockých legionárov
1.12.2012 List Nadácie M.R.Štefánika adresovaný primátorovi mesta a rôznym domácim i zahraničným inštitúciám kritizujúci neochotu Mesta Nové Zámky opätovne inštalovať Štefunkovu legionársku sochu z roku 1936
24.12.2012 Článok na Watson.sk  Úprava vojenských hrobov na novozámockom cintoríne nestrpí ďalši odklad

15. 04. 2013 Mesto odstraňuje betónové skelety býv. pamätníka a začína rekonštrukčné práce.
23. 5. 2013 Za účasti Nadácie M.R. Štefánika, HÚ SAV, VHÚ a SHS sa v Bratislave koná konferencia "M. R. Štefánik a zahraničné vojsko". Na konferencii odznie informácia aj o "devastácii legionárskych hrobov" v Nových Zámkoch
27.5.2013 České ministerstvo obrany na základe informácie od Nadácie M.R.Štefánika  poslalo ostrý protestný list slovenskému ministerstvu vnútra vo veci devastácie vojnových hrobov československých legionárov
27.5.2013 Článok na Watson.sk  Smutné naťahovačky nad hrobmi obetí 1. svetovej vojny...
10.6.2013 Článok v orgáne MS Slovesnké národné noviny Legionári opäť bojujú, tentoraz nie proti boľševikom
28.6.2013 Posviacka zrekonštruovaného pamätníka a vojnových hrobov za účasti ruského veľvyslanca

29.6.2013 Článok na Watson.sk Posviacka hrobov vojakov padlých v 1. sv. vojne v úzkom kruhu

Z vyššieuvedeného sa zatiaľ zdá, že Nadácia M. R. Štefánika ťažko nesie, že sa nezrealizoval jej cieľ - znovainštalácia Štefunkovej legionárskej sochy na novozámockom cintoríne. Čo je zlá správa pre uvedenú organizáciu, nemusí byť nutne zlá správa i pre Novozámčanov...


Skulptúra z r. 1936, na ktorej sa o prikrčeného legionára opiera Bohémia. Šedévr, bez ktorého sa naše mesto, ktoré bolo v rokoch 1945-48 spolu s inými mestami južného Slovenska dejiskom vyháňania a etnických čistiek - azda zaobíde bez ujmy.
2013-07-05 09:55:39 Pavol Rusnák
Kto už kedy videl legionára v rakúsko-uhorskej uniforme? :D Ide zjavne o príslušníka čs domáceho vojska!
 
 

The index.php: SIZE[b]: 26,710 MODIFIED: 2019.01.09 23:30:08.MD5: c4503a129be13fa5e595fa996dd7d9bd STATUS: FALSE  This window is : x