Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  14-02-13   5,446  
0
V 2005. roku vydalo české vydavateľstvo Academia knihu Jána Mlynárika o osudoch slovenských Židov. Autor je bývalý disident a kulisár pražského Národního divadla, ktorého normalizačný režim uväznil, vo väzení kvôli neliečenej cukrovke prišiel o palec na nohe. Po prepustení emigroval do Nemecka kde žil až do r. 1989. Krátko po vydaní knižky v r. 2005 ho usvedčili z plagiátorstva -  Mlynárik citoval polvety-vety a to i celé odstavce z diel I. Kamenca a L. Lipschera.  V mediálnom hluku okolo plagiátorstva zostali relatívne nepovšimnuté iné kapitoly knihy, ktoré, aj vďaka exkluzívnym vzťahom autora s J. Jablonickým, hovorili o málo známych veciach. Vysvitlo, že niektorí navrátilci z táborov smrti boli deportovaní po vojne aj druhýkrát - tentokrát už ako Nemci či Maďari. Iní zažili pogromistické nálady na Slovensku v r. 1945-49, ktoré primäli väčšinu z preživších slovenských Židov aliovať do Palestíny.
Mlynárik sa od oficiálnych historikov líšil svojim  neštandardným zvykom hovoriť pravdu priamo a bez obalu a rovnako nedvojzmyselne sa vyslovoval aj o svojich bývalých kolegoch...

V súvislosti s knihou je mimoriadne zaujímavá aj polemika, ktorá sa okolo knihy rozpútala v rôznych časopisoch. Ponúka pohľad pod pokrievku hrnca v ktorom sa varia slovenské dejiny...

Kniha je dostupná On Line:
I. Od římského impéria k Třetí říši (1)
I.3  Židovské osídlení na západním a jižním Slovensku (2)
I.7 V československém státě (1918 – 1938) (3)
I.9  Slovenský autonomismus a demokratická tradice ČSR (4)
II. GENOCIDA (1939 – 1945) (5)
II.3 Nástup vatikánské diplomacie (6)
II.5 Příprava deportací a odpor Vatikánu (7)
II.6. Selhání ústavních činitelů Slovenské republiky (8)
II.8 Stanovisko katolické hierarchie a evangelíků (9)
II.10. Bubnová palba Vatikánu: Burzio – Tuka (10)
II.11 Ticho před bouří: zápas o nové deportace (11)
II.12 Hnutí odporu, svépomoc Židovstva, zprávy o záhubě (12)
II.14 Slovenské povstání 1944 – vyvrcholení tragédie Židů (13)
II.16 Židé v boji: novácká skupina (14)
III.2 Benešovy dekrety a nové vyhnanství (15)
III.4 Kolektivní vina – co s německými a maďarskými Židy? Exodus! (16)


Chroológia kauzy: 
2014-02-15 12:20:47 Juro
> Mlynárik sa od oficiálnych historikov líšil svojim neštandardným zvykom hovoriť pravdu priamo a bez obalu

Dosť často svojou laskou k pravde iných autorov priam šokuje:
"Na svoje prekvapenie som sa z tiráže tejto knihy dozvedel, že som rukopis tohto diela „ako jeden z troch odborných posudzovateľov“ pred jeho vydaním recenzoval. (...) Presne v tom istom duchu sa ozval aj autor knihy pán Mlynárik, ktorý moju žiadosť označil za „sprostý list“ a požiadal ma, aby som sa zaň ospravedlnil."
:sigh:

Názor autora článku v zmysle, že boli povojnové pogromy v roku 2005 (!!!) "málo známou vecou", je v súlade s jeho celkovou o (ne)znalosťou problematiky, ktorú tu pravidelne prezentuje.
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,750 MODIFIED: 2019.02.16 18:57:17.MD5: 098e109679aaf1306302605624ab70f1 STATUS: OK  This window is : x