Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  14-04-02   2,510  
0
Pred 30-mi rokmi v marci 1984 odovzdali pracovníci MsNV podklady na tlač mapy mesta Nové Zámky.  Okrem samotnej mapy leporelo vytlačené v náklade 7.000 ks obsahovalo aj textovú časť, ktorá sumarizovala aktuálny stav mesta. Svojim spôsobom zaujímavé čítanie...  


Nové Zámky, okresné sídlo so 40 000 obyvateľmi a centrum dolnonitrianskeho regiónu, majú bohatú minulosť. Prvé pamiatky po osídlení pochádzajú z mladšej doby kamennej - neolitu. Bohaté sú nálezy z doby bronzovej a železnej. Významným nálezom je aj kostrové pohrebisko zo slovansko-avarského obdobia. V stredoveku viedla v blízkosti dnešného mesta slávna obchodná cesta „Via rnagna", ktorá spájala Prahu s Budínom. R. 1545 tu arcibiskup Pavol Várday postavil prvý hrad. Počas tureckých výbojov dal cisár Maximiiián postaviť druhý hrad, ktorý bol ukončený r. 1580. Mal pôdorys pravidelného šesťuholníka, ktorý je symbolom i dnešného mestského erbu. Obyvateľstvo sa zaoberalo poľnohospodárstvom i remeslami. Prvé cechové artikuly sú známe z r. 1640.

Budovaním priemyslu, najmä po prvej svetovej vojne, postupne rástlo organizovalo sa aj robotnícke hnutie. Už r. 1919 vypukli prvé štrajky robotníkov. Za pobytu maďarskej Červenej armády sa v meste ujalo moci direktórium robotníckej a roľníckej rady. R. 1921 tu bola založená miestna organizácia KSČ. Pod jej vedením sa uskutočňovali triedne boje počas celéhotrvania buržoázneho štátu.

Po druhej svetovej vojne r. 1945 bolo mesto z dvoch tretín zničené. Za obeť bombardovaniu padii takmer všetky kultúrnohistorické pamiatky. Jednou z význačných osobností, ktorých život je spätý s Novými Zámkami, je Anton Bernolák. Tento prvý kodifikátor spisovnej slovenčiny v meste dlho pôsobil, zomrel a tu je i pochovaný.

V súčasnosti sú Nové Zámky skutočne mladým mestom. Rozsiahla bytová a priemyselná výstavba ich zmenila na nepoznanie. Rozvoj priemyslu urýchlil príliv pracovných síl z okolia.

Najväčším závodom v meste je Elektrosvit, n. p., ktorý je monopolným výrobcom svietidiel pre domáci i zahraničný trh. Novými závodmi sú Tešia, Milex, Mäsokombinát a perspektívny závod Sigma. Dôležité miesta pri zabezpečovaní služieb majú podniky miestneho hospodárstva a výrobné družstvá. Jednotné roľnícke družstvo patrí medzi najlepšie v okrese.

Mesto je dôležitým železničným uzlom s modernou železničnou stanicou. Potrebám kultúry slúži viacero inštitúcií na čele s Domom kultúry. Bohatá je telovýchovná činnosť v mnohých telovýchovných jednotách. K oddychu pracujúcich i turistov prispieva prírodné kúpalisko Štrand. Nové Zámky sú východiskovou stanicou pre priaznivcov termálnych kúpalísk v Podhájskej, Štúrove a Patinciach. Cieľom milovníkov prírody je aj ornitologické chránené nálezisko Parížske močiare pri obci Gbelce a štátna prírodná rezervácia Kováčovské kopce-juh medzi Kamenicou nad Hronom a Chľabou, ktorá je jediným refúgiom teplomilných rastlín a živočíchov v ČSSR.


DÔLEŽITÉ ORGANIZÁCIE
Okresný národný výbor    I. P. Pavlova 1    tel. 225 11
Mestský národný výbor    Gottwaldovo nám. 10    tel. 221 24, 221 25
Okresný výbor KSS    Podzámska 25    tel. 224 01
Okresná odborová rada ROH    Gogoľova 26    tel. 235 68
Okresný súd    29. augusta 15    tei. 269 51
Okresný výbor ČSZTV    Jiráskova 23    tel. 261 71
Štátna banka československá    Gottwaldovo nárn. 5    tel. 221 31
Slovenská štátna sporiteľňa    Obrancov mieru 47    tel. 280 35
Geodézia-správa    Björnsonova 1    tei. 221 70
Zväzarm    Bezručova    tel. 227 05
Poštový úrad 1    Gottwaldovo nám. 1    tel. 229 47
Poštový úrad 2    nám. VOSR 9    tel. 229 60

ŠPORTOVÉ ZARIADENIA
Zimný štadión    Športová    tel. 269 71
Štadión v PKO    Mostná 9    tel. 223 71
TJ Eiektrosvit    Obrancov mieru 54    tei. 261 02, 221 63
TJ Sigma    nám. Hrdinov 1    teL 224 32
TJ Štart    nám. Hrdinov 1    tel. 210 46, 260 12
Krytá plaváreň    Majzonovo nám. 3    tel. 230 83
Kúpalisko Štrand    Bezručova 21    tel. 227 82
Kúpalisko    Fučíkova    
Tenisové dvorce    Čerešňová    

UBYTOVANIE, REŠTAURÁCIE, KAVIARNE, VINÁRNE
Hotel Korzo    29. marca 1    tel. 248 45
Hotel Partizán    Petöf iho 3    tel. 257 91
Hotel Tatra    Obrancov mieru 73    tei. 247 55
Športhotel    Mostná 9    tel. 223 71
Robotnícka ubytovňa    Žerotínova bašta 2    tel- 266 05
Reštaurácia Berek    Tatranská 176    tel. 224 55
Reštaurácia Detvan    Obrancov mieru 73    tel. 220 76
Reštaurácia Dolina    Športová 6    tel. 213 08
Reštaurácia Jednota    kpt. Nálepku 31    tel. 244 76
Reštaurácia Park    Petöfiho18    tel. 238 64
Reštaurácia Perla   I. P. Pavlova 42    tel. 275 24
Reštaurácia Rybárska čárda pri Zúgove    tel. 276 33
Zámocká reštaurácia    Podzámska 23    tel. 231 39
Reštaurácia    nám. VOSR 7    tel. 248 49
Kaviareň Park    Petöfího 18    tel. 238 64
Kaviareň Partizán    Petöf iho 3    tel. 221 18
Kaviareň Tatra    Obrancov mieru 73    tel. 247 55
Vináreň Bašta    Radničná 1    teL 237 66
Vináreň Partizán    Petöfiho 3    tel- 257 91

ZDRAVOTNÍCKE ZARIADENIA
OÚNZ—nemocnica s poliklinikou   Slovenská 11 tel. 61
OÚNZ-stará nemocnica   I. P. Pavlova 5 tel. 226 91
Poliklinika   G. Czuczora 1 tel. 222 65
Zubné oddelenie   Suvorovova 1 tel. 228 55
Lekáreň OZS   Bitúnkova (vo výstavbe)
Lekáreň   Gorkého18 tel. 226 10
Lekáreň   Gottwaldovo nám. 3 tel. 236 38
Okresná hygienická stanica   Slovenská 13

SLUŽBY MOTORISTOM
Autoservis Remesloslužba   Nitrianska cesta 119   tel. 269 84
Autoservis OPKS   Považská  
Mototechna   Obrancov mieru 71   tel. 222 89
Benzínová čerpacia stanica   Komárňanská cesta  tel. 224 19
Benzínová čerpacia stanica nám. Hrdinov  tel. 224 87
Benzínová čerpacia stanica  Nitrianska cesta  tel. 250 77

KULTÚRNE ZARIADENIA
Okresné múzeum    Kostolná 1    
Okresná knižnica    Turecká 36    tei. 236 60
Dom odborov    Gottwaldovo nám. 7    tel. 241 57
Csemadok    Petófiho 6    tel. 223 49, 221 06
Galéria umenia    Február, víťazstva    tel. 21079
Galéria umenia    Gorkého 1    tel. 226 49
Kino Gorkij    I. P. Pavlova    
Kino Mier    1. mája 1    tel. 220 52
Dom kultúry    Gottwaldovo nám. 8    tel. 241 56
Amfiteáter    Fučíkova 5    tel. 213 78
Klub dôchodcov    1. mája 11    tel. 260 78
Klub mládeže    SNP    

ŠKOLY
Gymnázium   Obrancov mieru 16 tel. 230 95
Stredná ekonomická škola   nám. VOSR 4 tel. 234 53
Stredná priemyselná škola elektrotechnická   T. Vansovej 23 tel. 251 97
Stredná zdravotnícka škola   Pod Kalváriou 1 tel. 226 66
Stredné odborné učilište   Jesenského 1 tel. 238 53, 223 84
Stredné odborné učilište Sigma   Jánošíkova 2 tel. 223 17
Stredné odborné učilište Elektrosvit   Komárňanská 3 tel. 22891
Stredné odborné učilište stavebné   Nitrianska cesta 61 tel. 270 65
Stredné odborné učilište  Remeslosluzba  Šulekova (vo výstavbe)
Ľudová škola umenia    ul. SNP 5 tel. 23489
2014-04-03 19:34:03 Attila
Pred tridsiatimi rokmi sa v tomto meste ešte dalo žiť.
Dnes už takmer nie. Celé mesto upcháva doprava. Čo sa vybudovalo v tomto meste za 30 rokov? Cez mesto vedie tá istá cesta ako v 80. rokoch minulého storočia, len tých áut je 20x viac.
Je to pomaly katastrofa, skoro ako Šaľa.
 
 

The index.php: SIZE[b]: 26,710 MODIFIED: 2019.01.09 23:30:08.MD5: c4503a129be13fa5e595fa996dd7d9bd STATUS: FALSE  This window is : x