Úvod / Nyitóoldal
   
 
Admin  10-10-30   2,723  
0
Albert Čuba(1935), rodák z Podhájskej, bol prvým tajomníkom okresného výboru KSČ v Nových Zámkoch v rokoch 1976-1983. Čuba Albert (szül. 1935-ben), 1976-1983 között a cshszl. kommunista párt járási első titkára volt Érsekújvárban.  

Polosirota, ktorého otec zahynul ako vojak maďarskej armády na východnom fronte, skončil vysokú školu poľnohospodársku v Nitre a po straníckej línii sa postupne prepracoval do vedúcich funkcií až sa napokon stal na 7 rokov najmocnejším mužom okresu. V rámci intríg vo vnútri straníckeho aparátu bol v r. 1983 nútený odísť zo svojho postu, čo dodnes neodpustil ani svojmu nástupcovi J. Valentovi, ani jeho patrónovi na ÚV KSS I. Janákovi. Ako "nežiadúca osoba", ako sám seba nazýva, bol vyslaný robiť 1. tajomníka čsl. veľvyslanectva v Moskve, kde pokračovala jeho kariéra.
Kniha, ktorá je popretkávaná spomienkovými pasážami  sovietskych účastníkov 2. sv. vojny, svedčí o tom, že A. Čuba bol a zostal zapáleným zástancom socializmu. Jeho krach pripisuje tomu, že sa do vedúcich pozícií u nás aj v Sov. zväze predrali prospechári a neschopní ľudia, kým čestných a (všetkého) schopných komunistov (ako on sám), odsunuli na druhú koľaj.  Kniha obsahuje množstvo podrobností zo života komunistických funkcionárov, ale aj bežných obyvateľov tých čias v okrese. Je v predaji v knúhkupectve na hl. námestí v NZ za 15,-Eur.
Alber Čuba, Spoveď (Merkur Dolný Ohaj 2009){jcomments on}
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,750 MODIFIED: 2019.02.16 18:57:17.MD5: 098e109679aaf1306302605624ab70f1 STATUS: OK  This window is : x