Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  14-06-07   4,249  
0

2012. májusában mutattuk be ezen a helyen a Fórum kisebbségkutatási intézet digitalizációs projektjét. Mai ismertetőnkben az Erdélyi Magyar Adatbank digitális gyűjteményre szeretnénk felhívni olvasóink figyelmét. A könyvtár 2004-ben indult  a Jakabffy Elemér Alapítvány és a Transindex portál közös projektje-ként és a mai napig több mint 800 publikációt tett hozzáférhetővé az internetes nyilvánosság számára. Bár a tartalom Erdélyre összpontosít, Felvidék is képviselve van néhány fontos kötettel - ezeket a listán külön megjelöltük.  


1. [MIKÓ IMRE?] SZI.: Az erdélyiség, változatai és újabb kérdései. Hitel, 1943/11., 698 701. Download
2. ABLONCZY BALÁZS: Teleki Pál ismeretlen memoranduma az erdélyi kérdésről 1940. Pro Minoritate, 2004. ősz tél, 64 85. Download
3. ÁDÁM DANKANITS: Lesestoffe des 16. Jahrhunderts in Siebenbürgen Kriterion Verlag, Bukarest, 1982 Download
4. ADONYI NAGY MÁRIA: Emlék jelen időben Kriterion könyvkiadó, Bukarest, 1978 Download
5. ÁGOSTON VILMOS: Humanizmus: ettől - eddig? Esszék és kritikák Kriterion könyvkiadó, Bukarest, 1977 Download
6. ACHIM, VIOREL: Cigányok a román történelemben. VI. fejezet: Cigányok a kommunista rendszerben. Néhány támpont (217 232). Osiris Kiadó, Budapest, 2001. Download
7. ACHIM, VIOREL: Cigányok a román történelemben. VII fejezet: A cigányok (romák) mai helyzete Romániában (233 251.) Osiris Kiadó, Budapest, 2001. Download
8. ALBRECHT FERENC: A transzilván szabadelvűség. Hitel, 1936/2, 279 287. Download
9. Anderson, Benedict R. O G.: Távolsági nacionalizmus. 2000, 1994. február, 17 22. Download
10. ANDRÁS GERGELY: Istoria Ungariei Editura Kriterion, Bucureşti, 2000 Download
11. ANDRÁS SÜTŐ: Mutter verspricht guten Schlaf Kriterion Verlag, Bukarest, 1976 Download
12. ANDREESCU, GABRIEL STAN, VALENTIN WEBER, RENATE: Fórum. Tanulmány az RMDSZ felfogásáról a nemzeti kisebbségek jogait illetően. In: Magyar Kisebbség, 1997. 1-2 sz., [http://www.jakabffy.ro/magyarkisebbseg/index.php?action=cimek&lapid=6&cikk=M970116.HTM] Download
13. ANDREESCU, GABRIEL - STAN, VALENTIN - WEBER, RENATE: Tanulmány az RMDSZ felfogásáról a nemzeti kisebbségek jogait illetően In Magyar Kisebbség 1997/1 2, pp. 154 185. Download
14. ANDREI PLEŞU: Tescani napló Koinónia Könyvkiadó, Kolozsvár, 2000 Download
15. Anthony D. Smith: A nemzetek eredete. In Kántor Zoltán (szerk.): Nacionalizmuselméletek. Szöveggyűjtemény. Rejtjel, Budapest, 2004. 204 229. Download
16. APONTE, ROBERT: Definitions of the Underclass: A Critical Analysis. In H.J. Gans (Ed.), Sociology in America. American Sociological Association Presidential Series. Newbury Park, CA: Sage, 1990, 117 137. Download
17. ARADI VIKTOR: Az erdélyi gondolat és az erdélyi lélek Korunk, 1929/5., 344 351. Download
18. ARADI VIKTOR: Az erdélyi lélek körül. Korunk, 1929/7 8., 603-604. Download
19. ARENS, MEINOLF: A moldvai magyarok/csángók kutatásának feladatai. In: Kinda István Pozsony Ferenc (szerk.): Adaptáció és modernizáció a moldvai csángó falvakban. Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár, 2005. 336 351. Download
20. ÁRVAY JÓZSEF: A barcasági Hétfalu helynevei Erdélyi Tudományos Intézet, Minerva Irodalmi és Nyomdai Műintézet R.-T., Kolozsvár, 1943 Download
21. ASZTALOS MIKLÓS (szerk.): A történeti Erdély Erdélyi Férfiak Egyesülete, Budapest, 1936 Download
22. Avishai Margalit Joseph Raz: A nemzeti önrendelkezés. In Bretter, Zoltán és Deák, Ágnes (szerk.): Eszmék a politikában: a nacionalizmus. Pécs: Tanulmány Kiadó, 1995, 108 132. Download
23. B. KOVÁCS ANDRÁS: Szabályos kivétel. A romániai magyar oktatásügy regénye: 1918, 1944 1948, 1996 Kriterion Könyvkiadó, Bukarest-Kolozsvár, 1997 Download
24. B. NAGY MARGIT: Stílusok, művek, mesterek. Művészettörténeti tanulmányok Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1977 Download
25. B. WESSELÉNYI MIKLÓS: Szózat a magyar és szláv nemzetiség ügyében Lipcse, 1843 Download
26. BAJOR ANDOR: Mióta nem tudnak számolni a varjak? Koinónia Könyvkiadó, Kolozsvár, 2004 Download
27. BAKK MIKLÓS: Átmenet és elitek. Értelmezések az RMDSZ-ről. In Etnopolitika. A közösségi, magán- és nemzetközi érdekek viszonyrendszere Közép-Európában. Teleki László Alapítvány, Budapest, 2003, pp. 297 304. Download
28. BAKK MIKLÓS: Az autonómia-tervek két szakasza Erdélyben 1989 után. In: Magyar Kisebbség, 2004. 1-2 sz., [http://www.jakabffy.ro/magyarkisebbseg/pdf/2004_1-2_03_bakk.pdf] Download
29. BAKK MIKLÓS: Az RMDSZ memorandumáról. Három szempont. In: A Hét, 1994. 23. sz. 3. old. Download
30. BAKK MIKLÓS: Az RMDSZ, mint a romániai magyarság önmeghatározási kísérlete 1989 után Regio, 1999/2., 81 116. Download
31. BAKK MIKLÓS: Egy autónomiagondolat nyomában események, dokumentumok. Székelyföld -1990 2003. In: Krónika, 2003. április 5. A szerző részéről. Download
32. BAKK MIKLÓS: Kerettörvény a nemzeti közösségek személyi elvű önkormányzatáról (2004, Bakk Miklós) Kerettörvény a nemzeti közösségek személyi elvű önkormányzatáról. [http://www.emnt.org/dokumentumok/szemelyi-kerettorveny_nemzeti_kozossegek_szemelyi_elvu_onkormanyzatarol-bakk.rtf] Download
33. BAKK MIKLÓS: Lassú valóság. Cikkek és tanulmányok egy le nem zárult évtizedről Ambrózia Kiadó, Kézdivásárhely, 2002 Download
34. BAKK MIKLÓS: Modellek peremén: az autonómia Erdélyben. In: Élő Jászkunság, 2004. 1. sz. [http://vfek.vfmk.hu/elo_jaszkunsag_2004_01/012.htm] Download
35. BAKK MIKLÓS: Modellviták rejtett stratégiák. In Magyar Kisebbség 2000/1, pp. 8 12. Download
36. BAKK MIKLÓS: Néhány szempont az autonómia újragondolásához. In: Krónika, 2003. május 24. A szerző részéről. Download
37. BAKK MIKLÓS: Politikai vízió és szakmai érvelés. Válaszok az autonómiavitában megfogalmazott kritikára. In: Magyar Kisebbség, 2004. 3.sz., [http://www.jakabffy.ro/magyarkisebbseg/index.php?action=cimek&lapid=26&cikk=2004_3_22.htm] Download
38. BAKK MIKLÓS: Törvénytervezet a személyi elvű önkormányzatokról (1995, Bakk Miklós) Download
39. BAKK MIKLÓS HORVÁT ANDOR SALAT LEVENTE: Az RMDSZ 2003-ban Útkeresés integrációs határpontokon. In Blénesi Éva-Mandel Kinga (szerk.): Kisebbségek és kormánypolitika Közép-Európában (2002-2004). Budapest: Gondolat-MTA Etnikai-Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, 2004, pp. 148 165. Download
40. BAKK MIKLÓS HORVÁTH ANDOR SALAT LEVENTE: A 2000. év küszöbén. Politika és kisebbségi magyar társadalom Romániában. In Blénesi Éva-Mandel Kinga (szerk.): Kisebbségek és kormánypolitika Közép-Európában (2002-2004). Budapest: Gondolat-MTA Etnikai-Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, 2004, pp. 125 147. Download
41. BAKK MIKLÓS SZÁSZ ALPÁR ZOLTÁN - SZÉKELY ISTVÁN GERGŐ: Parlamenti és elnökválasztás Romániában 2004 novemberében. In Magyar Kisebbség 2004/4, pp. 3 52. Download
42. BAKK MIKLÓS SZÉKELY ISTVÁN: Az RMDSZ és az önkormányzati választások. In Magyar Kisebbség 2000/3, pp. 110-117. Download
43. BAKK MIKLÓS ÉS MTSAI.: Kerettörvény a régiókról (Az autonómia-csomagterv része, 2003, szakértői csoport, koordinátora Bakk Miklós) Kerettörvény a régiókról. [http://www.emnt.org/dokumentumok/teruleti-kerettorveny_regiokrol-bakk.rtf]. Download
44. BAKK MIKLÓS ÉS MTSAI.: Székelyföld különleges jogállású régió autonómiájának statútuma (Az autonómia-csomagterv része, 2003, szakértői csoport, koordinátora Bakk Miklós) Székelyföld különleges jogállású régió autonómiájának statútuma. [http://www.emnt.org/dokumentumok/teruleti-kerettorveny_regiokrol-bakk.rtf]. Download
45. BAKK MIKLÓS ÉS MTSAI.: Törvénytervezet Székelyföld különleges jogállású régió létrehozásáról (Az autonómia-csomagterv része, 2003, szakértői csoport, koordinátora Bakk Miklós) Törvény Székelyföld különleges jogállású régió létrehozásáról. [http://www.emnt.org/dokumentumok/teruleti-kerettorveny_regiokrol-bakk.rtf]. Download
46. BALÁZS FERENC: Megkötöttség és szabad akarat. Erdélyi Helikon, 1937/6., 395 404. Download
47. BALÁZS FERENC: Mesék. Mesék, amiket neked írtam Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2007 Download
48. BALÁZS SÁNDOR: Etnikum, kultúra, politikai opció. In: Korunk 1991. 8. (2) 970 976. Download
49. BÁLINT ÁGNES (szerk.): A különbözés ajándéka Koinónia Könyvkiadó, Kolozsvár, 1999 Download
50. BALLA ZSÓFIA: A dolgok emlékezete Irodalmi könyvkiadó, Bukarest, 1968 Download
51. BALLA ZSÓFIA: Aşa cum trăieşti Editura Kriterion, Bucureşti, 1983 Download
52. BALOGH ARTHUR: A liberalizmus. Erdélyi Múzeum, 1930/1 3, 18 32. Download
53. BALOGH ARTHUR: A népkisebbségek kérdése mint világprobléma. Pásztortűz, 1922. I. kötet, 13. sz., 403 408. Download
54. BALOGH ARTHUR: Egységesités. Pásztortűz, 1921. II. kötet, 26. sz., 321 328. Download
55. BALOGH ARTHUR: Progresszivizmus. Pásztortűz, 1922. I. kötet, 1. sz., 12 18. Download
56. BALOGH ARTHUR: Szociálizmus és nemzetiség. Pásztortűz, 1921., I. kötet, 7. sz., 216 219. Download
57. BALOGH ARTHUR: Uralkodó irányok, eszmék és jelszavak a társadalmi fejlődésben. Pásztortűz, 1921. I. kötet, 18. sz., 741 745.; 1921. I. kötet, 19. sz., 770 773.; 1921. I. kötet, 20. sz., 787 791.; 1921. II. kötet, 21. sz., 32 36.; 1921. II. kötet, 22. sz., 75 81.; 1921. II. kötet, 23. sz., 165 175. Download
58. BALOGH ARTÚR: Nemzet és állam a reformkorban Minerva Irodalmi és Nyomdai Műintézet R.-T., Kolozsvár, 1946 Download
59. BALOGH EDGÁR: Erdély és a történetírás. Korunk, 1940/9, 721 725. Download
60. BALOGH EDGÁR: Halálfélelem a magyar ideológiában. Korunk, 1936/3, 187 192. Download
61. BALOGH EDGÁR: Szervezett nemzettársadalom kétféle nézetben. Korunk, 1936/9, 758 761. Download
62. BALOGH EDGÁR: Új magyar rendiség szószólói Erdélyben. Korunk, 1936/3, 187 192. Download
63. BALOGH ILONA: Magyar fatornyok Budapest, 1935 Download
64. BALOGH JOLÁN: Kolozsvári kőfaragó műhelyek. XVI. század A Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Kutató Csoportja, Budapest, 1985 Download
65. BÁNYAI LÁSZLÓ: A kisebbségi jövő kérdése. Korunk, 1937/5, 428 432. Download
66. BÁNYAI LÁSZLÓ: A német Mitteleuropa és a dunavölgyi összefogás. Korunk, 1938/7 8, 676 683. Download
67. BÁNYAI PÉTER: Az eredeti demokráciától a maffia-állam felé? Politikai elemzések Romániáról 1990-től 2005-ig Koinónia Könyvkiadó, Kolozsvár, 2005 Download
68. BARABÁS SAMU: Székely oklevéltár VIII. kötet (1219-1776) A Magyar Tudományops Akadémia kiadása, Budapest, 1934. Download
69. BÁRDI NÁNDOR: A múlt, mint tapasztalat : kisebbségből többségbe került erdélyi magyar politika szemléletváltása, 1940 1944. In Az emlékezet konstrukciói. Példák a 19 20. századi magyar és közép európai történelemből. Szerk.: Czoch Gábor Fedinec Csilla, Teleki László Alapítvány, Budapest, 2006. 237 292. Download
70. BÁRDI NÁNDOR: Az Erdélyi Párt és a regionális politika. Magyar Kisebbség, 2003/2 3. 134 162. Download
71. Barth, Frederik: Régi és új problémák az etnicitás elemzésében. Regio, 1996. 1., 3 25. Download
72. BARTHA CSILLA, NÁDOR ORSOLYA, PÉNTEK JÁNOS (szerkesztette): Nyelv és oktatás kisebbségben. Kárpát-medencei körkép Tinta könyvkiadó, Budapest, 2011 Download
73. BAUER TAMÁS: Az autonómia dilemmái. In: Magyar Kisebbség, 2004. 1-2 sz., [http://www.jakabffy.ro/magyarkisebbseg/pdf/2004_1-2_04_bauer.pdf] Download
74. Bauer, Otto: A nemzetiségi kérdés és a szociáldemokrácia. (Részletek). Magyar Kisebbség, 2005. 1 2., 143 176. Download
75. BEKE GYÖRGY: Fără interpret. Convorbiri cu 56 de scriitori despre rela iile literare româno-maghiare Editura Kriterion, Bucuresti, 1972 Download
76. BENEDEK ELEK: Das Silberpferd, Die Wunderuhr, und andere Märchen Kriterien Verlag, Bucuresti, 1988 Download
77. BENEDEK MARCELL: A magyar szellemi élet decentralizálása. Korunk, 1927/1, 32 38. Download
78. BENKŐ LEVENTE: Magyar nemzetiségpolitika Észak Erdélybén 1940 44. Pro Minoritate, 2002. ősz, 7 41. Download
79. BENKŐ SAMU: Permanenţă şi devenire Editura Kriterion, Bucureşti, 1984 Download
80. BERDE MÁRIA: Tüzes kemence Dacia Könyvkiadó, Kolozsvár, 1985 Download
81. BEREZNAY ANDRÁS: A román történelmi atlaszról (Atlas Istoric). Szivárvány. Irodalmi, művészeti és kritikai szemle. 1989/27 (február), illetve 1989/28 (június) sz., 135 154, 124 134. Download
82. BEREZNAY ANDRÁS: Erdélyi kiadású magyar történelmi atlasz ünnep, vagy gyász? Download
83. BERTHA ZOLTÁN, GÖRÖMBEI ANDRÁS: A hetvenes évek romániai magyar irodalma Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Budapesti Szervezete, Budapest, 1983 Download
84. BERTHA ZOLTÁN, GÖRÖMBEI ANDRÁS: A romániai magyar irodalom válogatott bibliográfiája 1971 1980 Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Budapesti Szervezete, Budapest, 1983 Download
85. Bhabha, Homi K.: DisszemiNáció. A modern nemzet ideje, története és határai. In N. Kovács Tímea (szerk.): A kultúra narratívái /Narratívák 3./, Kijárat Kiadó, Budapest, 1999. 85 118. Download
86. BÍRÓ A. ZOLTÁN: Intézményesedési folyamatok a romániai magyarság körében In: Bíró A. Zoltán(szerk.): Stratégia vagy kényszerpálya , Csíkszereda, Pro-Print, 1998, pp. 16 47. Download
87. BÍRÓ A. ZOLTÁN: Kormányon a kisebbség. A kormánybalépés egy éve a magyar-magyar reláció szemszögéből. In Bíró A. Zoltán (szerk.): Stratégia vagy kényszerpálya , Csíkszereda, Pro-Print, 1998, pp. 139 156. Download
88. BÍRÓ A. ZOLTÁN BODÓ JULIANNA GAGYI JÓZSEF OLÁH SÁNDOR TÚROS ENDRE: Gazdasági elit a Székelyföldön 1993. In: Túrós Endre (szerk.) Változásban? Elemzések a romániai magyar társadalomról. Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 1995. Download
89. BÍRÓ GÁSPÁR: Az identitásválasztás szabadsága. In: Molnár Gusztáv - Bíró Gáspár [szerk.] : Autonómia és integráció. Magyar Szemle könyvek, Magyar Szemle Alapítvány : Magyarországért Alapítvány, Budapest, 1993. Download
90. BÍRÓ ZOLTÁN, GAGYI JÓZSEF, PÉNTEK JÁNOS (szerkesztette): Néphagyományok új környezetben. Tanulmányok a folklorizmus köréből Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1987 Download
91. BISZTRAY GYULA, SZABÓ T. ATTILA, TAMÁS LAJOS (szerk.): Az erdélyi egyetemi gondolat és a M. Kir. Ferenc József Tudományegyetem története Erdélyi Tudományos Intézet, Kolozsvár, 1941 Download
92. BODÓ BARNA: Autonómia-paradoxonok. In: Magyar Kisebbség, 2004. 1-2 sz. [http://www.jakabffy.ro/magyarkisebbseg/pdf/2004_1-2_05_bodo.pdf] Download
93. BODÓ BARNA SZÁSZ ALPÁR ZOLTÁN BAKK MIKLÓS: A romániai magyar nemzeti közösség személyi elvű autonómiájának statútuma (1995, RMDSZ ÜE Politikai Főosztálya) Download
94. BODÓ CSANÁD: Nyelvi szocializáció és nyelvi tervezés a moldvai magyar-román kétnyelvű beszédközösségekben. In: Kiss Jenő (szerk.): Nyelv és nyelvhasználat a moldvai csángók körében. (A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 221.) Magyar Nyelvtudományi Társaság. Budapest, 2004. 37 66. Download
95. BOGÁRDI SZABÓ ISTVÁN: Közelítések és közeledések Koinónia Könyvkiadó, Kolozsvár, 2003 Download
96. BOGNÁR ZOLTÁN: Romániai magyar autonómiakoncepciók. Az 1989 és 2006 között kidolgozott törvénytervezetek. In: Autonómia, liberalizmus, szociáldemokrácia. Fejtô Ferenc, Salat Levente, Ludassy Mária, Egry Gábor és Bognár Zoltán írásai. Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány, Budapest, 2006, [http://eokik.hu/publikaciok/Kotetek/K8 Download
97. BÓNIS GYÖRGY (bevezetéssel ellátta és közzéteszi): Erdélyi perjogi emlékek. Idea Processuum 1776, ID. Szász Károly perjogi előadásai 1836 Minerva RT., Kolozsvár, 1942 Download
98. BORBÉLY IMRE: A magyar állampolgárság akadálytalan odaítélése minden azt igénylő magyarnak és az erdélyi magyar autonómia. In: Magyar Kisebbség, 2004. 1-2 sz. [http://www.jakabffy.ro/magyarkisebbseg/pdf/2004_1-2_06_borbelyi.pdf] Download
99. BORBÉLY IMRE - BORBÉLY ZSOLT ATTILA: Érték, érdek és hatalom, 1989 1998. In Magyar Kisebbség 1998/2, pp. 23 54. Download
100. BORCSA JÁNOS: Kézdiszentléleki breviárium Ambrózia Kiadó, Kézdivásárhely, 2009 Download
101. BORCSA JÁNOS: Méliusz József. Monográfia. Bukarest Kolozsvár, Kriterion Könyvkiadó, 2001 Download
102. BORCSA JÁNOS: Merítés. Kritikák, tanulmányok, jegyzetek, 2005 2008. Kolozsvár, Kriterion Könyvkiadó, 2008 Download
103. BORI IMRE: A jugoszláviai magyar irodalom története Forum Könyvkiadó, 2007 Download
104. BORSOS ENDRE GYÖRGY ISTVÁN: Gencs: egy erdélyi falu a parasztosodás útján. In Borsos-Csite-Letenyei: Rendszerváltozás után. Falusi sorsfordulók a Kárpát-medencében. Számalk Kiadó, Budapest, 1999. Download
105. BOTOND J. KISS: Das Donaudelta. Menschen, Tiere, Landschaften Kriterion Verlag, Bucureşti, 1988 Download
106. BÖZÖDI GYÖRGY: Nyugtalan pásztorok. Lírai kisregény * Elbeszélések Irodalmi Könyvkiadó, Bukarest, 1968 Download
107. BRÉDA FERENC: A létezéstől a lehetőségig Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1980 Download
108. BRETTER GYÖRGY: Crez şi istorie Editura Kriterion, Bucureşti, 1979 Download
109. BRETTER GYÖRGY: Itt és mást. Válogatott írások Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1979 Download
110. Brubaker, Rogers: Ártalmas állítások: mítoszok és tévképzetek a nacionalizmus-kutatásban. Beszélő, 1996. 7., 26 41. Download
111. Brubaker, Rogers: Csoportok nélküli etnicitás. Beszélő, 2001. 7-8., 60 66. Download
112. Brubaker, Rogers: Nemzeti kisebbségek, nemzetiesítő államok és anyaországok az új Európában. Regio, 2006. 3., 3 30. Download
113. BUCS ERIKA: The Reorganization of the Jewish Community after World War II (1945 1950). Case Study: Sighetu Marmaţiei. In: Studia Judaica 2010. (18) 312 322. Download
114. BUDAY ÁRPÁD: Az erdélyi szellem. Pásztortűz, 1922. I. kötet, 11. sz., 326 334. Download
115. BUZA LÁSZLÓ: Az állami határok kérdése a nemzetközi jogban Erdélyi Tudományos Intézet, Minerva Irodalmi és Nyomdai Műintézet R.-T., Kolozsvár, 1946 Download
116. Connor, Walker: Nemzet, állam, nemzetállam. Világosság, 1998. 8 9., 645 646. Download
117. Conversi, Daniele: A nacionalizmuselmélet három irányzata. Regio, 1998. 3., 37 55. Download
118. Craig Calhoun: Nacionalizmus és etnicitás. In Kántor Zoltán (szerk.): Nacionalizmuselméletek. Szöveggyűjtemény. Rejtjel, Budapest, 2004. 346 375. Download
119. CRISTINA DEUTSCH: Mitul evreului între lumea veche şi lumea nouă prozatori evrei contemporani din S.U.A. Cluj-Napoca, Kriterion, 2005 Download
120. CS. SEBESTYÉN KÁROLY: Krassó-Szörény vármegye parasztháza Gróf Teleki Pál Tudományos Intézet, Nagy Jenő Könyvnyomdája, Kolozsvár, 1944 Download
121. CSAPÓ I. JÓZSEF: Az erdélyi (romániai) magyar nemzeti közösség önkormányzása. In: Magyar Kisebbség, 1995. 1. sz., [http://www.hhrf.org/magyarkisebbseg/9501/m950111.html] Download
122. CSAPÓ I. JÓZSEF: Memorandum a romániai magyar nemzeti közösség belső önrendelkezéséről (1993, Csapó I. József) Memorandum tervezet a romániai magyar nemzeti közösség belső önrendelkezéséről. In: Csapó I. József: Autonómiák és autonómiatörekvések. Szerző kiadása, h.n., 2003, [www.hunpress.hu/letoltes/AutonomiaKonyvAkt.pdf]. Download
123. CSAPÓ I. JÓZSEF: Romániai magyar nemzeti közösség személyi elvű autonómiájának statútuma (1994, Csapó I. József) Romániai magyar nemzeti közösség személyi autonómiájának statútuma [http://www.emnt.org/dokumentumok/szemelyi-magyar_nemzeti_kozosseg_szemelyi_elvu_autonomiajanak_statutuma-csapo.rtf] Download
124. CSAPÓ I. JÓZSEF: Sajátos státusú helyi önkormányzat statútuma (1994, Csapó I. József) Sajátos státusú helyi önkormányzat statútuma. In: Dr. Csapó I. József: Autonómiák és autonómiatörekvések. H.n., 2003, [www.hunpress.hu/letoltes/AutonomiaKonyvAkt.pdf] Download
125. CSAPÓ I. JÓZSEF: Székelyföld autonómiastatútuma (1995, Csapó I. József) Székelyföld Autonómia-Statútuma. In: Magyar Kisebbség, 1995. 2. sz., [http://www.jakabffy.ro/magyarkisebbseg/index.php?action=cimek&lapid=2&cikk=m950212.html]. Download
126. CSÁSZÁR KÁROLY: Vita a transzilvánizmus körül. Pásztortűz, 1938/1, 48 49. Download
127. CSATA ZSOMBOR: A vállalkozói potenciál területi eltéréseinek társadalmi magyarázatai Erdély rurális térségeiben. Korunk 2006/7. Download
128. CSEKE PÉTER, MOLNÁR GUSZTÁV (válogatta): Nem lehet. A kisebbségi sors vitája Héttorony kiadó, Budapest, 1989 Download
129. CSEPELI GYÖRGY ÖRKÉNY ANTAL SZÉKELYI MÁRIA: Nemzetek egymás tükrében. Interetnikus viszonyok a Kárpát-medencében Balassi Kiadó, Budapest, 2002 Download
130. CSERESNYÉS SÁNDOR: Fajvédelmi közeledés a Dunavölgyében. Korunk, 1935/12, 947 951. Download
131. CSILLÉRY EDIT: Közalkalmazottak és köztisztviselők Észak Erdélyben a második bécsi döntést követően. Limes 2006/2. 73 90. Download
132. CZEGŐ ZOLTÁN: Pogány liturgia Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1970 Download
133. Dankanits Ádám: A hagyományos világ alkonya Erdélyben Magvető Könyvkiadó, Budapest Download
134. DEMÉNY PÉTER: Visszaforgatás Koinónia Könyvkiadó, Éneklő Borz, Kolozsvár, 2006 Download
135. DIACONESCU, MARIUS: A moldvai katolikusok identitáskrízise a politika és a historiográfiai mítoszok között. In: Kinda István Pozsony Ferenc (szerk.): Adaptáció és modernizáció a moldvai csángó falvakban. Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár, 2005. 9 20. Download
136. Dieckhoff, Alain: Egy megrögzöttség túlhaladása a kulturális és politikai nacionalizmus fogalmainak újraértelmezése. Regio, 2002. 4., 7 22. Download
137. DR. KÓS KÁROLY: Népélet és néphagyomány. Tíz tanulmány Kriterion könyvkiadó, Bukarest, 1972 Download
138. DR. KÓS KAROLY (szerkesztette): Népismereti dolgozatok 1976 Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1976 Download
139. DR. KÓS KAROLY, DR. FARAGÓ JÓZSEF (szerkesztette): Népismereti dolgozatok 1978 Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1978 Download
140. Dr. KÓS KAROLY, SZENTIMREI JUDIT, Dr. NAGY JENŐ: Moldvai csángó népművészet Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1981 Download
141. DR. KÓS KÁROLY, SZENTIMREI JUDIT, DR. NAGY JENŐ: Kászoni székely népművészet Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1972 Download
142. DR. KÓS KÁROLY, SZENTIMREI JUDIT, DR. NAGY JENŐ: Szilágysági magyar népművészet Kriterion könyvkiadó, Bukarest, 1974 Download
143. Dr. SULYOK ISTVÁN, Dr. FRITZ LÁSZLÓ (szerkesztik): Erdélyi Magyar Évkönyv 1918 1929., I. évf. Juventus kiadás, Kolozsvár, 1930 Download
144. DR. SZÁDECZKY LAJOS: Székely oklevéltár V. kötet (1296 1603.) Ajtai K. Albert Könyvnyomdája, Kolozsvár, 1896 Download
145. DR. TAMÁS LAJOS (összeállította): Magyar-román közigazgatási szótár Erdélyi Tudományos Intézet, Budapest Kolozsvár, 1941 Download
146. EGRY GÁBOR: Az erdélyiség színeváltozása . Kísérlet az Erdélyi Párt identitásának és identitáspolitikájának elemzésére 1940 1944. Napvilág, Budapest, 2008. 187. Download
147. EGRY GÁBOR: Kis magyar világ történeti megközelítések. Limes, 2006/2. 139 142. Download
148. EGYED EMESE: Délvidék Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1988 Download
149. EGYED PÉTER: Autonómia az RMDSZ-programokban. In: Korunk, 2000. 1 sz., [http://www.hhrf.org/korunk/0001/1k09.htm] Download
150. Elie Kedourie: Nacionalizmus. Utószó. Kellék, 2001, 17., 21 26. Download
151. ENYEDI GYÖRGY (bevezetéssel ellátta és közzéteszi Varjas Béla): Gismunda és Gisquardus széphistóriája Erdélyi Tudományos Intézet, Kolozsvár, 1942 Download
152. EÖTVÖS JÓZSEF: A nemzetiségi kérdés kiadja Ráth Mór, Pest, 1865. Download
153. ERIK MAJTÉNYI: Die Betonfalle Kriterion Verlag, Bukarest, 1971 Download
154. Ernest Gellner: A nacionalizmus tipológiája. Regio, 2007. 1. sz. 3-24. Download
155. FARAGÓ FERENC: Kide egészségügyi helyzete Gróf Teleki Pál Tudományos Intézet, Minerva Irodalmi és Nyomdai Műintézet RT., Kolozsvár, 1944 Download
156. FARAGÓ JÓZSEF: Betlehemezők és kántálók Pusztakamaráson Erdélyi Tudományos Intézet, Kolozsvár, 1947 Download
157. FARAGÓ JÓZSEF (szerk.): Vadrózsák. Kriza János székely népköltési gyűjteménye Faragó József gondozásában. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1975 Download
158. FARAGÓ JÓZSEF, JAGAMAS JÁNOS (szerk.): Moldvai csángó népdalok és népballadák Állami Irodalmi és Művészeti Kiadó, Bukarest, 1954 Download
159. FAUR, ANTONIO: The Petition Addressed by Theodor Fischer to the French Delegation at the Paris Peace Conference (August 7, 1946). In: Studia Judaica 2007. (15) 231 241. Download
160. FERENC MOLNÁR: Die Jungen der Pálstraße Kriterion Verlag, Bukarest, 1984 Download
161. FERENCZ S. ISTVÁN: Nyári vándorlások Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1972 Download
162. FERGE ZSUZSA: Introduction. In Ferge, Zs. P. Róbert E. Sik F. Albert: Social Costs of Transition. International Report. Institute for Human Sciences, Vienna, Mimeo. 1995. Download
163. FÖLDES LÁSZLÓ: Elvek és viták Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1983 Download
164. FOSZTÓ LÁSZLÓ: Szorongás és megbélyegzés: a cigány magyar kapcsolat gazdasági, demográfiai és szociokulturális dimenziói. In Bakó Boglárka (szerk.): Lokális világok. Együttélés a Kárpát-medencében. MTA Társadalomkutató Központ, Budapest, 2003, 83 107. Download
165. FRANZ RITTER VON HAUER GUIDO STACHE (zusammengestellt): Geologie Siebenburgens. Nach den aufnahmen der k. k. geologischen reichsanstalt und literarischen hilfsmitteln. Wilhelm Braumüller, Wien, 1863. Download
166. FRIEDRICH KRAUSS: Nösnerländische Pflanzennamen. Ein Beitrag zum Wortschatz der Siebenbürger Sachsen Erdélyi Tudományos Intézet, Teleki Pál Tudományos Intézet, 1943 Download
167. Friedrich Meinecke: Fichte és a német nemzetállam eszméje az 1806-1813-as években. In Bretter Zoltán és Deák Ágnes (szerk.): Eszmék a politikában: a nacionalizmus. Tanulmány Kiadó, Pécs, 1995. 147 171. Download
168. FUZ LÎ: Gazeller - Gazeluri Cluj-Napoca, Kriterion, 2005 Download
169. GAÁL KÁROLY: Aranymadár. A burgenlandi magyar faluk elbeszélőkultúrája Sylvester János Nyomda, Szombathely, 1988 Download
170. GABRIEL TROC: A State of Dispair: Roma (Gypsy) Population during Transition. Studia Europaea, 2002/1 2, 49 90. Download
171. GABRIEL TROC: Gypsy reactive culture. Studia Europaea, 2005/1. Download
172. GAGYI JÓZSEF: Örökített székelykapu. Környezet, örökség, örökségesítés egy székelyföldi faluban. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2004. Download
173. GÁL KINGA: Fórum. A Román Parlament elé terjesztett kisebbségi törvénytervezetek összehasonlítása. In: Magyar Kisebbség, 1997. 1-2. sz. [http://www.jakabffy.ro/magyarkisebbseg/index.php?action=cimek&lapid=6&cikk=M970121.HTM] Download
174. GALAT, MARIA-ILEANA - KIVU, MIRCEA: Az RMDSZ egy közvéleménykutatás tükrében. In Korunk 1994/3, pp. 47 71. Download
175. GÁLL ERNŐ: Az erdélyi magyar baloldal a mérlegen. Eszmélet 36. sz., 1997. 160 179. Download
176. GÁLL ERNŐ: Dimensiunile convieţuirii Editura Kriterion, Bucureşti, 1978 Download
177. GÁLL ERNŐ: Kisebbségi elit a hagyomány és a modernizáció feszültségében. Tiszatáj, 1999. január, 53 61. Download
178. GANS, HERBERT J.: From Underclass to Undercaste : Some Observations about the Future of the Post-Industrial Economy and its Major Victims Download
179. GAZDA FERENC: Elrabolt esztendők (1956-1964) Download
180. GAZDA FERENC: Elrabolt esztendők (1956-1964) Polis könyvkiadó, Kolozsvár 2006. A könyvet tervezte Unipan Helga Download
181. GAZDA KLÁRA: A székely népviselet Akadémiai Kiadó, Budapest, 1998 Download
182. GAZDA KLÁRA: Gyermekvilág Esztelneken Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1980 Download
183. Gellner, Ernest: A nacionalizmus és a komplex társadalmak kohéziójának két formája. In Bretter, Zoltán és Deák, Ágnes (szerk.): Eszmék a politikában: a nacionalizmus. Tanulmány Kiadó, Pécs, 1995, 188 212. Download
184. Gellner, Ernest: A nacionalizmus kialakulása a nemzet és az osztály mítoszai. In Kántor Zoltán (szerk.): Nacionalizmuselméletek. Szöveggyűjtemény. Rejtjel, Budapest, 2004. 45 78. Download
185. GERENCSÉR BALÁZS JUHÁSZ ALBIN: A kisebbségi autonómia. Budapest, 2001, [http://www.hhrf.org/autonomia/konyv.zip] Download
186. GÉZA PÁSKÁNDI: DieErmordungdes Lajos Fábiánund andere Geschichten Kriterion Verlag, Bukarest, 1973 Download
187. Gheţău, Vasile: 3. Speranţa de viaţă a populaţiei din Românie. Viitorul Social. 1978/1. 142 152. Download
188. Gheţău, Vasile: 6. O proiectare condiţională a populaţiei României pe principalele naţionalităţi (1992-2025). Revista de Cercetări Sociale, 1996/1. 77-105. Download
189. Gheţău, Vasile: 7. Evoluţia fertilităţii în România. De la transversal la longitudinal. Revista de Cercetări Sociale, 1997/4. 3-85. Download
190. Gheţău, Vasile: 8. Declinul demografic al României: ce perspective? Sociologie Românescă, 2004/2. Download
191. GIDÓ ATTILA: On Transylvanian Jews. An Outline of a Common History. Working Paper, nr. 17/2009, Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale, Cluj-Napoca, 40 p. Download
192. GIDÓ ATTILA: Zsidó jelen-lét Romániában Regio 2004. 3. 3-22. Download
193. GIDÓ ATTILA PÁL JÁNOS: Kiapadó búvópatak. Szombatosok az unitárius egyházban 1944 után. In: Keresztény Magvető 2010. 4. (116) 386 395. Download
194. GIDÓ ATTILA - SÓLYOM ZSUZSA: Kolozsvár, Nagykároly és Nagyvárad zsidó túlélői. A Zsidó Világkongresszus 1946-os észak-erdélyi felmérése. Working Paper, nr. 35/2010, Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale, Cluj-Napoca. Download
195. GIDÓ ATTILA (a bevezető tanulmányokat írta és dokumentumokat közreadja): Úton. Erdélyi zsidó társadalom- és nemzetépítési kísérletek (1918 1940) Download
196. GIDÓ CSABA LÁSZLÓ MÁRTON: Észak Erdély és Magyarország 1940. évi gazdasági fejlettségének összehasonlítása. Limes, 2006/2. 19 41. Download
197. GLÜCK JENŐ: Sajtójelentések a zsidókérdésről Romániában és Észak-Erdélyben (1940-1944) In Századok 1995. 6. 1364-1370. Download
198. GÖRÖMBEI ANDRÁS: Napjaink kisebbségi magyar irodalma Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1984 Download
199. GYALLAY DOMOKOS: Vaskenyéren Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1996 Download
200. GYÉMÁNT, LADISLAU: Under Four Dictatorships. Ten Years in the Life of a Jewish Community in Transylvania 1940 1950. In: Studia Judaica 2011. (19) 11 24. Download
201. GYŐRI ILLÉS ISTVÁN: Metamorphosis Transylvaniae (Oszágrészünk átalakulása 1918 1936) Uj Transzilvánia, Kolozsvár, 1937 Download
202. GYŐRI SZABÓ RÓBERT: Kombinált autonómia és regionalizálás Gondolatok az erdélyi autonómia-tervezetek és a vitaindító kapcsán. In: Magyar Kisebbség, 2004. 1-2 sz. [http://www.jakabffy.ro/magyarkisebbseg/pdf/2004_1-2_11_gyori.pdf] Download
203. GYULA SZABÓ: Zsuzsika Kriterion Verlag, Bukarest, 1978 Download
204. HAJDÚ FARKAS-ZOLTÁN: Szászok - egy árulás Koinónia Könyvkiadó, Kolozsvár, 2004 Download
205. HALÁSZ PÉTER: Új szempontok a moldvai magyarok táji-etnikai tagozódásának vizsgálatához. In: Pozsony Ferenc (szerk.): Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 5. Dolgozatok a moldvai csángók népi kultúrájáról. Kolozsvár, 1997. 7 26. Download
206. HÁMORI PÉTER: A magyar kormány szociálpolitikája a visszacsatolt Felvidéken és Észak Erdélyben. In Integrációs stratégiák a magyar kisebbség történetében. Szerk.: Bárdi Nándor Simon Attila. Fórum Kisebbségkutató Intézet, Somorja, 2006. 167 185. Download
207. HÁMORI PÉTER: Határváltás és emlékezet szatmári és máramarosi interjúk alapján, Észak Erdély 1940 1944-ben. In Az emlékezet konstrukciói. Példák a 19 20. századi magyar és közép-európai történelemből. Szerk.: Czoch Gábor Fedinec Csilla. Teleki László Alapítvány, Budapest, 2006. 209 218. Download
208. HÁMORI PÉTER: Magyar társadalom szervezési kísérletek Észak Erdélyben 1938 1944. Korall, 2004/18. 65 97. Download
209. HÁMORI PÉTER: Produktív szociálpolitika a visszacsatolt északi és keleti területeken, II. rész. Magyar szemle, 2006/2. 99 109. Download
210. HÁMORI PÉTER: Székely oláh görög katolikus sorstörténet. Regio, 2007/2. 189 222. Download
211. HANKÓ BÉLA: Székely lovak Nagy Jenő és fia könyvnyomdája, Kolozsvár, 1943 Download
212. HANTOS GYULA: Kétvízközti majorok Gróf Teleki Pál Tudományos Intézet, Minerva Irodalmi és Nyomdai Műintézet RT., Kolozsvár, 1943 Download
213. HARTMAN, ZVI: A Jewish minority in a multiethnic society. During a change of governments: The Jews of Transylvania in the interwar period. In: SHVUT 2000. 9. (25) 162 182. Download
214. HATOS PÁL: Szempontok a csángókérdés kulturális kontextusainak értelmezéséhez. Pro Minoritate. (2002) Tél. 5 16. Download
215. HAVAS GÁBOR KEMÉNY ISTVÁN KERTESI GÁBOR: A relatív cigány a klasszifikációs küzdőtéren. In Horváth Ágota Landau Edit Szalai Júlia (szerk.): Cigánynak születni. Aktív Társadalmi Alapítvány, Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 2000. 193 201. Download
216. HÉJJAS IMRE: Adatok Erdély tertiär bryozoa-faunájához. Értesítő az Erdélyi Múzeum-Egylet Orvos-természettudományi szakosztályából. II. Természettudományi szak. XVI. kötet, 1894, 3. füzet, 217 260. Download
217. HÉJJAS IMRE: Adatok Erdély tertiär bryozoa-faunájához. Értesítő az Erdélyi Múzeum-Egylet Orvos-természettudományi szakosztályából. II. Természettudományi szak. XVI. kötet, 1894, 2. füzet, 113 152. Download
218. HÉJJAS IMRE: Új adatok Erdély fossil ostracoda-faunájához Értesítő az Erdélyi Múzeum-Egylet Orvos-természettudományi szakosztályából. II. Természettudományi szak. 35 68. Download
219. Heller Mária Némedi Dénes Rényi Ágnes: 1. Népesedési viták Magyarországon 1960 1986. In Népesedési viták Magyarországon, 1960 1986. A KSH Népességtudományi Kutató Intézet tudományos vitaülése. Budapest, 1988. június 2. Központi Statisztikai Hivatal Népességtudományi Kutató Intézet, Budapest, 1990. 13 125. /A Nép Download
220. Herédi Gusztáv: 16. Az élet érdekében. Házasságról, családról, gyermekről, elfogultan. In Korunk Évkönyv, 1986. Kolozsvár, 1986. 27 52. Download
221. Herédi Gusztáv: 4. Tűnődés gyermekről, családról. Korunk 1971/9, 1291 1304. Download
222. Herédi Gusztáv: 6. Állandó kérdésünk a népszaporulat. Korunk, 1978/1; 28 30. Download
223. HERMANN GUSZTÁV MIHÁLY, KOLUMBÁN ZSUZSÁNNA (szerk.): Történelmi autonómiák a Kárpát-medencében (Autonomii istorice în spaţiul carpato-dunărean) Hargita Megye Művelődési és a Nemzeti Kulturális Örökség Igazgatósága, Városi Könyvtár Székelyudvarhely, Csíkszereda, 2004 Download
224. HERVAY GIZELLA: Kobak könyve Koinónia Könyvkiadó, Kolozsvár, 2002 Download
225. Hobsbawm, Eric J.: Etnikai identitás és nacionalizmus. Világosság, 1993/4, 19 28. Download
226. HORNYIK MIKLÓS: A Délbácska története (1920 1929) A Magyar Nyelv, Irodalom És Hungarológiai Kutatások Intézete, Újvidék, 1985. Download
227. HORVÁTH IMRE: Versek Irodalmi Könyvkiadó, Bukarest, 1965 Download
228. Horváth István: 4. A romániai magyar kisebbség Magyarországra irányuló mozgása. Korunk, 2002/2. Download
229. Horváth István: 6. A 2002-es romániai népszámlálás előzetes eredményeinek ismertetése és elemzése. In Gyurgyík László - Sebők László (szerk.): Népszámlálási körkép Közép-Európából. TLA, Budapest. Download
230. HORVÁTH ISTVÁN: Migrációs hajlandóság az erdélyi magyarság körében - 2003 október (megjelent: Erdélyi Társadalom, 2003. 2. sz., 39-55. old.) Download
231. HORVÁTH SZ. FERENC: Az Erdélyi Lapok ideológiája. Zsidókérdés, katolikus antiszemitizmus és nemzetiszocializmus Erdélyben (1932-1940). Regio 2004. 3. 101-141. Download
232. HORVÁTH SZ. FERENC: Határon innen és határon túl. Népességcsere és áttelepítés mint az Erdélyi kérdés megoldási lehetőségei (1937 1942). Limes, 2006/2. 7 16. Download
233. Hroch, Miroslav: A nemzeti mozgalomtól a nemzet teljes kifejlődéséig: a nemzetépítés folyamata Európában. Regio, 2000. 3., 3 24. Download
234. HUSZÁR LAJOS: Bethlen Gábor pénzei Erdélyi Tudományos Intézet, Minerva Irodalmi és Nyomdai R.-T., Kolozsvár, 1945 Download
235. ILLÉSFALVI PÉTER: A román magyar kapcsolatok katonai vonatkozásai 1940 1944 között. In Háború, hadsereg, összeomlás Magyarország katonai részvétele és szerepe a második világháborúban. Szerk. Markó György, Zrínyi, Budapest, 2005. 93 103. Download
236. ILLÉSFALVI PÉTER: Édes Erdély itt vagyunk... Az erdélyi bevonulás során történt atrocitásokról. Pro Minoritate, 2004. tavasz, 58 77. Download
237. IMRE LAJOS: A kisebbségi élet erkölcstana. Erdélyi Helikon, 1938/1, 1 12.; 1938/2, 121 131.; 1938/3, 169 178. Download
238. IMRE LAJOS: Hivatás és élet. Elmélkedések, prédikációk, előadások. Minerva. Irodalmi és Nyomdai Műintézet Részvénytársaság Kiadása, Cluj Kolozsvár, 1938. Download
239. IMRE SÁNDOR: Töredékes gondolatok az erdélyi szellemről. Pásztortűz, 1926/21, 488-490. Download
240. IMREH ISTVÁN: Viaţa cotidiană la secui Editura Kriterion, Bucureşti, 1982 Download
241. IOAN BUTEANU, fordítás: KIRÁLY FARKAS: Nelămurit de vise - - - Álmoktól összezavarva Kriterion Könyvkiadó, Kolozsvár, 2005 Download
242. Irházi János: Mélyvízben. Novellák, Elbeszélések Kriterion Könyvkiadó, Bucureşti, 1989 Download
243. JAKÓ ZSIGMOND: Philobiblon Transilvan Editura Kriterion, Bucureşti, 1977 Download
244. JANCSÓ BÉLA: Belső revízió és az új erdélyi magyar ideológia. Jegyzetek Makkai Sándor Harc a szobor ellen c. könyvéhez. Erdélyi Helikon, 1933/9, 629 635. Download
245. JANCSÓ BÉLA: Irodalom és közélet. Cikkek, esszék, tanulmányok Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1973 Download
246. JÁNOS SZÁSZ: Mamaia by Night Kriterion Verlag, Bukarest, 1973 Download
247. JÁRDÁNYI PÁL: A kidei magyarság világi zenéje Gróf Teleki Pál Tudományos Intézet, Kolozsvár, 1943 Download
248. JÓCSIK LAJOS: Idegen igában. Húsz év cseh uralom alatt Atheneum, Budapest, [1940] Download
249. Johann Gottlieb Fichte: Beszédek a német nemzethez. Hetedik beszéd. Valamely nép eredendőségének és németségének még mélyebb megragadása. Kellék, 2001, 17., 7 19. Download
250. Johann Gottlieb Fichte: Beszédek a német nemzethez. Tizenegyedik beszéd. Kire tartozzék e nevelési terv kivitelezése? In Bretter Zoltán és Deák Ágnes (szerk.): Eszmék a politikában: a nacionalizmus. Tanulmány Kiadó, Pécs, 1995. 135 147. Download
251. John Stuart Mill: A képviseleti kormány. XVI. Fejezet: A nemzetiségről, a képviseleti kormányhozi viszonyában. Regio, 2005. 4., 3 9. Download
252. JUHÁSZ ALBIN: Jogi észrevételek a romániai nemzeti kisebbségek jogállásáról szóló törvény tervezetével kapcsolatban. In: Magyar Kisebbség, 2005. 1-2 sz., [http://www.jakabffy.ro/magyarkisebbseg/pdf/2005_1-2_3.pdf] Download
253. K. KOVÁCS LÁSZLÓ: A kolozsvári hóstátiak temetkezése Erdélyi Tudományos Intézet, Minerva Irodalmi és Nyomdai R.-T., Kolozsvár, 1944 Download
254. KACSÓ SÁNDOR (szerkesztette): Erdélyi magyar évkönyv, 1937. A kisebbségi magyar polgár kézikönyve. A Brassói lapok és a Népujság kiadása, Brassó, 1937 Download
255. KÁNTOR LAJOS, LÁNG GUSZTÁV: Romániai magyar irodalom 1944-1970 Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1973 Download
256. KÁNTOR ZOLTÁN: Az RMDSZ és a romániai magyar társadalom: alternatívák vagy kényszerpályák? In Magyar Kisebbség, 2002/1, pp. 208 217. Download
257. KÁNTOR ZOLTÁN: Az RMDSZ, a romániai kormány és a protokollum In Blénesi Éva-Mandel Kinga (szerk.): Kisebbségek és kormánypolitika Közép-Európában (2002-2004). Budapest: Gondolat-MTA Etnikai-Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, 2004, pp.108-124. Download
258. KÁNTOR ZOLTÁN - BÁRDI NÁNDOR: Az RMDSZ a romániai kormányban, 1996-2000 In REGIO, 2000/4, pp. 150 186. Download
259. KÁNTOR ZOLTÁN (összeáll.): A státustörvény: dokumentumok, tanulmányok, publicisztika. Teleki László Alapítvány, Budapest, 2002 Download
260. KÁNTOR ZOLTÁN (szerk.): A státustörvény Előzmények és következmények Teleki László Alapítvány, Budapest, 2002 Download
261. KÁNYÁDI SÁNDOR: Kikapcsolódás. Entspannung Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1998. Kriterion Verlag, Bukarest, 1998 Download
262. Katherine Verdery: "Nemzet" és "nacionalizmus": merre tovább? In Kántor Zoltán (szerk.): Nacionalizmuselméletek. Szöveggyűjtemény. Budapest: Rejtjel, 2004. 379 386. Download
263. KELEMEN HUNOR: Mínuszévek Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1995 Download
264. KEMÉNY G. GÁBOR: Iratok a nemzeti kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában III. 1900 1903 Tankönyvkiadó, Budapest, 1964 Download
265. KEMÉNY G. GÁBOR: Iratok a nemzeti kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában V. 1906 1913 Tankönyvkiadó, Budapest, 1971 Download
266. KEMÉNY G. GÁBOR: Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában VI. 1913 1914 Tankönyvkiadó, Budapest, 1985 Download
267. KEMÉNY G. GÁBOR: Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. 1892 1900 Tankönyvkiadó, Budapest, 1956 Download
268. KEMÉNY G. GÁBOR: Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában IV. 1903 1906 Tankönyvkiadó, Budapest, 1966 Download
269. KEMÉNY G. GÁBOR (összegyűjtötte és jegyzetekkel elátta): Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (1867 1892) Tankönyvkiadó, Budapest, 1952 Download
270. KEMÉNY GÁBOR: Így tűnt el egy gondolat. A felvidéki magyar irodalom története 1918 1938 MEFHOSZ könyvkiadó, Budapest, 1940 Download
271. KEMÉNY GÁBOR: Verhovina feltámad MEFHOSZ könyvkiadó, Budapest, 1939 Download
272. KERTESI GÁBOR: Az empirikus cigánykutatások lehetőségeiről. In Horváth Ágota Landau Edit Szalai Júlia (szerk.): Cigánynak születni. Aktív Társadalmi Alapítvány, Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 2000. 211 238. Download
273. Keszi-Harmath Sándor: 15. Népesedés és társadalmi hatékonyság. Korunk, 1984/4. 246 248. Download
274. Keszi-Harmath Sándor: Népesedési kérdések Kalotaszegen. In In Imreh István (szerk.): Változó valóság. Kriterion, Bukarest, 1978. 19 61. Download
275. Keszi-Harmath Sándor Keszi-Harmathné Moravszky Edit: 2. A kalotaszegi egykéről. Korunk, 1957/6. 736 746. Download
276. KINDA ISTVÁN: A társadalmi kontroll és intézményei a moldvai falvakban. In Kinda Pozsony (szerk.): Adaptáció és modernizáció a moldvai csángó falvakban. KJNT, Kolozsvár, 2005. Download
277. KINDA ISTVÁN: A társadalmi kontroll és intézményei a moldvai falvakban. Normák, normaszegők és szankciók a csángó társadalom. In: Kinda István Pozsony Ferenc (szerk.): Adaptáció és modernizáció a moldvai csángó falvakban. Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár, 2005. 21 56. Download
278. KINDA ISTVÁN PETI LEHEL: Szenesek. A tradicionális erdőkiélés és a nyugati piacgazdaság között. Erdélyi Társadalom, 2004/2. Download
279. KISS DÉNES: A falusi elit átalakulása. WEB 2004/1. Download
280. KISS DÉNES: Erdélyi falvak a 21. században. Magyar Kisebbség 2005/3 4. Download
281. Kiss Tamás: 15. Természetes népmozgalmi folyamatok az erdélyi magyarság körében. Erdélyi Társadalom, 2004/1. Download
282. KISS TAMÁS, CSATA ZSOMBOR: Migrációs-potenciál vizsgálatok Erdélyben (forrás: Demográfiai folyamatok az ezredfordulón Erdélyben (Kiss Tamás szerk.). RMDSZ ÜE - Kriterion, Kolozsvár, 2004, 92-126. A tanulmány az Erdélyi Társadalom 2003/2-es számában (7-38. old.) megjelent szöveg átdolgozott változata.) Download
283. KOCH ANTAL: Földtani észleletek az Erdélyi medencze külömböző pontjain Értesítő az Erdélyi Múzeum-Egylet Orvos-természettudományi szakosztályából. II. Természettudományi szak. XVI. kötet, 1894, 1. füzet, 1 34. Download
284. KOCH ANTAL: Megemlékezés Primics Györgyről Értesítő az Erdélyi Múzeum-Egylet Orvos-természettudományi szakosztályából. II. Természettudományi szak. XVI. kötet, 1894, 69 76. Download
285. KONDOROSI FERENC (kiadványszervező), BÍRÓ A. ZOLTÁN (bevezető): Kapcsolat - Környezet - Közösség. Csíkszeredai antropológiai írások Politika + Kultúra Alapítvány, Budapest, 1992 Download
286. KONSZA SAMU (szerkesztette és a bevezetőt írta: FARAGÓ JÓZSEF): Háromszéki magyar népköltészet Állami Irodalmi és Művészeti Kiadó, Marosvásárhely, 1957 Download
287. KONTRA MIKLÓS, SALY NOÉMI (szerkesztette): Nyelvmentés vagy nyelvárulás? Vita a határon túli magyar nyelvhasználatról Osiris, Budapest, 1998 Download
288. KÓS KÁROLY: Beszélnek Erdély kövei is. Napkelet, 1920. október 15., 3. sz., 135 141. Download
289. KÓS KÁROLY: Kalotaszegi krónika Hét írás Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1973 Download
290. KÓS KÁROLY: Neamul Varju Editura Kriterion, Bucuresti, 1971 Download
291. Kósa-Szánthó Vilma: 7. Családszociológiai vizsgálat a sepsiszentgyörgyi Líceum lakónegyedben. In Imreh István (szerk.): Változó valóság. Kriterion, Bukarest, 1978. 93 112. Download
292. KOVÁCS ANDRÁS: Késő reneszánsz építészet Erdélyben 1541 1720 Teleki László Alapítvány, Polis Könyvkiadó, Budapest Kolozsvár, 2003 Download
293. KOVÁCS ANDRÁS FERENC: Álmatlan ég. Versek 2002-2004 Koinónia Könyvkiadó, Kolozsvár, 2006 Download
294. KOVÁCS ANDRÁS FERENC: Überallesbadeni dalnokversenyek. Burleszkek és szatírák Koinónia Könyvkiadó, Kolozsvár, 2005 Download
295. KOVÁCS ANDRÁS FERENC: Vásárhelyi vásár. Versek kicsiknek, nagyoknak Koinónia Könyvkiadó, Kolozsvár, 2003 Download
296. KOVÁCS ANDRÁS FERENC: Víg toportyán. Versek kicsiknek, nagyoknak Download
297. KOVÁCS GYÖRGY: Bánat és bor Irodalmi Könyvkiadó, Bukarest, 1966. Download
298. KOVÁCS KÁROLY: A népiség meghatározása. Korunk, 1938/9, 740 744. Download
299. KOVÁCS KISS GYÖNGY: A város egyenrangú polgáraiként. A kolozsvári zsidók emancipáció utáni történetéhez. In: Korunk 1991. 8. (2) 1023 1028. Download
300. KOVÁCS PÉTER: Fórum. Hozzászólás a magyar Kisebbség autonómiavitájához. In: Magyar Kisebbség, 1997. 1-2 sz. [http://www.jakabffy.ro/magyarkisebbseg/index.php?action=cimek&lapid=6&cikk=M970103.HTM] Download
301. KŐVÁRI LÁSZLÓ: Erdély történelme. Harmadik kötet Kolozsvár, 1860 Download
302. KŐVÁRI LÁSZLÓ: Erdély történelme. Hatodik kötet Kolozsvár, 1866 Download
303. KŐVÁRI LÁSZLÓ: Erdély történelme. Negyedik kötet Kolozsvár, 1863 Download
304. KŐVÁRI LÁSZLÓ: Erdély történelme. Ötödik kötet Kolozsvár, 1863 Download
305. KOZMA ERIKA (fordította): Hitfogalmak jelszótára Koinónia Könyvkiadó, Kolozsvár, 2002 Download
306. KRAMMER JENŐ: A szlovenszkói magyar serdülők lelkivilága. Szociálpszichológiai tanulmány Merkantil-nyomda könyvkiadóvállalat, Budapest, 1935 (Nagy László Könyvtár) Download
307. KUIPERS, J. E.: Fórum. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség által a román parlamentbe benyújtott, a nemzeti kisebbségekre és a nemzetiségi oktatásra vonatkozó két törvénytervezet értékelése. In: Magyar Kisebbség, 1997. 1-2 sz. [http://www.jakabffy.ro/magyarkisebbseg/index.php?action=cimek&lapid=6&cikk=M970123.HTM] Download
308. Kukathas, Chandran: Vannak-e kulturális jogaink? In Bretter, Zoltán és Deák, Ágnes (szerk.): Eszmék a politikában: a nacionalizmus. Pécs: Tanulmány Kiadó, 1995, 68 107. Download
309. KUNCZ ALADÁR: Tanulmányok, kritikák Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1973 Download
310. Kuszálik Péter: Kós Károly emlékkönyv
...hiszem, hogy Erdélyben nagyobb szükség lesz reám, mint Budapesten... Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2003 Download
311. KUTI MÁRTA: Írásnyomok. Esszék, publicisztikák Impress Kiadó, Marosvásárhely, 2010 Download
312. Kymlicka, Will: Etnikai kapcsolatok és a nyugati politikaelmélet. Symposion, 1998. 22 23 sz. 15 53. Download
313. Kymlicka, Will: Igazságosság és biztonság. Fundamentum, 2001. 3. 5 25. Download
314. Kymlicka, Will és Straehle, Christine: Kozmopolititanizmus, nemzetállamok, kisebbségi nacionalizmus: a legújabb irodalom kritikai áttekintése. Kellék, 2001, 17. sz. 27 55. Download
315. L. BALOGH BÉNI: A magyar és a román történetírás a második bécsi döntésről 1945 1989. In ... ahol a határ elválaszt. Trianon és következményei a Kárpát medencében. Szerk.: Pásztor Cecília. Nagy Iván Történeti Kör Nógrád Megyei Levéltár, Balassagyarmat Várpalota, 2002. 397 414. Download
316. L. BALOGH BÉNI: A magyar román kapcsolatok a kárpátaljai bevonulástól Besszarábia átadásáig 1939 1940. Limes, 2000/1. 41 61. Download
317. L. BALOGH BÉNI: A magyar román viszony és az erdélyi kérdés 1940 1944 között. In Történelmünk a Kárpát medencében 1926 1956 2006. Szerk. Kovács Kis Gyöngy. Komp-Press, Kolozsvár, 2006. 19 27. Download
318. L. BALOGH BÉNI: A második bécsi döntés. Limes, 2001/3. 61 83. Download
319. L. BALOGH BÉNI: A román magyar viszony és a kisebbségi kérdés 1940 őszén. Limes, 1996/3. 79 92. Download
320. L. BALOGH BÉNI: Az Antonescu rezsim békeelképzelései 1940 1944 között. Századok, 2007/1 2. 3 27. Download
321. L. BALOGH BÉNI: Az erdélyi magyar menekültkérdés 1939 1944 között. Regio, 1999/3 4. 243 265. Download
322. L. BALOGH BÉNI: Az erdélyi magyar menekültkérdés szociális vonatkozásai 1939 1944 között. In Emlékkönyv Kiss András születésének nyolcvanadik évfordulójára. Szerk.: Pál-Antal Sándor et al. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2003. 29 39. Download
323. L. BALOGH BÉNI: Az idegháború kezdete. Magyar román tárgyalások 1940 őszén. In Integrációs stratégiák a magyar kisebbség történetében. Szerk.: Bárdi Nándor Simon Attila. Fórum Kisebbségkutató Intézet, Somorja, 2006. Download
324. LADÁNYI JÁNOS SZELÉNYI IVÁN: A kirekesztettség változó formái. Napvilág Kiadó, Budapest, 4. fejezet: Cigányok és szegények, 137 169. Download
325. LADÁNYI JÁNOS SZELÉNYI IVÁN: Az etnikai besorolás objektivitásáról. In Horváth Ágota Landau Edit Szalai Júlia (szerk.): Cigánynak születni. Aktív Társadalmi Alapítvány, Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 2000. 203 209 Download
326. LADÁNYI JÁNOS SZELÉNYI IVÁN: Ki a cigány? In Horváth Ágota Landau Edit Szalai Júlia (szerk.): Cigánynak születni. Aktív Társadalmi Alapítvány, Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 2000. 179 191. Download
327. LADÁNYI JÁNOS SZELÉNYI IVÁN: Még egyszer az etnikai besorolás objektivitásáról . In Horváth Ágota Landau Edit Szalai Júlia (szerk.): Cigánynak születni. Aktív Társadalmi Alapítvány, Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 2000. 239 241. Download
328. LAKATOS IMRE: Küzdelem a Földközi-tengerért. Korunk, 1926/9, 651 657. Download
329. LÁNG GUSZTÁV: Dsida Jenő költészete Kriterion könyvkiadó, 2001 Download
330. LÁNG ZSOLT: A szomszéd nő Koinónia Könyvkiadó, Kolozsvár, 2003 Download
331. LÁNG ZSOLT: Berlinév Koinónia Könyvkiadó, Kolozsvár, 2004 Download
332. LÁNG ZSOLT: Fuccsregény Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1989 Download
333. LÁNG ZSOLT: Itthonév Koinónia Könyvkiadó, Kolozsvár, 2005 Download
334. LÁSZLÓ DEZSŐ: Hatalom és erkölcs. Hitel, 1943/3, 145 153. Download
335. LÁSZLÓ DEZSŐ: Korszerű magyarság. Hitel, 1942/1, 9 17. Download
336. LÁSZLÓ GYULA: A honfoglaló magyarok művészete Erdélyben Gróf Teleki Pál Tudományos Intézet, Minerva Irodalmi és Nyomdai Műintézet R.-T., Kolozsvár, 1943 Download
337. LÁSZLÓ MÁRTON (közreadta, a háttér tanulmányokat és a jegyzeteket írta): Máthé János: Magyarhermány kronológiája (1944 1964) Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 2008 Download
338. LÁSZLÓFFY ALADÁR: Hangok a tereken Irodalmi Könyvkiadó, Bukarest, 1962 Download
339. Liah Greenfeld: Nacionalizmus és modernitás. In Kántor Zoltán (szerk.): Nacionalizmuselméletek. Szöveggyűjtemény. Rejtjel, Budapest, 2004. 183 203. Download
340. LIGETI ERNŐ: A kékbarlang
Az idegen csillag. Ira Aldridge regényes élete Irodalmi Könyvkiadó, Bukarest, 1969 Download
341. LIGETI ERNŐ: A páneurópai mozgalom. Korunk, 1926/9, 593 605. Download
342. LIGETI ERNŐ: Az irodalom társadalmi funkciója. Erdélyi Helikon, 1932/3, 166 172. Download
343. LIGETI ERNŐ: Eszménykeresés az erdélyi magyar irodalomban. Erdélyi Helikon, 1931/9, 686 692. Download
344. LIGETI ERNŐ: Súly alatt a pálma. Egy nemzedék szellemi élete. 22 esztendő kisebbségi sorsban Fraternitas R.-T., Kolozsvár Download
345. Löfgren, Orvar: A nemzeti kultúra problémái svéd és magyar példákon szemlélve. Janus, 1989/VI. 1., 13 28. Download
346. Lord Acton: Nacionalizmus. In Ludassy Mária (szerk.): Az angolszász liberalizmus klasszikusai I. Atlantisz, Budapest, 1991, 120 152. Download
347. LŐRINCZ CSABA: Nemzeti önrendelkezés, kisebbségi önrendelkezés. In: Korunk, 1993. 2 sz. 34-38. old. Download
348. LŐRINCZ CSABA, szerk.: BORSI-KÁLMÁN BÉLA, FILEP TAMÁS GUSZTÁV, ZELEI MIKLÓS: A mérték. Összegyűjtött írások tőle és róla. Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány, Méry Ratio Kiadó, 2010 Download
349. LŐWY DÁNIEL: A Soá nagyváradi emlékírói. In: Várad 2010. 8. (10) Download
350. LUCASSEN, LEO: The Power of Definition, Stigmatization, Minoritisation and Ethnicity . The Netherlands Journal of Social Sciences, 1991, 27 (2), 80 91. Download
351. MAJTÉNYI BALÁZS VIZI BALÁZS: A kisebbségi jogok nemzetközi okmányai Gondolat Kiadó MTA Jogtudományi Intézet MTA Kisebbségkutató Intézet, Budapest, 2003 Download
352. MAJTÉNYI BALÁZS, VIZI BALÁZS (szerk.): Európa kisebbsége. A roma kisebbség a nemzetközi dokumentumokban Gondolat Kiadó, Budapest, 2005 Download
353. MAKKAI JÁNOS: A politikai boldogság-rendszerek. Hitel, 1943/10, 613 623. Download
354. MAKKAI LÁSZLÓ: A magyar szellem útja a trianoni Erdélyben. Hitel, 1942/7, 404 409. Download
355. MAKKAI LÁSZLÓ: Magyar-román közös múlt Hét Torony könyvkiadó, Budapest, 1989 Download
356. MAKKAI LÁSZLÓ: Szolnok-Doboka megye magyarságának pusztulása a XVII. század elején Gróf Teleki Pál Tudományos Intézet, Minerva RT., Kolozsvár, 1942 Download
357. MAKKAI LÁSZLÓ (szerk.), CS. SZABÓ LÁSZLÓ (közreműködött): Erdély öröksége. Erdélyi emlékírók Erdélyről I. Tündérkert 1541-1571. Franklin-Társulat, Budapest, 1941 Download
358. MAKKAI LÁSZLÓ (szerk.), CS. SZABÓ LÁSZLÓ (közreműködött): Erdély öröksége. Erdélyi emlékírók Erdélyről II. Sárkányfogak 1572 1602 Franklin-Társulat, Budapest Download
359. MAKKAI LÁSZLÓ (szerk.), CS. SZABÓ LÁSZLÓ (közreműködött): Erdély öröksége. Erdélyi emlékírók Erdélyről III. Tűzpróba 1603 1613 Franklin-Társulat, Budapest Download
360. MAKKAI LÁSZLÓ (szerk.), CS. SZABÓ LÁSZLÓ (közreműködött): Erdély öröksége. Erdélyi emlékírók Erdélyről IV. A fejedelem 1613 1629 Franklin-Társulat, Budapest Download
361. MAKKAI LÁSZLÓ (szerk.), CS. SZABÓ LÁSZLÓ (közreműködött): Erdély öröksége. Erdélyi emlékírók Erdélyről IX. Erdélyi arcok 1791 1867 Franklin-Társulat kiadása, Budapest, 1941 Download
362. MAKKAI LÁSZLÓ (szerk.), CS. SZABÓ LÁSZLÓ (közreműködött): Erdély öröksége. Erdélyi emlékírók Erdélyről V. Apa és fiú 1630-1661 Franklin-Társulat, Budapest Download
363. MAKKAI LÁSZLÓ (szerk.), CS. SZABÓ LÁSZLÓ (közreműködött): Erdély öröksége. Erdélyi emlékírók Erdélyről VI. Haldokló Erdély 1662 1703 Franklin-Társulat Kiadása, Budapest, 1941 Download
364. MAKKAI LÁSZLÓ (szerk.), CS. SZABÓ LÁSZLÓ (közreműködött): Erdély öröksége. Erdélyi emlékírók Erdélyről VII. Erdély változása 1703 1750 Franklin-Társulat, Budapest, 1941 Download
365. MAKKAI LÁSZLÓ (szerk.), CS. SZABÓ LÁSZLÓ (közreműködött): Erdély öröksége. Erdélyi emlékírók Erdélyről X. Két ország ölelkezése 1791 1867 Franklin-Társulat kiadása, Budapest Download
366. MAKKAI LÁSZLÓ (szerkesztette), CS. SZABÓ LÁSZLÓ (közreműködött): Erdély öröksége. Erdélyi emlékírók Erdélyről VIII. A másik magyar haza 1750-1790 Franklin-Társulat Kiadása, Budapest, 1941 Download
367. MAKKAI SÁNDOR: A nemzetiségi kérdés szabályozásának lelki feltételei. Látóhatár, 1942/10, 226 228. Download
368. MÁLYUSZ ELEMÉR (szerk.): Erdély és népei Királyi Magyar Pázmány Péter Tudományegyetem Bölcsészeti Karának Magyarságtudományi Intézete és a Franklin-Társulat, Magyar Irodalmi Intézet és Könyvnyomda, Budapest, 1941 Download
369. MARCZALI HENRIK: Erdély története Káldor Könyvkiadóvállalat, Budapest, 1935 Download
370. MARKÓ BÉLA: Despre natura metaforelor Editura Kriterion, Bucureşti, 1989 Download
371. MARKOVITS RODION: Garnizoana din Siberia Editura Kriterion, Bucureşti, 1975 Download
372. MARKOVITS RODION: Sánta farsang Irodalmi könyvkiadó, Bukarest, 1967 Download
373. MÁRTON ÁRPÁD: Néhány gondolat egy lehetséges nemzeti kisebbségi és (vagy) autonómia törvényről. In: Magyar Kisebbség, 2005. 1-2 sz., [http://www.jakabffy.ro/magyarkisebbseg/pdf/2005_1-2_5.pdf] Download
374. MÁRTON JÁNOS: A romániai magyar társadalom sajátos kérdései az RMDSZ 1996 2002 közötti programjaiban és politikájában. In Magyar Kisebbség 2003/4, pp. 295 359 és 2004/1 2, pp. 529 572. Download
375. MÁRTON JÁNOS: Székelyföld területi autonómiája - Koncepciók és esélyek. In: Magyar Kisebbség, 2004. 1-2 sz. [http://www.jakabffy.ro/magyarkisebbseg/pdf/2004_1-2_12_marton.pdf] Download
376. MÁRTON JÁNOS: Válságstáb vagy döntéshozó testület? Az Operatív Tanács működése (1993 2005). In Bodó Barna (szerk.): Romániai Magyar Évkönyv 2004 2005, Temesvár, 2005, Szórvány Alapítvány Marineasa Könyvkiadó, pp. 16 37. Download
377. MÁRTON JÁNOS ORBÁN BALÁZS: Elemzés a 2005-ös kisebbségi törvénytervezetről. In: Bodó Barna (szerk.): Romániai Magyar Évkönyv 2004 2005, Temesvár, 2005, Szórvány Alapítvány Marineasa Könyvkiadó, pp. 155 198. Javított változat, utólag módosítva 2005.december. Szerzők részéről. Download
378. MÁRTON JÁNOS - ORBÁN BALÁZS: Elemzés a 2005-ös kisebbségi törvénytervezetről In Bodó Barna (szerk.): Romániai Magyar Évkönyv 2004 2005, Temesvár, 2005, Szórvány Alapítvány Marineasa Könyvkiadó, pp. 155 198. Download
379. MASSEY, DOUGLAS DENTON, NANCY: American Apartheid. Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts. 1996. 6. The Perpetuation of the Underclass, 148 185. Download
380. MATUSIK NEP. JÁNOS (szerk.): Erdély külön történelme. Alsóbbrendű iskolák számára Kolozsvár, 1868 Download
381. MÉLIUSZ JÓZSEF: Város a ködben Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1981 Download
382. MIHÁLY JÁNOS (összeállította): Címer és pecsét a Székelyföldön. Vándorkiállítás 2010 Hargita Megye Tanácsa, 2010 Download
383. MIHÁLY JÁNOS, TÚRÓS ESZTER (összeállította): Székely történelmi zászlók Hargita Megye Tanácsa, 2010 Download
384. MICHAEL SINCLAIR STEWART: DALTESTVÉREK. Az oláhcigány identitás és közösség továbbélése a szocialista Magyarországon T Twins Kiadó, MTA Szociológiai Intézet, Max Weber Alapítvány, 1994, Budapest Download
385. MIKECS LÁSZLÓ: Csángók Bolyai Akadémia, Budapest, 1941. Download
386. MOLNÁR GUSZTÁV: A belső és a külső integrációról. In: Molnár Gusztáv - Bíró Gáspár [szerk.] : Autonómia és integráció. Magyar Szemle könyvek, Magyar Szemle Alapítvány : Magyarországért Alapítvány, Budapest, 1993. Download
387. MOLTER KÁROLY: Erdély történelmi hangulata 1916-tól Trianonig. In Kacsó Sándor (szerk.): Erdélyi Magyar Évkönyv. A kisebbségi magyar polgár kézikönyve. A Brassói Lapok és a Népujság kiadása, Braşoc/Brassó, 1937, 37 48. Download
388. MOLTER KÁROLY: Szellem és erkölcs. Erdélyi Helikon, 1938/8, 555 562. Download
389. MÓNUS GYULA, SZERÉNYI FERDINÁND: BENE-BENA község jelene és múltja. (Szociográfiai tanulmány.) Kálvin -nyomda, Beregszász, 1934 Download
390. MÓRICZ KÁLMÁN: Nagydobrony Hatodik Síp Alapítvány, Budapest, 1993 Download
391. NAGY ISTVÁN: A Boldog utcán túl Irodalmi Könyvkiadó, Bukarest, 1966 Download
392. NAGY ISTVÁN: Ácsék tábort vernek Irodalmi Könyvkiadó, Bukarest, 1961 Download
393. NAGY ISTVÁN: Réz Mihályék kóstolója Creangă Könyvkiadó, Bukarest, 1976 Download
394. NAGY LAJOS: A kisebbségek alkotmányjogi helyzete Nagyromániában Minerva Irodalmi és Nyomdai Müintézet R.-T, Erdélyi Tudományos Intézet, Kolozsvár, 1944 Download
395. NAGY MIHÁLY ZOLTÁN, OLTI ÁGOSTON (összeállította és a jegyzeteket készítette): Érdekképviselet vagy pártpolitika? Iratok a Magyar Népi Szövetség történetéhez 1944 1953 Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 2009 Download
396. Nagy Olga: 18. Öregek és fiatalok a parasztcsaládban. In Korunk Évkönyv, 1986. Kolozsvár, 1986. 200 213. Download
397. NAGY SÁNDOR: A regáti magyarság Diaszpóra Könyvek Bethlen Könyvek, Kolozsvár Sopron, 2000 Download
398. NEUMANN, VICTOR: Judaic Religious Reform and Political Emancipation of the Jews in Banat Region. In: Studia Judaica 2010. (18) 128 193. Download
399. NÓVÉ BÉLA és SZÜCS GYÖRGY (szerk.): Határ/id /napló. Erdélyi figyel 1987 1989 Teleki László Alapítvány, Budapest, 2001 Download
400. OAKELY, JUDITH: Historic Categories and Representations and Modern Misrepresentations . In The Traveller-Gypsies. Cambridge: Cambridge University Press, 1983, 1 37. Download
401. OLÁH NORBERT SÁNDOR PÉTER LÁSZLÓ: Lecsúsztunk és egyszerre mindent elveszítettünk . Szociológiai tanulmány a szegénységről és az elszegényedési pályákról egy kolozsvári esettanulmány kapcsán. Korunk, 2006/11 Download
402. OLÁH SÁNDOR: A székelyföldi agrártermelés társadalmi feltételei 1989 után. In uő: Falusi látleletek. ProPrint, Csíkszereda, 2004. Download
403. OLÁH SÁNDOR: Adalékok a szociálpolitikai gyakorlatokhoz, 1940 1944. Székelyföld, 2001/11. 106 118. Download
404. OLÁH SÁNDOR: Egy székely falu vendégmunkás-potenciálja. In uő: Falusi látleletek. ProPrint, Csíkszereda, 2004. Download
405. OLÁH SÁNDOR: Földhasználat és nemzeti bűn. Limes, 2006/2. 119 128. Download
406. OLÁH SÁNDOR: Gyakorlati gondolkodásmód és megmerevedett etatizmus. Korall, 2004/18. 98 112. Download
407. OLÁH SÁNDOR: Kedvezmények és konfliktusok kora. Gazdasági változások Csík vármegyében 1940 1944 között. In Uő: Kivizsgálás. Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 2008. 10 216. Download
408. OLÁH SÁNDOR: Két székely falu vendégmunkás-potenciálja. In uő: Falusi látleletek. ProPrint, Csíkszereda, 2004. Download
409. OLÁH SÁNDOR: Kormányzati fejlesztések a Székelyföldön 1940 1944. In ... ahol a határ elválaszt. Trianon és következményei a Kárpát medencében. Szerk.: Pásztor Cecília. Nagy Iván Történeti Kör Nógrád Megyei Levéltár, Balassagyarmat Várpalota, 2002. 378 396. Download
410. OLÁH SÁNDOR: Modernizációs törekvések a Székelyföldön, 1940 1944. In Nemzet a társadalomban. Szerk.: Fedinec Csilla. Teleki László Alapítvány, Budapest, 2004. 133 150. Download
411. OLÁH SÁNDOR: Székelyföldi szövetkezetek 1940 1944 között. In Szövetkezetek Erdélyben és Európában. Szerk.: Somai József. Romániai Magyar Közgazdász Társaság, Kolozsvár, 2007. 275 298. Download
412. OLÁH SÁNDOR: Vidékfejlesztés Csík és Udvarhely megyékben 1940 1944 között. Székelyföld, 2003/7. 95 111. Download
413. OLAJOS DOMOKOS: Az erdélyi magyarság politikai módszerei. Napkelet, 1922. március 15., 3. sz., 305 307. Download
414. OSGYÁNI GÁBOR: Újra magyarok lettünk, gondolatok a magyar világ gyimesi emlékeiről. Pro Minoritate, 2003. tél, 174 194. Download
415. OSVÁT KÁLMÁN. Válogatta, szerkesztette és az előszót írta Kuti Márta: Motívumok Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2000 Download
416. PAÁL ÁRPÁD: A magyarság világnézete. Napkelet, 1920/7, 385 389. Download
417. PÁL JÁNOS: Zsidókérdés a Magyarországi Unitárius Egyház nemzet- és egyházépítő stratégiájának tükrében (1940 1944). I II. In: Keresztény Magvető 2009. 3. (115) 381 320. és 2009. 4. (115) 531 560. Download
418. PÁL-ANTAL SÁNDOR: A marosvásárhelyi utcák, közök és terek történeti névtára Mentor kiadó, 1997 Download
419. PÁLL LAJOS: Fényimádók Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1970 Download
420. PAPP Z. ATTILA: A romániai magyar sajtónyilvánosság a kilencvenes években. A működtetők világa (doktori disszertáció, Eötvös Lóránd Tudományegyetem) Download
421. PÁSZTOR GYÖNGYI: A névtelen hely: slumosodás Kolozsvár egyik átmeneti övezetében. WEB, 11/2003. május, 15 20. Download
422. PÁSZTOR GYÖNGYI: Slumosodás és elszegényedési folyamatok Kolozsváron. Erdélyi Társadalom, 2003/1, 51 66. Download
423. PATAKI JÓZSEF: Anjou királyaink és a két román vajdaság Gróf Teleki Pál Tudományos Intézet, Kolozsvár, 1944 Download
424. PÉNTEK JÁNOS, SZABÓ ATTILA: Ember és növényvilág. Kalotaszeg növényzete és népi növényismerete Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1985 Download
425. PÉTER IZABELLA: A Gyulafehérvári Püspökség keresztelési politikája a holokauszt idején. In: Székelyföld 2012. 2. (16) 118-133. Download
426. PÉTER LÁSZLÓ: Elszegényedés és szegregálódás egy ipari kisvárosban. WEB, 11/2003. május, 21 28. Download
427. PÉTER LÁSZLÓ: Romák, szegények, senkik vagyunk . Elemzési kísérlet egy szegény roma közösség etnikai identitásépítő stratégiáiról. Erdélyi társadalom, 2005/1, 29 52. Download
428. PÉTER LÁSZLÓ: Új szegények túlélési stratégiái. Erdélyi Társadalom, 2003/1, 25 50. Download
429. PÉTER LÁSZLÓ: Vázlatok a szegénység szociológiájához. Kolozsvári Egyetemi Kiadó, Kolozsvár, 2006, Ötödik fejezet: Mi a szegénység? 129 150. Download
430. PETI LEHEL: A csángómentés szerkezete és hatásai az identitásépítési stratégiákra. In Jakab Albert Zsolt Szabó Árpád Töhötöm (szerk.): Lenyomatok 5. Fiatal kutatók a népi kultúráról. KJNT, Kolozsvár, 2006. 129 155. Download
431. PETI LEHEL: Tejpénz a bankkártyán. Reprivatizáció, dekollektivizálás és mezőgazdasági specializáció egy Kis-Küküllő menti agrártelepülésen. In Szabó Á. Töhötöm (szerk.): Lenyomatok Fiatal kutatók a népi kultúráról. KJNT, Kolozsvár, 2004. Download
432. PETI LEHEL: Vallási mozgalom a Bákó környéki falvakban. In: Kinda István Pozsony Ferenc (szerk.): Adaptáció és modernizáció a moldvai csángó falvakban. Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár, 2005. 157 192. Download
433. Plamenatz, John: A nacionalizmus két típusa. In Bretter, Zoltán és Deák, Ágnes (szerk.): Eszmék a politikában: a nacionalizmus. Tanulmány Kiadó, Pécs, 1995, 52 67. Download
434. POSEWITZ TIVADAR: Petroleum és aszfalt Magyarországon A Magyar kir. Földtani intézet évkönyve. XV. kötet, 4. (záró) füzet Download
435. POZSONY FERENC: A moldvai csángók érdekvédelmi törekvései 1989 után. Korunk. 3. f. XIV. évf. (2003) 9. sz. 3 20. Download
436. POZSONY FERENC: A moldvai csángó-magyar falvak társadalomszerkezete. Pro Minoritate. (2003) Nyár. 142 165. Download
437. POZSONY FERENC: Etnokulturális folyamatok a moldvai csángó falvakban. In: Katona Judit Viga Gyula (szerk.): Az interetnikus kapcsolatok kutatásának újabb eredményei. Herman Ottó Múzeum. Miskolc, 1996. 173 179. Download
438. RANDOLPH L. BRAHAM: Romanian Nationalists and the Holocaust: The Drive to Refurbish the Past. Jewish Studies at the Central European University I, Budapest, 2000, 11 26. Download
439. RAVASZ LÁSZLÓ: A székely lélek. Erdélyi Helikon, 1932/1, 25 30. Download
440. RAVASZ LÁSZLÓ: Erdély. Pásztortűz, 1940/8 9, 368 372. Download
441. Redactori: BÁRDI NÁNDOR, VERES PÉTER: Fizionomia etnică şi confesională fluctuantă a regiunii carpato-balcanice şi a Transilvaniei Asociaţia Culturală Haáz Rezső, Odorheiu Secuiesc, 1996 Download
442. Redactori: BÁRDI NÁNDOR, VERES PÉTER: Legea privind drepturile minorită ilor na ionale şi etnice din Ungaria (1993) Date de apari ie: Asocia ia Culturală Haáz Rezső, Odorheiu Secuiesc, n.d. Download
443. REMÉNYIK SÁNDOR: Egység. Pásztortűz, 1921. I. kötet, 16. sz., 659 660. Download
444. REMÉNYIK SÁNDOR: Magunk reviziója Pásztortűz, 1931/5, 100 102. Download
445. Renan, Ernest: Mi a nemzet? In Bretter Zoltán és Deák Ágnes (szerk.): Eszmék a politikában: a nacionalizmus. Tanulmány Kiadó, Pécs, 1995. 171 187. Download
446. Renner, Karl: Az ausztriai nemzetek harca az államért. (Részletek) In Zalai Edvin (szerk.): A nemzeti kérdésről: a nemzeti kérdés lenini elméletének kialakulása 1896 1914. Kossuth Kk., Budapest, 1988. 89 109. Download
447. REVENGA, ANA RINGOLD DENA TRACY, MARTIN WILLIAM: Powerty and Ethnicity. A Cross-Country Study of Roma Poverty in Central Europe. World Bank Technical Paper no. 531. November 2002. Download
448. RÍZ ÁDÁM: Az 1990 óta született autonómiakoncepciók összehasonlítása (1.). In: Korunk, 2000. 1 sz., [http://www.hhrf.org/korunk/0001/1k19.htm] Download
449. RMDSZ: Törvény a romániai nemzeti kisebbségek jogállásáról (2005, RMDSZ) Törvény a romániai nemzeti kisebbségek jogállásáról. In: Magyar Kisebbség, 2005. 1-2 sz., [http://www.jakabffy.ro/magyarkisebbseg/pdf/2005_1-2_9.pdf] Download
450. RMDSZ-SZKT: Törvény a nemzeti kisebbségekről és autonóm közösségekről (1993, RMDSZ SZKT) RMDSZ: Törvény a nemzeti kisebbségekrôl és autonóm közösségekről. In: Magyar Kisebbség, 1997. 1-2. sz., [http://www.jakabffy.ro/magyarkisebbseg/index.php?action=cimek&lapid=6&cikk=M970129.htm] Download
451. RODION MARKOVITS: Sibirische Garnison Kriterion verlag, Bukarest, 1979 Download
452. ROSKA MÁRTON: A Torma Zsófia-gyűjtemény az Erdélyi Nemzeti Múzeum érem- és régiségtárában Gróf Teleki Pál Tudományos Intézet, Minerva Irodalmi és Nyomdai Műintézet RT., 1941 Download
453. SALAT LEVENTE: A liberalizmus és az autonómia viszonyáról kisebbségi nézőpontból. In: Autonómia, liberalizmus, szociáldemokrácia. Fejtô Ferenc, Salat Levente, Ludassy Mária, Egry Gábor és Bognár Zoltán írásai. Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány, Budapest, 2006, [http://eokik.hu/publikaciok/Kotetek/K8 Download
454. SALAT LEVENTE: Autonómiák évadja Erdélyben. In: Krónika, 2004. január 10-11., [http://erdely.ma/autonomia.php?id=4108&autoid=9362&year=2004&month=01&day=11&what=archivum] Download
455. SALAT LEVENTE: Javaslat a romániai magyar kisebbségi társadalom intézményes keretének megreformálására Magyar Kisebbség, 2002/1, 218 226. Download
456. SALAT LEVENTE: Kisebbségi magyar jövőképek esélyei és buktatói Erdélyben Kisebbségkutatás, 2003/3., 547 573. Download
457. Salat Levente, Stefano Bottoni, Novák Zoltán, Olti Ágoston, Lázok Klára, Nagy Mihály Zoltán, László Márton: A jelentés a magyar kisebbség történetére vonatkozó része (III. fejezet) (román nyelvű változat) Download
458. SAMUELIS KLEIN: Dictionarium valachico-latinum Gróf Teleki Pál Tudományos Intézet, Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest, 1944
Bevezető tanulmánnyal közzéteszi: Gáldi László. Download
459. SÁNDOR GÁBOR: A hóstátiak szénavontatása Minerva Irodalmi és Nyomdai Műintézet R.-T., Kolozsvár, 1944 Download
460. SÁNDOR KLÁRA: National feeling or responsibility: The case of the Csángó language revitalization. Multilingua, 2000/1 2. 142 168. Download
461. SÁNDOR PETŐFI: Gedichte Kriterion Verlag, Bukarest, 1975 Download
462. SÁRÁNDI TAMÁS: Észak Erdély 1940 1944 közötti története a román történetírásban. Limes, 2006/2. 131 137. Download
463. SEBESTYÉN ELEMÉR SZABÓ PÉTER: Sebestyén Elemér Szabó Péter: Észak Erdély és Székelyföld magyar katonai közigazgatás alatt (1940 szeptember november). Századok, 2008/6. 1383 1420. Download
464. SEBESTYÉN KÁLMÁN: Román iskola Észak Erdélyben 1940 44. Limes, 1998/4. 167 171. Download
465. SEBESTYÉN MIHÁLY: A meggyökerezéstől az emancipációig. In: Korunk 1991. 8. (2) 933 940. Download
466. Semlyén István: 11. Országos és nemzetiségi népességgyarapodás. In Korunk Évkönyv, 1980. Kolozsvár, 1980. 41 87. Download
467. Semlyén István: 14. Ember és emberiség a népözön korszakában. In Korunk Évkönyv, 1983. Kolozsvár, 1983. 204 216. Download
468. Semlyén István: 3. A világélelmezés néhány koordinátája. Korunk, 1967/3. 423 430. Download
469. SEMLYÉN ISTVÁN: Hétmilliárd lélek Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1980 Download
470. SEN, AMARTYA: The Political Economy of Targeting. In D Van de Walle, K Nead (eds): Public Spending and the Poor: Theory and Evidence. Johns Hopkins University Press. 1995 11 24. Download
471. Schöpflin György: Ráció, identitás és hatalom. Regio, 1998. 2., 3 32. Download
472. Siey s: Mi a harmadik rend. In Hahner Péter (szerk.): A nagy francia forradalom dokumentumai. Osiris Kiadó, Budapest, 1999, 36 43. Download
473. SIMON ZSUZSA: Erdély köz és szakigazgatása a második bécsi döntés után. Regio, 1995/4. 60 82. Download
474. SIPOS DOMOKOS: Vajúdó idők küszöbén. Elbeszélések, költemények Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1973 Download
475. Smith, Anthony D.: A nacionalizmus és a történészek. Regio, 2000. 2., 5 33. Download
476. Smith, Anthony D.: A nacionalizmus. In Bretter, Zoltán és Deák, Ágnes (szerk.): Eszmék a politikában: a nacionalizmus. Tanulmány Kiadó, Pécs, 1995. Download
477. Smith, Anthony D.: Kiválasztott népek: miért maradnak fenn egyes népcsoportok? In Bretter, Zoltán és Deák, Ágnes (szerk.): Eszmék a politikában: a nacionalizmus. Tanulmány Kiadó, Pécs, 1995, 27 51. Download
478. Smith, Anthony D.: Nacionalizmus és a millenium. Café Bábel, 1993. 4., 15 25. Download
479. SPECTATOR: Az erdélyi helyezkedés. Erdélyi Helikon, 1928/3, 277 279. Download
480. SPECTATOR: Vajudó Európa. Erdélyi Helikon, 1928/3, 277 279. Download
481. STEFANO BOTTONI: Sztálin a székelyeknél. A Magyar Autonóm Tartomány története (1952 1960) Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 2008 Download
482. STEFANO BOTTONI (főszerk.): Az 1956-os forradalom és a romániai magyarság (1956 1959) Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 2006 Download
483. STEWART, MICHAEL: Introduction: The Lowest of the Low, and Conclusion: Marginality. Resistance, and Ideology . In The Time of the Gypsies. Boulder: Westview, 1997,1 13 and 232 246. Download
484. SÜTŐ ANDRÁS: Un leagăn pe cer Editura Kriterion, Bucuresti, 1972 Download
485. SZABÉDI LÁSZLÓ: A magyar nyelv őstörténete Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1974 Download
486. SZABÉDI LÁSZLÓ: Telehold * Veér Anna alszik Irodalmi Könyvkiadó, Bukarest, 1967 Download
487. SZABÓ Á. TÖHÖTÖM: Informális technikák a hagyományos gazdálkodásban. In uő (szerk.): Lenyomatok. Fiatal kutatók a népi kultúráról. 2. KJNT, Kolozsvár, 2003. 105 126. / Kriza Könyvek 19./ Download
488. SZABÓ Á. TÖHÖTÖM: Közösség és intézmény. Stratégiák a lónai hagyományos gazdálkodásban. KJNT, Kolozsvár, 2002. /Kriza Könyvek 11./ Download
489. SZABÓ DÉNES (bevezetéssel ellátta és hasonmásban közzéteszi): Apor Kódex. Codices Hungarici II. Erdélyi Tudományos Intézet, Kolozsvár, 1942 Download
490. SZABÓ IMRE: A magyarságkutatás bírálatához. Korunk, 1940/1, 31 36. Download
491. SZABÓ ISTVÁN: Patriotizmus, nacionalizmus. Erdélyi Helikon, 1941/11, 745 746. Download
492. SZABÓ ISTVÁN: Ugocsa megye Magyar Tudományos Akadémia, Budapest, 1937 Download
493. SZABÓ JÓZSEF JÁNOS: Határőrizet és határvédelem a Keleti Kárpátokban 1940 1944 között. In A hadi történet kútfeje minden hadtudománynak Tanulmányok Ács Tibor tiszteletére. .Szerk.: Szabó János. Hadtörténeti Múzeum, Budapest, 2007. 279 299. Download
494. SZABÓ KÁROLY (szerk.): Székely oklevéltár IV. Kötet, 1264 1707. Kiadja a Székely történelmi pályadíj-alap felügyelő bizottsága, Ajtai K.Albert Könyvnyomda, Kolozsvár, 1895 Download
495. SZABÓ T. ATTILA (a szerkesztésért és a kiadásért felel): Az Erdélyi Tudományos Intézet évkönyve 1944 Minerva Irodalmi és Nyomdai Műintézet R. T., Kolozsvár, 1945 Download
496. SZABÓ T. ATTILA (szerk.): Emlékkönyv Kelemen Lajos hetvenedik születése napjára Az Erdélyi Tudományos Intézet Kiadása, Kolozsvár, 1947 Download
497. SZABÓ T. ATTILA, GERGELY BÉLA (közzéteszi): A kolozsmegyei Borsavölgy helynevei Erdélyi Tudományos Intézet, Minerva Irodalmi és Nyomdai Műintézet RT., Kolozsvár, 1945 Download
498. SZÁDECZKY LAJOS (szerk.): Székely oklevéltár VI. Kötet. 1603 1698. A Székely történelmi pályadíj-alap felügyelő bizottsága, Ajtai K. Albert Könyvnyomdája, Kolozsvár, 1897 Download
499. SZÁDECZKY LAJOS (szerk.): Székely oklevéltár VII. Kötet, 1690-1750. A Székely történelmi pályadíj-alap felügyelő bizottsága, Kolozsvár, 1898 Download
500. SZARKA LÁSZLÓ: Szlovák nemzeti fejlődés magyar nemzetiségi politika 1867 1918 Kalligram Könyvkiadó A Magyar Köztársaság Kulturális Intézete, Pozsony, 1999 Download
501. SZÁSZ ALPÁR ZOLTÁN: A romániai magyar kisebbség részvétele a hatalomgyakorlásban: 1990 2001. In Veres Valér Gyarmati Zsolt (szerk.) RODOSZ Tanulmányok III. Társadalom- és humán tudományok. Kolozsvár, 2003, Kriterion. 11 31. p. Download
502. SZÁSZ ALPÁR ZOLTÁN: Recent Developments in Romanian Political Life (A tanunlmány egy változata megjelent a Monica Robotin Salat Levente (eds.): Managing Diversity in Post-Communist Europe. Minorities in Government in Macedonia, Romania and Slovakia. Budapest, 2003, CEU Press kötetben.) Download
503. SZAVÁRI ATTILA: Magyar berendezkedés Észak Erdélyben (1940 szeptember 1941 április). Magyar Kisebbség, 2004/4. 272 304. Download
504. SZÉKELY ISTVÁN: A belső választások és az RMDSZ hatalmi szerkezetének összefüggései In Magyar Kisebbség 2000/1, pp. 77 84. Download
505. SZÉKELY ISTVÁN: Választottunk Az 1990-es és 1992-es parlamenti, valamint az 1992-es önkormányzati választások megyei eredményeinek értékelése. In Magyar Kisebbség 1996/2, pp. 15 70. Download
506. SZÉKELY ISTVÁN GERGŐ: A romániai magyar szavazók választói magatartása In Bodó Barna (szerk.): Romániai Magyar Évkönyv 2004 2005, Temesvár, 2005, Szórvány Alapítvány Marineasa Könyvkiadó, pp. 49 92. Download
507. SZÉKELY ZOLTÁN: A komollói erődített római tábor. Jelentés a Székely Nemzeti Múzeum 1942. évi ásatásáról Gróf Teleki Pál Tudományos Intézet, Kolozsvár, 1943 Download
508. SZEKFŰ GYULA: Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez. Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest, 1926. Download
509. SZEKFŰ GYULA (szerkesztette és a történeti bevezető tanulmányt írta): Iratok a magyar államnyelv kérdésének történetéhez 1790 1848. Budapest, Magyar Történelmi Társulat, 1926 Download
510. SZEMLÉR FERENC: Udvarhelyi Odüsszeia Kriterion Könyvkiadó, Bukarest 1971 Download
511. SZENCZEI LÁSZLÓ: A transzilvanizmus és a bölcseleti magasiskola. Korunk, 1938/4, 347 349. Download
512. SZENCZEI LÁSZLÓ: Néhány szó a liberalizmusról. Hitel, 1937/1, 66 70. Download
513. SZENCZEI LÁSZLÓ: Scrum si pajură Editura Kriterion, Bucuresti, 1975 Download
514. SZENTIMREI JENŐ: Magyar kötelesség. Napkelet, 1920/1, 129 133. Download
515. szerkesztette DR. KÓS KÁROLY, DR. FARAGÓ JÓZSEF: Népismereti dolgozatok 1980 Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1980 Download
516. szerkesztette DR. KÓS KÁROLY, DR. FARAGÓ JÓZSEF: Népismereti dolgozatok 1981 Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1981 Download
517. szerkesztette DR. KÓS KÁROLY, DR. FARAGÓ JÓZSEF: Népismereti dolgozatok 1983 Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1983 Download
518. szerkesztette Dr. KÓS KÁROLY, Dr. FARAGÓ JÓZSEF: Népismereti dolgozatok 1994 Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1994 Download
519. SZILÁGYI ANDRÁS: Új pásztor. Az idő katonái Állami Irodalmi és Művészeti Kiadó, Bukarest, 1955 Download
520. SZILÁGYI N. SÁNDOR: Mi-Egy-Más. Közéleti írások Kalota Könyvkiadó, Kolozsvár, 2003 Download
521. SZILÁGYI SÁNDOR: Erdélyország története tekintettel mivelődésére. I. és II. kötet Heckenast Gusztáv, Pest, 1866 Download
522. SZNT: Székelyföld autonómiastatútuma (2003, Székely Nemzeti Tanács) Székelyföld autonómiastatútuma. Székely Nemzeti Tanács, 2003,[http://www.emnt.org/dokumentumok/teruleti-szekelyfold_autonomia_statutuma-sznt.doc] Download
523. SZŐCS GÉZA: Nemzetiségi törvénytervezet-csomag (1991, Szőcs Géza) Törvénytervezet a nemzeti, etnikai, nyelvi közösségekről és az ezekhez tartozó személyekről. In: Magyar Kisebbség, 1997. 1-2. sz., [http://www.jakabffy.ro/magyarkisebbseg/index.php?action=lsz&lapid=6] Download
524. SZŐCS GÉZA: Te mentél át a vizen? Versek Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1975 Download
525. Tamás Gáspár Miklós: A teória esélyei. Esszék, bírálatok Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1975 Download
526. Tamás Irén: 17. Életvitel a szováti családban. In Korunk Évkönyv, 1986. Kolozsvár, 1986. 173 184. Download
527. TAMÁS LAJOS: Fogarasi István kátéja. Fejezet a bánsági és hunyadmegyei ruménség művelődéstörténetéből Gróf Teleki Pál Tudományos Intézet, Kolozsvár, 1942 Download
528. TAMÁS LAJOS (szerkesztette és a kiadásért felel): Az Erdélyi Tudományos Intézet évkönyve 1943. I. kötet Minerva Irodalmi és Nyomdai Műintézet R. T., Kolozsvár, 1944 Download
529. TAMÁS LAJOS (szerkesztette és a kiadásért felel): Az Erdélyi Tudományos Intézet Évkönyve, 1943. II. kötet Minerva Irodalmi és Nyomdai Műintézet R. T., Kolozsvár, 1944 Download
530. Tamir, Yael: Nemzeti identitásválasztás és a kultúrához való jog. Kellék, 2001, 17. 57 80. Download
531. TÁNCZOS VILMOS: Deákok (parasztkántorok) moldvai magyar falvakban. Erdélyi Múzeum. LVII. évf. (1995) 3 4. 82 98. Download
532. TÁNCZOS VILMOS: Hányan vannak a moldvai csángók? Magyar Kisebbség. III. évf. (1997) 1 2. sz. 370 390. Download
533. TÁNCZOS VILMOS: Szappan a kredenc sarkán, avagy a csángókérdés tudománya és politikája. Kisebbségkutatás. X. évf. (2001) 1. sz. 53 62. Download
534. TAVASZY SÁNDOR: A szellemi szabadság tisztelete a kultúrpolitikában. Pásztortűz, 1922. I. kötet, 22. sz., 557 559. Download
535. TAVASZY SÁNDOR: A szociális és gazdasági törekvések theologiai-etikai megitélése (A szocializmus és a kommunizmus). Minerva. Irodalmi és Nyomdai Műintézet Részvénytársaság Kiadása, Cluj Kolozsvár, 1931. Download
536. TAVASZY SÁNDOR: A világnézeti irányok és alapproblémák. I. A világnézet belső képe. Pásztortűz, 1921, II. kötet, 29. sz., 551 553. Download
537. TAVASZY SÁNDOR: Az erdélyi szellem új hajnala. Pásztortűz, 1940/8 9, 365 367. Download
538. TAVASZY SÁNDOR: Az irodalom mint nemzeti létforma. Pásztortűz, 1938/1, 1 3. Download
539. TAVASZY SÁNDOR: Az új magyar gondolkozásmód következményei. Hitel, 1942/6, 327 332. Download
540. TAVASZY SÁNDOR: Nemzeti létünk kérdései. A felelőtlen bírálgatás. Pásztortűz, 1936/6, 107. Download
541. TAVASZY SÁNDOR: Nemzeti létünk kérdései. A pártos ház. Pásztortűz, 1936/1, 1. Download
542. TAVASZY SÁNDOR: Nemzeti létünk kérdései. A prófétai nemzetszemlélet. Pásztortűz, 1936/21, 435. Download
543. TAVASZY SÁNDOR: Nemzeti létünk kérdései. Az érdektelenség bűne. Pásztortűz, 1936/2 3, 27. Download
544. TAVASZY SÁNDOR: Új népiség. Pásztortűz, 1940/1, 1 4. Download
545. TAVASZY SÁNDOR: Világnézeti kérdések. Füssy József Irodalmi és Könyvnyomdai Műintézete, Turda Torda, 1925. Download
546. TÉGLÁS GÁBOR: A rómaiak bányászati technicája az Erdélyi Érczhegység leletei szerint Az Erdélyi Muzeum Értesítője, 1894. 323 33l. Download
547. TIBORI SZABÓ ZOLTÁN: Auschwitz-jegyzőkönyvek: Kikhez jutottak el és mikor? In: Braham, Randolph L. (szerk.): Tanulmányok a holokausztról V.. Balassi Kiadó, Budapest, 2011. 172 202. Download
548. TILKOVSZKY LORÁNT: Revízió és nemzetiségpolitika Magyarországon (1938 1941) Akadémiai Kiadó, Budapest, 1967 Download
549. TOLNAI GÁBOR: Erdély magyar irodalmi élete Prometheus-nyomda és könyvkiadó, Szeged, 1933 Download
550. TOMA STEFÁNIA: Az én cigányom. Informális gazdasági kapcsolatok cigányok és magyarok között. Erdélyi társadalom, 2005/1, 53 70. Download
551. TORÓ T. TIBOR: A Székelyföld autonómia statútuma tervezetének módosulása a Parlamenthez való benyújtása előtt. In: Magyar Kisebbség, 2004. 1-2 sz. [http://www.jakabffy.ro/magyarkisebbseg/pdf/2004_1-2_20_toro.pdf] Download
552. TORÓ T. TIBOR: Az RMDSZ kormánykoalíciós szerepvállalása: zsákutca vagy kiút egy hatékonyabb politikai érdekképviselet felé? Magyar Kisebbség, 1998/1., 222 251. Download
553. TORÓ T. TIBOR: Szövetségi belső választások: egyszerű tisztújítás vagy az erdélyi magyar parlamentarizmus rehabilitációjának kísérlete Magyar Kisebbség, 1999/4., 153 164. Download
554. TÓTH BARTOS ANDRÁS: Szociális gondozás Háromszéken 1940 1944 között. Acta Siculica, 2007. 515 526. Download
555. TÓTH JUDIT: Autonómia: az államhatalom demokratikus lebontása. In: Magyar Kisebbség, 2004. 1-2 sz. [http://www.jakabffy.ro/magyarkisebbseg/pdf/2004_1-2_15_toth.pdf] Download
556. TÓTH-BARTOS ANDRÁS: Észak Erdély reintegrációjának kérdése a második bécsi döntés után. Magyar Kisebbség, 2005/3 4. 401 413. Download
557. TÓTH-BARTOS ANDRÁS: Háromszék vármegye gazdaságának fejlesztésére tett próbálkozások 1940 1944 között. Limes, 2006/2. 107 116. Download
558. TOWNSEND, PETER: Conceptualising Poverty. In Z. Ferge and S. Miller (eds) Dynamics of Deprivation. Aldershot: Gower, 1987, pp. 31 44. Download
559. TOWNSEND, PETER: The Concept of Poverty. Heinemann: London, 1970. Chapter 5. Measures of Income and Expenditure as Criteria of Poverty 100 112. Download
560. Trebici, Vladimir: 1. Tranziţia demografică în România. Viitorul Social, 1978/2. 335 344. Download
561. Trebici, Vladimir: 2. Este necesară o politică demografică în România? Revista de Cercetări sociale, 1994/2. 47 58 Download
562. (összeállította: UDVARDY FRIGYES): Kettős állampolgársággal kapcsolatos cikkek a romániai magyar nyelvű sajtóban (2003. augusztusától) Download
563. VADKERTY KATALIN: A kitelepítéstől a reszlovakizációig. Trilógia a csehszlovákiai magyarság 1945 1948 közötti történetéről Kalligram Könyvkiadó, Pozsony, 2007 Download
564. VAJKAI AURÉL: Népi orvoslás a Borsavölgyében Erdélyi Tudományos Intézet, Nagy Jenő és Nagy Sándor Könyvnyomdája, Kolozsvár, 1943 Download
565. VARGA ATTILA: Autonómia - mint politikai beszédtéma, mint társadalmi igény, mint közjogi állapot. In: Magyar Kisebbség, 2004. 1-2 sz. [http://www.jakabffy.ro/magyarkisebbseg/pdf/2004_1-2_16_varga.pdf] Download
566. VARGA ATTILA: Autonómiaformák. Lehetőségek és következmények. In: A Hét, 1995. 28. sz. 10. old. Download
567. Varga E. Árpád: 3. Az erdélyi magyarság asszimilációs mérlege a XX. század folyamán. Regio, 2002/1. Download
568. VARGA E. ÁRPÁD: Fejezetek a jelenkori Erdély népesedéstörténetéből Püski, Budapest, 1998 Download
569. Várhegyi István: 10. Város és etnikum. In Korunk Évkönyv, 1980. Kolozsvár, 1980. 173 186. Download
570. VÁRI ATTILA: A véges nap Irodalmi könyvkiadó, Bukarest, 1967 Download
571. VARJAS BÉLA (közzéteszi): XVI. századi magyar orvosi könyv Gróf Teleki Pál Tudományos Intézet, Sárkány Nyomda RT., Kolozsvár, 1943 Download
572. Vasas Samu: 5. Egyke és cifrálkodás. Korunk, 1971/9, 1271 1280. Download
573. Veres Valér: 10. A romániai magyarság termékenysége 1992-2002 között, regionális összehasonlításban. Erdélyi Társadalom, 2004/1. Download
574. Veres Valér: 8. A romániai magyarság létszámcsökkenésének okai a 20. század utolsó negyedében. Korunk, 2002/2 Download
575. Veress Gyula: 1. A Magyar Autonóm Tartomány népmozgalmának egyes kérdései. Korunk, 1957/11. 1478 1483. Download
576. Veress Zoltán: Menetirány. Novellák Irodalmi Könyvkiadó, Bukarest, 1961 Download
577. VERITAS [Gagyi Jenő]: A magyarországi románok egyházi, iskolai, közművelődési, közgazdasági intézményeinek és mozgalmainak ismertetése Uránia könyvnyomda, Budapest, 1908. Download
578. Vetési László: 8. Mobilitás a bürkösiek párválasztásában. In Imreh István (szerk.): Változó valóság. Kriterion, Bukarest, 1978. 73 92. Download
579. VINCZE GÁBOR: Bevezető. A moldvai magyar etnikai csoport a román nemzetépítés árnyékában. In. Uő: (szerk.): Asszimiláció vagy kivándorlás? Források a moldvai magyar etnikai csoport, a csángók modern kori történelmének tanulmányozásához (1860 1989). (A Magyarságkutatás könyvtára XXVII.) Teleki László Alapítvány. Budapest &# Download
580. VITA SÁNDOR: Az egység körül. Hitel, 1944/5, 317 321. Download
581. VITA ZSIGMOND: Európaiság és transzilvánizmus. Pásztortűz, 1927/1, 13 14. Download
582. VÍZI BALÁZS: Autonómia és európai integráció Gondolatok az erdélyi magyar autonómia esélyeiről. In: Magyar Kisebbség, 2004. 1-2 sz. [http://www.jakabffy.ro/magyarkisebbseg/pdf/2004_1-2_17_vizi.pdf] Download
583. VON FR. POŠEPNÝ: II. Studien aus dem Salinengebiet Siebenbürgens Wien, 476 516. Download
584. VON FR. POŠEPNÝ: VII. Studien aus dem Salinengebiet Siebenbürgens Wien, 123 186. Download
585. Walker Connor: Nacionalizmus és politikai illegitimitás. Magyar Kisebbség, 2005/1 2., 232 263. Download
586. Weber, Max: A "nemzet". In uő: Gazdaság és Társadalom: a megértő szociológia alapvonalai 2/3. Közgazdasági és Jogi Kiadó, Budapest, 1996, 27 31. Download
587. Weber, Max: Etnikai közösségi kapcsolatok. In uő: Gazdaság és Társadalom: a megértő szociológia alapvonalai 2/1. Közgazdasági és Jogi Kiadó, Budapest, 1992, 91 107. Download
588. WEISZ TÁDÉ: Az erdélyrészi bányászat rövid ismertetése A m. kir. földtani intézet Évkönyve. IX. kötet, 1891. Download
589. WILSON, WILLIAM JULIUS: The Declining Significance of Race: Blacks and Changing American Institutions. Chicago: University of Chicago Press, 1978, chapter 7: The declining significance of the race, 144 154. Download
590. Wimmer, Andreas Glick Schiller, Nina: Módszertani nacionalizmus és azon túl: nemzetállam-építés, migráció és társadalomtudományok. Magyar Kisebbség, 2005. 3 4. Download
591. ZALABAI ZSIGMOND: Hazahív a harangszó. Ipolypásztó népélete 1918 1945 Download
592. ZILLICH, HEINRICH TAVASZY SÁNDOR: Disputa egy üzenet körül. Pásztortűz, 1934/9, 194 196. Download
593. ZOLTÁN KÁNTOR - NÁNDOR BÁRDI: The Democratic Alliance of Hungarians in Romania (DAHR) in the Government of Romania from 1996 to 2000 Regio, 2002., 188 226. Download
594. ZOLTÁN VERESS: Tobias und Kelemen. Benzi-Bonzi Benedeck. Lumpi, der kümmerling Kriterion Verlag, Bukarest, 1974 Download

595. 13. Tófalvi Zoltán: A Temesváron élő atyhaiak közössége. In Korunk Évkönyv, 1982. Kolozsvár, 1982. 29 38. Download
596. A kettős állampolgárságról szóló viták dokumentumai (Az MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézete, a Teleki László Intézet és a Budapesti Corvinus Egyetem Államigazgatási Kara Nemzetközi Jogi Tanszéke tájékoztató oldala) Download
597. A magyar értelmiségi körökben jelentkező burzsoá-nacionalista befolyások elleni harc néhány problémája. Korabeli fogalmazvány. (Tóth Sándor munkája.) SZTE Társadalomelméleti és Kortörténeti Gyűjtemény, Ms. 4433. Download
598. A romániai magyar nemzetiség. Szerk. Koppándi Sándor, Kriterion, Bukarest, 1981. 521 p. Politikai Tudományok és a Nemzeti Kérdés Tanulmányozásának Intézete, a Romániai Magyar Nemzetiségű Dolgozók Tanácsa. [Vonatkozó tanulmányok.] Download
599. A romániai nemzeti kisebbségek jogállásáról szóló törvénytervezet szakvéleményezése. In: Magyar Kisebbség, 2005. 1-2 sz. [http://www.jakabffy.ro/magyarkisebbseg/pdf/2005_1-2_8.pdf] Download
600. A szóértés előfeltételeiről. [Ankét a nemzedéki, más kifejezési formákkal élő csoportok vitáiról a Korunk szerkesztőségében. Résztvevők: Aradi József, Balla Zsófia, Balogh Edgár, Cs. Gyímesi Éva, Csibi Károly, Domokos Géza, Egyed Péter, Gáll Ernő, Herédi Gusztáv, Juhász András, Könczei Ádám, Molnár Gusztáv, Palotás Dezső, Rácz Győző, Tóth Sándor, Szász János, Szőcs István] Korunk, 1980. 1 2. sz. 41 62. p. Download
601. A társadalmi rend megújítása. Quadragesimo Anno: XI. Pius pápa szociális körlevele. Ismerteti a Majláth-Kör., a katolikus főiskolások Szakosztályának szociális csoportja. I VI. füzet, Cluj-Kolozsvár, Greco nyomda, 1932 1933. 80. Download
602. A Vásárhelyi Találkozó dokumentumaiból. Összeállította Dávid Gyula. Látó, 1998. 7. sz. 78 102. p. [Pálffy Antal: Az iskolai nevelés, az iskolai nevelés reformja, az iskolán kívüli népnevelés. A Vásárhelyi Találkozó jegyzőkönyve. Részlet a Vásárhelyi Találkozó hivatalos jelentéséből.] Download
603. A. Gergely András: Nemzetiség és urbanizáció Romániában. Héttorony, Bp., 1988, 93 p. Download
604. Albrecht Ferenc: A patriarchalizmus. Hitel, 1938. 3. sz. 209 212. Download
605. Albrecht Ferenc: Újabb szempontok a politikai tudományban. Erdélyi Irodalmi Szemle, 1925. 8. sz. 365 369. Download
606. Aradi József: Jegyzetek ifjúságunk beilleszkedési problémáiról. Korunk, 1970. 7. sz. 998 1004. p. Download
607. Aradi József: Mindennapi közlésvilágunk. Tett, 1979. 3. sz. 2 6. p.; 49 51 p. Download
608. Az Erdélyi Párt parlamenti nyilatkozata a délerdélyi kérdésben. (Árvay József országgyűlési képviselő beszéde a külügyi tárca vitájában, 1942. november 30.). In Erdély a magyar képviselőházban. II. kötet, Az Erdélyi Párt kiadása, Kolozsvár, 1943. 55 57. Download
609. Az Erdélyi Tudományos Intézet évkönyve 1942 Minerva Irodalmi és Nyomdai Műintézet R.T., Kolozsvár, 1943 Download
610. Az írói közösség nyilatkozata. Erdélyi Helikon, 1942. 9. sz. 596 604. Download
611. Babits Mihály: Európaiság és regionálizmus. Erdélyi Helikon, 1930. 1. sz. 3 6. Download
612. Balázs András: A néprajzkutatás helyzete. Egy kerekasztal-értekezlet tanulságai. Igaz Szó, 1969. 8. sz. 348 353. p. Download
613. Balázs Ferenc: Gandhi. Erdélyi Helikon 1932. 4. sz. 236 242. Download
614. Balázs Ferenc: Megkötöttség és szabad akarat. Erdélyi Helikon, 1937. 6. sz. 395 404. Download
615. Balázs Sándor: Identitástudatunk zavarai. [1988] Kriterion, Bukarest, 1995, 400 p. Download
616. Balázs Sándor: Szociológia és nemzetiségi önismeret. Politikai Kiadó, Bukarest, 1979, 263 p. Download
617. Bartók György: Erdély lelke irodalmában. Pásztortűz, 1925. 7. sz. 343 345. Download
618. Bartók György: Háborús béke. Pásztortűz, 1921. 19. sz. 755 758. Download
619. Benkő Samu: Az erdélyiségtudat változásai. Toleráns nemzeti kultúrák. Korunk, 1991. 10. sz. 1210 1212. Download
620. Berde Mária: Vallani és vállalni. Erdélyi Helikon, 1929. 2. sz. 623 625. Download
621. Biró A. Zoltán: Egy szemlélet esélyei. Tett, 1988. 4. sz. 9 12. p. Download
622. Biró A. Zoltán: Intézmény képviselet civil társadalom. (Gáll Ernő, Veress Károly, D. Lőrincz József, Magyari Vincze Enikő, Magyari Nándor László hozzászólásaival). Átmenetek, 1990, 1. sz. 5 19. p. Download
623. Biró Béla: A transzilvanizmus időszerűsége. Európai Idő, 1991. 13. sz. Download
624. Bíró Sándor: A kisebbségi magyar nevelés problémái. Erdélyi Fiatalok, 1937. III. 3 5. Download
625. Biró Zoltán: Az idegen lakás. Tett, 1981. 2. sz. 49 51. p. Download
626. Biró Zoltán: Beszéd és környezet. Kriterion, Bukarest, 1984, 223 p. Download
627. Biró Zoltán: Család jövőkép esély. 13 14 éves tanulók értékorientációs hálózatának szövegnyelvészeti elemzése. Korunk Évkönyv, 1982, 196 204. Újrakiadva in Bíró Zoltán: Beszéd és környezet. Tanulmányok az anyanyelvhasználat köréből. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1984. 128 146. Download
628. Biró Zoltán: Elsikkadt jelentések. Tett, 1980. 1 2. sz. 50 52. p. Download
629. Biró Zoltán: Fent lent. Tett, 1982. 3. sz. 36 40. p. Download
630. Biró Zoltán: Otthonosság és változás. Tett, 1985. 1. sz. 34 37. p. Download
631. Biró Zoltán: Vizuális környezet, vizuális kultúra Tett, 1986. 2. sz. 9 14. p. Download
632. Cs. Gyímesi Éva: Egy létszimbólum színe és visszája. Életünk, 1985. 1. sz. 49 59. Download
633. Cs. Gyimesi Éva: Helyzet és helyzettudat. Előadás a Limes-körben 1986. nov. 10-én. (Közölve a hozzászólásokkal együtt: Transzcendens remény. A Limes-kör dokumentumai. 1985 1989. Csíkszereda 2004); Download
634. Cs.Gyimesi Éva: Gyöngy és homok. Ideológiai értékjelképek az erdélyi magyar irodalomban. Kriterion, Bukarest, 1992. (Századunk) Download
635. Császár Károly: Az erdélyi magyar tudományosság problémája. Erdélyi Helikon, 1930. 5. sz. 380 384. p. Download
636. Cseke Gábor Dali Sándor Elekes Ferenc Fejér László Szekeres Lajos: Három falu ifjúsága 1967-ben. Csíki szociográfia. Korunk, 1967. 8. sz. 1089 1100. p. Download
637. Cseke Péter: Népi kultúránk tudományos műhelyei. In Horváth Andor (szerk.): Haza, szülőföld, nemzetiség. A Hét évkönyve 1978. Bukarest, 1978. 269 279. Download
638. Cseke Péter: Szociográfiai riportok az Igaz Szóban. In uő.: A magyar szociográfia erdélyi műhelyei. Magyar Napló, Budapest, 2008, 150 159. p. Download
639. Csűrös Miklós: Vegyes házasságok Erdély városaiban. Kisebbségvédelem, 1938. 2 3. sz. 32 37. p. Download
640. Dávid László: Van-e szükség újabb keretre ifjúságunk nevelésében? Erdélyi Iskola, 1937/38, 7 8. sz. 413 416. Újra kiadva: In Ozsváth Judith (szerk.): Erdélyi iskola. Antológia, repertórium. Státus kiadó, Csíkszereda, 2003, 186 Download
641. Demény Lajos: Nemzetiségtörténeti kutatás a szocialista Romániában. A Hét, 1980. 32. sz. 3 4. p. Download
642. Demény Lajos: Nemzetiségtörténeti munkaprogram. Korunk 1971. 8. sz. 1129 1132. p. Download
643. Demeter Béla: Hogyan tanulmányozzam a falu életét? Szociológiai kérdőív falu-munkásoknak. Erdélyi Fiatalok, Cluj-Kolozsvár, 1931, 32 p. Erdélyi Fiatalok Falu Füzetei. Download
644. Dózsa Endre: Transsylvanismus. Erdélyi Lapok, 1910. 89 91. Download
645. Dr. Tavaszy Sándor: Az erdélyi sajátosságok világnézetünkben. 1925. 2. sz. 21. p. Download
646. Dr. Tavaszy Sándor: Mi közünk nekünk Kanthoz? Pásztortűz, 1924. 8. sz. 13 14. p. Újrakiadva in uő: Világnézeti kérdések. Füssy József Irodalmi és Könyvnyomdai Műintézete, Turda Torda, 1925, 23 26. Download
647. Egyed Péter: A kommunikáció és hiánya. Tett, 1979. 3. sz. 30 32. p. Download
648. Echinox-alakzatok. Egy diáklap tíz éve a tárgyakban, a terekben és az emlékezetben. [A Hét kolozsvári fiókszerkesztőségének ankétja. Keszthelyi András szerkesztésében, lejegyezte Rostás Zoltán, résztvevők: Aradi József, Bréda Ferenc, Bretter Zoltán, Gaal György, Egyed Péter, Németi Rudolf, Rostás Zoltán, Szőcs Géza] Korunk, 1980. 1 2. sz. 63 72. p. Download
649. Erdély újjáépítése. (Albrecht Dezső országgyűlési képviselőnek, az Erdélyi Párt ügyvezető alelnökének beszéde a kis felhatalmazás vitájában, dátum nélkül.). In Erdély a magyar képviselőházban. II. kötet, Az Erdélyi Párt kiadása, Kolozsvár, 1943. 44 54. Download
650. Erdélyi írók a magyar irodalom egységéről. Erdélyi Helikon, 1928. 1. sz. 55 58, 2. sz. 146 150. Download
651. Erdélyi Magyar Évkönyv Szerk. Súlyok István Fritz József, Kolozsvár, Minerva, 1931. Download
652. Erdélyi Párt programja (1941. május 28.) In Magyarországi pártprogramok 1914 1944. Szerk: Gergely Jenő, Glatz Ferenc, Pölöskei Ferenc, Kossuth kiadó, Budapest, 1991. 463 470. Download
653. Erdélyi Viktor: Mi az anarkizmus? Napkelet, 1921. 1. sz. 121 123. Download
654. Fábián Ernő: Azonosság és kultúra. In uő: A tudatosság fokozatai. Kriterion, Bukarest, 1982. 43 77, illetve jegyzetek: 80 82. Download
655. Fábián Ernő: Gondolatok az azonosságtudatról. Tett, 1982. 2. sz. 33 36. p. Download
656. Faragó József: A magyar folklór gyűjtése Moldvában Művelődés, 1979. 11. sz. 29 31. p. Download
657. Fiatalok irodalma az irodalom fiatalsága. Az Igaz Szó kerekasztal értekezlete. [Hajdu Győző, Gálfalvi György, Markó Béla, Sipos András, Tamás Gáspár Miklós, Varga Gábor, Balla Zsófia, Egyed Péter, Székely János, Irinyi Kiss Ferenc, Sütő András, Bajor Andor, Adonyi Nagy Mária, Veres István, Káli István, Csiki László, Balázs F. Attila] Igaz Szó, 1978. 8. sz. 189 209. p. Download
658. Filep Tamás Gusztáv: Kormánypárton vagy ellenzékben? A pozsonyi magyar polgár és az 1925-ös választások. In A humanista voksa. Kalligram, Pozsony, 2007, 26 55. Download
659. Földes Károly: Jajszó a pusztuló szórványokból. Keresztes Nagy Imre Könyvnyomdája, Aiud Nagyenyed, 1934, 16. Download
660. Für Lajos: Kisebbségi tudományművelés Erdélyben. Alföld, 1983. 3. sz. 37 57. p. Download
661. Gagyi József: Fehér selyem csipkés szélű drága kicsi kendő. Tett, 1981. 2. sz. 54 57. p. Download
662. Gagyi József: Hogy élnek G-ék? Tett, 1980. 3. sz. 21 24. p. Download
663. Gagyi József: Önmegvalósítás és közösségépítés. Tett, 1989. 3. sz. 42 43. p. Download
664. Gagyi József: Tér és idő a faluban. Tett, 1985. 1. sz. 35 37. p. Download
665. Gál Ernő: A Harmadik Birodalom ideológiája. Korunk 1939. 5. sz. 407 414. Download
666. Gáll Ernő: A romániai társadalmi munkaszolgálat. Korunk, 1939. 3. sz. 224 227. Download
667. Gáll Ernő: Az erdélyi lélek : mítosz és valóság. Utunk, 1972. 30. sz. 4 5., 31. sz. 1 3. In Uő.: Nemzetiség, erkölcs, értelmiség. Szépirodalmi, Budapest, 1978, 21 39. Download
668. Gáll Ernő: Erdélyiség, romániaiság . A Hét, 1994. 32 33. sz. 12 14. Download
669. Gáll Ernő: Nemzedéktől nemzedékig. Korunk, 1980. 1 2. sz. 31 40. p. Download
670. Gáll Ernő: Társadalomtudományi hagyományaink és az önismeret. Korunk, 1969. 7. sz. 1001 1009. p.; Download
671. Gróf Teleki Béla bejelenti az Erdélyi Párt megalakulását. (Gróf Teleki Bélának, az Erdélyi Párt elnökének napirend előtti felszólalása a képviselőház 1941. június 17-i ülésén.) In Erdély a magyar képviselőházban. I. kötet, Az Erdélyi Párt kiadása, Kolozsvár, 1942. 5 9. Download
672. Gunda Béla: A moldvai magyarok néprajzi kutatása. In Máténé Szabó Mária Rózsa (szerk.): A határainkon kívüli magyar néprajzi kutatások. (Az 1982. november 19 20-án Debrecenben, a Déri Múzeumban tartott országos konferencia anyaga.) Tudományos Ismeretterjesztő Társulat. Budapest, 1984, 66 112. p. Download
673. György Lajos: Hitvallásos középiskoláink szelleme és hivatása. Erdélyi Iskola, 1935/36. 5 6. sz. 291 294. Újra kiadva: In Ozsváth Judith (szerk.): Erdélyi iskola. Antológia, repertórium. Státus kiadó, Csíkszereda, 2003, 136– Download
674. Hajdú Farkas Zoltán: Először a közérdek aztán a magánérdek. Tett, 1985. 1. sz. 26 30. p. Download
675. Hát ide figyelj, édes fiam. Esszék az ifjúságkutatás köréből. Szerk. Rostás Zoltán. Albatrosz, Bukarest, 1989, 241. p. Download
676. Hogyan látja az országos problémákat az idegen megszállás alatt élt magyar? (Teleki Bélának, az Erdélyi Párt országos elnökének a felhatalmazási vitában tartott beszéde, 1942. november 25.) In Erdély a magyar képviselőházban. II. köt Download
677. I.1.2. Egry Gábor: Az Antonescu-korszak nemzetiségpolitikája Romániában. Limes, 2011. 2. sz. 11 27. o. Download
678. I.1.3. Hankó-Nagy Alpár: A román kisebségpolitika és az erdélyi reformátusok 1940 és 1945 között. Studia Universitatis Babes-Bolyai Theologia Reformata Transsylvanica, 2007. 1 2. sz. 59 77. o. Download
679. I.1.4. L. Balogh Béni: Megtorlás, etnikai homogenizálódás. A kisebbségi kérdés a magyar román kapcsolatrendszerben, 1940 1944. Limes, 2010. 1. sz. 79 94. o. Download
680. I.1.6. Tófalvi Zoltán: Sabin Manuilă lakosságcsere terve. Székelyföld, 2009. 1. sz. 130 154. o. Download
681. I.2.1. Antonescu államvezető felhívása a kisebbségekkel szemben tanúsítandó emberies és méltányos bánásnód érdekében. Magyar Kisebbség, 1940. október 1. 468. o. Download
682. I.2.2. Ion Antonescu államvezető az idegenek kiűzésének szükségességéről az Ellátási Tanács ülésén. Bukarest, 1941. október 6. [Részletek.] In Stenogramele şedinţelor Consiliului de Miniştri. Guvernarea Ion Antonescu. [A Minisztertanács üléseinek jegyzőkönyvei. Ion Antonescu kormányzása]. Ed. Marcel-Dumitru Ciuc et al. Vol. V. (octombrie 1941 ianuarie 1942). Bucureşti, 2001, Arhivele Naţionale ale României, 1. 5., 8. o. Download
683. I.2.3. Mihai Antonescu miniszterelnök-helyettes beszámolója a dél-erdélyi magyarokkal szemben tervezett megtorlásról az észak-erdélyi menekültekről szóló megbeszélésen. Bukarest, 1942. május 13. [Részlet.] Arhivele Naţionale Istorice Centrale [Nemzeti Történelmi Központi Levéltár, Bukarest], fond Preşedinţia Consiliului de Miniştri, dos. 139/1942. f. 2., 4 8. Download
684. II.1.2. Beke György: Erdély tilalmas négy esztendeje. Valóság, 1997. 4. sz. 85 98. o. Download
685. II.1.3. L. Balogh Béni: A dél-erdélyi magyar kisebbség helyzete (1940 1944). In Korrajz 2003. A XX. Század Intézet Évkönyve. Vál. Földesi Margit. H.n., 2004, XX. Század Intézet, 39 53. o. Download
686. II.1.4. L. Balogh Béni: Dél-Erdély Észak-Erdély. Különbségek, párhuzamok. [Bevezető a Limes 2011. 2. számába.] Limes, 2011. 2. sz. 5 9. o. Download
687. II.1.6. Nagy Mihály Zoltán: A dél-erdélyi magyar közösség politikai vezető rétegének internálása 1944 őszén. In Pál-Antal Sándor et al. (szerk.): Emlékkönyv Kiss András születésének nyolcvanadik évfordulójára. Kolozsvár, 2003, Erdélyi Múzeum-Egyesület kiadása, 393 410. o. Download
688. II.2.1. Petru Groza: Két nép szenvedése. [Részlet.] In A börtön homályában. Malmaison, 1943 1944 telén. Budapest, 1986, Gondolat Kiadó /Közös dolgaink./, 154., 162 168. o. Download
689. II.2.2. Jakabffy Elemér emlékirata. Hátszeg, n. a. VII. A bécsi döntéstől 1944. augusztus 23-ig. [Részletek.] Lelőhely: Jakabffy Elemér Alapítvány (Kolozsvár) Kortörténeti Gyűjteménye, K 954. Download
690. II.2.3. Kacsó Sándor: Nehéz szagú iszap felett. Önéletrajzi visszaemlékezések. III. kötet. Bukarest, 1993, Kriterion Könyvkiadó, 272 581. o. Download
691. II.2.4. Méliusz József: Háborús napló. 2. 1941. június 22. 1942. június 21. A Hét, 1995. szeptember 15., 8. o. Méliusz József: Háborús napló. 8. 1942. június 22. 1943. június 21. A Hét, 1995. december 22., 6. o. Méliusz József: Háborús napló. 12. 1943. június 22. 1944. augusztus 23. A Hét, 1996. január 19., 6. o. Download
692. II.3.1. Kacsó Sándor: Lélekvesztőn. Kolozsvár, 1941, Erdélyi Szépmíves Céh Download
693. II.3.2. Méliusz József: Sors és jelkép. Második, javított kiadás. Bukarest, 1973, Kriterion Könyvkiadó. Download
694. II.5.1. L. Balogh Béni: Életünk és vagyonunk miatt nem kell aggódnunk Gyárfás Elemér találkozói román politikusokkal 1940 őszén. Dokumentumközlés. Kézirat, 2004. Download
695. II.6.2. A rendőrség marosvásárhelyi kapitányságának jelentése Keresztes-Fischer Ferenc belügyminiszternek a romániai magyar kisebbség helyzetéről. Marosvásárhely, 1942. július 26. Magyar Országos Levéltár, Belügyminisztérium, Rezervált iratok (K 149), 1942. 6. tétel, 1942-6-17390. sz., 131. doboz, 594 597. o. Download
696. II.6.3. Luby Géza miniszteri segédtitkár jelentése Sztójay Döme miniszterelnöknek, külügyminiszternek a dél-erdélyi magyarság hangulatáról. Brassó, 1944. július 14. Magyar Országos Levéltár, Külügyminisztérium, Politikai osztály iratai (K 63), 1942-27. tétel, Brassó másolatok, 272. cs., sz. n., 108 110. o Download
697. III.1.1. Benkő Samu: Az Erdélyi Magyar Gazdasági Egyesület nagy korszaka és Szász Pál szervező talentuma. In Rácz István (szerk.): Szabó István emlékkönyv. Debrecen, 1998, Kossuth Egyetemi Kiadó, 337 353. o. Download
698. III.1.2. L. Balogh Béni: A Romániai Magyar Népközösség 1940 1944 között. Limes, 2011. 2. sz. 29 43. o. Download
699. III.2.1. A Romániai Magyar Népközösség nagyenyedi értekezletének jegyzőkönyve. Nagyenyed, 1940. november 4. Magyar Országos Levéltár Sajtólevéltár, Sajtóarchívum, Erdéllyel foglalkozó lapkivágatok, kéziratok és cikkgyűjtemények (K 610), Délerdélyi Adattár, 91. cs., XII II/2., 86 98. o. Download
700. III.2.2. Parecz György, a Romániai Magyar Népközösség főtitkárának helyzetképe a Romániai Magyar Népközösségről. Bukarest, 1942. június 25. Magyar Országos Levéltár Sajtólevéltár, Sajtóarchívum, Erdéllyel foglalkozó lapkivágatok, kéziratok és cikkgyűjtemények (K 610), Délerdélyi Adattár, 91. csomag, XII II/3. Download
701. III.2.3. Az Erdélyi Magyar Gazdasági Egyesület rövid története és tevékenységének ismertetése. Nagyenyed, 1942. november 18. Magyar Országos Levéltár Sajtólevéltár, Sajtóarchívum, Erdéllyel foglalkozó lapkivágatok, kéziratok és cikkgyűjtemények (K 610), Délerdélyi Adattár, 91. cs., XII III/1., 3 13. o. Download
702. Imre Lajos: A falu művelődése. Kolozsvár, 1922. Download
703. Imre Lajos: A falunevelés irányelvei. EME, Cluj-Kolozsvár, 1933, 30. Download
704. Imre Lajos: A közművelődés mint társadalmi feladat. Minerva, Kolozsvár, 1940. Download
705. Imre Lajos: A protestantizmus és a proletariátus. Minerva, Cluj-Kolozsvár, 1932, 23. Download
706. Imre Lajos: A vezető könyve: ifjúsági mozgalmak, bibliakörök és ifj. ker. egyesületek vezetői számára. Református Egyházkerület iratterjesztése, Cluj-Kolozsvár, 1927, 107. Download
707. Imreh István: A bálványosváraljai falukutatás. Korunk, 1967. 9. sz. 1190 1197. Download
708. IV.1.1. Hankó-Nagy Alpár: A Dél-Erdélyi Református Egyházkerületi Rész története (1940 1945). Református Szemle, 2010. 5. sz. 548 558. o. Download
709. IV.1.2. Hankó-Nagy Alpár: A második világháború idején gyakorolt cenzúra Romániában és a Dél-Erdélyi Református Egyház. Studia Universitatis Babes-Bolyai Theologia Reformata Transsylvanica, 2009. 2. sz. 83 89. o. Download
710. IV.1.3. Hankó-Nagy Alpár: A romániai ostromállapot hatása a dél-erdélyi református közösségekre. Studia Universitatis Babes-Bolyai Theologia Reformata Transsylvanica, 2009. 1. sz. 81 104. o. Download
711. IV.1.4. Nagy Alpár-Csaba: A Dél-Erdélyi Református Egyházkerületi Rész rövid története (1940 1945). Limes, 2011. 2. sz. 45 58. o. Download
712. IV.1.5. Pál János: A dél-erdélyi unitárius egyház helyzete és önszerveződési stratégiái 1940 1944 között. Limes, 2011. 2. sz. 59 73. o. Download
713. IV.2.1. Seres Attila: Márton Áron és a kisebbségi reciprocitás kérdése a magyar román kapcsolatokban. Magyar diplomáciai iratok 1940 1943. Limes, 2011. 2. sz. 75 95. o. Download
714. IV.2.2. Seres Attila: Márton Áron és az erdélyi (gyulafehérvári) katolikus püspökség a második bécsi döntés után. In Arbitrajul de la Viena din 30 august 1940. Antecedente şi consecinţe. A második bécsi döntés, 1940. augusztus 30. Előzmények és következmények. Materialele simpozionului ştiinţific / A tudományos konferencián elhangzott előadások. Satu Mare Szatmárnémeti, 2 3 septembrie 2010 2010. szeptember 2 3. Coordonatori / Szerkesztők: dr. Cornel Grad et. al. Satu Mare, 2011, Editura Muzeului Sătmărean, 179 201. o. Download
715. IV.3.1. Vásárhelyi János erdélyi református püspök pásztorlevele. Kolozsvár, 1940. szeptember 4. Erdélyi Református Egyházkerület Központi Gyűjtőlevéltára, Püspöki Levéltár, 677/1940. p. sz. Download
716. IV.3.2. A lugosi Magyar Kisebbség című folyóirat írása a gyulafehérvári római katolikus egyházmegye helyzetéről a második bécsi döntés után. Lugos, 1941. május 16. Magyar Kisebbség, 1941. május 16., Statisztikai Közlemények című rovat, 237 241. o. Download
717. IV.3.3. Összefoglaló a dél-erdélyi unitárius egyház helyzetéről. Hely és időpont [1942] nélkül. Magyar Országos Levéltár, Sajtólevéltár, Sajtóarchívum, Erdéllyel foglalkozó lapkivágatok, kéziratok és cikkgyűjtemények (K 610), Délerdélyi Adattár, 91. cs., XII. 6/2. és 6/3. Download
718. Jagamas János: Népzenénk kutatásának története. Korunk Évkönyv, 1973. 203 218. p. Download
719. Jakabffy Elemér: Erdély statisztikája Függelék: statisztika, történelmi, kulturális, gazdasági stb. közlések és táblázatok Lugos: Magyar Kisebbség. 1923. VII, 143 p. Download
720. Jakó Zsigmond: Erdélyiség vagy összmagyarság. Korunk, 1991. 10. sz. 1221 1223. Download
721. Jancsó Béla: Tíz év. Erdélyi Fiatalok, 1938. 3 4. sz. 3 5. p. Download
722. Jancsó Elemér: A kolozsvári magyar színház múltját illető színháztörténeti kutatások. NyIrK 1968. 1. sz. 5 14 p. Download
723. Jancsó Elemér: A romániai magyar irodalomra vonatkozó kutatások. NyIrK, 1968. 2. sz. 223 231. p. Download
724. Jancsó Elemér: Magyar tudományos élet Erdélyben 1918-tól napjainkig. Láthatár, 1937. 1. sz. 13 20. p.; 2. sz. 74 80. p. Download
725. Jászi Oszkár: A nemzetiségi kérdés a társadalmi és az egyéni fejlődés szempontjából Huszadik Század, 1918. 2. sz. 96 111. Download
726. Kacsó Sándor: Az igazi erdélyi szellemiség. Erdélyi Helikon, 1938. 1. sz. 35 41. Download
727. KAM történet (1980 1990) Antropológiai Műhely, 15. sz. 2009, 89 176. p. Download
728. KAM: Szocialista urbanizáció a hetvenes-nyolcvanas években. Antropológiai Műhely 1994. 2. 95 136. p. Download
729. Kisebbségi politikai múltunk és az Erdélyi Párt. (Bethlen György, Pál Gábor és Tusa Gábor képviselők beszédei). In Erdély a magyar képviselőházban. I. kötet, Az Erdélyi Párt kiadása, Kolozsvár, 1942. 106 108. Download
730. Kós Károly: Eredmények és feladatok a székelység néprajzkutatásában. Művelődés 1969. 6. sz. 48 51. p. Download
731. Kós Károly: Jelszó és mítosz? Erdélyi Helikon, 1937. sz. 10. sz. 766 770. Download
732. Kós Károly: Kiáltó szó. Kv. 1920. (Paál Árpáddal és Zágoni Istvánnal) Download
733. Kósa László: A hagyománykeresés útján. Jegyzetek a romániai magyarság önismereti törekvéseiről. Jelenkor, 1974. 10. sz. 934 942. p. Download
734. Kósa László: A romániai magyar néprajzi kutatás könyvcímekben. In Máténé Szabó Mária Rózsa (szerk.): A határainkon kívüli magyar néprajzi kutatások. (Az 1982. november 19 20-án Debrecenben, a Déri Múzeumban tartott országos konferencia anyaga.) Tudományos Ismeretterjesztő Társulat. Budapest, 1984, 113 130. p. Download
735. Kovács Katona Jenő: Egy kallódó szilágysági falu. Korunk, 1937. 10. sz. 932 939. p. Download
736. Kozma Dezső: A két világháború közötti romániai magyar irodalom kutatásának újabb eredményei. NyIrK 1968. 1. sz. 85 90. p. Download
737. Közös jelentés A nemzeti kisebbségek jogállásáról szóló törvénytervezetről. In: Magyar Kisebbség, 2005. 1-2 sz. [http://www.jakabffy.ro/magyarkisebbseg/pdf/2005_1-2_10.pdf] Download
738. Kristóf György: Transilvánizmus. Erdélyi Irodalmi Szemle, 1926. 3 4. sz. 277 304. Download
739. L. Balogh Béni: Az erdélyi magyar menekültkérdés 1939 1944 között. Regio, 1999/3 4. 243 265. Download
740. Lakatos Imre: A német háborús tragédia okai. Pásztortűz, 1923. 39 40. sz. 147 158. Download
741. Lakatos Imre: Honnan hová? Jegyzetek a gazdasági világválsághoz. Erdélyi Helikon, 1931. 10. sz. 745 749. Download
742. Lakatos Imre: Nacionalizmus Franciaországban. Erdélyi Helikon 1930. 291 301. Download
743. Lakatos Imre: Technokracia. Erdélyi Helikon 1933. 2. sz. 83 90. Download
744. Lakatos Imre: Újságírás. Erdélyi Helikon, 1932. 5. sz. 321 329., 6. sz. 399 406. Download
745. László Dezső: A kisebbségi élet ajándékai. In Új Arcvonal. Tizenkilenc fiatal erdélyi író antológiája. Minerva, Cluj-Kolozsvár, 1931. Download
746. László Dezső: A kisebbségi élet. Erdélyi Fiatalok, 1935. III. 79 86. Download
747. László Dezső: A magyarság és a kereszténység prófétai egysége. Református Diákmozgalom, 1931. 167 169. In Magyar önismeret Download
748. László Dezső: A nemzeti önkritika útja. Hozzászólás Reményik Sándor és Tavaszy Sándor nemzeti önkritikáról szóló cikkeihez. Pásztortűz, 1933. 11. 213 214. Download
749. László Dezső: A nemzetnevelés mint központi magyar feladat. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Vándorgyűléseinek Emklékkönyve 18. vándorgyűlés (1943. szeptember 5 7.). Szerk. Bíró Vencel. Kolozsvár, EME, 1944, 49 56. Újrakiadva uő. Download
750. László Dezső: Az erdélyi szellem. Kálvinista Világ, 1929. máj. 15. (III. évf. 10.) 78 80. In A kisebbségi élet ajándékai. Minerva, Kolozsvár, 1997, 72 76. Download
751. László Dezső: Kisebbségi életünk alapkérdései. In László Dezső: A kisebbségi élet ajándékai. Publicisztikai írások, tanulmányok. Minerva Szabadság, 1997. 88 95. Download
752. László Dezső: Magyar önismeret. Ellenzék, 1943. szeptember 25., illetve in Magyar önismeret. 1944. Download
753. László Dezső: Világnézetünk apológiája. Erdélyi Fiatalok, 1938. 1. sz. 7 10. Download
754. Ligeti Ernő: A fasizmus szellemi gyökerei. Erdélyi Helikon 1930. 561. Download
755. Ligeti Ernő: A spanyol megújhodás alapvonásai. Erdélyi Helikon 1934. 6. sz. 441 446. Download
756. Ligeti Ernő: Az irodalom társadalmi funkciója. Erdélyi Helikon, 1932. 3. sz. 166 172. Download
757. Ligeti Ernő: Jelszó és mítosz. Válasz I. Szemlér Ferenc tanulmányára. Független Újság, 1937. november 6., 4. Download
758. Ligeti Ernő: Míthosz a Harmadik Birodalomban. Erdélyi Helikon, 1933. 6. sz. 404 411. Download
759. Lysis: Pánszlávizmus. Pásztortűz 1924. 7. sz. 394 400. Download
760. Magyar nemzetiségi politika. (Mikó Imre országgyűlési képviselőnek a miniszterelnökségi tárca vitájában tartott beszéde, 1942. november 20.) In Erdély a magyar képviselőházban. II. kötet, Az Erdélyi Párt kiadása, Kolozsvár, 1943. Download
761. Magyari Vincze Enikő: Az otthonosság feltételei. Tett, 1987. 2. sz. 49 53. p. Download
762. Makkai Sándor: A magyar fa sorsa. A vádlott Ady költészete. Soli Deo Gloria, Budapest, 1927. 142. Download
763. Makkai Sándor: Az erdélyi szellem. Protestáns Szemle, 1926. 129 134. Download
764. Makkai Sándor: Kant. Erdélyi Irodalmi Szemle, 1924. 7. sz. 203 207. Download
765. Makkai Sándor: Nem lehet. Láthatár, 1937. 2. sz. 49 53. Download
766. Márton Áron: A hitvallásos iskola feladata. Erdélyi Iskola, 1937/38. 1 2. sz., 1 2. Újra kiadva: In Ozsváth Judith (szerk.): Erdélyi iskola. Antológia, repertórium. Státus kiadó, Csíkszereda, 2003, 172 174. Download
767. Márton Áron: A kiszélesített iskola. Erdélyi Iskola, 1933/34. 1 2. sz. 5 8. Újra kiadva: In Ozsváth Judith (szerk.): Erdélyi iskola. Antológia, repertórium. Státus kiadó, Csíkszereda, 2003, 83 86. Download
768. Márton Áron: Az eszmény nyomán. Erdélyi Iskola, 1935/36. 5 6. sz. 289 290. Újra kiadva: In Ozsváth Judith (szerk.): Erdélyi iskola. Antológia, repertórium. Státus kiadó, Csíkszereda, 2003, 134 135. Download
769. Márton Áron: Az iskolán kívüli népnevelés feladatai. Erdélyi Iskola, 1943. 2. sz. 197 204. Download
770. Márton Áron: Nemzet és kultúra. Erdélyi Iskola, 1934/35. 5 6. sz. 265 266. Újra kiadva: In Ozsváth Judith (szerk.): Erdélyi iskola. Antológia, repertórium. Státus kiadó, Csíkszereda, 2003, 113 114. Download
771. Márton Áron: Templom és iskola. Erdélyi Iskola, 1939/40. 3 4. sz. 121 126. Újra kiadva: In Ozsváth Judith (szerk.): Erdélyi iskola. Antológia, repertórium. Státus kiadó, Csíkszereda, 2003, 252 256. Download
772. Márton Áron: Ugartörés előtt. Erdélyi Iskola, 1934/1935. 1 2. sz. 1 2. Újra kiadva: In Ozsváth Judith (szerk.): Erdélyi iskola. Antológia, repertórium. Státus kiadó, Csíkszereda, 2003, 106 108. Download
773. Márton Áron: Világnézet és nevelés. Erdélyi Iskola, 1933/34. 5 6. sz. 233 238. Újra kiadva: In Ozsváth Judith (szerk.): Erdélyi iskola. Antológia, repertórium. Státus kiadó, Csíkszereda, 2003, 97 102. Download
774. Márton Gyula: A romániai magyar nyelvjáráskutatás múltja és mai állása. Korunk Évkönyv, 1973. 173 193. p. Download
775. Még több tárgyilagosságot. Erdélyi Fiatalok 1938. 3 4. sz. 20. [Kiegészítés Szabó T. Attila írásához.] Download
776. Metamorphosis Transsylvaniae Szerk. Győri Illés István, Cluj, 1938. Download
777. Miért támogatja az Erdélyi Párt a kormányt? (Albrecht Dezsőnek a felhatalmazás meghosszabbításáról és a 36-os bizottság taglétszámának felemeléséről szóló törvényjavaslat vitájában tartott beszéde, 1941. június 23-án.). In Erdély a magyar képviselőházban. I. kötet, Az Erdélyi Párt kiadása, Kolozsvár, 1942. 23 31. Download
778. Mikecs László: A magyar önszemlélet változása. Termés, 1943. nyár, 69 80. p. Download
779. Mikecs László: Romantikus önszemlélet a szomszédságunkban. Termés, 1943. tavasz, 76 101. p. Download
780. Molter Péter: Falukutatás Bálványosváralján. Hitel, 1940/41. 3 4. sz. 285 306.p Download
781. Nagy György: A kezdeti transzilvanizmusról. Korunk, 1973. 11. sz. 1652 1658. Download
782. Nagy György: Szimbolikus illusztráció és történelmi tartalom. Egy eszme- és magatartásrendszer elsődleges összetevőiről. Korunk, 1981. 10. sz. 739 744. Download
783. Nagy Jenő: Néprajzi és nyelvészeti kutatások a moldvai csángóság körében. Művelődés. XXXIII. évf. 1980. 6. sz. 27 30. Download
784. Nagy Olga: Értékrend és társadalomtudat. Tett, 1982. 2. sz. 27 32. p. Download
785. Nagy Sándor: A regáti magyarság. Diaszpóra Könyvek Bethlen Könyvek, Kolozsvár Sopron, 2000, 206 p. Download
786. Németh László: Erdély lelke a legújabb irodalomban. Társadalomtudomány, 1926. 5. sz. 392 401. Download
787. Néphagyományok új környezetben. Tanulmányok a folklorizmus köréből. Szerk. Biró Zoltán Gagyi József Péntek János, Kriterion, Bukarest, 1987, 244 p. Download
788. Oláh Irén: Az ajándékok üzenetei. Tett, 1988. 4. sz. 56 58. p. Download
789. Oláh Sándor: A cimborabíró. Tett, 1985. 4. sz. 40 42. p. Download
790. Oláh Sándor: Szabályszegés az utolsó búcsúzásnál. Tett, 1985. 1. sz. 41 42. p. Download
791. Oláh Sándor: Szimbolikus településszerkezet. Tett, 1987. 2. sz. 46 48. p. Download
792. Paál Árpád: A mi hazánk: az otthonunk. Keleti Újság, 1929. december. 25. 17 18. Download
793. Paál Árpád: Osztozás a földön és az égen. Napkelet, 1921. 17. sz. 961 968. Download
794. Pál Gábor országgyűlési képviselő felszólalása. 1940. december 3. In Országgyűlési Napló (1939 1944)VIII. kötet. 1096 1105. Download
795. Palotás Zoltán: A geopolitika mint államtudomány. Hitel, 1943. 2. sz. 98 109. Download
796. Pillich László: Városom évgyűrűi. Kolozsvár város szociológiája. Kriterion, Kolozsvár, 1985. 126 p. Download
797. Pomogáts Béla: Szociográfiai törekvések a romániai magyar művelődésben. Forrás, 1975. 9. sz. 78 81. p. Download
798. Puskás Lajos: A kisebbségi életformára való nevelés iskoláinkban. Erdélyi Iskola, 1937/38. 1 2. sz. 5 8. Újra kiadva: In Ozsváth Judith (szerk.): Erdélyi iskola. Antológia, repertórium. Státus kiadó, Csíkszereda, 2003, 180 Download
799. Report No. 16462-RO. Romania. Poverty and Social Policy (In Two Volumes) Volume l: Main Report, April, 1997 Download
800. Románia Kormánya VÉLEMÉNYE Székelyföld autonóm jogállására vonatkozó törvényjavaslattal kapcsolatban. In: Magyar Kisebbség, 2004. 1-2 sz., [http://www.jakabffy.ro/magyarkisebbseg/pdf/2004_1-2_21_kormany.pdf] Download
801. Románia Parlamentje közigazgatási, területrendezési és környezetvédelmi szakbizottságának VÉLEMÉNYEZÉSE a Székelyföld autonóm jogállására vonatkozó törvényjavaslatról. In: Magyar Kisebbség, 2004. 1-2 sz. [http://www.jakabffy.ro/magyarkisebbseg/pdf/2004_1-2_23_parlament2.pdf] Download
802. Románia Parlamentje VÉLEMÉNYEZÉSE a Székelyföld autonóm jogállására vonatkozó törvényjavaslatról. In: Magyar Kisebbség, 2004. 1-2 sz. [http://www.jakabffy.ro/magyarkisebbseg/pdf/2004_1-2_22_parlament.pdf] Download
803. Romániai magyar választók 2000 szeptemberében (Szociológiai felmérés) In Magyar Kisebbség 2000/4, (internetes lapszám) Download
804. Salamon Sándor: A haladás mítosza. Hitel, 1944. 7. sz. 420 424. Download
805. Szabédi László a transzszilvanizmusról. Közli: Pomogáts Béla Új Erdélyi Múzeum, 1990. 1 2. 56 70., valamint Európai Idő 1991. 1 3. sz. Download
806. Szabó Ilona: A Korunk népismereti könyvészete 1926 1977. In Korunk évkönyv 1979, 299 312. Download
807. Szabó T. Attila: Néhány pótló adat a transylvan magyar társadalomkutatás kérdéséhez. Hitel 1938. 2. sz. 161 164. p. Download
808. Szekfű Gyula: Az erdélyi magyar irodalom kérdése. Erdélyi Helikon, 1930. 1. sz. 3 5. Download
809. Szemlér Ferenc: Jelszó és mítosz. (A második erdélyi nemzedék.) Erdélyi Helikon, 1937. 8. sz. 592 604. Download
810. Szenczei László: Henri de Man Tudományos utópizmusa Erdélyi Helikon, 1936. 10. sz. 795 797. Download
811. Szentimrei Jenő: Ama bizonyos erdélyi gondolat. Erdélyi Helikon, 1929. 1. sz. 61 63. Download
812. Szentimrei Jenő: Transzilvánizmus az irodalomban. Napkelet, 1921. 9. sz. 550 553. Download
813. Szórványainkról. Földes Károly, Gergely Ferenc, Horváth Jenő, Kovács Pál, Sass Kálmán, Szigethy Béla. Kiáltó Szó, Kolozsvár, 1935, 150 p. + melléklet Download
814. Szórványmunka elvi és gyakorlati kérdései. A Kolozsvári Ref. Theol. Fakultás Gyakorlati Theologiai Szemináriumának munkálatai. Szerk. Imre Lajos, Minerva, Cluj-Kolozsvár, 1940. 64. Download
815. Tánczos Vilmos: Az erdélyiség mítosztalanítása. Korunk, 1991. 10. sz. 1237 1239. Download
816. Tánczos Vilmos: Transzilvanizmus és nemzeti identitás. 1 6. Európai Idő, II. évf. 1991. 4 9. sz. (jan. 23., jan. 30., febr. 6., febr. 13., febr. 20., febr. 27). 3. oldalakon. Download
817. Tavaszy Sándor: A nyugat-európai kultúra sorsa Spengler filozófiájának tükrében. Erdélyi Irodalmi Szemle, 1924. 2. sz. 118 122.; 5. sz. 207 211.; 7. sz. 218 223. Újrakiadva in uő: Világnézeti kérdések. Füssy József Irodalmi Download
818. Tavaszy Sándor: Az erdélyi magyar tudományos élet útja. Erdélyi Helikon, 1934. 8. sz. 561 568. p. Download
819. Tavaszy Sándor: Az igazi kritikai nemzetszemlélet /Feleletül Sándornak "Önkritika, vagy szellemi mazochizmus" c. cikkére/ Pásztortűz, 1933. 9. sz. 170 171. Download
820. Tavaszy Sándor: Erdélyi szellemi életünk két döntő kérdése. Lapkiadó, Cluj-Kolozsvár, 1928. 12. p. Download
821. Tegzes András: Veszélyben a romániai magyar értelmiség. Kiáltó Szó, II. sz. In Kiáltó Szó. Volt egyszer egy szamizdat. Összeáll., bevezető: Balázs Sándor, Kriterion, Kolozsvár, 144 154. p. Download
822. Tőkés László: A református egyház helyzete Erdélyben. Ellenpontok, 4. sz. 1982. 7 16. p. Download
823. Tóth Sándor: A transzilvanizmus fogalmáról. Tiszatáj, 1974. 1. sz. 54 57. (Sárréti Sándor álnéven.) Download
824. Tóth Sándor: Művelődésünk struktúrájáról és hatékonyságáról. Korunk, 1970. 4. sz. 580 587. p. Download
825. Turós Endre: Törés után. Tett, 1983. 1 2. sz. 15 17. p. Download
826. Tusa Gábor: Állam és nemzet. Szekfű Gyula könyvéről. Erdélyi Helikon, 1942. 10. sz. 660 666. Download
827. Ünnepi készülődés. Eszmecsere egy jelentős műfajról. [Ankét a riportok és írói-szociográfiákról, az Igaz Szó szerkesztőségének szervezésében 1974 februárjában. Résztvevők : Bajor Andor, Bartis Ferenc, Bálint András, Beke György, Bíró Béla, Bözödi György,Cseke Péter, Elekes Ferenc, Éltető József, Farkas Árpád, Gálfalvi György, Gúzs Imre, Hajdú Győző, Herédi Gusztáv, Jánosházy György, Katona szabó István, Nagy Béla, Nagy Pál, Nemes László, Oltyán László, Panek Zoltán, Papp Ferenc, Székely János, Szépréti Lilla, Vári Attila, Veress Zoltán, Znrorovszky Attila, Zsibói Béla.] Igaz Szó, 1974. 7. sz. 39 66. p. Download
828. V.2.1. Kimutatás a Dél-Erdélyben 1941-ben megjelent magyar nyelvű sajtótermékekről, valamint azok egy esztendő alatt történt betiltásáról. Gyárfás Elemér, [?], 1941. október 31 Bukarest, 1942. október 23. In Romsics Ignác (főszerk.): Magyarok kisebbségben és szórványban. A Magyar Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának válogatott iratai, 1919 1944. Budapest, 1995, Teleki László Alapítvány /A Magyarságkutatás könyvtára XVI./, II. 52. sz. irat, 345 348. o. Download
829. V.2.2. Ungur Istvánnak, a csombordi mezőgazdasági iskola növendékének olvasói levele a nagyenyedi Erdélyi Gazda c. folyóiratban. Erdélyi Gazda, 1942. január 15. 3. o. Download
830. V.2.3. Lorx Tibor aradi konzul jelentése Kállay Miklós miniszterelnöknek, külügyminiszternek a dél-erdélyi magyar iskolák lefoglalásáról. Arad, 1942. november 16. Magyar Országos Levéltár, Külügyminisztérium, Politikai osztály iratai (K 63), 1942-27, Arad másolatok, 267. cs., sz. n. Download
831. Változó valóság. Szociográfiai tanulmányok. Szerk. Imreh István, Kriterion, 1979, 285 p. Download
832. Vámszer Géza: Szakadát. Kolozsvár, 1940, 133. Download
833. Varró János: A romániai magyar irodalom előzményei. Igaz Szó, 1968. 2. sz. 112 123. Download
834. Vécsei Károly: Magyarok és nem-magyarok Romániában. Státus Könyvkiadó, Csíkszereda, 2002, 166 p. Download
835. Venczel József: A csákigorbói kutatás köréből. Korunk, 1971. 7. sz. 991 1000. p. Download
836. Venczel József: A székely népfelesleg. Hitel, 1942 1. sz. 18 32. p. Újrakiadva in uő: In Erdélyi föld erdélyi társadalom. KJK, Bp. 108 122. Download
837. Venczel József: Az Erdélyi Iskola. Erdélyi Iskola, 1942. 2. sz. 180 182. Újra kiadva: In Ozsváth Judith (szerk.): Erdélyi iskola. Antológia, repertórium. Státus kiadó, Csíkszereda, 2003, 262 264. Download
838. Venczel József: Collegium Transilvanicum. Az értelmiségnevelés feladatai. Erdélyi Iskola, 1935/36. 5 6. sz. 305 310. In Erdélyi föld erdélyi társadalom. KJK, Bp., 180 184. Download
839. Venczel József: Demográfiai gondok a társadalomkutatásban. Korunk, 1971. 9. sz. 1281 1287. p. Download
840. Venczel József: Kis nép elit nép. Erdélyi Tudósító, 1936. november, In Erdélyi föld erdélyi társadalom. KJK, Bp., 167 171. Download
841. Venczel József: Márton Áron püspök népnevelő rendszere. Erdélyi Iskola, 1938/39. 5 6. sz. 361 371. Újra kiadva: In Ozsváth Judith (szerk.): Erdélyi iskola. Antológia, repertórium. Státus kiadó, Csíkszereda, 2003, 216 226. Download
842. Venczel József: Művelődéspolitikai terv. Hitel, 1939. 1. 73 82. In Erdélyi föld erdélyi társadalom. KJK, Bp., 215 224. Download
843. Vetési László: Szász magyar etnikai folyamatok Bürkösön. Korunk Évkönyv, 1977, 64 97. p. Download
844. VI.1.1. Szász Zoltán: Vasfüggöny-lazítás nemzetközi kísérlete Erdélyben 1940 1943. A német olasz közvetítői szándékok. In Baráth Magdolna et al. (szerk.): Megértő történelem. Tanulmányok a hatvanéves Gyarmati György tiszteletére. Budapest, 2011, L Harmattan Kiadó, 329 338. o. Download
845. VI.1.2. Szász Zoltán: Válság-monitoring Erdélyben 1940 1942. A német olasz különmegbízottak vizsgálódásai. In Krausz Tamás (szerk.): Kelet-Európa: történelem és sorsközösség. Budapest, 2006, 270 284. o. Download
846. VI.2.1. A bukaresti német követség szóbeli jegyzéke a román kormányhoz. Bukarest, 1941. január 4. Arhiva Ministerului Afacerilor Externe [A román Külügyminisztérium Levéltára, Bukarest], fond 71/Transilvania, vol. 49. f. 25 26. Download
847. VI.2.2. Csopey Dénes brassói konzul jelentése Bárdossy László külügyminiszternek a brassói német olasz tiszti bizottság működéséről. Brassó, 1941. március 11. Magyar Országos Levéltár, Miniszterelnökség, Nemzetiségi és Kisebbségi Osztály iratai (K 28), 117, M.E. 1941-C, 17141., 69. cs., 2 11. o. Download
848. VI.2.3. Jakabffy Elemér összefoglalója a német olasz különbizottság vizsgálatáról és a brassói német olasz tiszti bizottság működéséről. [H. n., é. n.] In Adatgyűjtemény a délerdélyi és bánsági magyarság küzdelmeiről és politikai vezetéséről a bécsi döntéstől Románia kilépéséig a Tengelyhatalmak szövetségéből. 1940. augusztus 30-tól 1944. augusztus 23-ig. II. kötet. Összeállította: Jakabffy Elemér, I I.c. o. Lelőhely: Biblioteca Academiei Române [A Román Akadémia Kézirattára], Cabinetul de Manuscrise, Jakabffy, fam. A.1145. Download
849. Vita a transzilvanizmusról, E. Fehér Pál: A boszorkányok helyett a realitásokról. Kritika, 1973. 11. sz. 18 19. Download
850. Vita a transzilvanizmusról, E. Fehér Pál: Megjegyzések egy koncepcióhoz. Kritika, 1973. 8. sz. 16 17. Download
851. Vita a transzilvanizmusról, Pomogáts Béla: Megjegyzések egy kritikához. Kritika, 1973. 8. sz. 16 17. Download
852. Vita a transzilvanizmusról, Tordai Zádor: Boszorkányokról és egyebekről, amik nincsenek. Kritika, 1973. 11. sz. 18 19. Download
853. Zsigmond Emese: Modellek a sorok között. Tett, 1980. 3. sz. 15 20. p. Download
 
 

The index.php: SIZE[b]: 26,710 MODIFIED: 2019.01.09 23:30:08.MD5: c4503a129be13fa5e595fa996dd7d9bd STATUS: FALSE  This window is : x