Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  15-10-29   2,691  
0

Keď si Terka-néni nedávno prečítala na našom portáli článok "Bolo príliš teplo na platenie zmluvnej pokuty" iba veľavýznamne zodvihla obočie a riekla: "Ja už aj viem, v koho vrecku skončilo tých 29 tisíc!" A zdá sa, že okrem Terka-néni to musia vedieť aj niektorí ľudia na MsÚ, ktorí nedovolili posl. I. Katonovi prefotiť si inkriminované stránky stavebného denníka ZŠ Mostná, keď si  ich ten študoval v rámci poslaneckého prieskumu na mestskom úrade 6. októbra... Prečítajte si text jeho vystúpenia, odpoveďou na ktoré  bolo iba rozpačité mlčanie.  


1:03
prednostka T. Szekeresová:
Interpelácie poslancov z 8. zasadnutia zastupiteĺstva, ktoré sa konalo 16. septembra 2015 boli vybavené. Okrem toho, že odpoveď na jednu z interpelácií odznela ústne priamo na MsZ, na požiadavku p. poslanca bola zodpovedaná aj písomne. Ešte mi dovoľte upriamiť pozornosť na výklad pojmu interpelácia, snažili sme sa použiť výkladový slovník pojmov, ktorý používa NR SR, lebo tento pojem nikde nie je vyložený, a naozaj by sme boli radi, keby sme Vás mohli poprosiť o to, aby ste v rámci interpelácií teda interpelovali otázkami a nie žiadaním dokumentov, pretože toto nie je súčasťou tohoto bodu. ďakujem.
posl. I. Katona: Musím oceniť snahu nájsť spôsob ako nezodpovedať niektoré časti mojej interpelácie...
V súvislosti so ZŠ Mostná ... som bol 6.10. na odbore územného rozvoja. Chcel by som sa spýtať, prečo nebolo umožnené prefotiť si stavebný denník zo ZŠ Mostná? Ja som doňho nahliadol a dal som si pozor na to, akým spôsobom sú tam riešené tie teploty. Čo ma prekvapilo, že pri každom dni sú uvádzané dva údaje: jeden údaj ráno a jeden naobed. Týka sa to dní nad 30 st. celzia. Následne som sa spýtal, či si môžem prefotiť ten stavebný denník, bolo mi povedané, že j epotrebné to doriešiť v rámci mestského úradu, že mi odpovedia neskôr. Taktiež som chcel technické listy materiálov, s ktorými sa malo v tých dňoch pracovať. Následne som bol osobne na mestskom úrade, kde mi bolo povedané, že nie je možné dať tieto fotokópie, že sú prístupné len k nahliadnutiu. Moja otázka znie, prečo sú k dispozícii len k nahliadnutiu? 
V rámci ZŠ Mostná by som sa spýtal, kde bolo napísané, źe zhotoviteľ môže pracovať len cez deň?! Pokiaľ bolo v lete teplo - akože bolo - prečo nepracovali v noci? Kde bolo napísané že pracovná doba podľa zmluvy o dielo trvá len od ôsmej do štrvtej? V prípade časovej tiesne je úplne bežné, ak sa pracuje v noci, pozrime v Bratislave na starý most, kde pracujú nonstop...

Sledujte od časovej značky 1:03 záznamu zastupiteľstva 20.10.2015:
Téme sme sa venovali v článkoch:
28.07.2015 Expresná rekonštrukcia ZŠ Mostná. Prečo platíme rýchlostný príplatok, ak sa nikam neponáhľame?
10.08.2015 Kauza Mostná: "Mesto na oprave Mostnej neprerobilo." Naozaj nie?
26.08.2015 Kauza Mostná: Vzdalo sa Mesto zmluvnej pokuty 29 tisíc Eur ?
11.09.2015 Bolo príliš teplo na platenie zmluvnej pokuty...
14.10.2015 MsÚ hľadal slovo "interpelácia" v slovníku cudzích slov. Vyšlo mu, že zápisnice z Brantnera ani stavebný denník zo ZŠ Mostná nemusí poslancovi odovzdať
A na záver uvádzame chronológiu kauzy:


 
 

The index.php: SIZE[b]: 26,710 MODIFIED: 2019.01.09 23:30:08.MD5: c4503a129be13fa5e595fa996dd7d9bd STATUS: FALSE  This window is : x