Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  16-03-15   2,555  
0

"Brat Jaroslav Lessler, poštový sriadenec  dostavil sa v úradnej záležitosti do vily p. Singera v Štefánikovej ulici. Pani Singerovej zdalo sa byť provokovacím, že štátny zamestnanec nehovorí s ňou po maďarsky a preto ho strčila z dverí so slovy: "tu sa československy nehovorí!" opisoval rozhorčene novozámocký dopisovateľ týždenníka Legionár v septembri 1923 príklad toho, akí sú starousadlíci voči legionárom drzí a robia si z nich posmech... Od roku 1923 pretieklo riekou Nitrou veľa vody, ČSR opakovane skončila na smetisku dejín a ostala po ňom iba zlá spomienka - na druhú vojnu, deportácie a deštrukciu mravov. Napriek tomu je Brat Lessler späť a aktuálne sa snaží obnoviť legionársky pomník - práve on, ktorý pamätníky a pamiatky programovo ničil.  Je to mienené ako provokácia, ale vzhľadom na bezvýznamnosť aktérov nemá na viac, než frašku.  


Zaráža však, ako oportúnne sa k veci stavia radnica. Hrá na moment prekvapenia, aby to celé prebehlo rýchlo a bez diskusie. Nevieme v akom poradí rozohrá zúgovský scenár a bude predstierať nezáujem, bezmocnosť a váľať vinu na predchádzajúce vedenie (ktoré si  mimochodom v tejto veci ako jednej z nemnohých nepočínalo zle a obstálo so cťou). Vyhovára sa na kadejaké dohody, dokonca medzinárodné záväzky a inštaláciu legionárskeho pomníka by rada stihla ešte tento rok. Je pritom charakteristický krivý jazyk. Nejde vraj o obnovenie legionárskeho pamätníka, ale o niečo celkom iné. Hlúpa provokácia proti pokojnému spolužitiu na juhu Slovenska by sa mala "predať" ako Pamätník zmierenia. Už najbližšie mesiace preto dajú odpoveď na otázku: Bude O. Klein chlapom aspoň natoľko, ako bola pani Singerová?

Vyberáme z odpovede mestského úradu na našu infožiadosť: Na mestskom cintoríne v Nových Zámkoch sa obnovenie legionárskeho pamätníka nechystá. Chystá sa obnovenie 4 hromadných hrobov a pamätníka obetí 1.svetovej vojny a r.1919 v súlade so záväzkami, ktoré vyplývajú zo záveru Protokolu spoločnej Slovensko-českej medzivládnej komisie  pre starostlivosť o vojnové hroby z 1.-2. 7. 2013. Po obhliadke prestavaného pamätníka a hromadných hrobov komisia deklarovala ich nezákonnú prestavbu. Zhodla sa na potrebe vrátiť podobu pamätníka do roku 1936, vybudovať repliku na základe návrhu vypracovaného českou stranou a umiestnenie správneho menného zoznamu pochovaných obetí. Mesto Nové Zámky malo do konca roku 2013 vypracovať dokumentáciu a prejednať materiály z Ministerstva vnútra v samosprávnych orgánoch. K naplneniu týchto záverov rokovania medzivládnej komisie neprišlo. Dňa 15.7.2015 navštívila mestský úrad Ing. Jana Kráľová, hlavný štátny radca z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Na tomto stretnutí bolo oznámené, že konanie vo veci nelegálnej prestavby pamätníka stále trvá a je potrebné dohodnúť spoločný postup na splnenie záväzkov, ktoré mestu vyplývajú z príslušných právnych predpisov a zo záverov rokovania medzivládnej komisie. Na základe rokovania medzivládnej komisie zo dňa 7.10.2015 mesto Nové Zámky v priebehu roku 2016 obnoví pamätník obetiam 1.svetovej vojny a udalostí po nej. Keďže sa jedná o jedinečný hromadný hrob vojnových obetí, v ktorom sú pochovaní vojaci rôznych národností a vierovyznaní, pamätník ponesie názov Pamätník zmierenia. Mesto požiadalo o finančný príspevok na obnovu Ministerstvo vnútra SR a Ministerstvo obrany ČR.

A ešte dva dokumenty ku kauze:

  


Na záver pohľad na skulptúru z r. 1936, na ktorej sa o prikrčeného legionára opiera Bohémia. Šedévr, bez ktorého by sa naše mesto, ktoré bolo v rokoch 1944-48 spolu s inými mestami južného Slovenska dejiskom deportácií a etnických čistiek, azda zaobišlo bez ujmy.

Téme sme sa venovali v článkoch:
4. 3. 2012 Ako by sa o histórii nemalo písať

28.08.2012 Ako by sa o histórii nemalo písať II. U F. Vrábela pretrváva záujem o novozámockých legionárov
24.12.2012 Úprava vojenských hrobov na novozámockom cintoríne nestrpí ďalši odklad
27.5.2013 Smutné naťahovačky nad hrobmi obetí 1. svetovej vojny...
29.6.2013 Posviacka hrobov vojakov padlých v 1. sv. vojne v úzkom kruhu
03.07.2013 Vo veci úpravy vojnových hrobov prebieha policajné vyšetrovanie

02.12.2013 Maleur brata Lesslera s pani Singerovou a iné správy o legionároch v Nových Zámkoch
2016-03-19 12:51:52 Sókyová Lívia
K otázke vojnových hrobov chcem uviest nasledovné: Predmetný hrob je miestom spolocného odpocinku 14 národností, medzi nimi civilistov. Su tu pochovani okrem ceskych, slovenskych a madarskych vojakov aj vojaci polskej, talianskej aj nemeckej armady. Stanovisko byvalejo vedenia preto bolo, ze sa v danom pripade ma aplikovat 4. genevsky dohovor, ktorym sa zakazuje, aby na medzinarodnom vojenskom hrobe bol postaveny pomnik, ktory by vyzdvihoval jednu armadu nad druhou. Toto bolo v inkriminovanom case vysvetlene aj prislusnym statnym organom. Stanovisko byvaleho vedenia bolo, ze ak by na pomniku mala stat socha akehokolvek vojaka alebo ozbrojeneho civilistu, mohlo by sa to stat len s privolenim vsetkych dotknutych statov. Mesto to navrhovalo riesit na urovni velvyslanectiev. Upozornujem, ze jednotlive staty, ktore su dotknute / Taliansko, Nemecko, Madarsko/ by mohli ziadat odstranenie takehoto pomnika. Tu nejde o slovensko-madarsky problem, ale o medzinarodny.
 
 

The index.php: SIZE[b]: 26,710 MODIFIED: 2019.01.09 23:30:08.MD5: c4503a129be13fa5e595fa996dd7d9bd STATUS: FALSE  This window is : x