Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  16-05-02   2,368  
0
Žriedlo originálnych nápadov na mestskom úrade nevysýcha. Po obosielaní poslancov obežníkmi sa našla i ďalšia inovatívna forma ako spestriť prácu zastupiteľstva - jeho ďalšie zasadnutie je zvolané na termálne kúpalisko do Podhájskej. Pritom od najúspešnejšej obce v regióne by sa vskutku bolo čomu učiť - ako uprednostniť záujmy obce pred vlastnými, ako nerozpredať majetok obce a umne ho využívať pre jej povznesenie, ako dať svojim ľuďom prácu a pod. Motivácia novozámockých poslancov je však oveľa prozaickejšia - obed zadarmo.
 

Pri príležitosti odovzdania čestného občianstva Nových Zámkov riaditeľovi termálneho kúpaliska totiž Ing. J. Barcaj recipročne pozval žičlivých novozámockých poslancov na návštevu svojho zariadenia. Zatiaľ je v programe iba jediný bod "Diskusia poslancov s primátorom mesta o ďalšom smerovaní rozvoja mesta a podnetoch obyvateľov mesta Nové Zámky", tak sme zvedaví čo z toho vzíde... Keďže zastupiteľstvá sú zo zákona verejné - "formálne" rovnako ako "neformálne" -, veríme, že vykúpať sa a hodovať zadarmo môže ktorýkoľvek záujemca. Prihlášku prikladáme.


Od: Solárová Monika , Ing.
Dátum: 2. mája 2016, 15:34:31 SELČ
Pre:: Poslanci_MsZ
Predmet: Pozvánka

Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci,
na základe pozvania Ing. Jozefa Barcaja – Čestného občana Mesta Nové  Zámky, Vás pozývame na neformálne stretnutie  poslancov, ktoré sa uskutoční dňa     
20. mája 2016 o 11,00 hod. na Termálnom kúpalisku Podhájska s nasledovným programom:

1)      Diskusia poslancov s primátorom mesta o ďalšom smerovaní rozvoja mesta a podnetoch obyvateľov mesta Nové Zámky.
Prosím svoju účasť potvrdiť telefonicky alebo emailom do 16.5.2016.  

S úctou

Ing. Monika Solárová, sekretariát primátora mesta, Mestský úrad Nové Zámky
Hlavné námestie 10, 940 35 Nové Zámky
035 6400235 monika.solarova@novezamky.sk www.novezamky.sk 
 
2016-05-05 07:22:48 Karma je zdarma
Ajaj,to je také vhodné miestečko predpripraviť spolok na odhlasovanie zvýšenia platu primátora na maximum.Veď návrh už je pripravený.Čoskoro uvidíme aj čo za tento deal ponúka a ako to ovčanom odôvodnia.Ale to vlastne ani netreba!
2016-05-02 22:51:20 Andrej
Keď sa už nevie kam z konopí,tak treba posedieť,poobedovať a podiskutovať o smerovaní rozvoja.Alebo o rozvoji smerovania?To je nakoniec jedno pre občana ani jedno ani druhé neprinesie nič akurát čo sa naši poslanci najedia a zrelaxujú.Zasadať stačí aj raz za štvrťrok!
 
 

The index.php: SIZE[b]: 26,710 MODIFIED: 2019.01.09 23:30:08.MD5: c4503a129be13fa5e595fa996dd7d9bd STATUS: FALSE  This window is : x