Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  16-10-28   1,471  
0
Nastávajúci sviatok všechsvätých je časom dôstojnej piety a úcty k zosnulým a primátor Nových Zámkov O. Klein celkom správne usúdil, že by nebolo vhodné 28. októbra stavať provokačný pamätník legionárom na novozámockom cintoríne, ako mal pôvodne v pláne. Pieskovcová Bohémia aj so svojim prikrčeným druhom budú musieť ešte chvíľu posečkať v šere suterénu, kým ich ľudská hlúposť či zlovôľa opäť vynesú z hĺbky zabudnutia na svetlo božie. Je príznačné, že sa celá ceremónia chystala i zrušila v najväčšej tichosti, ako aj to, ako sa kompetentní snažia na poslednú chvíľu prefarbiť český legionársky pomník na ružovo.

Možno sa ho naozaj podarí predať ako Pamätník zmierenia, koniec-koncov už ho nebude zdobiť pôvodný nápis "Hrdinom, padlým r. 1919 za československú vlasť" ale mená vojakov mnohých armád a národností, ktorí spia svoj večný sen v týchto miestach. Pokoj ktorých opäť nepekne narušila ľudská pýcha a zlovoľná hlúposť. 
 
Celkovo to žijeme v takej popletenej dobe, kde nikto poriadne nevie kto je kto. Blúdime v slepej uličke dejín medzi artefaktmi skrachovaného  československého experimentu, ktorý vytesnil naše kedysi kvitnúce mesto na perifériu európskej civilizácie. A tejto pozícii zodpovedajú i kvality našej elity.
 
Odhalenie pamätníka je podľa našich informácií preplánované na 10. novembra a keďže k zásluhám oň sa už o chvíľu nebude nikto hlásiť  a každý bude ukazovať na niekoho iného, uvádzame chronológiu udalostí, ako bola zachytená na našich stránkach.
 
2016-10-09   Dozrieva vymenovanie 2. viceprimátora
2016-03-15   Radnica v tichosti pripravuje inštaláciu legionárskeho pomníku na novozámockom cintoríne
2016-06-25   Castrum Novum - celostránkový rozhovor so správkyňou cintorína, ktorej zabudli uviesť meno
2015-09-16   Primátor chce na cintoríne znovupostaviť repliku pamätníka legionárov odstráneného ešte v r. 1938
2013-12-02   Maleur brata Lesslera s pani Singerovou a iné správy o legionároch v Nových Zámkoch zo začiatku 1920-tych rokov
2013-07-25   Memorandum o vzájomnej spolupráci pri realizácii projektu "Legie 100"
2013-07-12   České ministerstvo obrany trvá na znovupostavení pamätníka legionárov z r. 1936.
2013-07-03   Vo veci úpravy vojnových hrobov prebieha policajné vyšetrovanie
2013-07-03   Popravy legionárov počas československo-maďarského konfliktu v roku 1919
2013-06-29   Posviacka hrobov vojakov padlých v 1. sv. vojne sa konala v úzkom kruhu
2013-05-27   Smutné naťahovačky nad hrobmi obetí 1. svetovej vojny...
2012-12-30   Hroby padlých v 1. sv. vojne v Nových Zámkoch (Aktualizované)
2012-12-24   Úprava vojenských hrobov na novozámockom cintoríne nestrpí ďalši odklad
2012-03-03   Ako by sa o histórii nemalo písať...
 
 

The index.php: SIZE[b]: 26,710 MODIFIED: 2019.01.09 23:30:08.MD5: c4503a129be13fa5e595fa996dd7d9bd STATUS: FALSE  This window is : x