Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  16-11-13   1,495  
0
Többségükben az érsekújvári hadikórházban elhunyt katonák földi maradványai nyugszanak az újonnan felavatott legionárius emlékmű talapzata alatt Érsekújvárban.
   


A történet még 1922-ben kezdődött, amikor egy leendő legionárius emlékmű alapköve került elhelyezésre Érsekújvárott az északi hadjárat (1919. június) során a város környékén meghalt 92 legionárius katona sírhelyére. Maga az emlékmű azonban csak 1936-ra készült el, és a katonai sírokban ekkor már az időközben felszámolt érsekújvári temetőkből ideszállított további katonák földi maradványai is ott nyugodtak.

Az első bécsi döntést követően Érsekújvár visszacsatolása után 1938-ban a legionárius emlékművet egy másik hasonló szoborcsoporttal együtt eltávolították.
 
Egészen 2013-ig az emlékmű talapzata ott álott az érsekújvári temetőben, egy alkalommal ezt a helyi magyar fiatalok március 15-én tévedésből  még meg is koszorúzták  az 1919-ben lerombolt Kossuth szobor maradványának hívén a beton tömböt.

2009-ben a cseh és a szlovák hadügyminisztérium a Legie100 emlékév keretében  memorandumot fogadtak el a csehszlovák légiók történetével összefüggő eseménysorozatban való együttműködésről. Ennek keretében próbálkozások indultak arra, hogy Érsekújvár önkormányzata állíttassa vissza a helyi temetőben az 1938-ban lerombolt legionárius emlékművet. A fő érv a hadisírok elhanyagolt állapota és rossz állaga volt.

A legionárius emlékmű visszaállítását kivédendő az akkori magyar városvezetés sebtiben egy 1. vh. emlékművet állíttatott, amely márványlapokon ismertette az ott nyugvó katonák neveit. Ezek nagy része a helyi hadikórházban elhunyt katonák a neve volt, akik több évvel az 1919-es események előtt haltak meg.
 
A fenti lépéssel a városvezetés kész ténnyel szembesítette az állami szerveket, amelyek válaszul államigazgatási eljárás alá vonták a városházát, amiért az nem kért engedélyt - az egyébként központi nyilvántartásban nem szereplő - katonasírokon végzett építkezéshez. Ezzel holtpontra is került az ügy és nem történtek további lépések mindaddig, amíg az időközben megválasztott új polgármesternél  az állami szervek újra nem próbálkoztak.
 
Klein Otokár  elődjétől éltérően mindenben készségesen együttműködött és egy "hasznos balek" szerepében tetszelgő helyi civil társaság bevonásával elkészítette az 1936-ban felállított szobor másolatát és a nyilvánosság teljes mellőzésével felállíttatta e hó 10-én anélkül, hogy erről a városi önkormányzat akár egyszer is tárgyalt volna. Az emlékműn egyébként az a 1936-os szöveg olvasható, miszerint a sírban a csehszlovák szabadságért 1919-ben életüket feláldozó hős katonák nyugszanak.
 
A teljes képhez hozzátartozik, hogy úgy a polgármester, mint az idézett civil társaság képviselője következetesen "Az 1. világháború áldozatainak emlékművé"-nek nevezik a legionárius emlékművet. Az utóbbi továbbá tudni véli, hogy a szoboregyüttesen Bohémia alakja mellett meghúzódó katona egy magyar egyenruhát viselő szlovák nemzetiségű cs. k. baka lenne.

A 2013-as emlékmű márványlapjai a katonák neveivel nem kerültek kihelyezésre, ezeket esetleg később - javított formában - fogják majd kihelyezni.
 
Egyébként is a cseh-szlovák emlékbizottság kifejezetten az eredeti formához ragaszkodott, és a 7 nemzet fiait felsoroló táblák csak  nehezen képzelhetőek el az 1919-ben a csehszlovák hazáért életüket feláldozó hősök emlékművén...
 
Mint-ahogy egy legionárius emlékmű is csak nehezen képzelhető el az 1. vh. hadisírokon...
 


 
A 2013. 06. 28-iki emlékmü átadásól készült fotók:
 


 

 
A márványtáblákon 152 áldozat neve található, valamint további 53 ismeretlen katonára való utalás. A táblák felső részén jól láthatóak az utólag végzett javítások, amikor is lefedték az eredeti szöveget az első világháború áldozatairól - a katonák egy része 1919-ben halt meg. 
 


A 2016. 11. 10-iki emlékmü átadáson készült fotók:
 
 


   
Tudósítás a városháza által kiadott lapban egy héttel az emlékmü átadása elött. 
Magyar zászló a legionárius emlélmü talpazatánál. Gyergye István tüzér 1915-ben az érsekújvári hadikórházban halt bele a fronton szerzett sebesüléseibe.


Fotó: A szerzö és FB Otokar Klein
 
 
 

The index.php: SIZE[b]: 26,710 MODIFIED: 2019.01.09 23:30:08.MD5: c4503a129be13fa5e595fa996dd7d9bd STATUS: FALSE  This window is : x