Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  17-04-20   3,920  
0
Našim čitateľom primášame rozhovor  s Ing. Karolom Borikom, prednostom Okresného úradu v sídle kraja v Nitre, nominantom strany MOST-HÍD.
Karol Borik je pôvodným povolaním daňový poradca a bol posledným riaditeľom Daňového úradu v Nových Zámkoch pred zlúčením daňových úradov v r. 2012. Môžete ho poznať z komunálnej politiky, kde v minulosti kandidoval  do miestneho zastupiteľstva a do VÚC. Od júla minulého roka zastáva najvyššiu pozíciu v štátnej správe na úrovni kraja, okrem iného je predsedom krajskej bezpečnostnej rady a krajskej povodňovej komisie.  

 

- Pán Borik, po zrušení krajských úradov získali niektoré okresné úrady špeciálne kompetencie. Ste prednostom jedného z nich. Skúste nám predstaviť tento úrad.
- Okresný úrad v Nitre má takmer 300 zamestnancov, v jeho organizačnej štruktúre je 12  špecializovaných odborov, niekoľko oddelení a referátov. V rámci reformy ESO zaniklo viacero úradov na okresnej a krajskej úrovni a práve veľká časť z nich bola začlenená pod okresné úrady a okresné úrady v sídle kraja. V porovnaní s bežným okresným úradom, na okresnom úrade v sídle kraja navyše pôsobí odbor opravných prostriedkov, školský odbor, majetkoprávny odbor a odbor výstavby a bytovej politiky.

- Aká je vlastne Vaśa náplň práce?
- Prednosta okresného úradu riadi a zodpovedá za činnosť okresného úradu. Ide o veľkú agendu, pomerne široký záber, veľký počet zamestnancov. Na úrade máme klientské centrum, krajské integrované záchranné stredisko (známe ako 112-ka). Okresný úrad v Nitre je zriaďovateľom štátnych špeciálnych škôl, reedukačných centier a pedagogicko psychologických centier v Nitrianskom kraji.
Povaha funkcie prednostu je do veľkej miery reprezentačná. Zúčastňujem sa množstva spoločenských, kultúrnych a slávnostných podujatí po celom kraji.
 
- Do akej miery môže nitriansky okresný úrad ovplyvňovať náš región?
- Ide o kompetencie špecializovaných úradov na úrovni kraja, ktoré zanikli v roku 2013. Napríklad  Odbor dopravy a pozemných  komunikácií na okresnom úrade v Nitre je špeciálnym stavebným úradom a orgánom štátnej kontroly pre všetky cesty prvej triedy v Nitrianskom kraji. Napríklad stavebným úradom pre kruhové objazdy na Považskej ulici, či na vstupe do mesta od Nitry, resp. Bratislavy bol Okresný úrad v Nitre. Asi málo Novozámčanov vie, že na druhú polovicu tohto roka je naplánovaná rozsiahla oprava mosta cez rieku Nitra na Považskej ulici  (pri kúpalisku Štrand). Akékoľvek dopravné stavby, zmeny, bezpečnosť na cestách prvej a druhej triedy kompetenčne rieši okresný úrad v sídle kraja.
 
- Zostal ste lokálpatriotom?
- Určite áno. Narodil som sa a žijem v Nových Zámkoch, mám tu svoju rodinu a na budúcnosti mesta mi veľmi záleží. Veľkou agendou môjho úradu je výstavba strategického parku automobilky Jaguár Landrover. Samotná Nitra a jej okolie sú priemyselne predimenzované. Som presvedčený, že šancu dostanú aj vzdialenejšie lokality a teda aj Nové Zámky a okolie.   

- Keď sme pri doprave, aké sú plány s riešením mimoriadne zlej dopravnej situácie v Nových Zámkoch?
- Ako Novozámčan dopravnú situáciu na tranzite cez mesto Nové Zámky dobre poznám. Nie som v tomto prípade optimista, domnievam sa, že situácia sa bude naďalej zhoršovať a možností ako ju eliminovať je z krátkodobého hľadiska veľmi málo. Ako určite viete, onedlho začne výstavba nového mosta cez rieku Dunaj v Komárne a tento most bude určený aj pre nákladnú dopravu nad 12t. Je takmer isté, že veľká časť tranzitnej dopravy medzi Šahami a Gabčíkovom sa presmeruje práve na Komárno a potom na smer Nové Zámky, Nitru, prípadne Vráble. Mesto bude musieť hľadať a nájsť riešenie, ako nákladnú dopravu v čo najväčšej miere odkloniť. Súčasne musí byť prioritou obchvat Nových Zámkov. V Komárne sa na jeho príprave intenzívne pracuje.

- Aké vzťahy máte s vedením mesta Nové Zámky? Podľa kuloárnych informácií ste pred komunálnymi voľbami intenzívne pracoval na volebnej kampani súčasného primátora Otokara Kleina.  Ste stále v kontakte?
- V komunálnych voľbách v novembri 2014 som kandidoval za poslanca v druhom obvode a skončil som druhý pod čiarou. Pána primátora poznám dlhšie, sledujem a fandím mu v jeho bohatej kariére operného speváka. V predvolebnom boji som ho podporoval od úplných počiatkov kampane až po víťaznú volebnú noc. O vývoji a situácii na mestskom úrade a celkovo o komunálnej politike spolu nekomunikujeme, vzťahy s vedením mesta v súčasnosti nemám žiadne.

- Mnohí bývalí voliči a fanúśikovia O. Kleina vidiac jeho činnosť v úrade iba krútia hlavami. Ako Vy hodnotíte prvú polovicu volebného obdobia v našom meste a  kroky vedenia mesta?
- Ak dovolíte, nebudem hodnotiť a komentovať prácu vedenia mesta. Dúfam, že po prvej konsolidačnej polovici volebného obdobia prichádza obdobie rastu a rozkvetu. Aktuálne vyhlásené výzvy zo štrukturálnych fondov Európskej únie sú na to ideálnou príležitosťou.   

- Do Nitry prichádza Jaguár Landrover (JLR). Myslíte, že tento projekt pomôže aj nášmu mestu a celkovo regiónu?
- Som o tom presvedčený. Ide o projekt, ktorý sa v súčasnosti považuje za jednu z najväčších investícií v regióne strednej Európy. Už v tomto čase začínajú prvé nábory zamestnancov, manažment JLR, ale aj budúci dôležití dodávatelia a subdodávatelia JLR sledujú celý región, vyberajú lokality pre svoje prevádzky. Množstvo Novozámčanov si či už vo fabrike alebo u subdodávateľov prácu môže nájsť. Celý región bude rásť, napríklad Šurany alebo aj Palárikovo, ktoré je už dnes pripravené na príchod dôležitých budúcich obchodných partnerov JLR. V Nitre a v okolí je už zamestnanosť na svojom maxime a tam sa pracovníci pre nový závod hľadajú ťažko, obdobné je to aj vo Vrábľoch, kde pociťujú veľký nedostatok niektorých profesií. Nevýhodou Nových Zámkov a blízkeho okolia je zlá dopravná situácia, ale na druhej strane tu žije veľa pripravených a pre závod JLR zaujímavých produktívnych ľudí, ktorý v závode môžu nájsť lepšiu a najmä dobre zaplatenú prácu.

- Mnohé stránky života Nových Zámkov ovplyvňuje dianie v zastupiteľstve VÚC. Napríklad stredné školy, ktorých stav je celkovo zanedbaný. Ako sa Vám spolupracuje s VÚC? Podarilo sa nadviazať pracovné vzťahy?
- So županom Belicom komunikujem, často sa stretávame na rôznych formálnych aj neformálnych podujatiach. Zriaďovateľom všetkých okrem súkromných stredných škôl je VUC. Školský odbor na mojom úrade administratívne rieši havarijné situácie na všetkých základných školách po celom kraji, mzdy pre všetkých učiteľov základných škôl sa zúčtovávajú cez náš úrad. Na to aby sa stredné školstvo v našom regióne podporilo, treba viac správnych a zanietených poslancov VUC, vhodných zástupcov v komisiách a hlavne uvedomelých a múdrych poslancov. Voľby budú v novembri, uvidíme, čo sa po nich zmení. So županom aktívne riešime R8, resp. nové dopravné prepojenie medzi NR a KN, čo je prioritou vlády a aj v strategickom pláne VÚC. Dúfam, že v tomto budú výsledky, pretože čo sa dopravy týka, v NZ nastane kritická situácia.

- Ďakujeme za rozhovor.
 
 
 
 
 
 
 
 

The index.php: SIZE[b]: 26,710 MODIFIED: 2019.01.09 23:30:08.MD5: c4503a129be13fa5e595fa996dd7d9bd STATUS: FALSE  This window is : x