Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  17-10-10   4,479  
0
Ako sme už informovali, z podnetu prednostu OÚ v Nitre Karola Borika 28. septembra navštívil naše mesto riaditeľ výstavby strategického parku Jaguar Land Rover v Nitre pán Wolfgang Holmann. Počas dňa navśtívil a rokoval s vedením štyroch veľkých novozámockých výrobných podnikov. Celodenný program zavŕšil neformálnym pracovným stretnutím so zamestnávateľmi a podnikateľskou obcou Nových Zámkov.  


Do posledného miesta zaplnená reštaurácia Spirit bola svedkom trojhodinovej diskusie, počas ktorej odznelo množstvo zaujímavých informácií. Účastníci mali možnosť nadviazať osobný a obchodný kontakt s riaditeľom, ktorého úlohou je manažovať výstavbu závodu a naštartovanie výroby automobilov známej značky. Pán Holmann má bohaté skúsenosti s inžinieringom a výstavbou podobných výrobných závodov. V minulosti pracoval pre spoločnosť Volkswagen a riadil výstavbu výrobných závodov v Indii, v Rusku, ale tiež v Bratislave.
 
Témou diskusného fóra nebol len strategický park. Stretnutia sa zúčastnil aj riaditeľ odboru zahraničného obchodu štátnej agentúry SARIO pán Tibor Buček. Svojou prezentáciou podnietil živú diskusiu - hovorilo sa o príchode možných investícií do nášho mesta. Novozámčanov nemôže nechať ľahostajnými ani vízia kolabujúcej dopravy po odovzdaní nového komárňanského mostu - aktuálne informácie poskytol vedúci odboru dopravy OÚ v Nitre p. Karol Slávik, ktorého pôsobnosť zahŕňa všetky cesty prvej triedy a tranzitné trasy v celom kraji. Diskutovalo sa aj o  plánoch funkčného obchvatu mesta Nové Zámky, o kruhových objazdoch a novom severo-južnom dopravnom prepojení na trase Komárno Topoľčany.

Účastníci ocenili dobrú úroveň diskusného fóra. Mestské médiá podujatie nezaregistrovali, preto sa k uvedeným témam vrátime už čoskoro v rozhovore s prednostom Okresného úradu v Nitre Karolom Borikom.
 
 

Karol Borik a Wolfgang Holmann
 

Tibor Buček, riaditeľ odboru zahraničného obchodu SARIO, Wolfgang Holmann a Karol Borik
 

Wolfgang Holmann počas prezentácie budúceho závodu Jaguar Land Rover v Nitre
 

 

Pohľad na účastníkov diskusného fóra
 
 
 
 
 
 

The index.php: SIZE[b]: 26,710 MODIFIED: 2019.01.09 23:30:08.MD5: c4503a129be13fa5e595fa996dd7d9bd STATUS: FALSE  This window is : x