Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  11-11-29   2,374  
0
Na zasadnutí novozámockého mestského zastupiteľstva si jeden z poslancov opäť raz zafantazíroval o termálnom vrte, ktorý by bolo potrebné v Nových Zámkoch urobiť. Táto téma sa vytrvalo vracia na rokovania zastupiteľstva už mnoho rokov, zatiaľ (našťastie?) bez viditeľného výsledku. Termálny vrt by mal pomôcť revitalizovať mestský štrand a dať mocný impulz cestovnému ruchu.  

Pri tejto príležitosti sme si zalistovali v knihe spomienok bývalého prvého tajomníka OV KSS Alberta Čubu. Vo svoich pamätiach bývalý prvý tajomník spomína:
V roku 1972 sme na VPS, neskôr už Okresnej Poľnohospodárskej Správe urobili dve veľmi vážne iniciatívy. V Podhájskej pod lesom sme postavili rekreačnú chatu pre pracovníkov našej Správy a objednali geologický vrt na termálnu vodu. Voda mala vyhrievať desať hektárov skleníkov, ktoré sme plánovali postaviť. Skleníky mali byť na pestovanie zeleninových priesad pre celý okres. Vrt začali realizovať z Nafty Gbely, zodpovedný geológ bol Ing. Čermák. Chatu sme zmontovali pomocou OSP za dva týždne. Často sme tam potom, funkcionári Okresu, riešili problémy výroby, vypracovávali plány ďalšieho rozvoja okresu. Chata bola od prvých dní permanentne využívaná.
Práca na hĺbkovom vrte začala na jar 1973. Po prevŕtaní do určitej hĺbky nás geológovia plašili, že tu nikdy žiadna termálna voda nebude. Nebolo mi všetko jedno, lebo objednávku na vrt som podpísal ja a bolo to niekoľko miliónov korún. Prevŕtali sa do hĺbky 1700 metrov žiadna voda.
Vŕtali ďalej a v jedno popoludnie, keď som bol vo vinici, ktorá je nad vrtom, vidím ako z vrtu ide gejzír vody a para do výšky päťdesiat metrov. Robotníci utekali od veže, aby ich voda neobarila. Vyhrali sme to!
Radosť bola veľká, za niekoľko týždňov sme z panelov postavili bazén a ľudia sa začali kúpať. Vodu sme museli riediť studenou, lebo tá z vrtu mala vyše deväťdesiat stupňov. Vstupné bolo jednu korunu. Postavili sme tam dvoch dôchodcov Abrahamoviča a Poláka /Bibíček/, ktorí sa starali o čistotu a vyberali vstupné. Začali sa budovať i skleníky. Staval ich Agrostav Nové Zámky, kde bol riaditeľom Julko Rafajlovič. Práce išli dobre a každý z nás sa tešil, kedy začnú skleníky produkovať. Podstatné bolo, že tepelnú energiu sme mali zadarmo.
Prameň mal teplotu do deväťdesiat stupňov a po prepočtoch to stačilo na vyhriatie celej plochy skleníkov i v silných mrazoch. Na Poľnohospodárskej správe bola situácia dobrá, len problémy začali u riaditeľa Jožka Mišáka. Jeho žena si našla milenca, on bol z toho nešťastný, začal piť...

Na tomto mieste prerušíme prúd spomienok bývalého "silného muža okresu", ktorému - pri všetkých menej svetlých  stránkach jeho účinkovania - určite nemožno uprieť lokálpatriotizmus a zásluhy o rozvoj svojho rodiska. Podhájska mu vďačí za mnohé, mimo iné aj za termálne kúpalisko. Čochvíľa oslávi 40 rokov a za tú dobu zmenilo tvár obce na nepoznanie a v neposlednom rade dalo obživu do rúk tisícke ľudí...
Žiaľ dnešní "silní muži" nášho mesta sledujú skromnejšie horizonty (napr. tu), a aj keď vystúpia s nejakým smelým plánom, človeka to skôr vystraší  ako predzvesť budúcej katastrofy (napr. tu). Asi sa príliš nemýlime, ak si myslíme, že na rozdiel od Čubu budú jediným dedičstvom po našich "minitmenoch" nesplatené dlžoby a "strašidelné domy"...
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,750 MODIFIED: 2019.02.16 18:57:17.MD5: 098e109679aaf1306302605624ab70f1 STATUS: OK  This window is : x