8. Škultéty Hviezdoslavovi

Paľko môj drahý!

Mlčíš, mlčíš; nie síce čo poet, lež — jestli smiem výrazu toho použiť — ako môj priateľ. Pravda, ani nemôže to ináč ísť, keď sa i ja tak ťažko rozkývam k načiaraniu niekoľkých riadkov a i tie bez dátuma vystrojím. Týmto som sa ale prezradil, žes’ predsa nemlčal, že si sa aj príležitostne rozpamätal na mňa (Pietorovi písaný list), za čo príjmi moju vďaku.

Mnoho, veľmi mnoho mal bych Ti písať, a predsa musím Ťa za odpustenie prosiť pre suchý, nezáživný obsah svojho listu, — za odpustenie, že Ťa s prosbou idem unúvať.

Nachýľ tedy uší svojich a slyš ma. Súčasne dostaneš zastupiteľský reverz „Slavie“,[39] nie tým cieľom, abys’ ho sám podpísal, ale aby si bol tak láskavý opatriť alebo odporúčať nám zástupcu pre banku — v Námestove. S takýmito suchopárnymi vecami bol by hriech obťažovať Teba, áno neunúval by som Ťa ani s touto prosbou, kebych mal vôbec dakoho známeho v Hornej Orave.

Budeš tak láskavý, Paľko môj? Jestli Ti to nebude nepríjemné, podľa svojich známostí mohol by si odporúčať za takýchto zástupcov ľudí aj v iných väčších obciach H[ornej] Oravy. Odporúčanie to pozostávalo by z jednoduchého pomenovania takých mužov. Pravda, keby si im prijatie zastupiteľstva príležitostne i sám mohol odporúčať, veci by to len poslúžilo; z druhej strany ale možno Ti to urobiť bez všetkej obavy, nakoľko vrchná správa „Slavie“ (na čele má gr. Jána Harracha[40]) hodná je dôvery a dostatočnú garanciu poskytuje. (Pre Slovensko zriadi sa v Martine čo najskôr filiálka.)

Z tohto pozostáva moja prosba, pričom, jestli by Ti to nepríležitým bolo, znovu prosím Ťa o láskavé odpustenie.

Z Vajanského básní[41] vytlačeno je už 10 hárkov. Podľa zmluvy, s tlačiarňou urobenej, bude dielo z 12 hárkov pozostávať, a Sveto je v pomykove, lebo na 1 1 hárka nemá už materiálu. „Maják“ je asi o dve tretiny rozmnožený, menovite i následkom Tvojich poznámok. Prepracovanie sa mu veľmi podarilo, len posledné dva odseky zdajú sa mi, na úkor úchvatnosti, prirozvlačitými.

Ten veliký počet predplatiteľov je prekvapujúci,[42] z druhej ale strany aspoň vo mne budí to obavy, že týmto aspoň na istý čas vyčerpaná je chtivosť obecenstva k predplácaniu. Považujem to za presilenie, a viackrát myslel som už pod tým časom aj na Teba, poneváč si mi bol zdelil, že bys’ cestou predplatkov zamýšľal predostrieť obecenstvu niektoré svoje diela. — V zbierke Vajanského budú — z dôb mladistvých, nakoľko on len najnovšie narástol o dve hlavy — aj niektoré slabšie kusy, no v iných dostane obecenstvo za tieto úplnú náhradu.

Ináče, ako sa mi mávaš, Paľko môj drahý? — „Oblaky“ s veľkým pôžitkom čítavam[43] a zvlášte uvelebený som bol druhou polovicou v poslednom čísle uverejnenej časti. Vo Vajanského zbierke upozorňujem Ťa na epickú báseň, „Herodesa“ (Trenčianske siroty). Je to práca mocného politického náteru, natoľko, že trpí tým i na estetickej cene. — Píš, priateľu drahý!

Tvoj oddaný Jozef

12/11 879[39] T. j. českej poisťovacej banky Slavie, v službách ktorej bol Škultéty krátky čas po príchode do Martina.

[40] Gróf Jan Harrach (1828 — 1909) bol aj významnou osobnosťou českého kultúrneho diania (bol napr. predsedom kuratória Matice muzejnej).

[41] Ide o zbierku Tatry a more.

[42] Vajanský vydal Tatry a more pomocou vopred organizovanej akcie predplatkov. Úspech tejto akcie bol vskutku nečakaný: za pomerne krátky čas od augusta do novembra 1879 sa zozbieralo predplatkov na 1111 exemplárov.

[43] Hviezdoslavova rozsiahla báseň, uverejňovaná na pokračovanie v Orle X, 1879, č. 8 — 12.