9. Hviezdoslav Vajanskému

Braček zlatý!

Po viacerom prečítaní zbierky básní „Tatry a more“ nemôžem ináč, len abych Ti ku tomuto dielu zo srdca zagratuloval.

Poskytnul si každému odberateľovi istotne pôžitok duše, aký len zriedka z knihy vyvážiť možno. Za pôžitok tento z mojej strany vem vďaku a priateľsko-srdečné živio! Len čím skôr opäť na površie sveta s takouto zbierkou a literatúra prídatkom Tvojej mocnej sily mohutne postúpi k predu! Nazdar!

Pod názvom „Herodes“ — odpusť, tomuto názvu nezodpovedajúca — rozkošná rozprava bôľu a strasti, bohužiaľ do skutočnosti nadobro spadajúca; čítal som ju s opravdovou sústrasťou s onými malými bohatiermi tak Tvojej básne ako aj môjho národa.

„Majáka“ prehŕňajúc, prekvapil si ma; veď je to báseň oveľa rozmnožená, doplnená, objasnená — a teraz už v pravom zmysle slova dielo dokonalé. Čítal som ju opäť a opäť a vždy pri pocite novosti a rýdzosti. Chlape! toto je, hľa, Tvoje majstrovské dielo podnes! — Nože ďalej a viac takých. Prial bych si, kebys’ tak trocha Puškina pohodil a ponoril sa do Mickiewicza; bo tento je tak zvlášte blízky Tvojmu smeru…

Odpusť túto úprimnú odchýlku!

Nazdar! Tvoj brat Pavol O.

V Námestove 13/12 1879