13. Škultéty Hviezdoslavovi

Paľko môj drahý!

Už Ťa, na môj’ pravdu, domrzia moje listy, toľko Ťa unúvam.

Teda počuj ma v krátkosti.

Pokorný s Heydukom idú vydávať československú bibliotéku. Ten prvý v liste na Vajanského upravenom mne „co zástupci Hviezdoslava“ odkazuje (vidíš, vidíš, pri lúčoch Tvojej slávy budem sa i ja ohrievať), že by zvlášte i Teba chceli získať pre tento podnik, abych sa Ťa teda spýtal, či nesklamú sa, keď vopred počitujú na Tvoje práce. Prvý diel knižnice tej tvoril by Bottov novo spracovaný „Jánošík“, druhý Heydukove nové básne, tretí dr. Hurbanove memoáre.[57] Slovenská časť by vždy v Martine bola tlačená; od hárka platilo by sa 16 zl. honoráru. Ako vidno, na čas mali by už materiálu, ale mne sa tak zdá, že im krem toho o mená ide, ktorými pochlúbiť chceli by sa hneď s prvým zväzkom. Myslím, nebudeš mať nič proti tomu podielu. Keby si Pokornému už bol písal v tamtej záležitosti, môžeš mu toto nanovo oznámiť — bude mať radosť. Ja „co zástupce“, poneváč len teraz strojím sa mu odpovedať ohľadne Slavíka a Borového, môžem mu referovať, že zdelil som Ti jeho žiadosť, ba aj ubezpečím ho, že trebas vyšla by Tvoja zbierka u Slavíka a Borového pod tým časom, na ktorý už preznačený majú materiál, v prípade potreby nasypeš (pardon za triviálny výraz!) im Ty toho zase.

Neviem síce, či nereflektujú na Tvoju zbierku, strany ktorej som sa ja u Pokorného dopytoval a on za vydavateľov takej odporučil Slavíka a Borového (veď dostal si už teraz môj list asi pred štyrmi dňami?); ale k tomu ani ja „co zástupce“ neprivolím. My chceme mať Hviezdoslavovu zbierku (prvú) čo skôr. (Množné „my“ nenie náhodou použito.)

Nazdar, Paľko môj a píš, prosím Ťa, aké zprávy máš z Prahy, lebo po Tvojom prihlásení sa k Pokornému „zástupce“ zapomenutý bude.

Tvoj oddaný Škultéty

20/1 880

NB. V prvom čísle „Orla“ započne sa cyklus listov[58] — akých? z mojej strany ešte neviem. — Tvoje tri básne došli[59] a — ako viem — sú už v tlačiarni.[57] V Pokorného Knihovni československej vyšli iba dva zväzky: Spevy Jána Bottu (1880), v nich je prepracovaná verzia Smrti Jánošíkovej, a potom práca Jaroslava Vlčka Literatura na Slovensku, její vznik, rozvoj, význam a úspěchy (1881). Vydavateľstvom tejto Knihovne bola firma Slavík a Borový.

[58] Séria piatich „Kritických listov“ medzi „Miloslavom“ (Vajanský) a „B. T.“ (Škultéty) o aktuálnej literárnoestetickej problematike. — Orol XI, 1880, č. 1 — 3, 5 — 6. Bližšie o význame týchto „listov“ pre literárny proces pozri štúdiu St. Šmatlák, Na prelome období (K formovaniu básnickej estetiky slovenského literárneho realizmu). Česká literatura IX, 1961, č. 4.

[59] Sú to básne Nový svet, Slovensko a Mať moja dobrá… Všetky vyšli v Orle XI, 1880, č. 1.