114. Vajanský Hviezdoslavovi

Turč. Sv. Martin 11/12 98

Braček môj!

Vidíš, úder za úderom! Načas sme museli klesnúť do starej koľaje…[264] Na nás delníkoch nenie vina — dávali sme po tri roky, čo bolo možné. Len ja sám som napísal za 3 roky do 1000 článkov… Ale o prostriedky sa nepostarali.

Na Vianoce vydám sviatočnú prílohu Národných novín, prosím Ťa, prispej niečím,[265] nemusí to súvisieť s Vianocami, čokoľvek. Ale urob to iste, neopúšťaj nás práve teraz, keď sme smutní a nezdarom ohlušení!

Tvoj Svetozár

Redakciu som prevzal, neviem, či ma nechytia. Nuž habeamus sibi…[266][264] Narážka na obmedzenie periodicity Národných novín: od r. 1899 museli Nár. noviny vychádzať znovu iba trikrát týždenne, hoci niekoľko rokov predtým už vychádzali šesťkrát týždenne.

[265] V rukopise je „ničím“; podľa zmyslu opravujeme na „niečím“.

[266] V rukopise neúplné slovo; podľa kontextu doplňujeme „sibi“. (Význam tohto latinského úslovia je približne: no majme si…)