286. Škultéty Hviezdoslavovi

Paľko drahý!

Veď som Ti ja dávno mal písať. Najprv ospravedlniť sa, prečo vyšlo 9. číslo Pohľadov bez Dozvukov, potom prosiť Ťa, aby si ten druhý „chlp“ poslal čím skorej.

Keď prišiel Tvoj vzácny rukopis, vtedy tri hárky 9. čísla už boli vytlačené: nebolo inej možnosti, ako vydať ho tak, ako vyšlo. Ale môžeš si predstaviť, ako som sa cítil, keď Tvoj rukopis musel čakať. V nasledujúcom, 10. čísle, pravdepodobne i bol by som dal Dozvuky všetky naraz, ale zavadzala mi tá dramatická práca, začatá v 9. čísle.[561] Prosiť Ťa, aby si pridal ešte do 11. čísla, mal som každý deň na ume, ale bol som zase tak zaujatý rozličnými zameškanými vecmi, že, odbavujúc ich, pozameškával som si nové, menovite i list Tebe ide, hľa, až teraz. Mal by som mať alebo menej na hlave, alebo robota mala by mi ľahšie ísť od ruky.

Tak, Paľko drahý, prosím si sľúbené čím najskorej. Číslo 11. je už temer hotové, ale sádžu už i na dvanáste. To jest, bolo by mi milé, keby si neráčil čakať do rozposlania 11. čísla.

Dokončenie pre 12. číslo nemám ešte ani od P. Bujnáka. Neviem, či bude hotový a či budem mať dosť miesta, keď mu toho ešte hodne ostáva. Neviem, či Tebe v jednom-druhom nie sú nemilé jeho rozbory a výklady,[562] ale vcelku také oboznamovanie je azda predsa lepšie, ako nechávať všetko pre budúce veky. Z Bujnáka časom, keď sa mu prečistia úsudky, môže byť dobrý estetik. Miesty ešte zamrzia ma jeho mienky. Napr. čo do veľkoleposti ja neznám ničoho podobného v literatúrach, ako je postava Krista, kmitajúca sa v úzadí Tvojej tragédie, a on túto veľkoleposť dosť neprimerane ukázal.

Báseň pre Živenu oddal som; už je v sadzbe. Korektúru sadzby vezmem na seba s radosťou.

Lenže, Paľko drahý, ešte v decembri začne sa i 1. číslo nového ročníka Pohľadov: odporúčam sa Ti i s tým. Tomu, čo bude v 10. a 11. čísle Pohľadov, veru nepoznať, že by to ozajstné dozvuky mali byť.

So srdečným pozdravením

Tvoj vďačný Jozef

4/XII 1909[561] Sú to Tajovského Statky-zmätky; ich dokončenie vyšlo v SP 1909, č. 10.

[562] R. 1909 mal Pavol Bujnák v Slov. pohľadoch dve práce o Hviezdoslavovi: Psychologické štúdie z poézie Hviezdoslava (č. 2 — 3) a Dramatické diela Hviezdoslava (č. 5, 8, 11 — 12).