287. Hviezdoslav Škultétymu

Jožko môj!

Len v krátkosti na Tvoj lístok. Ľutujem, ale do dvanásteho č[ísla] nemôžem Ti ničoho poslať; skorej do prvého č[ísla], lebo do toho času azda mi pribudne toho ešte niečo, že zásielka bude patrnejšia. Hja, nejde to už teraz tak chytro a pauzy odpočinku sú tiež čoraz dlhšie. Tu už platí ozaj, že pomaly ďalej zájdeš. — Tedy odpusť a — zhovej.

Ak prácu pre Živenu ešte len korigovať budeš, tak prosím Ťa, asi na tretej strane, kde Živena zhovára sa s deťmi-školákmi, vstrč malý doplnok. Ak sa dobre pamätám, Živena utíši deti tým:

… poviem Perúnovi a sestre Mudrene. Tí odpomôžu; tá dôvtipom, on trebárs oným, čím váš otec kála pňa…

A tu chcem taký naivný doplnček, t. j. zlomený riadok vyceliť a druhý začať tedy…

váš otec kála pňa: — klin žeravý, veď viete: blesk — A samy otvoríte si rúče bránku etc., etc.[563]

Potom nižej na inom mieste stojí: … Uder, Perúne; nuž, pre premenu oprav: … Uder, Parome…[564]

Hneď na začiatku stojí: … chlieb svoj ambrozický: to „svoj“ prehoď pred „chlieb“;[565] a trocha nižej stojí:

… v nedostižnej uzavrenosti…

vari prídavné „v odťažitej“ alebo „v neprístupnej“ zodpovie lepšie; ako myslíš Ty.[566]

Ešte by bolo jedno-druhé k opraveniu, ale nechcem Ťa trápiť.

So srdečným pozdravením

Tvoj Pavol O.

V D. Kubíne 7/XII 1909[563] Opravu Škultéty urobil.

[564] Táto zmena nebola realizovaná.

[565] Oprava urobená.

[566] V konečnom znení ostalo predsa len pôvodné „v nedostižnej“.