List 125. S. H. Vajanský Andrejovi Kmeťovi

Turčiansky Sv. Martin 14. 2. 99

Dôstojný Pane!

Osvedčenie som dostal. Vyjde v štvrtočnom čísle,[1034] poneváč uternajšie je už plné. Ale prosím uvážiť toto:

1. My s „Hlasom“ nepolemizujeme, čo tých pánov najviac mrzí. S osvedčením dvoch tak vážnych ľudí urobí si „Hlas“ ohromnú reklamu! Obecenstvo, nemohúc pochopiť, o čom hovoríte, bude zháňať sa po „Hlase“, a tak jeho klebetám bude pridaná veľká vážnosť. Tým rozšíri sa i klebeta, i podrostie sila orgánu, založenému jako zdá sa cieľom bezohľadného trhania toho, čo už stojí. Nás už napadli tridsať ráz,[1035] napadli i Múzeum surovo,[1036] a neodvetili ste ani Vy, ani my. Myslím, táto procedúra je správna — a dosiaľ sa dokázala.

2. Keď už treba osvedčenie, tedy by som radil také, z ktorého čitateľ celú vec pochopí, aby nemusel zháňať sa po 8. čísle Hlasu. Takto nik nevie, čo vlastne vysvedčenie znamená, keď o Vašej cti a slovenstve nik nepochybuje, ani Hlas.

Prosím Vás, odpíšte mi hneď, jestli moju radu prij(í)mate, jestli mi nič neodpíšete, vyjde Vaše osvedčenie 16. febr., vo štvrtok!

Prosil bych Vás, jestli možno, dovoliť nám nespomenúť „Hlas“ v našom orgáne. Verte mi, bolo by škoda nášho orgánu a Vašich mien.

Čakám na odpoveď dychtive. V páde, že by sme vyšli z času, ráčte mi telegraficky oznámiť, čo ste uzavreli.

Váš oddaný Svetozár Hurban

(AMS)[1034] Osvedčenie Andreja Kmeťa v Národných novinách nevyšlo.

[1035] Išlo o také články Hlasu, ako Pár slov o Národných novinách (Hlas I, 1898, č. 5, s. 129 — 133), Obrana a odpoveď (Hlas I, 1898, č. 2, s. 33 — 40. — V článku sa reaguje na nepriaznivé prijatie Hlasu slovenským časopisectvom a osobitne Národnými novinami), — Letopis Živeny II. (Hlas I, 1899, č. 8, s. 244), kritická recenzia, kde sa napríklad o Vajanského kresbe Pančava písalo … „nesie na sebe stopy práce písanej kvapne, bez náležitého plánu“ a pod…

[1036] Muzeálnej slovenskej spoločnosti, ktorej predsedom v tom čase bol Andrej Kmeť sa dotýkala noticka Sloboda (Hlas I, 1899, č. 7, s. 222). Noticka znela: „Časopis Muzeálnej slovenskej spoločnosti zdeľuje: Kr. uh. ministerstvo vnútra nepotvrdilo cudzích členov, rozumej neprijalo za členov Muzeálnej slovenskej spoločnosti v Turčianskom Sv. Martine. Vcelku 31 členov musí spoločnosť vytvoriť väčšinou Čechov a Slovákov profesorov žijúcich v Rusku. Strašidlo panslavizmu brrr!“ Nijaký iný článok o Muzeálnej slovenskej spoločnosti v tom čase Hlas nepriniesol.