List 131. Miloš Štefanovič S. H. Vajanskému

Prešpork 17/III 899

Milý Svetozáre!

Myslím, nebudete potrebuvať zástupcu. Z priloženého „Hiradóvá“ sa dozvieš, že Hodžova pravota[1066] sa celkom zvláštne zakončila. Tá pokuta je kompromis. Nechcú ešte raz pojednávať tú pravotu, preto sa radšej zjednali na peňažnú pokutu. Prečo nechcú? Iste nie nám kvôli a pre nás, lež pre seba. Alebo ho už majú, alebo čakajú pokynutie, že je takýmto pravotám koniec, a preto v strachu, že by im po druhýkrát nedovolili viac „delať“ vo vlastenectve takto obskúrno, — spokojili sa s malým „výsledkom“. To všetko Kramolin[1067] zdiriguval, — a ja to tak chápem ako udané výš.

Či sa mýlim, ukáže sa, no čakám, že pravotu oproti Vám[1068] neprevedú. Ak prevedú, najmúdrejšie nebrániť sa, to vidíte i z včerajšieho „verdiktu“,[1069] jestli ale budete chceť, pôjdem do Pešti.

Či článok napíšem? Neviem. Neviažem sa.[1070]

Zbohom, srdečný pozdrav od Tvojho Š.

(SAPL)[1066] Keďže v martinskom stoličnom časopise Felvidéki Hiradó nebolo nijakej správy o Hodžovej pravote, je zrejmé, že Štefanovič tak volá ironicky Salvove Slovenské listy. Štefanovič asi myslí pravotu Milana Hodžu za článok Ružomberskí buriči, uverejnený v Slovenských listoch (I, 1897, č. 45). Súd sa konal v Bratislave 17. marca 1899 a odsúdenie Milana Hodžu na 300 zl. pokuty. (Správu o procese priniesli Slovenské listy II (1898), č. 17 a 18.) Uvedenú správu v liste podával Štefanovič preto, lebo v tlačovom procese Národných novín bol obhajcom Jozefovi Škultétymu. Jeho obhajobnú reč potom priniesli Národné noviny XXX (1899), č. 71 — 72.

[1067] Viktor Kramolin (—?—) — štátny zástupca v Bratislave

[1068] Tlačový súd sa konal. (Podrobnejšie pozri v pozn. č. 2 k listu č. 130.) Okrem toho boli Národné noviny žalované za článok Hlasy v Slovanstve o Slovákoch, a to za články pretlačené z Kijevského slova a z petrohradského Kraju. Zodpovednosť za oba články prevzal Anton Novák, peštiansky obyvateľ. Správu o tom priniesli Národné noviny XXX (1899), č. 61 pod záhlavím Zase proces!

[1069] Narážka na súdny výrok v Hodžovej pravote (Hlas I, 1899, č. 10, s. 320).

[1070] Štefanovič článok nenapísal.