List 137. S. H. Vajanský Janovi Ottovi

T. S. M. 19. 8. 99

Veľactený Pane!

Ja som p. Wolfovi[1093] za istý honorár dovolil vydať moje novely len raz, a nie dva razy.[1094] Pánu Wolfovi som dušu nezapísal, on tie novely i vydal. Vaše vydanie je druhé, a tak mám právo na nové honorovanie. Pán Wolf nemal práva moju vlastnosť predávať, iba raz vydať novely.

Myslím, že toto postačí, aby ste odstúpili od mienky, že Wolf má právo disponovať s mojím majetkom.

Očakávam skorú odpoveď a pevne verím, že nebudem nútený robiť ďalšie kroky v tejto veci

Váš oddaný Svetozár Hurban Vajanský

(LANM)[1093] Karel Wolf (1862 — ?) — pražský nakladateľ, vydával české preklady Vajanského próz. Pozri aj list č. 49.

[1094] Druhé vydanie vyšlo pod názvom Novely. K českému vydaní upravil Karel Wolf v Praze. Tiskem a nákl. Jana Otty, 8°, s. 455. Obsah: Dvě sestry. Kandidát. V malém městě. Podrost. Bouře v zátiší. Babí léto. Klid duše.