List 140. Jan Otto S. H. Vajanskému

V Praze, 15/9 1899[1100]

Vysoce ctěný pane!

Na ct. list Vašnostiv ze dne 10. t. m. jímž ráčíte vyslovovati podivení nad tím, že vydal jsem právě Vaše novelly,[1101] dovoluji si dáti Vám následující vysvětlení.

Právo k vydání novel těch získal jsem koupí od p. K. Wolfa, vydavatele „Matice slovanské“, jenž dalšího vydávání svého podniku zanechal a mně Vaše novelly k novému vydání v českém překladě nabídl.

P. Wolf vykázal se mi při tom Vašimi dvěma vlastnoručními listy datovanými v Segedíně dne 1. a 27. listopadu 1893,[1102] z nichž vysvítá, že ráčil jste mu přenechati právo k vydání 7 svých novel za úhrnný honorár 240 zl, který Vám také byl vyplacen.

Když mi tedy p. Wolf sdělil, že od dalšího vydávání Matice upustila, nové vydání Vašich novel, k němuž byl oprávněn, nabídl mně, koupil jsem je v přesvědčení, že se překladem tím českému čtenářstvu zavděčím. Nemám tedy překlad ten darmo, ale vyplatil jsem za něj p. Wolfovi honorář, jaký žádal, právě tak jako platím za jiné překlady.

Doufám tedy, že po tomto vysvětlení ráčíte oprávněnost mojí uznati. Že Vám nebyl zaslán exemplár, račte omluviti tím, že autoru zasílám spravidla až komplet, který u Vaší knihy dosud nevyšel. Až vyjde, dovolím si zaslati a byl bych tak učinil v každém případě spolu s dopisem, v němž bych byl vydání Vám dodatečně oznámil a vysvětlil.

Na konec připomínám, že měl jsem se tím spíše za oprávněna koupiti od p. K. Wolfa překlad, jelikož tento byl oprávněn vydati novelly Vaše v překladě i v originále, jak ve ct. listu Vašem výslovně je uvedeno.

Naděje se, že s vysvětlením tímto ráčíte se spokojiti trvám

s veškerou úctou oddaný J. Otto

Vysoce ctěný pan Svetozár Hurban Vajanský, spisovatel v Turč. Sv. Martině, Uhry

(SAPL)[1100] Hlavička listu: Knihtiskárna J. Otto nakladatelství v Praze 11, Karlovo náměstí čís. 4, účet u c. c. k. poš. budě č. 815 — 356; stanice telefonu č. 1360

[1101] K tejto problematike sa viaže aj Vajanského list Jánovi Ottovi z 19. 8. 99 (č. 137).

[1102] Vajanského listy Karlovi Wolfovi z 1. a 27. listopadu 1893 sa nám nepodarilo nájsť.