List 287. S. H. Vajanský Ivanovi Kraskovi

Turč. Sv. Martin 19. 9. 1908

Drahý brat môj!

Vďačne budem krstným otcom Vašich piesní,[2020] mne doposlaných, len mi odpovedzte, či moje rady prijmete.

1. Zmeniť titul „Nox et solitudo“.[2021] Je to celá latinská sada, ťažko ju popularizovať, a, konečne, načo? Jestli chcete, ja Vám meno vynájdem[2022] (tedy už naozaj krstný otec), alebo navrhnite Vy sám. Viete, titul nenie prázdne slovo. Pomnite, ako zvučne to bolo „Tatry a more“,[2023] a našli echo.[2024] Dobrý titul časť úspechu.

2. Či by ste mi nedovolili tu i tu len málo a skromne priložiť piglajz formálny? Ja by som Vás o každom piglovaní uvedomil.

3. Vydáme malú knižku veľmi slušno a dáme slušný honorár.

Nemáte ešte zopár veršov: je toho trochu málo![2025]

Tedy: ak chcete, mohol by som Vám i napísať malunký prológ[2026] anebožto odporúčajúce motto… Ale o tom potom.

Vec, ako úfam, je vybavená! Len mi odpovedzte čím skôr.[2027] Vaše verše mohli by už na zimu vyjsť.[2028]

Váš Sveto(zár) Hurban[2020] Išlo o prvú básnickú zbierku Ivana Krasku (Jána Bottu; 1876 — 1958) Nox et solitudo, ktorá vyšla nákladom Kníhtlačiarsko-účastinárskeho spolku v Turčianskom Sv. Martine 1909. Svetozár Hurban do nej napísal úvodné slovo Na cestu: „Ako krstný otec mám položiť do križmy zlatý peniažtek dietku mladého slovenského poeta! Jedno ma k tomu oprávňuje: čakal som od mladosti príchod slovenských poetických talentov, presvedčený, že duša národa v poézii prežíva svoje sviatočné chvíle. I vidím i tu prichádzať hlboké zvučné tony… a teším sa velikou radosťou… Hlboké, zvučné sú, ale… i smutné, čiastočne zúfalé… až ma staré srdce bolí! No veď i príroda popri veselých očkách nezábudok a pri ohnivých žiarach ruží podáva nám temné ľalije smútku. Šťastlivú cestu z tieňov ku svetlu!“ Vajanský

[2021] Názov zbierky Nox et solitudo Ivan Krasko nepozmenil.

[2022] Svetozár Hurban navrhol Jánovi Bottovi pseudonym Ivan Krasko (podľa dediny Kraskovo v susedstve Bottovho rodiska Lukovište) a mladý básnik tento pseudonym prijal. (Pozri aj list č. 292.)

[2023] Tatry a more bol názov prvej básnickej zbierky Svetozára Hurbana Vajanského, ktorá vyšla nákladom Kníhtlačiarskeho účastinárskeho spolku v Martine r. 1880.

[2024] echo (gréc.) — ohlas, ozvena

[2025] Ivan Krasko doplnil pri korektúrach zbierku Nox et solitudo tromi básňami, a to: Solitudo, Balada (Bárs pršalo… ) a básňou v próze Nox. (Súborné dielo Ivana Krasku, Zväzok prvý. Poézia. Na vydanie pripravil a komentár napísal Michal Gáfrik, Bratislava 1966, SAV, s. 184 — 185, 268 — 269.)

[2026] Svetozár Hurban skutočne napísal úvodné slovo Na cestu.

[2027] Ivan Krasko odpovedal až 17. 2. 1909. (Pozri list č. 291.)

[2028] Zbierka: Nox et solitudo vyšla koncom júla 1909.