List 291. Ivan Krasko (Ján Botto) S. H. Vajanskému

Odpoveď 17/II 09

Slovutný Pane,

Váš vzácny list[2043] som dostal dnes. Privolili ste láskave byť krstným otcom mojich piesní, nuž Vás prosím, aby ste ma i pokrstili príhodným menom.[2044] Pseudonym budem mať radšej než vlastné meno.

Teším sa zvlášte na to, že piesne vyjdú s Vaším prológom, za čo som Vám, slovutný pane, obzvlášť povďačný.

V úcte Vám oddaný

Ján Botto

(AMS)[2043] Pozri list č. 290.

[2044] Pozri list č. 292.