List 297. S. H. Vajanský Rajmundovi Cejnekovi

T. S. M. 16. 4. 1909

Najmilejší!

V 100. čísle „Union“ prišiel počiatok „Geige“, ale odvtedy už ani jedno číslo. „Union“ iste konfiškujú tu na pošte dedictvom „Politik“,[2076] ktorej boli odobrali portdebit(?).[2077] Prosím Ťa, postaraj sa, aby mi posielali týždenne po 5 čísiel v obálke, je to veľmi mrzuté, ale čo robiť.

Tlačím VI. zväzok „Diel“[2078] a som temer k omdleniu zavalený robotou, okrem procesov — 27. apr. máme zase proces v Pešti…[2079]

Nemohli by ste niečo vybrať z mojich veršov pre Vaše vydanie? I „Unie“ čosi vydáva a pýta odo mňa fotografiu i verše. Či je to niečo iné?[2080]

Útraty za čísla stiahnuť prosím z honoráru za „Kandidáta“ a „Husľu!“

Boh s Vami, môj druhu a pomocníku.

Váš Svetozár Hurban Vajanský

(SAB)



[2076] Po zaniknutí nemeckého časopisu Politik začal vychádzať v podobnom duchu redigovaný časopis Union. Vajanský naráža na túto skutočnosť.

[2077] portdebit (správne port-debit, z franc.) — poštovné zaplatené. V tejto súvislosti možnosť rozširovania časopisu poštou. Keďže túto výhodu redakcii Politik úrady v Uhorsku zrušili, museli sa novinové zásielky normálne frankovať.

[2078] Šiesty zväzok Sobraných diel Svetozára Hurbana Vajanského vyšiel v Martine r. 1909 nákladom Kníhtlačiarskeho účastinárskeho spolku. Išlo o rozšírené a doplnené vydanie dvoch básnických zbierok Spod jarma a Verše, ktoré vyšlo pod názvom Kniha veršov.

[2079] V spomenutom čase, t. j. 27. apríla 1909 bol v Pešti proces proti Jozefovi Škultétymu a Alexandrovi Izákovi za článok Ružomberská muchotrávka (Národné noviny z 1. februára 1908 č. 14). Žalobcom bol Gejza Chudovský, predseda ružomberskej kráľ. sedrie. Peštiansky súd odsúdil Izáka na tri týždne väzenia a na zaplatenie 200 korún pokuty, Škultétyho na dva týždne väzenia a na zaplatenie 100 korún pokuty. Pozri bližšie v článku Proces proti Národným novinám (Národné noviny z 29. apríla 1909, č. 50).

[2080] Údaje sa nepodarilo preveriť.