Soóky Margit szül. Zborka (99) † 2019.02.23[2036]
Szertartás 2019.03.01-én 14:00 órakor az érsekújvári krematóriumban
Krümmer Alica szül. Halla (88) † 2019.02.23[2034]
Szertartás 2019.03.01-én 13:00 órakor az érsekújvári krematóriumban
Nagy Károly (64) † 2019.02.22[2023]
Szertartás 2019.02.27-én 14:00 órakor az andódi öreg temetöben
Varga Rozália szül. Ágh (77) † 2019.02.22[2024]
Szertartás 2019.02.26-án 15:00 órakor az érsekújvári krematóriumban
Száraz Zsuzsanna szül. Martinkovič (84) † 2019.02.21[2008]
Szertartás 2019.02.26-án 14:00 órakor az érsekújvári krematóriumban
Hozlár Ilona szül. Šimonek (88) † 2019.02.20[2007]
Szertartás 2019.02.26-án 11:00 órakor az érsekújvári krematóriumban, ezt követően temetés a helyi temetőben
Taricsová Juliana rod. Juhászová (85) † 20.02.2019[2011]
Obrad 25.02.2019 o 13:00 v novozámockom krematóriu, následne pohreb v novozámockom cintoríne
Mihalik František (77) † 19.02.2019[2010]
Obrad 22.02.2019 o 11:00 v novozámockom krematóriu
Birčik László (70) † 2019.02.18[2012]
Szertartás 2019.02.22-án 14:00 órakor az érsekújvári krematóriumban
Lakatošová Viola Bojinka (61) † 16.02.2019[2014]
Obrad 19.02.2019 o 14:00 v novozámockom cintoríne
Kissová Helena rod. rod. Gyuríková (87) † 16.02.2019[2009]
Obrad 16.02.2019 o 12:00
Ostatný Peter (48) † 2019.02.14[2016]
Szertartás 2019.02.18-án 14:00 órakor az érsekújvári krematóriumban
Záhorák Robert (87) † 13.02.2019[2015]
Obrad 19.02.2019 o 14:00 v bánovskom cintoríne
Endrédi Alexander (65) † 12.02.2019[2020]
Obrad 14.02.2019 o 14:00 v novozámockom krematóriu
Kukanová Julianna rod. Kukanová (94) † 12.02.2019[2018]
Obrad 14.02.2019 o 13:00 v novozámockom krematóriu
Bréška István (68) † 2019.02.11[2021]
Szertartás 2019.02.14-én 14:00 órakor az érsekújvári temetőben
Ostatná Silvia szül. Andráško (56) † 2019.02.10[2019]
Szertartás 2019.02.12-án 13:00 órakor az érsekújvári krematóriumban
Solárová Zita Mgr. rod. Kalinová (49) † 09.02.2019[2013]
Obrad 15.02.2019 o 14:00 uloženie zosnulej do rodinnej hrobky bude o 15:30 hod. v branovskom cintoríne a zádušná svätá omša sa uskutoční v miestnom kostole
Kedro Rózsika szül. Tyukos (76) † 2019.02.07[2022]
Szertartás 2019.02.11-én 13:00 órakor az érsekújvári krematóriumban, ezt követően temetés a helyi temetőben
Szegheö Beatrix szül. Csutora (62) † 2019.02.05[2006]
Szertartás 2019.02.08-án 14:00 órakor az érsekújvári temetőben
Hauszleitner Mikuláš (88) † 03.02.2019[2017]
Obrad 09.02.2019 o 12:00 v novozámockom krematóriu
Pisarová Josefa rod. Kabrhelová (78) † 02.02.2019[2003]
Obrad 06.02.2019 o 15:00 v novozámockom krematóriu
Ručka József (86) † 2019.02.01[2002]
Szertartás 2019.02.07-én 14:00 órakor az érsekújvári krematóriumban, ezt követően temetés a helyi temetőben
Kovács Ferencné özv. szül. Beták Ilona (87) † 2019.02.01[2005]
Szertartás 2019.02.06-án 13:00 órakor az érsekújvári temetőben
Töröková Mária rod. Lipková (83) † 01.02.2019[2004]
Obrad 05.02.2019 o 13:00 v novozámockom krematóriu, následne pohreb na miestnom cintoríne
Takácsová Helena rod. Dojčanová (87) † 30.01.2019[1992]
Obrad 01.02.2019 o 14:00 v novozámockom krematóriu
Ujhelyi Mária szül. Ujhelyi (73) † 2019.01.28[1987]
Szertartás 2019.01.31-én 11:00 órakor az érsekújvári krematóriumban
Chrupka János (81) † 2019.01.27[1984]
Szertartás 2019.02.01-én 13:00 órakor az érsekújvári temetőben
Hložeková Edita rod. Húsková (78) † 27.01.2019[1986]
Obrad 31.01.2019 o 14:30 v rímskokatolíckom kostole v Palárikove, následne pohreb na miestnom cintoríne
Kristeková Rozália Mgr. (0) † 27.01.2019[1999]
Obrad 27.01.2019 o 12:00 v kruhu najbližšej rodiny v Bratislave
Mellen Štefan (80) † 24.01.2019[1990]
Obrad 30.01.2019 o 15:00 v novozámockom krematóriu a následne pohreb na miestnom cintoríne
Kováčová Mária rod. Kováčová (68) † 24.01.2019[1991]
Obrad 30.01.2019 o 12:00 na židovskom cintoríne v Nových Zámkoch
Pecháč František MUDr. (88) † 24.01.2019[1998]
Obrad 29.01.2019 o 14:00 v novozámockom krematóriu
Czanik Antal (61) † 2019.01.24[1989]
Szertartás 2019.01.29-én 12:00 órakor az érsekújvári krematóriumban
Tokár Emil (71) † 24.01.2019[1997]
Obrad 24.01.2019 o 14:00 v novozámockom krematóriu
Jókai Alexander (66) † 24.01.2019[2001]
Obrad 24.01.2019 o 13:00 v novozámockom krematóriu
Ševčík János (58) † 2019.01.23[1988]
Szertartás 2019.01.30-én 14:00 órakor az érsekújvári krematóriumban, ezt követően temetés a helyi temetőben
Szenohradszki Olga szül. Bucsek (88) † 2019.01.23[1985]
Szertartás 2019.01.30-én 13:00 órakor az érsekújvári temetőben
Hodál Milan (64) † 23.01.2019[1995]
Obrad 26.01.2019 o 10:00 v novozámockom krematóriu
Kĺbik Ľudevít (59) † 22.01.2019[1996]
Obrad 26.01.2019 o 12:00 v novozámockom krematóriu
Katona Etelka szül. Bak (77) † 2019.01.21[1994]
Szertartás 2019.01.26-án 11:00 órakor az érsekújvári krematóriumban
Rechtoris Martin (85) † 20.01.2019[1993]
Obrad 25.01.2019 o 11:00 v novozámockom krematóriu
Bajtek Mária szül. Veress (88) † 2019.01.18[2000]
Szertartás 2019.01.24-én 12:00 órakor az érsekújvári temetőben
Bilicz Sándor (69) † 2019.01.18[1982]
Szertartás 2019.01.23-án 13:00 órakor az érsekújvári temetőben
Janič Katalin szül. Bugyik (70) † 2019.01.17[1976]
Szertartás 2019.01.22-án 15:00 órakor az érsekújvári krematóriumban
Laktiš Karol (89) † 17.01.2019[1978]
Obrad 22.01.2019 o 12:00 v novozámockom krematóriu
Farkaš Štefan Ing. (65) † 17.01.2019[1979]
Obrad 21.01.2019 o 14:00 v novozámockom krematóriu
Lakatos Éva szül. Lakatos (58) † 2019.01.16[1974]
Szertartás 2019.01.22-án 14:00 órakor az érsekújvári krematóriumban
Hríbová Jarmila rod. Šuranová (74) † 16.01.2019[1973]
Obrad 22.01.2019 o 13:00 v novozámockom krematóriu
Bízik Alexander (77) † 16.01.2019[1981]
Obrad 19.01.2019 o 11:00 v novozámockom krematóriu
Izsák József (74) † 2019.01.16[1977]
Szertartás 2019.01.18-án 15:00 órakor az érsekújvári krematóriumban
Kutrucz Robert (70) † 2019.01.16[1975]
Szertartás 2019.01.18-án 14:00 órakor az érsekújvári krematóriumban
Nagy Beňadik MUDr. (64) † 15.01.2019[1980]
Obrad 23.01.2019 o 14:00 v novozámockom krematóriu
Balogh Rudolf (84) † 13.01.2019[1983]
Obrad 17.01.2019 o 14:00 v novozámockom cintoríne
Nováková Alžbeta rod. Kocáková (68) † 11.01.2019[1962]
Obrad 16.01.2019 o 14:00 v novozámockom cintoríne
Paulík Pavel (88) † 11.01.2019[1964]
Obrad 16.01.2019 o 13:00 v novozámockom krematóriu
Gábriš Štefan (69) † 10.01.2019[1963]
Obrad 15.01.2019 o 13:00 v novozámockom krematóriu
Jankulár István (76) † 2019.01.09[1970]
Szertartás 2019.01.12-án 12:00 órakor az érsekújvári krematóriumban
Danáč Mikuláš (69) † 08.01.2019[1968]
Obrad 11.01.2019 o 15:30 v novozámockom krematóriu a následne pohreb na miestnom cintoríne
Vasek Jozef (66) † 07.01.2019[1965]
Obrad 11.01.2019 o 14:00 v cintoríne Hurbanovo časť Bohatá
Zupková Mária rod. Holobradá (86) † 06.01.2019[1967]
Obrad 10.01.2019 o 14:00 v novozámockom krematóriu
Procháczka Erzsébet szül. Török (88) † 2019.01.05[1961]
Szertartás 2019.01.11-én 13:00 órakor az érsekújvári temetőben
Múdry Jozef (59) † 04.01.2019[1969]
Obrad 10.01.2019 o 15:00 v novozámockom krematóriu
Vass Orsolya szül. Csernák (89) † 2019.01.04[1971]
Szertartás 2019.01.08-án 15:00 órakor az érsekújvári krematóriumban
Putnoky Karol Ing. (64) † 02.01.2019[1966]
Obrad 08.01.2019 o 14:00 v novozámockom krematóriu
Mitlík Juraj (66) † 02.01.2019[1972]
Obrad 07.01.2019 o 14:00 v novozámockom krematóriu
Jančár Ladislav Ing. (58) † 01.01.2019[1955]
Obrad 05.01.2019 o 14:30 na cintoríne v Palárikove
Kanyicska Csaba (52) † 2019.01.01[1949]
Szertartás 2019.01.05-én 12:00 órakor a kürti temetőben
Makai Juliana szül. Racek (87) † 2019.01.01[1956]
Szertartás 2019.01.05-én 12:00 órakor az érsekújvári krematóriumban, ezt követően temetés a helyi temetőben
Madarász Mikuláš (60) † 31.12.2018[1950]
Obrad 04.01.2019 o 13:00 v novozámockom cintoríne
Farkas Andrea szül. Farkas (48) † 2018.12.30[1954]
Szertartás 2019.01.04-én 15:00 órakor az érsekújvári krematóriumban
Oláh Imre MUDr. (67) † 2018.12.30[1951]
Szertartás 2019.01.03-án 14:00 órakor a szentpéteri temetőben
Vörös József (63) † 2018.12.29[1958]
Szertartás 2019.01.02-án 12:00 órakor az érsekújvári krematóriumban
Gelienová Silvia rod. Zmeškalová (67) † 28.12.2018[1957]
Obrad 04.01.2019 o 14:00 v novozámockom krematóriu
Klučka Albin (87) † 28.12.2018[1952]
Obrad 02.01.2019 o 11:00 v novozámockom krematóriu
Ficzová Alžbeta rod. Svrčeková (87) † 27.12.2018[1953]
Obrad 31.12.2018 o 12:00 v novozámockom krematóriu a následne pohreb na miestnom cintoríne
Gajdáč Pavol (76) † 27.12.2018[1960]
Obrad 29.12.2018 o 14:00 v novozámockom krematóriu
Csontos János (78) † 2018.12.25[1959]
Szertartás 2018.12.29-én 13:00 órakor az érsekújvári krematóriumban
Dóka Juraj (77) † 24.12.2018[1942]
Obrad 29.12.2018 o 12:00 v novozámockom krematóriu
Kulcsárová Alžbeta rod. Minárová (77) † 22.12.2018[1943]
Obrad 29.12.2018 o 11:00 v novozámockom krematóriu, následne pohreb na miestnom cintoríne
Laczkó Imre (75) † 2018.12.22[1945]
Szertartás 2018.12.28-án 14:00 órakor az érsekújvári krematóriumban
Michalovičová Anna rod. Martinčeková (85) † 22.12.2018[1946]
Obrad 28.12.2018 o 11:00 v novozámockom cintoríne
Melichar Boldižár (67) † 2018.12.20[1944]
Szertartás 2018.12.28-án 13:00 órakor az érsekújvári krematóriumban
Czabany Anna szül. Hokša (85) † 2018.12.20[1947]
Szertartás 2018.12.22-án 11:00 órakor az andódi új temetőben
Rigó Anna szül. Zapletál (96) † 2018.12.19[1948]
Szertartás 2018.12.28-án 13:00 órakor az érsekújvári temetőben
Bábinová Gabriela rod. Kollárová (61) † 19.12.2018[1932]
Obrad 27.12.2018 o 15:00 v novozámockom krematóriu
Učeň Berta szül. Kiss (88) † 2018.12.19[1929]
Szertartás 2018.12.21-én 14:00 órakor az andódi öreg temetőben
Mádayová Mária rod. Lakatošová (75) † 18.12.2018[1935]
Obrad 21.12.2018 o 11:00 v novozámockom krematóriu
Kopáľková Júlia rod. Juhászová (66) † 18.12.2018[1937]
Obrad 21.12.2018 o 11:00 v obradnej sále cintorína v Holíči, následne pohreb na miestnom cintoríne
Procházka Anton (78) † 2018.12.17[1928]
Szertartás 2018.12.21-én 13:00 órakor az érsekújvári temetőben
Bajtek Ján (89) † 14.12.2018[1938]
Obrad 19.12.2018 o 14:00 v novozámockom krematóriu
Antalová Katarína rod. Šebedovská (84) † 12.12.2018[1933]
Obrad 18.12.2018 o 14:00 v novozámockom krematóriu, následne pohreb na miestnom cintoríne
Hralová Mária rod. Šuhajdová (93) † 12.12.2018[1934]
Obrad 17.12.2018 o 13:00 v novozámockom krematóriu
Juračková Marta rod. Čelková (78) † 12.12.2018[1930]
Obrad 15.12.2018 o 10:00 v novozámockom krematóriu
Borbélyová Emília rod. Rigová (92) † 10.12.2018[1931]
Obrad 14.12.2018 o 15:00 v novozámockom krematóriu, následne pohreb na miestnom cintoríne
Jurík Ján (83) † 10.12.2018[1936]
Obrad 14.12.2018 o 14:00 v novozámockom krematóriu, následne pohreb na miestnom cintoríne
Zelovič Jozef (69) † 08.12.2018[1940]
Obrad 14.12.2018 o 13:00 v novozámockom krematóriu
Zemko Éva szül. Hausner (66) † 2018.12.06[1939]
Szertartás 2018.12.11-én 14:00 órakor az érsekújvári krematóriumban
Asztalos Róbert (62) † 2018.12.05[1923]
Szertartás 2018.12.10-én 14:00 órakor az érsekújvári temetőben
Botková Alžbeta rod. Mikulková (82) † 05.12.2018[1941]
Obrad 10.12.2018 o 13:00 v novozámockom krematóriu, následne pohreb na miestnom cintoríne

Smútočné oznámenia, fotky posielajte na adresu:
A gyászjelentéseket, fényképeket a következö címre küldhetik:
parte@watson.sk