Halámková Věra MVDr. rod. Vrabcová (84) † 10.04.2019[2071]
Obrad 12.04.2019 o 15:00 v novozámockom cintoríne
Mrváňová Anna rod. Haluzová (79) † 09.04.2019[2064]
Obrad 12.04.2019 o 14:00 v novozámockom krematóriu a následne pohreb na miestnom cintoríne
Czuczor László, volt Tótutcai lakos (78) † 2019.04.08[2069]
Szertartás 2019.04.23-án 12:30 órakor az Egri temetőben (Magyarország)
Ďuričko Ján (42) † 06.04.2019[2075]
Obrad 12.04.2019 o 13:00 v novozámockom krematóriu
Figura Otília szül. Posvancz (97) † 2019.04.06[2072]
Szertartás 2019.04.10-én 14:00 órakor az érsekújvári temetőben
Petrovič Ladislav (45) † 04.04.2019[2077]
Obrad 08.04.2019 o 15:00 v novozámockom krematóriu
Belányi Marianna szül. Belányi (67) † 2019.04.02[2082]
Szertartás 2019.04.05-én 15:00 órakor az érsekújvári krematóriumban, ezt követően temetés a helyi temetőben
Solčanová Terézia rod. Kosztolányiová (66) † 02.04.2019[2080]
Obrad 05.04.2019 o 14:00 v novozámockom krematóriu a následne pohreb na miestnom cintoríne
Maríková Juliana rod. Šimunková (79) † 01.04.2019[2076]
Obrad 06.04.2019 o 12:00 v novozámockom krematóriu
Homonnai Štefan (77) † 31.03.2019[2081]
Obrad 03.04.2019 o 13:00 v novozámockom krematóriu a následne pohreb na miestnom cintoríne
Bodonyi Mária szül. Jóba (76) † 2019.03.30[2083]
Szertartás 2019.04.04-én 14:00 órakor az érsekújvári temetőben
Rýzeková Ľudmila rod. Filová (88) † 30.03.2019[2079]
Obrad 02.04.2019 o 13:00 v novozámockom krematóriu a následne pohreb na miestnom cintoríne
Bystrická Helena rod. Čižmáriková (80) † 28.03.2019[2084]
Obrad 30.03.2019 o 11:00 v novozámockom krematóriu
Dráfi János (70) † 2019.03.28[2052]
Szertartás 2019.03.29-én 15:00 órakor az érsekújvári krematóriumban, ezt követően temetés a helyi temetőben
Vörös Róbert (81) † 27.03.2019[2056]
Obrad 01.04.2019 o 14:00 v novozámockom krematóriu, následne pohreb na miestnom cintoríne
Sláviková Elena MUDr. (83) † 26.03.2019[2055]
Obrad 01.04.2019 o 12:00 na evanjelickom cintoríne v Komárne
Kadnár Svetozár (68) † 24.03.2019[2057]
Obrad 29.03.2019 o 13:00 v novozámockom krematóriu
Fűzek Pál (72) † 2019.03.22[2051]
Szertartás 2019.03.26-án 14:00 órakor az érsekújvári temetőben
Smolková Eva rod. Méhesová (70) † 20.03.2019[2053]
Obrad 25.03.2019 o 13:00 v novozámockom krematóriu, následne pohreb na miestnom cintoríne
Pintér Ilona szül. Kántor (92) † 2019.03.19[2054]
Szertartás 2019.03.25-én 14:00 órakor az érsekújvári krematóriumban, ezt követően temetés a helyi temetőben
Sabelová Anna rod. Pintérová (63) † 19.03.2019[2049]
Obrad 22.03.2019 o 10:00 v novozámockom cintoríne
Lukáč Alexander (57) † 18.03.2019[2059]
Obrad 21.03.2019 o 15:00 v kostole v Palárikove, následne smútočný obrad na miestnom cintoríne
Balla Jozef (77) † 17.03.2019[2050]
Obrad 22.03.2019 o 14:00 v novom cintoríne v Andovciach
Boťanská Judita rod. Bohušová (99) † 16.03.2019[2060]
Obrad 21.03.2019 o 13:00 v novozámockom krematóriu, následne pohreb na miestnom cintoríne
Sucharda Mária szül. Toman (89) † 2019.03.14[2058]
Szertartás 2019.03.19-én 14:00 órakor az érsekújvári krematóriumban
Elzer Éva Irén szül. Sárai (83) † 2019.03.13[2039]
Szertartás 2019.03.16-án 11:00 órakor az érsekújvári krematóriumban, ezt követően temetés a helyi temetőben
Fodor Attila (53) † 2019.03.13[2038]
Szertartás 2019.03.15-én 13:00 órakor az érsekújvári temetőben
Bóna Jolán szül. Pál (90) † 2019.03.12[2047]
Szertartás 2019.03.15-én 12:00 órakor az érsekújvári krematóriumban, ezt követően temetés a helyi temetőben
Kiss Gizella szül. Gaál (72) † 2019.03.09[2040]
Szertartás 2019.03.14-én 13:00 órakor az érsekújvári krematóriumban
Kanyicska Vojtech (80) † 09.03.2019[2044]
Obrad 12.03.2019 o 15:00 v novozámockom krematóriu
Dóková Mária rod. Gašparová (70) † 08.03.2019[2042]
Obrad 12.03.2019 o 13:00 v novozámockom krematóriu
Orgoňová Anna rod. Ulbrichtová (91) † 07.03.2019[2046]
Obrad 12.03.2019 o 14:00 v novozámockom krematóriu, následne obrad na novozámockom cintoríne
Veszprémi Katalin szül. Flender (35) † 2019.03.05[2041]
Szertartás 2019.03.09-én 12:00 órakor az érsekújvári krematóriumban
Sénášiová Irena rod. Sénášiová (92) † 05.03.2019[2045]
Obrad 08.03.2019 o 13:00 v novozámockom krematóriu
Murcin Milan (62) † 05.03.2019[2048]
Obrad 07.03.2019 o 14:00 v novozámockom krematóriu
Viciánová Eva (69) † 05.03.2019[2078]
Obrad 05.03.2019 o 13:00 v novozámockom krematóriu
Bónová Anna rod. Mésárošová (68) † 02.03.2019[2043]
Obrad 08.03.2019 o 14:00 v novozámockom krematóriu
Šiko Zdenek (80) † 02.03.2019[2029]
Obrad 05.03.2019 o 15:00 v novozámockom krematóriu
Pavelko Ján Ing. (66) † 28.02.2019[2025]
Obrad 05.03.2019 o 14:00 v novozámockom krematóriu
Špánik Tibor (96) † 27.02.2019[2032]
Obrad 06.03.2019 o 13:00 v novozámockom cintoríne
Kacsineczová Mária rod. Gábrišová (92) † 27.02.2019[2037]
Obrad 04.03.2019 o 14:00 v novozámockom krematóriu
Kevanová Margita rod. Nagyová (82) † 27.02.2019[2030]
Obrad 04.03.2019 o 12:00 v novozámockom cintoríne
Benca Dominik (78) † 26.02.2019[2035]
Obrad 01.03.2019 o 10:00 v novozámockom krematóriu
Deák Károly (78) † 2019.02.26[2027]
Szertartás 2019.02.28-án 12:00 órakor az érsekújvári krematóriumban
Michač Ladislav (38) † 25.02.2019[2028]
Obrad 04.03.2019 o 13:00 v novozámockom krematóriu
Činčura Jozef (79) † 25.02.2019[2033]
Obrad 01.03.2019 o 12:00 v novozámockom cintoríne
Slamenka Lujza szňul. Czocher (88) † 2019.02.25[2031]
Szertartás 2019.02.28-án 11:00 órakor az érsekújvári temetőben
Soóky Margit szül. Zborka (99) † 2019.02.23[2036]
Szertartás 2019.03.01-én 14:00 órakor az érsekújvári krematóriumban
Krümmer Alica szül. Halla (88) † 2019.02.23[2034]
Szertartás 2019.03.01-én 13:00 órakor az érsekújvári krematóriumban
Nagy Károly (64) † 2019.02.22[2023]
Szertartás 2019.02.27-én 14:00 órakor az andódi öreg temetöben
Varga Rozália szül. Ágh (77) † 2019.02.22[2024]
Szertartás 2019.02.26-án 15:00 órakor az érsekújvári krematóriumban
Száraz Zsuzsanna szül. Martinkovič (84) † 2019.02.21[2008]
Szertartás 2019.02.26-án 14:00 órakor az érsekújvári krematóriumban
Hozlár Ilona szül. Šimonek (88) † 2019.02.20[2007]
Szertartás 2019.02.26-án 11:00 órakor az érsekújvári krematóriumban, ezt követően temetés a helyi temetőben
Taricsová Juliana rod. Juhászová (85) † 20.02.2019[2011]
Obrad 25.02.2019 o 13:00 v novozámockom krematóriu, následne pohreb v novozámockom cintoríne
Mihalik František (77) † 19.02.2019[2010]
Obrad 22.02.2019 o 11:00 v novozámockom krematóriu
Birčik László (70) † 2019.02.18[2012]
Szertartás 2019.02.22-án 14:00 órakor az érsekújvári krematóriumban
Lakatošová Viola Bojinka (61) † 16.02.2019[2014]
Obrad 19.02.2019 o 14:00 v novozámockom cintoríne
Kissová Helena rod. rod. Gyuríková (87) † 16.02.2019[2009]
Obrad 16.02.2019 o 12:00
Ostatný Peter (48) † 2019.02.14[2016]
Szertartás 2019.02.18-án 14:00 órakor az érsekújvári krematóriumban
Záhorák Robert (87) † 13.02.2019[2015]
Obrad 19.02.2019 o 14:00 v bánovskom cintoríne
Endrédi Alexander (65) † 12.02.2019[2020]
Obrad 14.02.2019 o 14:00 v novozámockom krematóriu
Kukanová Julianna rod. Kukanová (94) † 12.02.2019[2018]
Obrad 14.02.2019 o 13:00 v novozámockom krematóriu
Bréška István (68) † 2019.02.11[2021]
Szertartás 2019.02.14-én 14:00 órakor az érsekújvári temetőben
Ostatná Silvia szül. Andráško (56) † 2019.02.10[2019]
Szertartás 2019.02.12-án 13:00 órakor az érsekújvári krematóriumban
Solárová Zita Mgr. rod. Kalinová (49) † 09.02.2019[2013]
Obrad 15.02.2019 o 14:00 uloženie zosnulej do rodinnej hrobky bude o 15:30 hod. v branovskom cintoríne a zádušná svätá omša sa uskutoční v miestnom kostole
Kedro Rózsika szül. Tyukos (76) † 2019.02.07[2022]
Szertartás 2019.02.11-én 13:00 órakor az érsekújvári krematóriumban, ezt követően temetés a helyi temetőben
Szegheö Beatrix szül. Csutora (62) † 2019.02.05[2006]
Szertartás 2019.02.08-án 14:00 órakor az érsekújvári temetőben
Hauszleitner Mikuláš (88) † 03.02.2019[2017]
Obrad 09.02.2019 o 12:00 v novozámockom krematóriu
Pisarová Josefa rod. Kabrhelová (78) † 02.02.2019[2003]
Obrad 06.02.2019 o 15:00 v novozámockom krematóriu
Ručka József (86) † 2019.02.01[2002]
Szertartás 2019.02.07-én 14:00 órakor az érsekújvári krematóriumban, ezt követően temetés a helyi temetőben
Kovács Ferencné özv. szül. Beták Ilona (87) † 2019.02.01[2005]
Szertartás 2019.02.06-án 13:00 órakor az érsekújvári temetőben
Töröková Mária rod. Lipková (83) † 01.02.2019[2004]
Obrad 05.02.2019 o 13:00 v novozámockom krematóriu, následne pohreb na miestnom cintoríne
Takácsová Helena rod. Dojčanová (87) † 30.01.2019[1992]
Obrad 01.02.2019 o 14:00 v novozámockom krematóriu
Ujhelyi Mária szül. Ujhelyi (73) † 2019.01.28[1987]
Szertartás 2019.01.31-én 11:00 órakor az érsekújvári krematóriumban
Chrupka János (81) † 2019.01.27[1984]
Szertartás 2019.02.01-én 13:00 órakor az érsekújvári temetőben
Hložeková Edita rod. Húsková (78) † 27.01.2019[1986]
Obrad 31.01.2019 o 14:30 v rímskokatolíckom kostole v Palárikove, následne pohreb na miestnom cintoríne
Kristeková Rozália Mgr. (0) † 27.01.2019[1999]
Obrad 27.01.2019 o 12:00 v kruhu najbližšej rodiny v Bratislave
Mellen Štefan (80) † 24.01.2019[1990]
Obrad 30.01.2019 o 15:00 v novozámockom krematóriu a následne pohreb na miestnom cintoríne
Kováčová Mária rod. Kováčová (68) † 24.01.2019[1991]
Obrad 30.01.2019 o 12:00 na židovskom cintoríne v Nových Zámkoch
Pecháč František MUDr. (88) † 24.01.2019[1998]
Obrad 29.01.2019 o 14:00 v novozámockom krematóriu
Czanik Antal (61) † 2019.01.24[1989]
Szertartás 2019.01.29-én 12:00 órakor az érsekújvári krematóriumban
Tokár Emil (71) † 24.01.2019[1997]
Obrad 24.01.2019 o 14:00 v novozámockom krematóriu
Jókai Alexander (66) † 24.01.2019[2001]
Obrad 24.01.2019 o 13:00 v novozámockom krematóriu
Ševčík János (58) † 2019.01.23[1988]
Szertartás 2019.01.30-én 14:00 órakor az érsekújvári krematóriumban, ezt követően temetés a helyi temetőben
Szenohradszki Olga szül. Bucsek (88) † 2019.01.23[1985]
Szertartás 2019.01.30-én 13:00 órakor az érsekújvári temetőben
Hodál Milan (64) † 23.01.2019[1995]
Obrad 26.01.2019 o 10:00 v novozámockom krematóriu
Kĺbik Ľudevít (59) † 22.01.2019[1996]
Obrad 26.01.2019 o 12:00 v novozámockom krematóriu
Katona Etelka szül. Bak (77) † 2019.01.21[1994]
Szertartás 2019.01.26-án 11:00 órakor az érsekújvári krematóriumban
Rechtoris Martin (85) † 20.01.2019[1993]
Obrad 25.01.2019 o 11:00 v novozámockom krematóriu
Bajtek Mária szül. Veress (88) † 2019.01.18[2000]
Szertartás 2019.01.24-én 12:00 órakor az érsekújvári temetőben
Bilicz Sándor (69) † 2019.01.18[1982]
Szertartás 2019.01.23-án 13:00 órakor az érsekújvári temetőben
Janič Katalin szül. Bugyik (70) † 2019.01.17[1976]
Szertartás 2019.01.22-án 15:00 órakor az érsekújvári krematóriumban
Laktiš Karol (89) † 17.01.2019[1978]
Obrad 22.01.2019 o 12:00 v novozámockom krematóriu
Farkaš Štefan Ing. (65) † 17.01.2019[1979]
Obrad 21.01.2019 o 14:00 v novozámockom krematóriu
Lakatos Éva szül. Lakatos (58) † 2019.01.16[1974]
Szertartás 2019.01.22-án 14:00 órakor az érsekújvári krematóriumban
Hríbová Jarmila rod. Šuranová (74) † 16.01.2019[1973]
Obrad 22.01.2019 o 13:00 v novozámockom krematóriu
Bízik Alexander (77) † 16.01.2019[1981]
Obrad 19.01.2019 o 11:00 v novozámockom krematóriu
Izsák József (74) † 2019.01.16[1977]
Szertartás 2019.01.18-án 15:00 órakor az érsekújvári krematóriumban
Kutrucz Robert (70) † 2019.01.16[1975]
Szertartás 2019.01.18-án 14:00 órakor az érsekújvári krematóriumban
Nagy Beňadik MUDr. (64) † 15.01.2019[1980]
Obrad 23.01.2019 o 14:00 v novozámockom krematóriu

Smútočné oznámenia, fotky posielajte na adresu:
A gyászjelentéseket, fényképeket a következö címre küldhetik:
parte@watson.sk