Cseri Tibor (51) † 2020.01.09[2384]
Szertartás 2020.01.14-én 14:00 órakor az andódi öreg temetőben
Poneszová Zuzana rod. Miklová (81) † 09.01.2020[2390]
Obrad 14.01.2020 o 13:00 v novozámockom krematóriu
Emir Vojtech (73) † 2020.01.08[2391]
Szertartás 2020.01.13-án 14:00 órakor az érsekújvári temetőben
Szabová Helena rod. Racsková (87) † 08.01.2020[2379]
Obrad 13.01.2020 o 12:00 v novozámockom krematóriu
Sámson Ilona szül. Sárovecz (87) † 2020.01.07[2389]
Szertartás 2020.01.10-én 14:00 órakor az érsekújvári krematóriumban, ezt követően temetés a helyi temetőben
Éliás Jenő (48) † 2020.01.05[2392]
Szertartás 2020.01.10-én 13:00 órakor az andódi öreg temetőben
Šalgová Jolana rod. Kosíková (85) † 05.01.2020[2364]
Obrad 09.01.2020 o 14:00 v novozámockom krematóriu
Maťko Juraj (88) † 04.01.2020[2388]
Obrad 08.01.2020 o 15:00 v novozámockom krematóriu
Maťko Juraj (88) † 04.01.2020[2362]
Obrad 08.01.2020 o 15:00 v novozámockom krematóriu
Karaš Juraj (66) † 03.01.2020[2363]
Obrad 08.01.2020 o 13:00 v novozámockom krematóriu a následne pohreb na miestnom cintoríne
Juríková Eva rod. Pašková (77) † 03.01.2020[2365]
Obrad 08.01.2020 o 13:00 v novozámockom cintoríne
Krajčovičová Eva (71) † 30.12.2019[2359]
Obrad 04.01.2020 o 11:00 v novozámockom krematóriu
Berlík Jozef (70) † 30.12.2019[2361]
Obrad 03.01.2020 o 13:00 v novozámockom krematóriu, následne pohreb na miestnom cintoríne
Križan Otto (84) † 29.12.2019[2360]
Obrad 02.01.2020 o 14:00 v novozámockom krematóriu, následne pohreb na miestnom cintoríne
Lábadiová Irma rod. Sallaiová (90) † 27.12.2019[2357]
Obrad 30.12.2019 o 12:00 v novozámockom krematóriu a následne pohreb na miestnom cintoríne
Czuczor Vendelín (62) † 26.12.2019[2358]
Obrad 31.12.2019 o 11:00 na cintoríne v Andovciach
Dávid Stanislav (49) † 25.12.2019[2348]
Obrad 28.12.2019 o 12:00 v novozámockom krematóriu
Kosztolányi Jozef (71) † 24.12.2019[2354]
Obrad 27.12.2019 o 12:00 v novozámockom krematóriu
Maráz Péter (90) † 2019.12.24[2351]
Szertartás 2019.12.27-én 11:00 órakor az érsekújvári krematóriumban
Šmídová Katarína rod. Lacková (85) † 23.12.2019[2349]
Obrad 28.12.2019 o 11:00 v novozámockom krematóriu
Farkašová Eva rod. Šimunková (70) † 23.12.2019[2352]
Obrad 28.12.2019 o 10:00 v novozámockom krematóriu
Sasáková Mária Mgr. rod. Sasáková (82) † 23.12.2019[2347]
Obrad 27.12.2019 o 15:00 v novozámockom krematóriu a následne pohreb na miestnom cintoríne
Jóčik Vendelín (65) † 23.12.2019[2353]
Obrad 27.12.2019 o 14:00 na cintoríne v Dvoroch nad Žitavou
Boťanská Mária rod. Bottová (81) † 23.12.2019[2350]
Obrad 27.12.2019 o 13:00 v novozámockom krematóriu
Kurucová Lenka rod. Mészárosová (80) † 22.12.2019[2356]
Obrad 30.12.2019 o 15:00 v novozámockom krematóriu
Očadlík Lukáš (18) † 22.12.2019[2355]
Obrad 30.12.2019 o 14:00 v novozámockom krematóriu
Deutschová Valéria rod. Gubiová (99) † 20.12.2019[2346]
Obrad 29.12.2019 o 11:00 na židovskom cintoríne v Nových Zámkoch
Bilicz Zsuzsanna szül. Jozefík (66) † 2019.12.19[2345]
Szertartás 2019.12.23-án 10:00 órakor az érsekújvári krematóriumban
Mellen Vladimír (72) † 19.12.2019[2343]
Obrad 21.12.2019 o 15:00 v rímskokatolíckom kostole v Branove a následne pohreb na miestnom cintoríne
Golasová Nina PaeDr. rod. Golasová (72) † 18.12.2019[2337]
Obrad 23.12.2019 o 12:00 v novozámockom krematóriu
Pálinkáš László (74) † 2019.12.18[2340]
Szertartás 2019.12.23-án 11:00 órakor az érsekújvári krematóriumban, ezt követően temetés a helyi temetőben
Virág Mária szül. Szabó (93) † 2019.12.18[2335]
Szertartás 2019.12.20-én 13:00 órakor az érsekújvári temetőben
Janič Peter (56) † 18.12.2019[2338]
Obrad 20.12.2019 o 10:00 v novozámockom krematóriu
Bíziková Veronika rod. Gyurická (86) † 17.12.2019[2342]
Obrad 20.12.2019 o 15:00 v novozámockom krematóriu následne pohreb na miestnom cintoríne
Krpelán Ján (91) † 16.12.2019[2344]
Obrad 21.12.2019 o 11:00 v novozámockom krematóriu
Gubó Pavol Ing. (55) † 16.12.2019[2339]
Obrad 20.12.2019 o 13:00 v novozámockom krematóriu
Kecskésová Dorota rod. Dohányosová (75) † 16.12.2019[2341]
Obrad 19.12.2019 o 13:00 v novozámockom krematóriu následne pohreb na miestnom cintoríne
Guliš František (78) † 13.12.2019[2336]
Obrad 16.12.2019 o 14:00 v novozámockom cintoríne
Girgoško Ján (90) † 11.12.2019[2330]
Obrad 13.12.2019 o 14:00 v novozámockom krematóriu
Krpelán Ferenc (66) † 2019.12.10[2332]
Szertartás 2019.12.14-én 11:00 órakor az érsekújvári krematóriumban
Bartha Ladislav Ing. (81) † 2019.12.10[2334]
Szertartás 2019.12.13-án 13:00 órakor az érsekújvári temetőben
Richter Antonín (68) † 08.12.2019[2333]
Obrad 13.12.2019 o 12:00 v novozámockom krematóriu, následne pohreb na miestnom cintoríne
Krpelán Oľga szül. Antoš (92) † 2019.12.06[2331]
Szertartás 2019.12.14-én 11:00 órakor az érsekújvári krematóriumban
Bačová Matilda rod. Bačová (88) † 04.12.2019[2318]
Obrad 09.12.2019 o 13:00 v novozámockom cintoríne
DrevenýLadislav (68) † 03.12.2019[2317]
Obrad 06.12.2019 o 14:00 v novozámockom krematóriu
Czuczor Ladislav (74) † 30.11.2019[2312]
Obrad 05.12.2019 o 15:00 v novozámockom krematóriu
Cucorová Mária rod. Vániková (81) † 29.11.2019[2322]
Obrad 03.12.2019 o 14:00 v novozámockom krematóriu, následne pohreb na miestnom cintoríne
Fekecs Antonín (85) † 28.11.2019[2313]
Obrad 04.12.2019 o 13:00 v novozámockom krematóriu, následne pohreb na miestnom cintoríne
Jakubcová Helena rod. Štefániková (87) † 27.11.2019[2321]
Obrad 03.12.2019 o 13:00 v novozámockom cintoríne
Czuczor Juraj (61) † 27.11.2019[2324]
Obrad 30.11.2019 o 12:00 v novozámockom krematóriu, následne pohreb na miestnom cintoríne
Halász František (83) † 26.11.2019[2327]
Obrad 30.11.2019 o 10:00 v novozámockom krematóriu
Horský Róbert (85) † 26.11.2019[2315]
Obrad 29.11.2019 o 12:00 v novozámockom krematóriu
Garai Mihály (82) † 2019.11.25[2316]
Szertartás 2019.11.30-én 13:00 órakor a nagylóti (Veľké Lovce) református temetöben
Šimková Emília rod. Kellerová (71) † 25.11.2019[2326]
Obrad 28.11.2019 o 12:00 v novozámockom krematóriu
Szabó Anna szül. Lencsés (91) † 2019.11.25[2320]
Szertartás 2019.11.28-án 12:00 órakor az érsekújvári temetőben
Szilágyi Margita szül. Szilágyi (54) † 2019.11.24[2311]
Szertartás 2019.11.29-én 15:00 órakor az érsekújvári krematóriumban
Ölveczká Irena rod. Hyrossová (80) † 24.11.2019[2314]
Obrad 28.11.2019 o 14:00 v novozámockom krematóriu
Kruták Ernest (88) † 23.11.2019[2323]
Obrad 27.12.2019 o 13:00 v novozámockom krematóriu, následne pohreb na miestnom cintoríne
Selmeczi Jozef (82) † 22.11.2019[2325]
Obrad 29.11.2019 o 14:00 v novozámockom krematóriu
Jamrich Jozef (86) † 21.11.2019[2328]
Obrad 27.11.2019 o 14:00 v novozámockom krematóriu
Vicenová Katarína rod. Likereczová (93) † 21.11.2019[2329]
Obrad 26.11.2019 o 14:00 v novozámockom krematóriu, následne pohreb na miestnom cintoríne
Abrahám Zsuzsanna szül. Hrabovsky (85) † 2019.11.21[2319]
Szertartás 2019.11.26-án 13:00 órakor az érsekújvári temetőben
Jamrichová Anna rod. Černáková (84) † 19.11.2019[2306]
Obrad 22.11.2019 o 14:00 v novozámockom krematóriu
Záhumenská Elena rod. Siksayová (69) † 19.11.2019[2305]
Obrad 22.11.2019 o 13:00 v novozámockom krematóriu
Teplan Jaroslav (68) † 19.11.2019[2301]
Obrad 21.11.2019 o 13:00 v novozámockom krematóriu
Vargová Katarína rod. Kočiová (61) † 14.11.2019[2302]
Obrad 20.11.2019 o 13:00 v novozámockom krematóriu a následne pohreb na miestnom cintoríne
Dvorská Alžbeta rod. Gombošová (89) † 14.11.2019[2307]
Obrad 19.11.2019 o 15:00 v novozámockom krematóriu a následne pohreb na miestnom cintoríne
Rabata Alexander (43) † 14.11.2019[2303]
Obrad 19.11.2019 o 14:00 v novozámockom krematóriu
Jeszenicsová Helena rod. Szolárová (79) † 14.11.2019[2310]
Obrad 18.11.2019 o 15:00 v novozámockom krematóriu
Kele Dezider (95) † 13.11.2019[2309]
Obrad 18.11.2019 o 14:00 v novozámockom krematóriu a následne pohreb na miestnom cintoríne
Opavský František (67) † 11.11.2019[2304]
Obrad 15.11.2019 o 13:00 v novozámockom krematóriu
Palacka Michal (89) † 11.11.2019[2308]
Obrad 14.11.2019 o 13:00 v novozámockom krematóriu a následne pohreb na miestnom cintoríne
Rigó János (79) † 2019.11.03[2282]
Szertartás 2019.11.11-én 14:00 órakor az érsekújvári krematóriumban
Šimuneková Mária rod. Puškášová (88) † 02.11.2019[2279]
Obrad 07.11.2019 o 13:00 v novozámockom cintoríne
Jordanov Ivan (72) † 01.11.2019[2280]
Obrad 08.11.2019 o 13:00 v novozámockom cintoríne
Rapcová Mária rod. Bechnerová (73) † 01.11.2019[2287]
Obrad 08.11.2019 o 13:00 v novozámockom krematóriu
Sekan Imrich (71) † 01.11.2019[2286]
Obrad 06.11.2019 o 15:00 v novozámockom krematóriu
Orlíková Oľga rod. Orlíková (85) † 01.11.2019[2285]
Obrad 05.11.2019 o 14:00 v novozámockom krematóriu
Kišš Jozef (70) † 31.10.2019[2278]
Obrad 07.11.2019 o 15:00 v novozámockom cintoríne
Mihálek Alexander (88) † 31.10.2019[2289]
Obrad 06.11.2019 o 14:00 v novozámockom krematóriu
Orlíková Alžbeta rod. Nováková (91) † 31.10.2019[2284]
Obrad 05.11.2019 o 13:00 v novozámockom krematóriu, následne pohreb na miestnom cintoríne
Németh Anna szül. Szlávik (85) † 2019.10.28[2283]
Szertartás 2019.10.31-én 13:00 órakor az érsekújvári krematóriumban
Barta Štefan (80) † 26.10.2019[2290]
Obrad 31.10.2019 o 14:00 v novozámockom krematóriu
Sovány Ferenc (90) † 2019.10.26[2281]
Szertartás 2019.10.29-én 14:00 órakor az érsekújvári temetőben
Deutsch Fridrich (84) † 26.10.2019[2292]
Obrad 29.10.2019 o 13:00 na židovskom cintoríne v Nových Zámkoch
Mészáros Julianna szül. Hrubá (80) † 2019.10.25[2291]
Szertartás 2019.10.30-én 14:00 órakor az érsekújvári krematóriumban
Banský Ján (78) † 24.10.2019[2293]
Obrad 29.10.2019 o 12:00 v novozámockom krematóriu
Harangozó Ľudovít (84) † 24.10.2019[2295]
Obrad 28.10.2019 o 13:00 na cintoríne v Komjaticiach
Klučková Helena rod. Miková (83) † 23.10.2019[2288]
Obrad 29.10.2019 o 15:00 v novozámockom krematóriu
Blahová Margita rod. Bendová (86) † 23.10.2019[2297]
Obrad 26.10.2019 o 10:00 v novozámockom krematóriu, následne pohreb na miestnom cintoríne
Agová Estera rod. Magyarová (87) † 23.10.2019[2298]
Obrad 25.10.2019 o 12:00 v novozámockom krematóriu, následne pohreb na miestnom cintoríne
Kuczman Julianna szül. Ernest (86) † 2019.10.22[2300]
Szertartás 2019.10.25-én 13:00 órakor az érsekújvári krematóriumban, ezt követően temetés a helyi temetőben
Molnár Július JUDr. (64) † 22.10.2019[2296]
Obrad 24.10.2019 o 13:00 v novozámockom cintoríne
Paulíková Anna rod. Ježiková (79) † 21.10.2019[2294]
Obrad 25.10.2019 o 14:00 v novozámockom krematóriu
Gyulai Erika szül. Gyulai (53) † 2019.10.20[2299]
Szertartás 2019.10.24-én 14:00 órakor az érsekújvári krematóriumban
Haderka František (69) † 15.10.2019[2264]
Obrad 21.10.2019 o 13:00 v novozámockom krematóriu
Korinek Marián (58) † 14.10.2019[2261]
Obrad 17.10.2019 o 13:00 v novozámockom krematóriu
Šrámek Ivan (59) † 13.10.2019[2266]
Obrad 16.10.2019 o 14:00 v novozámockom krematóriu
Podivinský Ivan (55) † 08.10.2019[2265]
Obrad 15.10.2019 o 15:00 v rímskokatolíckom cintoríne v Imeli
Psár Ilona szül. Nagy (93) † 2019.10.07[2263]
Szertartás 2019.10.11-én 13:00 órakor az érsekújvári krematóriumban

Smútočné oznámenia, fotky posielajte na adresu:
A gyászjelentéseket, fényképeket a következö címre küldhetik:
parte@watson.sk