Oršulík Oto (53) † 09.02.2018[1630]
Obrad 13.02.2018 o 15:00 v novozámockom krematóriu
Kovácsová Zuzana rod. Kneifelová (75) † 25.02.2019[2026]
Obrad 02.03.2019 o 12:00 v novozámockom krematóriu
Kadlečíková Edita rod. Demínová (61) † 17.06.2018[1863]
Obrad 20.06.2018 o 14:00 na cintoríne v Rastislaviciach
Korčok Frantiśek MUDr. (71) † 01.09.2016[927]
Obrad 06.09.2016 o 13:00 v krematóriu v Nových Zámkoch
Gróf Mikuláš Ing. (68) † 13.08.2019[2215]
Obrad 16.08.2019 o 16:00 v novozámockom krematóriu
Kočkovičová Fučíková Leóna Mgr. (32) † 31.12.2016[1098]
Obrad 05.01.2017 o 15:00 v krematóriu v Nových Zámkoch
Kálmánová Henrieta Ing. (50) † 11.01.2018[1588]
Obrad 15.01.2018 o 11:00 v novozámockom krematóriu
Karšayová Agáta rod. Pšenáková (71) † 26.12.2017[1583]
Obrad 29.12.2017 o 14:00 v novozámockom krematóriu. Následne pohreb na miestnom cintoríne
Jozaf Ondrej (65) † 26.12.2017[1585]
Obrad 29.12.2017 o 11:00 v novozámockom krematóriu.
Baranovičová Mária rod. Godová (89) † 25.12.2017[1573]
Obrad 28.12.2018 o 12:00 v novozámockom krematóriu
Bombic Mário (26) † 11.08.2016[923]
Obrad 18.08.2016 o 14:00 v krematóriu v Nových Zámkoch a následne pohreb na miestnom cintoríne
Hlavicska Ferenc (97) † 2018.06.16[1759]
Szertartás 2018.06.22-án 15:00 órakor az érsekújvári krematóriumban, ezt követően temetés a helyi temetőben
Haderka František (69) † 15.10.2019[2264]
Obrad 21.10.2019 o 13:00 v novozámockom krematóriu
Korinek Marián (58) † 14.10.2019[2261]
Obrad 17.10.2019 o 13:00 v novozámockom krematóriu
Šrámek Ivan (59) † 13.10.2019[2266]
Obrad 16.10.2019 o 14:00 v novozámockom krematóriu
Podivinský Ivan (55) † 08.10.2019[2265]
Obrad 15.10.2019 o 15:00 v rímskokatolíckom cintoríne v Imeli
Psár Ilona szül. Nagy (93) † 2019.10.07[2263]
Szertartás 2019.10.11-én 13:00 órakor az érsekújvári krematóriumban
Jakubeková Katarína (47) † 2019.10.07[2269]
Szertartás 2019.10.10-én 15:00 órakor az érsekújvári krematóriumban
Horák Vlastimil (57) † 05.10.2019[2273]
Obrad 05.10.2019 o 11:00 v novozámockom krematóriu a následne uloženie urny do hrobového miesta
Jankovič Ladislav (64) † 04.10.2019[2268]
Obrad 10.10.2019 o 14:00 v novozámockom krematóriu
Molnárová Mária rod. Végová (82) † 04.10.2019[2267]
Obrad 10.10.2019 o 13:00 v novozámockom cintoríne
Motúsová Mária rod. Fábryová (67) † 04.10.2019[2262]
Obrad 09.10.2019 o 13:00 v novozámockom krematóriu a následne pohreb na miestnom cintoríne
Alaxa Pavol (69) † 04.10.2019[2259]
Obrad 09.10.2019 o 12:00 v novozámockom krematóriu
Hulanský József (59) † 2019.10.04[2272]
Szertartás 2019.10.08-án 13:00 órakor az érsekújvári krematóriumban, ezt követően temetés a helyi temetőben
Hulkó Mária szül. Kucsera (81) † 2019.10.01[2275]
Szertartás 2019.10.05-én 10:00 órakor az érsekújvári krematóriumban, ezt követően temetés a helyi temetőben
Tóthová Elena rod. Belánska (81) † 30.09.2019[2276]
Obrad 04.10.2019 o 14:30 v novozámockom krematóriu
Lakatos Mária szül. Lakatos (68) † 2019.09.30[2271]
Szertartás 2019.10.03-án 14:00 órakor az érsekújvári temetőben
Holota Péter (57) † 2019.09.30[2274]
Szertartás 2019.10.03-án 13:00 órakor az érsekújvári krematóriumban
Nagy János Mgr. (81) † 2019.09.28[2277]
Szertartás 2019.10.02-án 14:00 órakor az érsekújvári krematóriumban
Antalecz Štefan (63) † 27.09.2019[2260]
Obrad 04.10.2019 o 13:00 v novozámockom krematóriu
Záhorák Daniel (69) † 27.09.2019[2254]
Obrad 01.10.2019 o 13:00 v novozámockom krematóriu
Cepová Helena rod. Hrabovská (89) † 27.09.2019[2270]
Obrad 01.10.2019 o 13:00 v novozámockom cintoríne
Schwarzová Alžbeta rod. Hlavatá (77) † 26.09.2019[2246]
Obrad 30.09.2019 o 15:30 v novozámockom krematóriu
Mileszková Edita rod. Feketeová (69) † 26.09.2019[2245]
Obrad 30.09.2019 o 15:00 v novozámockom krematóriu
Juríková Helena rod. Barátová (81) † 25.09.2019[2250]
Obrad 30.09.2019 o 14:00 v novozámockom cintoríne
Liker Ladislav (71) † 25.09.2019[2249]
Obrad 30.09.2019 o 13:00 v novozámockom krematóriu
Komár Štefan (51) † 25.09.2019[2247]
Obrad 28.09.2019 o 12:00 v novozámockom krematóriu
Slatárovič János (73) † 2019.09.24[2244]
Szertartás 2019.09.28-án 11:00 órakor az érsekújvári krematóriumban, ezt követően temetés a helyi temetőben
Figura Anna szül. Dömötör (66) † 24.09.2019[2251]
Obrad 27.09.2019 o 15:00 v novozámockom krematóriu
Ágh Tomáš (37) † 23.09.2019[2243]
Obrad 26.09.2019 o 14:00 v novozámockom krematóriu, následne uloženie urny v miestnom cintoríne
Baráková Cecília rod. Bieliková (90) † 22.09.2019[2252]
Obrad 26.09.2019 o 13:00 v novozámockom krematóriu, následne pohreb na miestnom cintoríne
Szabóová Diana (43) † 20.09.2019[2240]
Obrad 25.09.2019 o 14:00 v novozámockom cintoríne
Serfözö Štefan (70) † 19.09.2019[2256]
Obrad 23.09.2019 o 13:30 v novozámockom krematóriu
Kovács Júlia szül. Keve (71) † 2019.09.17[2248]
Szertartás 2019.09.21-én 11:00 órakor az érsekújvári krematóriumban
Mojzsisová Eleonóra rod. Ráczová (59) † 17.09.2019[2241]
Obrad 20.09.2019 o 12:00 v novozámockom cintoríne
Lau František (60) † 16.09.2019[2253]
Obrad 20.09.2019 o 15:00 v novozámockom krematóriu
Kyselicová Helena rod. Krajčírová (67) † 16.09.2019[2242]
Obrad 20.09.2019 o 13:00 v novozámockom cintoríne
Šimonek Ferenc (74) † 2019.09.15[2231]
Szertartás 2019.09.17-én 15:00 órakor az érsekújvári krematóriumban, ezt követően temetés a helyi temetőben
Švajda Peter (54) † 14.09.2019[2255]
Obrad 18.09.2019 o 14:00 na cintoríne v Šuranoch
Dibusová Emília rod. Michalová (72) † 14.09.2019[2257]
Obrad 18.09.2019 o 13:00 v novozámockom krematóriu a následne pohreb na miestnom cintoríne
Kuruc Jozef (91) † 14.09.2019[2258]
Obrad 17.09.2019 o 14:30 na cintoríne vo Veľkých Lovciach s omšou
Vrančík Roman (52) † 12.09.2019[2232]
Obrad 17.09.2019 o 14:00 v novozámockom cintoríne
Capulič Michal (49) † 10.09.2019[2230]
Obrad 13.09.2019 o 14:00 v novozámockom krematóriu
Mikulec Ladislav (69) † 09.09.2019[2235]
Obrad 12.09.2019 o 15:00 na cintoríne v Bánove
Kappelová Mária rod. Némethová (65) † 08.09.2019[2229]
Obrad 11.09.2019 o 14:00 v novozámockom krematóriu
Pitoňák Ján RNDr. (70) † 04.09.2019[2237]
Obrad 07.09.2019 o 14:00 v novozámockom krematóriu
Šulák František (93) † 04.09.2019[2239]
Obrad 07.09.2019 o 13:00 v novozámockom krematóriu, následne pohreb na miestnom cintoríne
Forró Martin Ing. (84) † 03.09.2019[2236]
Obrad 07.09.2019 o 10:00 v novozámockom krematóriu
Tóthová Magdaléna rod. Kuchtová (86) † 03.09.2019[2223]
Obrad 06.09.2019 o 15:00 v novozámockom krematóriu a následne pohreb na miestnom cintoríne
Vadkerti Ján (88) † 01.09.2019[2234]
Obrad 05.09.2019 o 15:00 v novozámockom cintoríne
Czuczorová Hedviga rod. Bednáriková (77) † 31.08.2019[2238]
Obrad 06.09.2019 o 14:00 v novozámockom krematóriu
Ratkovics Mária szül. Salgó (88) † 2019.08.30[2233]
Szertartás 2019.09.06-án 15:00 órakor az érsekújvári temetőben
Hložek Štefan (75) † 28.08.2019[2222]
Obrad 03.09.2019 o 15:00 na cintoríne v Dome smútku v Palárikove
Marázová Gabriela (76) † 27.08.2019[2227]
Obrad 03.09.2019 o 13:00 v novozámockom krematóriu
Petrányiová Elena (86) † 27.08.2019[2226]
Obrad 30.08.2019 o 14:00 v novozámockom krematóriu
Sviteková Narcis (80) † 26.08.2019[2225]
Obrad 30.08.2019 o 11:00 v novozámockom krematóriu a následne pohreb na miestnom cintoríne
Esek Ľudovít (83) † 25.08.2019[2224]
Obrad 30.08.2019 o 13:00 v novozámockom krematóriu a následne pohreb na miestnom cintoríne
Trombitás József MVDr. (75) † 2019.08.23[2207]
Szertartás 2019.08.28-án 13:00 órakor az érsekújvári krematóriumban, ezt követően temetés a helyi temetőben
Psár Tibor (68) † 23.08.2019[2204]
Obrad 28.08.2019 o 12:00 v novozámockom krematóriu
Sládek Štefan (51) † 23.08.2019[2201]
Obrad 27.08.2019 o 14:00 v novozámockom krematóriu, následne pohreb na miestnom cintoríne
Halász Gabriella szül. Süttö (90) † 2019.08.21[2203]
Szertartás 2019.08.24-én 10:00 órakor az érsekújvári krematóriumban
Molnár Albin (83) † 2019.08.19[2228]
Szertartás 2019.08.31-én 11:00 órakor az érsekújvári krematóriumban, ezt követően temetés a helyi temetőben
Ujváryová Juliana rod. Rutová (94) † 19.08.2019[2206]
Obrad 22.08.2019 o 12:00 v novozámockom krematóriu a následne pohreb na miestnom cintoríne
Hulko Alexander (82) † 18.08.2019[2202]
Obrad 21.08.2019 o 13:00 v novozámockom krematóriu
Čviriková Zuzana rod. Hlaváčová (48) † 16.08.2019[2214]
Obrad 22.08.2019 o 14:00 v novozámockom krematóriu
Kolompár Sándor (93) † 2019.08.15[2208]
Szertartás 2019.08.20-én 15:00 órakor az érsekújvári krematóriumban
Kuzma Peter (61) † 14.08.2019[2216]
Obrad 16.08.2019 o 14:00 v novozámockom krematóriu
Hornyáková Terézia rod. Kissová (90) † 13.08.2019[2209]
Obrad 17.08.2019 o 11:00 v novozámockom krematóriu
Palacka Julianna szül. Struhár (86) † 2019.08.12[2205]
Szertartás 2019.08.15-én 14:00 órakor az érsekújvári krematóriumban, ezt követően temetés a helyi temetőben
Hauszleitnerová Terézia rod. Molnárová (86) † 11.08.2019[2210]
Obrad 16.08.2019 o 13:00 v novozámockom krematóriu
Horváth Kálmán (74) † 2019.08.08[2217]
Szertartás 2019.08.13-án 13:00 órakor az érsekújvári krematóriumban
Bartošová Mária rod. Majercsiková (76) † 06.08.2019[2211]
Obrad 09.08.2019 o 12:00 v novozámockom krematóriu a následne pohreb na miestnom cintoríne
Fucsíková Helena rod. Nemeskaiová (75) † 05.08.2019[2220]
Obrad 08.08.2019 o 13:00 v novozámockom krematóriu a následne pohreb na miestnom cintoríne
Ficza Gizella szül. Gergely (65) † 2019.08.05[2200]
Szertartás 2019.08.05-én 14:00 órakor az érsekújvári temetőben
Vörösová Michaela rod. Hudecová (45) † 04.08.2019[2218]
Obrad 13.08.2019 o 15:00 v novozámockom krematóriu a následne pohreb na miestnom cintoríne
Turan Alexander (80) † 04.08.2019[2221]
Obrad 12.08.2019 o 14:00 v novozámockom krematóriu
Patyiová Dorota rod. Krnáčová (68) † 04.08.2019[2212]
Obrad 08.08.2019 o 14:00 v novozámockom krematóriu
Nagy Ján (61) † 04.08.2019[2213]
Obrad 07.08.2019 o 14:00 v novozámockom krematóriu
Takácsová Pavla rod. Czuczorová (70) † 03.08.2019[2195]
Obrad 09.08.2019 o 13:00 v novozámockom krematóriu a následne pohreb na miestnom cintoríne
Melečkeová Katarína rod. Csókásová (67) † 03.08.2019[2196]
Obrad 08.08.2019 o 15:00 v novozámockom krematóriu a následne pohreb na miestnom cintoríne
Ciba Ladislav (65) † 03.08.2019[2198]
Obrad 07.08.2019 o 13:00 v novozámockom krematóriu
Sedmák Ján (32) † 02.08.2019[2219]
Obrad 06.08.2019 o 14:00 v novozámockom krematóriu a následne pohreb na miestnom cintoríne
Hájek Ján Ing. (91) † 02.08.2019[2194]
Obrad 06.08.2019 o 13:00 v novozámockom krematóriu
Peczár Ján (73) † 29.07.2019[2197]
Obrad 31.07.2019 o 00:00 v novozámockom krematóriu
Prusová Hilda Ing. Csc. rod. Pišiová (82) † 28.07.2019[2199]
Obrad 02.08.2019 o 15:00 v novozámockom krematóriu
Hrabovská Katalin szül. Dráfi (72) † 2019.07.26[2166]
Szertartás 2019.07.30-én 11:00 órakor az érsekújvári temetőben
Farkas Peter (67) † 24.07.2019[2170]
Obrad 27.07.2019 o 11:00 v novozámockom krematóriu
Balogh František (79) † 23.07.2019[2173]
Obrad 27.07.2019 o 12:00 v novozámockom krematóriu
Balogh Elemér, PhDr. PaedDr. (79) † 2019.07.23[2171]
Szertartás 2019.07.26-án 11:00 órakor az érsekújvári krematóriumban
Kelemen Mária szül. Szlamka (90) † 2019.07.22[2172]
Szertartás 2019.07.25-én 14:00 órakor az érsekújvári krematóriumban, ezt követően temetés a helyi temetőben

Smútočné oznámenia, fotky posielajte na adresu:
A gyászjelentéseket, fényképeket a következö címre küldhetik:
parte@watson.sk