Kadlečíková Edita rod. Demínová (61) † 17.06.2018[1863]
Obrad 20.06.2018 o 14:00 na cintoríne v Rastislaviciach
Korčok Frantiśek MUDr. (71) † 01.09.2016[927]
Obrad 06.09.2016 o 13:00 v krematóriu v Nových Zámkoch
Kovácsová Zuzana rod. Kneifelová (75) † 25.02.2019[2026]
Obrad 02.03.2019 o 12:00 v novozámockom krematóriu
Prokop Béla (79) † 2021.04.14[2953]
Szertartás 2021.04.19-én 12:00 órakor az érsekújvári krematóriumban, ezt követően temetés a helyi temetőben
Bombic Mário (26) † 11.08.2016[923]
Obrad 18.08.2016 o 14:00 v krematóriu v Nových Zámkoch a následne pohreb na miestnom cintoríne
Kočkovičová Fučíková Leóna Mgr. (32) † 31.12.2016[1098]
Obrad 05.01.2017 o 15:00 v krematóriu v Nových Zámkoch
Dojčanová Helena rod. Junásová (97) † 24.06.2021[3041]
Obrad 29.06.2021 o 11:00 v novozámockom krematóriu a následne pohreb na miestnom cintoríne
Košan Tibor (69) †12.01.2022[3277]
Obrad 18.01.2022 o 14:00 v novozámockom krematóriu
Mikle József (81) †2022.01.11[3274]
Szertartás 2022.01.17-én 15:00 órakor az érsekújvári krematóriumban
Kovács Gabriella szül. Blahovics (82) †2022.01.09[3272]
Szertartás 2022.01.12-án 14:00 órakor az érsekújvári krematóriumban
Skačanová Lýdia rod. Lukáčová (61) †08.01.2022[3273]
Obrad 12.01.2022 o 12:00 v novozámockom krematóriu
Serfőző Imrich (49) †07.01.2022[3275]
Obrad 15.01.2022 o 13:00 v novozámockom cintoríne
Serfőző Janka (48) †07.01.2022[3276]
Obrad 15.01.2022 o 13:00 v novozámockom cintoríne
Rézhegyiová Helena rod. Szurcsíková (85) † 06.01.2022[3270]
Obrad 12.01.2022 o 13:00 v novozámockom krematóriu
Paulička Patrik (50) † 05.01.2022[3271]
Obrad 11.01.2022 o 13:00 v novozámockom krematóriu
Gajdoš Milan (74) † 05.01.2022[3269]
Obrad 10.01.2022 o 13:00 v novozámockom krematóriu
Ostrožlíková Antónia rod. Kučeráková (99) † 03.01.2022[3264]
Obrad 08.01.2022 o 11:00 v cintoríne v Úľanoch n. Žitavou
Baboš Peter (69) † 03.01.2022[3265]
Obrad 07.01.2022 o 11:00 v novozámockom krematóriu
Barantal Imrich (60) † 03.01.2022[3263]
Obrad 07.01.2022 o 00:00 v rodinnom kruhu
Račeková Eleonóra rod. Trubínyiová (83) † 02.01.2022[3259]
Obrad 07.01.2022 o 14:00 v novozámockom cintoríne
Maczák Matej (87) † 02.01.2022[3261]
Obrad 07.01.2022 o 14:00 v novozámockom krematóriu a následne pohreb na miestnom cintoríne
Stano Miloš (35) † 01.01.2022[3262]
Obrad 10.01.2022 o 12:00 v novozámockom krematóriu
Hlina Katalin szül. Nagy (75) † 2022.01.01[3267]
Szertartás 2022.01.07-én 12:00 órakor az érsekújvári krematóriumban
Šaško Eugen (73) † 31.12.2021[3268]
Obrad 07.01.2022 o 14:45 v novozámockom krematóriu
Vaš Gabriel (63) † 31.12.2021[3260]
Obrad 07.01.2022 o 13:00 v novozámockom krematóriu
Záhorszky Erzsébet szül. Horváth (89) † 2021.12.31[3257]
Szertartás 2022.01.05-én 12:00 órakor az érsekújvári krematóriumban, ezt követően temetés a helyi temetőben
Nagy Ilona szül. Goda (69) † 2021.12.31[3256]
Szertartás 2022.01.04-én 15:00 órakor az érsekújvári krematóriumban
Farkas Pál (49) † 2021.12.30[3258]
Szertartás 2022.01.05-én 15:00 órakor az érsekújvári krematóriumban, ezt követően temetés a helyi temetőben
Oláh Béla (83) † 2021.12.29[3255]
Szertartás 2022.01.05-én 14:00 órakor az érsekújvári krematóriumban
Bátoreková Iverta rod. Gašparíková (54) † 29.12.2021[3252]
Obrad 04.01.2022 o 13:00 v novozámockom krematóriu
Kitlei Ferencz (70) † 2021.12.29[3251]
Szertartás 2022.01.03-án 15:00 órakor az andódi új temetőben
Šormanová Ivana (30) † 28.12.2021[3254]
Obrad 04.01.2022 o 15:00 v novozámockom krematóriu, následne pohreb na miestnom cintoríne
Boškovič Zdravko (68) † 28.12.2021[3250]
Obrad 04.01.2022 o 14:00 v novozámockom krematóriu
Komlósiová Katarína rod. Komlósiová (46) † 26.12.2021[3253]
Obrad 03.01.2022 o 15:00 v novozámockom krematóriu
Hlina László (82) † 2021.12.25[3266]
Szertartás 2022.01.07-én 12:00 órakor az érsekújvári krematóriumban
Szombatiová Judita rod. Procházková (70) † 25.12.2021[3245]
Obrad 31.12.2021 o 12:00 v novozámockom krematóriu
Šupák Ladislav (66) † 25.12.2021[3242]
Obrad 30.12.2021 o 13:00 v novozámockom cintoríne
Fazekas József (77) † 2021.12.25[3249]
Szertartás 2021.12.29-én 14:00 órakor a kürti temetőben
Mellen Jozef (69) † 25.12.2021[3244]
Obrad 29.12.2021 o 12:00 v novozámockom krematóriu
Gašparík Jozef (62) † 25.12.2021[3248]
Obrad 25.12.2021 o 00:00 Miloval svoju rodinu, miloval zábavu, miloval dobré jedlo. Bol to človek, ktorý vždy pomohol, keď bolo treba. Ostane v našich srdciach
Brenková Terézia rod. Czaniková (76) † 24.12.2021[3246]
Obrad 30.12.2021 o 10:00 v novozámockom krematóriu a následne pohreb na miestnom cintoríne
Korčok Štefan (65) † 23.12.2021[3247]
Obrad 30.12.2021 o 12:00 v novozámockom cintoríne
Uhrin Mikuláš (77) † 21.12.2021[3241]
Obrad 27.12.2021 o 13:00 v novozámockom krematóriu, následne pohreb na miestnom cintoríne
Csudaiová Eva rod. Roztočilová (88) † 20.12.2021[3243]
Obrad 05.03.2022 o 11:00 v novozámockom krematóriu
Suchan Anna szül. Czabany (83) † 2021.12.20[3238]
Szertartás 2021.12.28-án 15:00 órakor az érsekújvári krematóriumban, ezt követően temetés a helyi temetőben
Klobučník Viktor (93) † 20.12.2021[3240]
Obrad 27.12.2021 o 14:00 v novozámockom krematóriu
Szaller György (65) † 2021.12.20[3239]
Szertartás 2021.12.27-én 12:00 órakor a muzslai temetőben
Virágová Terézia rod. Czuczorová (85) † 19.12.2021[3236]
Obrad 22.12.2021 o 11:00 v novozámockom cintoríne
Elek Jozef (74) † 19.12.2021[3237]
Obrad 22.12.2021 o 10:00 v novozámockom krematóriu
Harangozová Marta rod. Fiamová (76) † 18.12.2021[3231]
Obrad 22.12.2021 o 13:00 v novozámockom krematóriu
Nemrava Teréz (88) † 2021.12.18[3234]
Szertartás 2021.12.22-án 13:00 órakor az érsekújvári temetőben
Kučera Ladislav (64) † 17.12.2021[3235]
Obrad 22.12.2021 o 12:00 v novozámockom cintoríne
Betáková Júlia rod. Tonková (84) † 16.12.2021[3232]
Obrad 23.12.2021 o 12:00 v novozámockom krematóriu, následne pohreb na miestnom cintoríne
Moravčík Jozef (77) † 16.12.2021[3233]
Obrad 20.12.2021 o 10:00 v novozámockom krematóriu
Kečkéš Jozef (72) † 15.12.2021[3228]
Obrad 23.12.2021 o 14:00 v novozámockom krematóriu
Čelka Štefan (76) † 15.12.2021[3227]
Obrad 20.12.2021 o 11:00 v novozámockom krematóriu
Kováč Pál (71) † 2021.12.15[3230]
Szertartás 2021.12.20-én 11:00 órakor az érsekújvári temetőben
Štefková Helena rod. Ballová (76) † 14.12.2021[3220]
Obrad 21.12.2021 o 13:00 v novozámockom krematóriu, následne pohreb na miestnom cintoríne
Barta Peter (75) † 13.12.2021[3221]
Obrad 20.12.2021 o 13:00 v novozámockom krematóriu
Pokorná Silvia PaedDr. rod. Pokorná (81) † 13.12.2021[3222]
Obrad 17.12.2021 o 12:00 v novozámockom krematóriu, následne pohreb na miestnom cintoríne
Lesko Ladislav (68) † 12.12.2021[3229]
Obrad 20.12.2021 o 15:00 v novozámockom krematóriu
Tonková Agnesa rod. Tonková (71) † 12.12.2021[3223]
Obrad 20.12.2021 o 14:00 v novozámockom krematóriu
Mészáros Ferenc (89) † 2021.12.12[3224]
Szertartás 2021.12.15-én 13:00 órakor az érsekújvári krematóriumban, ezt követően temetés a helyi temetőben
Dragunová Mária rod. Steczová (88) † 11.12.2021[3226]
Obrad 16.12.2021 o 12:00 v novozámockom cintoríne
Makai Peter (68) † 11.12.2021[3217]
Obrad 15.12.2021 o 12:00 v novozámockom krematóriu
Barmošová Katarína rod. Barmošová (72) † 10.12.2021[3225]
Obrad 20.12.2021 o 13:00 v novozámockom cintoríne
Čvirik Ladislav (66) † 10.12.2021[3218]
Obrad 17.12.2021 o 14:00 v novozámockom krematóriu
Molnár Ondrej (67) † 10.12.2021[3219]
Obrad 16.12.2021 o 14:00 v novozámockom krematóriu
Gerzonová Mária rod. Fiktusová (70) † 10.12.2021[3212]
Obrad 16.12.2021 o 13:00 v novozámockom krematóriu, následne pohreb na miestnom cintoríne
Tököly Olga szül. Kamenická (94) † 2021.12.09[3210]
Szertartás 2021.12.14-én 13:00 órakor az érsekújvári krematóriumban
Ivaničová Alžbeta rod. Komárová (83) † 09.12.2021[3216]
Obrad 14.12.2021 o 11:00 v novozámockom krematóriu, následne pohreb na miestnom cintoríne
Igréni Ján (73) † 09.12.2021[3213]
Obrad 09.12.2021 o 00:00
Árendáš Gizella szül. Grülling (87) † 2021.12.08[3211]
Szertartás 2021.12.13-án 11:00 órakor az érsekújvári krematóriumban
Radler Terézia szül. Török (88) † 2021.12.07[3215]
Szertartás 2021.12.13-án 13:00 órakor az érsekújvári krematóriumban, ezt követően temetés a helyi temetőben
Ragasová Alžbeta rod. Solčanová (79) † 06.12.2021[3207]
Obrad 10.12.2021 o 15:00 v novozámockom krematóriu, následne pohreb na miestnom cintoríne
Miskolcziová Irena rod. Záhorszká (78) † 06.12.2021[3208]
Obrad 10.12.2021 o 14:00 v novozámockom krematóriu
Lisziczki Károly (80) † 2021.12.05[3206]
Szertartás 2021.12.10-én 13:00 órakor az érsekújvári krematóriumban, ezt követően temetés a helyi temetőben
Stanojevič Erika Ing. rod. Ružičková (52) † 03.12.2021[3214]
Obrad 13.12.2021 o 14:30 v novozámockom krematóriu, následne pohreb na miestnom cintoríne
Dobček Cyril (71) † 02.12.2021[3209]
Obrad 10.12.2021 o 13:00 v obradnej sále cintorína v Palárikove
Orvoš Ondrej (83) † 01.12.2021[3203]
Obrad 07.12.2021 o 13:00 v novozámockom krematóriu, následne pohreb na miestnom cintoríne
Turanová Anna rod. Tóthová (72) † 01.12.2021[3204]
Obrad 06.12.2021 o 14:00 v novozámockom krematóriu
Mészárosová Magdaléna rod. Mészárosová (91) † 01.12.2021[3199]
Obrad 03.12.2021 o 14:00 v novozámockom cintoríne
Dráfi József (71) † 2021.12.01[3201]
Szertartás 2021.12.03-án 12:00 órakor az érsekújvári temetőben
Pásztor Július (99) † 2021.11.30[3202]
Szertartás 2021.12.03-án 11:00 órakor az érsekújvári temetőben
Štrba Milan (63) † 29.11.2021[3200]
Obrad 03.12.2021 o 13:00 v novozámockom cintoríne
Farkas Magdaléna szül. Gót (82) † 2021.11.28[3205]
Szertartás 2021.12.09-én 14:00 órakor az érsekújvári krematóriumban, ezt követően temetés a helyi temetőben
Katler Jozef (75) † 28.11.2021[3197]
Obrad 02.12.2021 o 14:00 v novozámockom krematóriu
Pósa Éva MUDr., szül. Borbély (72) † 2021.11.27[3198]
Szertartás 2021.12.03-án 15:00 órakor az érsekújvári temetőben
Ružík Etelka szül. Cséplö (83) † 2021.11.26[3195]
Szertartás 2021.12.01-én 15:00 órakor az érsekújvári krematóriumban, ezt követően temetés a helyi temetőben
Solár Attila (63) † 25.11.2021[3191]
Obrad 29.12.2021 o 13:00 v novozámockom cintoríne
Dobčeková Eva rod. Valašková (62) † 24.11.2021[3190]
Obrad 02.12.2021 o 13:00 v obradnej sále cintorína v Palárikove
Madarász Ilona szül. Sipos (78) † 2021.11.24[3194]
Szertartás 2021.11.29-én 14:00 órakor az érsekújvári krematóriumban, ezt követően temetés a helyi temetőben
Solár František (76) † 23.11.2021[3186]
Obrad 26.11.2021 o 15:00 v novozámockom krematóriu, následne pohreb na miestnom cintoríne
Rošková Barbora rod. Kováčová (97) † 23.11.2021[3189]
Obrad 26.11.2021 o 13:00 v novozámockom krematóriu
Laurincová Stanislava rod. Studničková (81) † 21.11.2021[3184]
Obrad 25.11.2021 o 12:00 v novozámockom krematóriu
Strnisko Edit szül. Petri (65) † 2021.11.20[3182]
Szertartás 2021.11.30-én 13:00 órakor az érsekújvári krematóriumban, ezt követően temetés a helyi temetőben
Bartoš Štefan (66) † 19.11.2021[3192]
Obrad 23.12.2021 o 11:00 v novozámockom cintoríne
Jesenáková Mária rod. Vargová (83) † 19.11.2021[3185]
Obrad 27.11.2021 o 11:00 v novozámockom krematóriu
Kysučanová Katarína rod.Takáčová (70) † 19.11.2021[3183]
Obrad 26.11.2021 o 14:00 v novozámockom krematóriu
Ibiši Dibran (77) † 18.11.2021[3187]
Obrad 22.11.2021 o 10:00 v novozámockom krematóriu

Smútočné oznámenia, fotky posielajte na adresu:
A gyászjelentéseket, fényképeket a következö címre küldhetik:
parte@watson.sk