2019.01.19
0379.01.19
január 19. Theodosiust Sirmiumban császárrá emelik.
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1459.01.19
január 19. Szapolyai Imre. Hunyadi János volt számadó deákja az ország sókamaráinak ispánja. (Megkezdődik a Szapolyai — másképpen Zápolyai vagy Zápolya — család fölemelkedése.)
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1849.01.19
január 19. Windischgrätz hg tábornagy Szögyény Lászlót kinevezi „a magyarországi ideiglenes polgári közigazgatás” elnökévé.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1859.01.19
január 19. A francia—piemonti végleges katonai konvenció aláírása.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1869.01.19
Ф. Энгельс — К. Марксу. В Лондон. Манчестер, 19 января 1869 г. — 32,197—198.
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд.2. (1964) Том 32, 197—198. Dok. 1978
1909.01.19
Январь, 6 (19). Ленин в письме (на французском языке) К. Гюисмансу сообщает о пересылке 300 франков Международному социалистическому бюро в счет взносов РСДРП за 1908 год и обещает подготовить II часть доклада ЦК РСДРП для отчета о Штутгартском конгрессе II Интернационала.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1919.01.19
A MOVE Gömbös Gyulát választja elnökévé.
Gyurgyák János, A zsidókérdés Magyarországon. Osiris Bp. 2001
1919.01.19
A Székely Nemzeti Tanács vigadóbcli gyűlésén antiszemita jelszavak (Le a zsidó miniszterekkel! Halál Böhmrc és Pogányra! stb.) hangzanakel. Az EME gó­lyavári gyűlése antiszemita tüntetéssé alakul,
Gyurgyák János, A zsidókérdés Magyarországon. Osiris Bp. 2001
1919.01.19
Началась Шенкурская операция, наступательная операция войск 6-й сов. армии Сев.фронта и партизан против англо-американских интервентов и белогвардейцев, проведённая 19—25 января 1919 г.
1919.01.19
Началось Хотинское восстание, вооружённое выступление трудящихся масс в Северной Бесарабии в январе - феврале 1919 г.
1919.01.19
Открытие в Киеве "Трудового конгресса", созванного петлюровской директорией
Л. Троцкий. Советская Республика и капиталистический мир. Часть II. Гражданская война. Москва-Ленинград, 1926
1919.01.19
Сталин И.В., Доклад В.И. Ленину
Сталин И.В. Cочинения, Том 4: 1917 - 1920. Москва, ОГИЗ, 1953 [https://www.marxists.org/russkij/stalin/t4/report_lenin.htm Doc. 204]
1919.01.19
Сталин И.В., Речь на объединенном заседании партийных и советских организаций в Вятке 19 января 1919 г. (Протокольная запись)
Сталин И.В. Cочинения, Том 4: 1917 - 1920. Москва, ОГИЗ, 1953 [https://www.marxists.org/russkij/stalin/t4/vyatka_speech.htm Doc. 205]
1919.01.19
január 19. A Magyar Országos Véderő Egyesület (MOVE) tisztújító közgyűlése Budapesten. (Gömbös Gyulát választja elnökké.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1919.01.19
— Ellenforradalmi szervezetek nacionalista, antiszemita tüntetést rendeznek Budapesten.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1919.01.19
Январь, 19. Ленин выступает с речью на митинге протеста против убийства Розы Люксембург и Карла Либкнехта.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1919.01.19
Январь, 19. Ленин едет в Сокольники в лесную школу, чтобы навестить отдыхающую там Н. К. Крупскую. По дороге Ленин подвергается нападению бандитов.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1919.01.19
Январь, 19. Ленин присутствует на детском празднике в лесной школе в Сокольниках.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1929.01.19
Andrej Hlinka: Tým, ktorí pochybujú
Slovák, 19. 1. 1929, roč. 11, č. 16, s. 2. (Andrej Hlinka, predseda)
1929.01.19
Группа «Пролетарский Театр» — Криницкому о положении пролетарских драматургов
Фонд А. Н. Яковлева, Власть и интеллигенция Документ №132
1939.01.19
Постановление политбюро ЦК ВКП(б) "о составе коммисии политбюро ЦК по судебным делам" с приложением записки М.И. Калинина
Фонд А. Н. Яковлева, Лубянка Документ №1146
1949.01.19
Článok: Konsolidácia južného Slovenska ďalej pokračuje. Dr. HUSÁK, Dr. OKÁLIi, Dr. FALŤAN čestnými občanmi Vlčian.
Pravda 19.I.1949
1949.01.19
Článok: Bratislavskí Maďari složili sľub vernosti Republike
Východoslovenská Pravda 19.I.1949
1979.01.19
19-21 января Сессия Международного комитета за европейскую безопасность и сотрудничество в Брюсселе.
История внешней политики СССР. В двух томах. Том 2. 1945-1980, Москва Наука 1981 г.
1979.01.19
január 19. Emlékülés a Magyar Tudományos Akadémián Arisztotelész halálának 2300. évfordulóján.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1989.01.19
A Csemadok küldöttsége a magyar kisebbség oktatási, kulturális és tudományos életének fejlesztésére, valamint a kétnyelvűség biztosítására vonatkozó javaslatokat ad át Ivan Knotek szlovák miniszterelnöknek.
Popély Árpád, Simon Attila, A rendszerváltás éveinek kronológiája
1989.01.19
január 19. A kormány soron kívüli ülésén hattagú kabinetet hoz létre. (A kabinet állandó tagjai: a miniszterelnök és helyettese, a két államminiszter, a belügyés a külügyminiszter.)
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1989.01.19
- A Magyarországi Szociáldemokrata Párt első nyilvános szervezőbizottsági ülése.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1999.01.19
Do funkcie bol vymenovaný nový generálny prokurátor Milan Hanzel.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1999.01.19
Opozícia urobila prvý pokus o vyslovenie nedôvery ministrovi vnútra Ladislavovi Pittnerovi.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
2019.01.20
1229.01.20
január 20. IX. Gergely pápa Ugrin kalocsai érsek kérésére új püspökség felállítását engedélyezi. Ugrin érsek március 3. után megalapítja a kalocsai érseki tartományba tartozó szerémi püspökséget. Székhelye kezdetben Kő, melyet Belos bán alapította 12. századi bencés monostoráról (utóbb székesegyházáról) Bánmonostorának is hívnak. A püspökség a 13. század közepétől két székhellyel rendelkezik, a másik Szerém vára (szenternyei káptalan),
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1459.01.20
január 20. Podjebrád György cseh király kezdeményezésére megindulnak a tárgyalások a morvaországi Olmützben I. Mátyás magyar király és III. Frigyes német-római császár követei között. (Az első összejövetel nem hoz eredményt. → április)
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1549.01.20
Kráľ Ferdinand I. nariadil, že zlato získané ryžovaním z Hrona a jeho prítokov patrí kráľovi a smie sa predávať len do kráľovskej komory.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1599.01.20
Kráľ Rudolf I. vymenoval generála Juraja Baštu za veliteľa vôjsk v Sedmohradsku.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1709.01.20
január 20. Rákóczi e napon kelt utasítással követségbe küldi a temesvári és a belgrádi pasához Teleki Mihály grófot és Pápai Jánost. (Követségük célja, hogy a pasákat rávegyék: támogassák a Portán Rákóczi erdélyi fejedelemségének elismerését és azt a kérését, hogy az albánok közt katonákat toborozhasson. A követség eredménytelen.)
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1769.01.20
január 20. Mária Terézia elrendeli, hogy a papság által az erődítések fenntartása címén fizetett adót újabb öt évre hosszabbítsák meg.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1839.01.20
Энгельс — Ф. Греберу. [Бремен], 20 января [1839 г.].
К. Маркс, Ф. Энгельс, Из ранних произведений (1835-1844). Москва, Политиздат 1956, с. 269—275. Dok. 4
1849.01.20
január 20. A magyarországi római katolikus püspöki kar többsége által aláírt pásztorlevél. (Felhívja a híveket a császári hadsereg támogatására.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1849.01.20
— Vécsey Károly gr. tábornok megkezdi a Bácska kiürítését, és seregével megindul Szolnok felé.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1869.01.20
List Jána Francisciho F. Rajevskému, pridelencovi ruského vyslanectva vo Viedni o politickej situácii na konci roku 1868 a na začiatku roku 1869
Dokumenty k sl. nár. hnutiu v r.1848 -1914 II. 1867-1884 Ed. Frant. Bokes, Vyd. SAV Brat. 1965 [197]
1879.01.20
január 20. Az Osztrák—Magyar Monarchia kereskedelmi és vámegyezményt köt Franciaországgal.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1879.01.20
— Grünwald Béla szabadelvű párti képviselő a közigazgatás államosításának szükségességéről beszél a képviselőházban.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1909.01.20
List 289. Oszkár Asbóth S. H. Vajanskému
Korešpondencia Svetozára Hurbana Vajanského II., ed. P. Petrus, Vyd. SAV Brat. 1972 List 289
1909.01.20
Ранее 7 (20) января. Ленин делает пометки на статьях "Сначала", "По поводу одного недоразумения", "Еще о современном моменте и о тактике партии", напечатанных в ноябре 1908 года в централь- ном органе партии эсеров - газете "Знамя Труда" № 13.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1909.01.20
Январь, 7 (20). Статья Ленина "Как социалисты-революционеры подводят итоги революции и как революция подвела итоги социалистам-революционерам" опубликована в № 41 газеты "Пролетарий".
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1919.01.20
G. A. Borgese - R. W. Seton-Watsonu Zahtijeva da ga briše s popisa suradnika časopisa The New Europe. Pismo, pisano rukom.
R.W. Seton-Watson i Jugoslaveni : korespondencija 1906-1941, Zagreb-London 1976, II. Doc.No. 15
1919.01.20
Наступление Деникина на Северном Кавказе
Л. Троцкий. Советская Республика и капиталистический мир. Часть II. Гражданская война. Москва-Ленинград, 1926
1919.01.20
Československá vláda uzavrela s Francúzskom zmluvu o vyslaní francúzskej vojenskej misie do Československa. Dohoda zaväzovala československú vládu, aby sa československá armáda podriadila francúzskemu veleniu. Podľa francúzskeho vzoru sa zriadil hlavný štáb československej armády, budovalo sa vojenské školstvo a pod. Spätosť francúzskej a československej armády dostala nový rozmer 1. januára 1926, keď kompletné velenie československých branných síl prevzali v plnej kompetencii československí velitelia.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1919.01.20
Январь, 20. Ленин выступает с докладом на II Всероссийском съезде профессиональных союзов.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1939.01.20
Megjelenik az Orthodox Zsidó Újság, a Magyarországi Autonóm Orthodox Iz­raelita I [itfelekezet Irodájának lapja, amely 1944. március 25-ig működött,
Gyurgyák János, A zsidókérdés Magyarországon. Osiris Bp. 2001
1939.01.20
Demisiu podala v poradí druhá vláda Slovenskej krajiny, ustanovená 1. decembra 1938, ktorá pôsobila v zložení: predseda vlády Jozef Tiso, členovia Ferdinand Ďurčanský, Matúš Černák, Miloš Vančo a Pavol Teplánsky.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1939.01.20
Prezident Česko-Slovenskej republiky Emil Hácha vymenoval tretiu autonómnu vládu Slovenskej krajiny na čele s Jozefom Tisom, ktorý zastával aj funkciu ministra vnútra. Ďalšími ministrami sa stali Ferdinad Ďurčanský, Mikuláš Pružinský, Jozef Sivák, Pavol Teplánsky a Miloš Vančo.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1939.01.20
20. január 1939, Budapešť. Správa česko-slovenského vyslanca M. Kobra o rozhovore s maďarským ministrom zahraničných vecí I. Csákym o výsledkoch jeho rozhovorov s nemeckou vládou a o potrebe obnovenia rokovaní medzi česko-slovenskou a maďarskou delegáciou.
Ladislav Deák, Viedenská arbitráž, MS Martin 2002-2005, dokument III/112
1949.01.20
Csehszlovákia közli Magyarországgal, hogy a Belügyi Megbízotti Hivatal engedélyezte bizonyos magyarországi sajtótermékek szlovákiai terjesztését.
Popély Árpád: A csehszlovákiai magyar kisebbség jogfosztottságának évei. Kronológiai áttekintés
1949.01.20
Úryvky z konečnej správy o činnosti Československej presídľovacej komisie a o výmene obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom
Részletek a Csehszlovák Áttelepítési Bizottság tevékenységéről és a csehszlovák—magyar lakosságcseréről beszámoló zárójelentéséből
Popély Árpád, Iratok a csehszlovákiai magyarság 1948—1956 közötti történetéhez I. / Spisy k dejinám Maďarov v Československu v rokoch 1948 – 1956 I. Dok. 40
1949.01.20
Diskusia na zasadaní širšieho Predsedníctva ÚV KSČ vo veci odpovede na list Mátyása RÁKOSIho
A CSKP KB szélesebb körű elnökségi ülésének vitája a RÁKOSI Mátyás levelére adandó válaszról
Popély Árpád, Iratok a csehszlovákiai magyarság 1948—1956 közötti történetéhez I. / Spisy k dejinám Maďarov v Československu v rokoch 1948 – 1956 I. Dok. 41
1949.01.20
Moszkvában megalakul a Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa (KGST),
Gyurgyák János, A zsidókérdés Magyarországon. Osiris Bp. 2001
1949.01.20
január 20. Bulgária, Csehszlovákia, Lengyelország, Magyarország, Románia és a Szovjetunió küldöttségei Moszkvában megalakítják a Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsát. (KGST. A későbbiekben Albánia és a Német Demokratikus Köztársaság is csatlakozik az egyezményhez.)
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1949.01.20
— A Népbíróságok Országos Tanácsa ítéletet hirdet a Magyar—Amerikai Olajipari Rt. vezetői elleni perben. (→ 1948. szeptember 21.; Papp Simon vezérigazgató első fokon kapott halálbüntetését életfogytig tartó fegyházra változtatja.)
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1949.01.20
január 20. körül Megjelenik az ún. Sárga könyv, a „Mindszenty-bűnügy okmányai”. (→ 1948. december 23.)
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1959.01.20
Записка Отдела культуры ЦК КПСС о предложении посольства СССР в Швеции повлиять на Б.Л. Пастернака с целью передачи его зарубежных гонораров Всемирному совету мира
Фонд А. Н. Яковлева, Власть и интеллигенция Документ №369
1969.01.20
január 20. A Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsának (KGST) 22. ülésszaka Berlinben. (A szervezet 20 éves fennállásának megünneplése.)
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1979.01.20
január 20. Magyar-szovjet szerződés aláírása a paksi atomerőmű berendezéseinek szállításáról. (→ 1983. november 3.)
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1979.01.20
- Összekapcsolják a csehszlovák, bolgár, lengyel, NDK és magyar egyesített energiarendszert a Szovjetunió egyesített energiarendszerével. (A világ legnagyobb egységes energia rendszere ekkor.)
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1989.01.20
George H. W. Bush sa stal 41. prezidentom USA.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1989.01.20
január 20. Az első nyilvános eszmecsere a demokrácia intézményesítésének alternatív lehetőségeiről a Magyar Szocialista Munkáspárt és a Magyar Demokrata Fórum képviselői között. ( → 1988. március 10.)
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1999.01.20
Vláda schválila návrh opatrení v sociálnej oblasti, tzv. sociálny balíček.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
2019.01.21
1269.01.21
január 21. A tihanyi apátság szárszói (Somogy vm.) népei Jeromos apát hozzájárulásával harangozói szolgálatukat pénzjáradékra változtatják át.
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1779.01.21
Vo Florencii (Firenze, Taliansko) zomrel Krištof Traugott Delius (*1728, Wallhausen, Nemecko), banský inžinier. Na Baníckej akadémii v Banskej Štiavnici prednášal banské právo, baníctvo, banskú ekonomiku a štatistiku. Na pokyn Márie Terézie vykonal inšpekčnú cestu po uhorských baniach, aby posúdil odbornú úroveň riadenia banských prác a realizácie racionalizačných opatrení.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1849.01.21
Predstaviteľ prorakúskeho konzervatívneho krídla maďarskej politiky gróf Ján Majlát (Mailáth) predložil vo Viedni návrh na oddelenie Slovenska od Uhorska. V podobe „karpatského dištriktu” malo byť priamo podriadené rakúskym ríšskym orgánom. Jeho návrh na rozdelenie Uhorska podľa etnického princípu sledoval oslabenie maďarskej revolučnej moci.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1849.01.21
január 21. Bem tábornok sikertelen kísérletet tesz Nagyszeben bevételére.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1859.01.21
К. Маркс — Ф. Энгельсу. В Манчестер. [Лондон], 21 января [1859 г.]. — 29,314—315.
Marx to Engels. 21 January
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд.2. (1962) Том 29, 314—315. Dok. 950] Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1983 Vol. 40, 369 Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1983 Vol. 40, 369.
1899.01.21
Anonymný autor v úvahe Sklabinská voľba sa zaoberá nesprávnosťami pri voľbe člena turčianskeho stoličného výboru
Dokumenty k sl. nár. hnutiu v r.1848 -1914 III. 1885-1901 Ed. Frant. Bokes, Vyd. SAV Brat. 1972 [428]
1899.01.21
Following another distraint order and public auction against Zola estate, publisher Fasquelle buys a mirror and a table for 2500 Francs.
1919.01.21
Взятие Луганска советскими войсками
Л. Троцкий. Советская Республика и капиталистический мир. Часть II. Гражданская война. Москва-Ленинград, 1926
1919.01.21
Январь, 21. Ленин пишет "Письмо к рабочим Европы и Америки".
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1919.01.21
Январь, 21. Ленин председательствует на заседании Совнаркома, на котором обсуждаются железнодорожная программа на 1919- 1920 гг., декрет о заготовке продовольственных продуктов, вопросы об уравнении ставок специалистов всех ведомств, о помощи разоренному осетинскому населению с. Владимирского Терской области Владикавказского округа и другие.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1919.01.21
«Воспрещаю насилие над личностью человека...» (Воззвание Ф.К. Миронова к красноармейцам)
Фонд А. Н. Яковлева, Гражданская война. 1918–1920 гг. Документ №81
1929.01.21
Осинский — Сталину о пьесе Билль-Белоцерковского «Голос недр»
Фонд А. Н. Яковлева, Власть и интеллигенция Документ №133
1939.01.21
V Žiline bola založená ilegálna organizácia Revolučná mládež Slovenska.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1939.01.21
január 21. A budapesti Vígszínház bemutatja Hunyadi Sándor Havasi napsütés című színdarabját.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1939.01.21
21. január 1939, Kosíoľany nad Hornádom. Hlásenie žandárskej stanice okresnému úradu v Prešove o Štefanovi Š. a Ondrejovi H., česko-slovenských občanoch, ktorých v Košiciach vyšetrovali maďarské bezpečnostné orgány a fyzicky týrali.
Ladislav Deák, Viedenská arbitráž, MS Martin 2002-2005, dokument II/201
1939.01.21
21. január 1939, 10.20 hod., Praha. Z poverenia zástupcu ministra zahraničných vecí I. Krna J. Mikuš telefonicky oznamuje vládnemu delegátovi pri MZV J. Zvrškovcovi vybavenie mukačevského incidentu a obnovenie rokovania s Maďarskom.
Ladislav Deák, Viedenská arbitráž, MS Martin 2002-2005, dokument III/113
1939.01.21
21. január 1939, Praha. Záznam zástupcu ministra zahraničných vecí I. Krna o prijatí tajomníka maďarského vyslanectva pána Gomba týkajúci sa vyriešenia mukačevského incidentu.
Ladislav Deák, Viedenská arbitráž, MS Martin 2002-2005, dokument III/114
1939.01.21
21. január 1939, Bratislava. Stanovisko vlády Slovenskej krajiny Sekretariátu pre prípravu rokovania s Maďarskom k otázke obnovenia rokovania s maďarskou vládou.
Ladislav Deák, Viedenská arbitráž, MS Martin 2002-2005, dokument III/115
1939.01.21
21. január 1939, Praha. Záznam zástupcu ministra zahraničných vecí 1. Krna o rozhovore s tajomníkom maďarského vyslanectva pánom Gombom týkajúci sa prepustenia a možnosti odchodu A. Bródyho do Maďarska.
Ladislav Deák, Viedenská arbitráž, MS Martin 2002-2005, dokument III/116
1949.01.21
Článok: Zaistíme kult. rozvoj občanov maďarskej národnosti
Východoslovenská Pravda 21.I.1949
1969.01.21
Советское правительство поддержало предложение Франции провести встречу представителей СССР, Франции, США и Великобритании в Совете Безопасности ООН для поисков в контакте с Генеральным секретарем ООН средств содействия установлению справедливого и прочного мира на Ближнем Востоке.
История внешней политики СССР. В двух томах. Том 2. 1945-1980, Москва Наука 1981 г.
1969.01.21
В Москве подписано соглашение между правительствами Советского Союза и Иордании об экономическом и техническом сотрудничестве, а также торговое соглашение.
История внешней политики СССР. В двух томах. Том 2. 1945-1980, Москва Наука 1981 г.
1989.01.21
január 21. A szerveződő Független Kisgazda-, Földmunkás és Polgári Párt ideiglenes országos vezetőségének ülése.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
2019.01.22
1429.01.22
január 22. Zsigmond király Luckban találkozik Vitold litván nagyfejedelemmel, és királyi koronát ajánl neki, hogy szembeállítsa II. Ulászló lengyel királlyal,
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1519.01.22
Hronskosvätobeňadický konvent na základe predchádzajúceho vyšetrovania potvrdil oprávnenosť sťažnosti nitrianskeho biskupa Štefana Podmanického (Podmaniczky) na kastelána Nitrianskeho hradu Michala zo Šalgočky, ktorý po smrti Štefanovho predchodcu spôsobil biskupstvu škodu vo výške 2 000 zlatých.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1849.01.22
Perczel Mór visszafoglalja Szolnokot. Klapka György ezredes serege vereséget szenved Schlick osztrák hadaitól Tarcalnál
1849.01.22
január 22. Perczel Mór tábornok Szolnokról kiveri Ottinger táhornok császári csapatait. (Ezt követően ellentámadást indít Pest irányába.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1849.01.22
— Klapka György ezredes Tárcáinál (Zemplén vm.) vereséget szenved Schlik gr. altábornagy hadtestétől.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1899.01.22
Январь, 10 (22). Ленин пишет письмо М. А. Ульяновой по вопросу издания книги, сообщает о своем намерении отправить вскоре 5-ю и 6-ю главы книги и посылает добавление ко 2-й главе. Ленин настаивает на ведении трех корректур, а не двух (последняя в Москве) и просит, чтобы Анна Ильинична по этим вопросам обращалась непосредственно к корректору.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1909.01.22
Juro Rudnyányszky medzi jeho židákmi
Ľudové noviny, 1909:04/06
1909.01.22
Deputácia u Párvyho
Ľudové noviny, 1909:04/06
1909.01.22
Scottus Viator o p. Glossovi
Ľudové noviny, 1909:04/06
1909.01.22
Členská schůdza Jednoty českoslovanské
Ľudové noviny, 1909:04/06
1909.01.22
Dr. Vavro Šrobár, O vodcoch ľudu
Ľudové noviny, 1909:04/02
1909.01.22
Holubičie hrkútanie
Ľudové noviny, 1909:04/01
1919.01.22
Korešpondencia Slovensko a Svátá stolica: nuncius Valfré kardinálovi Gasparrimu, telegram prijatý
Emília Hrabovec, Slovesnko a Svätá stolica 1918-1927 vo svetle vatikánskych prameňov (UK Brat. 2012)
1919.01.22
Заявление правительств Антанты и США о созыве конференции на Принцевых островах.
История внешней политики СССР. В двух томах. Том 1. 1917-1945, Москва Наука 1986 г.
1919.01.22
Американский президент Вильсон предлагает организовать на Принцевых островах конференцию с участием всех противоборствующих сторон в России. Белые отвечают отказом.
1919.01.22
Взятие Оренбурга советскими войсками
Л. Троцкий. Советская Республика и капиталистический мир. Часть II. Гражданская война. Москва-Ленинград, 1926
1919.01.22
január 22. A köztársasági elnök kinevezi Kunfi Zsigmond tárca nélküli minisztert közoktatásügyi, Vass János tárca nélküli minisztert pedig vallásügyi miniszterré.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1919.01.22
Январь, 22. Ленин председательствует на заседании Совета Обороны; пишет набросок постановления по вопросу об учреждении особого органа по управлению военно-телеграфными связями; кратко записывает постановления об отправке столичных рабочих на Ижевский и Боткинский заводы, об упорядочении военных перевозок, о ходе военного обучения трудящихся. На заседании также обсуждаются доклад о заградительных отрядах, вопросы о железнодорожной разрухе на Восточном фронте, о положении с топливом на петроградских заводах, о государственной электрической станции "Электропередача", об обеспечении продовольствием торфодобывающих предприятий и другие.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1919.01.22
Январь, не ранее 22. Получив первые известия об инициативе президента США В. Вильсона созвать на Принцевых островах конференцию всех существующих на территории России правительств, Ленин обсуждает этот вопрос с работниками НКИД, высказывается за обращение к правительствам стран Антанты с собственными предложениями.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1929.01.22
Predsedníctvo Republikánskej strany zemedelského a maloroľníckeho ľudu rozhodlo o vystriedaní chorého predsedu vlády Antonína Švehlu prohradným agrárnickým politikom Františkom Udržalom.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1949.01.22
január 22. Közzéteszik a 740/1949. számú kormányrendeletet az Országos Munkaegészségügyi Intézet felállításáról.
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1959.01.22
Записка Отдела культуры ЦК КПСС о намерении Б.Л. Пастернака получать гонорары за границей из-за непредставления работы и невыплаты денег в СССР
Фонд А. Н. Яковлева, Власть и интеллигенция Документ №370
1969.01.22
A Csehszlovák Nőszövetség Szlovákiai Bizottsága Elnökségének határozati javaslata a Szlovák Nőszövetség Nemzetiségi Szekciójának és az azon belüli Magyar Nők Tanácsának létrehozásáról
Popély Árpád, 1968 és a csehszlovákiai magyarság Dok. 82
1979.01.22
január 22-25. A Keresztyén Békekonferencia Nemzetközi Titkárságának tanácskozása Budapesten.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1989.01.22
január 22. A magyar kultúra napja. (A Himnusz megszületésének évfordulója.)
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1989.01.22
- Meghal Weöres Sándor költő.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1989.01.22
Записка членов Комиссии ЦК КПСС с представлением проекта Декларации Верховного Совета СССР «О полной политической реабилитации народов, подвергшихся насильственному переселению»
Фонд А. Н. Яковлева, А.Н. Яковлев и реабилитация жертв политических репрессий. 1988–1990 гг. Документ №6
2019.01.23
1349.01.23
január 23. Lackfi István erdélyi vajda és Wolfhardt Konrád zsoldoskapitány Trójánál ütközetre kényszeríti Tarantói Lajos seregét és győzelmet arat.
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1679.01.23
Po návrate vyslancov Andreja Ocherlana a Jána Heinriciho zo šopronského snemu nechal bardejovský richtár na radnici verejne prečítať snemové artikuly. 14. apríl. Opát konventu sv. Martina a bratislavských kanonikov vyjadril protest proti zákonným článkom šopronského snemu z roku 1681, ktoré zmiernili rekatolizačné opatrenia.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1869.01.23
К. Маркс — Ф. Энгельсу. В Манчестер. Лондон, 23 января 1869 г. — 32,198—199.
Marx to Engels. 23 January
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд.2. (1964) Том 32, 198—199. Dok. 1979] Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1988 Vol. 43, 205 Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1988 Vol. 43, 205.
1919.01.23
Korešpondencia Slovensko a Svátá stolica: nuncius Valfré kardinálovi Gasparrimu
Emília Hrabovec, Slovesnko a Svätá stolica 1918-1927 vo svetle vatikánskych prameňov (UK Brat. 2012)
1919.01.23
Обращение Антанты к правительствам России с приглашением на мирную конференцию на Принцевых островах
Л. Троцкий. Советская Республика и капиталистический мир. Часть II. Гражданская война. Москва-Ленинград, 1926
1919.01.23
V Žiline sa zišlo zriaďujúce zhromaždenie stúpencov agrárneho prúdu. Jeho cieľom bolo obnoviť činnosť predvojnového Ústredného družstva pre hospodárstvo a obchod a vytvoriť tým prvé kroky k vzniku agrárnej strany na Slovensku. Účastníci zhromaždenia sa rozhodli prevziať majetok a záväzky predvojnového družstva, ktoré malo sídlo v Budapešti. Predsedom obnoveného družstva sa stal Ľudovít Medvecký.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1919.01.23
január 23. A minisztertanács felhatalmazza a belügyminisztert, hogy a kommunistákkal szemben megelőző intézkedéseket is életbe léptessen.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1919.01.23
Январь, 23. Ленин пишет письмо наркому Госконтроля К. И. Ландеру с поручением проверить исполнение постановления СНК от 18 января о положении с топливом и продовольствием на государственных машиностроительных заводах. Ленин председательствует на заседании Совнаркома, на котором обсуждаются проект декрета о расчетных операциях между советскими учреждениями и предприятиями, находящимися в ведении или под контролем советских организаций, и другие вопросы.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1919.01.23
Доклад В.С. Ковалева члену РВС Южного фронта К.А. Мехоношину о Донском правительстве, его составе и задачах
Фонд А. Н. Яковлева, Гражданская война. 1918–1920 гг. Документ №82
1919.01.23
Телеграмма члена Донбюро РКП(б) А.А. Френкеля секретарю ЦК РКП(б) Я.М. Свердлову
Фонд А. Н. Яковлева, Гражданская война. 1918–1920 гг. Документ №83
1919.01.23
Протокол № 1 заседания комиссии Финансово-экономического совета Комитета государственных сооружений Высшего совета народного хозяйства о концессии «Великий Северный Путь»
Фонд А. Н. Яковлева, Экономическая политика в СССР Документ №3
1929.01.23
január 23. Magyar Szabadság Párt néven új politikai párt alakul. (Vezetői: P. Ábrahám Dezső és Dömötör Mihály.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1939.01.23
1939, január 23. Bratislava. - Prípis predsedu slovenskej autonómnej vlády ministerstvám Slovenskej krajiny o rozpustení komunistickej strany na Slovensku
Dokumenty k dejinám kom. strany na Slovensku (1938-1944), Ed. Júlia Chreňová. Ústav marxizmu-leninizmu ÚV KSS, Brat. 1988
1939.01.23
23. január 1939, 15.45 hod., Budapešť. Telegram prijatý: 17.41, vyhotovený: 18.10 hod. Správa česko-slovenského vyslanca M. Kobra o záveroch rozhovorov maďarského ministra zahraničných vecí 1. Csákyho a poľského ministra zahraničných vecí J. Becka s nemeckým kancelárom A. Hitlerom v Berlíne.
Ladislav Deák, Viedenská arbitráž, MS Martin 2002-2005, dokument III/117
1949.01.23
Klement GOTTWALD vo svojej odpovedi spochybňuje oprávnenosť kritiky zo strany Mátyásovi RÁKOSIho.
Klement GOTTWALD RÁKOSI Mátyáshoz intézett válaszlevelében cáfolja, illetve kétségbe vonja a bírálatok jogosságát, s egyes gazdasági jellegû kérdések megvitatása céljából szakemberek kétoldalú találkozóját javasolja.
Popély Árpád, Iratok a csehszlovákiai magyarság 1948—1956 közötti történetéhez I. / Spisy k dejinám Maďarov v Československu v rokoch 1948 – 1956 I. Dok. 42, Popély Árpád: A csehszlovákiai magyar kisebbség jogfosztottságának évei. Kronológiai áttekintés
1959.01.23
Заявление Советского правительства в связи с переговорами трех держав по вопросу о прекращении испытаний атомного и водородного оружия.
История внешней политики СССР. В двух томах. Том 2. 1945-1980, Москва Наука 1981 г.
1969.01.23
január 23. Az újonnan kinevezett római katolikus egyházfők (Ijjas József kalocsai érsek, Bánk József váci. Cserháti József pécsi püspök) leteszik az esküt az Elnöki Tanács elnöke előtt.
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1979.01.23
23 января -16 февраля Советско-американские переговоры по вопросу о противоспутниковых системах в Берне (Швейцария).
История внешней политики СССР. В двух томах. Том 2. 1945-1980, Москва Наука 1981 г.
2009.01.23
Alvállalkozók tüntettek délelőtt a Megyeri hídnál, mert nem fizették ki őket a hídépítésben közreműködő cégek,
Tüntetések könyve. Negyedszázad 56 tüntetése Magyarországon (1988-2013), szerk. Katona András, Antológia Kiadó Lakitelek 2014
2019.01.24
1059.01.24
Pápež Mikuláš 11. vydal dekrét o voľbe pápeža, ktorým vylúčil zasahovanie cisára a rímskej šľachty do tohto procesu. V budúcnosti pápeža volilo kolégium kardinálov.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1849.01.24
Görgey feldunai hadserege bevonul Besztercebányára – Bem serege megállítja Puchner hadait Szelindeknél, a császári vezér orosz segítséget kér a harcok folytatásához
1849.01.24
január 24. Görgey feldunai hadserege sorozatos utóvédharcok közepette bevonul Besztercebányára.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1849.01.24
— A szelindeki (Szeben szék) ütközetben Bem tábornok megállítja a Nagyszeben felől támadó császáriakat.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1849.01.24
— Puchner br. altábornagy Schwarzenberg hg miniszterelnök korábbi engedélye alapján katonai segítséget kér a Havasalíöldön állomásozó crosz hadseregtől.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1859.01.24
január 24. Havasalföldé is fejedelmévé választja Alexandru Cuza ezredest. (Ezzel a két román fejedelemség, Moldva és Havasalföldé ténylegesen egyesül.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1909.01.24
Následník trónu František Ferdinand v pamätnom liste panovníkovi protestoval proti snahám maďarských politických strán, ktoré sa snažili využiť požadované zvýšenie stavu vojenských nováčikov na získanie ústupkov v iných oblastiach politického a hospodárskeho života, ako aj v oblasti armády. 6. február. Po návrhu finančného odškodnenia, uvoľnení Novopazarského sandžaku habsburskou monarchiou a zabezpečení slobody vierovyznania pre mohamedánov Turecko formálne uznalo anexiu Bosny a Hercegoviny Rakúsko-Uhorskom.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1919.01.24
Milan Pribićević — R. W. Seton-Watsonu Prikazuje situaciju kod kuće (ujedinjenje, sastav vlade, stav Radićeve stranke i drugo); najavljuje svoj ulazak u politički život.
R.W. Seton-Watson i Jugoslaveni : korespondencija 1906-1941, Zagreb-London 1976, II. Doc.No. 16
1919.01.24
Korešpondencia Slovensko a Svátá stolica: kardinál Gasparri nunciovi Valfré
Emília Hrabovec, Slovesnko a Svätá stolica 1918-1927 vo svetle vatikánskych prameňov (UK Brat. 2012)
1919.01.24
január 24. A bukaresti román országgyűlés ünnepélyesen becikkelyezi Bukovina, Besszarábia és Erdély Romániával való egyesülését.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1919.01.24
— A Vörös Újság közli az internacionálé előkészítő bizottságának kiáltványát: „A Kommunista Internacionálé I. Kongresszusához!”
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1919.01.24
— Kunfi Zsigmond közoktatásügyi miniszter kinevezi a budapesti Tudományegyetemre Ágoston Pétert, Jászi Oszkárt, Farkas Geyzát, Kovács Gábort, Rónai Zoltánt, Varga Jenőt ps Vámbéry Rusztemet egyetemi tanárnak.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1919.01.24
Январь, ранее 24. Ленин руководит совещанием представителей коммунистических и левосоциалистических партий и групп ряда стран; редактирует и вместе с другими участниками совещания подписывает обращение "К первому съезду Коммунистического Интернационала".
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1919.01.24
Январь, 24. Ленин выступает с речью на втором совещании заведующих внешкольными подотделами губернских отделов народного образования.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1919.01.24
Январь, 24. Ленин сообщает председателю Реввоенсовета Республики Л. Д. Троцкому о планах конференции на Принцевых островах, пишет о необходимости в связи с этим напрячь все силы, чтобы в течение месяца взять Ростов, Челябинск и Омск.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1919.01.24
Из протокола заседания Оргбюро ЦК РКП(б)
Фонд А. Н. Яковлева, Гражданская война. 1918–1920 гг. Документ №84
1919.01.24
Циркулярное письмо Оргбюро ЦК РКП(б) об отношении к казакам
Фонд А. Н. Яковлева, Гражданская война. 1918–1920 гг. Документ №85
1929.01.24
Josip Smodlaka — R. W. Seton-Watsonu Iznenađen je načinom rješavanja krize (uvođenjem apsolutističkog režima 6. I 1929). Bio je konzultiran, podnio usmeni i pismeni prijedlog o kome izvještava Seton-Watsona.
R.W. Seton-Watson i Jugoslaveni : korespondencija 1906-1941, Zagreb-London 1976, II. Doc.No. 171
1929.01.24
Dodatek k několika poznámkám o práci čsl. žen
Masaryk T.G., Cesta demokracie 4, 1997, s. 14 Dok. 2
1939.01.24
24. januára 1939, Revúca. Okresný úrad posiela Krajinskému úradu do Bratislavy list Slovákov z Jelšavy, adresovaný okresnému náčelníkovi, v ktorom sa sťažujú na národnostný útlak a na pomery na okupovanom území.
Ladislav Deák, Viedenská arbitráž, MS Martin 2002-2005, dokument II/202
1939.01.24
24. január 1939, 14.50 hod., Budapešť. Telegram prijatý: 16.52, vyhotovený: 18.15 hod. Správa česko-slovenského vyslanca M. Kobra o rozhovore juhoslovanského vyslanca S. Rasiča s maďarským ministrom zahraničných vecí I. Csákym o vzťahoch so susednými štátmi.
Ladislav Deák, Viedenská arbitráž, MS Martin 2002-2005, dokument III/118
1939.01.24
24. január 1939, Praha. Správa 1. Krna, zástupcu ministra zahraničných vecí, pre vyslanectvá v Paríži, Londýne, Ríme, vo Varšave, v Budapešti, Belehrade, Bukurešti a v Moskve o rokovaní ministra F. Chvalkovského v Nemecku.
Ladislav Deák, Viedenská arbitráž, MS Martin 2002-2005, dokument III/119
1949.01.24
На заседании Оргбюро ЦК решено начать широкомасштабную кампанию против "безродного космополитизма и антипатриотических сил"
1949.01.24
Запись беседы посланника СССР в Ливане и в Сирии Д.С. Солода с бывшим министром правительства Ливана Ж. Салемом
Фонд А. Н. Яковлева, Ближневосточный конфликт Документ №42
1989.01.24
január 24. Megalakul az Országyűlésen belül a független képviselők csoportja (elnök: Fodor István).
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
2019.01.25
1399.01.25
január 25. A király utasítja a megyéket, hogy a katonaállítás ellenőrzése végett írják össze a birtokosok jobbágyainak számát. (Az Ung megyéhez intézett parancs maradt fenn.)
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1509.01.25
január 25. Brandenburgi György őrgróf Gyulán (Békés vm.) feleségül veszi Corvin János hg özvegyét, Frangepán Beatrixot, s ezzel megörökli a Hunyadivagyont.
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1599.01.25
Kráľ Rudolf I. zvolal do Bratislavy snem (trval do 15. apríla). Stavy odhlasovali 36 zákonných článkov týkajúcich sa vojnových záležitostí.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1599.01.25
Kráľ Rudolf I. zvolal do Bratislavy snem (trval do 26. apríla), ktorý panovníkovi zakázal udeľovať majetky cudzincom a stavom nariadil počas šiestich mesiacov vydržiavať 10-tisícové vojsko.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1599.01.25
január 25.1. Rudolf e napra országgyűlést hív össze Pozsonyba. (Március 4.: Mátyás főherceg a király képviseletében megérkezik; április 1.: az országgyűlés feloszlik; április 26.: a király szentesíti a törvényeket. Főbb törvénycikkek: 6.: a rendek tízezer fegyverest tartanak hat hónapon át; 31.: a király idegeneknek ne adományozzon magyarországi birtokot.)
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1649.01.25
Kráľ Ferdinand III. zvolal do Bratislavy snem (trval do 3. júna), na ktorom sľúbil vydržiavať pohraničné hrady a posádky.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1649.01.25
január 25. III. Ferdinánd e napra országgyűlést hív össze Pozsonyba. (Március 23.; átadja a királyi előterjesztést; június 3.; szentesíti a törvényeket. Főbb törvénycikkek: 3.: rovásadó helyett 3900 állandó katona tartását vállalja; 39—40.: Kőszeg és Kismarton szabad királyi városi rangot kap.)
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1669.01.25
január 25. Erdélyi országgyűlés Gyulafehérváron. (18 tallért vet ki portánként.)
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1849.01.25
január 25. Perczel Mór tábornok csapatai Irsáig (Pest vm.) nyomulnak előre.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1859.01.25
Энгельс — Фердинанду Фрейлиграту в Лондон. Манчестер, 25 января 1859 г. — 29, 464—465.
Engels to Ferdinand Freiligrath. 25 January
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд.2. (1962) Том 29, 464—465. Dok. 951] Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1983 Vol. 40, 370 Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1983 Vol. 40, 370.
1869.01.25
Арнольд Руге — Штейнталю в Манчестер. Брайтон, 25 января 1869 г. — 32, 582—583.
Arnold Ruge to Steinthal. 25 January 1869
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд.2. (1964) Том 32, 582—583. Dok. 1981] Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1988 Vol. 43, 542 Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1988 Vol. 43, 542.
1869.01.25
Ф. Энгельс — К. Марксу. В Лондон. Манчестер, 25 января 1869 г. — 32,199.
Engels to Marx. 25 January
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд.2. (1964) Том 32, 199. Dok. 1980] Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1988 Vol. 43, 206 Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1988 Vol. 43, 206.
1919.01.25
Angelo Sraffa - R. W. Seton-Watsonu Traži da ga briše s popisa suradnika časopisa The New Europe
R.W. Seton-Watson i Jugoslaveni : korespondencija 1906-1941, Zagreb-London 1976, II. Doc.No. 17
1919.01.25
január 25. A Függetlenségi (Károlyi) Párt kettészakad. (A kilépők Hock János vezetésével megalakítják az Országos Függetlenségi és Károlyi pártot.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1919.01.25
— A köztársasági elnök megbízza Harrer Ferenc rendkívüli követet és meghatalmazott minisztert a külügyminisztérium ideiglenes vezetésével.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1919.01.25
Январь, 25. Ленин председательствует на заседании Совнаркома; выступает с сообщениями о задержке разгрузки вагонов с углем и о кооперации. На заседании обсуждаются также проект постановления о применении единовременного чрезвычайного революционного налога к гра- жданам иностранных государств, предложение Реввоенсовета Восточного фронта по вопросу о погрузке хлебных грузов в районе Восточного фронта, проект декрета об учреждении Совета защиты детей, вопрос об учете агрономических сил и мобилизации специалистов сельского хозяйства и др.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1919.01.25
Январь, не ранее 25. Ознакомившись с "Военным бюллетенем" Российского телеграфного агентства от 25 января 1919 года, в котором были напечатаны сведения о положении на отдельных фронтах, не подлежащие оглашению, Ленин пишет в связи с этим запрос Реввоенсовету Республики о гарантиях соблюдения военной тайны.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1919.01.25
Заключение Донского бюро РКП(б) о докладе т. Ковалева о Донском правительстве
Фонд А. Н. Яковлева, Гражданская война. 1918–1920 гг. Документ №86
1929.01.25
Подписание конвенции о согласительной процедуре между СССР и Германией.
История внешней политики СССР. В двух томах. Том 1. 1917-1945, Москва Наука 1986 г.
1929.01.25
Сталин — Осинскому о Билль-Белоцерковском
Фонд А. Н. Яковлева, Власть и интеллигенция Документ №134
1939.01.25
Bratislava, 1939, 25. januára. Otakar Vočadlo žiada od Setona-Watsona bibliografické údaje, informuje ho o svojich plánoch a komentuje zmeny na politickej scéne Bratislava, 1939, 10. júla. Anton Stefánek informuje Setona-Watsona, že Slovensko je úplne odrezané od českých krajín a že on aj jeho politickí kolegovia boli na krátky čas internovaní v koncentračnom tábore v Ilave
R.W.Seton-Watson, Documents/Dokumenty 1906-1951. Ústav T.G.Masaryka - Matica slovenská, 1995
1939.01.25
január 25. A képviselőház ülésén Peyer Károly szociáldemokrata képviselő interpellációt nyújt be a növekvő munkanélküliség ügyében.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1939.01.25
25. január 1939, Trebišov. Správa okresného žandárskeho veliteľstva Okresnému úradu v Trebišove o priebehu a následkoch maďarského vojenského vpádu na obec Slanec.
Ladislav Deák, Viedenská arbitráž, MS Martin 2002-2005, dokument II/203
1939.01.25
25. január 1939. Budapešť. Správa česko-slovenského vyslanca M. Kobra o rozhovore tlačového referenta vyslanectva I. Milecza s vedúcim tlačovej sekcie maďarského ministerstva zahraničných vecí A. Ullein-Reviczkým o návrhu na vytvorenie tlačového a rozhlasového prímeria.
Ladislav Deák, Viedenská arbitráž, MS Martin 2002-2005, dokument III/120
1949.01.25
Správa povereníka pôdohospodárstva a pozemkovej reformy Michala FALŤANa o akcii návratu osôb maďarskej národnosti z Čiech a o ťažkostiach s ich umiestňovaním
Michal FALŤAN jelentése a magyarok Csehországból való visszatérésének nehézségeiről
Popély Árpád, Iratok a csehszlovákiai magyarság 1948—1956 közötti történetéhez I. / Spisy k dejinám Maďarov v Československu v rokoch 1948 – 1956 I. Dok. 43
1949.01.25
Сообщение о создании Совета Экономической Взаимопомощи (СЭВ) в составе СССР, Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии, Чехословакии (в феврале в него вступила Албания, в сентябре 1950 г.- ГДР).
История внешней политики СССР. В двух томах. Том 2. 1945-1980, Москва Наука 1981 г.
1949.01.25
Vláda vydala nariadenie o výkupe a dodávke poľnohospodárskych produktov podľa zmluvy, ktorá každému roľníkovi určovala, aké konkrétne plodiny má pestovať, na akých výmerách, resp. koľko výrobkov či počtov hospodárskych zvierat má dodať štátu. Šlo v podstate o nanútené „kontraktácie“ - kontingenty. Väčšinou boli zmluvy stanovené tak, že ich nebolo možné splniť bez obmedzenia osobnej spotreby roľníka a jeho rodiny. Neplnenie kontingentov sa trestalo rôznymi formami, napr. i uväznením. Postupne sa kontingenty stali formou nátlaku, ktoré nútili roľníka vstúpiť do jednotného roľníckeho družstva.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1959.01.25
január 25. A Népszabadság közli Kádár János A magyarországi osztályharc tapasztalatából című cikkét.
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1989.01.25
Запись беседы А.Н. Яковлева с директором Института международных изменений Колумбийского университета (США) С. Биалером
Фонд А. Н. Яковлева, Политические и государственные деятели СССР Документ №90