2019.08.22
1689.08.22
augusztus 22. Kollonich Lipót gr., az ország új berendezése tervét kidolgozó bizottság elnöke véleményezi a rendi bizottság 1688. szeptember 22-i tervezetét. (A rendi jellegű javaslatok legtöbbjét elveti.)
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1839.08.22
Ján Kollár Žegotovi Paulimu
Listy Jána Kollára I. Ed. J. Ambruš, MS Martin 1991, s. 205 Dok. 169
1849.08.22
Promemóriá Slovenskej národnej rady podané 22. augusta 1849 rakúskemu ministerstvu vnútra
Dokumenty k sl. nár. hnutiu v r.1848 -1914 I. Ed. Frant. Bokes 1962 (Dok. 22)
1859.08.22
Az uralkodó meneszti Alexander Bach belügyminisztert.
1859.08.22
V dôsledku politickej radikalizácie a zintenzívnenia protirakúskych postojov na pôde parlamentu a župných zastupiteľstiev František Jozef I. rozpustil uhorský zákonodarný orgán a zabrzdil tak obnovu ústavných pomerov v krajine.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1859.08.22
V nočných hodinách požiar zachvátil Vráble. Padlo mu za obeť 62 domov, 54 plných stodôl a život dvanásťročného dievčaťa.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1859.08.22
Po porážke na talianskom bojisku cisár František Jozef I. odvolal Alexandra Bacha z postu ministra vnútra. Podobne postupoval aj v prípade iných predstaviteľov neoabsolutizmu. Nasledovali ďalšie vnútropolitické zmeny v habsburskej monarchii.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1859.08.22
augusztus 22. Az uralkodó fölmenti hivatalából Alexander Bach br. belügyminisztert.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1859.08.22
— Az uralkodó miniszterelnökké nevezi ki Johann Bernhard Rechberg grófot. (A kormány tagjai: külügyminiszter: Rechberg; belügy, augusztus 28-tól: Agenor Goluchowski gr.; kultusz: Leó Thun-Hohenstein gr.; igazságügy: Nádasdy Ferenc gr.; hadügyminiszter. illetve a haditanács elnöke: Vilmos főherceg; pénzügy: Kari Ludwig Bruck br.; rendőrminiszter: Josef Alexander Hübner br.) A felmentéseket és kinevezéseket tartalmazó kéziratokkal egyidejűleg hivatalos közlemény jelenik meg, amely az állami kiadások szigorú ellenőrzését, protestáns autonómiát, a zsidók helyzetének javítását, a községi törvénynek az egyes tartományok viszonyaihoz való illesztését s rendi képviselet bevezetését ígéri.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1869.08.22
augusztus 22. A fővárosi szocialisták nyilvános nagygyűlése elhatározza a szociáldemokrata párt megalakulását.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1879.08.22
Vznikol Spolok pre šírenie mad’arstva a ľudovýchovy v Šarišskej župe (A magyarságot és népnevelést Sárosmegyében terjesztó eggyesulet), prvý maďarizačný spolok na Slovensku.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1889.08.22
Zomrel Ondrej Kreichel (“26. 10. 1828, Levoča), lekár, ktorý v roku 1873 založil prvý ústav v Uhorsku na výrobu očkovacích sér proti kiahňam. 15. september. V Bratislave sa v zmysle uznesení ustanovujúceho kongresu II. (socialistickej) internacionály konala porada vedúcich predstaviteľov Všeobecnej robotníckej strany Uhorska a Rakúskej sociálnodemokratickej strany. Jej rozhodnutie znamenalo významný krok k založeniu celouhorskej sociálnodemokratickej strany. 5. -
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1889.08.22
Энгельс — Эдуарду Бернштейну в Лондон. Истборн, 22 августа 1889 г. — 37, 217—218.
Engels to Eduard Bernstein 22 August
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд.2. (1965) Том 37, 217—218. Dok. 3789] Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 2001 Vol. 48, 364. [http:/ Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 2001 Vol. 48, 364. Dok. 3789
1889.08.22
Энгельс — Герману Энгельсу в Энгельскирхен. Истборн, 22 августа 1889 г. — 37, 219—220.
Engels to Hermann Engels. 22 August
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд.2. (1965) Том 37, 219—220. Dok. 3790] Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 2001 Vol. 48, 366 Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 2001 Vol. 48, 366.
1909.08.22
augusztus 22. Holló Lajos, az önálló magyar jegybankot követelők (ún. bankcsoport) egyik vezetője. Szegeden megalakítja az Alföldi Függetlenségi és 48-as Pártot.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1919.08.22
A Magyarországi Cionista Szervezet beadványa a kormányhoz, amelyben tá­mogatásáról biztosítja, s kéri az atrocitások megszüntetését, ősz
Gyurgyák János, A zsidókérdés Magyarországon. Osiris Bp. 2001
1919.08.22
Budapesten megnyílik a zsidó fiú- és leánygimnázium.
Gyurgyák János, A zsidókérdés Magyarországon. Osiris Bp. 2001
1919.08.22
22. augusta A. Hlinka napísal otvorený list predsedovi vlády ČSR Vlastimilovi Tusarovi, v ktorom kritizoval pomery na Slovensku: „Nemáme slobody tlače a zhromažďovania, nemáme ústavy, nemáme zhromažďovacieho práva. Naše najprimitivnejšie práva sú nohami šliapané. Slovensko je nie slobodné... Takýmto spôsobom sa môže riadiť Kongo, Alaska alebo India, ale slobodné Slovensko nikdy. Následkom toho žiadam bezodkladne odvolanie neodôvodnenej vojenskej cenzúry. Nestane-li sa to bezodkladne, budeme nútení dovolať sa aeropagu vzdelaného sveta, a mierovej konferencie v Paríži."
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
1919.08.22
Взятие Валуек, Поворина и Камышина советскими войсками (Южный фронт)
Л. Троцкий. Советская Республика и капиталистический мир. Часть II. Гражданская война. Москва-Ленинград, 1926
1919.08.22
augusztus 22. A katolikus püspöki kar konferenciája. (Elhatározza, hogy a politikai erők közül a keresztényszociális pártot támogatja.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1919.08.22
— A Magyarországi Cionista Szervezet beadványa a kormányhoz. (Biztosítja a kormányt gazdasági támogatásáról és együttműködési szándékáról; kéri az antiszemita uszítás és atrocitások megfékezését.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1919.08.22
— Horthy Miklós fővezér elrendeli az ország idegen hadsereg által meg nem szállt részein 5 katonai kerületi parancsnokság szervezését. (Ezek: a siófoki, a kaposvári, a szombathelyi, a budapesti és a miskolci.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1919.08.22
Август, 22. Ленин председательствует на заседании Совета Обороны.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1919.08.22
Август, 22. На заседании обсуждаются вопросы о назначении следствия по поводу сдачи Тамбова, об отправке на фронт офицеров из военных учреждений и др.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1919.08.22
Август, 22. Ленин принимает делегацию Московского губернского съезда Советов.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1919.08.22
Август, 22. Ленин пишет записку Л. Б. Каменеву с указанием внести в Политбюро ЦК РКП(б) вопрос об утверждении конституции Туркестанской Советской социалистической республики.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1919.08.22
«Безопаснее отдать ему армию красноармейцев, нежели дивизию казаков» (Докладная записка В.Ф. Ларина в РВС Южного фронта)
Фонд А. Н. Яковлева, Гражданская война. 1918–1920 гг. Документ №198
1919.08.22
Информация о выступлении Ф.К. Миронова на гарнизонном митинге в Саранске
Фонд А. Н. Яковлева, Гражданская война. 1918–1920 гг. Документ №199
1919.08.22
«Лучше смерть в открытом поле, чем возмущение на печке...» (Приказ-воззвание по Донскому корпусу)
Фонд А. Н. Яковлева, Гражданская война. 1918–1920 гг. Документ №200
1919.08.22
Приговор по делу бывшего члена Коллегии Петроградской чрезвычайной комиссии Д.Я. Чудина
Фонд А. Н. Яковлева, Лубянка Документ №198
1929.08.22
Троцкий Л.Д.: Необходимое пояснение кружку Маркса и Ленина (Суварин)
Doc. 351
1969.08.22
Prezident republiky Ludvík Svoboda, predseda Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky Alexander Dubček a predseda federálnej vlády Oldŕich Černík podpísali Zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 99/1969 Zb., ktoré malo zabrániť činnosti „protisocialistických živlov“. Tento tzv. obuškový zákon legalizoval krvavé zásahy proti demonštrantom pri prvom výročí augustovej okupácie.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1989.08.22
augusztus 22-29. Ülőés éhségsztrájk a budapesti csehszlovák nagykövetség előtt, követelve a Prágában őrizetbe vett magyarok szabadon bocsátását (megtörténik: augusztus 23-án és 29-én).
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1989.08.22
Tüntetés Csehszlovákia budapesti nagykövetsége előtt a prágai Vencel téren őrizetbe vett magyar állampolgárok szabadon bocsátásáért.
Tüntetések könyve. Negyedszázad 56 tüntetése Magyarországon (1988-2013), szerk. Katona András, Antológia Kiadó Lakitelek 2014
2009.08.22
Több száz rohamrendőr hatolt be Szentendrén arra a magánterületre, ahol a Magyar Gárda egyenruháját viselő félezer ember tett esküt,
Tüntetések könyve. Negyedszázad 56 tüntetése Magyarországon (1988-2013), szerk. Katona András, Antológia Kiadó Lakitelek 2014
2019.08.23
1149.08.23
augusztus 23. A Bizánccal szövetséges Jurij Dolgorukij szuzdali fejedelem elűzi Izjaszlav nagyfejedelmet trónjáról. Izjaszláv Kijevből Ladomérba menekül és segítséget kér többek közt II. Gézától.
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1549.08.23
Kráľovským komisárom bolo predložené 20-bodové spoločné vyznanie viery pre päť východoslovenských slobodných kráľovských miest (Košice, Levoča, Bardejov, Prešov a Sabinov) - Confessio Pentapolitana, ktoré zostavil bardejovský rektor Leonhard Stóckel. Proti predloženému vierovyznaniu kráľovskí komisári nemali žiadne námietky a v roku 1558 ho potvrdil aj kráľ Ferdinand I.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1619.08.23
augusztus 23. A Majna menti Frankfurtban ülésező német birodalmi gyűlésen császárrá választják II. Ferdinándot.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1679.08.23
Kurucké oddiely obsadili Bardejov. Obnovila sa činnosť evanjelickej cirkvi a evanjelici získali späť obidva kostoly a cirkevný majetok. 1. september. Bratislavský notár Štefan Tomáš Falvai (Falvay) informoval bratislavského mešťanostu Adama Krištofa Pongráca, že po odvezení zbraní a munície pre vojsko im nevrátili dobytok a zadržali ho v pevnosti Leopoldov, čím je mesto strategicky ohrozené a v prípade potreby nebude mať prostriedky na prepravu munície a zbraní. 3. september. Komisári Imricha Tôkôliho (Thôkôly) za asistencie mestskej rady a levočského meštianstva odobrali katolíkom všetky kostoly, fary, kláštory a školu. Prinútili katolíckych duchovných a mníchov opustiť mesto.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1759.08.23
augusztus 23. Mária Terézia vámkedvezményeket ad a gabonakereskedéssel foglalkozó temesvári kereskedelmi társaságnak. (A vállalkozás 1773-ban megszűnik.)
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1819.08.23
List Ján Hollého Jurajovi Palkovičovi
Korešpondencia Jána Hollého, ed. Ambruš Jozef, MS Martin 1967 List 5
1849.08.23
К. Маркс — Ф. Энгельсу. В Лозанну. [Париж], 23 августа [1849 г.]. — 27,134—135.
Marx to Engels. 23 August
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд.2. (1962) Том 27, 134—135. Dok. 219] Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1982 Vol. 38, 212. [http:/ Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1982 Vol. 38, 212. Dok. 219
1859.08.23
augusztus 23. A minisztertanács jóváhagyólag tudomásul veszi Johann Bernhard Rechberg gr. miniszterelnöknek magyar politikusokkal folytatott tanácskozását, s azok folytatására hatalmazza fel őt.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1909.08.23
augusztus 23. Megkezdi működését a Községi Kenyérgyár Budapesten.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1919.08.23
Jovan M. Jovanović — R. W. Seton-Watsonu Piše o pojedinostima situacije na Balkanu i položaju nove vlade u Beogradu.
R.W. Seton-Watson i Jugoslaveni : korespondencija 1906-1941, Zagreb-London 1976, II. Doc.No. 42
1919.08.23
23. augusta prišli do Ružomberka z Prahy-Bŕevnova Školské sestry sv. Františka O.S.F. Povolal ich sem A. Hlinka ako ružomberský farár a predseda školskej stolice. Nahradili Milosrdné sestry sv. Vincenta, ktoré neovládali slovenčinu.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
1919.08.23
Восстание Миронова против Советской власти
Л. Троцкий. Советская Республика и капиталистический мир. Часть II. Гражданская война. Москва-Ленинград, 1926
1919.08.23
Взятие Одессы деникинскими войсками
Л. Троцкий. Советская Республика и капиталистический мир. Часть II. Гражданская война. Москва-Ленинград, 1926
1919.08.23
Minister s plnou mocou pre správu Slovenska Vavro Šrobár nariadením č. 138 zrušil dovtedajšie výbory troch priemyselných a obchodných komôr v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach. Komory podriadil priamemu dozoru vládneho referenta priemyslu a obchodu v Bratislave.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1919.08.23
augusztus 23. (Habsburg) József főherceg lemond Magyarország kormányzói tisztségéről.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1919.08.23
«Положение здесь отчаянное...» (Сообщение С. Скалова И.Т. Смилге о митинге в Донкорпусе Миронова)
Фонд А. Н. Яковлева, Гражданская война. 1918–1920 гг. Документ №201
1919.08.23
Донесения в Полевой штаб Реввоенсовета Республики и органы ЧК о митинге в Донском корпусе
Фонд А. Н. Яковлева, Гражданская война. 1918–1920 гг. Документ №202
1919.08.23
Разговор по прямому проводу между И.Т. Смилгой и Ф.К. Мироновым
Фонд А. Н. Яковлева, Гражданская война. 1918–1920 гг. Документ №203
1919.08.23
Директива Главкома С.С. Каменева командарму Запасной армии Б.И. Гольдбергу
Фонд А. Н. Яковлева, Гражданская война. 1918–1920 гг. Документ №204
1919.08.23
«Подлинная исстрадавшаяся по правде душа народа со мною...» (Телеграмма Ф.К. Миронова в штаб 9-й армии)
Фонд А. Н. Яковлева, Гражданская война. 1918–1920 гг. Документ №205
1919.08.23
Записка В.И. Ленина Ф.Э. Дзержинскому о деятельности организации «Национальный центр»
Фонд А. Н. Яковлева, Лубянка Документ №199
1929.08.23
Из сводки № 2 постановлений и сообщений, полученных на 23 августа 1929 г. (составлена Секретариатом ЦК ВКП(б) по материалам с мест)
Фонд А. Н. Яковлева, Экономическая политика в СССР Документ №27
1939.08.23
Заключение договора о ненападении между СССР и Гермапией.
История внешней политики СССР. В двух томах. Том 1. 1917-1945, Москва Наука 1986 г.
1939.08.23
Ministri zahraničných vecí Nemecka a Sovietskeho zväzu podpísali dohodu o neútočení medzi oboma krajinami. V tajnom dodatku vymedzili záujmové sféry oboch krajín, tzv. pakt Molotov - Ribbentropp. Poľsko si rozdelili podľa Curzonovej línie, Litva sa stala súčasťou nemeckej, Lotyšsko a Estónsko sovietskej záujmovej sféry. Nemecko touto dohodou ukončilo diplomatické prípravy na vojnu.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1939.08.23
Hlinková garda (HG) a Freiwillige Schutzstaffel (FS) zorganizovali v Bratislave protipoľskú demonštráciu. Dav zdemoloval byt poľského chargé ďaffaires Mieczysľawa Chalupczynského.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1939.08.23
augusztus 23. Németország és a Szovjetunió megnemtámadási szerződést köt Moszkvában.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1939.08.23
Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом
Фонд А. Н. Яковлева, Международная политика СССР Документ №8
1939.08.23
Секретный дополнительный протокол к Договору о ненападении между Германией и Советским Союзом
Фонд А. Н. Яковлева, Международная политика СССР Документ №9
1939.08.23
Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом
Фонд А. Н. Яковлева, Международная политика СССР Документ №10
1939.08.23
Секретный дополнительный протокол
Фонд А. Н. Яковлева, Международная политика СССР Документ №11
1949.08.23
augusztus 23. Az országgyűlés megválasztja az elnöki tanácsot. Elnöke az addigi köztársasági elnök, Szakasits Árpád.
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1979.08.23
augusztus 23-24. Budapesten tárgyal O. Fischer, a Német Demokratikus Köztársaság külügyminisztere.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
2019.08.24
0079.08.24
Silný výbuch sopky Vezuv zničil mestá Pompeje, Herkulaneum, Stabiae (dnes južné Taliansko), ako aj okolité vidiecke usadlosti. Prírodná katastrofa si vyžiada desaťtisíce obetí. O priebehu katastrofy vieme vďaka zápiskom Plínia ml.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1609.08.24
V Banskej Štiavnici sa vzbúrili baníci proti nízkym platom vyplácaným v inflačných minciach.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1609.08.24
augusztus 24. Sztrájkolnak a selmeci bányamunkások.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1619.08.24
Slúžny Bratislavskej stolice žiadal oslobodiť z bratislavského väzenia Michala Tutzentallera, ktorého v mestskom väzení uväznili napriek tomu, že bol šľachticom.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1779.08.24
Nový učiteľ kresliarskej triedy v Bratislave Johann Schauff, aktívny výtvarník a vydavateľ, otvoril kurzy kreslenia pre verejnosť.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1779.08.24
Na návrh profesora Baníckej akadémie v Banskej Štiavnici Leopolda Antona Ruprechta zaviedli v šachtách baní v Banskej Štiavnici a Španej Doline drevené sudy na dopravu rudy namiesto dovtedy používaných kožených vriec, ktoré mali nižšiu životnosť.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1779.08.24
Kráľovná Mária Terézia nariadila odsun cisárskej vojenskej posádky z Trenčína a Trenčianskeho hradu.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1779.08.24
Ján Severini, profesor evanjelického lýcea v Banskej Štiavnici, vydal v Bratislave prvú uhorskú stredoškolskú učebnicu zoológie, Tentamen zoologiae Hungaricae (Prehľad uhorskej fauny).
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1779.08.24
Leopold Anton Ruprecht, ktorý začal prednášať na Katedre chémie, mineralógie a metalurgie Baníckej akadémie v Banskej Štiavnici, sa pričinil o opravu a modernizáciu chemického laboratória akadémie. Pre svoje pokusy zostrojil laboratórnu pec, ktorá dosahovala teplotu až 1 600 °C.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1779.08.24
V Petrohrade (Sankt Peterburg, Rusko) zomrel Kristián Paeken (*10. 12. 1728, Rožňava), lekár, organizátor zdravotníctva v Rusku, autor publikácie Domaščij lečebnik, ili prostyj sposob lečenija (Domáca liečba alebo jednoduchý spôsob liečenia), prvej knihy zdravotníckej osvety v Rusku. 1779. Evanjelický kňaz Samuel Tešedík založil v Sarvaši (Szarvas, Maďarsko) Hospodársko-priemyselný inštitút, školu na výchovu roľníckej mládeže.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1849.08.24
Энгельс — Якобу Шабелицу в Базель. Лозанна,24 августа 1849 г. — 27, 449—450.
Engels to Jakob Lukas Schabelitz. 24 August
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд.2. (1962) Том 27, 449—450. Dok. 220] Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1982 Vol. 38, 214. [http:/ Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1982 Vol. 38, 214. Dok. 220
1899.08.24
Hviezdoslav Škultétymu
Korešpondencia P. O. Hviezdoslava s Vajanským a Škultétym, ed. S. Šmatlák, Vyd. SAV Brat. 1962 List 121
1909.08.24
Август, 11 (24). Ленин в письме секретарю редакции газеты "Социал-Демократ" сообщает о получении № 7-8 этой газеты; намечает план очередного номера "Пролетария" (№ 47-48), указывает, какие статьи собирается написать для него, выражает негодование по поводу карьеристского, фракционного поведения Троцкого.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1919.08.24
Komárom, 1919. augusztus 24. A Komáromi Hírlap tudósítása a kinevezett Komárom vármegyei törvényhatósági bizottság augusztus 21-iki alakuló közgyűléséről, amelyen a felszólalók a katonai diktatúra megszüntetését indítványozták
Angyal Béla, Dokumentumok az Országos Keresztényszocialista Párt történetéhez 1919-1936, Lilium Aurum 2004 doc_06
1919.08.24
augusztus 24. Újjáalakul a Magyarországi Szociáldemokrata Párt. (Működése alapjául az 1903-as programot és szervezeti szabályzatot fogadja el; szembefordul a proletárdiktatúra eszméjével; bejelenti csatlakozását a II. Internacionáléhoz; a párt vezetői: Peyer Károly és Peidl Gyula.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1919.08.24
Август, 24. Ленин пишет "Письмо к рабочим и крестьянам по поводу победы над Колчаком".
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1919.08.24
Разговор по прямому проводу между С.И. Гусевым и И.Т. Смилгой
Фонд А. Н. Яковлева, Гражданская война. 1918–1920 гг. Документ №206
1919.08.24
«Зову всех любящих правду и подлинную свободу в ряды корпуса...» (Воззвание Ф.К. Миронова)
Фонд А. Н. Яковлева, Гражданская война. 1918–1920 гг. Документ №207
1919.08.24
Обращение РВС Республики «К войскам Донского корпуса!»
Фонд А. Н. Яковлева, Гражданская война. 1918–1920 гг. Документ №208
1919.08.24
«Первый выстрел принадлежит Вам...» (Телеграмма Ф.К. Миронова И.Т. Смилге с объявлением целей выступления)
Фонд А. Н. Яковлева, Гражданская война. 1918–1920 гг. Документ №209
1919.08.24
Отчет Саранского комитета партии в Центральный Комитет и Пензенский губернский комитет РКП(б) по поводу мироновского мятежа, бывшего в г. Саранске 21–24 августа 1919 г.
Фонд А. Н. Яковлева, Гражданская война. 1918–1920 гг. Документ №210
1929.08.24
Троцкий Л.Д.: Из письма оппозиционеру в России (Оппозиция внутри и за пределами Коминтерна)
Doc. 352
1929.08.24
Троцкий Л.Д.:   Вопросы Правлению Ленинбунда.
Doc. 353
1939.08.24
Nemecký vyslanec v Bratislave Hans Bernard a šéf nemeckej vojenskej misie gen. Franz Barckhausen oznámili slovenskej vláde, že v najbližšom období sa očakáva vojna medzi Nemeckom a Poľskom. Pod zámienkou možného poľského vpádu na Slovensko žiadali od slovenskej vlády podriadenie slovenskej armády nemeckému veliteľovi a poskytnutie letiska v Spišskej Novej Vsi Luftwaffe. Nemecké ministerstvo zahraničia dalo slovenskej vláde na vedomie, že očakáva lojálnu spoluprácu a za to je ochotné garantovať hranice Slovenska proti Maďarsku a vrátiť slovenské územie odstúpené Poľsku roku 1938. Zároveň ubezpečilo, že slovenská armáda nebude použitá mimo územia Slovenska.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1939.08.24
Запись беседы И. фон Риббентропа с И.В. Сталиным и В.М. Молотовым
Фонд А. Н. Яковлева, Международная политика СССР Документ №12
1949.08.24
Prága, 1949. augusztus 24. Szkladan Ágoston követ jelentése a magyar-csehszlovák kulturális egyezményre vonatkozó csehszlovák elképzelésekről
Popély Árpád, Iratok a csehszlovákiai magyarság 1948—1956 közötti történetéhez II. Dok. 43
1989.08.24
augusztus 24. A Német Szövetségi Köztársaság budapesti nagykövetségére menekült 101 keletnémet állampolgár a Nemzetközi Vöröskereszt úti okmányaival Ausztriába távozik.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1989.08.24
- Horn Gyula külügyminiszter sajtótájékoztatón bejelenti, hogy 150-200 000 keletnémet állampolgár tartózkodik Magyarországon s ebből 20 000 nem kíván hazatérni.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1999.08.24
Új Szó: VISSZHANG - Bugár Béla: Az érem másik oldala. Az Agócs Béla ügy.
Új Szó, 1999. augusztus 24.
1999.08.24
Národná rada Slovenskej republiky schválila novelu zákona o parlamentných voľbách, čím sa odstránil protiústavný stav spôsobený účelovou novelou z mája 1998.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
2009.08.24
Na Generálnej prokuratúre bol vypočutý bývalý vyšetrovateľ prípadu Peter Horák. Mal objasniť nesúlad medzi videonahrávkou a písomným záznamom výsluchu Hedvigy Malinovej. Horák tento rozpor nevysvetlil, podľa advokáta Romana Kvasnicu si naň nepamätal.
2019.08.25
1219.08.25
augusztus 25. III. Honorius pápa egyházi jövedelmeitől néhány hónapra felfüggeszti János esztergomi érseket, mert Jolánta királyné pártfogoltját. a képzetlen burgundiai Bertalant pécsi püspökké szentelte föl.
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1619.08.25
Stavy zhromaždené na sneme v Banskej Bystrici zbavili trónu Habsburgovcov. Za uhorského kráľa zvolili Gabriela Betlena (Bethlen), ktorý sa z taktických a diplomatických dôvodov nenechal korunovať.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1659.08.25
augusztus 25. II. Rákóczi György csapatai Gorbón (Doboka vm.) megtámadják Barcsay Ákos fejedelem hadait.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1849.08.25
augusztus 25. Kazinczy Lajos tábornok Zsibón (Közép-Szolnok vm.) a II. hadtest mintegy 4 ezer emberével leteszi a fegyvert az oroszok előtt.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1849.08.25
Энгельс — Иосифу Вейдемейеру во Франкфуртна-Майне. Лозанна, 25 августа 1849 г. — 27,450—451.
Engels to Joseph Weydemeyer. 23 August
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд.2. (1962) Том 27, 450—451. Dok. 221] Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1982 Vol. 38, 213. [http:/ Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1982 Vol. 38, 213. Dok. 221
1859.08.25
V Korytnici vysvätili Kaplnku sv. Ondreja. Zavŕšila sa tým dlhoročná výstavba kúpeľov, na ktorej mal najväčšiu zásluhu Václav Koch, riaditeľ c. k. finančnej správy v Ružomberku. Čoskoro sa Korytnica stala vyhľadávaným miestom oddychu a zábavy. 1. september. Vydanie Protestantského patentu, ktorý vypracoval Karol Kuzmány, sledovalo posilnenie štátneho dozoru nad evanjelickou a kalvínskou cirkvou. Obmedzením právomoci šľachtických patrónov, stúpencov maďarizácie, sa v evanjelických cirkevných zboroch dočasne upevnili pozície Slovákov. Na pôde evanjelickej cirkvi vyvolal kontroverzné reakcie. 11. september. V Lazoch pod Makytou sa uskutočnila vysviacka nového evanjelického chrámu, ktorý veriaci vybudovali s podporou spolku Gustav-Adolf-Werk. Slávnostné bohoslužby odbavoval trenčiansky senior Matej Svätý, ďalším liturgujúcim kňazom bol synovec Ľudovíta Štúra, Samuel Štúr. Na slávnosti sa zúčastnili aj príslušníci katolíckeho duchovenstva.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1879.08.25
Ф. Энгельс — К. Марксу. В Рамсгет. Истборн, 25 августа 1879 г. — 34,77—78.
Engels to Marx. 25 August
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд.2. (1964) Том 34, 77—78. Dok. 2927] Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1991 Vol. 45, 374 Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1991 Vol. 45, 374.
1879.08.25
К. Маркс — Ф. Энгельсу. В Истборн. Рамсгет, 25 августа 1879 г.— 34,78—80.
Marx to Engels. 25 August
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд.2. (1964) Том 34, 78—80. Dok. 2928] Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1991 Vol. 45, 376 Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1991 Vol. 45, 376.
1899.08.25
Andrej Hlinka: Dojmy z posvätného Velehradu.
Ľudové noviny, 25. 8. 1899, roč. 3, č. 35, s. 276-277. Ľudové noviny, 1. 9. 1899, roč. 3, č. 36, s. 284-285. Ľudové noviny, 8. 9. 1899, roč. 3, č. 37, s. 292-293. Ľudové noviny, 22. 9. 1899, roč. 3, č. 39, s. 310-311. Ľudové noviny, 6. 10. 1899, roč. 3, č. 41, s. 324-325. Ľudové noviny, 27. 10. 1899, roč. 3, č. 44, s. 349-350. (Andrej Hlinka, farár)
1909.08.25
Между 12 и 17 (25 и 30) августа. Ленин в проекте письма Большевистского центра Совету школы на Капри указывает, что вопрос об установлении "идейного контроля" над школой со стороны БЦ может быть решен только в том случае, если Совет школы пришлет подробные и точные сведения о ее организации, о составе, слушателей, программе занятий.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1919.08.25
«Время разговоров кончено...» (Обращение Реввоенсовета Донского корпуса с объявлением решения РВС Республики о мятеже)
Фонд А. Н. Яковлева, Гражданская война. 1918–1920 гг. Документ №211
1919.08.25
Сведения Саранского уездного ЧК «о восстании казаков формирующегося Донского казачьего корпуса»
Фонд А. Н. Яковлева, Гражданская война. 1918–1920 гг. Документ №212
1929.08.25
Szent István napján a Himnuszt énekelték az érsekújvári magyarok. 19 személy ellen hivatali eljárás indult.
8 Órai Újság 1929. 08. 25 doc1
1929.08.25
Otevřený list ústředního výboru KSČ. všem členům strany!
Gottwald Kl., Spisy I 1925-1929, Svoboda Praha 1951 Dok. 24, Rudé právo, roč. 10, č. 170, 25. srpna 1929
1939.08.25
1939, August 25. Prešov. - Správa policajného riaditeľa Veliteľstvu četníckej stanice vo Vranove nad Topľou o ilegálnom komunistickom hnutí na východnom Slovensku, organizovanom od januára 1939
Dokumenty k dejinám kom. strany na Slovensku (1938-1944), Ed. Júlia Chreňová. Ústav marxizmu-leninizmu ÚV KSS, Brat. 1988
1939.08.25
augusztus 25. Nagy-Britannia és Lengyelország kölcsönös védelmi szerződést köt Londonban.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1939.08.25
Записка И.В. Сталина И.И. Проскурову о кадрах разведки
Фонд А. Н. Яковлева, Лубянка Документ №1212
1949.08.25
25-27 августа Сессия Совета Экономической Взаимопомощи в Софии.
История внешней политики СССР. В двух томах. Том 2. 1945-1980, Москва Наука 1981 г.
1949.08.25
Докладная записка начальника УМВД по Хабаровскому краю В.С. Царева министру внутренних дел СССР С.Н. Круглову о приеме и расселении выселенцев из Молдавской ССР, прибывших в Хабаровский край
Фонд А. Н. Яковлева, Репрессии в СССР Документ №771
1969.08.25
Антисоветская листовка, обнаруженная в Прибалтике
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №160
1989.08.25
augusztus 25. Bejelentik, hogy a Nemzeti Kerékasztal-tárgyalások ezentúl a nyilvánosság bevonásával folynak. (→ június 13.)
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1989.08.25
- Az Elnöki Tanács ülése. Az 1989. évi 17. törvényerejű rendelet a szerzetesrendek működésének újbóli engedélyezéséről.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1989.08.25
- Németh Miklós miniszterelnök és Horn Gyula külügyminiszter a Német Szövetségi Köztársaságban tárgyal a keletnémet menekültek kérdéséről.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1989.08.25
- Meghal Mályusz Elemér történész, augusztus 28.-szeptember 1. Az Idegenforgalmi Tudományos Szakértők Nemzetközi Szövetségének (AIEST) világkongresszusa Budapesten.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
2009.08.25
K Hedviginým zraneniam bol vypracovaný tretí znalecký posudok. Podľa neho nemala Hedviga po útoku opuchnutý nos, otras mozgu ani zranenia brucha. Poranenie dolnej pery malo vzniknúť ešte pred útokom, pravdepodobne pohryznutím bez vonkajšieho násilia. Pod posudkom je podpísaný dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského Peter Labaš. Spolupracovať na ňom malo dvanásť ďalších lekárov.
2019.08.26
1619.08.26
Sedmohradský knieža Gabriel Betlen (Bethlen) na čele armády vytiahol z Alby Iulie (Rumunsko) so zámerom spojiť sa s vojskami českých a moravských stavov v boji proti cisárovi. V krátkom čase sa jeho armáda rozrástla na 30 000 mužov a v priebehu augusta obsadil východné Slovensko. Využil situáciu, ktorá vznikla v prvej fáze tridsaťročnej vojny, keď väčšina cisárskych oddielov bola povolaná na potlačenie rebélie v Čechách.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1619.08.26
augusztus 26. A cseh korona országainak rendei II. Ferdinánd helyett a pfalzi választófejedelmet, V. Frigyest választják királlyá.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1659.08.26
augusztus 26. A tatár fogságból kiszabadult Kemény János megérkezik Barcsay Ákos fejedelem táborába.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1789.08.26
Deklarácia práv človeka a občana Francúzskeho konventu z 26. 8. 1789
1789.08.26
augusztus 26. A francia Nemzetgyűlés elfogadja, és kihirdeti az alapvető polgári szabadságjogokat összefoglaló „Emberi és Polgári Jogok Deklarációja” című határozatát.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1849.08.26
augusztus 26. A munkácsi őrség feladja a várat az oroszoknak.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1849.08.26
— Haynau táborszernagy közli Görgeyvel, hogy a cár közbenjárására kegyelmet kapott. (Karintiába internálják.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1859.08.26
К. Маркс — Ф. Энгельсу. В Манчестер. Лондон, 26 августа [1859 г.]. — 29,385—386.
Marx to Engels. 26 August
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд.2. (1962) Том 29, 385—386. Dok. 1029] Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1983 Vol. 40, 484 Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1983 Vol. 40, 484.
1879.08.26
Энгельс — Карлу Хёхбергу в Схевенинген. Истборн, 26 августа 1879 г. — 34, 304—305.
Engels to Karl Hochberg. 26 August
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд.2. (1964) Том 34, 304—305. Dok. 2929] Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1991 Vol. 45, 379 Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1991 Vol. 45, 379.
1879.08.26
Ф. Энгельс — К. Марксу. В Рамсгет. Истборн, 26 августа 1879 г. —34,80—81.
Engels to Marx. 26 August
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд.2. (1964) Том 34, 80—81. Dok. 2930] Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1991 Vol. 45, 378 Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1991 Vol. 45, 378.
1919.08.26
Национализация театров.
1919.08.26
Взятие Пскова советскими войсками
Л. Троцкий. Советская Республика и капиталистический мир. Часть II. Гражданская война. Москва-Ленинград, 1926
1919.08.26
Взятие Купянска советскими войсками (Южный фронт)
Л. Троцкий. Советская Республика и капиталистический мир. Часть II. Гражданская война. Москва-Ленинград, 1926
1919.08.26
Август, 26. Ленин председательствует на заседании Совнаркома, на котором обсуждаются вопросы о премиальном вознаграждении заготовительных отрядов, об учете советских служащих, проект декрета об объединении театрального дела и др.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1919.08.26
Рапорт начальника пулеметной команды 1-го Донского полка о возвращении группы мятежников
Фонд А. Н. Яковлева, Гражданская война. 1918–1920 гг. Документ №213
1919.08.26
«У Миронова началось разложение...» (Из записи разговора по прямому проводу И.Т. Смилги с Н.П. Горбуновым)
Фонд А. Н. Яковлева, Гражданская война. 1918–1920 гг. Документ №214
1929.08.26
Циркуляр Наркомата юстиции РСФСР № 104 об обеспечении проведения хлебозаготовок
Фонд А. Н. Яковлева, Репрессии в СССР Документ №51
1949.08.26
augusztus 26. Közzéteszik a földművelésügyi miniszter 105060/1949. számú rendeletét az élelmiszerjegy-rendszernek szeptember 1-től való megszüntetéséről (a finomliszt kivételével).
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1969.08.26
Közlemény a Csemadok KB Elnökségének rendkívüli üléséről, amely szerint az Elnökség támogatja a pártnak és kormánynak az „ellenforradalmi elemek megfékezésére” vonatkozó intézkedéseit
Popély Árpád, 1968 és a csehszlovákiai magyarság Dok. 98
1989.08.26
Dokument: Zpráva o ustanovení výboru pro československo-maďarskou demokratickou spolupráci
A rendszerváltás évei dokumentumokban No. 27
1999.08.26
Magyar Fórum: Popély Gyula: Üzenet a Felvidékröl
maforum_19990826.jpg
2019.08.27
1879.08.27
К. Маркс — Ф. Энгельсу. В Истборн. Рамсгет, 27 августа 1879 г. — 34,81—82.
Marx to Engels. 27 August
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд.2. (1964) Том 34, 81—82. Dok. 2931] Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1991 Vol. 45, 380 Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1991 Vol. 45, 380.
1889.08.27
Энгельс — Лауре Лафарг в Ле-Перрё. Истборн,27 августа 1889 г. — 37, 220—223.
Engels to Lafargue. 27 August
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд.2. (1965) Том 37, 220—223. Dok. 3791] Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 2001 Vol. 48, 367. [http:/ Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 2001 Vol. 48, 367. Dok. 3791
1909.08.27
Naša politika I.
Ľudové noviny, 1909:35/01
1909.08.27
Andrej Hlinka: Semináre a kostoly pustnú, žaláre a krčmy sa napĺňajú
Ľudové noviny, 27. 8. 1909, roč. 60, č. 35, s. 3. (Alfa)
1909.08.27
Сталин И.В., К предстоящей общей забастовке
Сталин И.В. Cочинения, Tom 2 (1907-1913). Москва, ОГИЗ, 1953 [https://www.marxists.org/russkij/stalin/t2/coming_general_strike.htm Doc. 53]
1909.08.27
Сталин И.В., Из партии
Сталин И.В. Cочинения, Tom 2 (1907-1913). Москва, ОГИЗ, 1953 [https://www.marxists.org/russkij/stalin/t2/from_party.htm Doc. 54]
1909.08.27
Между 14 и 20 августа (27 августа и 2 сентября). Ленин в письме секретарю редакции ЦО сообщает, что обещанные для "Пролетария" статьи пошлет прямо в набор, что вернется из Бом-бона в Париж не ранее 15 сентября; предлагает посвятить один из номеров "Пролетария" критике оппортунистической политики Бунда.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1919.08.27
G. A. Borgese - R. W. Seton-Watsonu Piše o netočnim podacima u Seton-Watsonovu članku o etničkoj granici između Talijana i Jugoslavena.
R.W. Seton-Watson i Jugoslaveni : korespondencija 1906-1941, Zagreb-London 1976, II. Doc.No. 43
1919.08.27
27. augusta A. Hlinka spolu s F. Jehličkom a Štefanom Mnoheľom odcestovali na mierovú konferenciu do Paríža, aby vyjadrili nespokojnosť s pomermi na Slovensku a deklarovali právo na jeho autonómiu. V Poľsku sa k ním pripojil Jozef Kubala a Jozef Rudinský, ktorí odcestovali skôr.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
1919.08.27
Уход английских войск из Архангельска
Л. Троцкий. Советская Республика и капиталистический мир. Часть II. Гражданская война. Москва-Ленинград, 1926
1919.08.27
augusztus 27. A második Friedrich-kormány megalakulása. Miniszterek: belügy: Friedrich István miniszterelnök (szeptember 11-től: Beniczky Ödön); földművelésügy: Rubinek Gyula; hadügy: Schnetzer Ferenc; igazságügy: Baloghy György (szeptember 22-től: Zoltán Béla); kereskedelemügy: Heinrich Ferenc (szeptember 17-től: Hegyeshalmy Lajos); közélelmezés: Ereky Károly; külügy: Lovászy Márton (szeptember 11-től: Somssich József gr.); népegészségügy: Csilléry András; pénzügy: Grünn János (szeptember 2-től: Korányi Frigyes br.); vallásés közoktatásügy: Huszár Károly; a nemzeti kisebbségek tárca nélküli minisztere: Bleyer Jakab; tárca nélküli miniszter az antantmissziókkal folytatandó tárgyalások vezetésére: Pékár Gyula; tárca nélküli propagandaminiszter: Haller István; az ipari munkások érdekeit képviselő tárca nélküli miniszter: Oláh Dániel; tárca nélküli kisgazda miniszter: (sokorópátkai) Szabó István.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1919.08.27
Август, 27. Ленин председательствует на заседании Совета Обороны; выступает с докладами по вопросам о башкирской дивизии в Белебее и об эвакуации Петрограда. На заседании обсуждаются также вопросы о реорганизации Главугля, о производстве патронов из стреляных гильз, о переводе рабочих Ижевского завода на красноармейский паек, о недостатке порожняка, проект постановления об объявлении на военном положении Рязанской, Тульской, Орловской, Воронежской, Тамбовской и Пензенской губерний, проект постановления об учете военнообязанных, проект постановления о мобилизации шоферов, обслуживающих мобилизуемые машины и др.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1919.08.27
Выписка из протокола № 87 заседания Казачьего отдела ВЦИК о мятеже Миронова
Фонд А. Н. Яковлева, Гражданская война. 1918–1920 гг. Документ №215
1919.08.27
«Дела с Мироновым затягиваются...» (Запись разговора С.И. Гусева с И.Т. Смилгой)
Фонд А. Н. Яковлева, Гражданская война. 1918–1920 гг. Документ №216
1919.08.27
Приказ ВЧК № 26 о взаимоотношении ЧК с советскими органами управления
Фонд А. Н. Яковлева, Лубянка Документ №200
1929.08.27
Tukúv proces a co s ním souvisí
Gottwald Kl., Spisy I 1925-1929, Svoboda Praha 1951 Dok. 25, Rudé právo, roč. 10, č. 171, 27. srpna 1929
1939.08.27
Slovenská vláda predložila územné požiadavky voči Poľsku. Žiadala oblasť zabratú Poľskom po Mníchovskej dohode.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1939.08.27
V medzištátnom futbalovom zápase Slovensko zdolalo Nemecko 2 : 0.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1959.08.27
Информационное письмо «О серьезных фактах неправильного отношения к детям-сиротам в Якутской АССР», направленное в ЦК КПСС секретарем ЦК ВЛКСМ С. Павловым
Фонд А. Н. Яковлева, Социальная политика в СССР Документ №107
1979.08.27
27-31 августа
История внешней политики СССР. В двух томах. Том 2. 1945-1980, Москва Наука 1981 г.
1999.08.27
Magyar Fórum: Popély Gyula: Gondolatok egy évforduló ürügyén
maforum_19990827.jpg
2019.08.28
1579.08.28
V Kutnej Hore zomrel Martin Rakovský (Rakovszky, *asi 1535, Rakovo), humanistický učenec a básnik.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1859.08.28
augusztus 28. Az uralkodó Agenor Goluchowski grófot belügyminiszterré nevezi ki.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1879.08.28
List 60. S. H. Vajanský R. Pokornému
Korešpondencia Svetozára Hurbana Vajanského I., ed. I. Kusý, Vyd. SAV Brat. 1967 List 60
1879.08.28
List 61. S. H. Vajanský A. Heydukovi
Korešpondencia Svetozára Hurbana Vajanského I., ed. I. Kusý, Vyd. SAV Brat. 1967 List 61
1879.08.28
Август, 16 (28). Ленин принят в первый класс Симбирской классической гимназии.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1879.08.28
К. Маркс — Ф. Энгельсу. В Лондон. [Рамсгет], 28 августа 1879 г. — 34,82—83.
Marx to Engels. 28 August
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд.2. (1964) Том 34, 82—83. Dok. 2932] Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1991 Vol. 45, 381 Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1991 Vol. 45, 381.
1919.08.28
Восстание ингушей в тылу Деникина
Л. Троцкий. Советская Республика и капиталистический мир. Часть II. Гражданская война. Москва-Ленинград, 1926
1919.08.28
Predseda Slovenskej ľudovej strany a poslanec Revolučného národného zhromaždenia (RNZ), ružomberský farár Andrej Hlinka, odcestoval ilegálne spolu s katolíckym kňazom Františkom Jehličkom, redaktorom Slováka Štefanom Mnoheľom, Jozefom Rudinským a Jozefom Kubalom cez Poľsko do Paríža na zasadanie mierovej konferencie. Do Paríža prišli 19. septembra. Cieľom delegácie bolo vynútiť si zmenu v pozícii katolíckej cirkvi v československom štáte a najmä na Slovensku. V dokumente z 20. septembra Za mier v strednej Európe - memorandum Slovákov mierovej konferencii sa poukazovalo na nevyriešené postavenie Slovenska v republike. Jeho autori sa dožadovali práv, ktoré boli sľúbené Slovákom v novej republike (Pittsburská dohoda). Žiadali, aby konferencia veľmocí uznala Slovákov za národnostnú menšinu a za najspravodlivejšie riešenie slovenskej otázky považovali uskutočnenie plebiscitu na Slovensku. Obsah memoranda v mnohom smere operoval argumentmi, aké používala maďarská diplomacia. Cieľom misie bol pokus urobiť zo slovenskej otázky medzinárodný problém, čo v konečnom dôsledku komplikovalo pozície nového štátu. A. Hlinka sa ako jediný z delegátov vrátil na Slovensko. Na fare v Ružomberku ho v noci z 11. na 12. októbra 1919 vzali do väzby. F Jehlička natrvalo emigroval a jeho programom sa stalo obnovenie Uhorska.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1919.08.28
Август, 28. Ленин пишет письмо Сильвии Панкхерст. Ленин подписывает инструкцию Совнаркома об управлении советскими хозяйствами.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1919.08.28
Август, 28. Ленин председательствует на заседании Совнаркома. На заседании обсуждаются вопросы о практическом проведении декрета о бесплатном детском питании в Москве и Петрограде, о заготовке дров для Москвы, о премировании рабочих заготовительных отрядов за успешную работу по проведению в жизнь хлебной разверстки, доклад комиссии по вопросу об отношениях совхозов и губземотделов, проект постановления об использовании военных организаций для заготовки продовольствия и др.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1919.08.28
Приказ войскам 9-й армии Южного фронта в связи с мятежом Миронова
Фонд А. Н. Яковлева, Гражданская война. 1918–1920 гг. Документ №217
1929.08.28
Program imperialistické expanse a dalších útoků na kapsy a zdraví pracujícího lidu
Gottwald Kl., Spisy I 1925-1929, Svoboda Praha 1951 Dok. 26, Rudé právo, roč. 10, č. 172, 28. srpna 1929
1929.08.28
Циркуляр ОГПУ № 262 о прекращении деятельности частника на хлебном рынке
Фонд А. Н. Яковлева, Экономическая политика в СССР Документ №28
1939.08.28
Slovenská vláda vyhlásila mobilizáciu armády a Hlinkovej gardy (HG) proti Poľsku. V posádkach v Žiline, Kežmarku, Kremnici a vo Zvolene vypukli nepokoje.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1939.08.28
Československý vyslanec vo Francúzsku Štefan Osuský odovzdal francúzskej vláde nótu, v ktorej žiadal, aby vláda Francúzskej republiky povolila organizovanie jednotiek, ktoré by boli považované za integrálnu súčasť národnej armády a budú riadnym vojskom Československej republiky vytvoreným mobilizáciou v štátoch spojencov, prípadne - ak by to bolo možné - aj v neutrálnych štátoch.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1939.08.28
Разъяснение к «Секретному дополнительному протоколу» от 23 августа 1939 г.
Фонд А. Н. Яковлева, Международная политика СССР Документ №13
1949.08.28
Soviets detonate their first Atom bomb