2019.05.26
1619.05.26
Kráľ Ferdinand II. zvolal do Bratislavy snem (trval do 13. augusta), na ktorom uhorské stavy odmietli vojensky vystúpiť proti českým stavom.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1619.05.26
május 26. II. Ferdinánd e napra országgyűlést hív össze Pozsonyba. (Június 7.: a rendek visszautasítják a király javaslatát, hogy vonuljanak a cseh fölkelés ellen; 20.: a rendek kérik, hogy a király személyesen, vagy a nádor útján nyissa meg az országgyűlést; augusztus 13.: az országgyűlés végzések nélkül eloszlik.)
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1849.05.26
május 26. Vukovics Sebő igazságügyminiszter feloszlatja a korábban a császáriakat támogató felsőbb bíróságokat.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1869.05.26
Petícia Novej školy podaná jej predstaviteľom Jozefom Zarzetským uhorskému ministrovi školstva Jozefovi Eotvôsovi 22. júla 1869 (a) — Článok F. V. Sasinka Petícia a školy, v ktorom sa zaoberá akciou Novej školy pripravujúcej školskú petíciu (b)
Dokumenty k sl. nár. hnutiu v r.1848 -1914 II. 1867-1884 Ed. Frant. Bokes, Vyd. SAV Brat. 1965 [210]
1869.05.26
május 26. A közös minisztertanács elhatározza a katonai határőrvidék polgárosításának előkészítését.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1879.05.26
Hviezdoslav Vajanskému
Korešpondencia P. O. Hviezdoslava s Vajanským a Škultétym, ed. S. Šmatlák, Vyd. SAV Brat. 1962 List 3
1909.05.26
Май, 13 (26). Статья Ленина "Об отношении рабочей партии к религии" опубликована передовой в № 45 газеты "Пролетарий". В письме (на французском языке) Исполнительному комитету Международного социалистического бюро Ленин сообщает о предполагаемых визитах царя Николая II в Швецию, Италию, Англию и Францию и предлагает призвать социалистические партии и парламентские группы заявить протест против приезда царя, как это сделали шведские социалисты. К своему письму Ленин приложил перевод запроса думской социал-демократической фракции III Государственной думы в связи с поездкой царя в Европу. Позднее МСБ обратилось с воззванием, которое было опубликовано в центральной печати социалистических партий нескольких европейских стран. Широкая волна протеста против приезда Николая II привела к тому, что поездка царя была очень кратковременной, и царь не посмел появиться ни в Лондоне, ни в Париже, ни в Риме.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1909.05.26
Май, 13 (26). Ленин в письме А. И. Ульяновой-Елизаровой сообщает о получении книги "Материализм и эмпириокритицизм", дает положительную оценку ее изданию, пишет о предстоящем расколе с отзовистами и ультиматистами.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1919.05.26
Высший совет союзников предоставляет поддержку адмиралу Колчаку при условии, что он установит демократическое правление и признает права национальных меньшинств.
1919.05.26
Взятие Стерлитамака советскими войсками (на Восточном фронте)
Л. Троцкий. Советская Республика и капиталистический мир. Часть II. Гражданская война. Москва-Ленинград, 1926
1919.05.26
V Bratislave vznikla slovenská sekcia Československej národno-socialistickej strany. Predsedal jej Igor Hrušovský.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1919.05.26
Май, 26. Ленин пишет телеграмму председателю СНК Украины X. Г. Раковскому и заместителю наркомвоена В. И. Межлауку с директивой об изъятии оружия у населения и переброске частей, подавлявших мятеж атамана Григорьева, в Донбасс. Ленин председательствует на заседании Совета Рабоче-Крестьянской Обороны. После обсуждения подписывает телеграмму в Петроград Комитету Обороны об эвакуации Экспедиции заготовления государственных бумаг и проект постановления о призыве в Красную Армию служащих НКПС. Обсуждаются также вопросы о пропуске беженцев через Западный фронт; о снабжении Тульского патронного завода сталью; о Каширской электростанции; о плане призыва донских и оренбургских казаков; о ходе переселения на Дон; о сокращении пассажирского движения; об обороне Луганска и другие.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1919.05.26
Обращение Ф.К. Миронова к донским казакам с призывом идти в ряды Красной Армии
Фонд А. Н. Яковлева, Гражданская война. 1918–1920 гг. Документ №139
1929.05.26
Andrej Hlinka: Martin Pazúrik (K jeho 70. narodeninám)
Slovák, 26. 5.1929, roč. 11, č. 118, s. 1-2. (Andrej Hlinka)
1929.05.26
Троцкий Л.Д.: Радек и оппозиция (Оппозиция в СССР)
Doc. 328
1929.05.26
május 26. A budapesti ezredéves emlékmű központi szoborcsoportjának (a győzelmet jelképező Gábor arkangyal és a 7 honfoglaló vezér, Zala György alkotása), valamint a „nemzeti hősök országos emlékkövének" (Kertész K. Róbert alkotása) felavatása a Városligetben.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1929.05.26
Из протокола заседания оргбюро Адыгейского обкома ВКП(б) о плохом распространении книг на черкесском языке
Фонд А. Н. Яковлева, Документы российских архивов о национально-культурном строительстве на Северном Кавказе в 1920-е гг. Документ №14
1939.05.26
26. júla bolo dané do obehu prvé slovenské platidlo-päťkorunová niklová minca, vyrazená v kremnickej mincovni. Na jej reverze je portrét A. Hlinku a kolopis ZA BOHA ŽIVOT • ZA NÁROD SLOBODU. Autorom návrhu bol akademický sochár a maliar Andrej Peter a rytec a medailér Anton Hám. Dva kusy mince boli vyrazené z čistého zlata pre čelných predstaviteľov štátu. Vyskytujú sa aj strieborné, tzv. skúšobné razby. Mince boli definitívne stiahnuté z obehu 31. mája 1947.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
1939.05.26
Prvý transport československých vojakov z Poľska prišiel do francúzskeho Cherbourgu. Loď Bátory priviezla 109 mužov.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1939.05.26
május 26. A budapesti Magyar Színház bemutatja Heltai Jenő Az ezerkettedik éjszaka cimű darabját.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1939.05.26
Служебная записка В.П. Журавлева И.В. Сталину
Фонд А. Н. Яковлева, Лубянка Документ №1182
1959.05.26
26. - 28. máj. Pred Krajským súdom v Žiline sa konal vykonštruovaný a politicky motivovaný proces proti zostavovateľom Príručného encyklopedického slovníka a pracovníkom vydavateľstva Osveta v Martine, v ktorom sa pripravoval do tlače. Mocenský zákrok nasledoval po previerkach triednej a politickej spoľahlivosti začiatkom roka 1958, ktoré postihli značný počet príslušníkov tzv. starej inteligencie. Podľa obžaloby boli heslá v slovníku spracované „objektivisticky, nábožensky a protimarxisticky“, pričom medzi ich autormi boli „reakčné živly“. Hlavný obžalovaný Alexander Hirner, ktorého súdili za trestný čin sabotáže, podvracania republiky a údajné rozkrádanie majetku v socialistickom vlastníctve, dostal trest 13 rokov väzenia, ďalší tresty väzenia od 7 rokov po 18 mesiacov.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1969.05.26
В Москве подписано соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между СССР и Францией на 1970-1974 гг.
История внешней политики СССР. В двух томах. Том 2. 1945-1980, Москва Наука 1981 г.
1989.05.26
CSMKJB: Levél a magyar szülőkhöz, pedagógusokhoz, iskolákhoz és minden nemzetéért felelősséget érző szlovákiai magyarhoz (1989/5 — 1989. május 26.)
Kettős elnyomásban 1993, Dok.64
1989.05.26
május 26. A Hit gyülekezete vallási közösséget törvényesen elismert vallási felekezetié nyilvánítják.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1989.05.26
Az MSZMP Politikai Bizottságának 1989. május 26-i határozata a Kultúrpolitikai Munkaközösség 1973. márciusi állásfoglalásáról
Csizmadia Ervin, A magyar demokratikus ellenzék (1968-1988) II. Dokumentumok, 1995, Dok. 107
2019.05.27
1519.05.27
május 27. Tömöri Pál a budai vár kapitánya szétoszlatja a kapu előtt gyülekező és Szapolyai János nádorrá választását követelő köznemeseket. (Többségük távozik az országgyűlésről.)
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1859.05.27
К. Маркс — Ф. Энгельсу. В Манчестер. [Лондон], 27 мая [1859 г.]. — 29,359— 360.
Marx to Engels. 27 May
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд.2. (1962) Том 29, 359— 360. Dok. 1003] Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1983 Vol. 40, 451 Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1983 Vol. 40, 451.
1879.05.27
május 27. A király szentesíti a Vágvölgyi Vasút állami megvételéről szóló 1879: XXVII. törvénycikket.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1889.05.27
Энгельс — Полю Лафаргу в Ле-Перрё. [Лондон],27 мая 1889 г. — 37, 185—186.
Engels to Paul Lafargue. 27 May
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд.2. (1965) Том 37, 185—186. Dok. 3771] Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 2001 Vol. 48, 331 Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 2001 Vol. 48, 331.
1899.05.27
Článok anonymného autora Národný podnik, v ktorom sa uvažuje o možnosti zriadenia centrálnej banky na Slovensku na podporu rozvoja hospodárskeho podnikania na Slovensku
Dokumenty k sl. nár. hnutiu v r.1848 -1914 III. 1885-1901 Ed. Frant. Bokes, Vyd. SAV Brat. 1972 [437]
1919.05.27
Paríž, 1919, 27. května. J. W. Headlam-Morley informuje Setona-Watsona o současných záležitostech menšin a dalších problémech na Parížske mírové konferenci
R.W.Seton-Watson, Documents/Dokumenty 1906-1951. Ústav T.G.Masaryka - Matica slovenská, 1995
1919.05.27
Послание В. И. Ленина и М. И. Калинина королю Афганистана Ама-нулла-хану о признании Советским правительством независимости Афганистана.
История внешней политики СССР. В двух томах. Том 1. 1917-1945, Москва Наука 1986 г.
1919.05.27
Установление дипломатических отношений между РСФСР и Афгани станом.
История внешней политики СССР. В двух томах. Том 1. 1917-1945, Москва Наука 1986 г.
1919.05.27
Началось Бендерское восстание - вооруженноевыступление в г. Бендеры под руководством большевиков.
1919.05.27
Национализация киноиндустрии.
1919.05.27
Наступление Юденича на Петроград остановлено
Л. Троцкий. Советская Республика и капиталистический мир. Часть II. Гражданская война. Москва-Ленинград, 1926
1919.05.27
május 27. A Népgazdasági Tanács elrendeli a szarvasmarha-beszolgáltatást.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1919.05.27
Май, 27. Ленин подписывает послание королю Афганистана Аманулле-хану.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1919.05.27
Май, 27. Ленин беседует с одним из руководителей Наркомата по военным делам Венгерской Совет- ской республики Тибором Самуэли, прилетевшим из Будапешта, о положении в Венгрии.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1919.05.27
Май, 27. Ленин пишет статью "Привет венгерским рабочим" и передает ее Тибору Самуэли.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1919.05.27
Май, 27. Ленин председательствует на заседании Совета Народных Комиссаров. При обсуждении доклада А. Д. Цюрупы о состоянии хлебозаготовок и конкретных планах продовольственной кампании до нового урожая Ленин записывает сравнительные данные о хлебозаготовках с 1916 по май 1919 года. Ленин вносит ряд предложений при обсуждении доклада Я. М. Аникста о производительном использовании труда советских служащих, уволенных по сокращению штатов, подписывает проект декрета об увеличении денежного пособия семьям красноармейцев. Обсуждаются также следующие вопросы: проект постановления о личном имуществе, брошенном буржуазией; проект декрета о введении трудовых книжек в Москве и Петрограде и другие.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1919.05.27
Dekretem prezidenta republikv T. G. Masaryka Zdeněk Nejedlý jmenován řádným profesorem Univerzity Karlovy v Praze
Jiří Křesťan, Zdeněk Nejedlý, Paseka Praha 2012
1929.05.27
Konflikt s Čínou byl vyvolán protisovětskou provokací protirevolučních čínských živlů na přímý rozkaz imperialistických států. Po útoku na sovětský konsulát v Charbině 27. května 1929 a zatýkání sovětských úředníků obsadila čínská4 vojska 10. července 1929 Východočínskou dráhu, která patřila SSSR. Pokusy sovětské vlády o smírné vyřešení sporu byly bezúspěšné a 16. srpna 1929 byly pře- rušeny diplomatické styky SSSR s Čínou. Teprve v listopadu 1929, když Rudá armáda rozdrtila vojska čínských militaristů v Man- džusku, zahájila čínská vláda jednání s SSSR a 22. prosince 1929 byl podepsán t. zv. „Chabarovský protokol4 o obnovení dřívějšího stavu na Východočínské dráze. Sovětsko-čínské diplomatické styky, přerušené konfliktem, byly obnoveny 22, prosince 1932.
Gottwald Kl., Spisy I 1925-1929, Svoboda Praha 1951
1989.05.27
Részvétel az Amicus Kör programjában: egynapos sörtúra Pozsonyban.
1989.05.27
május 27. A Szolidaritás Szakszervezeti Munkásszövetség alakuló kongreszszusa Budapesten a Jurta Színházban.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1989.05.27
- Megalakul a Baloldali Ifjúsági Társulás (BIT), amely lényegében a budapesti Kommunista Ifjúsági Szövetség átalakulása révén jön létre.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1989.05.27
- Újjáalakul a Magyar Olimpiai Bizottság (elnök: Schmidt Pál, főtitkár: Aján Tamás).
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
2019.05.28
1519.05.28
május 28. Az országgyűlés nádorrá választja Báthori Istvánt. (Tisztségét első ízben 1523. májusáig viseli.)
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1849.05.28
május 28. Nicolae Bálcescu havasalföldi román politikus Debrecenben tárgyalásokat kezd Kossuthtal a magyar—román megegyezésről.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1859.05.28
május 28. A minisztertanács ülésén az uralkodó bejelenti, hogy átveszi a hadsereg fővezérletét. Két nap múlva a hadszíntérre utazik.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1859.05.28
К. Маркс — Ф. Энгельсу. В Манчестер. [Лондон], 28 мая [1859 г.]. — 29,361.
Marx to Engels. 28 May
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд.2. (1962) Том 29, 361. Dok. 1004] Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1983 Vol. 40, 453 Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1983 Vol. 40, 453.
1859.05.28
Маркс — Францу Дункеру в Берлин. Лондон,28 мая 1859 г. — 39, 420.
Marx to Franz Duncker. 28 May
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд.2. (1966) Том 39, 420. Dok. 1005] Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1983 Vol. 40, 453 Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1983 Vol. 40, 453.
1879.05.28
Маркс — Рудольфу Мейеру в Лондоне. [Лондон],28 мая 1879 г. — 34, 293—294.
Marx to Rudolph Meyer. 28 May
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд.2. (1964) Том 34, 293—294. Dok. 2916] Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1991 Vol. 45, 359. [http:/ Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1991 Vol. 45, 359. Dok. 2916
1909.05.28
Май, 15 (28). Ленин в Париже принимает участие в свободной дискуссии на тему "Контрреволюция и буржуазия в России".
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1919.05.28
Korešpondencia Slovensko a Svátá stolica: Nuncius Valfré kardinálovi Gasparrimu
Emília Hrabovec, Slovesnko a Svätá stolica 1918-1927 vo svetle vatikánskych prameňov (UK Brat. 2012)
1919.05.28
Май, 28. Ленин дает указание о постановке в Совете Обороны доклада Ф. Э. Дзержинского о тяжелом положении городского хозяйства Симбирска в связи с переполнением его частями Красной Армии.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1919.05.28
Май, 28. Ленин участвует в заседании Политбюро ЦК РКП(б); после обсуждения вопроса о положении на Южном фронте подписывает директиву ЦК председателю СНК Украины X. Г. Раковскому о необходимости сосредоточения всех сил на освобождении Донбасса и проведении поголовной мобилизации рабочих Харькова и Екатеринослава. Обсуждаются также вопросы о военно-экономическом союзе с Украиной; о Крымской республике и крымском обкоме РКП(б); о ноте польского правительства; о необходимости усиления партийной работы в Новгородской, Псковской и Витебской губерниях и другие.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1919.05.28
Май, 28. Ленин составляет записку для передачи по прямому проводу председателю СНК Украины X. Г. Раковскому о положении на Южном фронте и принятом ЦК РКП(б) решении о сосредоточении всех сил на освобождении Донбасса.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1919.05.28
Май, 28. Ленин председательствует на заседании Совета Рабоче-Крестьянской Обороны; подписывает проекты постановлений о переходе всех войск вспомогательного назначения в подчинение НКВД, о порядке пользования пассажирскими поездами, о разрушении железнодорожных линий, оставляемых при отходе войскам противника, об обеспечении работ по укреплению позиций Донского фронта. Обсуждаются также вопросы о недопустимости реквизиции имущества и продовольствия в санпоездах; о сопровождении воинских эшелонов; об организации на Царицынском орудийном заводе изготовления 6-дюймовых орудий; жалоба Нар-компрода на замедление Центротекстилем отправки мануфактуры на Украину; о призыве учащихся высших учебных заведений; о ходе заготовки дров; о взрыве на ст. Вязьма и в Новосокольниках; о поднятии производительности труда на Тульском заводе; о мобилизации работниц-коммунисток на Тульский завод; о сборе стреляных гильз; о льготах по семейному положению при мобилизации; о ходе мобилизации в деревне; об использовании нефти для изготовления автосмеси и другие.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1919.05.28
Май, 28. Ленин пишет статью "Герои бернского Интернационала" для второго номера журнала "Коммунистический Интернационал".
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1919.05.28
Выписка из протокола совместного заседания Коллегии ВЧК, МЧК, НКВД и представителей МК РКП(б) о создании единого штаба борьбы с контрреволюцией в Москве
Фонд А. Н. Яковлева, Лубянка Документ №178
1929.05.28
Článok v novinách Slovenský východ: Nepriateľská propaganda rozhlasom na Slovensku
1929.05.28
Od stupně k stupni
Gottwald Kl., Spisy I 1925-1929, Svoboda Praha 1951 Dok. 19, Rudé právo, roč. 10, č. 124, 28. května 1929
1929.05.28
V Žiline začali stavbu štátnej nemocnice. Slávnostný prejav predniesol na tejto oslave minister Jozef Tiso.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1939.05.28
A parlamenti választásokat a Magyar Élet Pártja nyeri (183 mandátum), de a nyilasok is feltűnően jól szerepelnek: Nyilaskeresztes Párt (31), Keresztény Nemzeti Szocialista Front (3), Magyar Nemzeti Szocialista Párt (3), Nemzeti Front (3), Pártonkívüli Fajvédő Párt (3), Magyar Nemzeti Szocialista Földmű­ves- és Munkáspárt (2), Népakarat Pártja (1). Az 1935. évi választásokhoz képest (2 mandátum) ez jelentős előrelépés,
Gyurgyák János, A zsidókérdés Magyarországon. Osiris Bp. 2001
1939.05.28
május 28—29. Országgyűlési választások. (A képviselői mandátumok megoszlása: Magyar Élet Pártja: 183; Nyilaskeresztes Párt: 31; Független Kisgazdapárt: 14; Polgári Szabadságpárt: 5; Szociáldemokrata Párt: 5; Egyesült Kereszténypárt: 4; Keresztény Nemzeti Szocialista Front: 3; Magyar Nemzeti Szocialista Párt: 3; Nemzeti Front: 3; Pártonkívüli Fajvédő Párt: 3; Pártonkívüli jobboldal: 3; Magyar Nemzeti Szocialista Földműves és Munkáspárt: 2; Népakarat Pártja: 1.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1949.05.28
Приказ министра государственной безопасности СССР № 00183 «О выселении турецких граждан, турок, не имеющих гражданства, бывших турецких граждан, принятых в советское гражданство, греческих подданных, бывших греческих подданных, не имеющих в настоящее время гражданства, и бывших греческих подданных, принятых в советское гражданство, и дашнаков с семьями с территории ГССР, АрмССР, АзССР и Черноморского побережья»
Фонд А. Н. Яковлева, Репрессии в СССР Документ №741
1969.05.28
május 28. A Hazafias Népfront Országos Tanácsa elnökségének ülése. (Napirend: a népfront feladatai a szocialista demokrácia fejlesztésében.)^ május 31—június 8. Ünnepi könyvhét. (Megjelenik 62 könyv, ebből 52 magyar szerző munkája: közöttük: Berkesi András: Küszöbök. Regény; Déri Tibor: ítélet nincs. Visszaemlékezések; Illés Endre: Szigorlat. Novellák; Illyés Gyula: Kháron ladikján. Esszé-regény; Képes Géza: Cseréphalom. Versek; Kon rád György: A látogató. Regény; Mándy Iván: Egy érintő. Novellák; Ottlik Géza: Hajnali háztetők. Regény; Péchy Blanka: Hűséges hűtlenek. Regény; Szabó Magda: Katalin utca. Regény; Vas István: Megközelítések. Tanulmányok; Veres Péter: Őszi változatok. Novellák. A külföldi szerzők között: F. L. Boschke, M. Hyman, J. Kambanelisz. V. Katajev. L. Novomesky. A. Platonov, V. Pratolini.)
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1979.05.28
május 28-29. Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke Ausztriában tesz hivatalos látogatást.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1979.05.28
- Donald Coggan anglikán egyházfő, canterburyi érsek Budapesten.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1989.05.28
Informace o Chartě 77 - č. 12
1989.05.28
május 28. Befejeződik a szovjet szárazföldi erők 1989-re bejelentett csapatcsökkentése Magyarországon. (→ április 25.)
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
2009.05.28
Na Slovensku bol potvrdený prvý prípad nákazy prasacou chrípkou A (H1N1).
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
2019.05.29
1099.05.29
május 29. II. (Píemysl) Bíetislav cseh fejedelem a morvaországi Uherské Hradisté mellett szövetséget köt Kálmán királlyal.
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1439.05.29
május 29. Albert király a budai országgyűlésen dekrétum formájában szentesíti a nemesség követeléseit. (Főbb törvénycikkek : 1.: helyreállítja az ország régi szokásait; 2.; a nádort a rendekkel egyetértésben fogja kijelölni; 3.: a végek védelmét saját zsoldosaival látja el; országos fölkelést csak akkor rendel el. ha a védelemre a saját ereje nem elegendő, de a fölkelő nemesek ebben az esetben sem vihetők az ország határain túlra; 4.: a Zsigmond király idejében bevezetett új szokásokat eltörli; 5.: idegenekre nem bíz sem világi, sem egyházi tisztséget; 6.: a királyi pénzjövedelmeknek kezelőit szabadon választhatja meg a magyar korona alattvalói közül; 7.: a kamara hasznát, az ötvenedet és a nyestbőradót lecsökkenti az I. Lajos idejebeli mértékre; 8.: világi és egyházi méltóságot egyidejűleg senki nem viselhet; világiak nem tarthatnak elfoglalva egyházi javadalmat; 9.: külföldiek csak az I. Lajos idején erre kijelölt helyeken kereskedhetnek; 10.; a jelenleg vert pénz minősége a rendek hozzájárulása nélkül nem változtatható meg; 2 obulus egy nagyobb dénárral legyen egyenértékű; a vert pénz minőségét állandó biztos ellenőrizze; 11.: külföldi pénzt és sót ne hozzanak az országba; 12.: a királyné szabadon rendelkezhet a tartására rendelt javakról, de igazgatásukat nem bízhatja külföldiekre; 13.: a harcban szerzett foglyokról kivéve a vezéreket, akiket a király magához válthat — és zsákmányról ki-ki szabadon rendelkezhet: 15.: a világi tisztségeket belföldieknek tetszése szerint adományozhatja; 16.: birtokokat nem ad idegeneknek; de másoknak sem ad el pénzért, és nem vet zálogba; 18.: nem száll meg sem egyházi, sem világi birtokosoknál akaratuk ellenére; 19.: az egyházak mentesüljenek a Zsigmond idejében önkényesen kivetett adó alól, csupán a szokott katonai szolgálattal tartozzanak; 20.: leányai kiházasításában a király a rendek tanácsával fog élni; 21.: nem tart üresedésben és nem foglaltat el világiakkal egyházi javadalmakat ; 22.: székhelyét Magyarországon fogja tartani; 23.: a király jogügyi képviselője ne foglaljon helyet a bírák között, amikor a király a peres fél; 24.: ha a király birtokperben a vesztes fél, ennek következményeit ugyanúgy viselje, mint más országlakosok; 25.: bírja rá Brankovics György despotát, a Cilleieket és másokat, hogy birtokaik igazgatását magyarokra bízzák; 26.: a királyi tisztségeket a régi szokásnak megfelelően fogja adományozni; 27.: nemest csak fejvesztési ítélet alapján lehet elfogni és fogva tartani; 28.: a nemesek mentesek a tizedfizetéstől; 29—32.: megismétli, illetve kiegészíti a hatalmaskodásokra vonatkozó 1435. évi rendelkezéseket.)
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1629.05.29
Talianski stavitelia Antonio a Pietro Spazzovci začali s výstavbou barokového jezuitského kostola v Trnave (dokončili ho 30. augusta 1637) podľa vzoru rímskeho kostola II Gesu. Základinu kostola, ktorý sa neskôr stal univerzitným chrámom, vytvoril ešte ostrihomský arcibiskup Mikuláš Esterházi (Eszterházy).
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1919.05.29
Praha, 1916 [1919], 29. kvétna. Výňatek z dopisu Setona-Watsona J. W. Headlamovi-Morleymu informující o personálních zmenách na britském vyslanectví a aktivitách této diplomatické mise a naléhavé požadující, aby byl do Prahy poslán jako aktívni diplomat nejaký pokrokový slovanofil
R.W.Seton-Watson, Documents/Dokumenty 1906-1951. Ústav T.G.Masaryka - Matica slovenská, 1995
1919.05.29
május 29. A Vörös Hadsereg visszafoglalja Putnokot, Losoncot és Ipolyságot.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1919.05.29
— A Forradalmi Kormányzótanács az ország közélelmezésének irányítását diktátori hatalommal Erdélyi Mór, Hamburger Jenő és Lengyel Gyula népbiztosokra bízza.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1919.05.29
Май, 29. Ленин в телеграмме командующему фронтом В. А. Антонову-Овсеенко и наркомвоену Украины Н. И. Подвойскому предлагает в связи с угрозой Бахмуту и Славянску ускорить отправку в Донбасс подкрепления.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1919.05.29
Май, 29. Ленин пишет телеграмму членам Реввоенсовета и партийному активу Восточного фронта о назначении С. С. Каменева командующим фронтом, о необходимости усиления политической работы в частях, мобилизации оренбургских казаков и населения прифронтовой полосы для освобождения Урала.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1919.05.29
«В добрый час, донцы!..» (Воззвание Ф.К. Миронова)
Фонд А. Н. Яковлева, Гражданская война. 1918–1920 гг. Документ №140
1949.05.29
Постановление Совета Министров СССР № 2214-856сс «Об обеспечении перевозок, расселения и трудового устройства выселенцев с территории Грузинской, Армянской и Азербайджанской ССР, а также побережья Черного моря»
Фонд А. Н. Яковлева, Репрессии в СССР Документ №742
1969.05.29
Slovenský úrad pre tlač a informácie (SÚTI) zastavil vydávanie časopisu bratislavských vysokoškolákov Reflex.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1969.05.29
29. - 30. máj. Bol prijatý zásadný normalizačný dokument Realizačná smernica májového pléna ÚV KSČ. Oficiálne sa síce hovorilo o pokračovaní reformného procesu, no praktické uplatňovanie Realizačnej smernice znamenalo návrat pred január 1968 vo všetkých oblastiach politického, ekonomického a verejného života. Z ústredného výboru strany museli odísť Ota Šik, František Kriegel, Jiŕí Hájek a ďalší.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1979.05.29
Informace o Chartě 77 - č. 9
1989.05.29
május 29. A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának ülése. Témák: az agrárpolitikai koncepció, döntés pártkongresszus összehívásáról ( → május 20-21.; → október 6-10.), javaslat a politikai érdekegyeztető tárgyalások előkészítésére, állásfoglalás Nagy Imre és társai temetésével kapcsolatban. (Hivatalosan nem vesznek részt a temetésen.)
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1989.05.29
május 29.-június 5. F. Colasuonno címzetes érsek különleges felhatalmazású pápai nuncius Magyarországon tárgyal.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1999.05.29
V druhom kole prezidentských volieb bol za prezidenta Slovenskej republiky zvolený Rudolf Schuster, ktorý získal 57,18 % hlasov zúčastnených voličov, jeho protikandidát Vladimír Mečiar získal 42,82 % hlasov.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
2019.05.30
1439.05.30
május 30. A budai országgyűlésen a rendek hűséget fogadnak a királynak és Erzsébet királynénak. Megígérik, hogy a dekrétumban elfogadott követeléseiken túl újakkal nem lépnek föl.
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1839.05.30
Ľudovít Štúr Lužická mládež, pred 30. 05. 1839
Listy Ľudovíta Štúra III. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1960, s. 18 Dok. 376
1849.05.30
május 30. I. Ferenc József Ludwig von Welden br. táborszernagy helyére Julius von Haynau br. táborszernagyot nevezi ki a magyarországi császári hadak főparancsnokává.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1859.05.30
Marx to Franz Duncker. 30 May
Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1983 Vol. 40, 454.
1879.05.30
František Jozef I. sankcionoval zák. čl. XLIV/1881 o štátnej podpore a daňových výhodách pre domáci priemysel. Podobné zákony o podpore domáceho priemyslu vyšli aj rokoch 1890, 1899 a 1907 a prispeli k modernizácii priemyslu a urbanizácii.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1879.05.30
Škultéty Hviezdoslavovi
Korešpondencia P. O. Hviezdoslava s Vajanským a Škultétym, ed. S. Šmatlák, Vyd. SAV Brat. 1962 List 4
1919.05.30
Reč při návštěvě poštovního oficiantského kursu pro uchazeče ze Slovenska
Masaryk T.G., Cesta demokracie 1, 1933, s. 143 Dok. 75
1919.05.30
május 30. A Vörös Hadsereg visszafoglalja Szikszót (Abaúj vm.).
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1919.05.30
Май, 30. Ленин направляет телеграмму Л. Д. Троцкому с требованием сообщить о мерах, принятых для ликвидации прорыва деникинских войск на миллеровском направлении. Ленин направляет телеграмму в Харьков В. И. Межлауку и К. Е. Ворошилову с директивой о немедленной отправке пополнения Южному фронту, не дожидаясь получения обмундирования и оружия.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1919.05.30
Май, 30. Ленин пишет записку в Оргбюро ЦК о необходимости исключения из партии коммунистов, участвующих в церковных обрядах и придерживающихся религиозных предрассудков.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1919.05.30
Выписка из постановления СТО о наблюдении за эшелонами и маршевыми ротами
Фонд А. Н. Яковлева, Лубянка Документ №179
1939.05.30
30. júna v Ilave v parku pri rímskokatolíckom kostole sa konala slávnosť odhalenia busty A. Hlinku na kamennom podstavci. Autorom diela bol akademický sochár Jozef Pospíšil. Slávnosti sa zúčastnil minister zahraničných vecí Ferdinand Durčanský a generál Anton Pulanich. Busta bola v roku 1945 ukrytá pred zničením. Objavili ju začiatkom 70. rokov pri demolácii budovy. Zachránil ju vedúci zberných surovín Ferdinand Pavlík, ktorý ju zakopal vo svojej záhrade v obci Jasenica, kde ostala do roku 1989. 10. mája 1992 bola opäť odhalená v Ilave a kópia v Jasenici 27. septembra 1992.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
1949.05.30
1949. május 30-án késő este egy ÁVH-s különítmény, Péter Gábor személyes irányításával, elhurcolta lakásáról Rajk László külügyminisztert, országgyűlési képviselőt.
1959.05.30
május 30—június 7. Ünnepi könyvhét. (Megjelenik 81 könyv, ebből 47 magyar szerző munkája; közöttük: Berkesi András: Vihar után. Regény; Boldizsár Iván: Születésnap. Regény; Gábor Andor: Véres augusztusVálogatott politikai cikkek; Győry Dezső: Sorsvirág. Regény. Kádár János: Szilárd népi hatalom — független Magyarország; Mesterházi Lajos: Pokoljárás. Regény; Veres Péter: János és Julesa. A Balogh esalád története 3. rész. A külföldi szerzők közt: B. Brecht, Sz. M. Bugyonszij. L. Doherty, V. Kocsetov. Mao Ce-tung, L. Renn, A. H. Tammsaare. L. Ny. Tolsztoj, T. de Vries, A. Zweig és mások.)
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1969.05.30
Vo Washingtone zomrel Juraj Slávik (*28. 1. 1890, Dobrá Niva), slovenský politik, diplomat a básnik. V medzivojnovom období patril k popredným predstaviteľom agrárnej strany na Slovensku. Bol županom, ministrom poľnohospodárstva i ministrom vnútra vlády Československej republiky a československým vyslancom v Poľsku. Za druhej svetovej vojny sa stal členom Československého národného výboru v Paríži a ministrom vnútra československej exilovej vlády v Londýne. Po vojne bol až do roku 1948 československým veľvyslancom v USA. Po februári 1948 ostal v exile v USA a patril k zakladateľom Rady slobodného Československa.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1979.05.30
május 30.-június 1. Szovjet pártés kormányküldöttség érkezik Magyarországra L. I. Brezsnyevnek, a Szovjetunió Kommunista Pártja főtitkárának vezetésével.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1989.05.30
május 30.-június 2. Országgyűlés. Az 1989. évi XIII. törvény a gazdálkodó szervezetek és gazdasági társaságok átalakulásáról, a XVII. törvény a népszavazásról és a népi kezdeményezésről, tájékoztató a bős-nagymarosi beruházás helyzetéről.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
2019.05.31
1189.05.31
május 31. I (Barbarossa) Frigyes németrómai császár óriási keresztes hadával Magyarországra érkezik. III. Béla biztosítja a sereg átvonulását, s vásárokról gondoskodik, hogy a keresztesek élelmet vehessenek. Esztergom közelében június 4-én III. Béla és felesége, Margit, fejedelmi fogadtatásban részesíti és gazdagon megajándékozza a császárt, aki a királyné kérésére a fogoly Géza herceg érdekében közbenjár a királynál. III. Béla szabadon engedi öccsét, és sereggel előre küldi a keresztesek útjának biztosítására. (→ 1210) A császár néhány napos esztergomi, óbudai tartózkodás és Csepel-szigeti vadászás után útnak indul, majd június végén Nándorfehérvárnál hajóit III. Bélának ajándékozza, és seregével, valamint a hozzá csatlakozott magyar keresztesekkel elhagyja az országot.
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1489.05.31
Matej Korvín vyzval Bratislavu, aby ako kráľovskú daň zaplatila do kráľovskej pokladnice navyše 2 000 zlatých, pretože celá krajina musí platiť dvojnásobnú daň.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1489.05.31
május 31.1. Mátyás Pozsony városát 2000 aranyforint Fizetésére kötelezi, arra hivatkozva, hogy az egész ország kétszeres adót fizet.
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1519.05.31
Kráľ Ľudovít II. Jagelovský potvrdil príjem mimoriadnej platby od mesta Krupiny vo výške 100 zlatých. Zároveň ubezpečil predstaviteľov mesta, že táto suma im bude odpočítaná z riadnej kráľovskej dane.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1619.05.31
Sedmohradský knieža Gabriel Betlen (Bethlen) zvolal do Banskej Bystrice snem (trval do 29. augusta), ktorý potvrdil náboženskú slobodu. Kráľ mohol udeliť šľachtictvo len na návrh kráľovskej rady alebo magnátov. České kráľovstvo zastupoval Ján Jessenius, ktorý rokoval o vojenskej podpore českých stavov v protihabsburskom povstaní.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1849.05.31
május 31. Az országgyűlés elhatározza, hogy Debrecenből visszahelyezi székhelyét Pestre; üléseit július 2-ig felfüggeszti.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1849.05.31
— A Debrecenbe érkező Görgey Artúr a békepárt vezetőivel nem hivatalosan a Függetlenségi Nyilatkozat viszszavonásának lehetőségéről tárgyal; a katonai diktatúrától visszarettenő politikusokkal azonban nem tud megegyezésre jutni.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1849.05.31
В редакцию «FRANKFURTER JOURNAL». Заявление. Бинген, 31 мая 1849 г. Маркс, К. — 6, 567.
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд.2. (1957) Том 6, 567. Dok. 204
1879.05.31
május 31. Megkezdődik a 2. országos iparosgyülés Székesfehérvárott.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1919.05.31
Szegeden kormány alakul gróf Károlyi Gyula vezetésével. Megkezdődik a Nemzeti Hadseregszervezése Horthy Miklós hadügyminiszter vezetésével, nyár
Gyurgyák János, A zsidókérdés Magyarországon. Osiris Bp. 2001
1919.05.31
Még a kommün alatt megjelenik Szabó Dezső regénye, Az elsodort falu.
Gyurgyák János, A zsidókérdés Magyarországon. Osiris Bp. 2001
1919.05.31
Andrej Hlinka: Z reči dp. Andreja Hlinku, člena Národného zhromaždenia, ktorú povedal na obranu katolíckeho manželstva dňa 21. mája 1919.
Slovák, 31. 5.1919, roč. 1, č. 20, s. 1-2. Slovák, 7. 6.1919, roč. 1, č. 21, s. 1. Slovák, 14. 6.1919, roč. 1, č. 22, s. 2. Slovák, 12. 7. 1919, roč. 1, č. 26, s. I. [https://www.psp.cz/eknih/1918ns/ps/stenprot/052schuz/s052008.htm Stenoprotokol vystúpenia A. Hlinku]
1919.05.31
Взятие Бахмута деникинскими войсками
Л. Троцкий. Советская Республика и капиталистический мир. Часть II. Гражданская война. Москва-Ленинград, 1926
1919.05.31
május 31. A Vörös Hadsereg elfoglalja Rimaszombatot és Edelényt.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1919.05.31
— A Forradalmi Kormányzótanács közzéteszi XCIX. számú rendeletét a 18 és 45 év közötti „dolgozó férfiak” általános védkötelezettségéről. (A Hadügyi Népbiztosság a sorozásokat egyelőre csak Budapestre és a Duna—Tisza közére rendeli el.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1919.05.31
— Károlyi Gyula gr. miniszterelnök Szegeden átalakítja ellenforradalmi kormányát. Miniszterek: külügy: (június 6-tól) Teleki Pál gr.; belügy: Kelemen Béla (június 6-tól Károlyi Gyula gr. miniszterelnök); pénzügy: Solymosy Lajos br.; Kereskedelemügy: Varjasy Lajos; földművelésügy: Kintzig János; vallásés közoktatásügy: (június 6-tól) Kelemen Béla; igazságügy: Károlyi Gyula gr. miniszterelnök; hadügy: (június 6-tól) Horthy Miklós; népjólét: Bársony Elemér államtitkár; közélelmezés: Hemmen János.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1919.05.31
Май. 31. За подписью В. И. Ленина и Ф. Э. Дзержинского в "Правде" публикуется воззвание к населению "Берегитесь шпионов!".
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1919.05.31
Май. 31. Ленин беседует с членом Совета обороны Литовско-Белорусской республики Е. Б. Бош о положении на Западном фронте и организации обороны Минска, а затем пишет записку во Всеросглавштаб с просьбой о выдаче оружия и направлении инструкторов в минские рабочие батальоны. Ленин дополняет и подписывает телеграмму наркомвоену Украины Н. И. Подвойскому об отправке лошадей и танков в Петроград и Москву и о направлении мобилизованных рабочих и обозного имущества на Южный фронт. Ленин председательствует на заседании Совета Рабоче-Крестьянской Обороны. При обсуждении вопросов, связанных с проведением мобилизации, он пишет проект декрета о призыве на военную службу рабочих и служащих, занятых в торговле, промышленности и транспорте, затем подписывает его. Обсуждаются также вопросы о снабжении армии оружием; проект постановления о мерах борьбы с дезертирством; о призыве рабочих по отраслям промышленности; о призыве 19-летних; о призыве офицеров и унтер-офицеров из Всевобуча; о "Днях обороны"; о расследовании причин взрыва мостов у Петрограда и другие.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1939.05.31
Записка А.Я. Вышинского И.В. Сталину о нарушениях в порядке согласования арестов
Фонд А. Н. Яковлева, Лубянка Документ №1183
1939.05.31
Записка А.Я. Вышинского И.В. Сталину об особом совещании при НКВД СССР
Фонд А. Н. Яковлева, Лубянка Документ №1184
1949.05.31
Pozsony, 1949. május 31. Vándor József I. osztályú konzul jelentése a Csehországból visszatért magyar deportáltak számszerű adatairól, vagyonuk visszaszolgáltatásának és elhelyezésük nehézségeiről
Popély Árpád, Iratok a csehszlovákiai magyarság 1948—1956 közötti történetéhez II. Dok. 33
1949.05.31
Pozsony, 1949. május 31. Vándor József I. osztályú konzul jelentése a Magyarországon tanuló csehszlovákiai magyar diákok hazatéréséről
Popély Árpád, Iratok a csehszlovákiai magyarság 1948—1956 közötti történetéhez II. Dok. 34
1949.05.31
május 31. Az Amerikai Egyesült Államok és Anglia második jegyzéke (→ április 2.) Magyarország. Bulgária és Románia kormányaihoz. (Ismételten a békeszerződésben vállalt kötelezettségeik nem teljesítésével vádolja őket. — Június 11.: a Szovjetunió jegyzékben utasítja vissza a vádakat, és az akciót a belügyekbe való beavatkozásnak minősíti.)
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1969.05.31
V Bratislave zomrel Štefan Dubček (*23. 8. 1893, Uhrovec), funkcionár robotníckeho a komunistického hnutia, otec Alexandra Dubčeka.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1999.05.31
Vláda schválila súbor stabilizačných ekonomických opatrení, označovaných ako „záchranný balíček“, s cieľom zastaviť prehlbovanie nerovnováhy v platobnej bilancii štátu. Jeho súčasťou bolo zvýšenie spodnej sadzby DPH, zavedenie dovoznej prirážky vo výške 7 %, zvýšenie cien palív a energií, telekomunikačných poplatkov a spotrebných daní z nafty, benzínu a cigariet. Účinnosť nadobudol 1. júla.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
2019.06.01
1349.06.??
június Guido bíboros pápai követ Magyarországon tárgyal I. (Nagy) Lajossal. (A pápa közvetítésével a magyar király egyéves fegyverszünetet köt a nápolyi királyi párral.)
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1439.06.??
június vége meghal Pálóczi György esztergomi érsek. (Halála után Albert király Esztergomból Visegrádra viteti a Szent Koronát, a királynéi koronát és a koronázási jelvényeket, melyeket az 1438. évi koronázás óta az érsek őrzött.)
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1449.06.??
június Az országos tanács általános rendkívüli adót vet ki.
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1459.06.01
június 1. II. Pius pápa megnyitja a török elleni keresztes hadjárat szervezésére összehívott mantovai kongresszust.
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1469.06.??
június eleje II. Frigyes brandenburgi választófejedelem Boroszlóban visszautasítja I. Mátyás szövetségi ajánlatát.
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1489.06.??
június Miksa római király követeket küld I. Mátyáshoz a béketárgyalások megkezdésére. (Az 1487. évi fegyverszünetet 1489. december 18-ig meghosszabbítják, és Linzbe szeptember 8-ra személyes találkozót tűznek ki.)
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1489.06.01
június 1. I. Mátyás 1500 aranyforintot kér Sopron városától a sereg zsoldjának kifizetésére.
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1519.06.??
június—július A közszékelyek fellázadnak a székely előkelők (primőrök) elnyomása ellen. (Szapolyai János erdélyi vajda a fölkelést fegyverrel veri le.)
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1569.06.??
június Szultáni megbízásból Franciaországba utazik Mahmud bég, hogy János Zsigmond fejedelem számára megkérje Valois Margit hercegnő kezét. (Küldetése eredménytelen.)
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1579.06.01
június 1. Erdélyi országgyűlés Gyulafehérváron. (Mint vallási újítót fogságra ítéli Dávid Ferencet, aki ekkor az antitrinitáriusok püspöke.)
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1599.06.??
— A Porta Erdély régi státusának visszaállításáért Lippát és Jenőt követeli.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1599.06.??
június vége A hajdúk átkelnek a Dráván, elfoglalják Valpót (Verőce vm.) és felgyújtják az eszéki török hidat.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1599.06.??
június közepe Báthori Zsigmond elhagyja Erdélyt, és Lengyelországba távozik.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1609.06.01
június 1. Rákóczi Zsigmond özvegye, Telegdi Borbála és fiai hajdúszabadságot adományoznak Szerencs és Tárcái (Zemplén vm.) mezővárosoknak.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1619.06.??
— Thurzo Szaniszló gr. titkos tárgyalást folytat Matej Thurn gróffal, a Bécset ostromló cseh sereg fővezérével, a magyar csapatok esetleges csatlakozásáról.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1619.06.??
június A magyar országgyűlés küldöttsége fölkeresi a csehek Bécs alatti táborát, hogy békét közvetítsen II. Ferdinánddal.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1669.06.??
június Az interesszátusok (→ 1668. szeptember) megbízásából református lelkészek érkeznek Apafi Mihályhoz, azzal a kéréssel, hogy elődei példájára indítson hadjáratot a protestáns vallásszabadság védelmére.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1679.06.??
június vége Apafi Mihály Thököly Imre grófot nevezi ki a beteg Teleki Mihály helyettesének a bujdosó seregek parancsnokságában.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1809.06.??
június eleje Az itáliai osztrák sereg János főherceg parancsnoksága alatt Eugéne Beauhamais itáliai alkifály serege elől hátrálva Grácon át Körmendre vonul. Beauhamais Bécsújhelyre, majd onnan Sopron, Kőszeg, Sárváron át Pápára vonul, ahol egyesül Jacques Macdonald tábornagy János főherceget üldöző csapataival.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1809.06.01
Francúzsky maršal Louis Nicolas Davout uskutočnil rozsiahly prieskum bojom v oblasti Petržalky oproti bratislavskému predmostiu, ktoré bránil generál Friedrich Vincenz Bianchi.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1849.06.??
június közepe Vukovics Sebő igazságügyminiszter törvényjavaslatot dolgoz ki a még érvényben levő feudális kötelezettségek felszámolására. (Köztük a majorsági jobbágyok állami kárpótlással történő felszabadítására.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1849.06.??
— A zsigárdi (Pozsony vm.) ütközetben a császáriak visszaverik a Vágón átkelni próbáló magyar fősereget.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1849.06.01
június 1. Sárosi Gyula a debreceni kollégiumban felolvassa Arany trombita című elbeszélő költeményét.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1849.06.01
Kossuth utasítása Csány László közmunka- és közlekedésügyi miniszternek a budai várfalak lerontásáról 
Kossuth Lajos, Írások és beszédek 1848-1849-ből. Szerk. Katona Tamás, Bp. 2003 dok96
1849.06.01
Судебный процесс «NEUE RHEINISCHE ZEITUNG». 1 июня 1849 г. — 6, 650.
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд.2. (1957) Том 6, 650. Dok. 206
1849.06.01
Маркс — Иосифу Вейдемейеру во Франкфурт-наМайне. [Бинген, 1 июня 1849 г.]. — 27, 441.
Marx to Joseph Weydemeyer. l June
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд.2. (1962) Том 27, 441. Dok. 205] Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1982 Vol. 38, 198. [ Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1982 Vol. 38, 198. Dok. 205
1859.06.01
К. Маркс — Ф. Энгельсу. В Манчестер. [Лондон], 1 июня 1859 г. — 29,361—363.
Marx to Engels. 1 June
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд.2. (1962) Том 29, 361—363. Dok. 1007] Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1983 Vol. 40, 455 Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1983 Vol. 40, 455.
1889.06.01
Международный рабочий конгресс 1889 года. II. Ответ на «Манифест Социал-демократической федерации». 1 июня 1889 г. — 21, 538—555.
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд.2. (1961) Том 21, 538—555. Dok. 3773
1899.06.??
Выходит в свет книга Ленина «Развитие капитализма в России»
1899.06.??
Лето. Ленин усиленно занимается вопросами философии: перечитывает произведения Плеханова, изучает французских материалистов, а также философов идеалистов, неокантианцев.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1899.06.??
Лето. Ленин и Н. К. Крупская приезжают в с. Тесинское, посещают ссыльного социал-демократа, рабочего А. С. Шаповалова; Ленин в беседе с Ф. В. Ленгником по философским вопросам решительно высказывается против неокантианства.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1899.06.01
Du Paty de Clam is arrested.
1909.06.??
Лето. Ленин посещает Поля Лафарга, беседует с ним по философским вопросам и о своей книге "Материализм и эмпириокритицизм".
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1909.06.??
Июнь 1909 - октябрь 1910 года. Ленин живет в Париже.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1909.06.??
Лето. Ленин посещает Поля Лафарга в Дравейле (близ Парижа) и беседует с ним о своей книге "Материализм и эмпириокритицизм".
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1909.06.01
június 1. Megalakul a Magyar Kinematográfusok Országos Szövetsége, 67 taggal.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1919.06.??
Jún - júl. Maďarská Červená armáda pri ústupe zo Slovenska zámerne spôsobila vážne hospodárske škody, najmä v infraštruktúre, vo viacerých podnikoch a na inom majetku. Škody sa odhadovali na 100 000 000 Kč.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1919.06.??
Лето. Ленин пишет записку в Реввоенсовет Республики Э. М. Склянскому и И. Т. Смилге, в которой дает положительную характеристику известному революционеру Камо (С. А. Тер-Петросяну).
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1919.06.01
Pri streľbe čsl. vojska do davu na Hlavnom námestí zahynul syn mešťanostu Ladislav KVETÁN.
L. Kočiš: Nové Zámky v minulosti a súčasnosti
1919.06.01
Объединение в военном и хозяйственном отношении Советских Республик России, Украины, Латвии, Литвы и Белоруссии
Л. Троцкий. Советская Республика и капиталистический мир. Часть II. Гражданская война. Москва-Ленинград, 1926
1919.06.01
június 1. A Vörös Hadsereg elvágja egymástól a csehszlovák és a román hadsereget; egész hosszában átlépi az Ipolyt, elfoglalja Lévát, keleten pedig Szerencset.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1919.06.01
— Sopronban és Székesfehérvárott ellenforradalmi vasutassztrájk kezdődik.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1919.06.01
— Fegyveres ellenforradalmi fölkelés indul Vas, Sopron és Moson megyékben.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1919.06.01
június 1—2. Országos földműveskong resszus Budapesten.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1919.06.01
Июнь, 1. Ленин участвует в заседании Политбюро ЦК РКП(б), обсуждающем вопрос о военно-экономическом союзе Советских социалистических республик. По поручению Политбюро ЦК Ленин пишет тексты телеграмм в Харьков В. И. Меж-лауку, К. Е. Ворошилову, Ф. А. Артему и другим украинским работникам с требованием прекратить попытки восстановления самостоятельного Украинского фронта и принять решительные меры по укреплению украинской армии. Ленин пишет телеграмму Л. Д. Троцкому о невыполнении им директивы ЦК РКП(б) о ликвидации Наркомата по военным делам Украины и решительных мер по оказанию помощи Донбассу.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1929.06.??
R. W. Seton-Watson - Pavlu Popoviću Iznosi razloge zbog kojih ne može primiti počasni doktorat (vidi dok. 170, 172).
R.W. Seton-Watson i Jugoslaveni : korespondencija 1906-1941, Zagreb-London 1976, II. Doc.No. 174
1929.06.??
Троцкий Л.Д.: Политическая обстановка в Китае и задачи большевиков-ленинцев (оппозиции) (Китай)
Doc. 329
1929.06.??
Троцкий Л.Д.: Предисловие к испанскому изданию книги «Дело было в Испании» (О случайности в жизни русского революционера)
Doc. 330
1929.06.??
V červnu 1929 vypukla stávka kamenodělníků na Frývaldovsku, která byla po třech týdnech společným postupem státní moci, reformistů a likvidátorů v MVS potlačena.
Gottwald Kl., Spisy II 1930-1931, Svoboda Praha 1951
1929.06.01
Троцкий Л.Д.: Большевикам-оппозиционерам нужна помощь (Оппозиция в СССР)
Doc. 331
1929.06.01
Луначарский — Сталину с просьбой о переводе на работу в Наркоминдел
Фонд А. Н. Яковлева, История политической цензуры в СССР Документ №91
1929.06.01
Vyšel v časopise Var článek Zdeňka Nejedlého „Rozklaď" KSČ, v němž Nejedlý podpořil nové vedení
Jiří Křesťan, Zdeněk Nejedlý, Paseka Praha 2012
1939.06.01
június 1. Sztrájkba lép a kelenföldi Goldberger Textilgyár 3000 munkása. (Június 24.: a sztrájk megegyezéssel zárul.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1939.06.01
június 1—3. Könyvnapok. (Megjelenik 49 könyv, valamennyi magyar szerző műve. Közötte: Erdei Ferenc Kossuth Lajos azt üzente; Féja Géza Kurucok; Horváth Jenő Felelősség a háborúért és a békeszerződésért; Illyés Gyula Ki a magyar?; Illyés Gyula Külön világban. Versek; Karinthy Frigyes így irtok ti; Kodolányi János József az ács. Novellák; Kovács Imre Kolontó. Regény; Magyar Költők a szabadságért. Három évszázad szabadságverseiből. Összeállította Benedek Marcell; Móricz Zsigmond Életem regénye; Ortutay Gyula Rákóczi két népe; Palotay Gertrúd Magyar népviseletek ; Sík Sándor Pázmány az ember és az író; Cs. Szabó László Magyar néző. Napló az európai válságról; Szabó Zoltán Két pogány közt;Török Sophie Nem vagy igazi. Novellák.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1949.06.??
június A május—júniusi számmal megszűnik a Válasz című folyóirat.
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1949.06.01
Megszûnik a Magyar Áttelepítési Kormánybiztosság, s ezzel párhuzamosan beszünteti tevékenységét a pozsonyi magyar Meghatalmazotti Hivatal is.
Popély Árpád: A csehszlovákiai magyar kisebbség jogfosztottságának évei. Kronológiai áttekintés
1949.06.01
június 1. Könyvnap (megjelenik 42 könyv, hármat kivéve mind hazai szerző műve; közötte: Farkas Mihály: A béke arcvonalán; Illés Béla: Kárpáti rapszódia. Regény. 1—3. kötet; Lenin válogatott művei 2. kötet; Molnár Erik: A magyar társadalom története az őskortól az Árpádokig; Nagy Lajos: A lázadó ember. Önéletrajz; Rákosi Mátyás: Építjük a néj) országát. Beszédek; Révai József: Élni tudtunk a szabadsággal. Cikkek, tanulmányok; Rudas László: Materialista világnézet; Szabó Pál: Isten malmai. Regény; J. V. Sztálin: A leninizmus kérdései.)
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1969.06.??
június eleje Magyar és szovjet csapatok kijelölt törzseinek és alakulatainak hadgyakorlata Magyarországon.
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1979.06.01
V Los Angeles zomrel Ján Kadár (‘1.4. 1918, Budapešť), filmový režisér, spolupracovník Elmara Klosa a jediný slovenský režisér, ktorý sa stal spoludržiteľom Oskara za film Obchod na korze (1965). Roku 1968 emigroval do USA.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1979.06.01
június 1. Robbanás az Észak-magyarországi Vegyiművekben (13 halott).
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1979.06.01
június 1-8. Az 50. ünnepi könyvhét. Megjelenik 105 könyv, közöttük: Benda Kálmán-Fügedi Erik: A magyar korona regénye; Cseres Tibor: Parázna szobrok; Dobos László: Hólepedő; Dobozy Imre: Hatalom nélkül; Esterházy Péter: Termelésiregény (kisregény); Galsay Pongrácz: An-tan-té-nusz; Gyurkó László: Faustus doktor boldogságos pokoljárása; Hajnóczy Péter: A halál kilovagolt Perzsiából; Kányádi Sándor: Fekete-piros versek; László Gyula: Emlékezzünk régiekről; Szepsi Csombor Márton: Europica varietas; Vámos Miklós: Én és én; Zsolt Róbert: Labdarúgók, sportolók.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1989.06.??
Dokumentum: A Magyar P.E.N. Club Pozsony Alapszabálya. Készült 1989 júniusában.
A rendszerváltás évei dokumentumokban No. 19
1989.06.01
Únió: Popély Gyula: Az elsö csehszlovák népszámlálás (1921 február)
unio_19890601.pdf
1989.06.01
június 1. Megszűnik a szocialista munkaverseny.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1989.06.01
- A 70 éven felüliek ingyen utazhatnak ettől a naptól a vasúton és a helyközi buszjáratokon is.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
2009.06.01
Irodalmi Szemle: Popély Gyula: Ez volt a Sarló
IrodalmiSzemle_20090601.pdf, IrodalmiSzemle_20090701.pdf