2019.11.17
1659.11.17
november 17. A szilisztriai pasa szétveri Mihnea moldvai vajda magyar csapatokkal is megerősített seregét.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1859.11.17
Ф. Энгельс — К. Марксу. В Лондон. Манчестер, 17 ноября 1859 г.— 29,409—411.
Engels to Marx. 17 November
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд.2. (1962) Том 29, 409—411. Dok. 1064] Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1983 Vol. 40, 530 Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1983 Vol. 40, 530.
1859.11.17
К. Маркс — Ф. Энгельсу. В Манчестер. [Лондон, 17 ноября 1859 г.]. —29,409.
Marx to Engels. 17 November
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд.2. (1962) Том 29, 409. Dok. 1063] Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1983 Vol. 40, 529 Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1983 Vol. 40, 529.
1869.11.17
Ф. Энгельс — К. Марксу. В Лондон. Манчестер, 17 ноября 1869 г. — 32,313—315.
Engels to Marx. 17 November
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд.2. (1964) Том 32, 313—315. Dok. 2112] Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1988 Vol. 43, 372. [http:/ Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1988 Vol. 43, 372. Dok. 2112
1889.11.17
november 17. Megkezdi működését a budapesti zsidókórház.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1909.11.17
List 304. S. H. Vajanský Jozefovi Škultétymu
Korešpondencia Svetozára Hurbana Vajanského II., ed. P. Petrus, Vyd. SAV Brat. 1972 List 304
1909.11.17
List 305. S. H. Vajanský Platonovi Andrejevičovi Kulakovskému
Korešpondencia Svetozára Hurbana Vajanského II., ed. P. Petrus, Vyd. SAV Brat. 1972 List 305
1919.11.17
Красная Армия выбивает деникинские войска из Курска.
1919.11.17
Взятие Курска советскими войсками
Л. Троцкий. Советская Республика и капиталистический мир. Часть II. Гражданская война. Москва-Ленинград, 1926
1919.11.17
november 17. Közzéteszik az 5985/1919. számú kormányrendeletet a nemzetgyűlési, törvényhatósági és községi választójogról. (Kimondja az általános, egyenlő és titkos választójogot; nemzetgyűlési választójogot biztosit minden magyar állampolgárnak, aki 24. évét betöltötte, legalább hat év óta magyar állampolgár, legalább fél éve ugyanabban a községben lakik vagy ott lakása van; nőknél azzal a megszorítással, hogy bármely hazai élő nyelven tud írni és olvasni.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1919.11.17
Ноябрь, 17. Ленин председательствует на заседании Совета Обороны. На заседании обсуждаются вопрос о расследовании по делу саботажа в снабжении Москвотопа рельсами, проект постановления о призыве на действительную воен- ную службу зубных врачей, доклад ВСНХ и Наркомпрода о результатах работ по пересмотру нарядов на военное имущество, доклад Главлескома о заготовках, доклад Главтопа о погрузках топлива и др.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1929.11.17
Masarykův mluvící film
Masaryk T.G., Cesta demokracie 4, 1997, s. 71 Dok. 32
1939.11.17
Троцкий Л.Д.: Письмо в редакцию New York Times (Искажения и ошибки в газете)
Doc. 1166
1939.11.17
Троцкий Л.Д.: Письмо Ч. Маламуту (О статье «Сверх-Борджиа»)
Doc. 1167
1939.11.17
Československý národný výbor vo Francúzsku vydal mobilizačný rozkaz.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1939.11.17
Приказ № 0390 И.И. Масленникова о введении в действие «Временной инструкции о войсковой охране лагерей военнопленных частями конвойных войск НКВД СССР»
Фонд А. Н. Яковлева, Репрессии в СССР Документ №436
1969.11.17
V Smoleniciach sa dňa 17. a 18. novembra 1969 uskutočnila konferen­cia Ústavu svetovej literatúry a jazykov SAV o slovensko-maďarských literárnych vzťahoch
Zborník z konferencie Tradície a literárne vzťahy (Bratislava 1972)
1979.11.17
november 17-24. A Magyar Szocialista Munkáspárt küldöttsége részt vesz, a Román Kommunista Párt XII. kongresszusán. (Vezeti Apró Antal, az Országgyűlés elnöke.)
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1989.11.17
A nemzetközi diáknap alkalmából hivatalosan engedélyezett prágai diáktüntetés a kommunista rendszer elleni, politikai reformokat követelő megmozdulássá alakul át. A tüntetőkkel szembeni brutális rendőri fellépés országos méretű tiltakozási hullámot vált ki.
Popély Árpád, Simon Attila, A rendszerváltás éveinek kronológiája
1989.11.17
A Rákóczi Szövetség a Prágai Sörlovagrenddel közösen nagysikerű emlékestet rendezett Szalatnai Rezső tiszteletére. Az emlékest műsorát "Két hazában egy igazsággal" címmel Ébert Tibor szerkesztette, Szalatnai Judit, Kun Ferencz és Selmeczi Elek közreműködésével. Az estről beszámolt a Magyar Nemzet és Magyar Rádió is.
1989.11.17
17. novembra sa začala tzv. nežná revolúcia, ktorá znamenala pád komunistického režimu v Československej socialistickej republike.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
1989.11.17
Mestská vysokoškolská rada Socialistického zväzu mládeže v Prahe usporiadala pietne zhromaždenie študentov na počesť pamiatky Jana Opletala. Následný sprievod asi 15 000 mladých ľudí, ku ktorým sa postupne pridávali ďalší občania, zastavil policajný kordón. Väčšina účastníkov sa rozpŕchla, časti obkľúčených demonštrantov polícia umožnila odísť a zvyšných brutálne zbila. Lekársky zdokumentovaných bolo 568 zranených osôb. Niekoľkí zo študentov požiadali o podporu pražských divadelníkov.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
2019.11.18
0829.11.18
november 18. Régió Pannónia területének egyházi és közigazgatási rendezése: a Rába— Rábca vonaláig terjedő Pannónia superior (a megnövelt területű korábbi Avaria tartomány) a passaui püspök, az attól délkeletre eső vidék Pannónia inferior néven a salzburgi érsek fennhatósága alá kerül,
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1839.11.18
Ľudovít Štúr Jaroslavovi Pospišilovi. 18. 11. 1839
Listy Ľudovíta Štúra I. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1954, s. 163 Dok. 64
1849.11.18
Császári nyílt parancs létrehozza a Szerb Vajdaságot és Temesi Bánságot.
1849.11.18
november 18. Császári nyílt parancs. (Bács, Torontál, Temes, Krassó megyéből, Szerém megye rumai és illoki járásából ideiglenes jelleggel létrehozza a Szerb Vajdaságot és Temesi Bánságot.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1859.11.18
V Prahe vyšiel prvý zväzok Riegrovho slovníka náučného. Na príprave tohto mnohozväzkového českého encyklopedického diela sa podieľali viacerí príslušníci slovenskej inteligencie. Najproduktívnejším slovenským autorom bol profesor cirkevných dejín v bohosloveckom seminári v Banskej Bystrici Michal Chrástek, ktorý spracoval až 291 slovacikálnych hesiel. 1861
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1859.11.18
V almanachu Lipa, ktorý v Budíne vydal Jozef Karol Viktorin, uverejnil Ján Kalinčiak svoju najznámejšiu prózu Reštavrácia, ktorá je satirou na uhorské zemianstvo. Dielo sa v 20. storočí ocitlo aj na striebornom plátne v podobe filmu Zemianska česť. 2. Slovensko v porevolučnom období (1850 - 1866)
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1859.11.18
Do prevádzky uviedli tretiu parnú železnicu na území dnešného Slovenska, v úseku z Košíc do Čane, ktorá ďalej smerovala do Miškovca (Miskolc, Maďarsko).
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1859.11.18
Statkárske kruhy založili Hospodársky spolok Abovskej a Turnianskej župy. Jeho cieľom bolo napomáhať rozvoj poľnohospodárskej výroby v tomto regióne. Podobné hospodárske spolky vznikali aj v iných župách. Jeseň. Politický odmäk v Uhorsku, spôsobený pádom neoabsolutizmu a odvolaním ministra vnútra Alexandra Bacha, vyplavil v maďarských opozičných kruhoch nenávisť voči utláčateľskému Rakúsku, ktorá sa často prejavovala útokmi na bachovských úradníkov, vytĺkaním okien, škandalizovaním v tlači, ale aj organizovanejšími prejavmi odporu. K politicky a národne motivovaným demonštráciám sa na mnohých miestach krajiny pridružili aj sociálne nepokoje. 1860. V časopise Sokol uverejnil Ján Palárik teoretickú stať Dôležitosť dramatickej literatúry.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1869.11.18
К. Маркс — Ф. Энгельсу. В Манчестер. [Лондон], 18 ноября 1869 г.— 32,315—317.
Marx to Engels. 18 November
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд.2. (1964) Том 32, 315—317. Dok. 2113] Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1988 Vol. 43, 375. [http:/ Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1988 Vol. 43, 375. Dok. 2113
1889.11.18
Hviezdoslav Vajanskému
Korešpondencia P. O. Hviezdoslava s Vajanským a Škultétym, ed. S. Šmatlák, Vyd. SAV Brat. 1962 List 45
1889.11.18
Энгельс — Полю Лафаргу в Ле-Перрё. Лондон,18 ноября 1889 г. — 37, 260—261.
Engels to Paul Lafargue. 18 November
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд.2. (1965) Том 37, 260—261. Dok. 3811] Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 2001 Vol. 48, 410 Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 2001 Vol. 48, 410.
1899.11.18
Hilsneriáda: Pověra rituální vraždy ve světle polenského procesu, článek T.G. Masaryka v týdeníku Die Zeit 18. 11. 1899
1899.11.18
Škultéty Hviezdoslavovi
Korešpondencia P. O. Hviezdoslava s Vajanským a Škultétym, ed. S. Šmatlák, Vyd. SAV Brat. 1962 List 124
1919.11.18
Ноябрь, 18. Ленин председательствует на заседании Совнаркома; пишет проект постановления о заготовке картофеля. На заседании обсуждаются также вопросы об организации специального товарного фонда для товарообмена на лен, о мерах по улучшению работы транспорта, о критическом положении типографского производства и др.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1919.11.18
Ноябрь, 18. Ленин выступает с речью на I Всероссийском совещании по партийной работе в деревне; после речи он фотографируется с участниками совещания и беседует с ними.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1929.11.18
Kunfi Zsigmond öngyilkossága.
1929.11.18
november 18. Megalakul Prágában a Cseh Társaság. (Célja: a kisebbségi kérdés tudományos tanulmányozása; elnöke: Kamil Krofta.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1989.11.18
Vágsellyén 1989. November 18-án megrendezett Csehszlovákiai magyar értelmiségi lét c. tanácskozás meghívója. A mintegy 80 értelmiségi eszmét cserélt az aktuális társadalmi kérdésekről, ezen a fórumon lett első ízben rehabilitálva Esterházy János. A fórum szervezője Tóth Lajos az ötvenedik születésnapjának megünneplését használta ki a tanácskozás megrendezésére. Az éjszakai órákban Tóth Károly, a tanácskozás egyik előadója lakásán alakult meg a Független Magyar Kezdeményezés illegális politikai mozgalomként. Még 18-án éjszaka kibocsájtja első dokumentumát, A. Nagy László és Tóth Károly szóvivők által aláírt nyilatkozatot, amelyben tiltakozik a november 17-i prágai vérengzés ellen.
Meghívó, Popély Árpád, Simon Attila, A rendszerváltás éveinek kronológiája] 18-i nyilatkozatot In: Szabad Kapacitás, 1989/1
1989.11.18
Študenti pražských vysokých škôl, herci a ďalší členovia kultúrnej obce sa zhodli na týždennom protestnom štrajku a navrhli, aby sa v pondelok 27. novembra uskutočnil dvojhodinový generálny štrajk. Divadlá mali byť otvorené na verejné diskusie. Od 20. novembra sa k štrajku postupne pridala väčšina vysokých škôl a divadiel v celej republike.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1989.11.18
Rádio Slobodná Európa oznámilo, že na demonštrácii bol smrteľne zranený študent Martin Šmíd. Neskôr sa ukázalo, že šlo o dezinformáciu, spôsobenú provokáciou Štátnej bezpečnosti.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1989.11.18
Svoje programové vyhlásenie vydala Maďarská nezávislá iniciatíva, predchodkyňa Maďarskej občianskej strany. Jej prvým predsedom bol Károly Tóth.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1989.11.18
november 18-19. A Magyarországi Zöld Párt alakuló ülése.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1989.11.18
- A Szabadság Párt kongresszusa Budapesten (elnök: Hóka Ernő).
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1999.11.18
Predstavenstvo ELSVIT, a.s. Nové Zámky zvolalo mimoriadne Valné zhromaždenie ELSVIT-u, a.s. Nové Zámky na 18. novembra 1999 o 13.00 h.
Pozvánka
1999.11.18
Új Szó: Az MKP közgyűlése Komáromban
Új Szó, 1999. november 18.
1999.11.18
Magyar Fórum: Popély Gyula: Megtartotta második közgyülését a Magyar Koalíció Pártja
maforum_19991118.jpg
2019.11.19
1189.11.19
november 19. A magyar keresztesek többsége Adrianopolisz vidékéről visszafordul, mert III. Béla hazarendelte őket. Intézkedésének valószínű oka veje, II. (Angelosz) Izsák bizánci és I. (Barbarossa) Frigyes német-római császár konfliktusa.
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1459.11.19
— Kőfaragók túró (könnyű) ekét ábrázolnak a derzsi (Udvarhelyszék) templomban.
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1459.11.19
— A Lőcsén tartott szepesi zsinat megtiltja a papoknak, hogy a mimusoknak, histrióknak. síposoknak és lantosoknak alamizsnát adjanak.
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1459.11.19
— A törökök elfoglalják Moreát. a peloponnészoszi görög fejedelemséget.
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1459.11.19
november 19. után Rozgonyi János erdélyi vajda megválik tisztségétől,
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1859.11.19
К. Маркс — Ф. Энгельсу. В Манчестер. Лондон, 19 ноября 1859 г. — 29,411—416.
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд.2. (1962) Том 29, 411—416. Dok. 1065
1869.11.19
Ф. Энгельс — К. Марксу. В Лондон. Манчестер, 19 ноября 1869 г. — 32,317—323.
Engels to Marx. 19 November
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд.2. (1964) Том 32, 317—323. Dok. 2114] Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1988 Vol. 43, 377. [http:/ Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1988 Vol. 43, 377. Dok. 2114
1919.11.19
Londýn, 1919, 19. novembra. Obežník J. F. Greena, predsedu Anglo-čcského podporného fondu (Anglo-Czcch Reliéf Fund), v ktorom oznamuje likvidáciu fondu a odovzdanie zvyšku finančných prostriedkov lady Muriel Pagetovej, ktorá bude pokračovať v záchrannej humanitnej činnosti na severnom Slovensku a Podkarpatskej Rusi
R.W.Seton-Watson, Documents/Dokumenty 1906-1951. Ústav T.G.Masaryka - Matica slovenská, 1995
1919.11.19
The Serbian Societv — glavnim britanskim listovima Str. 57 Mole urednika da uvrsti u časopis kartu koja pokazuje »Wilsonovu liniju« i liniju koju predlažu Talijani za razgraničenje na Jadranu. Šalju i tekst zaključaka što ih je prihvatio upravni odbor Društva o jadranskom pitanju.
R.W. Seton-Watson i Jugoslaveni : korespondencija 1906-1941, Zagreb-London 1976, II. Doc.No. 52
1919.11.19
R. W. Seton-Watson — Jovanu M. Jovanoviću Protestira protiv pokušaja da srpski Crveni križ bude jedina dobro­tvorna organizacija koja za Srbiju djeluje u V. Britaniji.
R.W. Seton-Watson i Jugoslaveni : korespondencija 1906-1941, Zagreb-London 1976, II. Doc.No. 51
1919.11.19
Создана Первая Конная армия из двух конных корпусов и одной стрелковой дивизии. Командующим назначен С. М. Буденный, членами Реввоенсовета - К. Е. Ворошилов и Е. А. Щаденко.
1919.11.19
Красная Армия начала Харьковскую операцию, наступательную операцию войск Южного фронта, проведенная против белогвард. войск ген. А. И. Деникина 19 нояб. - 17 дек. 1919 г.
1919.11.19
Соглашение с Латвией, Литвой и Эстонией об обмене военнопленными
Л. Троцкий. Советская Республика и капиталистический мир. Часть II. Гражданская война. Москва-Ленинград, 1926
1919.11.19
Odpověď slovenským županům a poslancům na pozdrav ze sjezdu
Masaryk T.G., Cesta demokracie 1, 1933, s. 216 Dok. 142
1919.11.19
Odpověď Vysoké škole zemědělské v Brně na pozdrav při zahájení přednášek
Masaryk T.G., Cesta demokracie 1, 1933, s. 217 Dok. 143
1919.11.19
V Prahe sa zišiel prvý celoštátny kongres agrárnických spolkov Domovín. Zúčastnila sa ho aj 5-členná delegácia zo Slovenska.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1919.11.19
Ноябрь, 19. Ленин принимает члена Китайской социалистической рабочей партии и председателя Центрального исполнительного комитета Союза китайских рабочих в России Лю Цзэ-жуна (Лау Сиу-джау), беседует с ним о китайской революции, о работе Союза.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1929.11.19
Из речи Генерального секретаря ЦК ВКП(б) И.В. Сталина на Ноябрьском (1928) объединенном пленуме ЦК и ЦКК ВКП(б) «Об индустриализации страны и о правом уклоне в ВКП(б)»
Фонд А. Н. Яковлева, Индустриализация в СССР Документ №5
1939.11.19
Сводка УПВ НКВД СССР о военнопленных, поступивших, отправленных в Западную Белоруссию, Западную Украину и Германию и оставшихся в лагерях НКВД СССР
Фонд А. Н. Яковлева, Репрессии в СССР Документ №437
1939.11.19
Докладная записка заместителя начальника 1-го отдела УПВ НКВД СССР Н.И. Романова и Г.И. Антонова П.К. Сопруненко и С.В. Нехорошеву о результатах проверки Козельского лагеря и помощи, оказанной руководству лагеря
Фонд А. Н. Яковлева, Репрессии в СССР Документ №438
1989.11.19
Cseh ellenzékiek megalakítják Prágában a rendszerellenes megmozdulásokat irányító Polgári Fórumot (PF). Az FMK támogatásáról biztosítja a PF célkitűzéseit. A PF „testvérszervezeteként” megalakul Pozsonyban a Nyilvánosság az Erőszak Ellen (VPN) polgári kezdeményezés.
Popély Árpád, Simon Attila, A rendszerváltás éveinek kronológiája nov. 20-i nyilatkozat In: Szabad Kapacitás 1989/1 és Informacny servís č1., Prága 1989. nov. 20.
1989.11.19
V pražskom Činohernom klube sa konštituovalo Občianske fórum.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1989.11.19
19. - 21. november. Na pôde Umeleckej besedy a Malej scény v Bratislave vzniklo hnutie, ktoré bolo 20. novembra pomenované Verejnosť proti násiliu (VPN). Prvá rezolúcia z 19. novembra požadovala „očistu verejného života od stalinských živlov a ich metód“.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1989.11.19
november 19. Németh Miklós miniszterelnök a Német Szövetségi Köztársaságban tárgyal.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
2009.11.19
Prvým predsedom Európskej rady (tzv. európskym prezidentom) bol na mimoriadnom samite Európskej únie v Bruseli zvolený belgický premiér Herman van Rompuy. Koordináciou zahraničných záležitostí Európskej únie bola poverená Britka Catherine Ashtonová.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
2019.11.20
1599.11.20
november 20. Erdélyi országgyűlés Gyulafehérváron. (Hódol Mihály vajda előtt, akit fejedelemnek címez; visszaadja a közszékelyek régi szabadságát.)
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1849.11.20
Rozpustenie slovenských dobrovoľníkov v Bratislave. Vláda pri menovaní vládnych komisárov pre územie Slovenska obišla vodcov povstania Štúra i Hurbana
1849.11.20
Cisársky výnos položil základy všeobecnej daňovej povinnosti. V nasledujúcich dvoch rokoch sa v Uhorsku uplatnili niektoré prvky rakúskeho daňového systému. Značný odpor verejnosti vyvolávalo najmä vyberanie pozemkovej dane.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1889.11.20
Энгельс — Жюлю Геду в Париж. Лондон, 20 ноября 1889 г. — 37, 261—265.
Engels to Jules Guesde 20 November
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд.2. (1965) Том 37, 261—265. Dok. 3812] Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 2001 Vol. 48, 411. [http:/ Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 2001 Vol. 48, 411. Dok. 3812
1899.11.20
Hviezdoslav Škultétymu
Korešpondencia P. O. Hviezdoslava s Vajanským a Škultétym, ed. S. Šmatlák, Vyd. SAV Brat. 1962 List 125
1919.11.20
Выход группы "Народ" из партии эсеров и образование "Меньшинства партии эсеров"
Л. Троцкий. Советская Республика и капиталистический мир. Часть II. Гражданская война. Москва-Ленинград, 1926
1919.11.20
november 20. Héjjas Iván és különítménye a kecskeméti fogházból elrabolja és meggyilkolja a Tanácsköztársaság helyi vezetőit.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1919.11.20
Ноябрь, 20. Ленин председательствует на заседании Совета Обороны, на котором обсуждаются вопросы о трудовой повинности по борьбе со снежными заносами, о снабжении топливом телеграфно-телефонных учреждений, об экстренных мерах по увеличению количества вагонов для перевозки дров, об упадке работоспособности Рязано-Уральской ж. д., проект постановления о создании объединенного органа, ведающего постройкой узкоколейных лесовозных железных дорог по всей Республике и др.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1929.11.20
november 20. Az ország munkássága (a Magyarországi Szociáldemokrata Párt kezdeményezésére) 3 perces munkaszünettel emlékezik a november 18-án Bécsben öngyilkosságot elkövetett Kunfi Zsigmondra.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1939.11.20
Распоряжение по прямому проводу П.К. Сопруненко А.Г. Бережкову об оставлении в Старобельском лагере военнопленных хорунжих и подхорунжих — жителей Западной Украины и Западной Белоруссии
Фонд А. Н. Яковлева, Репрессии в СССР Документ №439
1949.11.20
november 20. Első megnyitásának századik évfordulóján ismét átadják a forgalomnak az újjáépített budapesti Lánchidat.
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1959.11.20
Zástupcovia siedmich európskych krajín - Dánska, Nórska, Portugalska, Rakúska, Švajčiarska, Švédska a Veľkej Británie - podpísali v Štokholme zmluvu o vytvorení Európskeho združenia voľného obchodu, ktoré sa stalo hospodárskym konkurentom EHS (Európske hospodárske spoločenstvo), vytvoreného v roku 1957.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1959.11.20
november 20. Az Egyesült Nemzetek Szervezetének közgyűlése egyhangú határozatban kimondja, hogy az általános és teljes leszerelést a világpolitika legfontosabb kérdésének tekinti.
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1959.11.20
— A Magyar Szocialista Munkáspárt központi bizottsága határozatban mondja ki a Magyar Dolgozók Pártja egyes volt tagjainak a pártba való visszavételét.
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1969.11.20
Ústredná kontrolná a revízna komisia Komunistickej strany Slovenska sa rozhodla, že zavedie stranícke vyšetrovanie popredných slovenských intelektuálov, vedcov, umelcov, novinárov, pracovníkov aparátu strany, jej členov a stúpencov reformného komunizmu.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1979.11.20
november 20-22. Lázár György miniszterelnök Franciaországba látogat.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1979.11.20
- Felavatják Kábán a Hajdúsági Cukorgyárat.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1979.11.20
Logistics and organization of the all-union Peace conference
О проведении Всесоюзной конференции сторонников мира. Пост. С-та ЦК
[https://bukovsky-archives.net/pdfs/peace/ct185-79.pdf Dokument No. 0818]
1989.11.20
Dokumentum: Nyilvánosság az erőszak ellen, Nyilatkozat
A rendszerváltás évei dokumentumokban No. 35
1989.11.20
A Pozsonyban nov. 19-én este megalakult a Nyilvánosság az Erőszak Ellen (VPN) elnevezésű állampolgári mozgalomhoz az FMK nyilatkozatban csatlakozik. Az FMK alapítói közül néhányan már ekkor aláírják a VPN-hez való csatlakozást
Szabad Kapacitás 1989/1.
1989.11.20
Prága lakossága tüntetésen tiltakozik a november 17-i diákfelvonulással szembeni rendőri erőszak ellen, s politikai reformokat, többek között szabad választások kiírását követeli. Ezzel párhuzamosan diákmegmozdulások kezdődnek az ország több nagyvárosában. A szövetségi, a cseh és a szlovák kormány közös nyilatkozatban ítéli el a november 17-i és az azt követő megmozdulásokat.
Popély Árpád, Simon Attila, A rendszerváltás éveinek kronológiája
1989.11.20
Federálna aj republikové vlády vydali spoločné stanovisko, v ktorom schválili policajný zásah a vyzvali študentov a umelcov k obnove poriadku a nástupu do práce.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1989.11.20
Na bratislavských vysokých školách sa konali študentské zhromaždenia. V Umeleckej besede v Bratislave sa zástupcovia kultúrnej a vedeckej verejnosti rozhodli utvoriť občiansku iniciatívu Verejnosť proti násiliu. Študentské diskusie a demonštrácie sa konali aj na Hviezdoslavovom námestí.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1989.11.20
november 20. A kormány a rádiót és a televíziót felügyelő bizottságot hoz létre. (Erélyes tiltakozás ellene.)
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
2009.11.20
Három embert állítottak elő a BRFK munkatársai egy csepeli szórakozóhelyen, ahol a betiltott Magyar Gárda tartott tagtoborzó gyűlést,
Tüntetések könyve. Negyedszázad 56 tüntetése Magyarországon (1988-2013), szerk. Katona András, Antológia Kiadó Lakitelek 2014
2019.11.21
1489.11.21
november 21. Német Birodalmi küldöttség indul Magyarországra, hogy III. Frigyes nevében folytassa a tárgyalásokat. (A magyar király 3 millió aranyforintot kér Alsó-Ausztriáért, amelynek átadására azonban csak halála után kerülne sor.) A küldöttség az 1487. évi fegyverszünetet 1490. április 23-ig meghosszabbítja.
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1619.11.21
— Homonnai Drugeth György lengyel támogatással, mintegy 8 ezer emberrel, a Duklai-hágón betör FelsőMagyarországra.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1619.11.21
november 21. Elkészül a Bethlen által katonai célból építtetett pozsonyi Dunahíd.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1849.11.21
Buda és Pest közt átadják a forgalomnak a Lánchidat.
1849.11.21
V Bratislave na dnešnom Námestí slobody slávnostne rozpustili Slovenský dobrovoľnícky zbor.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1849.11.21
november 21. Haynau táborszernagy elrendeli a szlovák légió feloszlatását.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1849.11.21
— Buda és Pest közt átadják a forgalomnak a Lánchidat.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1859.11.21
november 21. Nemzeti tüntetés Pesten Kisfaludy Károly sírjánál.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1879.11.21
List budapeštianskeho slovenského advokáta dr. Jozefa Strakoviča Fr. L. Riegrovi o možnosti vydávať v Budapešti nemecký, príp. maďarský časopis propagujúci česko-slovenskú spoluprácu
Dokumenty k sl. nár. hnutiu v r.1848 -1914 II. 1867-1884 Ed. Frant. Bokes, Vyd. SAV Brat. 1965 [278]
1909.11.21
november 21. Szentgálon (Veszprém vm.) Nagyatádi Szabó István vezetésével megalakul a 48-as és Függetlenségi Országos Gazdapárt. (Programjának lényege: általános titkos választójog, a kisbirtokosok érdekvédelme szervezés és progresszív adózás bevezetésével, Magyarország teljes állami és gazdasági függetlensége.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1919.11.21
Božo Banac - R. W. Seton-Watsonu Zahvaljuje na pismu od 17. XI i pomoći koju je pružio; javlja da je Konferencija riješila pitanje trgovačkog brodovlja; dostavlja informa­ciju o jadranskom pitanju.
R.W. Seton-Watson i Jugoslaveni : korespondencija 1906-1941, Zagreb-London 1976, II. Doc.No. 53
1919.11.21
Основание КИМ
Л. Троцкий. Советская Республика и капиталистический мир. Часть II. Гражданская война. Москва-Ленинград, 1926
1919.11.21
Ноябрь, 21. Ленин пишет записку А. С. Енукидзе с просьбой доставить некоторое добавочное продовольствие для лиц, приехавших из-за границы помогать Советской республике. Ленин председательствует на заседании Совнаркома. На заседании обсуждаются проект декрета об упрощении гражданского аппарата Советской власти, проект постановления об использовании лесных специалистов, проект положения о создании Верховной коллегии, ведающей постройкой узкоколейных и ширококолейных лесовозных железных дорог по всей Республике, и др. Ленин проводит предварительное совещание членов ЦК РКП(б) с группой делегатов, приехавших на II Всероссийский съезд коммунистических организаций народов Востока; во время совещания пишет заметки. Ленин участвует в заседании Политбюро ЦК РКП(б), на котором обсуждаются и принимаются написанные им тезисы о Советской власти на Украине.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1919.11.21
Письмо В.И. Ленина
Фонд А. Н. Яковлева, Лубянка Документ №216
1939.11.21
Spolok evanjelických kňazov a. v. predložil prezidentovi republiky Jozefovi Tisoví, snemu a vláde Pamätný spis, v ktorom zaujali negatívne stanovisko k nariadeniu o Hlinkovej garde a Hlinkovej mládeži.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1939.11.21
Докладная записка инспектора учетного отдела УПВ НКВД СССР А.И. Макарова И.Б. Маклярскому о ходе работы по учету военнопленных в Осташковском лагере
Фонд А. Н. Яковлева, Репрессии в СССР Документ №440
1959.11.21
november 21. A budapesti Nemzeti Színház bemutatja Arthur Miller Az ügynök halála című darabját. (A főszerepben Timár József.)
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1979.11.21
Soviet Peace Committee: transport for 400 foreign delegates
Вопрос Советского комитета защиты мира. Пост. С-та ЦК Перевозка 400 зарубежных представителей
[https://bukovsky-archives.net/pdfs/peace/ct186-79.pdf Dokument No. 0819]
1989.11.21
Dokument: STANOVISKO maďarského oblastného divadla v Komárne
A rendszerváltás évei dokumentumokban No. 37
1989.11.21
Az FMK bekapcsolódik a VPN Koordinációs Bizottságának munkájába. Ez a bizottság mindazon társadalmi és politikai erőkéi egyesíti, amelyek radikális változásokat sürgetnek Szlovákiában. A Koordinációs Bizottság révén az FMK egyik szervezője lesz a pozsonyi tüntetéseknek; két tagja vesz részt rendszeresen a koordinációs bizottságban.
Szabad Kapacitás 2/1989
1989.11.21
Básnik Ľubomír Feldek prečítal na pôde Umeleckej besedy a nasledujúci deň na Námestí SNP v Bratislave Vyhlásenie radových komunistov s výzvou, aby sa strana vzdala svojho protiprávne udržiavaného postavenia „vedúcej sily“.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1989.11.21
Peter Zajac priviezol do Bratislavy prejav Václava Havla, v ktorom označil Verejnosť proti násiliu za rovnocenného partnera Občianskeho fóra a vyslovil sa za prebudovanie štátu na demokratickú federáciu. V tom čase už v mnohých mestách Slovenska (najsilnejšia v Košiciach) existovali iniciatívy, ktoré sa považovali priamo za súčasť Občianskeho fóra.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1989.11.21
Slovenskí študenti vstúpili do okupačného štrajku a vytvorili Koordinačný výbor slovenských vysokých škôl. Jeho predsedom sa stal Anton Popovič, študent Vysokej školy múzických umení.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1989.11.21
Zásah proti demonštrantom v Prahe sa stal predmetom vyšetrovania generálneho prokurátora Českej socialistickej republiky. Generálny tajomník Ústredného výboru Komunistickej strany Československa (ÚV KSČ) Miloš Jakeš v televíznom vystúpení uviedol, že KSČ neustúpi „od socialistickej cesty rozvoja“ a vyzval na obnovenie poriadku a dodržiavanie ústavy.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1989.11.21
Predseda vlády Československej socialistickej republiky Ladislav Adamec sa v Prahe stretol s predstaviteľmi študentských, umeleckých a občianskych kruhov pražskej verejnosti.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1989.11.21
V Bratislave pred Justičným palácom sa zhromaždili občania požadujúci prepustenie stále väzneného Jána Čarnogurského, obvineného v procese proti tzv. bratislavskej päťke.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1989.11.21
21. - 27. november. Vo väčších mestách na území štátu sa denne konali pokojné manifestácie za účasti státisícov ľudí. Prvé zhromaždenie sa konalo na Námestí SNP v Bratislave 20. novembra.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1989.11.21
november 21-24. Országgyűlés. Lemond Maróthy László környezetvédelmi és vízgazdálkodási miniszter, miután az ellenzék megvádolja, hogy nem tesz meg mindent a bős-nagymarosi beruházás leállításáról folyó tárgyalások sikeréért.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
2009.11.21
Tizennégy embert állítottak elő a Horthy Miklós budapesti bevonulásának 90. évfordulójára szervezett vonuláson vasárnap a főváros XI. kerületében.
Tüntetések könyve. Negyedszázad 56 tüntetése Magyarországon (1988-2013), szerk. Katona András, Antológia Kiadó Lakitelek 2014
2019.11.22
1659.11.22
november 22. Szejdi Ahmed budai pasa mintegy 17 ezres hadával Zajkánynál (Hunyad vm.) megveri Rákóczi seregét.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1659.11.22
— Galga tatár kán elűzi Havasalföldről §erban Konstantin vajdát.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1859.11.22
Császári rendelet engedi meg, hogy zsidók keresztény inasokat és cselédeket tartsanak.
Gyurgyák János, A zsidókérdés Magyarországon. Osiris Bp. 2001
1859.11.22
Маркс — Фердинанду Лассалю в Берлин. [Лондон], 22 ноября 1859 г. — 29, 516—518.
Marx to Ferdinand Lassalle. 22 November
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд.2. (1962) Том 29, 516—518. Dok. 1066] Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1983 Vol. 40, 536 Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1983 Vol. 40, 536.
1899.11.22
Hilsneriáda: Der czechische Zola und die Revision des Polnaer Ritual-mord - Prozesses, Heinricha Kannera v Frankfurter Zeitung 22. 11. 1899
1909.11.22
november 22. Budapesten bemutatják Bartók Béla II. szvitjét.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1919.11.22
Сталин И.В., Речь при открытии II Всероссийского съезда коммунистических организаций народов Востока 22 ноября 1919 г.
Сталин И.В. Cочинения, Том 4: 1917 - 1920. Москва, ОГИЗ, 1953 [https://www.marxists.org/russkij/stalin/t4/speech_organizations_east.htm Doc. 224]
1919.11.22
november 22. A Magyarországi Szociáldemokrata Párt választmánya a kormányba lépés mellett foglal állást.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1919.11.22
Ноябрь, 22. Ленин председательствует на заседании Совнаркома, на котором обсуждается проект декрета о заготовке картофеля и другие вопросы.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1919.11.22
Ноябрь, 22. Ленин выступает с докладом на II Всероссийском съезде коммунистических организаций народов Востока.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1939.11.22
Predstavitelia slovenského exilu založili Slovenskú národnú radu (SNR) v Paríži na čele s Milanom Hodžom. SNR odmietala návrat k predmníchovskej republike a nevylučovala ani možnosť udržania slovenskej štátnosti v rámci obnovenej Československej republiky po skončení vojny.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1939.11.22
Vláda Slovenskej republiky zriadila Komitét hospodárskych ministrov na podporu štátnej správy pri riešení hospodárskych problémov. Jeho predsedom sa stal minister hospodárstva Gejza Medrický. Komitét zohral významnú úlohu v rozvoji hospodárstva, ako aj v ochrane ekonomiky pred hospodárskym tlakom nacistického Nemecka.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1939.11.22
Сводка о движении военнопленных рядового, младшего и старшего комсостава по Старобельскому лагерю НКВД по состоянию на 22 ноября 1939 г.
Фонд А. Н. Яковлева, Репрессии в СССР Документ №441
1949.11.22
november 22. Az Egyesült Nemzetek Szervezetének közgyűlése ismét elutasítja Magyarország (továbbá Albánia, Bulgária. Románia és Mongólia) felvételét.
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1949.11.22
— A belügyminisztérium hírül adja, hogy Geiger Imrét, a Standard Villamossági Rt. vezérigazgatóját, Róbert Vogeler amerikai és Edgár Sanders angol állampolgárt letartóztatták. (→ 1950. január 3., 7. és február 21.)
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1989.11.22
Pozsonyban az első engedélyezett tüntetésen az FMK nevében felszólal Grendel Lajos író. Megalakul a VPN Koordinációs Bizottsága, amelynek munkájába az FMK képviseletében bekapcsolódik Szigeti László és Grendel Lajos. Pozsonyi magyar egyetemi és főiskolai hallgatók létrehozzák a Magyar Diákszövetséget (MDSZ), amely támogatásáról biztosítja a sztrájkoló szlovák és cseh diákokat.
Popély Árpád, Simon Attila, A rendszerváltás éveinek kronológiája FMK 4. nyilatkozata - Szabad Kapacitás 1/1989
1989.11.22
november 22-24. Ro Te Vu, a Koreai Köztársaság elnöke Magyarországra látogat.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1999.11.22
Prezident Schuster prijal v Bratislave ministerku zahraničných vecí USA Madeleine Albrightovú, ktorá tlmočila americkú podporu integračným snahám Slovenska.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1999.11.22
Konfederácia odborových zväzov vyhlásila na podporu svojich požiadaviek štrajkovú pohotovosť.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
2019.11.23
1619.11.23
november 23. Rákóczi György a homonnai mezőn (Zemplén vm.) vereséget szenved Homonnaitól.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1729.11.23
V Kremnici zomrel Daniel Warou (*1674, Štokholm, Švédsko), jeden z najvýznamnejších barokových medailérov, hlavný rytec v kremnickej mincovni. Modernizoval techniku výroby mincí, v Kremnici zaviedol skrutkový lis, ktorý sa vtedy používal iba vo Francúzsku a Anglicku. Vytváral väčšinou portrétne medaily pre potreby panovníckeho dvora.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1849.11.23
november 23. A magyar emigránsok a török kormány rendeletére megérkeznek a kisázsiai Sumlába.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1859.11.23
november 23. Az Erdélyi Múzeum Egylet megnyitása Kolozsvárott. A hivatalos ünnepség előestéjén tízezres felvonuló tömeg nemzeti tüntetésére kerül sor.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1859.11.23
Маркс — Фердинанду Фрейлиграту в Лондоне. [Лондон], 23 ноября 1859 г. — 29, 518—520.
Marx to Ferdinand Freiligrath. 23 November
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд.2. (1962) Том 29, 518—520. Dok. 1067] Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1983 Vol. 40, 539 Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1983 Vol. 40, 539.
1919.11.23
Pozsony, 1919. november 23. A Népakarat c. hetilap tudósítása Szlovenszkó magyar nyelvű papjainak november 19-én megtartott gyűléséről, amelyen a nagyszombati érseki helynökhöz címzett memorandumot fogadtak el, kifejtve azt, hogy el vannak szakítva főpásztoruktól, az esztergomi érsektől és január óta nem kapják meg járandóságaikat. Tiltakoznak az egyház autonóm jogaiba és az iskolai vallásoktatásba történő beavatkozás, valamint az egyházi vagyon elkobzása ellen
Angyal Béla, Dokumentumok az Országos Keresztényszocialista Párt történetéhez 1919-1936, Lilium Aurum 2004 doc_09
1919.11.23
Раскрытие белогвардейского заговора в Петрограде (Люндквист, Быков и другие)
Л. Троцкий. Советская Республика и капиталистический мир. Часть II. Гражданская война. Москва-Ленинград, 1926
1919.11.23
Приезд тов. Литвинова в Копенгаген для переговоров с английским представителем ОГреди об обмене военнопленными
Л. Троцкий. Советская Республика и капиталистический мир. Часть II. Гражданская война. Москва-Ленинград, 1926
1919.11.23
V Košiciach si maďarské menšinové obyvateľstvo založilo Krajinskú kresťansko-socialistickú stranu (Országos Keresztény Szocialista Párt, KKSS), na čele ktorej stál spočiatku Gyula Wirth, neskôr Jenó Lelley a od roku 1925 Géza Szúlló. Táto strana sa stala najmasovejšou politickou stranou maďarskej menšiny na Slovensku.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1959.11.23
november 23. Az Egyesült Nemzetek Szervezete ügyrendi bizottsága — a magyar küldöttség tiltakozása ellenére — ismét javasolja a közgyűlésnek a ..magyar kérdés” napirendre tűzését. (November 26.: a közgyűlés napirendre tűzi a ..magyar kérdés”-t.)
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1989.11.23
Dokument: Programové vyhlásenie Občianskej iniciatívy Verejnosť proti násiliu a koordinačného vyboru slovenských vysokoškolákov
A rendszerváltás évei dokumentumokban No. 49
1989.11.23
Az FMK támogatásáról biztosítja a diákok és a PF által november 27-re meghirdetett általános sztrájkot, követeli a hitelüket vesztett politikusok és közéleti tisztségviselők távozását hivatalukból, a sajtószabadságot és a cenzúra eltörlését. A Csemadok KB Elnöksége elégedetlenségét fejezi ki „az átalakítás és a nyilvánosság politikájának lassú és következetlen” végrehajtása miatt, s az erőszakot és a szélsőséges megnyilvánulásokat elutasítva az érdemi párbeszéd mellett száll síkra.
Popély Árpád, Simon Attila, A rendszerváltás éveinek kronológiája
1989.11.23
A Magyar Diákszövetség (MDSz) alakuló ülése a pozsonyi József Attila Ifjúsági Klubban (JAIK) az FMK képviselői részvételével.
Szabad Kapacitás 2/1989
1989.11.23
Generálny štáb Československej ľudovej armády dokončil prípravy vojenského zásahu voči opozícii.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1989.11.23
Na podporu požiadaviek Občianskeho fóra na 300-tisícovej demonštrácii v Prahe na Václavskom námestí vystúpil Alexander Dubček.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1989.11.23
Mestský súd v Bratislave oslobodil Jána Čarnogurského spod obvinenia z trestného činu rozvracania republiky. Následne vystúpil na manifestácii na Námestí SNP v Bratislave.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1989.11.23
november 23-24. H. D. Genscher nyugatnémet külügyminiszter Budapesten tárgyal.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1989.11.23
- Bemutatják a Kristály Gyula ózdi nyugdíjas pere című dokumentumfilmet (rendező: Tényi István).
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994