2019.02.21
1859.02.21
К. Маркс — Ф. Энгельсу. В Манчестер. [Лондон, 21 февраля 1859 г.]. — 29,323— 324.
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд.2. (1962) Том 29, 323— 324. Dok. 964
1869.02.21
Ф. Энгельс — К. Марксу. В Лондон. Манчестер, 21 февраля 1869 г. — 32,206— 207.
Engels to Marx. 21 February
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд.2. (1964) Том 32, 206— 207. Dok. 1994] Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1988 Vol. 43, 220 Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1988 Vol. 43, 220.
1889.02.21
február 21. A képviselőház elfogadja a véderőjavaslat módosított szövegű 14. §át.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1889.02.21
Энгельс — Джону Линколну Магону в Лондоне. [Лондон], 21 февраля 1889 г. — 37, 130.
Engels to John Lincoln Mahon. 21 February
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд.2. (1965) Том 37, 130. Dok. 3738] Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 2001 Vol. 48, 271 Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 2001 Vol. 48, 271.
1899.02.21
Hviezdoslav Vajanskému
Korešpondencia P. O. Hviezdoslava s Vajanským a Škultétym, ed. S. Šmatlák, Vyd. SAV Brat. 1962 List 117
1899.02.21
List 129. Ambro Pietor S. H. Vajanskému
Korešpondencia Svetozára Hurbana Vajanského II., ed. P. Petrus, Vyd. SAV Brat. 1972 List 129
1919.02.21
Pozsony, 1919. február 21. Jegyzőkönyvi kivonat Pozsony város kinevezett képviselőtestületének közgyűléséről, amelynek egyedüli programpontja a csehszlovák legionáriusok által 1919. február 12-én a tüntető tömegre leadott sortűz volt
Angyal Béla, Dokumentumok az Országos Keresztényszocialista Párt történetéhez 1919-1936, Lilium Aurum 2004 doc_02
1919.02.21
Rozhovor pro The Chicago Daily News
Masaryk T.G., Cesta demokracie 1, 1933, s. 89 Dok. 42
1919.02.21
február 21. A miniszterelnök Ágoston Péter egyetemi tanárt szolgálattételre, államtitkári ranggal, a belügyminisztériumba rendeli.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1919.02.21
— A rendőrség letartóztatja a Kommunisták Magyarországi Pártja vezetőit. (A hónap végéig 55 vezető kommunistát fognak le. A párt helyiségeit bezárják, a Vörös Újságot betiltják.)— A Magyarországi Szociáldemokrata Párt tüntetéseket és gyűléseket szervez a Kommunisták Magyarországi Pártja ellen.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1919.02.21
Постановление ВЦИК об особых отделах при ВЧК
Фонд А. Н. Яковлева, Лубянка Документ №148
1919.02.21
Приказ ВЧК о заготовке и вывозке дров
Фонд А. Н. Яковлева, Лубянка Документ №149
1929.02.21
Из протокола заседания бюро Адыгейского обкома ВКП(б) о состоянии антирелигиозной работы в Адыгейской автономной области
Фонд А. Н. Яковлева, Документы российских архивов о национально-культурном строительстве на Северном Кавказе в 1920-е гг. Документ №13
1939.02.21
Snem Slovenskej krajiny schválil prvý vládny program, ktorý predniesol predseda vlády Slovenskej krajiny Jozef Tiso. Proklamoval v ňom úlohu budovať „svoj štát, svoj nový štát, svoj slovenský štát“. Podľa programu mal štát slúžiť národu, garantovať súkromné vlastníctvo, spolunažívanie práce a kapitálu, likvidovať straníckosť. „Ak môže byť u nás reč o totalite, tak je to len totalita národa,“ povedal Tiso. 27. február - 2. marec. Ferdinand Ďurčanský a Mikuláš Pružinský mali v Berlíne hospodársko-politické rokovania s Hermanom Gôringom, ktorý podmienil hospodársku podporu Slovenska jeho osamostatnením.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1939.02.21
február 21. A kormányzó főhadsegédi szolgálati állást rendszeresít. (KeresztesFischer Lajos altábornagy kap főhadsegédi kinevezést.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1939.02.21
Спецсообщение Л.П. Берии, А.Я. Вышинского и Н.М. Рычкова И.В. Сталину с приложением приказа о ходе выполнения постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 17 ноября 1938 года "об арестах, прокурорском надзоре и ведении следствия"
Фонд А. Н. Яковлева, Лубянка Документ №1156
1959.02.21
február 21. A budapesti Petőfi Színház bemutatja Ilf és Petrov Tizenkét szék című darabját.
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1989.02.21
február 21-26. Straub F. Brúnó, az Elnöki tanács elnöke Japánba utazik Hirohito császár temetésére. (Meghalt 1989. január 7-én.)
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
2009.02.21
Pri tragickej zrážke vlaku a autobusu na železničnom priecestí v obci Polomka zahynulo 12 ľudí, 19 bolo zranených.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
2009.02.21
Tüntetés az Operabál idején.
Tüntetések könyve. Negyedszázad 56 tüntetése Magyarországon (1988-2013), szerk. Katona András, Antológia Kiadó Lakitelek 2014
2019.02.22
1599.02.22
Kráľ Rudolf I. zvolal do Bratislavy snem (trval do 20. apríla), na ktorom sa osobne zúčastnil. Snem odhlasoval vojenskú daň dva zlaté od každého domu a postaviť sa malo aj 2 000 jazdcov a 2 000 pešiakov.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1859.02.22
Marx to Engels. 22 February
Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1983 Vol. 40, 390.
1859.02.22
К. Маркс — Ф. Энгельсу. В Манчестер. [Лондон], 22 февраля 1859 г. — 29,324.
Marx to Engels. About 22 February
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд.2. (1962) Том 29, 324. Dok. 965] Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1983 Vol. 40, 389. [ Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1983 Vol. 40, 389. Dok. 965
1919.02.22
Rozhovor pro The New York World
Masaryk T.G., Cesta demokracie 1, 1933, s. 91 Dok. 43
1919.02.22
Сталин И.В., Два лагеря
Сталин И.В. Cочинения, Том 4: 1917 - 1920. Москва, ОГИЗ, 1953 [https://www.marxists.org/russkij/stalin/t4/two_camps.htm Doc. 209]
1919.02.22
február 22. A hadügyminiszter (mivel a fegyverszüneti szerződés a sorozást eltiltotta) elrendeli a toborzás útján felállítandó hadsereg megszervezését. (Március végéig a jelentkezők száma 5 ezer fő.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1919.02.22
— A kormány feloszlatja a Magyar Országos Véderő Egyesületet. (MOVE)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1919.02.22
Февраль, 22. Ленин пишет проект резолюции ВЦИК о закрытии меньшевистской газеты "Всегда Вперед".
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1919.02.22
Февраль, 22. Ленин председательствует на заседании Совнаркома, на котором обсуждаются доклад о состоянии производства мыла, проект положения о Комитете посевной площади, проект декрета об амнистии к годовщине Красной Армии некоторых категорий осужденных красноармейцев и другие вопросы.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1919.02.22
Ответ на запрос ЦК РКП(б) по поводу ходатайства высших церковных органов разрешить поездку в Константинополь
Фонд А. Н. Яковлева, Лубянка Документ №150
1929.02.22
Сталин И.В., Телеграмма в Проскуров красноармейцам, начсоставу и политсоставу Первого червоно-казачьего полка
Сталин И.В. Cочинения, Том 11: 1928 – март 1929. Москва, ОГИЗ, 1953 [https://www.marxists.org/russkij/stalin/t11/t11_36.htm Doc. 409]
1939.02.22
A kormányzó párt nevét Magyar Elet Pártra változtatja. A párt első elnöke báró Vay László.
Gyurgyák János, A zsidókérdés Magyarországon. Osiris Bp. 2001
1939.02.22
1939, február 22. Bratislava. - Obežník prezídia krajinského úradu podriadeným orgánom o prípravách ilegálnej KSČ na Slovensku zvolať okresné konferencie strany k prerokovaniu otázky spoločného frontu a jednotného postupu rozpustených politických strán a k vydávaniu spoločnej ilegálnej tlače
Dokumenty k dejinám kom. strany na Slovensku (1938-1944), Ed. Júlia Chreňová. Ústav marxizmu-leninizmu ÚV KSS, Brat. 1988
1939.02.22
február 22. A Nemzeti Egység Pártja értekezlete. (Kimondja, hogy a Magyar Élet Mozgalom politikai céljait az újjászervezendő kormánypárt veszi át, amely ennek kifejezéséül fölveszi a Magyar Élet Pártja nevet; elnöke: Vay László br.; a Magyar Élet Mozgalom ezentúl csupán társadalmi mozgalom; feladata, hogy szorgalmazza a társadalomnak a hivatásrendiség szellemében való szervezését.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1959.02.22
február 22. A kolozsvári magyar Bolyai Egyetemet egyesítik a román Babe$ Egyetemmel, Babe$—Bolyai Egyetem néven.
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1989.02.22
február 22. A kormány visszavon tervezett áremeléseket.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
2009.02.22
Több százan demonstráltak a fővárosi Gödör Klubban a cigányellenes megnyilvánulások ellen.
Tüntetések könyve. Negyedszázad 56 tüntetése Magyarországon (1988-2013), szerk. Katona András, Antológia Kiadó Lakitelek 2014
2019.02.23
1839.02.23
A Királyi Tábla 3 évi fogságra ítéli Kossuth Lajost, amelyet a Hétszemélyes Tábla 4 évre emel.
1839.02.23
február 23. A Királyi Tábla háromévi fogságra ítéli Kossuth Lajost. (Március 2.: a Hétszemélyes Tábla négyévi fogságra súlyosbítja az ítéletet.)
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1859.02.23
Маркс — Фердинанду Лассалю в Берлин. Лондон, 23 февраля 1859 г. — 29, 474.
Marx to Ferdinand Lassalle. 23 February
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд.2. (1962) Том 29, 474. Dok. 967] Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1983 Vol. 40, 391. [ Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1983 Vol. 40, 391. Dok. 967
1859.02.23
Маркс — Францу Дункеру в Берлин. Лондон,23 февраля 1859 г. — 39, 418.
Marx to Franz Duncker. 23 February
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд.2. (1966) Том 39, 418. Dok. 968] Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1983 Vol. 40, 390 Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1983 Vol. 40, 390.
1869.02.23
Szakadással végződik az izraelita egyetemes gyűlés.
Gyurgyák János, A zsidókérdés Magyarországon. Osiris Bp. 2001
1889.02.23
Энгельс — Фридриху Адольфу Зорге в Хобокен. Лондон, 23 февраля 1889 г. — 37, 131—132.
Engels to Friedrich Adolph Sorge. 23 February
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд.2. (1965) Том 37, 131—132. Dok. 3739] Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 2001 Vol. 48, 272 Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 2001 Vol. 48, 272.
1909.02.23
Февраль, 10 (23). Ленин в письме А. И. Ульяновой-Елизаровой сообщает о получении 8-го и 9-го листов корректуры, отмечает, что нет пропусков, что корректура этих листов хорошо вычитана; посылает поправки к ним.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1919.02.23
Károlyi Mihály saját birtokán megkezdi a földosztást.
1919.02.23
V Martine sa zišiel zakladajúci zjazd Slovenskej remeselníckej jednoty. Za prvého predsedu si zvolili organizátora spolkového života remeselníkov Gustáva Šimka.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1919.02.23
február 23. Károlyi Mihály gr. saját birtokán, Kápolnán (Heves vm.) ünnepélyesen megkezdi a földosztást. (Február folyamán mintegy 30 nagybirtokon sajátították ki a földet és létesítettek termelőszövetkezetet.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1919.02.23
Февраль, ранее 23. Ленин работает над составлением проекта программы РКП(б): пишет "Черновой набросок проекта программы РКП" (план программы и проект общетеоретической части программы) и проекты пунктов программы в области национальных отношений, религиозной политики и народного просвещения, в области экономической и аграрной; на основе этих материалов пишет "Основные задачи диктатуры пролетариата в России" - проект программы в областях политической, экономической и аграрной.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1919.02.23
Февраль, 23-25. Ленин руководит работой комиссии по выработке проекта программы РКП(б); перерабатывает "Черновой набросок проекта программы" в "Проект программы РКП (большевиков)" (общетеоретическая часть проекта); пишет проект пункта программы в области национальных отношений, затем перерабатывает проект Н. И. Бухарина; перерабатывает свой проект пункта программы о политике по отношению к религии; пишет вводную часть к пункту о программе в военной области; перерабатывает свой проект пунктов программы в области экономической и аграрной.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1919.02.23
Распоряжение Реввоенсовета 9-й армии об откомандировании Ф.К. Миронова в Серпухов
Фонд А. Н. Яковлева, Гражданская война. 1918–1920 гг. Документ №99
1929.02.23
Po volbách před volbami
Masaryk T.G., Cesta demokracie 3, 1994, s. 377 Dok. 153
1929.02.23
V. sjezd udal správný směr. závěrečná řeč na v. sjezdu dne 23. února 1929
Gottwald Kl., Spisy I 1925-1929, Svoboda Praha 1951 Dok. 17, Protokol 5. řádného sjezdu KSČ V Praze 1929, nákladem Josefa Hakena str. 161-162
1939.02.23
február 23. Bemutatják a Bors István című filmet (rendező: Bánky Viktor).
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1939.02.23
23. február 1939, Bratislava. Záznam telefonického rozhovom vedúceho Sekretariátu pre rokovanie s Maďarskom J. Ciekera s legačným radcom česko-slovenského vyslanectva v Budapešti P. Fíšom o intervencii maďarského premiéra P. Telekiho týkajúceho sa zastavenia vyhosťovania príslušníkov maďarskej národnosti zo Slovenska.
Ladislav Deák, Viedenská arbitráž, MS Martin 2002-2005, dokument III/155
1949.02.23
Londýn, 1949, 23. února. Elma Dangerfieldová, tajemnice Britského ústavu pro politický výzkum, vyzýva Setona-Watsona k přednesení projevu na veřejném shromáždční ústavu inspirovaném československými emigranty ve Veľké Británii u príležitosti devadesátého devátého výročí narození T. G. Masaryka a prvního výročí komunistického převratu v Československu.
R.W.Seton-Watson, Documents/Dokumenty 1906-1951. Ústav T.G.Masaryka - Matica slovenská, 1995
1949.02.23
Národné zhromaždenie prijalo zákon o jednotných roľníckych družstvách (JRD). Všetky družstvá na dedine, okrem spotrebných a výkupných, sa mali zlúčiť do jedného družstva. JRD sa neskôr v pozmenenej forme stali organizačnou jednotkou kolektivizácie poľnohospodárstva. V apríli sa začala kampaň s cieľom ich zakladania. Do polovice januára 1950 na Slovensku vzniklo 446 prípravných výborov JRD a 520 samotných družstiev, ktoré mali vyše 50-tisíc členov, väčšinou maloroľníkov.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1949.02.23
február 23. A Magyar Függetlenségi Népfront fölveszi tagjainak a sorába a Független Magyar Demokrata (Balogh) Pártot és a Radikális Demokrata Pártszövetséget.
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
2009.02.23
Spontán tüntetés kezdődött délután a Parlament előtt a Kossuth téren, mert délután az Országgyűlés saját feloszlatásáról is szavazott.
Tüntetések könyve. Negyedszázad 56 tüntetése Magyarországon (1988-2013), szerk. Katona András, Antológia Kiadó Lakitelek 2014
2019.02.24
1869.02.24
К. Маркс — Ф. Энгельсу. В Манчестер. [Лондон], 24 февраля 1869 г. — 32,207—208.
Marx to Engels. 24 February
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд.2. (1964) Том 32, 207—208. Dok. 1995] Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1988 Vol. 43, 221. [http:/ Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1988 Vol. 43, 221. Dok. 1995
1919.02.24
24—25 февраля — Мирные предложения Советского правительства Соединенным Штатам Америки, Японии, Чехословакии и Румынии.
История внешней политики СССР. В двух томах. Том 1. 1917-1945, Москва Наука 1986 г.
1919.02.24
V Bratislave bola založená na ustanovujúcom zhromaždení telocvičná jednota Sokol.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1919.02.24
február 24. A budapesti rendőrség ellenforradalmi tevékenység gyanúja miatt őrizetbe veszi Wekerle Sándor volt miniszterelnököt. (Február 25.: letartóztatja Szterényi József és Szurmay Sándor volt minisztereket, majd Mikes János gr. szombathelyi püspököt is.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1919.02.24
— A budapesti Nemzeti Lovardában munkanélküli vasmunkások gyűlése tiltakozik a kommunisták letartóztatása ellen.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1919.02.24
Февраль, 24. Ленин принимает представителей Даниловской мануфактуры, обратившихся к нему за разрешением о выдаче мануфактурного пайка, разъясняет им, что этот вопрос решен Президиумом ВЦИК и поэтому ни Совнарком, ни его председатель не вправе изменять принятое решение; пишет им удостоверение в том, что они были у него на приеме.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1919.02.24
Февраль, 24. Ленин председательствует на заседании Совета Обороны, на котором обсуждаются проект декрета о предоставлении прав на получение красноармейского пайка, вопросы о приравнении паровозных бригад и рабочих железнодорожных мастерских в продовольственном отношении к Красной Армии, о ремонте паровозов, о Мурманской железной дороге, о выделении специалистов для формирования военно-железнодорожных частей и др.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1919.02.24
Записка по прямому проводу Реввоенсовета Южного фронта в Центр о судьбе пленных казаков
Фонд А. Н. Яковлева, Гражданская война. 1918–1920 гг. Документ №100
1939.02.24
Magyarország csatlakozik az Antikomintern Paktumhoz.
Gyurgyák János, A zsidókérdés Magyarországon. Osiris Bp. 2001
1939.02.24
február 24. Magyarország csatlakozik az Antikomintern Paktumhoz.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1939.02.24
24. február 1939, Bratislava. Záznam o telefonickej odpovedi vedúceho Sekretariátu pre rokovanie s Maďarskom J. Ciekera legačnému radcovi v Budapešti R Fíšovi o stanovisku predsedu slovenskej vlády J. Tisa týkajúceho sa vyhostenia robotníkov maďarskej národnosti.
Ladislav Deák, Viedenská arbitráž, MS Martin 2002-2005, dokument III/156
1939.02.24
24. február 1939, Bratislava. Správa Krajinského veliteľstva četníctva pre Veliteľstvo VII. zboru česko-slovenskej armády v Banskej Bystrici o maďarskej a poľskej propagande zameranej na odtrhnutie východného Slovenska od česko-slovenského štátu.
Ladislav Deák, Viedenská arbitráž, MS Martin 2002-2005, dokument III/157
1939.02.24
24. február 1939, Budapešť. Správa česko-slovenského vyslanca M. Kobra o rozhovore s regentom Maďarska M. Florthym a s maďarským ministrom zahraničných vecí I. Csákym o aktuálnych zahraničnopolitických otázkach.
Ladislav Deák, Viedenská arbitráž, MS Martin 2002-2005, dokument III/158
1939.02.24
24. február 1939, Praha. Záznam z expozé zástupcu ministra zahraničných vecí I. Kma pre novinárov o aktuálnych zahraničnopolitických otázkach a vzťahoch Česko-Slovenska so susednými štátmi.
Ladislav Deák, Viedenská arbitráž, MS Martin 2002-2005, dokument III/159
1989.02.24
Informace o Chartě 77 - č. 5
1989.02.24
február 24. Az Elnöki Tanács határozatot hoz Magyarország csatlakozásáról az 1951-es genfi menekültügyi konvencióhoz. ( → január 6.)
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1999.02.24
Národná rada zbavila imunity poslanca a bývalého ministra vnútra Gustáva Krajčiho.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
2019.02.25
1849.02.25
Slovo o přeporození Rakouska
Dokumenty k sl. nár. hnutiu v r.1848 -1914 I. Ed. Frant. Bokes 1962 (Dok. 13)
1849.02.25
február 25. Andrei §aguna erdélyi görögkeleti püspök emlékirata I. Ferenc Józsefhez. (A birodalcm románlakta területeinek egyesítését és önálló román tartomány létrehozását kéri.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1859.02.25
Маркс — Фердинанду Лассалю в Берлин. Лондон, 25 февраля 1859 г. — 29, 474—475.
Marx to Ferdinand Lassalle. 25 February
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд.2. (1962) Том 29, 474—475. Dok. 971] Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1983 Vol. 40, 391. [http:/ Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1983 Vol. 40, 391. Dok. 971
1859.02.25
К. Маркс — Ф. Энгельсу. В Манчестер. [Лондон], 25 февраля 1859 г. — 29,325— 329.
Marx to Engels. 25 February
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд.2. (1962) Том 29, 325— 329. Dok. 970] Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1983 Vol. 40, 394. [http:// Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1983 Vol. 40, 394. Dok. 970
1859.02.25
К. Маркс — Ф. Энгельсу. В Манчестер. [Лондон], 25 февраля 1859 г. — 29,324— 325.
Marx to Engels. 25 February
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд.2. (1962) Том 29, 324— 325. Dok. 969] Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1983 Vol. 40, 393. [http:// Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1983 Vol. 40, 393. Dok. 969
1869.02.25
Ф. Энгельс — К. Марксу. В Лондон. Манчестер, 25 февраля 1869 г. — 32,208—209.
Engels to Marx. 25 February
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд.2. (1964) Том 32, 208—209. Dok. 1996] Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1988 Vol. 43, 222 Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1988 Vol. 43, 222.
1899.02.25
Otvorený list Ambra Pietra, v ktorom odpovedá na rozličné chýry súvisiace s od-pykávaním jeho trestu osem mesiacov väzenia a s odmietnutím žiadosti o milosť
Dokumenty k sl. nár. hnutiu v r.1848 -1914 III. 1885-1901 Ed. Frant. Bokes, Vyd. SAV Brat. 1972 [431]
1899.02.25
Февраль, 13 (25). Ленин отправляет из с. Шушенского в г. Подольск на имя матери добавление к 7-й главе книги "Развитие капитализма в России".
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1899.02.25
Февраль, 13 (25). Ленин в письме Анне Ильиничне благодарит ее и брата за хлопоты по изданию книги, а также статистика В. А. Ионо-ва за корректуру статистических таблиц.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1909.02.25
Февраль, ранее 12 (25). Ленин беседует с социал-демократом из Литвы П. В. Эйдукавичус (Mapцели) - уполномоченным по сбору денег для бастующих кожевников Вильны.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1909.02.25
Февраль, 12 (25). Ленин пишет письмо (на немецком языке) секретарю Международного социалистического бюро К. Гюисмансу, в котором подтверждает полномочия Марцели на сбор денег для бастующих кожевников Вильны.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1909.02.25
Февраль, 12 (25). В № 42 газеты "Пролетарий" опубликовано редакционное примечание, написанное Лениным, к статье "К очередным вопросам".
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1919.02.25
Národné zhromaždenie prijalo zákon č. 84/1919 Zb. o odluke československej meny od meny bývalej rakúsko-uhorskej monarchie. Cieľom tohto zákona bolo zavedenie samostatnej československej meny. Jej jednotkou sa stala československá koruna. Zmena meny prispela k zastaveniu inflácie a k zníženiu cien tovarov. Rozhodnutie ministerstva financií o výmene peňazí prispelo k definitívnej finančnej rozluke Československa s bývalou monarchiou. Mena peňazí sa uskutočnila v českých krajinách v dňoch 3.-9. marca 1919, na Slovensku trvala výmena do 12. marca 1919. Hodnota peňazí po okolkovaní starých bankoviek predstavovala 1 percento ich pôvodnej nominálnej hodnoty.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1919.02.25
február 25. Közzéteszik a február 22-én kelt 1919: XX. néptörvényt. („A forradalom vívmányait veszélyeztető egyéneknek rendőri felügyelet alá helyezéséről és őrizet alá vételéről.”)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1919.02.25
— Salgótarjánban (Nógrád vm.) a munkások sztrájkkal tiltakoznak a katonaság brutalitása ellen.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1919.02.25
— A debreceni fémmunkások szervezetének összvezetőségi értekezlete határozatot hoz a kommunistaellenes intézkedések végrehajtásának megtagadásáról.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1919.02.25
— A kaposvári munkástanács határozatot hoz az Esterházy birtokon gazdálkodó Mezőgazdasági Ipar Rt. 44 ezer holdas bérletének termelőszövetkezetté alakitásáról.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1929.02.25
Троцкий Л.Д.: Что и как произошло? (Статьи Троцкого для мировой печати о его высылке и характере нового режима в СССР)
Doc. 310
1939.02.25
A belügyminiszter betiltja a nyilas Magyar Nemzeti Szocialista Pártot, a Hungarista Mozgalmat és a Hungarista Pártot,
Gyurgyák János, A zsidókérdés Magyarországon. Osiris Bp. 2001
1939.02.25
február 25. A belügyminiszter betiltja a Magyar Nemzeti Szocialista Párt— Hungarista Mozgalom, valamint a Hungarista Párt működését.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1939.02.25
— A Legfelső Honvédelmi Tanács ülése. (Elhatározza, hogy az 1938. március 5-i győri programban meghatározott fegyverkezést a tervezett öt év helyett két év alatt. 1940. augusztus 1-ig befejezi.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1939.02.25
February [around 25th], 1939. Bratislava. Memorandum of the Czechoslovak Ministry of Foreign Affairs on the results of the negotiations of the Hungarian-Czechoslovak Commission for Delimitation.
1939. február [25. körül] Pozsony A csehszlovák Külügyminisztérium feljegyzése a magyar-csehszlovák delimitációs bizottság tárgyalásainak eredményeiről.
Szarka László, Sallai Gergely, Fedinec Csilla, Az első bécsi döntés okmánytára, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Bp. 2017, dok. 246, p. 557
1949.02.25
Vo Washingtone (USA) bola založená Rada slobodného Československa ústredný orgán politického exilu. Združovala najmä pofebruárovú (1948) politickú emigráciu z Československej republiky. Predsedom Rady sa stal Petr Zenkl a podpredsedom Jozef Lettrich, ktorý patril k hlavným iniciátorom jej založenia. Sídlo mala vo Washingtone, oblastné výbory v Londýne a Paríži, v ostatných štátoch, kde žili československí exulanti, mala zmocnencov. Činnosť tohto exilového orgánu sprevádzali velké rozpory, niekoľkokrát sa štiepil, zjednocoval a reformoval.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1949.02.25
február 25. Az 1948: XXXVIII. törvénycikk alapján megalakul a Magyar Tudományos Tanács. (Feladata a tudományos élet irányítása és a tudományos kutatás közelítése a gyakorlati élethez.) → 1948. augusztus 4.
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1969.02.25
Заключение заслуженного врача РСФСР Т.Е. Нагибиной о санитарно-гигиеническом состоянии Иссык-Кульского курортного района в Киргизской ССР
Фонд А. Н. Яковлева, Социальная политика в СССР Документ №115
1989.02.25
V Prahe sa uskutočnilo diskusné zhromaždenie mládeže, ktoré spolu organizovali Nezávislé mierové združenie a Ústredný výbor Socialistického zväzu mládeže (SZM). Diskusia sa pôvodne mala týkať otázok vojenskej služby, no zazneli v nej i iné spoločenské témy.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1989.02.25
február 25. A Magyar Demokrata Fórum ideiglenes munkástanácsot alakít.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1989.02.25
- Munkásszolidaritás ’89 címmel munkástanácskozás Budapesten. Megalakul a Szolidaritás Munkás Szakszervezeti Szövetség.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1999.02.25
Magyar Fórum: Popély Gyula: Gyalogáldozatok a Felvidéken
maforum_19990225.jpg
2019.02.26
1659.02.26
február 26. Barcsay Ákos által hirdetett Erdélyi országgyűlés Besztercén. (A két fejedelem pártja kiegyezik; felemelik a portai adót.)
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1809.02.26
február 26. I. Ferenc (ODonnel kamarai elnök devalorizációs elgondolása szerint) az infláció megfékezésére váltócédulák formájában 600 millió Ft értékben jelzálogkötvényt bocsát ki. 100 váltócédula 300 Ft bankót ér. (A jelzálogkötvény felét Magyarországra osztották ki. Az inflációt nem sikerült megállítani.)
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1849.02.26
1849.02.26–27.a kápolnai csatában a Dembinszky vezette honvédsereg vereséget szenved Windichgrätz tábornagy csapataitól és kénytelen a Tisza mögé húzódni, a császári fővezér azt jelenti Bécsbe, hogy a magyar fölkelést felszámolta
1849.02.26
V bitke pri Muráni porazili maďarskí a slovenskí gardisti nepripravených slovenských dobrovoľníkov.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1849.02.26
február 26. Bem tábornok ismételten kiűzi a február 5-én betört Kari Urban alezredes csapatait Erdélyből.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1849.02.26
február 26—27. A kápolnai (Heves vm.) ütközetben a Dembinski altábornagy vezette honvédsereg vereséget szenved Windischgrätz tábcrnagytól. s kénytelen ismét visszavonulni a Tisza mögé.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1859.02.26
Panovník vydal Februárový patent, ktorý uvádzal do života novú ústavu.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1899.02.26
Kráľ vymenoval vládu ministerského predsedu Kolomana Szélla.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1899.02.26
február 26. Széli Kálmán miniszterelnök megegyezik az ellenzékkel, és megalakítja kormányát. Miniszterek; belügy: Széli Kálmán miniszterelnök; pénzügy: Lukács László; kereskedelemügy: Hegedűs Sándor (1902. március 4-től Horánszky Nándor, 1902. május 5-től Láng Lajos); földművelésügy: Darányi Ignác; vallásés közoktatásügy: Wlassics Gyula; igazságügy: Plósz Sándor; honvédelem: Fejérváry Géza br.; horvátszlavón-dalmát miniszter: Cseh Ervin; a király személye körüli miniszter: Széchényi Manó gr. (1900. március 7-től Széli Kálmán, 1900. március 29-től Széchényi Gyula gr.).
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1909.02.26
Dve tlačové pravoty Ľudových novín
Ľudové noviny, 1909:09/02
1909.02.26
Jak sa bojuje v ríši Párvyho
Ľudové noviny, 1909:09/02
1909.02.26
Naša politika a panská zlopa. Proti maďarizácii vojska.
Ľudové noviny, 1909:09/01
1919.02.26
Korešpondencia Slovensko a Svátá stolica: skupina slovenských a českých kňazov na čele s Andrejom Hlinkom pápežovi Benediktovi XV.
Emília Hrabovec, Slovesnko a Svätá stolica 1918-1927 vo svetle vatikánskych prameňov (UK Brat. 2012) doc1
1919.02.26
A békekonferencia nyugatra tolja a román-magyar demarkációs vonalat.
1919.02.26
Постановление ВЦИК о легализации эсеровских групп, отказавшихся от борьбы с Советской властью
Л. Троцкий. Советская Республика и капиталистический мир. Часть II. Гражданская война. Москва-Ленинград, 1926
1919.02.26
Odpověď na pozdrav ze sjezdu Omladiny
Masaryk T.G., Cesta demokracie 1, 1933, s. 92 Dok. 44
1919.02.26
február 26. A párizsi békekonferencián (a francia vezérkar javaslatára) a külügyminiszterek tanácsa határozatot hoz a magyar és román csapatok közti semleges zóna létrehozásáról. (A román hadsereg előrenyomul a Szatmárnémeti—Nagykároly—Nagyszalonta—Arad vonalig: a magyar csapatok visszavonulását március 23-án kell megkezdeni, és tíz nap alatt befejezni; a román zónában a magyar közigazgatás megszűnik, a semlegesben megmarad. — A határozatot március 20- án közlik a magyar kormánnyal.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1919.02.26
— A minisztertanács határozatot hoz a nemzetgyűlési választások április elejére történő kiírásáról.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1919.02.26
Февраль, ранее 26. Ленин беседует с Ивановым - крестьянином Милиновской волости Судогодского уезда Владимирской губернии.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1919.02.26
Февраль, 26. Ленин дает поручение организовать в Кремле общежитие и столовую для делегатов I конгресса Коминтерна.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1939.02.26
A népi írók parasztmozgalmat indítanak Szabad Szó Mozgalom néven,
Gyurgyák János, A zsidókérdés Magyarországon. Osiris Bp. 2001
1939.02.26
1939, február 26. Bardejov. - Nariadenie okresného úradu notárom a bezpečnostným zložkám, aby prísne sledovali zvýšenú činnosť komunistov, ktorá sa prejavuje vydávaním letákov komunistického obsahu
Dokumenty k dejinám kom. strany na Slovensku (1938-1944), Ed. Júlia Chreňová. Ústav marxizmu-leninizmu ÚV KSS, Brat. 1988
1939.02.26
Троцкий Л.Д.: Марксизм и современность («Капитал» Карла Маркса)
Doc. 1112
1939.02.26
február 26. A népi írók „Szabad szó mozgalom” címen baloldali parasztmozgalmat indítanak.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1939.02.26
— A Kereszténypárt fővárosi frakciója Csilléry András vezetésével kimondja csatlakozását a Magyar Élet Pártjához.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1969.02.26
Советская делегация в ООН внесла в специальном комитете по вопросу об определении агрессии проект резолюции, содержащий четкое определение вооруженной агрессии как преступления против человечества.
История внешней политики СССР. В двух томах. Том 2. 1945-1980, Москва Наука 1981 г.
1969.02.26
Советское правительство направило правительству ГДР ноту с просьбой взвесить возможность принятия мер в целях пресечения незаконной милитаристской деятельности властей и граждан ФРГ и Западного Берлина, которая затрагивает интересы безопасности социалистических государств и европейского мира.
История внешней политики СССР. В двух томах. Том 2. 1945-1980, Москва Наука 1981 г.
1979.02.26
február 26.-március 3. Amerikai kulturális delegáció tárgyal Budapesten, március 4-8. Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt első titkára a Szovjetunióba utazik.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
2019.02.27
1479.02.27
február 27. I. Mátyás megtiltja, hogy idegen kereskedők az országból állatot vigyenek ki, és elrendeli, hogy áruikat Sopronban kötelesek lerakni.
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1619.02.27
február 27. Bethlen Gábor egy II. Mátyással való új szerződés ügyében Károly bán (Szatmár vm.) tárgyal Dóczy András kassai főkapitánnyal.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1839.02.27
List F. C. Kampelíka A. B. Vrchnovskému: Tu, vo Viedni, hovorí, istí maďarskí dvomi radcovia hučia vláde do uší, že Slováci sa ustavične ohliadajú po Rusku a že Rusov skôr či neskôr privábia sem.
Milan Hodža, Československý rozkol, Martin 1919
1849.02.27
február 27. Megindul a Debreczeni Lapok. a nemesi radikálisok hetilapja; szerkeszti Madarász József. (Megszűnik 1849. április 4.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1899.02.27
Между 15 и 18 февраля (27 февраля и 2 марта). Ленин в письме ссыльному социал-демократу В. В. Старкову сообщает о своем намерении написать рецензию на книгу Розы Люксембург (по-видимому, на кн. "Социальная реформа или революция?").
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1919.02.27
Andrej Hlinka: Kultúrny boj zúri.
Slovák, 27. 2.1919, roč. 1, č. 7, s. I. (Pravdomil) doc1
1919.02.27
Февраль, 27. Ленин председательствует на заседании Совнаркома, на котором обсуждаются вопрос о хлебной разверстке, проект "Временных правил об отпусках на 1919 г.", проекты декретов об увеличении жалования красноармейцам и об отношении к рабочей кооперации, проект постановления о рабочих продовольственных отрядах и другие вопросы.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1919.02.27
Телеграмма Реввоенсовета Южного фронта командующим 9-й и 10-й армиями о политике в казачьих районах
Фонд А. Н. Яковлева, Гражданская война. 1918–1920 гг. Документ №101
1919.02.27
Письмо в Оргбюро ЦК РКП(б)
Фонд А. Н. Яковлева, Лубянка Документ №151
1929.02.27
List Oszkara Jásziho Antonínovi Palečkovi
Jászi Oszkár levele Antonín Palečekhez
Litván György, Szarka Lászó, Duna-völgyi barátságok és viták, Bp. Gondolat 2011
1949.02.27
Prága, 1949. február 27. Bolgár Elek követ jelentése Vavro Hajdú követtel, külügyminisztériumi főosztályvezetővel folytatott beszélgetéséről, amely során Hajdú Csordás konzul visszahívását sürgette Pozsonyból
Popély Árpád, Iratok a csehszlovákiai magyarság 1948—1956 közötti történetéhez II. Dok. 19
1959.02.27
február 27. A budapesti Hungária Vegyiművekben felavatják az ország első szintetikus műanyaggyártó üzemét.
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1959.02.27
— Nyergesújfaluban (Komárom m.) megkezdi működését a müszálüzem.
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1959.02.27
Постановление Президиума ЦК КПСС «О Пастернаке Б.Л.»
Фонд А. Н. Яковлева, Власть и интеллигенция Документ №374
1969.02.27
Постановление Политбюро ЦК КПСС «Об указаниях совпослу в Праге»
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №224
1969.02.27
A Csemadok KB Elnöksége pártcsoportjának az SZLKP KB Elnökségéhez intézett levele, amelyben a szövetség rendkívüli, X. országos közgyűlésén megválasztandó vezetőinek személyéről tájékoztatja a szlovák pártvezetést
Popély Árpád, 1968 és a csehszlovákiai magyarság Dok. 84
1989.02.27
CSMKJB: Levél Straub F. Brúnóhoz, a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának Elnökéhez Grósz Károly prágai látogatásáról (1989/2 — 1989. február 27.)
Kettős elnyomásban 1993, Dok.60
1989.02.27
CSMKJB: Tiltakozás a csehszlovák kormány antidemokratikus politikája ellen (1989/1 — 1989. február 27.)
Kettős elnyomásban 1993, Dok.59
1989.02.27
február 27. Grósz Károly, a Magyar Szocialista Munkáspárt főtitkára a jugoszláviai Bellye-i vadászkastélyban találkozik Sztipe Suvarral, a Jugoszláv Kommunisták Szövetsége elnökével.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1989.02.27
- Petíciót adnak át 124 000 aláírással Stadinger Istvánnak az Országgyűlés elnökének a dunai vízlépcső építésének azonnal felfüggesztését követelve.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1999.02.27
Szabad Újság: Popély Gyula: Legyen bátorságunk helyesen dönteni
szujsag_19990227.jpg