2019.07.23
1369.07.23
július 23.—augusztus 1. I. (Nagy) Lajos Szécsi Miklóst nevezi ki az elhunyt Bebek István országbíró utódává. (Tisztségét másodszor 1372 szeptemberéig viseli.)
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1739.07.23
július 23. A császári sereg új főparancsnoka, Olivér Wallis gr. tábornagy, vereséget szenved Hadzsi Mehmed nagyvezértől Grockánál (Szerbiában, Belgrádtól délkeletre).
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1849.07.23
július 23. Görgey tábornok a honvéd fősereggel Losoncon keresztül Miskolcra érkezik.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1849.07.23
július 23—25. Bem altábornagy az Ojtozi szoroson át betör Moldvába.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1859.07.23
Minister pravosúdia gróf František Nádašdy (Nádasdy) vydal nariadenie, ktorým vyhlásil za úradnú reč v Uhorsku okrem nemčiny aj maďarčinu. V 22 župách sa pri úradovaní mohla používať aj slovenčina.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1919.07.23
július 23. A Vörös Hadsereg elfoglalja Kisújszállást, Szentesnél azonban a várost kiürítve a Tisza jobb partjára vonul vissza.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1919.07.23
Июль, 23. Ленин председательствует на заседании Совета Обороны; выступает с докладом по вопросу о продовольственной армии. На заседании обсуждаются также проект инструкции о продовольственных посылках из армии, вопросы о перевозке рабочих закрывающихся фабрик и заводов на полевые работы, о перевозке рабочих, едущих в отпуск, о продовольственных льготах рабочим заводов, работающих на оборону, о мерах проведения профессиональной мобилизации и др.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1919.07.23
Июль, 23. Ленин подписывает постановление Совета Обороны с объявлением благодарности красноармейцам и командному составу 4-й армии, выдержавшим в г. Уральске двухмесячную осаду, с выдачей денежного вознаграждения в размере трехмесячного жалованья за каждый месяц осады.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1939.07.23
július 23. A Szabad Szó című lap közreadja a Nemzeti Parasztpárt programnyilatkozatát. (Többek között függetlenséget, a szabadságjogok biztosítását, az 500 holdon felüli nagybirtokok kisajátítását, az ország iparosítását követeli.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1939.07.23
Постановление политбюро ЦК ВКП(б) "об особом режиме для маньчжурских консулов в гг. Чите и Благовещенске"
Фонд А. Н. Яковлева, Лубянка Документ №1201
2019.07.24
1799.07.24
V Alessandrii (Taliansko) zomrel na následky vážneho zranenia v bitke pri Marengo (Taliansko) Karol Jozef Hadik (*3. 8. 1756, Levoča), syn maršala Andreja Hadíka, vojvodca, poľný podmaršal, nositeľ Veliteľského kríža Radu Márie Terézie. Bol veliteľom vojenských jednotiek vo vojnách proti Turecku, v rakúskom Nizozemsku aj v severnom Taliansku vo vojne s napoleonským Francúzskom.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1849.07.24
július 24. Szemere Bertalan miniszterelnök és kormánya benyújtja lemondását.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1849.07.24
— Mészáros Lázár altábornagy lemond a honvédsereg főparancsnokságáról.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1869.07.24
К. Маркс — Ф. Энгельсу. В Манчестер. [Лондон], 24 июля 1869 г. — 32,277—278.
Marx to Engels. 24 July
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд.2. (1964) Том 32, 277—278. Dok. 2072] Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1988 Vol. 43, 328 Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1988 Vol. 43, 328.
1909.07.24
Июль, 11 (24). Статьи Ленина "Поездка царя в Европу и некоторых депутатов черносотенной Думы в Англию" (передовая), "Ликвидация ликвидаторства" и послесловие от редакции "Пролетария" "По поводу письма М. Лядова в редакцию "Пролетария"" опубликованы в № 46 газеты "Пролетарий".
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1919.07.24
Взятие Челябинска советскими войсками
Л. Троцкий. Советская Республика и капиталистический мир. Часть II. Гражданская война. Москва-Ленинград, 1926
1919.07.24
július 24. A Tiszánál megindul a román hadsereg fő erőinek ellentámadása Karcag térségében.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1919.07.24
— A párizsi békekonferencia nyilatkozatot ad ki: a Magyarország elleni gazdasági blokád feloldásának és az országgal kötendő békének feltétele a tanácskormány eltávolítása.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1919.07.24
— Lemond Julier Ferenc, a Vörös Hadsereg vezérkari főnöke (lemondását nem fogadják el) és Kalmár Henrik német népbiztos.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1919.07.24
Июль, 24. Ленин председательствует на заседании Совнаркома. На заседании обсуждаются вопросы о составе Военно-революционного комитета по управлению Киргизским краем, о металлургической промышленности Урала, постановление о переписи посевных площадей, скота, инвентаря и населения в крестьянских и советских хозяйствах, декрет о новом устройстве земельного быта калмыков и др.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1939.07.24
1939, júl 24. Sirk. - Fonogram o vypuknutí štrajku 650 banských robotníkov v Sir-ku za zvýšenie mzdy
Dokumenty k dejinám kom. strany na Slovensku (1938-1944), Ed. Júlia Chreňová. Ústav marxizmu-leninizmu ÚV KSS, Brat. 1988
1939.07.24
július 24. Teleki Pál gr. miniszterelnök levele A. Hitler kancellárhoz és B. Mussolini miniszterelnökhöz. (Német— olasz—magyar hármas tanácskozást javasol; kinyilvánítja, hogy általános konfliktus esetén Magyarország a tengelyhatalmakkal fogja összehangolni politikáját, de Lengyelország elleni hadműveletekben nem kíván részt venni.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1989.07.24
július 24-25. Nyers Rezső, a Magyar Szocialista Munkáspárt elnöke és Grósz Károly főtitkár Moszkvában tárgyal a politikai együttműködés fejlesztéséről, a gazdasági kapcsolatok új alapokra helyezéséről.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
2009.07.24
Levoča bola zapísaná na zoznam pamiatok UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization - Organizácia Spojených národov pre vzdelanie, vedu a kultúru).
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
2009.07.24
Koccintós tüntetés a Józsefvárosban, a Jókai téren.
Tüntetések könyve. Negyedszázad 56 tüntetése Magyarországon (1988-2013), szerk. Katona András, Antológia Kiadó Lakitelek 2014
2019.07.25
1809.07.25
július 25. A katonai vereség következtében kegyvesztetté vált Károly főherceg lemond a Haditanács elnökségéről és a hadsereg főparancsnokságáról.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1849.07.25
július 25. Kossuth kormányzóelnök a válságos helyzetre való tekintettel nem fogadja el Szemere Bertalan lemondását. A miniszterelnök és kormánya tovább viszi hivatalát.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1849.07.25
Энгельс — Женни Маркс в Париж. Веве, кантон Во, 25 июля 1849 г. — 27, 443—444.
Engels to Jenny Marx. 25 July
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд.2. (1962) Том 27, 443—444. Dok. 212] Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1982 Vol. 38, 202. [http:/ Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1982 Vol. 38, 202. Dok. 212
1859.07.25
július 25. Az uralkodó kinevezi Johann Coronini-Cronberg grófot horvát bánná
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1859.07.25
Ф. Энгельс — К. Марксу. В Лондон. Манчестер, 25 июля 1859 г. — 29,376—378.
Engels to Marx. 25 July
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд.2. (1962) Том 29, 376—378. Dok. 1022] Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1983 Vol. 40, 474 Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1983 Vol. 40, 474.
1869.07.25
Ф. Энгельс — К. Марксу. В Лондон. Манчестер, 25 июля 1869 г. — 32,278—280.
Engels to Marx. 25 July
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд.2. (1964) Том 32, 278—280. Dok. 2073] Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1988 Vol. 43, 329 Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1988 Vol. 43, 329.
1889.07.25
Июль, 13 (25). Арест Н.Е. Федосеева и членов организованных им в Казани марксистских кружков, в том числе и членов кружка, участником которого был Ленин.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1889.07.25
Engels to Valerian Smirnov 25 July
Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 2001 Vol. 48, 358.
1919.07.25
Обращение правительства РСФСР к китайскому пароду и прави тельствам Южного и Северного Китая с изложением основных принципов внешней политики в отношении Китая.
История внешней политики СССР. В двух томах. Том 1. 1917-1945, Москва Наука 1986 г.
1919.07.25
Июль, 25. Ленин председательствует на заседании Совета Обороны. На заседании обсуждается доклад комиссии по расследованию причин сдачи Вильно, вопрос о производстве патронов из стреляных гильз, об отправке воинских частей на Южный фронт, о мерах для пополнения продармии, о доставке топлива на железные дороги и др.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1919.07.25
Разъяснение VIII отдела Наркомюста местному Совдепу с. Семова Макарьевского уезда Нижегородской губернии (для прочтения на общем собрании Совдепа)
Фонд А. Н. Яковлева, Власть и религии в СССР Документ №11
1919.07.25
План-программа доклада Ф.К. Миронова на 25 июля 1919 г.
Фонд А. Н. Яковлева, Гражданская война. 1918–1920 гг. Документ №170
1919.07.25
«...Меры к предоставлению Вам полного спокойствия приняты...» (Телеграмма Казачьего отдела ВЦИК Ф.К. Миронову)
Фонд А. Н. Яковлева, Гражданская война. 1918–1920 гг. Документ №171
1919.07.25
Резолюция на письме В.Г. Черткова
Фонд А. Н. Яковлева, Лубянка Документ №196
1939.07.25
Троцкий Л.Д.: Индия перед империалистской войной (Индия)
Doc. 1141
1939.07.25
Троцкий Л.Д.: Троцкизм и ПСОП (Четвертый Интернационал)
Doc. 1142
1939.07.25
Vydaním zákona č. 190 Slovenského zákonníka o verejnej správe vnútornej boli položené základy nového župného zriadenia na Slovensku. Reálne pôsobilo až od 1. januára 1940.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1939.07.25
Fínsko uznalo Slovenskú republiku.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1939.07.25
Snem Slovenskej republiky zrušil zákon o zriadení Slovenskej vysokej školy technickej (SVŠT) z roku 1937 a prijal nový zákon o SVŠT.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1939.07.25
Vládnym nariadením č. 182 sa zrušilo vládne nariadenie zo dňa 24. februára 1939, ktorým sa príslušníci nemeckej národnosti vyňali z brannej povinnosti.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1939.07.25
Vládnym nariadením č. 184 sa konkretizovali protižidovské opatrenia a usmernil sa počet Židov vo výkone v lekárskej praxi. Židov vylúčili aj z verejných služieb, v lekárskej a lekárnickej mal byť ich počet znížený na 4 %.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1939.07.25
július 25. A kormányzó Varga Józsefet nevezi ki iparügyi miniszterré.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1939.07.25
Циркуляр НКВД СССР, прокуратуры СССР и наркомюста СССР о следственной работе
Фонд А. Н. Яковлева, Лубянка Документ №1202
1949.07.25
Od 21. júla prebiehalo stretnutie maďarskej a československej delegácie na Štrbskom plese o konečnej úprave nevyriešených finančných a hospodárskych otázok. 25. júla bol podpísaný protokol, v ktorom sa maďarská strana zrieka uplatňovania ďaľších nárokov voči československému štátru, alebo súkromným osobám v súvisloti s presídľovaním.
Csehszlovákia és Magyarország megköti a két ország közötti függõ pénzügyi és gazdasági kérdéseket rendezõ ún. csorba-tói egyezményt, amellyel kölcsönösen lemondanak többek között a lakosságcsere áttelepítettjei által hátrahagyott vagyonból fakadó követelésekrõl.
Popély Árpád: A csehszlovákiai magyar kisebbség jogfosztottságának évei. Kronológiai áttekintés, L. Kočiš: Nové Zámky v minulosti a súčasnosti
1959.07.25
július 25. Az Elnöki Tanács 1959:29. számú törvényerejű rendelete a tankötelezettség kiterjesztéséről. (Hatéves kortól 9 éven át.)
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
2019.07.26
1409.07.26
július 26. Zsigmond király újólag megismétli 1397. augusztus 3-i rendeletét a jobbágyköltözésről.
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1519.07.26
július 26. után Rómában megjelenik a szicíliai származású Giulio de Simoné római tanár munkája. Szent Gellért latin nyelvű életrajza (Divus Gerardus episcopus et martyr), amely egy, a Csanádi egyházban talált latin nyelvű életrajz átdolgozása. (De Simoné a könyvet Gyulai Kelemen Szörényi püspöknek és Csanádi kanonoknak, a kézirat megtalálójának. ő pedig Bakócz Tamás bíboros esztergomi érseknek ajánlotta.) az. év folyamán Bécsben megjelenik Taurinus (Stieröxel) István gyulafehérvári helynök Stauromachia, id est cruciatorum servile hélium című műve. (Bakócz Tamás szerepét mentegető hőseposz az 1514-es parasztháborúról.)
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1619.07.26
V bratislavskom Dóme sv. Martina bola za uhorskú kráľovnú korunovaná Eleonóra Gonzagová, dcéra mantovského vojvodu Vincenta I., druhá manželka kráľa Ferdinanda II.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1739.07.26
július 26. Wallis tábornagy csapataival átkel a Dunán. (Sorsára hagyja Belgrádot.)
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1829.07.26
List Martina Hamuliaka Pavlovi Jozefovi Šafárikovi
Listy Martina Hamuljaka I. ed. A. Maťovčík MS Martin 1969 List75
1829.07.26
List Martina Hamuliaka Pavlovi Jozefovi Šafárikovi
Listy Martina Hamuljaka I. ed. A. Maťovčík MS Martin 1969 List74
1849.07.26
Príhlas Slovenskej národnej rady s výzvou Slovákom na účasť v tretej výprave z 26. 07. 1849
doc
1919.07.26
Ostrihomský dunajský most vyhodila do vzduchu československá posádka v Parkane. Zničená bola prvá klenba mostu na parkanskej strane, ktorú v rokoch 1922-26 ženijné jednotky čsl. armády opravili
História Mosta Márie Valérie, Lilium Aurum, Dunajská Streda 2001
1919.07.26
V Bratislave si technická inteligencia založila záujmovú organizáciu Spolok československých inžinierov a architektov. Za predsedu zvolili Ing. Štefana Janšáka.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1919.07.26
július 26. Megkezdődik a Vörös Hadsereg visszavonulása a tiszai fronton.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1919.07.26
— A csehszlovák hadsereg — válaszul arra, hogy a Vörös Hadsereg július 25-én bombázta Csapot (Ung vm.) — megszállja a július 1-én létesített felvidéki semleges zónát.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1939.07.26
Slovenská národná banka dala do obehu prvé slovenské mince v hodnote 5 Ks.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1939.07.26
Švédsko uznalo Slovenskú republiku.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1939.07.26
Постановление политбюро ЦК ВКП(б) "о дачах, ихъятых органами НКВД у реппрессированных членов дачных коллективов"
Фонд А. Н. Яковлева, Лубянка Документ №1203
1979.07.26
július 26. Munkásgyűlés Tatabányán. (Havasi Ferenc, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának titkára előadást tart a takarékosságról, a hatékony munkáról, a párt helyes programjáról.)
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1989.07.26
Pápež Ján Pavol II. vymenoval za arcibiskupa katolíckej cirkvi na Slovensku Jána Sokola. Súčasne menoval aj spišského biskupa Františka Tondru, biskupstvá v Košiciach, Nitre, Rožňave a Prešove ostali neobsadené.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1989.07.26
július 26-29. Az Európai Baptista Szövetség kongresszusa Budapesten.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
2019.07.27
1469.07.27
július 27. Podjebrád György cseh király Fia, Viktorin I. Mátyás fogságába esik. (1472 áprilisában szabadul.)
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1799.07.27
V Liptovskom Mikuláši zomrel Alexander Kubíni (Kubínyi, *2. 12.1751, Demänová), právnik a inžinier, pôsobil aj ako hlavný notár Liptovskej a Oravskej stolice. Pre podozrenie zo slobodomurárstva a sympatií k Francúzskej revolúcii ho roku 1795 zbavili funkcií.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1849.07.27
július 27. A képviselőház zárt ülésén a békepárt Görgey főparancsnoki kinevezését követeli.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1849.07.27
— Paszkevics tábornagy serege Tiszafürednél (Heves vm.) megkezdi az átkelést a Tiszántúlra.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1849.07.27
Редактору газеты «Ргеззе». Около 27 июля 1849 г. Маркс, К. — 6, 574.
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд.2. (1957) Том 6, 574. Dok. 213
1859.07.27
27. - 29. júl. Na zasadnutiach chorvátskeho snemu prerokovali slovenský štátoprávny program Memorandum národa slovenského. Chorvátski predstavitelia ho akceptovali a sľúbili mu podporu.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1869.07.27
К. Маркс — Ф. Энгельсу. В Манчестер. [Лондон], 27 июля 1869 г. — 32,281—282.
Marx to Engels. 27 July
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд.2. (1964) Том 32, 281—282. Dok. 2074] Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1988 Vol. 43, 332 Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1988 Vol. 43, 332.
1899.07.27
Požiadavky volebného zhromaždenia v Liptovskom Mikuláši, schválené 23. júla 1899 (a). — List dr. Emila Stodolu redakcii Budapešti Hírlapu, v ktorom reaguje na jeho správu uverejnenú o mikulášskom ľudovom zhromaždení (b)
Dokumenty k sl. nár. hnutiu v r.1848 -1914 III. 1885-1901 Ed. Frant. Bokes, Vyd. SAV Brat. 1972 [441]
1909.07.27
List 303. Rajmund Cejnek S. H. Vajanskému
Korešpondencia Svetozára Hurbana Vajanského II., ed. P. Petrus, Vyd. SAV Brat. 1972 List 303
1919.07.27
Jovan M. Jovanović — R. W. Seton-Watsonu Šalje mu jedan članak i informaciju o razgovoru s dvojicom Talijana o novom temelju za talijansko-jugoslavenski sporazum na Jadranu.
R.W. Seton-Watson i Jugoslaveni : korespondencija 1906-1941, Zagreb-London 1976, II. Doc.No. 38
1919.07.27
Атаман Григорьев убит Махно
Л. Троцкий. Советская Республика и капиталистический мир. Часть II. Гражданская война. Москва-Ленинград, 1926
1919.07.27
július 27. A Vörös Hadsereg feladja a szolnoki hídfőt, és mindenütt a Tisza mögé vonul vissza.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1929.07.27
Троцкий Л.Д.: Жалкий документ.
Doc. 345
1949.07.27
Článok: Prehĺbenie čs.-maďarských stykov
Pravda 27.VII.1949
1949.07.27
Článok: Kultúrne drobničky
Východoslovenská Pravda 27.VII.1949
1959.07.27
július 27. Magyar—szovjet tárgyalások kezdődnek Moszkvában a gazdasági együttműködés továbbfejlesztéséről. (Augusztus 7.: aláírják az 1961-65 közötti hosszú lejáratú árucsere-forgalmi megállapodást.)
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1979.07.27
V Trenčíne zomrel Alojz Ján Chura (*11.6. 1899, Bytča), priekopník modernej pediatrie na Slovensku.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1979.07.27
július 27. Országos evangélikus múzeum nyílik Budapesten.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1989.07.27
Телеграмма схода граждан Березовского сельского совета Прикубанского района г. Краснодара в Верховный Совет СССР о влиянии Комбината биохимических и витаминных препаратов им. К. Маркса на экологическую обстановку и необходимости срочных мер по ее оздоровлению
Фонд А. Н. Яковлева, Социальная политика в СССР Документ №120
2019.07.28
1299.07.28
július 28. A júliusi rákosi gyűlés résztvevői (főpapok, bárók, nemesek, székelyek, szászok és kunok) III. András Magyarországra érkezett nagybátyját, Albertino Morosinit, Szlavónia hercegét és Pozsega ispánját fölveszik a magyar nemesek közé. (Karácsonyi János szerint ez 1298-ban történt.)
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1679.07.28
július 28. A bujdosók egy része Apafi fejedelem utasításával ellentétben Margitán (Bihar vm.) Wesselényi Pál vezérsége mellett dönt.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1799.07.28
július 28. A franciák feladják Mantova várát Szuvorov hercegnek.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1849.07.28
A szegedi országgyűlés kimondja a zsidók emancipációját,
Gyurgyák János, A zsidókérdés Magyarországon. Osiris Bp. 2001
1849.07.28
Zákonné články, prijaté v Segedíne na uspokojenie rozličných národností (Národnostný zákon) z 28. 07. 1849
1849.07.28
Uhorský snem v Segedíne (Szeged, Maďarsko) prijal národnostný zákon; pre Nemadárov deklaroval možnosť používať materinský jazyk v miestnej správe, školstve, súdnictve a cirkevnom živote. Predstavitelia nemaďarských národných hnutí sa však usilovali o štátoprávne ukotvenie národnostnej otázky. Ústupky v národnostnej otázke boli nielen nedostatočné, ale v maďarskej politike sa objavili príliš neskoro na to, aby mohli zvrátiť vývoj pomerov v Uhorsku. Zákon nenadobudol účinnosť, lebo v nasledujúcich dňoch maďarská armáda kapitulovala a revolúcia v Uhorsku bola porazená.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1849.07.28
július 28. A képviselőház elfogadja a július 21-én benyújtott nemzetiségi törvényjavaslatot. (Elismeri az országban lakó nemzetek szabad fejlődési jogát; biztosítja a szabad nyelvhasználatot az iskolákban, az egyházakban, a községi életben és a törvényhatóságok gyűlésein, valamint a közigazgatásban és a bíróságokon.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1849.07.28
— A képviselőház kimondja a zsidók egyenjogúsítását.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1849.07.28
— I. Ferenc József kinevezi Leó von Thun-Hohenstein grófot osztrák vallásés közoktatásügyi miniszterré.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1869.07.28
Návrh dr. Ivana Br. Zocha na utvorenie vedeckých odborov Matice slovenskej a o ich organizačnej štruktúre
Dokumenty k sl. nár. hnutiu v r.1848 -1914 II. 1867-1884 Ed. Frant. Bokes, Vyd. SAV Brat. 1965 [213]
1869.07.28
Энгельс — Людвигу Кугельману в Ганновер. Манчестер, 28 июля 1869 г. — 32, 524—525.
Engels to Ludwig Kugelmann. 28 July
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд.2. (1964) Том 32, 524—525. Dok. 2075] Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1988 Vol. 43, 333 Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1988 Vol. 43, 333.
1899.07.28
Andrej Hlinka: Sursum corda!
Ľudové noviny, 28. 7.1899, roč. 3, č. 31, s. 248. (Andrej Hlinka, farár sliačanský)
1919.07.28
William Tvrrell — The Serbian Societvu Odgovara na pismo od 9. VII s memorandumom u prilogu o aktima nasilja i represije nad Jugoslavenima na okupiranom području.
R.W. Seton-Watson i Jugoslaveni : korespondencija 1906-1941, Zagreb-London 1976, II. Doc.No. 39
1919.07.28
Odpověď belgickému králi na telegram u příležitosti oslavných dnů vítězství
Masaryk T.G., Cesta demokracie 1, 1933, s. 169 Dok. 115
1939.07.28
V Bratislave na valnom zhromaždení akcionárov chemického podniku Dynamit Nobel zástupcovia nemeckého koncernu IG Farbenindustrie preukázali vlastníctvo väčšiny akcií podniku a ovládli správnu radu. Najvýznamnejší chemický podnik Slovenska tak prešiel do sféry vplyvu najmocnejšieho chemického koncernu nacistického Nemecka. Do bratislavského závodu prišli nemeckí odborníci so zámerom obnoviť výrobu výbušnín na špičkovej medzinárodnej technickej úrovni. Po výstavbe nových prevádzok dosiahla produkcia 1 200 t výbušnín ročne.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1939.07.28
július 28. Az iparügyi miniszter (az 1939: II. törvénycikk 107. §-a alapján) elrendeli az Egyesült Zománcozó Művek és Fémárugyár Rt. füleki (Nógrád vm.) üzemének a kincstár javára történő kisajátítását, kártalanítással.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1969.07.28
Predsedníctvo vlády Československej socialistickej republiky prijalo komplex opatrení proti demonštráciám a odporu v súvislosti s blížiacim sa prvým výročím okupácie. Federálna vláda uložila národným vládam prijať opatrenia na sprísnenie cenzúry. Ozbrojené zložky dostali rozkazy, aby zasiahli pri potlačení nepokojov.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1969.07.28
Slovenský úrad pre tlač a informácie (SÚTI) vydal oznámenie o odňatí registračného oprávnenia časopisu Literárny život, ktorý nadväzoval na najlepšie tradície Kultúrneho života.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1979.07.28
július 28. Kéthetes európai gyermektalálkozó Magyarországon (34 országból 1200 résztvevő).
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1989.07.28
július 28. A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának ülése. Témák: a párt és az egyházak viszonya, októberre pártkongresszus összehívása.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1999.07.28
Petičný výbor odovzdal prezidentovi hárky so 446 823 podpismi za vypísanie referenda o nepoužívaní jazykov menšín v úradnom styku a neprivatizovaní strategických podnikov. Prezident referendum odmietol 24. augusta pre protiústavnosť oboch otázok.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
2019.07.29
1459.07.29
július 29. Podjebrád György cseh király közvetítőnek ajánlkozik I. Mátyás és III. Frigyes német-római császár háborújában. (A magyar király elfogadja az ajánlatot.)
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1739.07.29
július 29. Hadzsi Mehmed nagyvezér megkezdi Belgrád ostromát. (Az ostrom még tart, amikor a szeptember 18-i békében a császáriak átadják a várat.)
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1849.07.29
július 29. Perczel tábornok a X. tartalék hadtesttel a Duna—Tisza közéről Szegedig vonul vissza.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1849.07.29
— Haynau táborszernagy serege Szeged határába érkezik.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1849.07.29
— Görgey tábornok serege Tokajnál átkel a Tiszán, és megindul Arad felé.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1849.07.29
— Duschek Ferenc pénzügyminiszter újabb 60 milliós hitelt szavaztat meg a Szegedre menekült országgyűléssel.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1849.07.29
Ľudovít Štúr Jozefovi Václavovi Stankovi
Listy Ľudovíta Štúra II. 1844-1855, Ed. J. Ambruš, Vyd. SAV Brat. 1956, s. 210 Dok. 298
1869.07.29
К. Маркс — Ф. Энгельсу. В Манчестер. [Лондон], 29 июля 1869 г. — 32,282.
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд.2. (1964) Том 32, 282. Dok. 2076
1879.07.29
Маркс — Карло Кафьеро в Неаполь. Лондон, 29 июля 1879 г. — 34, 300.
Marx to Carlo Cafiero. 29 July
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд.2. (1964) Том 34, 300. Dok. 2921] Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1991 Vol. 45, 365 Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1991 Vol. 45, 365.
1899.07.29
Žiadosť Pavla MUDROŇA, Jána FRANCISCIHO a Ambra PIETRA adresovaná uhorskému ministrovi vnútra K. Széllovi vo veci obnovenia Matice slovenskej a vrátenia jej zhabaného majetku
Dokumenty k sl. nár. hnutiu v r.1848 -1914 III. 1885-1901 Ed. Frant. Bokes, Vyd. SAV Brat. 1972 [443]
1899.07.29
Požiadavky uznesené na porade predstaviteľov slovenského hnutia v Liptovskom Mikuláši, na ktorej sa malo rozhodnúť, či sa má zvolať ľudové zhromaždenie na pre- rokovanie politických žiadostí Slovákov
Dokumenty k sl. nár. hnutiu v r.1848 -1914 III. 1885-1901 Ed. Frant. Bokes, Vyd. SAV Brat. 1972 [442]
1909.07.29
Июль, 16 (29). Ленин посылает в МСБ список членов социал-демократической фракции III Государственной думы.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1919.07.29
A románok átlépik a Tiszát, és megindulnak Budapest felé.
1919.07.29
július 29. A román hadsereg Tiszaladánynál és Taktakenéznél (Szabolcs vm.) átlépi a Tiszát. A Vörös Hadsereget Budapest irányába vonják vissza. (Megkezdődik a Vörös Hadsereg bomlása.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1919.07.29
— Az antanthatalmak ultimátumban követelik a Forradalmi Kormányzótanács lemondását.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1919.07.29
— A Közoktatásügyi Népbiztosság elrendeli az egységes nyolcosztályos népiskola bevezetését az egész országban.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1919.07.29
Июль, 29. Ленин председательствует на заседании Совнаркома. На заседании обсуждаются вопросы о сокращении автомобильного движения, об экономическом и политическом положении Москвы и Московской губернии и др.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1919.07.29
Июль, 29. Ленин председательствует на заседании Совета Обороны. На заседании обсуждаются вопрос об уборке урожая, проект постановления о доставке топлива для железных дорог и др.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1929.07.29
V Bratislave na Krajskom súde sa začal súdny proces proti Vojtechovi Tukoví, Alexandrovi Machoví a Antonovi Sznaczkému. Boli obvinení z úkladov proti republike a špionáži v prospech nepriateľského zahraničia.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1939.07.29
Троцкий Л.Д.: «Прогрессивный паралич». Второй Интернационал накануне новой войны.
Doc. 1143
1939.07.29
Постановление политбюро ЦК ВКП(б) "о катастрофе самолета ДБ-3"
Фонд А. Н. Яковлева, Лубянка Документ №1204
1959.07.29
július 29. Az országgyűlés bccikkelyezi az április 27-i magyar—kínai barátsági szerződést (1959:111. törvény). → április 11.
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1989.07.29
július 29. Billy Graham amerikai baptista lelkész igehirdetése a Népstadionban. (→ 1986. szeptember 17-23.)
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1999.07.29
Magyar Fórum: Popély Gyula: Európa tapsol, a magyarok fütyülnek
maforum_19990729.jpg
1999.07.29
Marián Jusko vystriedal na poste guvernéra Národnej banky Slovenska Vladimíra Masára.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014