2019.09.16
1619.09.16
Do Levoče prišiel vyslanec sedmohradského kniežaťa Gabriela Betlena (Bethlen) Peter Ďulafi (Gyulaffy), ktorý mal presvedčiť mešťanov, že kalvíni a evanjelici majú rovnaké ciele a spoločného nepriateľa katolíkov.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1679.09.16
Budínsky miestodržiteľ paša Uzun Ibrahim korunoval vo Fiľakove kuruckého vodcu Imricha Tôkôliho (Thôkôly) za „kráľa Stredného Uhorska“ alebo - ako sa uvádzalo - „Horného Uhorska“. Odovzdal mu vladárske insígnie a ahdname - zmluvu udelenú osmanským sultánom. Mocenským centrom kurucov sa stalo sedem východouhorských stolíc, ktoré Turci nazvali „Orta Madžar“. Tôkôli k nim pripojil aj stolice patriace k Spišskej komore (Šariš, Spiš, Turňa, Užhorod, Gemer). Ročný tribút (poplatok) 40 000 toliarov mal zabezpečiť sultánovu ochranu krajine a jeho ľudu. Imrich Tôkôli sa musel zúčastňovať s vojskom na výpravách osmanskej armády. V zmluve sa hovorilo aj o slobodnej volbe kráľa, ktorého však musela schváliť Vysoká Porta. Volba katolíka sa vylučovala. Jezuiti a vysokí katolícki hodnostári mali byť z krajiny vyhnaní. Tôkôliho kniežatstvo bolo vazalským štátom Osmanskej ríše podobne ako Sedmohradsko.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1699.09.16
szeptember 16. Az Udvari Kamara kinevezi Thavonath Lajos bárót, a Szepesi Kamara elnökét, főbányagrófot a magyarországi sóügyek főfelügyelőjévé. (Ezzel egy kézben egyesül az erdélyi, a máramarosi és a lengyel só értékesítése, és lehetővé válik a sókereskedelem központi ellenőrzése.)
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1879.09.16
szeptember 16. Megnyílik a szerb nemzeti egyházi kongresszus Karlócán. (A kongresszus nem fogad el programot; szervezeti kérdésekben mérsékeli a kormánynyal szembeni követeléseit.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1899.09.16
Článok predsedu viedenského akademického spolku Tatran Pozorovanie práce mládeže, v ktorom sa zaoberá niektorými jej úlohami v súvislosti s činnosťou skupiny Hlas
Dokumenty k sl. nár. hnutiu v r.1848 -1914 III. 1885-1901 Ed. Frant. Bokes, Vyd. SAV Brat. 1972 [448]
1899.09.16
Hilsneriáda: Materiály kutnohorského procesu 12. 9. 1899 - 16. 9. 1889. První rozsudek smrti.
Přelíčení s Hilsnerem před porotou v Kutné Hoře pro vraždu v Polné Stenoprotokoly. (Beaufortovo nakladatelství Praha 1899)
1919.09.16
Сентябрь, 16. Ленин пишет письмо члену Реввоенсовета Республики С. И. Гусеву, в котором резко критикует руководство военными операциями со стороны Реввоенсовета Республики.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1919.09.16
Статья Л.Д. Троцкого «Уроки мироновщины»
Фонд А. Н. Яковлева, Гражданская война. 1918–1920 гг. Документ №253
1919.09.16
Записка по прямому проводу из поезда Л.Д. Троцкого о подготовке суда над мироновцами
Фонд А. Н. Яковлева, Гражданская война. 1918–1920 гг. Документ №254
1919.09.16
Из постановления совещания членов Реввоенсовета 9-й армии совместно с Л.Д. Троцким о степени участия в мятеже М. Блинова
Фонд А. Н. Яковлева, Гражданская война. 1918–1920 гг. Документ №255
1939.09.16
ZSSR uznal Slovenskú republiku.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1939.09.16
szeptember 16. A budapesti Nemzeti Színházban bemutatják Tamási Áron Énekes madár című színdarabját.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1939.09.16
Постановление политбюро ЦК ВКП(б) о переводе г. Мурманска на режимное положение
Фонд А. Н. Яковлева, Лубянка Документ №1217
1939.09.16
Приказ № 005 Военного совета Белорусского фронта войскам фронта о целях вступления Красной Армии на территорию Западной Белоруссии
Фонд А. Н. Яковлева, Международная политика СССР Документ №16
1949.09.16
V dňoch 16.9.-24.9.1949 prebieha v Maďarsku vykonštruovaný proces s vysokopostavenými predstaviteľmi komunistickej strany László RAJKOM, Györgyom PÁLFFYM, Tiborom SZŐNYIM a Andrásom SZALAIM. Odsúdili ich na trest smrti a popravili 15. októbra 1949.
Magyarországon elkezdődik a Rajk per.
1949.09.16
Pomery na južnom pohraničí. Výmer Povereníctva vnútra č. 244/10-1-BC zo 16. septembra 1949, ktorým bola Akcia Juh oznámená okresným národným výborom
A Belügyi Megbízotti Hivatal leirata a járási hivataloknak a tervezett Dél akcióról
Akcia Juh. Odsun Maďarov zo Slovenska do Čiech v roku 1949. Sešity ÚSD, Sv. 8, ÚSD AV ČR 1993
1949.09.16
Фадеев — Молотову о программе пребывания в СССР Луи Арагона и Эльзы Триоле
Фонд А. Н. Яковлева, История политической цензуры в СССР Документ №256
1989.09.16
szeptember 16-17. A Magyar Újságírók Szövetségének közgyűlése (elnök: Róbert László, főtitkár: Bencsik Gábor).
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1989.09.16
- A Demokratikus Magyarországért Mozgalom alakuló ülése (elnök: Pozsgay Imre, főtitkár: Gazsó Ferenc). ( → június 7.)
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1989.09.16
- Keszthelyen felavatják a felújított Festeticskastélyt.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1999.09.16
Magyar Fórum: Popély Gyula: Emlékezés a felszámolt pozsonyi magyar egyetemre
maforum_19990916.jpg, szujsag_19990929b.jpg
1999.09.16
Národná rada Slovenskej republiky schválila po dlhých rokovaniach novelu zákona o veľkej privatizácii, ktorou zrušila kontroverzný zákon o strategických podnikoch, ktorý znemožňoval privatizáciu monopolov.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1999.09.16
Predseda vlády Slovenskej republiky Mikuláš Dzurinda a predseda vlády Maďarskej republiky Viktor Orbán podpísali dohodu o spoločnej obnove štúrovského Mosta Márie Valérie, zničeného počas druhej svetovej vojny. Slávnostný akt sa konal na palube lode Rákóczi na Dunaji medzi Štúrovom a maďarským Ostrihomom.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
2009.09.16
V dňoch 16. – 17. septembra 2009 sa v priestoroch Rektorátu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach konala vedecká konferencia s názvom Dohoda o výmene obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom (1946 – 1948) – osudy slovenských a maďarských presídlencov.
Správa o konferencii
2019.09.17
1329.09.17
szeptember 17. előtt Az esztergomi káptalan Telegdi Csanád egri püspököt választja meg esztergomi érsekké. (XXII. János pápa 1330. szeptember 17-én megerősíti a választást; Csanád 1349 decemberében bekövetkezett haláláig viseli méltóságát.)
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1439.09.17
szeptember 17. Albert király és az országnagyok a Titel melletti tüdőrévi táborban úgy határoznak, hogy 1440 tavaszán zsoldossereget állítanak fel a törökök ellen. (A sereg költségeire 100 dénáros — azaz 2/3 aranyforint — rendkívüli adót vetnek ki a jobbágyokra és az egytelkes nemesekre. A király kötelezettséget vállal, hogy a hadjáratot személyesen vezeti, külföldi segítségről is gondoskodik, és az országos adót a királyi és a királynéi birtokokról is behajtja.)
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1849.09.17
Az osztrák hatóságok a magyarországi zsidó hitközségekre a forradalomban játszott szerepük miatt 2 300 000 forint hadisarcot vetnek ki.
Gyurgyák János, A zsidókérdés Magyarországon. Osiris Bp. 2001
1849.09.17
szeptember 17. Törökország elutasítja az osztrák, kormány szeptember 3-i kívánságát, a magyar menekültek kiadatását; ugyanakkor megígéri, hogy Ausztria biztonsága érdekében a birodalom belső területeire internálja őket.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1859.09.17
Маркс — Вильгельму Либкнехту в Лондоне. Лондон, 17 сентября 1859 г. — 29, 497—500.
Marx to Wilhelm Liebknecht. 17 September
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд.2. (1962) Том 29, 497—500. Dok. 1032] Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1983 Vol. 40, 486 Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1983 Vol. 40, 486.
1879.09.17
Маркс, К. и Энгельс, Ф. Циркулярное письмо А. Бебелю, В. Либкнехту, В. Бракке и др. 17—18 сентября 1879 г. — 19, 161—175; 34, 308— 323.
Marx and Engels to August Bebel, Wilhelm Liebknecht, Wilhelm Bracke and Others (Circular Letter). 17-18 September
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд.2. (1964) Том 34, 308— 323. Dok. 2942] Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1991 Vol. 45, 394. [http:// Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1991 Vol. 45, 394. Dok. 2942
1909.09.17
Сентябрь, 4(17). Ленин сообщает К. Гюисмансу, что в дополнение к переводу устава РСДРП будет сделан его исторический обзор.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1919.09.17
A Pázmány Péter Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának ülésén, amely a hallgatók számának korlátozásával foglalkozik, Kmoskó Mihály felveti, hogy a „szelekció a vallás, nemzetiség, faj, előmenetel és erkölcs kritériumai" sze­rint történjék. A javaslatot a bizottság elveti, s helyette a tanárvizsgára bocsáthatók számát korlátozná.
Gyurgyák János, A zsidókérdés Magyarországon. Osiris Bp. 2001
1919.09.17
Телеграмма Л.Д. Троцкого о подготовке суда над мироновцами
Фонд А. Н. Яковлева, Гражданская война. 1918–1920 гг. Документ №256
1919.09.17
Приказ председателя Революционного военного совета Республики о создании Чрезвычайного трибунала по делу Миронова и его соратников
Фонд А. Н. Яковлева, Гражданская война. 1918–1920 гг. Документ №257
1919.09.17
Из протокола № 60 заседания Президиума ВЦИК о назначении трибунала по делу Миронова
Фонд А. Н. Яковлева, Гражданская война. 1918–1920 гг. Документ №258
1919.09.17
Приказ ТО ВЧК о порядке контроля за передвижением пассажиров
Фонд А. Н. Яковлева, Лубянка Документ №203
1929.09.17
Циркуляр Экономического управления ОГПУ № 209/эку «Об усилении работы по выявлению элементов, срывающих ход хлебозаготовок»
Фонд А. Н. Яковлева, Репрессии в СССР Документ №52
1939.09.17
Оккупация германскими войсками Польши. Прекращение дипломатических отношений между СССР и Польшей.
История внешней политики СССР. В двух томах. Том 1. 1917-1945, Москва Наука 1986 г.
1939.09.17
Pod zámienkou ochrany obyvateľstva západnej Ukrajiny a západného Bieloruska vláda ZSSR vydala deklaráciu o oslobodení týchto oblastí a vstúpila do východných častí Poľska. Tento krok bol v súlade so sovietsko-nemeckou zmluvou o neútočení z 23. augusta 1939, ktorej tajný dodatok rátal s rozdelením Poľska.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1939.09.17
Andrej Škrábik bol v Nitre vysvätený za pomocného biskupa Nitrianskej diecézy.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1939.09.17
szeptember 17. Szovjet csapatok átlépik a keleti lengyel határt; a szovjet kormány deklarációt ad ki Nyugat-Ukrajna és Nyugat-Belorusszia felszabadításáról.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1939.09.17
— A Szovjetunió kormánya üzenetet küld a magyar kormánynak. (Tiszteletben tartja Magyarország határait, és békében kíván élni összes szomszédaival.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1939.09.17
Выписка из служебного дневника заместителя наркома иностранных дел СССР В.П. Потемкина о беседе с польским послом В. Гжибовским, направленная Генеральному секретарю ЦК ВКП(б) И.В. Сталину
Фонд А. Н. Яковлева, Международная политика СССР Документ №17
1939.09.17
Записка наркома внутренних дел СССР комиссара государственной безопасности 1-го ранга Л.П. Берии председателю Совнаркома СССР В.М. Молотову о направлении проекта постановления Комитета Обороны при СНК СССР о переводе на военное положение конвойных войск НКВД СССР на территории Белорусского и Киевского особых военных округов и Ленинградского военного округа и открытии там приемных пунктов для военнопленных
Фонд А. Н. Яковлева, Репрессии в СССР Документ №351
1949.09.17
Pozsony, 1949. szeptember 17. Vándor József I. osztályú konzul első jelentése a politikailag és osztályszempontból megbízhatatlannak minősített magyarok Csehországba telepítésének tervéről
Popély Árpád, Iratok a csehszlovákiai magyarság 1948—1956 közötti történetéhez II. Dok. 45
1949.09.17
Prága, 1949. szeptember 17. Szkladan Ágoston követ jelentése a prágai magyar könyvesbolt létrehozása elé gördített akadályokról
Popély Árpád, Iratok a csehszlovákiai magyarság 1948—1956 közötti történetéhez II. Dok. 46
2009.09.17
Spravodajský portál aktuálne.sk uviedol, že najmenej deviati lekári podieľajúci sa na Labašovom posudku nemali zložený znalecký sľub. Podľa Romana Kvasnicu nemôže byť takýto posudok použitý v trestnom konaní.
2009.09.17
Két rendezvényt jelentettek be a rendőrségen az őszödi beszéd kiszivárogtatásának harmadik évfordulójára.
Tüntetések könyve. Negyedszázad 56 tüntetése Magyarországon (1988-2013), szerk. Katona András, Antológia Kiadó Lakitelek 2014
2019.09.18
1599.09.18
szeptember 18. Ibrahim nagyvezér serege Buda alá érkezik.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1739.09.18
V Bratislave začali s výstavbou kostola a kláštora rehole alžbetíniek, významnej barokovej stavby (dokončili ju roku 1743), ktorú financoval ostrihomský arcibiskup Imrich Esterházi (Eszterházy). 2. Slovensko v dobe dynastických vojen a reforiem (1712 - 1780)
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1739.09.18
Trnava si dala vydláždiť námestia a najdôležitejšie ulice.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1739.09.18
Vo Viedni vyšla ďalšia práca Samuela Mikovíniho o problematike kvadratúry kruhu Epištola ad D. f. J. Marinonium...occasione quaestionis de quadratura circuli (List D. J. J. Marionimu... o probléme kvadratúry kruhu). Ako vedľajší výsledok demonštroval v práci metódu na výpočet hodnoty ti.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1739.09.18
Vyslanci kráľa Karola III. a osmanského sultána Mahmuda I. uzavreli v Belehrade mier. Rakúsko sa muselo vzdať skoro všetkých ziskov z Požarevackého mieru, okrem územia na sever od Dunaja a Sávy a Temešského banátu. 1739. Na Slovensku sa šírila morová epidémia, ktorá trvala až do roku 1742.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1879.09.18
Marx to Carl Hirsch. 18 September
Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1991 Vol. 45, 409.
1909.09.18
Сентябрь, 5 (18). Статьи Ленина "К выборам в Петербурге", "Разоблаченные ликвидаторы" и примечание от редакции "По поводу открытого письма Исполнительной комиссии Московского окружного комитета" публикуются в № 47- 48 газеты "Пролетарий".
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1919.09.18
szeptember 18. A kaposvári törvényszéki fogházból fehérterroristák elhurcolják és meggyilkolják a fogva tartott kommunistákat. (Közöttük Latinca Sándor volt kormányzótanácsi biztost, Tóth Lajos volt megyei direktóriumi tagot. Szalma István volt párttitkárt, Levin Samut, a Somogy megyei szövetkezetek vezetőjének volt helyettesét.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1919.09.18
Сентябрь, 18-20. Ленин пишет статью "Как буржуазия использует ренегатов".
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1929.09.18
Andrej Hlinka: Naše stanovisko je jasné!
Čech, 18. 9. 1929, roč. 54, č. 214, s. 1. (Andrej Hlinka, predseda Sl. ľ. strany) Kritická doba Slovák, 18. 9.1929, roč. 11, č. 212, s. 1. (Andrej Hlinka) Slovák týždenník, 22. 9. 1929, roč. 10, č. 39, s. 3. (Andrej Hlinka)
1939.09.18
Ivan Meštrović — R. W. Seton-Watsonu Smatra da je postignuti sporazum veliko olakšanje; o držanju Italije, njemačko-sovjetskim odnosima i posljedicama koje se mogu očekivati; vjeruje u savezničku pobjedu.
R.W. Seton-Watson i Jugoslaveni : korespondencija 1906-1941, Zagreb-London 1976, II. Doc.No. 292
1939.09.18
Maďarsko otvorilo hranice pre poľských utečencov. V rokoch 1939 - 1940 v Maďarsku našlo útočisko vyše 200 000 Poliakov, ktorých veľká časť odtiaľ emigrovala do západnej Európy.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1939.09.18
Jednotka československých vojakov a dôstojníkov pod velením pplk. Ludvíka Svobodu prešla z Poľska na územie obsadené Červenou armádou. V priebehu ďalšieho polroka bola väčšina príslušníkov jednotky prepravená do Francúzska a na Stredný východ. V ZSSR zostalo nakoniec z pôvodnej jednotky len 93 mužov.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1939.09.18
szeptember 18. Perényi Zsigmond br., Kárpátalja kormányzói biztosának elnökletével értekezlet Ungvárott a menekült lengyelek továbbszállításáról és ellátásáról. (Szeptember—október hónap folyamán több mint 100 ezer lengyel menekül Magyarországra.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1939.09.18
— A kormányzó elrendeli a tokiói magyar követség felállítását.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1939.09.18
Выписка из протокола № 7 (пункт 150) заседания Политбюро ЦК ВКП(б) о переводе на положение военного времени конвойных войск НКВД СССР на территории Белорусского и Киевского особых военных округов и Ленинградского военного округа и передаче под их охрану приемных пунктов военнопленных
Фонд А. Н. Яковлева, Репрессии в СССР Документ №352
1959.09.18
Советское предложение на сессии Генеральной Ассамблеи ООН о всеобщем и полном разоружении.
История внешней политики СССР. В двух томах. Том 2. 1945-1980, Москва Наука 1981 г.
1989.09.18
Helyreáll Magyarország és Izrael között a diplomáciai kapcsolat.
Gyurgyák János, A zsidókérdés Magyarországon. Osiris Bp. 2001
1989.09.18
szeptember 18. A három tárgyaló fél képviselői megállapodást írnak alá a politikai egyeztető tárgyalások (Nemzeti Kerekasztal) 1989. június 13. és szeptember 18. közötti szakaszának lezárásáról. (A Fiatal Demokraták Szövetsége és a Szabad Demokraták Szövetsége nem írja alá.)
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1989.09.18
- Mose Arensz izraeli külügyminiszter Budapesten tárgyal a diplomáciai kapcsolatok helyreállításáról. (1967. június 12-én szakadtak meg.)
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1989.09.18
- Bevezetik az egységes devizaszámlát.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
2019.09.19
1879.09.19
Adolf Stöcker nagy beszéde a zsidóság ellen.
Gyurgyák János, A zsidókérdés Magyarországon. Osiris Bp. 2001
1879.09.19
Slúžny v Giraltovciach informoval podžupana Šarišskej župy o hromadnom sťahovaní obyvateľov z údolia rieky Topia do USA. Bola to prvá zmienka o vysťahovaleckej vlne z východného Slovenska, v rámci ktorej odišlo len zo samotnej Šarišskej župy do roku 1880 takmer 5 000 osôb.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1879.09.19
Маркс — Николаю Францевичу Даниельсону в Петербург. Лондон, 19 сентября 1879 г. — 34, 323.
Marx to Nikolai Danielson 19 September
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд.2. (1964) Том 34, 323. Dok. 2944] Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1991 Vol. 45, 409 Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1991 Vol. 45, 409.
1879.09.19
Маркс — Фридриху Адольфу Зорге в Хобокен. Лондон, 19 сентября 1879 г. — 34, 324—328.
Marx to Friedrich Adolph Sorge. 19 September
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд.2. (1964) Том 34, 324—328. Dok. 2945] Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1991 Vol. 45, 410. [http:/ Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1991 Vol. 45, 410. Dok. 2945
1899.09.19
With full approval of the Waldeck-Rousseau Cabinet, President Loubet signs Dreyfus pardon.  Against the advice of most of his supporters, the innocent officer, exhausted after six years of solitary confinement, accepts the Presidential grace with the proviso he can continue his fight to prove his innocence. Scheurer-Kestner, who has been battling cancer for a long time, dies on the same day.
1919.09.19
R. W. Seton-Watson — Jovanu M. Jovanoviću Preporuča mu svog prijatelja, M. Dudlev Warda, jednog od britanskih financijalnih stručnjaka na Konferenciji u Parizu.
R.W. Seton-Watson i Jugoslaveni : korespondencija 1906-1941, Zagreb-London 1976, II. Doc.No. 48
1919.09.19
19. septembra delegácia Slovenskej ľudovej strany vedená A. Hlinkom pricestovala do Paríža.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
1919.09.19
Письмо группы красноармейцев 23-й дивизии в защиту красноармейцев, арестованных по делу Миронова
Фонд А. Н. Яковлева, Гражданская война. 1918–1920 гг. Документ №259
1919.09.19
Телеграмма К.Ф. Булаткина В.И. Ленину и Л.Д. Троцкому с просьбой о прощении
Фонд А. Н. Яковлева, Гражданская война. 1918–1920 гг. Документ №260
1919.09.19
Письмо В.И. Ленину от комиссара по казачьим делам ВЦИК М. Макарова по поводу вооруженного выступления Миронова и «причастности» к этому делу Казачьего отдела ВЦИК
Фонд А. Н. Яковлева, Гражданская война. 1918–1920 гг. Документ №261
1929.09.19
Троцкий Л.Д.: Куда ведет путь Ленинбунда? (Ответ правлению Ленинбунда) (Оппозиция внутри и за пределами Коминтерна)
Doc. 364
1929.09.19
Алексей Мильруд — Сталину о брошюре Микулиной
Фонд А. Н. Яковлева, История политической цензуры в СССР Документ №94
1939.09.19
A Német Birodalomban elrendelik a sárga csillag viselését,
Gyurgyák János, A zsidókérdés Magyarországon. Osiris Bp. 2001
1939.09.19
Na základe vládneho nariadenia č. 230 o úprave vojenskej povinnosti Židov boli Židia zbavení vojenských hodností a odvtedy prezenčnú vojenskú službu vykonávali vo vojenských pracovných útvaroch. Výnimku mohol udeliť minister národnej obrany.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1939.09.19
Veľká Británia a Francúzsko vyzvali ZSSR, aby stiahol svoje vojská z územia Poľska.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1939.09.19
Директива Военного совета Украинского фронта командующему пограничными войсками НКВД Киевского военного округа комдиву В.В. Осокину о закрытии государственной границы на участке устья реки Збруч и к западу от нее
Фонд А. Н. Яковлева, Международная политика СССР Документ №18
1939.09.19
Распоряжение по прямому проводу Генерального штаба РККА Военным советам БОВО и КОВО с изложением приказа наркома обороны СССР о транспортировке и передаче военнопленных органам НКВД СССР
Фонд А. Н. Яковлева, Репрессии в СССР Документ №353
1939.09.19
Приказ № 0308 Л.П. Берии об организации при НКВД СССР Управления по военнопленным, утверждении его штатов и организации лагерей для содержания военнопленных.
Фонд А. Н. Яковлева, Репрессии в СССР Документ №354
1939.09.19
«Положение НКВД СССР об Управлении по делам военнопленных при НКВД СССР»
Фонд А. Н. Яковлева, Репрессии в СССР Документ №355
1939.09.19
Инструкция НКВД СССР особым отделениям лагерей для военнопленных по оперативному учету военнопленных
Фонд А. Н. Яковлева, Репрессии в СССР Документ №356
1939.09.19
Проект «Положения о военнопленных»
Фонд А. Н. Яковлева, Репрессии в СССР Документ №357
1949.09.19
Pozsony, 1949. szeptember 19. Vándor József I. osztályú konzul második jelentése a politikailag és osztályszempontból megbízhatatlannak minősített magyarok Csehországba telepítésének tervéről
Popély Árpád, Iratok a csehszlovákiai magyarság 1948—1956 közötti történetéhez II. Dok. 47
1949.09.19
Pozsony, 1949. szeptember 19. Vándor József I. osztályú konzul jelentése a Magyarországon tanuló csehszlovákiai magyar diákok visszatéréséről Magyarországra
Popély Árpád, Iratok a csehszlovákiai magyarság 1948—1956 közötti történetéhez II. Dok. 48
1969.09.19
Министр иностранных дел СССР А. А. Громыко направил Генеральному секретарю ООН письмо с просьбой включить в повестку дня ХХIV сессии Генеральной Ассамблеи ООН вопрос «Об укреплении международной безопасности» в качестве важного и срочного вопроса. К письму приложен проект «Обращения ко всем государствам мира», который Правительство СССР вносило на рассмотрение ХХIV сессии.
История внешней политики СССР. В двух томах. Том 2. 1945-1980, Москва Наука 1981 г.
1969.09.19
Делегации БССР, НРБ, ВНР, МЯР, ПНР, СРР, СССР, УССР и ЧССР на ХХIV сессии Генеральной Ассамблеи направили Генеральному секретарю ООН письмо с просьбой о включении в повестку дня сессии вопроса «О заключении Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов химического и бактериологического (биологического) оружия и его уничтожении». К письму приложен проект Конвенции.
История внешней политики СССР. В двух томах. Том 2. 1945-1980, Москва Наука 1981 г.
1969.09.19
szeptember 19. Az Egyesült Nemzetek Szervezete közgyűlésének 24. ülésszaka. (Belorusszia. Bulgária, Csehszlovákia, Magyarország, Lengyelország. Mongólia. Románia, a Szovjetunió és Ukrajna küldöttsége egyezménytervezetet ad át U Thant főtitkárnak a vegyi és baktériumfegyverek eltiltásáról.)
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1989.09.19
szeptember 19. A Szabad Demokraták Szövetségének állásfoglalása, hogy zárolják a Magyar Szocialista Munkáspárt, a Szakszervezetek Országos Tanácsa és a Munkásőrség vagyonát.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1999.09.19
Premiér Slovenskej republiky (SR) Mikuláš Dzurinda a minister zahraničných vecí Eduard Kukan odcestovali na 54. valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov (OSN), súčasťou ktorého bola i otázka kandidatúry SR na post nestáleho člena Bezpečnostnej rady OSN. Dzurinda sa 21. septembra stretol s prezidentom USA Billom Clintonom. Stretnutie sa uskutočnilo aj s generálnym tajomníkom OSN Kofi Annanom.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
2019.09.20
1539.09.20
szeptember 20. Verancsics Antal budai prépost, I. János követe tudatja Bécsben I. Ferdinánddal, hogy ura mindaddig nem járul hozzá a béke kihirdetéséhez, míg nem biztosítják számára a megfelelő katonai támogatást.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1619.09.20
szeptember 20. Bethlen Gábor bevonul Kassára.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1619.09.20
— A fejedelem a Querela Hungariae. Magyarország panasza című, Alvinci Péter kassai pap által fogalmazott latin és magyar nyelvű kiáltványban a magyar rendeket csatlakozásra hívja fel. (A kiáltvány szerint a fejedelem célja a protestánsok várható sérelmeinek elhárítása, a klérus esztelen hatalmának visszaszorítása és saját személyes sérelmeiért elégtétel szerzése.)
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1819.09.20
szeptember 20. A Német Szövetség gyűlése Karlsbadban (Csehország). (Ausztria és Poroszország kezdeményezésére határozatot hoznak a szigorú cenzúra bevezetéséről, a diákszervezetek betiltásáról, az egyetemi önkormányzat visszaszorításáról.)
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1849.09.20
Воззвание о помощи немецким политическим эмигрантам. 20 сентября 1849 г. — 7, 541—542.
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд.2. (1956) Том 7, 541—542. Dok. 223
1909.09.20
Сентябрь, ранее 7 (20). Ленин в письме М. П. Томскому резко критикует отзовистскую школу на Капри, разоб- лачает фракционность Троцкого, разбирает аграрную политику Столыпина.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1919.09.20
20. septembra F. Jehlička zostavil francúzsky písané memorandum pod názvom Za mier v strednej Európe, ktoré podpísal A. Hlinka a ďalší členovia delegácie Slovenskej ľudovej strany na mierovej konferencii v Paríži. Memorandum bolo odovzdané na generálnom sekretariáte mierovej konferencie a rozšírené medzi predstaviteľov americkej, francúzskej, britskej, poľskej a juhoslovanskej delegácie a medzi novinármi. Poukazovalo na neudržateľnú situáciu v hospodárskej oblasti, nedodržiavanie občianskych práv a práva na autonómiu Slovenska, zaručeného Pittsburskou dohodou. Pre Slovensko žiadalo legislatívnu autonómiu a konanie plebiscitu pod dohľadom dohodových armád.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
1919.09.20
Odpověď redakci Neue Freie Presse Odpověď redakci Neue Freie Presse na prosbu o projev k vídeňské nouzi o uhlí
Masaryk T.G., Cesta demokracie 1, 1933, s. 180 Dok. 122
1919.09.20
Выписка из оперативной сводки Пензенского губчека с 13 по 20 сентября 1919 г.
Фонд А. Н. Яковлева, Гражданская война. 1918–1920 гг. Документ №262
1929.09.20
Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) «О мерах по усилению хлебозаготовок»
Фонд А. Н. Яковлева, Экономическая политика в СССР Документ №35
1949.09.20
szeptember 20. Kihirdetik a Német Szövetségi Köztársaság megalakulását. (Kancellár: K. Adenauer.)
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1969.09.20
Az Új Szó hasábjain közzétett levélváltás Dobos László, a Csemadok elnöke és Lőrincz Gyula főszerkesztő között a lapnak a Csemadok KB elnökségi ülésének határozatát bíráló írásával kapcsolatban
Popély Árpád, 1968 és a csehszlovákiai magyarság Dok. 104
1969.09.20
szeptember 20. Szlovákiában 10 éves fennállását ünnepli a magyar tanárképző intézet, a nyitrai Magyar Pedagógiai Fakultás.
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1979.09.20
V Prahe zomrel Ludvík Svoboda (*15. 11. 1895, Hroznatín), politik a armádny generál. Roku 1939 emigroval do ZSSR, kde zorganizoval československú vojenskú jednotku, ktorá sa časom rozrástla na armádny zbor. Po vojne bol až do roku 1950 ministrom národnej obrany; z tejto funkcie ho však na sovietsky nátlak odvolali. Vrcholom jeho politickej kariéry bol rok 1968, keď ho v marci zvolili za prezidenta Československej socialistickej republiky. Po augustovej okupácii 1968 odišiel z vlastnej iniciatívy s delegáciou do Moskvy, rokoval o politickom riešení situácie, vyvíjal nátlak na ostatných československých predstaviteľov, aby prijali Moskovský protokol. Od roku 1973 bol vážne chorý a nemohol vykonávať prezidentskú funkciu; 29. mája 1975 ho z nej uvoľnili.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1979.09.20
szeptember 20-26. Körösi Csorna Sándor-emlékülés és Nemzetközi Tibetisztikai Szimpózium Csopakon.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1989.09.20
szeptember 20-29. Az Országgyűlés küldöttsége Strasbourgba utazik, az Európa Tanács parlamenti közgyűlésének őszi ülésszakára.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1989.09.20
- Németh Miklós miniszterelnök egyházi és felekezeti vezetőkkel tárgyal, szeptember 21-30. Horn Gyula külügyminiszter New Yorkba utazik az ENSZ-közgyülés 44. ülésszakára. Találkozik James Baker amerikai külügyminiszterrel, aki kijelenti, hogy az Egyesült Államok nem akar KözépEurópában instabilitást.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
2019.09.21
1539.09.21
Bola zriadená Spišská komora so sídlom v Košiciach ako pobočka Uhorskej komory, ktorá mala na starosti správu kráľovských majetkov v oblasti severovýchodného Uhorska. Do jej pôsobnosti patrili aj Spišská, Šarišská, Zemplínska, Užská, Abovská, Turnianska a Gemerská stolica, ďalej slobodné kráľovské mestá (Košice, Bardejov, Prešov, Sabinov a Levoča) a v ich rámci ležiace kráľovské (erárne) panstvá a tridsiatkové (colné) stanice.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1539.09.21
Predstaviteľ reformácie Leonhard Stôckel sa stal rektorom mestskej latinskej školy v Bardejove a dokončil zbierku vtipných sentencií Apophthegmata illustrium virorum.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1539.09.21
Gemerský župan František Bebek dal zvrhnúť z hradnej skaly na Krásnej Hôrke novokrsteneckého kazateľa Andreja Fischera (*1480, Kremnica). Novokrstenci boli príslušníkmi radikálnej náboženskej sekty, ktorá hlásala, že človek v detstve nemôže prijať krst, lebo ešte nie je schopný veriť v Boha, preto krstili iba dospelých. Žiadali návrat k životu podľa Svätého písma, žili v prísne uzatvorených spoločenstvách - komúnach (tzv. haushabenoch, podľa ktorých vzniklo pomenovanie habáni), kde mal každý rovnaký majetok. Na Slovensko sa dostávali z Nemecka cez Moravu už koncom 20. rokov 16. storočia. Stredisko novokrstencov vzniklo po roku 1529 na Spiši (Levoča, Švedlár). Po vlnách prenasledovania ich z Moravy vyhnali a začali sa usadzovať na západnom Slovensku v Sobotišti na majetkoch grófa Františka Ňáriho (Nyári) a Petra Bakiča (Bakics), v Holíči a Šaštíne. Usadili sa aj vo Vlčkovciach, Horných Orešanoch, Trenčíne a inde.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1539.09.21
Po oznámení obsahu veľkovaradínskej mierovej zmluvy na sneme v Bratislave poslanci žiadali začať rokovania s prívržencami kráľa Jána I. 1539. Kráľ Ferdinand I. zakázal hlavnému kráľovskému kancelárovi a ostrihomskému arcibiskupovi Pavlovi Vardaimu (Várday), krajinskému sudcovi a miestodržiteľovi Alexiovi Turzovi (Thurzo), hlavnému taverníkovi Tomášovi Nadašdimu (Nádasdy), kráľovskému personálovi Františkovi Révaimu (Révay) a ostatným sudcom rozhodovať spory Bratislavčanov, Trnavčanov a Šoprončanov, ktorých mal právo súdiť ich vlastný richtár.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1539.09.21
szeptember 21. Országgyűlés Pozsonyban (I. Ferdinánd távollétével). A rendek, miután tudomást szereztek a váradi egyezségről, felhatalmazást kérnek, hogy tárgyalhassanak az ellenpárti nemességgel.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1619.09.21
Sedmohradský knieža Gabriel Betlen (Bethlen) zvolal do Košíc predstaviteľov protestantských stavov, ktoré ho vyhlásili za správcu krajiny.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1619.09.21
szeptember 21. Bethlen Gábor e napra gyűlést hirdet a felső-magyarországi rendeknek Kassára. (A jelenlévők elöljáró és fő gondviselővé nyilvánítják a fejedelmet; Rákóczi Györgyöt felsőmagyarországi főkapitánnyá választják.)
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1849.09.21
Ľudovít Štúr Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi
Listy Ľudovíta Štúra II. 1844-1855, Ed. J. Ambruš, Vyd. SAV Brat. 1956, s. 212 Dok. 302
1859.09.21
К. Маркс — Ф. Энгельсу. В Манчестер. [Лондон], 21 сентября 1859 г. — 29,387—388.
Marx to Engels. 21 September
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд.2. (1962) Том 29, 387—388. Dok. 1033] Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1983 Vol. 40, 489 Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1983 Vol. 40, 489.
1879.09.21
LIST 63. S. H. Vajanský A. Heydukovi
Korešpondencia Svetozára Hurbana Vajanského I., ed. I. Kusý, Vyd. SAV Brat. 1967 List 63
1889.09.21
szeptember 21. Az ellenzéki szocialisták és az Általános Munkáspárt vezetői tanácskoznak az egyesítés előkészítéséről.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1899.09.21
Minister of War, General de Galliffet, proclaims in a military order: the incident is over.
1899.09.21
szeptember 21. A király szentesiti az 1899:XXX. törvénycikket. (A gazdasági kiegyezés 1907. december 31-ig érvényes; a törvény tartalmazza az ún. Széliformulát; → június 10.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1899.09.21
Сентябрь, 9-15 (21-27). В переводе Ленина выходит из печати том I книги С. и Б. Вебб "Теория и практика английского тред-юнионизма".
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1919.09.21
Взятие Курска деникинцами
Л. Троцкий. Советская Республика и капиталистический мир. Часть II. Гражданская война. Москва-Ленинград, 1926
1919.09.21
Сентябрь, 21. Предисловие Ленина к статье Г. Е. Зиновьева "О численном составе нашей партии" публикуется в "Правде" № 210. Ленин участвует в заседании ЦК РКП(б), вносит предложение о переброске с Западного фронта на Южный Латышской дивизии и кавалерийской бригады червонного казачества.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1919.09.21
Протокол допроса Ф.К. Миронова
Фонд А. Н. Яковлева, Гражданская война. 1918–1920 гг. Документ №263
1929.09.21
Budapest (?), 1929. szeptember 21. Szüllő Géza politikai elemzése, amelyben bírálólag szól a magyar kormányköröknek a felvidéki magyar pártokkal szembeni politizálásáról. Ismerteti saját törekvéseit és céljait a keresztényszocialista párt élén
Angyal Béla, Dokumentumok az Országos Keresztényszocialista Párt történetéhez 1919-1936, Lilium Aurum 2004 doc_84
1929.09.21
szeptember 21. Megalakul a Magyar Fabiánus Társaság. (Célja a gazdasági javak igazságosabb elosztásának, a termelőeszközök kollektív ellenőrzésének és a szabadságnak a megvalósítása. Vezetői: Braun Róbert, Nagy Ferenc, Szász Zoltán, Vámbéry Rusztem, Nagy Vince és Kernstok Károly.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1939.09.21
R. W. Seton-Watson, memorandum Značenje posljednjih događaja u Jugoslaviji; prikazuje unutrašnji razvoj nakon uvođenja šestojanuarskog režima s naročitim obzirom na akcije za sporazum o hrvatskom pitanju: politika kneza Pavla, Stoja-dinovića, Mačeka, Cvetkovića, opozicije u Srbiji; ukazuje na osnovne probleme međunarodnog položaja Jugoslavije koji su pogoršali i unutrašnje prilike; ukazuje na osnovne promjene koje su nastale nakon sporazuma o hrvatskom pitanju; zapadne demokracije i Jugo­slavija.
R.W. Seton-Watson i Jugoslaveni : korespondencija 1906-1941, Zagreb-London 1976, II. Doc.No. 293
1939.09.21
szeptember 21. Vasgárdisták meggyilkolják G. Calinescu román miniszterelnököt.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1939.09.21
Доклад заместителя народного комиссара обороны СССР командарма 1-го ранга Г.И. Кулика о боевых действиях частей и соединений Красной Армии на территории Западной Украины и политическом и экономическом положении в этом регионе
Фонд А. Н. Яковлева, Международная политика СССР Документ №19
1939.09.21
Директива по прямому проводу К.Е. Ворошилова командующим БОВО и КОВО об отводе войск к разграничительной линии между советскими и немецкими частями в соответствии с секретным протоколом к «Договору о ненападении между Германией и СССР»
Фонд А. Н. Яковлева, Международная политика СССР Документ №20
1939.09.21
Приказ № 01 по Осташковскому лагерю для военнопленных о вступлении в должность начальника лагеря майора П.Ф. Борисовца и комиссара — старшего политрука И.А. Юрасова
Фонд А. Н. Яковлева, Репрессии в СССР Документ №358
1989.09.21
Megalakult a Közép-Európai Egyesület, amelynek titkára a Rákóczi Szövetség vezetőségi tagja, Szarka László.
1989.09.21
Informace o Chartě 77 - č. 18
1989.09.21
szeptember 21.-október 18. Paskai László bíboros az Egyesült Államokban tesz körutazást.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
2009.09.21
Háromszáz ember gyűlt össze Budapesten, a VI. kerületi önkormányzat előtt délután, hogy a helyi csendrendelet ellen tiltakozzon.
Tüntetések könyve. Negyedszázad 56 tüntetése Magyarországon (1988-2013), szerk. Katona András, Antológia Kiadó Lakitelek 2014
2019.09.22
1529.09.22
Osmanské vojská postúpili až k Viedni a obkľúčili mesto.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1529.09.22
szeptember 22. A szultán megkezdi Bécs ostromát.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1789.09.22
szeptember 22. Az oroszokkal egyesült császári-királyi sereg Martinéknél (Havasalföld) legyőzi a törököket.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1859.09.22
Ф. Энгельс — К. Марксу. В Лондон. Манчестер, 22 сентября 1859 г. — 29,388—389.
Engels to Marx. 22 September
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд.2. (1962) Том 29, 388—389. Dok. 1034] Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1983 Vol. 40, 490 Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1983 Vol. 40, 490.
1869.09.22
Prihlásenie Slovenskej Matice k slovanským literárnym spolkom z 22. 09. 1869
1879.09.22
List 64. A. Heyduk S. H. Vajanskému
Korešpondencia Svetozára Hurbana Vajanského I., ed. I. Kusý, Vyd. SAV Brat. 1967 List 64
1899.09.22
Сентябрь, 10 (22). Ленин в с. Ермаковском присутствует на похоронах погибшего в ссылке члена петербургского "Союза борьбы за освобождение рабочего класса" А. А. Ванеева и произносит речь над его могилой.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1919.09.22
Ликвидация заговора контр-революционной организации "Национальный центр" в Москве. -- Расстрел 67 участников "Национального центра" во главе с профессором Щепкиным
Л. Троцкий. Советская Республика и капиталистический мир. Часть II. Гражданская война. Москва-Ленинград, 1926
1919.09.22
Сентябрь, 22. Ленин подписывает постановление Совнаркома о снабжении производственной одеждой рабочих физического труда.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1919.09.22
Протокол № 98 заседания Казачьего отдела ВЦИК
Фонд А. Н. Яковлева, Гражданская война. 1918–1920 гг. Документ №264
1929.09.22
Sociálfašisti v čele!
Gottwald Kl., Spisy I 1925-1929, Svoboda Praha 1951 Dok. 30, Rudé právo, roč. 10, č. 194, 22. září 1929
1939.09.22
Троцкий Л.Д.: Иосиф Сталин. Опыт характеристики (Статья в американском журнале Life)
Doc. 1153
1939.09.22
Распоряжение по прямому проводу Генштаба РККА командующим войсками БОВО и КОВО об освобождении немцев, захваченных в плен поляками
Фонд А. Н. Яковлева, Международная политика СССР Документ №21
1939.09.22
Приказ № 0309 заместителя наркома внутренних дел СССР комдива В.В. Чернышова о передаче помещений и имущества Осташковской и Южской трудовых колоний для несовершеннолетних Управлению по военнопленным НКВД СССР
Фонд А. Н. Яковлева, Репрессии в СССР Документ №359
1949.09.22
Článok: Matiné maďarských pracujúcich v Bratislave
Cikk a Pravda napilapban: Magyar dolgozók matinéja Pozsonyban
Východoslovenská Pravda 22.IX.1949
1989.09.22
szeptember 22. Az Elnöki Tanács ülése. Az 1989. évi 19. törvényerejű rendelet a menekültként elismert személyek jogállásáról.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994