2019.04.26
1609.04.26
április 26. Erdélyi országgyűlés Kolozsvárott. (Új árszabás készítését rendeli el.)
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1669.04.26
április 26. Sárospatakon egyezség jön létre I. Rákóczi Ferenc és a felső-magyarországi protestáns rendek megbízottai között. (Rákóczi visszaadja a protestáns egyháziak jövedelmeit, megszünteti az üldözést, a protestánsok viszont támogatják az erdélyi fejedelemség megszerzésére irányuló törekvéseit.)
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1849.04.26
április 26. A szerb főodbor a vajdaság megszervezését és a szerb határőrvidéknek a vajdasághoz csatolását kéri a birodalmi kormánytól.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1849.04.26
— A komárom—szőnyi ütközetben a honvédsereg áttöri az ostromzárat, s a császári főerőket visszanyomja Pozsony felé. (A nagyarányú bekerítő hadművelet a Dunán való átkelés lassúsága miatt a győzelem ellenére sem sikerül.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1859.04.26
április 26. Franciaország nagykövete bejelenti Bécsben: ha az osztrák csapatok Piemont területére lépnek, azt kormánya casus bellinek tekinti. Piemont uralkodója, II. Viktor Emánuel szárd király elutasítja az osztrák ultimátumot.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1869.04.26
Маркс — Элеоноре Маркс в Париж. [Лондон], 26 апреля 1869 г. — 32, 500—501.
Marx to Eleanor Marx 26 April
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд.2. (1964) Том 32, 500—501. Dok. 2031] Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1988 Vol. 43, 271 Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1988 Vol. 43, 271.
1869.04.26
К. Маркс — Ф. Энгельсу. В Манчестер. [Лондон], 26 апреля 1869 г. — 32,247—248.
Marx to Engels. 26 April
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд.2. (1964) Том 32, 247—248. Dok. 2030] Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1988 Vol. 43, 269 Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1988 Vol. 43, 269.
1879.04.26
V Kútoch zomrel Andrej Radlinský (*8. 7. 1817, Dolný Kubín), katolícky kňaz, redaktor, vydavateľ, publicista, náboženský spisovateľ, popredný organizátor slovenského kultúrneho a literárneho života. 20. máj. V Bialsku (Poľsko) zomrel Peter Michal Bohúň (*29. 9. 1822, Veličná), maliar, litograf, výtvarný pedagóg. Vytvoril rad portrétov osobností národného hnutia, práce z ľudového prostredia viacerých oblastí Slovenska a sakrálne obrazy. Jeho dielo má zakladateľský význam v slovenskom výtvarnom umení.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1899.04.26
Vajanský Hviezdoslavovi
Korešpondencia P. O. Hviezdoslava s Vajanským a Škultétym, ed. S. Šmatlák, Vyd. SAV Brat. 1962 List 119
1909.04.26
Korešpondencia B. Björnson - slovakofili: List Björnsona Ed. Ledererovi
doc1, Josef B. Michl: Ke korespondenci BB s EL, Sborník prací FF BU, 1959 doc2
1909.04.26
Vo Viedni zomrel Štefan Fajnor (*16. 2. 1844, Brezová pod Bradlom), hudobný skladateľ, advokát, obhajca perzekvovaných príslušníkov slovenského národného hnutia.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1909.04.26
Март, 26 (апрель, 8; Ленин в письме А. И. Ульяновой-Елизаровой сообщает о получении 22-го листа корректуры и о посылке исправлений к нему; просит сделать все возможное, чтобы книга "Материализм и эмпириокритицизм" вышла в первой половине апреля. "У меня связаны с ее выходом, - писал Ленин, - не только литературные, но и серьезные политические обязательства".
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1919.04.26
Andrej Hlinka: Otvorený list pánovi K. Medveckému, vládnemu referentovi katolíckych cirkevných záležitostí
Slovák, 26. 4. 1919, roč. 1, č. 15, s. 2. (Andrej Hlinka, člen N. Zhrom.; Dr. Jehlička, člen N. Zhrom.) doc1
1919.04.26
V Bratislave vznikla Prvá slovenská poisťovňa. Išlo o prvú súkromnú poisťovňu, založenú národne slovenským kapitálom
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1919.04.26
április 26. Kratochwil Károly ezredes, a székely hadosztály parancsnokának megbízottai Nyírbaktán aláírják a románok előtti fegyverletételi szerződést.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1919.04.26
— A Forradalmi Kormányzótanács közzéteszi LXXIV. számú rendeletét a saját szükségleten felüli élelmiszerkészletek beszolgáltatásáról.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1919.04.26
— A Közoktatásügyi Népbiztosság módosítja a középiskolai tanári vizsgát.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1919.04.26
Апрель, 26. Ленин участвует в заседании Политбюро ЦК РКП(б); выступает с сообщением о положении на Петроградском фронте. Обсуждаются также вопросы о взрыве белогвардейцами мостов восточнее Минска; об отношении к группе интернационалистов и другие.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1919.04.26
Апрель, 26. Ленин пишет записку Э. М. Склянскому и телеграмму в Реввоенсовет Восточного фронта С. И. Гусеву о необходимости экстренных мер по предотвращению захвата Чистополя Колчаком.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1919.04.26
Апрель, 26. Ленин дает указание Наркомату юстиции тщательно расследовать поступившие сведения о злоупотреблениях в Калужском губернском совете народных судей. Ленин председательствует на заседании Совета Народных Комиссаров, выступает по обсуждаемым вопросам, подписывает проект постановления о сокращении объема и приостановке издания некоторых газет в связи с нехваткой бумаги, телеграмму всем исполкомам, совнархозам и реввоенсоветам приволжских городов о запрещении расходовать и отпускать жидкое топливо без разрешения Главного нефтяного комитета. Обсуждаются также вопросы: проект декрета о бюджете на январь - июнь 1919 г. ; проект постановления о сельскохозяйственной переписи и другие.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1919.04.26
Приказ ВЧК № 159 о порядке конфискации ценных книг
Фонд А. Н. Яковлева, Лубянка Документ №165
1929.04.26
Осинский — Сталину о литературной работе в «Известиях»
Фонд А. Н. Яковлева, История политической цензуры в СССР Документ №89
1939.04.26
Приказ НКВД СССР № 00431 «С объявлением штата 3 отдела ГУЛАГа НКВД СССР»
Фонд А. Н. Яковлева, История государственных учреждений СССР Документ №8
1989.04.26
"Československý veľvyslanec navštívil Rezső Nyersa"
Hazánk nagykövete Nyers Rezsőnél
Új Szó, 1989. április 26.
1989.04.26
A Rákóczi Szövetség "felvidéki asztalának" elindítása. Összejövetel minden héten szerdán 16 órakor az Angelika Eszpresszóban (Batthyány tér). Az alapítvány kuratóriumának első ülése, amely megtárgyalta az alapító levél tervezetét.
1989.04.26
április 26. A Minisztertanács a koncepciós büntetőügyek felülvizsgálatára büntetőjogászokból és történészekből álló bizottságot hoz létre (társelnökök : Földvári József jogász és Zinner Tibor történész). ( → február 22.)
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1999.04.26
Új Szó cikk: Ideje kezet nyújtani
Új Szó, 1999. április 26.
2019.04.27
1659.04.27
április 27. Zrínyi jelenti az udvarnak, hogy a horvátországi jobbágyokat „lecsendesítette”. (Ezzel véget ért az 1653 júniusában indult parasztfölkelés.)
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1799.04.27
április 27. A Szuvorov hg vezette orosz sereg és a Kray Pál br. altábornagy alatti császári-királyi csapatok Cassanónál győznek a franciák ellen. (Április 28.: bevonulnak Milánóba.)
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1899.04.27
List 132. S. H. Vajanský Terézii Vansovej
Korešpondencia Svetozára Hurbana Vajanského II., ed. P. Petrus, Vyd. SAV Brat. 1972 List 132
1919.04.27
Československá armáda začala intervenciu proti Maďarsku.
L. Kočiš: Nové Zámky v minulosti a súčasnosti
1919.04.27
Отъезд польского представителя Венцковского из Москвы по настоянию Наркоминдела, вследствие непрекращения Польшей военных действий против Советской России
Л. Троцкий. Советская Республика и капиталистический мир. Часть II. Гражданская война. Москва-Ленинград, 1926
1919.04.27
27. - 29. apríl. Československá armáda pod vedením francúzskeho generála E. C. Hennoqua a talianskeho generála Luigiho Piccioneho začala ofenzívu proti Maďarskej republike rád. Maďarská Červená armáda prešla 21. mája do protiútoku a obsadila značnú časť Slovenska. Maďarská vláda sa domnievala, že Červená armáda obsadením územia získa pre Maďarsko právo na jeho pripojenie k Maďarsku, a tým sa obnoví predvojnové Uhorsko.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1919.04.27
április 27. A Szegeden állomásozó francia csapatok megszállják Makót és Nagylakot (Csanád vm.).
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1919.04.27
— A román hadsereg elfoglalja Kabát, Balmazújvárost, Hajdúnánást és Nyíregyházát.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1919.04.27
— Megindul a csehszlovák hadsereg általános támadása a demarkációs vonal keleti és nyugati részén.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1919.04.27
— A Vörös Hadsereg védelemre rendezkedik be a Tisza vonalánál.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1919.04.27
Апрель, 27. Ленин пишет приветствие Баварской Советской республике.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1939.04.27
április 27. Az angol alsóház elfogadja a véderő kötelezettség bevezetéséről szóló törvényt.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1939.04.27
Сообщение Л.П. Берии И.В. Сталину о Н.И. Ежове с приложением протокола допроса
Фонд А. Н. Яковлева, Лубянка Документ №1171
1949.04.27
Pozsony, 1949. április 27. Vándor József I. osztályú konzul összefoglaló jelentése a magyarellenes csehszlovák jogszabályokról és hatálytalanításuk szükségességéről
Popély Árpád, Iratok a csehszlovákiai magyarság 1948—1956 közötti történetéhez II. Dok. 27
1959.04.27
27-28 апреля Совещание министров иностранных дел стран Варшавского Договора и КНР в Варшаве.
История внешней политики СССР. В двух томах. Том 2. 1945-1980, Москва Наука 1981 г.
1959.04.27
április 27—28. A Varsói Szerződés tagállamai és Kína külügyminisztereinek értekezlete Varsóban. (A Külügyminiszterek a küszöbön álló genfi értekezleten megbeszélésre kerülő kérdésekről folytatnak tárgyalást, elsősorban a Németországgal kötendő békeszerződésről és a németországi megszállási rendszer megszüntetéséről.)
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1969.04.27
Gyönyör József, a kormányhivatal Nemzetiségi Titkársága munkatársának írása a Hét című hetilapban, amely kritikusan értékeli nemzetiségi képviselet terén elért eddigi eredményeket
Popély Árpád, 1968 és a csehszlovákiai magyarság Dok. 93
1969.04.27
V Bratislave sa uskutočnil ustanovujúci zjazd Zväzu Cigánov-Rómov. Delegáti si po búrlivej diskusii zvolili 25-členný ústredný výbor, 7-členné predsedníctvo a revíznu komisiu. Za predsedu zväzu zvolili Antona Facunu.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1989.04.27
CSMKJB: Tiltakozás a kisebbség sorsával való manipuláció ellen (1989/4 — 1989. április 27.)
Kettős elnyomásban 1993, Dok.62
1989.04.27
"Rozvíjajúca sa maďarsko-československá spolupráca"
Fejlődő magyar—csehszlovák kulturális együttműködés. Rátkai Ferenc nyilatkozata a Népszabadságnak
Népszabadság 21. aríla 1989
1989.04.27
Kapcsolatfelvétel a Rákóczi Szövetség és a Magyarországi Szlovákok Demokratikus Szövetsége között.
1989.04.27
A Belügyminisztérium előtt tiltakoztak fideszesek a rendőri atrocitások ellen.
Tüntetések könyve. Negyedszázad 56 tüntetése Magyarországon (1988-2013), szerk. Katona András, Antológia Kiadó Lakitelek 2014
2009.04.27
A romák elleni támadások miatt a rendőrség Teve utcai épülete előtt tüntetett este a Méltóságot Mindenkinek Mozgalom.
Tüntetések könyve. Negyedszázad 56 tüntetése Magyarországon (1988-2013), szerk. Katona András, Antológia Kiadó Lakitelek 2014
2019.04.28
1799.04.28
április 28. A német birodalom és Franciaország közötti, megszakadt rastatti béketárgyalásról távozó francia követek ellen a császári-királyi Babarczy huszárezred katonái orvtámadást hajtanak végre, két követet megölnek, a többit megsebesítik. (Az ügy háttere máig földerítetlen.)
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1849.04.28
április 28. IV. Frigyes Vilmos porosz király elutasítja a frankfurti parlament által felajánlott császári koronát.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1859.04.28
František Jozef I. oznámil prostredníctvom cisárskeho manifestu, že vyhlásil vojnu Sardínskemu kráľovstvu. V rakúskej armáde bojovalo veľa Slovákov, a to nielen medzi pešiakmi, ale napríklad aj v delostreleckých jednotkách. V Uhorsku sa začali organizovať aj dobrovoľnícke oddiely, do bojov však nakoniec nezasiahli. Verejnosť pozorne sledovala priebeh vojnových udalostí, katolícke kruhy 2. Slovensko v porevolučnom období (1850 - 1866) zaujali vo vojne prorakúsky postoj, lebo talianske štátno-zjednocovacie hnutie pod vedením Sardínie ašpirovalo aj na začlenenie Ríma do vznikajúceho talianskeho štátu, čo ohrozovalo svetskú moc pápeža. 3. máj. Francúzsko vypovedalo vojnu Rakúsku. Cisár Napoleon III. sa prostredníctvom tajnej dohody zaviazal za územné ústupky podporiť Sardínske kráľovstvo v nadchádzajúcom konflikte s habsburskou monarchiou. Sardínia sa totiž usilovala odtrhnúť talianske provincie z područia Viedne. Rakúsko-sardínsko-francúzska vojna predstavovala jeden z krokov k národnému a štátnemu zjednoteniu Apeninského polostrova. 5. jún. V Nitre bol do cirkevného úradu nitrianskeho biskupa uvedený Augustín Roškováni (Roskoványi), ktorý sa okrem početných cirkevných funkcií vedecky venoval cirkevným dejinám a teologickým problémom. Svoju nástupnú reč predniesol v latinčine, vyšla však aj v slovenskom a maďarskom preklade. 4. jún. Pri talianskej obci Magento a tzv. Veľkom prieplave za riekou Ticino došlo k bitke medzi rakúskymi vojskami pod velením Franza Ďulaiho (Gyulai) a francúzskymi a talianskymi silami, z ktorej víťazne vyšli spojenci. Straty na cisárskej strane tvorili viac než 10 000 mužov. Po tomto neúspechu bol Ďulai zbavený velenia.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1859.04.28
április 28. I. Ferenc József császár kiáltványban tudatja a monarchia népeivel a Piemont elleni háború megindítását.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1879.04.28
V Banskej Bystrici zomrel Ján Botto (*27. 1. 1829, Hrachovo-Vyšný Skálnik), básnik, popredný predstaviteľ literárneho romantizmu, autor skladby Smrť Jánošíkova.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1899.04.28
Andrej Hlinka: Dopisy. Ružomberok.
Ľudové noviny, 28. 4.1899, roč. 3, č. 18, s. 142- 143. (Mešťan)
1899.04.28
List 133. S. H. Vajanský Júliusovi Zeyerovi
Korešpondencia Svetozára Hurbana Vajanského II., ed. P. Petrus, Vyd. SAV Brat. 1972 List 133
1919.04.28
Начало контрнаступления Красной Армии против Колчака.
1919.04.28
Reč při návštěvě Českomoravské strojírny
Masaryk T.G., Cesta demokracie 1, 1933, s. 115 Dok. 49
1919.04.28
Reč při zahájení činnosti odboru pro kulturní výchovu při posádkovém velitelství Velké Prahy
Masaryk T.G., Cesta demokracie 1, 1933, s. 116 Dok. 50
1919.04.28
április 28. A párizsi békekonferencia elfogadja a Népszövetség alapokmányát.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1919.04.28
— A Kommunista Internacionálé május 1. alkalmából kibocsátott kiáltványában az orosz, a bajor és a magyar tanácsköztársaság védelmére hívja fel a világ munkásságát.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1919.04.28
— Csap és Munkács közt találkozik a román és a csehszlovák hadsereg.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1919.04.28
— A Közoktatásügyi Népbiztosság elrendeli a tudományos és közművelődési könyvtárak államosítását.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1919.04.28
Апрель, 28. Ленин принимает крестьянина села Фоминки, Гороховецкого уезда, Владимирской губернии, И. А. Чекунова и беседует с ним о положении в деревне.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1919.04.28
Апрель, 28. Ленин участвует в заседании Политбюро ЦК РКП(б), обсуждающем вопросы о реорганизации Всеросглавштаба и других учреждений Военного комиссариата; об украинском Наркомпроде; о правительстве Крымской автономной Советской республики; о составе Реввоенсовета 6-й армии; о тираже петроградских газет; о поездке М. И. Калинина в Саратовскую губернию и другие.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1919.04.28
Апрель, 28. Ленин председательствует на заседании Совета Рабоче-Крестьянской Обороны, подписывает проекты постановлений об изъятии из складов предметов военного снабжения, о порядке следования воинских эшелонов, направляемых в действующую армию, об увеличении красноармейского пайка в день 1 Мая, об отмене реквизиции военным ведомством верблюдов и лошадей, необходимых для баскунчак-ской солепромышленности. Обсуждаются также вопросы о формировании частей Красной Армии и запасных батальонов в связи с чрезвычайной мобилизацией на Восточный фронт; об экстренных мерах по экономии топлива; о мобилизации рабочих и служащих Сормовского, Коломенского, Кулебакского и Выксунского заводов; о привлечении населения к трудовой повинности по погрузке дров и другие.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1939.04.28
Троцкий Л.Д.: О Лаборде и троцкистах вообще.
Doc. 1127
1939.04.28
április 28. A. Hitler kancellár bejelenti, hogy érvénytelennek tekinti a német— lengyel megnemtámadási egyezményt, valamint a német—angol flottaegyezményt.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1949.04.28
Прага, 28 апреля 1949 г., Из дневника 1-го секретаря посольства СССР в Чехословакии И. А. Зайцева. Запись беседы с уполномоченными по делам образования и культов Л. Новомеским о положении в Словакии. В беседе затронуты следующие вопросы: - ситуация в Южной Словакии после возвращения из Чешских земель венгров; - антицерковная политика компартии и государства.
Венгерское национальное меньшинство в Чехословакии в контексте межгосударственных отношений Документы и материалы 1944-1951 гг. (М. РОССПЭН, 2017) Doc. 104
1959.04.28
Нота Советского правительства правительству Италии относительно строительства военных баз НАТО на ее территории.
История внешней политики СССР. В двух томах. Том 2. 1945-1980, Москва Наука 1981 г.
1969.04.28
V Prahe sa konalo zasadnutie Federálneho zhromaždenia. Z funkcie jeho predsedu odstúpil Peter Colotka a novým predsedom sa stal Alexander Dubček.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1969.04.28
április 28—29. A Magyarországi Német Dolgozók Demokratikus Szövetségének III. kongresszusa Budapesten.
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1989.04.28
április 28. A belügyminiszter átadja a Nagy Imre-per anyagait a legfőbb ügyésznek. ( → július 6.)
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1999.04.28
Generálny tajomník Organizácie Spojených národov (OSN) Kofi Annan vymenoval ministra zahraničných vecí Slovenskej republiky Eduarda Kukana za splnomocnenca OSN pre riešenie kosovskej krízy.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1999.04.28
Slovenská republika sa pripojila k embargu na dovoz ropy a ropných produktov z Juhoslávie.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
2019.04.29
1849.04.29
Постановление первого филиала кёльнского Рабочего союза. 29 апреля 1849 г. — 6, 642—644.
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд.2. (1957) Том 6, 642—644. Dok. 197
1859.04.29
Az osztrák sereg átlépi a piemonti határt; megkezdődik az olasz-francia-osztrák háború.
1859.04.29
április 29. 150 ezer főnyi osztrák sereg átlépi a Piemont határául szolgáló Ticino folyót. Ezzel megkezdődik az olasz— francia—osztrák háború.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1859.04.29
— Jéröme Napóleon hg francia trónörökös Párizsban fogadja Teleki Lászlót és Klapka Györgyöt. III. Napóleon császár nevében megbízza őket, hogy személyes tárgyalásra hívják meg Párizsba Kossuthot.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1889.04.29
április 29. Érvényesítik az állami megváltási jogot a magyar—gácsországi, a magyar—nyugati és a budapest—pécsi vasútvonalakra. (1889: XIV. és XV. törvénycikk.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1899.04.29
Žiadosť Pavla Mudroňa uhorskému ministerstvu vnútra vo veci povolenia zbierky na založenie a udržiavanie interkonfesionálneho gymnázia v Martine so slovenskou vyučovacou rečou
Dokumenty k sl. nár. hnutiu v r.1848 -1914 III. 1885-1901 Ed. Frant. Bokes, Vyd. SAV Brat. 1972 [435]
1899.04.29
List 134. S. H. Vajanský Božene Slančikovej Timrave
Korešpondencia Svetozára Hurbana Vajanského II., ed. P. Petrus, Vyd. SAV Brat. 1972 List 134
1909.04.29
Апрель, 16 (29). В письме И. Ф. Дубровинскому Ленин сообщает о провале руководящих организаций на Урале; пишет о тяжелой обстановке, созданной накануне совещания расширенной редакции "Пролетария" поведением группы отзовистов во главе с А. Богдановым.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1919.04.29
R. W. Seton-Watson — May Seton-Watson Piše o svom predstojećem putu u Prag i mogućnosti da V. Britanija udijeli međunarodno priznanje državi Srba, Hrvata i Slovenaca.
R.W. Seton-Watson i Jugoslaveni : korespondencija 1906-1941, Zagreb-London 1976, II. Doc.No. 27
1919.04.29
A békekonferencia elfogadja a Népszövetség alapokmányát.
1919.04.29
Odpověď deputaci sjezdu Československé strany agrární
Masaryk T.G., Cesta demokracie 1, 1933, s. 118 Dok. 51
1919.04.29
április 29. A Keleti Hadsereg parancsnoksága elrendeli a Tiszántúl kiürítését.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1919.04.29
— A Munkaügyi és Népjóléti Népbiztosság elrendeli az Alkoholellenes Tanács felállítását.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1919.04.29
Апрель, 29. Ленин участвует в объединенном заседании Политбюро и Оргбюро ЦК РКП(б), на котором обсуждаются порядок проведения общей и добровольческой мобилизации и проект циркулярного письма ЦК; вопросы о необходимости строгого проведения единства военного командования армиями советских республик; о работе комиссии по улучшению жилищного положения рабочих; об утверждении правления Центральной секции рабочей кооперации и другие. Ленин председательствует на заседании Совета Рабоче-Крестьянской Обороны; подписывает проекты постановлений о порядке обследования складов Москвы и пригородов представителями Центрального управления снабжения, об объявлении Московского железнодорожного и Подольского паровозоремонтного заводов предприятиями исключительной государственной важности, о призыве на военную службу бывших офицеров, вернувшихся из плена, и всех освобожденных ранее военных специалистов-техников. Обсуждаются также вопросы о числе отправленных на фронт врачей; об организации работы в учреждениях и отделах ВСНХ и Наркомпрода в соответствии с нуждами военного ведомства; об отправке мануфактуры на Украину; о продовольственном положении Брянского завода; о снабжении продовольствием грузчиков и возчиков дров на железных дорогах; о снабжения углем судостроительных заводов в Николаеве и другие.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1939.04.29
Vznikol Slovenský ľahkoatletický amatérsky zväz, ktorého prvým predsedom bol Karol Stráňai.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1939.04.29
V Krakove vznikla československá vojenská skupina. Poľská vláda jej vznik nepodporovala, preto boli československí vojaci postupne odsunutí do Francúzska.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1939.04.29
április 29. Teleki Pál gr. miniszterelnök és Csáky István gr. külügyminiszter 3 napos hivatalos látogatásra Berlinbe érkezik. (A kiadott közlemény a tárgyaló felek nézetazonosságát hangsúlyozza.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1939.04.29
Постановление политбюро КЦ ВКП(б) о награждениях сотрудников НКВД с приложением проекта указа президиума Верховного Совета СССР и записки Л.П. Берии
Фонд А. Н. Яковлева, Лубянка Документ №1172
1969.04.29
Az MSZMP Központi Bizottsága Agitációs és Propaganda Bizottsága ülésének jegyzőkönyve a Szociológiai Kutatócsoport és a Filozófiai Intézet helyzetéről (Részlet)
Csizmadia Ervin, A magyar demokratikus ellenzék (1968-1988) II. Dokumentumok, 1995, Dok. 5
1979.04.29
április 29.-május 9. Púja Frigyes külügyminiszter Thaiföldön és Indonéziában tárgyal.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1989.04.29
április 29.-május 1. Európai keresztény fiatalok találkozója Pécsett (PécsTaizé találkozó).
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
2009.04.29
Tüntetés a Hosplnvest ellen.
Tüntetések könyve. Negyedszázad 56 tüntetése Magyarországon (1988-2013), szerk. Katona András, Antológia Kiadó Lakitelek 2014
2019.04.30
1789.04.30
II. József elküldi a galíciai zsidók részére kidolgozott türelmi rendeletét az er­délyi Guberniumhoz véleményezésre. Ez jelzi, hogy a türelmi rendelet Erdély­ben nem lépett életbe.
Gyurgyák János, A zsidókérdés Magyarországon. Osiris Bp. 2001
1839.04.30
Энгельс — В. Греберу. [Бремен, около 28 апреля] — 30 апреля [1839 г.].
К. Маркс, Ф. Энгельс, Из ранних произведений (1835-1844). Москва, Политиздат 1956, с. 293— 297. Dok. 9
1849.04.30
április 30. A képviselőház négynapos zárt ülésen történő vita után szabályozza Kossuth kormányzóelnöki hatáskörét. (Rendeletéi csak miniszteri ellenjegyzéssel érvényesek.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1849.04.30
— Noszlopy Gáspár kormánybiztos somogyi népfelkelőivel kiveri a császári csapatokat Kaposvárról.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1869.04.30
április 30. Az erdélyi kormányszék megszünteti működését.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1889.04.30
Энгельс — Полю Лафаргу в Ле-Перрё. Лондон,30 апреля 1889 г. — 37, 156—159.
Engels to Paul Lafargue. 30 April
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд.2. (1965) Том 37, 156—159. Dok. 3754] Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 2001 Vol. 48, 300 Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 2001 Vol. 48, 300.
1909.04.30
K novým voľbám. Hájme si volebné právo. Zoznam obcí s volebným prahom podľa zaplatenej dane.
Ľudové noviny, 1909:18/02
1909.04.30
Poznámky k procesu dr. Blahu
Ľudové noviny, 1909:18/01
1909.04.30
április 30. A budapesti Nemzeti Színházban bemutatják Balázs Béla Doktor Szélpál Margit című színművét.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1919.04.30
Ozbrojené povstanie v Komárne proti čsl. vojsku. Novozámockí železničiari, aby zabránili odchodu čsl. vojenskej posily, vyhodili do vzduchu trať pri strážnom domku č. 18 a pri Šuranoch vymontovali koľajnice.
L. Kočiš: Nové Zámky v minulosti a súčasnosti
1919.04.30
A románok a Tiszáig nyomulnak.
1919.04.30
április 30. A román csapatok a tiszajenői (Szolnok vm.) hídfő kivételével mindenütt elérik a Tisza vonalát.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1919.04.30
— A csehszlovák csapatok elfoglalják Sátoraljaújhelyt.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1919.04.30
— Kun Béla külügyi népbiztos jegyzéke Wilson elnökhöz, a csehszlovák, a román és a jugoszláv kormányhoz. (A Tanácsköztársaság nem áll a területi integritás alapján, nincsenek hódító törekvései, békét akar a környező államokkal.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1919.04.30
Апрель, 30. Ленин пишет телеграмму Рязанскому губпродкому с запросом о причинах отказа в просьбе 62-летней Бурговой перевести ее на 1-ю категорию продовольственного пайка. Ленин беседует с петроградским рабочим Н. А. Емельяновым о положении в Петрограде и о необходимости направления лучших питерских рабочих на советскую работу в деревню.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1919.04.30
Апрель, 30. Ленин председательствует на заседании Совета Народных Комиссаров, подписывает проекты декретов о бюджете на январь - июнь 1919 г., о порядке заключения договоров о ввозе и вывозе товаров из иностранных государств. Во время обсуждения доклада о постановке газетного издательства Ленин делает заметки по докладу и о мерах по организации распространения периодической печати. Обсуждается также вопрос о распределении денежных знаков и другие.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1939.04.30
Príchod 'zlatého' vlaku na novozámockú stanicu, ktorý niesol „svätú pravicu' uhorského kráľa ŠTEFANA I. Zástup sprevádzal relikviu na hlavné námestie, kde sa oslavy zúčastnil Justinián SERÉDY, ostrihomský arcibiskup.
Strba CN1997-02
1939.04.30
Basch Ferenc vezetésével Cikó községben megalakul a Volksbund.
Gyurgyák János, A zsidókérdés Magyarországon. Osiris Bp. 2001
1939.04.30
30. apríla v Nitrianskej Blatnici (okr. Topoľčany) sa pri príležitosti svätojurskej púte konala slávnosť odhalenia pamätnej tabule A. Hlinku v rotunde sv. Juraja. Odhalenia pamätnej tabule sa zúčastnil predseda vlády J. Tiso a hlavný veliteľ HG A. Mach, náčelník HG K. Murgaš a generálny tajomník HSĽS J. Kirschbaum. Pamätná tabuľa je z mramoru a do jej stredu bol vsadený kruhový reliéf s pozlátenou podobizňou A. Hlinku. Pod reliéfom je nápis: Andrej Hlinka, vodca a otec slovenského národa. Tu slúžil sv. omšu a kázal národu dňa 27. apríla 1935. Pamätná tabuľa bola po roku 1948 odstránená. Zachovala sa však odložená v starej budove fary.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
1939.04.30
április 30. Cikó községben (Tolna vm.) megalakul Basch Ferenc vezetésével a Volksbund, a magyarországi németek szervezete.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1959.04.30
április 30. Bemutatják A harangok Rómába mentek című filmet (rendező: Jancsó Miklós).
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1969.04.30
A szlovák pártvezetés nyomására közös értekezletet tart Pozsonyban a Csemadok, a Matica slovenská és a Csehszlovákiai Ukrán Dolgozók Kulturális Szövetsége Elnökségének pártcsoportja. Közös nyilatkozatban jelentik ki, hogy elismerik a párt illetékességét a nemzetiségi kérdés elvi és gyakorlati megvalósításában, valamint hogy megakadályozzák a sajtótermékek hasábjain zajló „nem kívánatos nyilvános vitákat”.
1969.04.30
Постановление Политбюро ЦК КПСС «Об информации для партийного актива о развитии событий в Чехословакии»
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №231
1969.04.30
Közlemény a Csemadok, a Matica slovenská és a Csehszlovákiai Ukrán Dolgozók Kulturális Szövetsége elnökségi pártcsoportjainak a pártvezetés által kezdeményezett tanácskozásáról
Popély Árpád, 1968 és a csehszlovákiai magyarság Dok. 94
2009.04.30
Felvidék.ma cikk: Jubileumi Imanapra készülnek
Felvidek.ma cikk
2019.05.01
1099.05.??
május eleje II. Szvjatopolk Izjaszlavics kijevi nagyfejedelem fia, Jaroszlav herceg kérésére Kálmán király seregével Przemysl várát ostromolja. A lázadó orosz fejedelmek hívására érkező kunok azonban a vár alatt szétverik és hazakergetik seregét.
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1189.05.??
V poľnom tábore pri Bratislave (na území dnešnej Petržalky) sa pod vedením rímskeho cisára Fridricha I. Barbarossu zhromažďovali vojská 3. križiackej výpravy smerujúce do Svätej zeme.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1399.05.??
május Zsigmond király Budán szövetséget köt Jodok morva őrgróffal és a cseh főurak küldötteivel Prokop morva őrgróf, Jodok testvére ellen.
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1429.05.??
május Zsigmond király a Német Lovagrendre bízza a Szörényi bánság várainak védelmét. → 1433
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1459.05.??
május Megromlik a bécsi dénár pénzlába, ami Pozsony távolsági kereskedelmének hanyatlásához vezet.
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1469.05.??
május vége I. Mátyás követeket küld IV. Kázmér lengyel királyhoz, hogy vele Csehország ügyében egyezkedjék, és leánya, Hedvig kezét újból megkérje. (Kázmér elutasítja az ajánlatot.)
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1489.05.??
május Drági Tamás személynök. Mátyás követe megérkezik Rómába, hogy Áncona ügyében tárgyaljon VIII. Ince pápával.
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1519.05.??
május közepe Országgyűlést tartanak Budán és a Rákosmezőn. (Mintegy háromezer köznemesi résztvevő; főkérdés az új nádor megválasztása.)
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1529.05.??
Vyslanec kráľa Ferdinanda I. v Istanbule Mikuláš Jurišič (Jurisics) ponúkol osmanskému sultánovi platenie ročného tribútu za mierovú dohodu. Jeho návrh však Osmani neprijali.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1529.05.??
május dereka I. Ferdinánd Jurisics Miklós vezette követsége a szultánnak évi adót ajánl fel a béke fejében, de hiába.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1539.05.??
május Török csapatok törnek Szlavóniába, csak június 6-án sikerül kiverni őket.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1549.05.??
május A lengyel követ ismét összebékíti Gyulafehérváron Izabella királynét és Fráter György helytartót.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1599.05.??
Koncom mesiaca po smrti grófa Mercouera bol v Prahe menovaný za hlavného veliteľa uhorských vôjsk Hermann Russworm.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1599.05.??
május Báthori András békét kérő követeket küld a Portára és a magyarországi török parancsnokokhoz.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1639.05.??
május eleje Johann Bisterfeld I. Rákóczi György megbízásából szövetségi tárgyalások céljából újra Párizsba érkezik. (A fejedelem kívánságai: a francia király adjon 200 ezer tallért 6 ezer katona zsoldjára, szerezze meg számára a háborúhoz a Porta engedélyét, különbékét ne kössön.)
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1769.05.01
május 1. Nagyszebenben kormánytámogatással megalakul a Societas Agriculturae. (Célja az erdélyi mezőgazdaság modernizálása. Elnöke: Lázár János gr. főkormányszéki tanácsos.)
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1809.05.??
május eleje Megalakulnak az első magyar nemesi fölkelő ezredek.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1839.05.??
Ján Kollár Martinovi Hamuljakovi
Listy Jána Kollára I. Ed. J. Ambruš, MS Martin 1991, s. 199 Dok. 163
1839.05.01
május 1. A levélpostánál bevezetik az állami szállítási monopóliumot. (A kocsiposta területén a magánvállalatok tovább működnek 1850-ig.)
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1849.05.??
Magyarország egész területe felszabadul.
1849.05.??
május közepe Megjelenik Táncsics Mihály Forradalom című röpiratának több füzete. (Az állami és egyházi birtokok, továbbá a 2 ezer holdon felüli magánbirtokok felosztását követeli.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1849.05.01
május 1. Kossuth kormányzóelnök Szemere Bertalant nevezi ki belügyminiszterré, egyszersmind a miniszteri tanács elnökévé. Miniszterek még: külügyés ideiglenes földművelés-, iparés kereskedelemügy: Batthyány Kázmér gr.: igazságügy: Vukovics Sebő; közlekedés: Csány László; vallásés közoktatásügy: Horváth Mihály; pénzügy: Duschek Ferenc; hadügy: Mészáros Lázár altábornagy ideiglenesen (május 7-ig).
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1849.05.01
I. Ferenc József levélben katonai segítséget kér I. Miklós orosz cártól a magyar forradalom leverésére.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1849.05.01
Kossuth utasítása Hatvani Imre szabadcsapatbeli őrnagynak a román felkelők elleni hadműveletek folytatásáról 
Kossuth Lajos, Írások és beszédek 1848-1849-ből. Szerk. Katona Tamás, Bp. 2003 dok89
1849.05.01
Kossuth utasítása Bem József altábornagynak a fősereghez való csatlakozásról 
Kossuth Lajos, Írások és beszédek 1848-1849-ből. Szerk. Katona Tamás, Bp. 2003 dok90
1859.05.??
május Kossuth Lajos megbeszélést folytat Londonban Mihály herceg szerb trónörökössel a magyar—szerb együttműködésről és a dunai államszövetség létrehívásáról.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1869.05.01
К. Маркс — Ф. Энгельсу. В Манчестер. [Лондон], 1 мая 1869 г.— 32,248.
Marx to Engels. 1 May
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд.2. (1964) Том 32, 248. Dok. 2032] Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1988 Vol. 43, 272 Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1988 Vol. 43, 272.
1889.05.??
List 330. S. Medvecký S. H. Vajanskému
Korešpondencia Svetozára Hurbana Vajanského I., ed. I. Kusý, Vyd. SAV Brat. 1967 List 330
1889.05.??
Май. Ленин просит разрешения на выезд за границу "для лечения". Департамент полиции отказывает ему в выдаче заграничного паспорта.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1889.05.??
Май - июнь. В "Самарской Газете" за 1889 г. в №№ 107,109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125 помещены объявления о желании Ленина (В. Ульянова) давать уроки.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1889.05.01
Engels to Paul Lafargue. 1 May
Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 2001 Vol. 48, 303.
1889.05.01
Энгельс — Полю Лафаргу в Ле-Перрё. Лондон, 1 мая 1889 г. — 37, 159—160.
Engels to Paul Lafargue. 1 May
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд.2. (1965) Том 37, 159—160. Dok. 3755] Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 2001 Vol. 48, 302 Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 2001 Vol. 48, 302.
1899.05.01
Hviezdoslav Škultétymu
Korešpondencia P. O. Hviezdoslava s Vajanským a Škultétym, ed. S. Šmatlák, Vyd. SAV Brat. 1962 List 120
1909.05.??
Не позднее мая. Ленин читает кадетский сборник "Вехи" и делает в нем пометки и замечания. Критику этого сборника Ленин дает в статьях "О "Вехах"", "Веховцы и национализм" и ряде других работ.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1909.05.??
Май - сентябрь. В журналах "Возрождение" № 7-8, "Современный Мир" № 7, "Критическое Обозрение", выпуск V и в газете "Русские Ведомости" (№ 222) публикуются рецензии буржуазных и меньшевистских авторов на книгу В. И. Ленина "Материализм и эмпириокритицизм".
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1909.05.01
Dva lävicovoorientované mesačníky, Slovenské robotnícke noviny a Napred, za materiálnej a ideovej pomoci českých sociálnych demokratov splynuli a pretvorili sa na politický týždenník Robotnícke noviny, hlavný orgán slovenských sociálnych demokratov. Jeho redaktorom bol český publicista Edmund Borek, ako vydavateľ vystupoval Emanuel Lehocký, neskôr Andrej Kubal a Ján Pocisk. Vznik tohto časopisu bol významným krokom k osamostatneniu sa slovenských sociálnych demokratov od budapeštianskej centrály.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1919.05.??
A Vörös Hadsereg visszafoglalja Salgótarjánt, Miskolcot.
1919.05.01
Korešpondencia Slovensko a Svátá stolica: nuncius Valfré kardinálovi Gasparrimu
Emília Hrabovec, Slovesnko a Svätá stolica 1918-1927 vo svetle vatikánskych prameňov (UK Brat. 2012)
1919.05.01
Наступление белого генерала Н. Юденича на Петроград. Оно отражено в конце июня.
1919.05.01
Основано Государственное издательство (Госиздат).
1919.05.01
május 1. Országszerte nagy ünnepségek a munkásosztály ünnepén.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1919.05.01
— A csehszlovák hadsereg elfoglalja Ózdot (Borsod vm.) és Putnokot (Gömör vm.).
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1919.05.01
Май, 1. Ленин присутствует на первомайском параде и демонстрации на Красной площади, трижды выступает перед демонстрантами: два раза с речами о 1 Мая, а затем с речью, посвященной открытию памятника Степану Разину.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1929.05.??
Троцкий Л.Д.: Американским большевикам-ленинцам (оппозиции) (Левая оппозиция в США)
Doc. 323
1929.05.01
A berlini véres május elseje.
1929.05.01
Троцкий Л.Д.: Что и как произошло? (Сборник документов о перерождении советского режима)
Doc. 324
1929.05.01
Троцкий Л.Д.: «Искажённая революция» (La Révolution Défigurée).
Doc. 325
1939.05.??
Angliában megjelenik a Fehér Könyv, amely ötéves időtartamra 75 ezer főre korlátozza a palesztinai bevándorlást,
Gyurgyák János, A zsidókérdés Magyarországon. Osiris Bp. 2001
1939.05.??
Máj. Slovenský kraj Komunistickej strany Československa (KSČ) prijal názov Komunistická strana Slovenska (KSS). Pôsobila v ilegalite.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1939.05.??
Po odchode časti členov vedenia Komunistickej strany Československa do emigrácie utvoril
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1939.05.01
1939, máj 1. Martin. - Policajné hlásenie o rozširovaní komunistických letákov pred 1. májom s priloženým cyklostylovaným letákom
Dokumenty k dejinám kom. strany na Slovensku (1938-1944), Ed. Júlia Chreňová. Ústav marxizmu-leninizmu ÚV KSS, Brat. 1988
1939.05.01
Троцкий Л.Д.: Бонапартистская философия государства
Doc. 1128
1939.05.01
Funkcie prvého šéfa nemeckej vojenskej komisie (od 9. októbra 1939 nemeckej vojenskej misie) v Slovenskom štáte sa ujal generálporučík Franz Barckhausen.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1949.05.??
május vége 80 tagú magyar parasztküldöttség tanulmányozza a szovjet mezőgazdaságot.
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1949.05.01
Az Új Szó elsõ ízben jelenik meg napilapként.
Popély Árpád: A csehszlovákiai magyar kisebbség jogfosztottságának évei. Kronológiai áttekintés; Szlovákiai jelentés. A magyar kisebbség állapotáról. Magyar füzetek 4, Párizs 1982
1949.05.01
május 1. A magyar néphadsereg nagyszabású díszszemléje.
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1979.05.??
Sirchich László: A Felvidék az ezredéves magyar államtestben. Magyarok Csehszlovákiában cimu tanulmányból.
In: Szittyakürt 1979. May.
1989.05.??
Máj. Pri výskume verejnej mienky, uskutočnenom 10. - 22. mája, takmer polovica respondentov uviedla, že nepovažuje politický systém v Československej socialistickej republike za demokratický, približne polovica súhlasila s demonštráciami v rámci Palachovho týždňa alebo zastávala tolerantný prístup k aktérom a len tretina potvrdila, že môže slobodne vyjadrovať svoje názory.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1989.05.01
május 1. Külön ünnepük a munka ünnepét a független szakszervezetek és a Szakszervezetek Országos Tanácsa.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1999.05.01
Havi Magyar Fórum: Popély Gyula: A Felvidék magyarságképe a két világháború között
havimaforum_19990501.pdf
2009.05.01
Az MSZP és az SZDSZ a majálisra időzítette EP-kampánynyitó rendezvényét, a szakszervezetek pedig a Kossuth téren és a Városligetben gyűltek össze.
Tüntetések könyve. Negyedszázad 56 tüntetése Magyarországon (1988-2013), szerk. Katona András, Antológia Kiadó Lakitelek 2014
2019.05.02
1749.05.02
Kráľovná Mária Terézia zreformovala ústredné orgány habsburskej ríše. Oddelila správne a súdne inštitúcie.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1749.05.02
május 2. Mária Terézia rendeletben szabályozza a Habsburg Monarchia központi hatóságainak szervezetét és ügyvitelét. (Haugwitz-féle reform. Különválasztja a közigazgatást és az igazságszolgáltatást.)
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1849.05.02
Veliteľ revolučných vôjsk Artúr Gôrgei (Gôrgey), rodák zo Spiša, sa stal uhorským ministrom vojny. V revolučnej garnitúre predstavoval umiernenú skupinu, ktorá sa usilovala o dosiahnutie dohody s panovníkom. 8. máj. Slovenskí činitelia podali rakúskej vláde petíciu, v ktorej sa dožadovali utvorenia slovenského snemu, vlastnej správy a cisárskeho komisára pre Slovensko. Tieto požiadavky formulovali ako podmienku ďalšieho ozbrojeného boja Slovákov po boku Viedne. 10. máj. V Skalici sa začal formovať tretí zbor slovenských dobrovoľníkov, ktorému velil major poľského pôvodu Henryk Lewartowski.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1849.05.02
Kossuth utasítása Perczel Mór vezérőrnagynak a szerbekkel való megegyezés feltételeiről 
Kossuth Lajos, Írások és beszédek 1848-1849-ből. Szerk. Katona Tamás, Bp. 2003 dok91
1849.05.02
Kossuth köszönő levele Görgey Artúr vezérőrnagynak a kormány és az országgyűlés nevében Buda bevételéért 
Kossuth Lajos, Írások és beszédek 1848-1849-ből. Szerk. Katona Tamás, Bp. 2003 dok92
1849.05.02
Kossuth utasítása Bem József altábornagynak seregeinek felvezetéséről 
Kossuth Lajos, Írások és beszédek 1848-1849-ből. Szerk. Katona Tamás, Bp. 2003 dok93
1869.05.02
Marx to P. Le Neve Foster, Esq. 2 May
Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1988 Vol. 43, 287.
1869.05.02
Engels to Marx. 2 May
Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1988 Vol. 43, 273.
1869.05.02
Ф. Энгельс — К. Марксу. В Лондон. Манчестер, 2 мая 1869 г. — 32,249.
Engels to Marx. 2 May
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд.2. (1964) Том 32, 249. Dok. 2033] Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1988 Vol. 43, 272 Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1988 Vol. 43, 272.
1889.05.02
Энгельс — Полю Лафаргу в Ле-Перрё. Лондон, 2 мая 1889 г. — 37, 161—162.
Engels to Paul Lafargue. 2 May
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд.2. (1965) Том 37, 161—162. Dok. 3757] Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 2001 Vol. 48, 305 Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 2001 Vol. 48, 305.
1909.05.02
május 2. A király szentesíti az 1909: XV. törvénycikket. (Az állami kőszénbányászat fejlesztéséről: az állami bányavásárlásokról és a bányáknak a vasúti hálózatba való bekapcsolásáról.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1919.05.02
R. W. Seton-Watson - May Seton-Watson Opisuje dinner što mu ga je priredio Božo Banac. Pismo, pisano rukom.
R.W. Seton-Watson i Jugoslaveni : korespondencija 1906-1941, Zagreb-London 1976, II. Doc.No. 28
1919.05.02
A kormányzótanács határozata a munkásosztály mozgósításáról.
1919.05.02
Вторжение финских белогвардейских отрядов в пределы Советской Республики
Л. Троцкий. Советская Республика и капиталистический мир. Часть II. Гражданская война. Москва-Ленинград, 1926
1919.05.02
május 2. Böhm Vilmos, a Keleti Hadsereg parancsnoka parancsot ad a csapatoknak a harc beszüntetésére.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1919.05.02
— A Budapesti Munkástanács, majd a Forradalmi Kormányzótanács határozatot hoz a munkásosztály mozgósításáról és fölfegyverzéséről a proletárdiktatúra védelmére.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1919.05.02
— A Forradalmi Kormányzótanács utasítja a Keleti Hadsereg parancsnokát a harc folytatására.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1919.05.02
— Szántó Béla hadügyi népbiztos elrendeli a Tisza-vonal megerősítését.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1919.05.02
— A csehszlovák csapatok bevonulnak Miskolcra.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1919.05.02
— A Vörös Hadsereg visszaveszi a román csapatoktól Abonyt.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1919.05.02
— Magyar és osztrák fehérgárdisták kirabolják a Tanácsköztársaság bécsi követségét, és a követség 3 tagját elhurcolják.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1919.05.02
— Ellenforradalmi puccskísérlet Szolnokon.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1919.05.02
Май, 2. Ленин беседует с ответственным руководителем РОСТА П. М. Керженцевым о необходимости мобилизации литературных сил и усиления руководства работой РОСТА со стороны ЦК РКП(б).
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1919.05.02
Май, 2. Ленин пишет записку Э. М. Склянскому о необходимости оставления в Астрахани части 33-й дивизии, перебрасываемой на Южный фронт.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1919.05.02
Май, 2. Ленин председательствует на заседании Экономической комиссии при Совнаркоме. При обсуждении мероприятий по улучшению положения рабочих (организация питания, жилищный вопрос, обеспечение мануфактурой, помощь детям) Ленин пишет проект постановления комиссии. Обсуждаются также вопросы о регулировании свободной торговли; о денежном голоде и перспективах выпуска денежных знаков.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1929.05.02
május 2—6. Budapestre látogat D. Grandi gr. olasz külügyi államtitkár. (Tárgyalásokat folytat a B. Mussolini miniszterelnök által megígért fegyverkezési kölcsön kérdésben. → 1928. április 2—5.) május 13—20. Az első könyvhét. (Megjelenik két könyv: Móra Ferenc Ének a búzamezőkről és Szabó Dezső Az elsodort falu című regénye.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1939.05.02
Ministerstvo vnútra nariadilo všetkým úradom služobnú povinnosť udať na žandárskej stanici každého, kto bude rozširovať poplašné alebo znepokojujúce správy.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1939.05.02
Slovenská vláda schválila v rámcovej podobe organizáciu brannej moci v zložení: 1. najvyšší veliteľ brannej moci (hlava štátu), 2. ministerstvo národnej obrany (MNO), 3. vyššie veliteľstvá, 4. vojskové telesá. Najvyšším veliteľom brannej moci bola hlava štátu (predseda vlády, neskôr prezident republiky). MNO sa skladalo z troch odborov (prezidiálny, správny a inšpektorát) a Fllavného vojenského veliteľstva (HVV). Na čele ministerstva bol minister národnej obrany, ktorý súčasne vykonával funkciu hlavného vojenského veliteľa. Vyššie veliteľstvá (veliteľstvá divízií) boli v Trenčíne, Banskej Bystrici a Prešove.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1969.05.02
Daniel Okáli: "Matica slovenská a národnosti". Odpoveď na článok v časopise Hét
Daniel Okáli: A Matica és a nemzetiségek. Okáli a Hét folyóiratban megjelent cikkre válaszolva védelmébe veszi a magyar kisebbség második világháború utáni kitelepítését, mint amire az évszázados történelmi tapasztalatok késztették a szlovákokat, valamint csehországi deportálását, amire szerinte a lakosságcserét elszabotáló „félfasiszta” magyar kormány kényszerítette a csehszlovák kormányt.
Týždenník Národné výbory 2. mája 1969 Part2] Part3
1979.05.02
május 2-5. Magyar-angol történész tanácskozás Budapesten.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1989.05.02
május 2. Kőszeg közelében, a magyarosztrák határon megkezdik a műszaki zár bontását. ( → február 13.)
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1999.05.02
Stavbári prerazili tunel pod Braniskom, prvý diaľničný tunel na Slovensku.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014