2019.02.17
1369.02.17
február 17. előtt A király Lackfi Miklós helyére Lackfi Imrét nevezi ki erdélyi vajdává. (Tisztségét 1372-ig viseli.)
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1459.02.17
február 17. Garai László volt nádor vezetésével a pártütő főurak (szám szerint 25- en) Németújvárott (Vas vm.) magyar királlyá választják III. Frigyes császárt. (I. Mátyás elrendeli a közfelkelést ellene.)
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1869.02.17
Маркс — Герману Юнгу в Лондоне. [Лондон], 17 февраля 1869 г. — 32, 495.
Marx to Hermann Jung. 17 February
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд.2. (1964) Том 32, 495. Dok. 1993] Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1988 Vol. 43, 220 Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1988 Vol. 43, 220.
1869.02.17
Ф. Энгельс — К. Марксу. В Лондон. [Манчестер], 17 февраля 1869 г. — 32,205— 206.
Engels to Marx. 17 February
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд.2. (1964) Том 32, 205— 206. Dok. 1992] Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1988 Vol. 43, 219 Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1988 Vol. 43, 219.
1899.02.17
List 128. Ambro Pietor S. H. Vajanskému
Korešpondencia Svetozára Hurbana Vajanského II., ed. P. Petrus, Vyd. SAV Brat. 1972 List 128
1909.02.17
List 291. Ivan Krasko (Ján Botto) S. H. Vajanskému
Korešpondencia Svetozára Hurbana Vajanského II., ed. P. Petrus, Vyd. SAV Brat. 1972 List 291
1909.02.17
Февраль, 4 или 5 (17 или 18). Ленин в письме А. И. Ульяновой-Елизаровой посылает поправки к очередным листам корректуры книги, сообщает о пропуске в корректуре 27 страниц рукописи и очень просит проследить, чтобы не оказалось пропуска при печатании книги.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1919.02.17
František Jehlička bol vymenovaný za vládneho zmocnenca na bratislavskej Alžbetínskej univerzite.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1919.02.17
Февраль, 17. Ленин пишет записку Н. П. Брюханову, в которой предлагает "принять бешеные меры" для усиления заготовок в Хоперском и Усть-Медведецком округах, спрашивает, что им сделано и что будет сделано.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1919.02.17
Февраль, 17. Ленин председательствует на заседании Совета Обороны; пишет основные положения постановления по докладам о продовольственных заготовках и добыче угля на Украине и об организации маршрутных поездов для транспортировки хлеба и угля с Украины. На заседании также обсуждаются вопросы о продовольственном кризисе в Брянском районе, об удвоении красноармейского пайка в день празднования годовщины Красной Армии, о срочных мерах по восстановлению моста через р. Калитву и др.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1919.02.17
Стенограмма выступления Ф.Э. Дзержинского на 8-м заседании ВЦИК
Фонд А. Н. Яковлева, Лубянка Документ №145
1949.02.17
Obnovili sa rokovania medzi štátom a katolíckou cirkvou.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1979.02.17
február 17. Kína a közös határ teljes hosszában támadást indít Vietnam ellen.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1989.02.17
Zákonné opatrenia Slovenskej národnej rady a Českej národnej rady umožnili stíhať účasť na „nepovolenom verejnom zhromaždení“.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1989.02.17
Predsedníctvo Ústredného výboru Komunistickej strany Československa (KSČ) prerokovávalo návrh časti novej Ústavy Československej socialistickej republiky, týkajúci sa spoločenského zriadenia, v ktorom ostávala zakotvená „vedúca úloha“ KSČ v spoločnosti. Umožňoval drobné podnikanie.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1989.02.17
február 17. A Hazafias Népfront felhívása március 15. közös megünneplésére.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
2019.02.18
1849.02.18
Демократический банкет. 18 февраля 1849 г. — 6, 634—635.
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд.2. (1957) Том 6, 634—635. Dok. 184
1889.02.18
Z Plymouthu (Pensylvánia) rímskokatolícky kňaz Jozef Košalko (Kossalko) poslal hlásenie uhorskému ministerstvu vnútra o šírení panslavizmu medzi slovenskými vysťahovalcami v Amerike. Marec. V Hazletone (Pensylvánia) začali vychádzať Katolícke noviny (1889 - 1891). Redaktorom bol Ignác J. Jaškovič (Jaskovits), vydavateľom František Tóth. II. apríl. Panovník sankcionoval zák. čl. VI/1899, nový branný zákon. Vychádzal zo zákoná z roku 1868, pričom už zohľadňoval nové požiadavky na modernizáciu armády, najmä v oblasti zvyšovania stavu nováčikov.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1899.02.18
Emile Loubet, a supporter of the Dreyfus cause, succeeds Felix Faure  as President of the Republic. Nationalist demonstrations in Paris.
1899.02.18
február 18. Bánffy Dezső br. miniszterelnök és kormánya benyújtja lemondását. (Mivel nem tudta elfogadtatni a költségvetést, a kormány tevékenysége lehetetlenné vált.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1909.02.18
Uhorský parlament prijal zák. čl. 11/1909, tzv. Andrášiho (Andrássy) zákon o vysťahovalectve. Bola ustanovená rada pre vysťahovalectvo, ktorá mala dbať o zníženie vysťahovalectva z Uhorska. Stanovil vážne postihy osobám, ktoré by sa pokúšali vysťahovať ilegálne, a zaviedol zákaz vysťahovania pre mužov podliehajúcich vojenskej službe. Paragrafy zákona sa však často obchádzali. Február. Rakúsko-Uhorsko odovzdalo Srbsku ultimatívnu požiadavku deklaratívneho uznania anexie Bosny a Hercegoviny, zastavenia protimonarchistickej propagandy v Srbsku a rozpustenia spolkov namierených proti Rakúsko-Uhorsku. 22. marec. V súvislosti s anekčnou krízou rakúsko-uhorské hlavné velenie vyhlásilo „stav pohotovosti“ pre VII. a XIII. armádny zbor. 29. marec. Spoločná ministerská rada rozhodla o vyhlásení čiastočnej mobilizácie rakúsko-uhorských ozbrojených síl proti Srbsku. Vzťahovala sa na päť armádnych zborov.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1909.02.18
február 18. A király szentesíti az 1909:11. törvénycikket. (Á kivándorlás csökkentése érdekében kivándorlási tanácsot létesít.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1919.02.18
Протест Наркоминдела перед великими державами против наступления поляков на территории Белорусской и Литовской Советских Республик
Л. Троцкий. Советская Республика и капиталистический мир. Часть II. Гражданская война. Москва-Ленинград, 1926
1919.02.18
február 18. A köztársasági elnök Kalmár Henriket a német ügyek minisztériumába kinevezi államtitkárrá.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1919.02.18
— Búza Barna és Nagyatádi Szabó István miniszterek Budapesten fölesketik a földosztóbizottságok vidékre induló tagjait.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1919.02.18
Февраль, 18. Ленин говорит по телефону с наркомом почт и телеграфов В. Н. Подбельским о причинах задержки с открытием новой радиостанции в Москве, затем пишет записку Г. В. Чичерину по этому вопросу.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1919.02.18
Февраль, 18. Ленин председательствует на заседании Совнаркома, на котором обсуждаются вопросы об организации статистики на Украине, о сыпнотифозной эпидемии, проект положения о Главном бюро технических сил и другие вопросы.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1929.02.18
1929, 18. únor. Praha. - Současná situace a úkoly strany. Z referátu na V. sjezdu KSČ
Sborník studijních materiálů k dějinám KSČ, VŠP ÚV KSČ Praha 1976
1929.02.18
Současná situace a úkoly strany. z referátu na v. sjezdu dne 18. února 1929
Gottwald Kl., Spisy I 1925-1929, Svoboda Praha 1951 Dok. 15, Protokol 5. řádného sjezdu KSČ V Praze 1929, nákladem Josefa Hakena str. 6-16
1929.02.18
Historický úkol v. sjezdu. řeč při zahájení v. sjezdu KSČ dne 18. února 1929
Gottwald Kl., Spisy I 1925-1929, Svoboda Praha 1951 Dok. 14, Protokol 5. řádného sjezdu KSČ V Praze 1929, nákladem Josefa Hakena str. 3
1929.02.18
Konal se historický V. sjezd KSČ, na němž byl zvolen Kl. Gottwald generálním tajemníkem KSČ. Kl. Gottwald zahajuje jménem ÚV KSČ V. sjezd strany, do jehož předsednictva byl zvolen. Pronesl potom hlavní sjezdový referát; ,,0 situaci a úkolech strany." Byl zvolen do ÚV KSČ a uzavřel jednání V. sjezdu KSČ celkovým zhodnocením sjezdu.
Gottwald Kl., Spisy I 1925-1929, Svoboda Praha 1951
1929.02.18
V Ružomberku na zasadaní užšieho výkonného výboru Hlinkovej slovenskej ľudovej strany (HSĽS) vylúčili z tejto strany jej zakladajúcich členov Ferdinanda Jurigu a Floriána Tománka, a to najmä pre kritiku Vojtecha Tuku. Vedenie tým realizovalo uznesenie zo zasadania klubu poslancov a senátorov HSĽS z 15. februára 1929.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1929.02.18
18. - 23. február. V Prahe sa zišiel V. zjazd Komunistickej strany Československa (KSČ). Znamenal nástup tzv. bolševizačnej línie, iniciovanej Komunistickou internacionálou v Moskve. Vedenia v KSČ sa ujala skupina okolo Klementa Gottwalda. Ako zástanca tvrdej bolševizačnej línie a člen Exekutívy Kominterny vystupoval s plnou podporou Moskvy. V strane sa začala presadzovať dôsledná centralizácia a vnútrostranícka disciplína. Vedenie KSČ sa vo svojich rozhodnutiach plne prispôsobovalo smerniciam Exekutívy Komunistickej internacionály (KI). Z KSČ boli vylúčení umiernenejší funkcionári.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1929.02.18
18.-23. 2. se konal V. sjezd KSČ. nástup Gottwaldova vedení
Jiří Křesťan, Zdeněk Nejedlý, Paseka Praha 2012
1939.02.18
február 18. A kereskedelemés közlekedésügyi miniszter rendeletben szabályozza a kereskedelmi tisztviselők, kereskedősegédek, kocsmai és kávéházi alkalmazottak minimális munkabérét. (Pl. főiskolát végzett tisztviselő: havi 150, önálló szakács: 32 pengő.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1939.02.18
18. február 1939, Budapešť. Začiatok rokovania: 11.00 hod., ukončenie: 13.00 hod. Protokol zasadnutia právnej komisie, na ktorom predseda česko-slovenskej delegácie M. Mičura a štátny tajomník maďarského ministerstva vnútra K. Tomcsányi podpísali dohodu o úprave štátneho občianstva, dohodu o kolonistoch a dohodu o vyvezení hnuteľného majetku bývalých česko-slovenských občanov z odstúpeného teritória.
Ladislav Deák, Viedenská arbitráž, MS Martin 2002-2005, dokument III/150
1939.02.18
18. február 1939, Budapešť. Dohoda o úprave štátneho občianstva a opcie medzi Česko-Slovenskou republikou a Maďarským kráľovstvom, podpísaná predsedom česko-slovenskej právnej delegácie M. Mičurom a štátnym tajomníkom maďarského ministerstva vnútra K. Tomcsányim.
Ladislav Deák, Viedenská arbitráž, MS Martin 2002-2005, dokument III/151
1939.02.18
18. február 1939, Budapešť. Dôvodová správa česko-slovenskej delegácie k dohode o štátnom občianstve medzi Česko--Slovenskou republikou a Maďarským kráľovstvom.
Ladislav Deák, Viedenská arbitráž, MS Martin 2002-2005, dokument III/152
1939.02.18
18. február 1939, Budapešť. Dohoda o kolonistoch medzi Česko-Slovenskou republikou a Maďarským kráľovstvom podpísaná predsedom česko-slovenskej právnej delegácie M. Mičurom a štátnym tajomníkom maďarského ministerstva vnútra K. Tomcsányim.
Ladislav Deák, Viedenská arbitráž, MS Martin 2002-2005, dokument III/153
1949.02.18
február 18. A köztársasági elnök Gerő Ernőt fölmenti a közlekedésügyi tárca vezetése alól s kinevezi pénzügyminiszterré; Bebrits Lajost kinevezi közlekedésügyi miniszterré.
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1959.02.18
február 18. Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt központi bizottságának első titkára háromnapos látogatásra Prágába utazik.
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1959.02.18
Записка Комитета госбезопасности при СМ СССР о материалах «в отношении писателя Пастернака Б.Л.»
Фонд А. Н. Яковлева, Власть и интеллигенция Документ №372
1969.02.18
február 18—21. A Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsához tartozó országok belkereskedelmi minisztereinek tanácskozása Budapesten.
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1979.02.18
Magyar Hírlap: Egy könyv fényjelzései
mahirlap_19790218.jpg
2019.02.19
1839.02.19
Энгельс — Ф. Греберу. [Бремен, 19 февраля 1839 г.].
К. Маркс, Ф. Энгельс, Из ранних произведений (1835-1844). Москва, Политиздат 1956, с. 275—278. Dok. 6
1899.02.19
február 19. Munkástüntetés Budapesten az általános választójogért.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1899.02.19
Февраль, 7(19). Ленин в письме М. А. Ульяновой сообщает, что со следующей почтой пошлет еще одно маленькое добавление к 7-й главе книги.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1909.02.19
Andrej Hlinka: „A ten bol samaritán."
Ľudové noviny, 19. 2.1909, roč. 60, č. 8, s. 1-2. (Pravdomil)
1919.02.19
Megalakul a Nemzeti Egyesülés Pártja (NEP) gróf Bethlen István veze­tésével.
Gyurgyák János, A zsidókérdés Magyarországon. Osiris Bp. 2001
1919.02.19
február 19. Megalakul a Nemzeti Egyesülés Pártja (NÉP), Bethlen István gr. vezetésével.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1919.02.19
— Kiskunfélegyházán (Pest vm.) az élelmiszerhiány miatt elégedetlen lakosság fosztogatásba kezd. (A zavargást a Szegedről kivezényelt katonaság néhány óra alatt elfojtja.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1919.02.19
Февраль, 19. Ленин пишет проект радиограммы народного комиссара иностранных дел министерству иностранных дел Германии по вопросу о въезде в Советскую Россию комиссии Бернской конференции II Интернационала.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1919.02.19
Февраль, 19. Ленин пишет дополнение к проекту постановления ЦК РКП(б) о продразверстке на Украине.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1919.02.19
Февраль, 19. В телеграмме члену Реввоенсовета Восточного фронта С. И. Гусеву Ленин одобряет его позицию в переговорах с представителями Башкирского правительства.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1949.02.19
február 19. A Diósgyőri Vasgyár dolgozói szocialista munkaversenyre hívják ki az ország valamennyi üzemének dolgozóit. (Néhány héten belül az ország számos nagyés középüzeme csatlakozik a felhíváshoz.)
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1979.02.19
február 19. A Magyar Népköztársaság kormányának elítélő nyilatkozata a Vietnam elleni kínai agresszióról.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1989.02.19
február 19. A független politikai és társadalmi szervezetek képviselői elhatározzák, hogy a hatalomtól függetlenül ünnepük március 15-ét.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1999.02.19
Alexander Režeš sa vzdal funkcie predsedu Dozornej rady Východoslovenských železiarní (VSŽ).
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
2019.02.20
1459.02.20
február 20. II. Pius pápa 40 ezer aranyforintot ígér I. Mátyásnak a török háborúra, amennyiben a nyárra tervezett pápai török elleni hadi vállalkozás elmaradna,
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1769.02.20
Miestodržiteľská rada vyzvala rímskokatolíckych biskupov, aby vyhotovili súpisy katolíckeho obyvateľstva.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1769.02.20
február 20. A Helytartótanács felszólítja a római katolikus püspököket, hogy egyházmegyéjük katolikus lakosságáról készítsenek kimutatást.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1789.02.20
február 20. II. József Hadik András gr. tábornagyot, az Udvari Haditanács elnökét nevezi ki a török ellen harcoló sereg fővezérévé. (Fölmenti: július 28.)
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1889.02.20
Энгельс — Карлу Каутскому в Вену. Лондон, 20 февраля 1889 г. — 37, 125—130.
Engels to Karl Kautsky. 20 February
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд.2. (1965) Том 37, 125—130. Dok. 3737] Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 2001 Vol. 48, 266. [http:/ Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 2001 Vol. 48, 266. Dok. 3737
1899.02.20
február 20. A király fölmenti Bánffy Dezső br. miniszterelnököt; miniszterelnökké Széli Kálmánt nevezi ki.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1919.02.20
Kommunista tüntetés a Népszava szerkesztőségénél, a kormány erre a vezetőket bebörtönzi, a pártot betiltja.
1919.02.20
Andrej Hlinka: Je-li možné spolúčinkovanie?
Slovák, 20. 2. 1919, roč. 1, č. 6, s. 1-2. (Andrej Hlinka, poslanec) doc1
1919.02.20
Волнения среди французских войск в Одессе
Л. Троцкий. Советская Республика и капиталистический мир. Часть II. Гражданская война. Москва-Ленинград, 1926
1919.02.20
Декрет об организации совхозов
Л. Троцкий. Советская Республика и капиталистический мир. Часть II. Гражданская война. Москва-Ленинград, 1926
1919.02.20
Odpověď Mladé generaci Československé státoprávní demokracie na pozdrav ze sjezdu
Masaryk T.G., Cesta demokracie 1, 1933, s. 88 Dok. 41
1919.02.20
február 20. Odesszában a francia katonák és matrózok megtagadják a szovjethatalom elleni harcot.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1919.02.20
— A Munkanélküliek Központi Bizottságának gyűlése a pesti Vigadóban. (500 korona segélyt, külön élelmiszeijegyet, a lakbér elengedését követeli a munkanélküliek számára. A gyűlés után a résztvevők a Vörös Újság, majd a Népszava szerkesztősége elé vonulnak, ahol az újságnak a munkanélkülieket támadó cikkei ellen tüntetnek. Itt lövöldözésre kerül sor, amelynek több halálos áldozata van.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1919.02.20
Февраль, 20. Ленин принимает норвежских социалистов М. Пунтерволь-да и Э. Станга, беседует с ними о положении на фронтах гражданской войны, об отношении разных слоев крестьянства к Советской власти, о закономерностях классовой борьбы и т. д.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1919.02.20
Февраль, 20. Ленин председательствует на заседании Совнаркома, на котором обсуждаются проект положения о финансировании промышленности, вопрос о проведении в жизнь декрета о централизации автомобильного дела и др.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1919.02.20
Приказ ВЧК № 285 о подготовке к реорганизации чрезвычайных комиссий и ревтрибуналов
Фонд А. Н. Яковлева, Лубянка Документ №146
1919.02.20
Приказ Особого отдела ВЧК о полномочиях армейских особых отделов
Фонд А. Н. Яковлева, Лубянка Документ №147
1929.02.20
Závěrečné slovo k politické debatě na v. sjezdu dne 20. února 1929
Gottwald Kl., Spisy I 1925-1929, Svoboda Praha 1951 Dok. 16, Protokol 5. řádného sjezdu KSČ V Praze 1929, nákladem Josefa Hakena str. 75-77
1929.02.20
Minister Milan Hodža podal do rúk prezidenta Tomáša Garrigua Masaryka demisiu zo svojej funkcie ministra školstva. Oficiálne - v tlači - zdôvodnil svoje rozhodnutie zdravotnými problémami, v skutočnosti bol príčinou Hodžovho dočasného odchodu z vrcholovej politiky jeho osobný konkurenčný súboj s ministrom Edvardom Benešom o kreslo ministra zahraničných vecí, o smer zahraničnopolitickej orientácie republiky, tiež kritický postoj prezidenta T. G. Masaryka k životnému štýlu Milana Hodžu. Dôležitú úlohu tu zohrala aj závisť rovnako niekoľkých slovenských (menovite Vavra Šrobára), ako aj českých politikov z evidentných úspechov a popularity ambiciózneho Hodžu medzi priaznivcami na domácej vnútropolitickej scéne i v zahraničí. Milan Hodža jednoznačne vyčnieval svojimi vedomosťami, všestrannou jazykovou pripravenosťou a prirodzenou noblesou nad všetkými slovenskými politickými vrstovníkmi.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1929.02.20
Письмо Всероссийского общества охраны природы при Наркомате просвещения РСФСР в Научно-техническое управление Высшего совета народного хозяйства СССР о субсидировании общества в связи с предстоящим съездом деятелей охраны природы
Фонд А. Н. Яковлева, Экономическая политика в СССР Документ №23
1939.02.20
20. február 1939 Budapešť. Odpoveď česko-slovenského vyslanca M. Kobra na otázku predsedu vlády Slovenskej krajiny J. Tisa týkajúca sa otázky národnostných práv slovenskej menšiny v Maďarsku.
Ladislav Deák, Viedenská arbitráž, MS Martin 2002-2005, dokument III/154
1949.02.20
február 20. Megjelenik az ún. Fekete Könyv, a Mindszenty-üggyel kapcsolatos rágalmakról.
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1959.02.20
Записка генерального прокурора СССР с предложением принятия мер к Б.Л. Пастернаку в связи с публикацией его стихотворения «Нобелевская премия»
Фонд А. Н. Яковлева, Власть и интеллигенция Документ №373
1989.02.20
február 20-21. A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának ülése. Témák: az új alkotmány, az agrárpolitika, a pártmozgalom szervezeti eljárásai. Kinyilvánítják, hogy a párt nem tart igényt vezető szerepének alkotmányos deklarálására.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1999.02.20
Do kozmu sa z kozmodrómu Bajkonur vydal prvý slovenský kozmonaut Ivan Bella ako člen rusko-francúzsko-slovenskej expedície na stanicu Mir.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1999.02.20
V Bratislave zomrel Ivan Rajniak (*10. 7. 1931, Hýbe), divadelný a filmový herec (Zvony pre bosých, Medená veža, Orlie pierko), člen činohry Slovenského národného divadla.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
2019.02.21
1859.02.21
К. Маркс — Ф. Энгельсу. В Манчестер. [Лондон, 21 февраля 1859 г.]. — 29,323— 324.
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд.2. (1962) Том 29, 323— 324. Dok. 964
1869.02.21
Ф. Энгельс — К. Марксу. В Лондон. Манчестер, 21 февраля 1869 г. — 32,206— 207.
Engels to Marx. 21 February
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд.2. (1964) Том 32, 206— 207. Dok. 1994] Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1988 Vol. 43, 220 Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1988 Vol. 43, 220.
1889.02.21
február 21. A képviselőház elfogadja a véderőjavaslat módosított szövegű 14. §át.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1889.02.21
Энгельс — Джону Линколну Магону в Лондоне. [Лондон], 21 февраля 1889 г. — 37, 130.
Engels to John Lincoln Mahon. 21 February
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд.2. (1965) Том 37, 130. Dok. 3738] Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 2001 Vol. 48, 271 Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 2001 Vol. 48, 271.
1899.02.21
Hviezdoslav Vajanskému
Korešpondencia P. O. Hviezdoslava s Vajanským a Škultétym, ed. S. Šmatlák, Vyd. SAV Brat. 1962 List 117
1899.02.21
List 129. Ambro Pietor S. H. Vajanskému
Korešpondencia Svetozára Hurbana Vajanského II., ed. P. Petrus, Vyd. SAV Brat. 1972 List 129
1919.02.21
Pozsony, 1919. február 21. Jegyzőkönyvi kivonat Pozsony város kinevezett képviselőtestületének közgyűléséről, amelynek egyedüli programpontja a csehszlovák legionáriusok által 1919. február 12-én a tüntető tömegre leadott sortűz volt
Angyal Béla, Dokumentumok az Országos Keresztényszocialista Párt történetéhez 1919-1936, Lilium Aurum 2004 doc_02
1919.02.21
Rozhovor pro The Chicago Daily News
Masaryk T.G., Cesta demokracie 1, 1933, s. 89 Dok. 42
1919.02.21
február 21. A miniszterelnök Ágoston Péter egyetemi tanárt szolgálattételre, államtitkári ranggal, a belügyminisztériumba rendeli.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1919.02.21
— A rendőrség letartóztatja a Kommunisták Magyarországi Pártja vezetőit. (A hónap végéig 55 vezető kommunistát fognak le. A párt helyiségeit bezárják, a Vörös Újságot betiltják.)— A Magyarországi Szociáldemokrata Párt tüntetéseket és gyűléseket szervez a Kommunisták Magyarországi Pártja ellen.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1919.02.21
Постановление ВЦИК об особых отделах при ВЧК
Фонд А. Н. Яковлева, Лубянка Документ №148
1919.02.21
Приказ ВЧК о заготовке и вывозке дров
Фонд А. Н. Яковлева, Лубянка Документ №149
1929.02.21
Из протокола заседания бюро Адыгейского обкома ВКП(б) о состоянии антирелигиозной работы в Адыгейской автономной области
Фонд А. Н. Яковлева, Документы российских архивов о национально-культурном строительстве на Северном Кавказе в 1920-е гг. Документ №13
1939.02.21
Snem Slovenskej krajiny schválil prvý vládny program, ktorý predniesol predseda vlády Slovenskej krajiny Jozef Tiso. Proklamoval v ňom úlohu budovať „svoj štát, svoj nový štát, svoj slovenský štát“. Podľa programu mal štát slúžiť národu, garantovať súkromné vlastníctvo, spolunažívanie práce a kapitálu, likvidovať straníckosť. „Ak môže byť u nás reč o totalite, tak je to len totalita národa,“ povedal Tiso. 27. február - 2. marec. Ferdinand Ďurčanský a Mikuláš Pružinský mali v Berlíne hospodársko-politické rokovania s Hermanom Gôringom, ktorý podmienil hospodársku podporu Slovenska jeho osamostatnením.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1939.02.21
február 21. A kormányzó főhadsegédi szolgálati állást rendszeresít. (KeresztesFischer Lajos altábornagy kap főhadsegédi kinevezést.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1939.02.21
Спецсообщение Л.П. Берии, А.Я. Вышинского и Н.М. Рычкова И.В. Сталину с приложением приказа о ходе выполнения постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 17 ноября 1938 года "об арестах, прокурорском надзоре и ведении следствия"
Фонд А. Н. Яковлева, Лубянка Документ №1156
1959.02.21
február 21. A budapesti Petőfi Színház bemutatja Ilf és Petrov Tizenkét szék című darabját.
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1989.02.21
február 21-26. Straub F. Brúnó, az Elnöki tanács elnöke Japánba utazik Hirohito császár temetésére. (Meghalt 1989. január 7-én.)
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
2009.02.21
Pri tragickej zrážke vlaku a autobusu na železničnom priecestí v obci Polomka zahynulo 12 ľudí, 19 bolo zranených.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
2009.02.21
Tüntetés az Operabál idején.
Tüntetések könyve. Negyedszázad 56 tüntetése Magyarországon (1988-2013), szerk. Katona András, Antológia Kiadó Lakitelek 2014
2019.02.22
1599.02.22
Kráľ Rudolf I. zvolal do Bratislavy snem (trval do 20. apríla), na ktorom sa osobne zúčastnil. Snem odhlasoval vojenskú daň dva zlaté od každého domu a postaviť sa malo aj 2 000 jazdcov a 2 000 pešiakov.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1859.02.22
Marx to Engels. 22 February
Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1983 Vol. 40, 390.
1859.02.22
К. Маркс — Ф. Энгельсу. В Манчестер. [Лондон], 22 февраля 1859 г. — 29,324.
Marx to Engels. About 22 February
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд.2. (1962) Том 29, 324. Dok. 965] Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1983 Vol. 40, 389. [ Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1983 Vol. 40, 389. Dok. 965
1919.02.22
Rozhovor pro The New York World
Masaryk T.G., Cesta demokracie 1, 1933, s. 91 Dok. 43
1919.02.22
Сталин И.В., Два лагеря
Сталин И.В. Cочинения, Том 4: 1917 - 1920. Москва, ОГИЗ, 1953 [https://www.marxists.org/russkij/stalin/t4/two_camps.htm Doc. 209]
1919.02.22
február 22. A hadügyminiszter (mivel a fegyverszüneti szerződés a sorozást eltiltotta) elrendeli a toborzás útján felállítandó hadsereg megszervezését. (Március végéig a jelentkezők száma 5 ezer fő.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1919.02.22
— A kormány feloszlatja a Magyar Országos Véderő Egyesületet. (MOVE)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1919.02.22
Февраль, 22. Ленин пишет проект резолюции ВЦИК о закрытии меньшевистской газеты "Всегда Вперед".
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1919.02.22
Февраль, 22. Ленин председательствует на заседании Совнаркома, на котором обсуждаются доклад о состоянии производства мыла, проект положения о Комитете посевной площади, проект декрета об амнистии к годовщине Красной Армии некоторых категорий осужденных красноармейцев и другие вопросы.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1919.02.22
Ответ на запрос ЦК РКП(б) по поводу ходатайства высших церковных органов разрешить поездку в Константинополь
Фонд А. Н. Яковлева, Лубянка Документ №150
1929.02.22
Сталин И.В., Телеграмма в Проскуров красноармейцам, начсоставу и политсоставу Первого червоно-казачьего полка
Сталин И.В. Cочинения, Том 11: 1928 – март 1929. Москва, ОГИЗ, 1953 [https://www.marxists.org/russkij/stalin/t11/t11_36.htm Doc. 409]
1939.02.22
A kormányzó párt nevét Magyar Elet Pártra változtatja. A párt első elnöke báró Vay László.
Gyurgyák János, A zsidókérdés Magyarországon. Osiris Bp. 2001
1939.02.22
1939, február 22. Bratislava. - Obežník prezídia krajinského úradu podriadeným orgánom o prípravách ilegálnej KSČ na Slovensku zvolať okresné konferencie strany k prerokovaniu otázky spoločného frontu a jednotného postupu rozpustených politických strán a k vydávaniu spoločnej ilegálnej tlače
Dokumenty k dejinám kom. strany na Slovensku (1938-1944), Ed. Júlia Chreňová. Ústav marxizmu-leninizmu ÚV KSS, Brat. 1988
1939.02.22
február 22. A Nemzeti Egység Pártja értekezlete. (Kimondja, hogy a Magyar Élet Mozgalom politikai céljait az újjászervezendő kormánypárt veszi át, amely ennek kifejezéséül fölveszi a Magyar Élet Pártja nevet; elnöke: Vay László br.; a Magyar Élet Mozgalom ezentúl csupán társadalmi mozgalom; feladata, hogy szorgalmazza a társadalomnak a hivatásrendiség szellemében való szervezését.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1959.02.22
február 22. A kolozsvári magyar Bolyai Egyetemet egyesítik a román Babe$ Egyetemmel, Babe$—Bolyai Egyetem néven.
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1989.02.22
február 22. A kormány visszavon tervezett áremeléseket.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
2009.02.22
Több százan demonstráltak a fővárosi Gödör Klubban a cigányellenes megnyilvánulások ellen.
Tüntetések könyve. Negyedszázad 56 tüntetése Magyarországon (1988-2013), szerk. Katona András, Antológia Kiadó Lakitelek 2014
2019.02.23
1839.02.23
A Királyi Tábla 3 évi fogságra ítéli Kossuth Lajost, amelyet a Hétszemélyes Tábla 4 évre emel.
1839.02.23
február 23. A Királyi Tábla háromévi fogságra ítéli Kossuth Lajost. (Március 2.: a Hétszemélyes Tábla négyévi fogságra súlyosbítja az ítéletet.)
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1859.02.23
Маркс — Фердинанду Лассалю в Берлин. Лондон, 23 февраля 1859 г. — 29, 474.
Marx to Ferdinand Lassalle. 23 February
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд.2. (1962) Том 29, 474. Dok. 967] Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1983 Vol. 40, 391. [ Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1983 Vol. 40, 391. Dok. 967
1859.02.23
Маркс — Францу Дункеру в Берлин. Лондон,23 февраля 1859 г. — 39, 418.
Marx to Franz Duncker. 23 February
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд.2. (1966) Том 39, 418. Dok. 968] Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1983 Vol. 40, 390 Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1983 Vol. 40, 390.
1869.02.23
Szakadással végződik az izraelita egyetemes gyűlés.
Gyurgyák János, A zsidókérdés Magyarországon. Osiris Bp. 2001
1889.02.23
Энгельс — Фридриху Адольфу Зорге в Хобокен. Лондон, 23 февраля 1889 г. — 37, 131—132.
Engels to Friedrich Adolph Sorge. 23 February
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд.2. (1965) Том 37, 131—132. Dok. 3739] Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 2001 Vol. 48, 272 Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 2001 Vol. 48, 272.
1909.02.23
Февраль, 10 (23). Ленин в письме А. И. Ульяновой-Елизаровой сообщает о получении 8-го и 9-го листов корректуры, отмечает, что нет пропусков, что корректура этих листов хорошо вычитана; посылает поправки к ним.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1919.02.23
Károlyi Mihály saját birtokán megkezdi a földosztást.
1919.02.23
V Martine sa zišiel zakladajúci zjazd Slovenskej remeselníckej jednoty. Za prvého predsedu si zvolili organizátora spolkového života remeselníkov Gustáva Šimka.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1919.02.23
február 23. Károlyi Mihály gr. saját birtokán, Kápolnán (Heves vm.) ünnepélyesen megkezdi a földosztást. (Február folyamán mintegy 30 nagybirtokon sajátították ki a földet és létesítettek termelőszövetkezetet.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1919.02.23
Февраль, ранее 23. Ленин работает над составлением проекта программы РКП(б): пишет "Черновой набросок проекта программы РКП" (план программы и проект общетеоретической части программы) и проекты пунктов программы в области национальных отношений, религиозной политики и народного просвещения, в области экономической и аграрной; на основе этих материалов пишет "Основные задачи диктатуры пролетариата в России" - проект программы в областях политической, экономической и аграрной.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1919.02.23
Февраль, 23-25. Ленин руководит работой комиссии по выработке проекта программы РКП(б); перерабатывает "Черновой набросок проекта программы" в "Проект программы РКП (большевиков)" (общетеоретическая часть проекта); пишет проект пункта программы в области национальных отношений, затем перерабатывает проект Н. И. Бухарина; перерабатывает свой проект пункта программы о политике по отношению к религии; пишет вводную часть к пункту о программе в военной области; перерабатывает свой проект пунктов программы в области экономической и аграрной.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1919.02.23
Распоряжение Реввоенсовета 9-й армии об откомандировании Ф.К. Миронова в Серпухов
Фонд А. Н. Яковлева, Гражданская война. 1918–1920 гг. Документ №99
1929.02.23
Po volbách před volbami
Masaryk T.G., Cesta demokracie 3, 1994, s. 377 Dok. 153
1929.02.23
V. sjezd udal správný směr. závěrečná řeč na v. sjezdu dne 23. února 1929
Gottwald Kl., Spisy I 1925-1929, Svoboda Praha 1951 Dok. 17, Protokol 5. řádného sjezdu KSČ V Praze 1929, nákladem Josefa Hakena str. 161-162
1939.02.23
február 23. Bemutatják a Bors István című filmet (rendező: Bánky Viktor).
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1939.02.23
23. február 1939, Bratislava. Záznam telefonického rozhovom vedúceho Sekretariátu pre rokovanie s Maďarskom J. Ciekera s legačným radcom česko-slovenského vyslanectva v Budapešti P. Fíšom o intervencii maďarského premiéra P. Telekiho týkajúceho sa zastavenia vyhosťovania príslušníkov maďarskej národnosti zo Slovenska.
Ladislav Deák, Viedenská arbitráž, MS Martin 2002-2005, dokument III/155
1949.02.23
Londýn, 1949, 23. února. Elma Dangerfieldová, tajemnice Britského ústavu pro politický výzkum, vyzýva Setona-Watsona k přednesení projevu na veřejném shromáždční ústavu inspirovaném československými emigranty ve Veľké Británii u príležitosti devadesátého devátého výročí narození T. G. Masaryka a prvního výročí komunistického převratu v Československu.
R.W.Seton-Watson, Documents/Dokumenty 1906-1951. Ústav T.G.Masaryka - Matica slovenská, 1995
1949.02.23
Národné zhromaždenie prijalo zákon o jednotných roľníckych družstvách (JRD). Všetky družstvá na dedine, okrem spotrebných a výkupných, sa mali zlúčiť do jedného družstva. JRD sa neskôr v pozmenenej forme stali organizačnou jednotkou kolektivizácie poľnohospodárstva. V apríli sa začala kampaň s cieľom ich zakladania. Do polovice januára 1950 na Slovensku vzniklo 446 prípravných výborov JRD a 520 samotných družstiev, ktoré mali vyše 50-tisíc členov, väčšinou maloroľníkov.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1949.02.23
február 23. A Magyar Függetlenségi Népfront fölveszi tagjainak a sorába a Független Magyar Demokrata (Balogh) Pártot és a Radikális Demokrata Pártszövetséget.
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
2009.02.23
Spontán tüntetés kezdődött délután a Parlament előtt a Kossuth téren, mert délután az Országgyűlés saját feloszlatásáról is szavazott.
Tüntetések könyve. Negyedszázad 56 tüntetése Magyarországon (1988-2013), szerk. Katona András, Antológia Kiadó Lakitelek 2014