2019.12.08
0899.12.08
december 8. Arnulf római császár meghal.
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1619.12.08
december 8. Homonnai megmaradt katonaságával visszavonul Lengyelországba.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1899.12.08
Andrej Hlinka: Obete.
Ľudové noviny, 8.12.1899, roč. 3, č. 50, s. 399. (Andrej Hlinka, farár)
1919.12.08
Декларация Верховного совета Антанты «О временной восточной границе Польши» («линия Керзона»).
История внешней политики СССР. В двух томах. Том 1. 1917-1945, Москва Наука 1986 г.
1919.12.08
Высший совет союзников устанавливает временную восточную границу Польши по "линии Керзона".
1919.12.08
Декабрь, 8. Ленин выступает на втором заседании организационной секции VII Всероссийского съезда Советов в прениях по докладу о советском строительстве.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1929.12.08
Prezident Masaryk o potřebě školské reformy
Masaryk T.G., Cesta demokracie 4, 1997, s. 90 Dok. 37
1939.12.08
1939, december 8. Levoča. - Správa Žandárskej stanice v Levoči o rozširovaní protištátnych letáčikov a o zatknutí členov ilegálnej komunistickej bunky v Levoči
Dokumenty k dejinám kom. strany na Slovensku (1938-1944), Ed. Júlia Chreňová. Ústav marxizmu-leninizmu ÚV KSS, Brat. 1988
1939.12.08
december 8. József Attila emlékest a budapesti Zeneakadémia nagytermében. (Beszédet mond Darvas József.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1989.12.08
Dokumentum: A Polgári Fórum koordinációs centruma nemzetiségi bizottságának célkitűzései
A rendszerváltás évei dokumentumokban No. 43
1989.12.08
Az SZNT Elnöksége felmenti tisztségéből Pavel Hrivnák szlovák miniszterelnököt, s Milan Čič korábbi igazságügyi minisztert bízza meg az új szlovák kormány összeállításával. Az Elnökség ülésén Rudolf Schuster és a Csemadok KB közötti előzetes megegyezés alapján Nagy Kázmér alelnök javaslatot terjeszt elő a Nemzetiségi Bizottság újjáalakítására. A szövetségi kormány és az ellenzék közötti kerekasztal-tárgyalásokon felvetődik egy, a kisebbségi ügyekért felelős tárca nélküli miniszter kinevezésének a lehetősége. A tisztségbe az ellenzék képviselői előbb Popély Gyulát, majd az Amerikai Egyesült Államokból hazatérő Duray Miklóst javasolják, Marián Čalfa megbízott miniszterelnök azonban másnap elutasítja mind Popély, mind Duray kinevezését.
Popély Árpád, Simon Attila, A rendszerváltás éveinek kronológiája
1989.12.08
Práca: Premiér L. Adamec podal demisiu. Návrhy Občianskeho Fóra na zmeny vo vláde
praca_19891208.jpg
1989.12.08
Prezident Československej socialistickej republiky Gustáv Husák v súvislosti s demokratizačným procesom prijal rozhodnutie o amnestii.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1989.12.08
V Prahe sa uskutočnilo prvé kolo rozhovorov „za okrúhlym stolom“. Na zložení novej vlády sa dohodli zástupcovia Občianskeho fóra, Verejnosti proti násiliu, Komunistickej strany Československa, Socialistického zväzu mládeže, Československej strany socialistickej, Československej strany lidovej, Demokratickej strany a Strany slobody.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1989.12.08
Predsedníctvo Slovenskej národnej rady (SNR) prijalo demisiu 8 členov vlády a odvolalo jej premiéra Pavla Hrivnáka. Zostavením ďalšej poverilo komunistu Milana Čiča. Mandátu sa vzdalo aj 11 poslancov SNR.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1989.12.08
december 8-10. Politikai párbeszédsorozat az Országgyűlés és a kormány, illetve a politikai pártok és az érdekképviseleti szervek vezető tisztségviselői között.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1989.12.08
december 8-17. F. Colasuonno címzetes érsek, különleges meghatalmazású pápai nuncius Magyarországon tárgyal.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
2009.12.08
Strana Smer - sociálna demokracia sa po obnovení pozastaveného členstva z dôvodu vstupu do koalície so Slovenskou národnou stranou stala plnoprávnym členom Strany európskych socialistov (PES).
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
2019.12.09
1279.12.09
december 9. III. Miklós pápa felszólítja a kiközösítés ellen fellebbező magyar királyt, hogy engedelmeskedjék legátusának.
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1679.12.09
december 9. Kara Musztafa nagyvezér Isztambulban elfogatja a váradi pasa adószedő embereit ért nyári támadás miatt magyarázkodó erdélyi követség egyik tagját.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1869.12.09
Ф. Энгельс — К. Марксу. В Лондон. Манчестер, 9 декабря 1869 г. — 32,333—335.
Engels to Marx. 9 December
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд.2. (1964) Том 32, 333—335. Dok. 2120] Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1988 Vol. 43, 394. [http:/ Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1988 Vol. 43, 394. Dok. 2120
1889.12.09
Энгельс — Конраду Шмидту в Берлин. Лондон, 9 декабря 1889 г. — 37, 272—274.
Engels to Conrad Schmidt. 9 December
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд.2. (1965) Том 37, 272—274. Dok. 3817] Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 2001 Vol. 48, 420. [http:/ Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 2001 Vol. 48, 420. Dok. 3817
1909.12.09
Az IMIT ülésén Mczey Ferenc javaslatára döntést hoznak a Magyar Zsidó Múzeum felállításáról. A múzeumot 1916. január 23-án nyitották meg az V. kerü­let, Hold utca 23. számú házban.
Gyurgyák János, A zsidókérdés Magyarországon. Osiris Bp. 2001
1909.12.09
Ноябрь, 26 (декабрь, 9). Ленин в письме М. И. Ульяновой просит ее использовать предстоящий съезд статистиков в Москве для того, чтобы достать через знакомых необходимые ему статистические издания.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1909.12.09
Ноябрь, 26 (декабрь, 9). Ленин пишет обращение ко всем статистикам земских, городских и правительственных учреждений России с просьбой высылать ему статистические сведения, необходимые для продолжения работы "по аграрному вопросу вообще и сельскохозяйственному капитализму в России в частности".
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1919.12.09
V Bratislave sa slávnostne začala výučba na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského (LF UK). Prvým rektorom UK sa stal lekár Kristián Hynek. Pre nedostatok priestorov, materiálového vybavenia a pre nedostatočné personálne zázemie sa výučba začínala na jednotlivých fakultách postupne. Na budovaní katedier a pracovísk sa podieľali predovšetkým českí profesori. Lekárska fakulta UK začala s výučbou v troch vyšších klinických ročníkoch so 144 poslucháčmi. Prevzala pracoviská Lekárskej fakulty Alžbetínskej univerzity. Jej prvým dekanom sa stal Gustáv Miiller.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1919.12.09
december 9. Az antanthatalmak kisebbségi szerződést kötnek Romániával Párizsban. (A román kormány kötelezi magát, hogy az ország minden lakosának „születési, állampolgári, nyelvi, faji vagy vallási különbség nélkül az élet és szabadság teljes védelmét biztosítja”.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1919.12.09
— Magyarországi Szociáldemokrata Párt vezetőségének levele Huszár Károly miniszterelnökhöz. (Követeli a karhatalom felszámolását; a nemzeti hadseregnek a központi kormány alárendelését; a december 7-i rombolások értelmi felbujt óinak megbüntetését, az okozott kár megtérítését; pártatlan cenzúrát és fellebbviteli bizottság felállítását; a felekezeti izgatás és politikai üldözés megszüntetését; a gyorsított bírói eljárás szabályainak módosítását; a politikai okokból internáltak szabadlábra helyezését; az egyesülési és gyülekezési jog biztosítását; a szakszervezetek működésének engedélyezését.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1919.12.09
Декабрь, 9. Ленин на пятом заседании VII Всероссийского съезда Советов избирается членом ВЦИК; выступает с заключительной речью при закрытии съезда.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1919.12.09
Декабрь, 9. Ленин председательствует на заседании Совета Обороны, на котором обсуждается вопрос о снабжении продовольствием уральских горнозаводских рабочих.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1919.12.09
Декабрь, позднее 9. Ленин проводит совещание с делегатами VII Всероссийского съезда Советов по национальному вопросу.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1939.12.09
Докладная записка А.В. Тишкова П.К. Сопруненко и С.В. Нехорошеву о состоянии Осташковского лагеря для военнопленных
Фонд А. Н. Яковлева, Репрессии в СССР Документ №459
1939.12.09
Распоряжение УПВ НКВД СССР заместителю начальника Ровенского лагеря НКВД СССР капитану госбезопасности А.Ю. Даганскому об отправке военнопленных офицеров в Козельский лагерь
Фонд А. Н. Яковлева, Репрессии в СССР Документ №460
1959.12.09
december 9. Az Egyesült Nemzetek Szervezetének közgyűlése a „magyar kérdés”ben elmarasztaló határozatot hoz Magyarország és a Szovjetunió ellen.
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1969.12.09
Письмо в Союз советских писателей об исклю­чении А. Солженицына из ССП
Дело Солженицына.Paris, Editions de la Seine, 1970 doc20
1979.12.09
Participation of the Soviet delegation in session of the world-wide Peace Committee in Panama
Об участии советских представителей в сессии Бюро Всемирного Совета Мира в Панаме. Пост. С-та ЦК
[https://bukovsky-archives.net/pdfs/peace/ct176-79.pdf Dokument No. 0816]
1989.12.09
A Csemadok keretein belül újjáalakul a Csehszlovákiai Magyar Néprajzi Társaság. Megbízott elnöke Liszka József, megbízott titkára Kocsis Aranka. Az FMK felszólítja az SZNT magyar nemzetiségű képviselőit a lemondásra, és időközi választások kiírását követeli.
Popély Árpád, Simon Attila, A rendszerváltás éveinek kronológiája
1989.12.09
Népszabadság: Lipcsei Ildikó: A határon kívüli miliók. A Magyarságkutató intézet évkönyve
nepszabad_19891209.jpg
1989.12.09
Informace o Chartě 77 - č. 22
1989.12.09
Записка А.Н. Яковлева в ЦК КПСС «О ходе работы по рассмотрению вопросов, связанных с реабилитацией граждан, необоснованно репрессированных в период 30-40-х и начала 50-х годов»
Фонд А. Н. Яковлева, А.Н. Яковлев и реабилитация жертв политических репрессий. 1988–1990 гг. Документ №10
2019.12.10
1239.12.10
december 10. IX. Gergely pápa engedélyt ad IV. Bélának, hogy országa jövedelmét nem keresztényeknek (zsidóknak és másoknak) is bérbe adhassa.
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1389.12.10
december 10. Mircse havasalföldi vajda Magyarország ellen védelmi szövetségre lép II. Ulászló lengyel királlyal. (A szövetséget 1390. január 20-án Lublinban a két uralkodó személyes találkozón erősíti meg.)
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1529.12.10
december 10. I. Ferdinánd hadvezérének, Nikolaus Salm grófnak vezérletével ellentámadás indul I. János ellen; Esztergomig jut.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1609.12.10
Ostrihomský arcibiskup František Forgáč (Forgách) nechal v Bratislave zriadiť tlačiareň.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1609.12.10
Snem v Bratislave zvolil za palatína Juraja Turzu (Thurzo), ktorý bol posledným evanjelikom v tejto funkcii.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1609.12.10
december 10. A pozsonyi országgyűlés Thurzó György grófot nádorrá választja. (Tisztségét haláláig, 1616-ig viseli.)
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1709.12.10
december 10. I. József elrendeli, hogy a protestáns felekezetek által ..illetéktelenül birtokolt" templomokat, iskolákat, egyházi javadalmakat adják vissza korábbi tulajdonosuknak, a katolikus egyháznak. (A rendelet gyakorlatilag a szabadságharc előtti állapotba helyezi vissza a protestáns egyházakat. A rendeletet a király megismétli 1710. november 10-én, majd újra kiadja Eleonóra régens-királyné 1711. május 26-án.)
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1859.12.10
К. Маркс — Ф. Энгельсу. В Манчестер. Лондон, 10 декабря 1859 г. — 29,420—423.
Marx to Engels. 10 December
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд.2. (1962) Том 29, 420—423. Dok. 1071] Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1983 Vol. 40, 547. [http:/ Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1983 Vol. 40, 547. Dok. 1071
1869.12.10
К. Маркс — Ф. Энгельсу. В Манчестер. Лондон, 10 декабря 1869 г. — 32,335—339.
Marx to Engels. 10 December
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд.2. (1964) Том 32, 335—339. Dok. 2121] Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1988 Vol. 43, 396. [http:/ Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1988 Vol. 43, 396. Dok. 2121
1889.12.10
december 10. A király szentesíti a magyar—horvát pénzügyi egyezményt becikkelyező 1889:XL. törvénycikket.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1909.12.10
Népszövetség v obrazoch
Ľudové noviny, 1909:50/01
1909.12.10
Na výstrahu ľudu a poučenie pánov biskupov
Ľudové noviny, 1909:50/01
1909.12.10
List od holadského jezuitu o jazykových právach menšin
Ľudové noviny, 1909:50/02
1919.12.10
Josip Smodlaka — R. W. Seton-Watsonu Piše da putuje u Split, no još nije dao formalnu ostavku. Javlja poje­dinosti o M. Gavriloviću, namjeri da objave jedan ekspoze o protu-austrijskoj propagandi u redovima jugoslavenskih jedinica, o novoj Seton-Watsonovoj knjizi, članku u The New Europe i domaćoj poli­tičkoj situaciji.
R.W. Seton-Watson i Jugoslaveni : korespondencija 1906-1941, Zagreb-London 1976, II. Doc.No. 59
1919.12.10
Na Slovensko pricestoval z USA jeden zo signatárov Pittsburskej dohody a predseda Slovenskej ligy v Amerike Albert Mamatej. Požiadal Revolučné národné zhromaždenie v Prahe, aby bola Pittsburská dohoda včlenená do pripravovanej Ústavy Československej republiky.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1919.12.10
Декабрь, 10. Ленин председательствует на заседании Совета Обороны, на котором обсуждаются вопросы об организации при Реввоенсовете Западного фронта особого совещания для усиления работ по заготовке дров, о выдаче месячного жалованья в виде награды 3-й и 5-й армиям, проект постановления о продовольственных перевозках из Сибири и Урала и др. В связи с запросом М. В. Фрунзе о присылке ответственных политработников на Туркестанский фронт Ленин пишет записку в Оргбюро ЦК РКП(б), в которой указывает: "Сначала Украину взять до конца, а Туркестан подождет, победствует".
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1919.12.10
Выписка из журнала заседания Реввоенсовета 5-й армии
Фонд А. Н. Яковлева, Гражданская война. 1918–1920 гг. Документ №301
1919.12.10
Постановление Оргбюро ЦК РКП(б) о составе Донисполкома
Фонд А. Н. Яковлева, Гражданская война. 1918–1920 гг. Документ №302
1919.12.10
Протокол совещания заведующих отделами Донисполкома о предстоящей поездке Ф.К. Миронова по области
Фонд А. Н. Яковлева, Гражданская война. 1918–1920 гг. Документ №303
1929.12.10
Rumunský zahraniční ministr Mironescu přijel 10. prosince 1929 k třídenní návštěvě do Prahy.
Gottwald Kl., Spisy I 1925-1929, Svoboda Praha 1951
1939.12.10
Внеочередное политдонесение М.М. Алексеева С.В. Нехорошеву о попытке к побегу военнопленных Ю.М. Михневича и З. Рымашевского
Фонд А. Н. Яковлева, Репрессии в СССР Документ №461
1939.12.10
Приказ № 0408 В.В. Чернышева «Об организации приемников-распределителей НКВД СССР в новых областях Украинской ССР»
Фонд А. Н. Яковлева, Репрессии в СССР Документ №462
1949.12.10
Pozsony, 1949. december 10. Vándor József I. osztályú konzul jelentése a népnevelők és kulturális dolgozók november 22-23-i konferenciájáról, Ondrej Pavlík tájékoztatásügyi megbízottnak a Csemadok ellen intézett támadásáról
Popély Árpád, Iratok a csehszlovákiai magyarság 1948—1956 közötti történetéhez II. Dok. 65
1949.12.10
Pozsony, 1949. december 10. Vándor József I. osztályú konzul jelentése a Magyar Könyvtár kiadó megalakulásáról és 1950. évi programjáról
Popély Árpád, Iratok a csehszlovákiai magyarság 1948—1956 közötti történetéhez II. Dok. 66
1949.12.10
december 10. Az országgyűlés elfogadja az 1949:XXV. törvényt az.első ötéves tervről. (1950. január 1-től 1954. december 31-ig.)
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1949.12.10
— Szakasits Árpád, az elnöki tanács elnöke megnyitja a „Sztálin harcos élete” című kiállítást Budapesten.
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1959.12.10
december 10—14. A Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa (KGST) 12. ülésszaka Szófiában. (December 14.: Bulgária, Lengyelország, Magyarország, Románia, a Szovjetunió és a Német Demokratikus Köztársaság aláírja a KGST alapokmányát.)
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1989.12.10
V dôsledku revolučných udalostí z prezidentskej funkcie abdikoval Gustáv HUSÁK. Zomrel 18. 11. 1991 v Bratislave. Tesne pred smrtou sa uzmieril s katolíckou cirkvou.
A novemberi forradalmi események hatására lemondott tisztéről Gustáv HUSÁK köztársasági elnök. 1991. november 18-án hunyt el Pozsonyban. Halála előtt visszatért a katolikus egyház kebelébe.
Vzostupy a pády-svedectvá, Gustáv Husák Prehovoril, Viliam Plevza 1991
1989.12.10
Dokumentum: A Csehszlovákiai Magyarok Fórumának programnyilatkozata
A rendszerváltás évei dokumentumokban No. 51
1989.12.10
Marián Čalfa vezetésével megalakul a „nemzeti egyetértés kormányának” elnevezett új szövetségi kormány. Tagja többek között Ján Čarnogurský, Jiří Dienstbier és Václav Klaus.
Popély Árpád, Simon Attila, A rendszerváltás éveinek kronológiája
1989.12.10
Prezident Československej socialistickej republiky Gustáv Husák vymenoval novú federálnu „vládu národného porozumenia“ na čele s Mariánom Čalfom, v ktorej z celkových 20 kresiel bolo 9 komunistov, 2 ľudovci, 2 socialisti a 7 nestraníci. Občianske fórum a Verejnosť proti násiliu v nej zastupovali prví podpredsedovia vlády Valtr Komárek a Ján Čarnogurský, ďalej Vladimír Dlouhý, Jiŕí Dienstbier, Václav Klaus a Petr Miller.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1989.12.10
Prezident Československej socialistickej republiky (ČSSR) Gustáv Husák oznámil listom Predsedníctvu Federálneho zhromaždenia ČSSR, že odstupuje z funkcie prezidenta ČSSR.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1989.12.10
Vzhľadom na pozitívny vnútroštátny vývoj sa umelci rozhodli ukončiť štrajk. Študenti v štrajku zostali.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1989.12.10
Asi 150 000 obyvateľov z Bratislavy aj širokého okolia sa zúčastnilo na manifestačnom pochode z Bratislavy do mestečka Hainburg v Rakúsku, ktoré leží oproti hradu Devín.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1989.12.10
december 10-12. A mezőgazdasági szövetkezetek VI. kongresszusa. A Termelőszövetkezetek Országos Tanácsa utódjaként megalakul a Mezőgazdasági Szövetkezetek és Termelők Országos Szövetsége (elnök: Nagy Tamás).
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1999.12.10
Rešpektovaním ľudských práv a rómskou otázkou sa zaoberala medzinárodná konferencia, ktorá sa za účasti vládnych činiteľov a expertov z krajín V4 (krajiny Visegrádskej štvorky) konala v Bratislave. Účastníci apelovali na Európsku úniu, aby účinne pomohla pri riešení sociálnych problémov Rómov v strednej a východnej Európe.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1999.12.10
Univerzita Komenského prerušila pre nedostatočný finančný stav školy zimný semester.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1999.12.10
10. - 11. december. Na zasadnutí Európskej rady Európskej únie v Elelsinkách bol schválený tzv. princíp regaty, ktorý do prístupových rokovaní umožnil zaradiť tie štáty, ktoré k nim neboli prizvané počas samitu v Luxemburgu roku 1997, t. j. aj Slovensko. Dostali tým šancu dobehnúť štáty prvej („luxemburskej“) skupiny.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
2019.12.11
1649.12.11
Gróf Adam Forgáč (Forgách) prenajal clo na hlohovskom moste a topoľčianske mýto za 1 300 zlatých židom Abrahámovi Jakabovi, Markovi Felixovi, Markovi Samuelovi, Markovi Mózesovi a Markovi Jozefovi z Uherského Brodu.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1789.12.11
december 11. A Brüsszel városát védő császári őrség leteszi a fegyvert a belga fölkelők előtt.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1859.12.11
december 11. A Vasárnapi Újság sakk rovatot indít. (Első ízben jelennek meg ilyen tárgyú írások a magyar sajtóban.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1879.12.11
Маркс — неизвестному лицу в Лондоне. [Лондон], 11 декабря 1879 г. — 34, 339.
Marx to an Unknown Correspondent. 11 December
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд.2. (1964) Том 34, 339. Dok. 2953] Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1991 Vol. 45, 427 Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1991 Vol. 45, 427.
1909.12.11
Ноябрь, ранее 28 (11 декабря). Ленин читает книгу Череванина "Современное положение и возможное будущее" и делает на ней пометки.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1909.12.11
Ноябрь, 28 (декабрь, 11). Статьи Ленина "О некоторых источниках современного идейного разброда", "Приемы ликвидаторов и партийные задачи большевиков", ""Голос Социал-Демократа" и Череванин", "Басня буржуазной печати об исключении Горького" публикуются в № 50 газеты "Пролетарий".
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1909.12.11
Ноябрь, 28 (декабрь, 11). Статья Ленина "Позорный провал" опубликована в отдельном оттиске из № 50 газеты "Пролетарий".
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1919.12.11
Взятие Харькова советскими войсками
Л. Троцкий. Советская Республика и капиталистический мир. Часть II. Гражданская война. Москва-Ленинград, 1926
1919.12.11
Образование Украинского революционного комитета
Л. Троцкий. Советская Республика и капиталистический мир. Часть II. Гражданская война. Москва-Ленинград, 1926
1919.12.11
Národné zhromaždenie schválilo zákon č. 12 o nostrifikácii podnikov zahraničného kapitálu. Zákon nariaďoval premiestniť centrálu a vedenie týchto podnikov na územie Československej republiky. Umožnil novému štátu zvýšiť daňové príjmy z predmetnej časti podnikovej sféry. Jeho prelomový význam však spočíval najmä v tom, že vytvoril podmienky na expanziu domáceho kapitálu. Nostrifikáciou sa začal proces nacionalizácie podnikov inonárodného, predovšetkým rakúskeho a maďarského, kapitálu domácim národne českým a slovenským kapitálom. Podlá tohto zákona sa nostrifikovalo 231 spoločností. Realizácia zákona umožnila prienik českých a slovenských podnikateľov do ich vedenia.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1919.12.11
december 11—13. A Népszava beszámol az orgoványi (Pest vm.) fehérterrorista különítmények kecskeméti és izsáki vérengzéséről; haladéktalan fellépést követel a kormánytól Héjjas Iván különítménye ellen.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1919.12.11
Декабрь, 11. Ленин председательствует на заседании Совета Обороны. На заседании обсуждаются вопросы о предоставлении губернским комиссиям по борьбе с дезертирством права рассмотрения судебных дел в отношении злостных дезертиров, о снабжении продовольствием рабочих, занятых на заготовках леса, о продовольственном снабжении московских рабочих, о мерах по улучшению снабжения армии, о мерах, принятых Чусоснабармом для обмундирования и вооружения продармии, и др.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1919.12.11
Декабрь, 11. Ленин проводит совещание о задачах делегации по переговорам о мире с Эстонией.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1929.12.11
Konala se společná schůze nove zvolených poslanců a senátorů KSČ!, na níž byl Kl Gottwald zvolen předsedou klubu komunistických poslanců a kde bylo usneseno, že Kl Gottwald v debatě o vládním prohlášení prosloví zásadní stanovisko KSC k nové vládě a k současné situaci.
Gottwald Kl., Spisy I 1925-1929, Svoboda Praha 1951
1939.12.11
Dne 11. prosince 1939 přibyl do Moskvy zástupce Slovenské republiky a tři dny nato oznámil šéf sovětského protokolu Zdenku Fierlingerovi, že sovětská vláda nemůže dále uznat jeho diplomaticky statut. Fierlinger nevyčkal ani Benešových pokynů a odjel do Francie. Další netaktnosti se dopustila sovětská vláda tím, že budovu československého vyslanectví v Moskvě předala slovenské legaci.
Erich Kulka, Židé v československé Svobodově armádě, 1990
1939.12.11
Троцкий Л.Д.: Почему я согласился выступить перед комиссией Дайеса? (США, Сталин, «В защиту марксизма»)
Doc. 1170
1939.12.11
Постановление политбюро ЦК ВКП(б) о присвоении железной дороги имени Л.П. Берии
Фонд А. Н. Яковлева, Лубянка Документ №1230
1979.12.11
december 11-13. Tihanyban üléseznek 29 kommunistaés munkáspárt küldöttei a kommunista és szociáldemokrata pártok viszonyáról.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1989.12.11
V Bratislave začala svoju činnosť komisia Slovenskej národnej rady vyšetrujúca zásah Zboru národnej bezpečnosti proti zhromaždeniu veriacich 25. marca 1988.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1989.12.11
Sekretariát združenia Pacem in Terris listom zo 7. decembra oznámil ukončenie svojej činnosti.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1989.12.11
december 11. Für Lajos visszalép a köztársasági elnökjelöltségtől.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1999.12.11
Na ustanovujúcom sneme strany Smer bol za jej predsedu zvolený poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Róbert Fico, bývalý podpredseda Strany demokratickej ľavice.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
2019.12.12
1669.12.12
Levočské evanjelické konzistórium rozviedlo obchodníka Jakuba Hertela a jeho manželku Annu Riesovú. Bývali niekoľko rokov oddelene a ženu sa ani vyhrážkami nepodarilo donútiť, aby sa vrátila k manželovi, ktorý bol impotentný a počas ôsmich rokov si ani raz nesplnil manželské povinnosti. Žene umožnili ešte raz sa vydať, mužovi ženbu zakázali. 1669. Keď sa nepodaril prvý pokus sedmohradského kniežaťa Michala Apafiho (Apafi) otráviť svojho nepriateľa a soka Dávida Zójomiho (Zólyomi), poveril prostredníctvom svojho kancelára Michala Telekiho (Teleky) poštmajstra Ladislava Sékeliho (Székelyi), aby dal pripraviť nový jed niektorému lekárovi z Prešova. V prípade, že by tam nenašiel vhodného, mal o to požiadať lekára Jána Patersona Haina z Kežmarku. Jed nemal meniť chuť jedla alebo nápoja, do ktorého bol zamiešaný. Pôsobiť mal minimálne jeden až dva dni, aby sa nemohol podať protijed.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1849.12.12
Major Henryk Lewartowski odovzdal vládnym kruhom vo Viedni memorandum, v ktorom ocenil činnosť slovenských národovcov počas tretej dobrovoľníckej výpravy. Vyjadril v ňom názor, že ak vláda zabráni maďarizácii, Slováci majú predpoklady a schopnosti pre svojbytný národný život.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1859.12.12
Slovenská deputácia na čele s biskupom Štefanom Moysesom predložila vo Viedni cisárovi prosbopis o riešení slovenskej otázky (Viedenské memorandum slovenské). Predstava slovenskej samosprávy v ňom nadobudla črty precízneho štátoprávneho projektu, podľa ktorého malo mať Slovensko vlastný snem, hlavné mesto a symboly. Hoci memorandové dokumenty vytvárali ilúziu, že ide iba o obmenu pôvodne požadovaného Okolia, išli ďaleko nad rámec požiadaviek sformulovaných v Turčianskom Sv. Martine. Viedenské memorandum v podstate v kamuflovanej podobe opakovalo požiadavku z marca 1849, keď sa Slováci usilovali o vytvorenie samostatnej korunnej krajiny. Panovník poslal dokument Uhorskej miestodržiteľskej rade, jej predstavitelia ho však pokladali za rozporný s ideou jednotného Uhorska.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1859.12.12
Ф. Энгельс — К. Марксу. В Лондон. [Манчестер, 11 или 12 декабря 1859 г.]. — 29, 424.
Engels to Marx. 11 or 12 December
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд.2. (1962) Том 29, 424. Dok. 1072] Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1983 Vol. 40, 550. [ Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1983 Vol. 40, 550. Dok. 1072
1869.12.12
К. Маркс — Ф. Энгельсу. В Манчестер. [Лондон], 12 декабря 1869 г.— 32,339.
Marx to Engels. 12 December
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд.2. (1964) Том 32, 339. Dok. 2122] Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1988 Vol. 43, 400 Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1988 Vol. 43, 400.
1899.12.12
Obhajovacia reč dr. Miloša Štefanoviča, prednesená v tlačovom procese proti A Novákovi, autorovi článku Hlasy v Slovanstve o Slovákoch
Dokumenty k sl. nár. hnutiu v r.1848 -1914 III. 1885-1901 Ed. Frant. Bokes, Vyd. SAV Brat. 1972 [451]
1899.12.12
Суд в Одессе приговорил Льва Бронштейна к ссылке в Восточную Сибирь на четыре года
1899.12.12
december 12. Az 1849-ben Buda várát védő Hentzi osztrák tábornok szobrát a budai Szent György térről eltávolítják, és a budai hadapródiskola udvarán állítják fel.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1919.12.12
Троцкий написал тезисы о введении всеобщей трудовой повинности
1919.12.12
Красная Армия б
Л. Троцкий. Советская Республика и капиталистический мир. Часть II. Гражданская война. Москва-Ленинград, 1926
1919.12.12
Řeč při návštěvě Národní rady československé
Masaryk T.G., Cesta demokracie 1, 1933, s. 219 Dok. 147
1919.12.12
december 12. A Budapesti Büntető Törvényszék Ítéletet hirdet Cserny József és 26 társának (november 24-én megindított) perében. (Csernyt 13 társával halálra, 1 vádlottat életfogytiglani fegyházra, 11 vádlottat 1—12 év közötti szabadságvesztésre ítél. A halálos ítéleteket december 18-án végrehajtják.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1919.12.12
— A Kisfaludy Társaság kizárja tagjai sorából Alexander Bernát filozófust, egyetemi tanárt és Móricz Zsigmond írót a Tanácsköztársaság idején tanúsított magatartásuk miatt.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1919.12.12
Декабрь, 12. Ленин председательствует на заседании Совнаркома, на котором обсуждается вопрос об изменении репертуара театров, утверждается декрет об улучшении железнодорожного транспорта в связи с военными перевозками и др.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1919.12.12
Письмо губернским ЧК о борьбе с эсерами-максималистами
Фонд А. Н. Яковлева, Лубянка Документ №217
1929.12.12
Prívrženci regionalistického hnutia na západnom Slovensku si založili v Žiline prvý slovenský regionalistický orgán - Národohospodársky zbor Považia. 1929. Rada mesta Bratislavy vyzvala bratislavských lekárov, aby venovali osobitnú pozornosť nezamestnaným a ich rodinám, pretože sa predpokladá chrípková epidémia, ktorá by mohla zastihnúť práve tieto vrstvy obyvateľov.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1929.12.12
Vyvrcholila hospodárska konjunktúra v priemysle a obchode. Podľa výskumov Ústredného združenia slovenského priemyslu zamestnanosť v 83 kľúčových priemyselných podnikoch mierne prekročila predvojnovú úroveň z roka 1914 asi o 2 percentá. Priemerný počet odpracovaných hodín však bol nižší.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1929.12.12
Na Slovensku v železorudnom baníctve obnovili rentabilitu ťažby. Pozitívny vývoj bol výsledkom zásadnej rekonštrukcie techniky na ťažbu a úpravu rudy. V oblasti vrtných prác prevládli pneumatické kladivá. Na odčerpávanie banských vôd inštalovali približne 40 moderných centrifugálnych čerpadiel. Podstatne zvýšili počet elektrických ťažných strojov. Horizontálnu dopravu zabezpečovali elektrické, pneumatické, benzolové a dynalkoholové lokomotívy.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1929.12.12
Na Slovensku v železorudnom baníctve zvýšili rentabilitu ťažby prostredníctvom nových technológií na úpravu rudy, najmä výstavbou pražiarní s elektrickým vháňaním vzduchu a inštalovaním moderných aglomeračných zariadení. Najmodernejšiu pražiacu pec v republike typu Apold - Fleissner inštalovali v banskom závode Rimavsko-muránskej a šalgótarjánskej železiarskej, úč. s. v Rožňave. Nahradila výkon 40 starších pecí. Najmodernejšia aglomeračná pec s dĺžkou 52 m pracovala v závodoch Vítkovického banského a hutníckeho ťažiarstva.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1929.12.12
Vo Varíne pri Žiline uviedli do prevádzky jediný závod na ťažbu prírodného asfaltu v Československej republike. Bol vybavený najmodernejšou technikou na kontinuálne spracovanie suroviny.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1929.12.12
V Bratislave v elektrotechnickom závode firmy Siemens zavŕšili modernizáciu prevádzok a rozširovanie výrobného programu. Firma dodávala typizované elektrogenerátory a elektromotory, transformátory do výkonu 44 MW, ako aj rôzne elektrické zariadenia pre žeriavy, bagre, lode, prístavy, železnice, bane, huty a pre textilné, kožiarske, polygrafické a iné závody.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1929.12.12
V Bratislave zvýšila elektrotechnická firma Továreň na káble počet činných osôb v porovnaní s predvojnovým stavom na trojnásobok. Na podklade vlastného vývoja dodávala moderné druhy vodičov zo špeciálnych izolačných hmôt, napríklad šnúry s vlisovanými zástrčkami, pohyblivé Flexo šnúry a telefónne káble pre podzemné vedenia.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1929.12.12
V Bratislave nadobudol podnik izolačných materiálov Gumon pozíciu jedného z najvýznamnejších výrobných subjektov svojho druhu v Európe. Výrobu rozšíril o vlastné druhy izolačných hmôt na báze gumy a bakelitu, ako lisovaná hmota Futurit, tvrdený papier Gumoid, tvrdené plátno Textgumoid a iné.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1929.12.12
V Hornesovej továrni na gumový tovar v Bratislave nastal výbuch plynov, pri ktorom zahynulo 11 ľudí. Výbuch takmer úplne zničil gumárenský závod.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1929.12.12
V Horných Orešanoch a Dobrej Vode v závodoch firmy J. Pálffy na suchú destiláciu dreva vybudovali nové prevádzky na výrobu náterových hmôt. Týmto sa v podniku začala nová tradícia výroby farbív.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1929.12.12
Na Slovensku v odvetví mlynárskej výroby vzrástol počet tzv. automatických, čiže plne mechanizovaných mlynov na 30. Druhú najmodernejšiu skupinu závodov tvorili tzv. poloautomatizované, čiže čiastočne mechanizované mlyny, ktorých počet dosahoval približne 100 výrobných jednotiek.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1929.12.12
V Diószegu (Sládkovičovo) uviedli do prevádzky novú modernú konzerváreň zeleniny a ovocia. Modernizáciou počas konjunktúry prešli viaceré konzervárne a závody na kávoviny, ako podnik Carpatia v Prievidzi, konzerváreň v Rimavskej Sobote a závody firmy Frank v Košiciach, Bratislave a Seredi.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1929.12.12
Na Slovensku v tabakovom priemysle ďalej prevažovala ručná práca, najmä pri výrobe cigár a tabaku. Výnimku tvorila moderná výroba cigariet v Bratislave, Košiciach a najmä v Spišskej Belej, kde inštalovali moderné stroje s kapacitou 3 200 000 cigariet týždenne.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1929.12.12
Na Slovensku pre potreby leteckej dopravy vybudovali sieť pozemných strednofrekvenčných zameriavačov.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1929.12.12
V Liptovskom Hrádku vznikla výskumná stanica Výskumného ústavu včelárskeho so sídlom v Dole u Libčic nad Vltavou.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1929.12.12
Štefan Banič a Imrich Vajsabel zo Smolenickej Novej Vsi (Neštich) objavili v Smolenickom krase jaskyňu Driny.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1929.12.12
Krajinský úrad v Bratislave vydal výnos o telegrafickom hlásení a podaní dodatočnej písomnej správy pri prípadoch ochorenia na mor, choleru, škvrnivku a variolu.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1929.12.12
V Ríme vzniklo Collegium Nepomucenum - ústav pre vzdelávanie českých a slovenských bohoslovcov.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1939.12.12
1939, december 12. Bratislava. - Správa Ministerstva národnej obrany prezídiu Ministerstva vnútra o organizovaní komunistických buniek v Prešove a Organizačné smernice a pracovný poriadok buniek ilegálnej KSS
Dokumenty k dejinám kom. strany na Slovensku (1938-1944), Ed. Júlia Chreňová. Ústav marxizmu-leninizmu ÚV KSS, Brat. 1988
1939.12.12
Троцкий завершил работу над первым томом книги «Сталин»
1979.12.12
december 12. Az Észak-atlanti Szerződés Szervezetének (NATO) Tanácsa Brüsszelben kettős határozatot fogad el, egyrészt a közepes hatótávolságú rakéták és a szárnyas rakéták telepítéséről, másrészt a fegyverkezés ellenőrzéséről.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1979.12.12
Politburo: about situation in "A" (decision to invade Afghanistan)
К положению в "А". Решение Политбюро ЦК № П176/125 от 12.12.79 ( имеется ввиду Афганистан )
[https://bukovsky-archives.net/pdfs/afgh/176-79-2.pdf Dokument No. 0314]
1989.12.12
Milan Čič miniszterelnökkel az élen újjáalakul a szlovák kormány is, amelynek Varga Sándor személyében első ízben van magyar nemzetiségű alelnöke. Az FMK nyilatkozatot ad ki a szövetségi kormány összetételéről, amelyben sajnálkozását fejezi ki amiatt, hogy nem került sor a kisebbségi ügyekben illetékes miniszteri tárca létrehozására.
Popély Árpád, Simon Attila, A rendszerváltás éveinek kronológiája
1989.12.12
Na základe požiadavky občianskej iniciatívy Verejnosť proti násiliu pri š.p. Elektrosvit odstúpil Ing. Gabriel Vrba z funkcie riaditeľa podniku.
Podnikový časopis Elektrosvit č. 25-26 zo dňa 22.12.1989
1989.12.12
Predsedníctvo Slovenskej národnej rady vymenovalo novú vládu Slovenskej socialistickej republiky na čele s predsedom Milanom Čičom, v ktorej bolo 9 nestraníkov a 6 komunistov. Verejnosť proti násiliu do nej delegovala iba podpredsedu vlády Vladimíra Ondruša - ako „pozorovateľa, ktorý bude sprostredkovávať priame informácie o situácii vo vláde Slovenska“.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1989.12.12
Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky zvolilo za predsedu Snemovne ľudu Josefa Bartončíka, Snemovne národov Antona Blažeja a za predsedu Federálneho zhromaždenia Stanislava Kukrála.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1989.12.12
Predsedníctvo Ústredného zväzu novinárov rehabilitovalo svojich členov vylúčených v normalizačných čistkách.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1989.12.12
december 12-13. Horn Gyula külügyminiszter Brüsszelbe utazik a Huszonnégyek csoportja külügyminiszteri értekezletére.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1989.12.12
- Egészségügyi Kerékasztal néven döntéselőkészítő fórum alakul az egészségügy további romlásának megakadályozására.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
2019.12.13
1709.12.13
Kežmarok sa vzdal po päťdňovom obliehaní cisárskym vojskám generála Siegberta Heistera a agilní prívrženci povstania J. Krai (Kray), S. Láni (Lányi) a S. Topercer (Toperczer) boli popravení. December. Koncom mesiaca sa v Bardejove pravdepodobne vinou zlej údržby a nepozornosti vojakov zrútila časť mestského opevnenia.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1709.12.13
december 13. A késmárki kuruc őrség ötnapi ostrom után feladja a várat Siegbert Heister tábornagynak. (A császári fővezér ígérete ellenére kivégeztet hat polgárt és hat katonát, köztük Kray Jakab főbírót, Lányi Mártont és Toperczer Sebestényt.)
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1859.12.13
К. Маркс — Ф. Энгельсу. В Манчестер. [Лондон], 13 декабря 1859 г. — 29,425—426.
Marx to Engels. 13 December
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд.2. (1962) Том 29, 425—426. Dok. 1073] Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1983 Vol. 40, 551. [http:/ Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1983 Vol. 40, 551. Dok. 1073
1869.12.13
Ф. Энгельс — К. Марксу. В Лондон. Манчестер, 13 декабря 1869 г. — 32,340.
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд.2. (1964) Том 32, 340. Dok. 2123
1879.12.13
Hviezdoslav Vajanskému
Korešpondencia P. O. Hviezdoslava s Vajanským a Škultétym, ed. S. Šmatlák, Vyd. SAV Brat. 1962 List 9
1879.12.13
Marx to Charles Walstone (Waldstein). 13 December
Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1991 Vol. 45, 427.
1909.12.13
Сталин И.В., О декабрьской забастовке и декабрьском договоре (По поводу пятой годовщины)
Сталин И.В. Cочинения, Tom 2 (1907-1913). Москва, ОГИЗ, 1953 [https://www.marxists.org/russkij/stalin/t2/december_strikes.htm Doc. 55]
1919.12.13
13. decembra bol A. Hlinka eskortovaný do Brodku u Nezamyslic pri Pŕerove. Internovali ho v tamojšom kaštieli.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
1929.12.13
Ve schůzi poslanecké sněmovny a senátu 13. prosince 1929 protesto- vali komunističtí poslanci a senátoři demonstrativními projevy proti programovému prohlášení nové vlády. Na návrh předsed- nictva sněmovny bylo vyloučeno všech 22 přítomných komunistic- kých poslanců ze zasedání sněmovny na deset schůzí a zbaveno diet na měsíc leden. Podobně sc stalo i v senátě. Tento zásah učinila buržoasie se souhlasem reformistů ihned po tom, když komunisté předložili návrh zákona ve prospěch nezaměstnaných, podle něhož měl být zrušen gentský systém a zavedeno podporování nezaměst- naných z prostředků státních.
Gottwald Kl., Spisy I 1925-1929, Svoboda Praha 1951
1949.12.13
december 13. Megszűnik a Tudományos Tanács. (A legfelsőbb tudományos szerv ezentúl a Magyar Tudományos Akadémia.)
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1979.12.13
december 13. A magyar kormány állásfoglalásában a Varsói Szerződés Külügyminiszteri Bizottságával egyetértésben aggodalmának ad hangot, hogy a NATO folytatni akarja a fegyverkezési hajszát.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1989.12.13
A Szövetségi Gyűlés Csehszlovákia 1968. évi megszállását a nemzetközi jog és a szuverén államok közti kapcsolatok alapelvei megsértésének nyilvánítja. A Csemadok Elnöksége Lacza Tihamért nevezi ki a Hét című hetilap új főszerkesztőjévé, s 1990. március 9-10-re összehívja a szövetség rendkívüli országos közgyűlését. A nyitrai Pedagógiai Kar magyar diákjai nagygyűlésen követelik a kar teljes jogú magyar tagozatának visszaállítását.
Popély Árpád, Simon Attila, A rendszerváltás éveinek kronológiája
1989.12.13
december 13. Németh Miklós miniszterelnök villámlátogatása Londonban.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
2009.12.13
Négyórás sztrájk a ferihegyi repülőtéren.
Tüntetések könyve. Negyedszázad 56 tüntetése Magyarországon (1988-2013), szerk. Katona András, Antológia Kiadó Lakitelek 2014
2019.12.14
1489.12.14
december 14. I. Mátyás felszólítja Kassa városát, járuljon hozzá 1000 aranyforinttal a béketárgyalások költségeihez, amelyek fedezésére az ország adót ajánlott meg.
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1619.12.14
december 14. Sopron Bethlen-párti helyőrsége meghódoltatja Kőszeget. (Néhány hét múlva a várost a császáriak visszahódítják.)
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1659.12.14
december 14. Barcsay Ákos erdélyi országgyűlést hív össze Désre. (Rákóczi emberei elfogdossák az országgyűlésre igyekvőket, így a gyűlést nem lehet megtartani.)
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1769.12.14
Kráľovná Mária Terézia vydala pre Uhorsko lesný poriadok, zameraný na ochranu lesov. Táto úprava zachránila velkú časť lesov pred zánikom. Stoliciam nariadila, aby vymenovali lesných dozorcov, čím sa presadil princíp štátneho dozoru nad lesným hospodárením. Základné princípy tohto nariadenia platia do súčasnosti.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1769.12.14
Na kráľovskom dvore vo Viedni predviedol svoj šachový stroj Johann Wolfgang Kempelen z Bratislavy. Do dejín šachu vošiel pod názvom „Prešporský Turek“. 2. Slovensko v dobe dynastických vojen a reforiem (1712 - 1780)
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1769.12.14
V Prešove bola založená prvá slobodomurárska lóža Zum tugendhaften Reisenden (K cnostnému cestovateľovi). Jej existencia je doložená do roku 1782.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1769.12.14
Miestodržiteľská rada vyhlásila intimát kráľovnej Márie Terézie zo 7. novembra o zriadení lekárskej fakulty na Trnavskej univerzite, čím sa stala kompletnou univerzitou so štyrmi fakultami. Predpisoval aj počty profesorov na jednotlivých fakultách. 1769. Z Uhorska do zahraničia vyviezli vyše 1 133 tisíc meríc obilia.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1769.12.14
december 14. A Magyar kir. Helytartótanács közzéteszi Mária Terézia november 7-i rendeletét, mely elrendeli, hogy a nagyszombati egyetem három karát negyedikként orvostudományi karral (öt tanszékkel) egészítsék ki.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1869.12.14
V Trnave založili Spolok svätého Vojtecha (do roku 1918 svätého Adalberta) s poslaním šíriť náboženskú katolícku literatúru, kultúru a osvetu. Iniciátorom bol Andrej Radlinský, ktorý sa stal čestným podpredsedom.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1879.12.14
Škultéty Hviezdoslavovi
Korešpondencia P. O. Hviezdoslava s Vajanským a Škultétym, ed. S. Šmatlák, Vyd. SAV Brat. 1962 List 10
1879.12.14
Engels to Thomas Allsop. 14 December
Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1991 Vol. 45, 428.
1889.12.14
Поль Лафарг — Николаю Францевичу Даниельсону в Петербург. Ле-Перрё, 14 декабря 1889 г. — 37, 453—454.
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд.2. (1965) Том 37, 453—454. Dok. 3818
1919.12.14
Korešpondencia Slovensko a Svátá stolica: zasadnutie Posv. Kongregácie pre mimoriadne cirkevné záležitosti
Emília Hrabovec, Slovesnko a Svätá stolica 1918-1927 vo svetle vatikánskych prameňov (UK Brat. 2012)
1919.12.14
Odpověď universitě Komenského v Bratislavě na pozdrav ze zahajovací slavnosti
Masaryk T.G., Cesta demokracie 1, 1933, s. 220 Dok. 148
1919.12.14
V Bratislave sa vytvorila Organizácia československých legionárov pre Slovensko a Podkarpatskú Rus.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1929.12.14
Спецсообщение ГПУ УССР в ОГПУ СССР о самоубийстве бывшего сельского учителя Е.В. Ситченко
Фонд А. Н. Яковлева, Коллективизация в СССР Документ №16
1939.12.14
Sovietsky zväz vylúčili zo Spoločnosti národov pre vojnu s Fínskom.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1939.12.14
Донесение наркома внутренних дел УССР И.А. Серова Л.П. Берии о результатах операции по аресту кадровых офицеров бывшей Польской армии в областях Западной Украины
Фонд А. Н. Яковлева, Репрессии в СССР Документ №463
1949.12.14
december 14. Közzéteszik a minisztertanács 4343/1949. számú rendeletét a megyék székhelyének és területének megállapításáról. (Az ország területét államigazgatási szempontból — az eddigi 25 helyett — 19 megyére osztja; kijelöli ezek székhelyét. Az átszervezés 1950. január 1-én lép életbe.)
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1959.12.14
XII. zasadanie Rady vzájomnej hospodárskej pomoci (RVHP) v Sofii schválilo Štatút Rady vzájomnej hospodárskej pomoci a Dohovor o právnej spôsobilosti, výsadách a imunitách RVHP. Štatút i Dohovor nadobudli platnosť 13. apríla 1960.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1979.12.14
V Bratislave zomrel Emil Beluš (*19. 9. 1899, Slovenská Ľupča), významný slovenský architekt prvej polovice 20. storočia. Projektoval známe stavby po celom Slovensku, napr. Národný dom v Banskej Bystrici, Kolonádny most v Piešťanoch, komplex budov na dnešnom Námestí SNP v Bratislave, bratislavský hotel Devín, budovu Národnej banky na Štúrovej ulici v Bratislave atď.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1989.12.14
december 14. Hazafias Választási Koalíció néven választási szövetséget hoz létre a Hazafias Népfront.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1989.12.14
- Párizsban a Nemzetközi Kiállítások Irodája véglegesen Budapestnek és Bécsnek ítéli az 1995. évi világkiállítás rendezési jogát. ( → április 12-17.; → 1991. április 18.)
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1989.12.14
- A Legfelsőbb Bíróság felmenti Peyer Károly szociáldemokrata politikust az 1948. évi törvénysértő ítélet alól.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1989.12.14
Запись телефонного разговора А.Н. Яковлева с Генеральным секретарем ЦК КПЧ К. Урбанеком
Фонд А. Н. Яковлева, Политические и государственные деятели СССР Документ №103