Kniha týždňa: Vladimir Bukovsky, Pavel Stroilov, EUSSR The soviet roots of European integration/E... Mgr Art. Mgr Phdr. Otokar Klein PhD., alebo tak nejako... Díjazott gimnazisták... Splnomocnenec pre Rómov Ábel Ravasz zavítal na Klobfest, navštíviť obyvateľov na Nám. republ... November 1989 v Nových Zámkoch / 1989. Novembere Érsekújvárott... Urobil si primátor Klein výlet... V piatok 8. novembra o 14:00 končí podávanie prihlášok do výberového konania na funkciu riadi...