Skončila jedna z významných stavebných firiem regiónu - Molda s.r.o.... Kniha týždňa: Soňa Kovačevičová-Žuffová, Preskakovanie polienok (Logos Bratislava 2001)... Hokejový klub vrátil mestu 154 tisíc Eur - dotácie za rok 2017, o nezrovnalostiach pri vyúčtov... 25 mája ideme voliť poslancov Európskeho parlamentu - ak sa nám dovtedy nerozpadne Únia...... Síce sa ešte iba učíme počúvať verejnosť, ale sme na dobrej ceste. Až 50 ľudí si dnes pri... Chodníky – nechodníky... Osudy útulku pre osamelých občanov na Kapisztóryho ulici......