Nezávislý týždenník. Vychádza od roku 1881Független hetilap. Alapítva 1881-ben
  
Ročník 8. (71.)19/12/20188. (71.) évfolyam
  Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak   18-12-17   643  
0
Už začiatok ustanovujúceho zasadnutia mestského parlamentu priniesol zvláštny moment . Počas skladania sľubov nových zastupiteľov primátor Klein nepodal ruku Eve Polereckej a Michalovi Prešinskému. „Myslím si, že je zjavné, prečo. Všetky tie výjavy a všetko to zlo, čo v nich bolo nezaslúžili si to" vysvetlil Otokar Klein, čo ho k nezvyčajnému kroku viedlo.... - informuje redaktor v dnešnom vydaní krajských novín o zvláštnom momente na pondelkovom zastupiteľstve. Možno aj obaja ďalší aktéri by boli radi vysvetlili súvislosti zo svojho pohľadu, žiaľ ich sa M. Pastorek zabudol spýtať...  
Hinzellér László   18-12-16   168  
0
Karácsony van. Kopogtatnak.Várok valakit?
Vagy valamit? De hiszen nékem senkim sincsen.
Az öreg macskám kuporog a sparhelt mellett.
Talán rosszul hallottam,... de megint.
Mintha kopogtattak volna.  
Oto Psenak   18-12-14   428  
0
Transparency Interational rozbieha kampaň na pomoc seniorom odolávať manipulácii a korupcii v digitálnom svete. Americká filmárka Jen Senko pred časom predstavila dokument  Ako môjmu otcovi vymyli mozog príbehom premeny jej otca, ktorý sa pri sledovaní agresívnych talk shows premenil z vlažného demokrata na krajne pravicového voliča plného nenávistných rečí. Internet to ešte urýchlil. Podstatou je tu obnaženie jedného z fenoménov súčasnosti - zraniteľnosti voči manipuláciám a podvodom, ktorým sa vo svete moderných technológií mimoriadne darí.  
Oto Psenak   18-12-14   461  
0
Zóna výstavby rodinných domov pri Bešeňovskej ceste za Kauflandom je jednou z najdynamickejšie sa rozvíjajúcich častí mesta. Úsilím odboru dopravy Okresného úradu v Nitre sa teraz zvýšenej premávke prispôsobí  dopravné značenie aby sa zmenšilo riziko nehôd  v križovatke Bešeňovská - Dvorská - Bezručova. Otázka kolabujúcej dopravy a dopadov odovzdania nového komárňanského mosta boli silnými témami počas kampane pred komunálnymi voľbami, žiaľ vedenie mesta si problém neosvojilo a v rozpočte naň zabudlo. Aktuálne stupňuje psychózu proti nepohodlanej poslankyni, ale až sa po otvorení nového dunajského mosta dramaticky zvýši kamiónová doprava, nezostane než ju presmerovať na celkom nepripravenú ulicu Vinohrady a výsledkom bude úplne paralyzovaná doprava na tranzite cez Nové Zámky. To bude skutočná a nefaľšovaná psychodráma...  
Eva Polerecká   18-12-12   1,698  
0
... má číslo 13 a štartuje sa ním parný valec. Ten sa síce na budovanie mesta nehodí, zato sa ním dá prevalcovať akákoľvek iniciatíva či nápad od nových ľudí, ktorí v pondelok prvýkrát zasadli v mestskom zastupiteľstve. Zasadli a nestačili sa čudovať. Predovšetkým nedokázali do programu schôdze presadiť body Rôzne a Interpelácie. Rovnako ich 12-členná platforma nezískala jediné miesto v 7-člennej mestskej rade ani v žiadnej zo 6-tich komisii. Na ich nápady jednoducho nikto nie je zvedavý a o ich prácu nikto nestojí. Najlepšie urobia, keď budú čušať. Inak riskujú, že si s nimi dôležití páni ani ruky nepodajú...  
Oto Psenak   18-12-11   818  
0
Včera sme informovali o nevychovanom výstrelku primátora Kleina, keď na slávnostnom uvedení nových poslancov metského zastupiteľstva nepodal ruku poslankyni a poslancovi, ktorí v minulosti písali o jeho korupčných kauzách (článok tu...). Správanie sa nášho primátora si všimla aj redaktorka denníka Új Szó ktorá vo svojej reportáži píše o rozhorčených reakciach verejnosti na neokrôchané chovanie sa primátora mesta.  
Oto Psenak   18-12-10   127  
0
Až v r. 1996 sa zostavovateľkám podarilo vydať knihu, materiál ku ktorej získali ešte začiatkom 80-tych rokov počas výskumu v moskovských archívoch. Tatiana Ivantyšinová a Marina Dostaľová spracovali 11 listov mladého ruského cestovateľa Vasilija Panova, ktorý ich písal svojej matke počas cestovania po strednej a juhovýchodnej Európe. Panov bol literát, člen moskovskej skupiny slavjanofilov, blízky priateľ Gogoľa, s ktorým pôvodne aj vycestoval do Európy. Od druhej polovice 30. rokov cestovali po slovanských krajinách viacerí ruskí literáti, ktorí oboznamovali ruské publikum so svojimi zážitkami z ciest (Pogodin, Sreznevskij, Boďanskij). Listy sú zaujímavé z hľadiska sledovania súvislostí slavjanofilského hnutia a prebúdzajúceho sa slovanského nacionalizmu v strednej a juhovýchodnej Európe.  
Oto Psenak   18-12-09   484  
0
Zákon o volebnej kampani č. 181/2014 Z. z. mal za cieľ mimo iné zvýšiť transparentnosť použitia prostriedkov na volebnú kampaň. Nezávislým kandidátom na primátorov obcí s počtom obyvateľov nad 5000 obyvateľov ukladal založiť osobitný bankový účet prístupný tretím stranám ("transparentný učet"), na ktorom sa musia viesť platobné transakcie súvisisace s volebnou kampaňou. Zdá sa vśak, že na novozámockého primátora Otokara Kleina je zákon prikrátky - hoci mal viac billboardov a verejných akcií než všetci ostatní primátorskí i poslaneckí kandidáti dokopy, výdavky svojej kampane  nezverejnil. Prikladáme aktuálny stav jeho "transparentného účtu".  
Oto Psenak   18-12-06   972  
0
Na posledný možný termín, 10. decembra zvolal primátor ustanovujúce zasadnutie MsZ, pozvánka na ktoré bola zverejnená dnes - 6. decembra, t.j. 4 dni pred konaním (rokovací poriadok ukladá zverejnenie najneskôr 5 dní pred konaním). Ďalším porušením zákona je rozdelenie rokovania na verejnú a neverejnú časť (v slovníku primátora "na slávnostnú a pracovnú časť") - verejná sa uskutoční vo veľkej sále DK, kým neverejná v tzv. "rokovacej miestnosti" odkiaľ je verejnosť z dôvodu rozmerov miestnosti výlučená.  
Udvardy Kiara Gréta, Lángyi Viktória   18-12-02   316  
0
Az egész Pázmány Péter Gimnázium már év eleje óta készülődött az Erasmus hétre - a tanárok szervezkedtek, a családok bevásároltak (főként ajándékokat), a diákok takarítottak, a szülők mostak, főztek, sütöttek. Izgatottan vártuk a külföldi diákok érkezését. Sokan örültünk, hogy viszontláthattuk régi barátainkat, a többiek pedig lelkesek voltak, hogy új embereket ismerhettek meg. Mikor eljött az idő, minden befogadó család elment saját vendégéért a reptérre (spanyolok), az állomásra (lengyelek) vagy a gimnáziumhoz (görögök, románok).  
Oto Psenak   18-11-30   427  
0
V utorok sa do posledného miesta zaplnila veľká zasadačka Liberálneho domu - sídla SaS v Bratislave. Mnohým  sa miesto na sedenie neušlo a stáli počas dvojhodinového semináru s účasťou R. Sulíka, L. Nicholsonovej, J. Rudolfa a pozvaného hosťa L. Miku, vedúceho zastúpenia EK v Bratislave. Prekvapila hlavne hojná účasť mladých ľudí, ktorí zrejme povzbudení aj odkazom Eugena z televízneho šotu by radi ponúkli svoje nápady na prefinancovanie EÚ. Tieto očakávania usporiadatelia nenaplnili, ale ani nerozptýlili...  
Oto Psenak   18-11-28   1,291  
0
Dočkali sme sa odpovede na infožiadosť ohľadom etického kódexu zamestnancov mestského úradu (písali sme tu...). Dobrá správa je, že etický kódex existuje - bol ustanovený Smernicou primátora č. 10/2016. Zlá správa je, že je tajný. V odpovedi na našu žiadosť sprístupnili iba kapitolu 3 "Vzťahy zamestnancov ku klientom". Keďže však nami rozporovaný prípad spadá do kapitoly "Komunikácia s verejnosťou" ostávame v plnej neistote, či pracovníci porušili internú smernicu, alebo ich len zabudli poučiť, ako sa majú voči verejnosti správať...  
Oto Psenak   18-11-26   682  
0
Keďže naše stránky slúžia aj ako pamäť mesta a mnoho bizarných príbehov sa neskôr objaví v celkom nečakanom svetle, chceli by sme dnes informovať o novom type obštrukcií ku ktorým sa mestský úrad utieka v poslednom období pri odpovediach na infožiadosti. Žiadosti smerované na e-mailové adresy zodpovedných pracovníkov (rovnako ako v minulosti) mestský úrad po novom vracia s odôvodnením že ich náhodou našli medzi nevyžiadanou poštou (spamom) a že ich nevybavia, kým neprídu na "správnu" e-mailovú adresu.  
Oto Psenak   18-11-24   320  
0
Ma egy frissen megjelent kötetet mutatunk be - az elsö bécsi döntés után visszatért Felvidék emlékezetét. Simon Attila szerkesztésében jelent meg a könyv amelynek érsekújvári bemutatója a múlt héten zajlott. Leveleket, naplórészleteket, visszaemlékezéseket tartalmaz az 1938. novemberi eseményekröl, amikor a megválzotott geopolitikai viszonyok gyengítették majd felszámolták a csehszlovák államot. Két érsekújvári vonatkozású részletet közlünk az alábbiakban.  
Oto Psenak   18-11-19   1,399  
0
Stále trvá nervózne obdobie, keď sa radnica snaží vytvoriť primátorskú väčšinu z radov poslancov a tí zasa chcú byť ručičkou na váhe, ktorá berie bank... Pán Ladislav Borbély sa do zastupiteľstva prekrúžkoval v 1. volebnom obvode, kde si na mušku zobral M. Starzyka a "spaľovňu" v areáli nemocnice. Jeho agitačné video sa objavilo krátko pred voľbami na primátorovej FB stránke a krátko po voľbách z nej zasa zmizlo. Svoj účel ale splnilo a maskot novozámockého futbalu rozdielom 14 hlasov vytlačil MUDr. Starzyka zo zastupiteľstva a v najnovšom čísle krajských novín informuje o svojich prioritách.  
Peternai Zsuzsa   18-12-16   154  
0
A decemberi hónap az iskolákban is bizony a tanítás mellett az egyik legszebb ünnepre való készülődés jegyében telik. Másodikas diákjaink még a hónap elején kidíszítették az egész épületet és Érsekújvár Fő terén felállították a gimis karácsonyfát a város sok más intézményével együtt. Hogy nemcsak saját kényelmünket és jólétünket tartjuk szem előtt ebben az időszakban, különféle rendezvénnyel és kezdeményezéssel hívjuk fel a figyelmet embertársainkkal való szolidaritásra.  
Oto Psenak   18-12-15   332  
0
11 dokumentov v rozsahu 244 strán (+11 nečitateľných príloh neznámeho rozsahu v dokumente č.21)  si mali poslanci preštudovať za štyri dni, ktoré uplynuli medzi doručením pozvánok a konaním ustanovujúcej schôdzy MsZ 10. novembra 2018. Keďže tie isté 4 dni mali aj na preštudovanie rozpočtu, zjavne si materiály o śkolstve neprečítali, s čím predkladateľ tak trochu asi aj počítal. Ostatne štruktúra mestského úradu ani nie je nejakej serióznej práci so školami prispôsobená - spadajú pod spoločný odbor s kultúrou, zdravotníctvom a sociálnymi vecami a školy sú na chvoste záujmu radnice,  tradične zameranej na iné priority, napr. na kšeftovanie s pozemkami. Len si spomeňme na niekoľko rokov trvajúce krádeže peňazí z účtu ZŠ Bethlena, ktoré si mesto vôbec nevšimlo, i keď p. účtovníčka chodila pravidelne raportovať na MsÚ.  
Dózsa Roland   18-12-14   175  
0
Az Érsekújvári Magyar Tanulóifjúságért Polgári Társulás 2018. december 12-én díjazta a Czuczor Gergely Alapiskola, a Pázmány Péter Gimnázium és a Közös Igazgatású Jedlik Ányos Elektrotechnikai Szakközépiskola és Kereskedelmi Akadémia végzős diákjait. A gimnazisták közül a következők részesültek pénz- illetve könyvjutalomban:  
Oto Psenak   18-12-14   980  
0
Článok "Matka žiada ochranu neplnoletého syna pred kyberšikanou poslankyne" by nemal nechať žiadneho rodiča ľahostajným. Môže sa to prihodiť komukoľvek, že si nesvedomitá poslankyňa zoberie na mušku jeho neplnoleté dieťa a začne ho šikanovať v kyberpriestore... A vzhľadom na to, že uvedená poslankyňa svojho času zmarila predaj pozemku za Ajaxom bratrancovi primátorovej manželky, ako aj čelila trestnému oznámeniu viceprimátora za vyzradenie jeho platu v Bytkomforte, dokoca ohrozuje predaj parcely pri gymnáziu kamošovi, je mediálny referát na mestskom úrade maximálne motivovaný zasiahnuť proti kyberšikane. Ak budeme mať trochu šťastia, dostaneme príležitosť prečítať si článok aj v tlačenom vydaní CN distribuovanom do schránok všetkých domácností v NZ.  
Juhász Rokko   18-12-11   314  
0
Tisztelt Elnök úr, választmányi tagok és SZMÍT-tagok!
A Szlovákiai Magyar Írók Társasága november 24-i közgyűlésének kapcsán kiadott közlemény-tájékoztatóra szeretnék reagálni és pontosítani azt. Egész pontosan az Előretolt Helyőrség (EH) körüli vitával kapcsolatban szeretném elmondani a véleményemet. Hizsnyai Zoltán vetette fel a kérdést, és ennek kapcsán alakult ki egyfajta vita. Pontosabban nem is volt vita, hiszen kizárólag az Előretolt Helyőrség „felvidéki” megjelenését ellenzők szólaltak fel. Mizser Attila, Szászi Zoltán, Hizsnyai Zoltán, Juhász Rokko.  
Oto Psenak   18-12-11   1,975  
0
Hlavne novozvolení poslanci majú za sebou mimoriadne náročný deň. Nielen preto, lebo sa iba priúčajú procedúram a nielen kvôli enormnému rozsahu prerokovaných tém, ale možno i kvôli pocitu zmaru. Reformnému krídlu totiž chýbal práve jeden hlas, aby dokázali uskutočniť zmeny, a s malou výnimkou (zastavenie vyplácania odmien hlavnému kontrolórovi) boli všetky ich návrhy odmietnuté. O to väčšia je zodpovednosť štyroch iných nováčikov, ktorí túžbu svojich voličov po zmene monetizovali skôr, než kohút trikrát zakikiríkal... Za členstvo v mestskej rade a predsednícke stoličky v komisiách pri MsZ sa vovliekli do chomúta, z ktorého sa im nebude ľahko vyvliekať. Na záverečnej psychodráme ktorú im predviedli p. primátor s viceprimátorom si mohli v priamom prenose pozrieť, kam vedie cesta, po ktorej sa vybrali...  
Oto Psenak   18-12-10   2,836  
0
Zdá sa že škrupinka dobrých spôsobov nám zo sólistu svetových operných scén opadla už pri prvom poklepkaní. A nestalo sa tak niekde na doskách Metropolitnej opery v new Yorku, ale na vetchom pódiu novozámockého kultúrneho domu. Pri preberaní poslaneckých osvedčení najprv nepodal ruku posl. Polereckej a potom dlhé sekundy ignoroval podávanú ruku poslanca Prešinského ml. Hysterické gesto zrejme predznamenáva turbulentné obdobie, ktoré pre naše mesto začína a kde snahu jedných po vymanení sa z marazmu a zlodejiny budú sprevádzať podobné teatrálne gestá fanúšikov klasickej opery.  
Oto Psenak   18-12-09   1,047  
0
Ako vždy, i teraz sa môžeme mýliť, ale naše zdroje hovoria, že nebývalé. Pred voľbami totiž strýka i synovca opantal pocit, že nadobro skončili, že zajtrajšok sa pre nich nekoná... Preto i odmeny mali byť akýmsi finálnym odstupným, ktorým mal p. primátor honorovať všetky ich dobré služby počas plynulých štyroch rokov. To ešte nikto netušil, aké paradoxné výsledky voľby prinesú: že vítečníci ostanú vo svojich funkciách, zato mnohí z tých, ktorí ich svojimi hlasmi kryli, budú musieť skončiť...  
Oto Psenak   18-12-03   1,966  
0
V meste kde si primátor dal do videoodpočtu umelé klzisko, na ktorom sa nedá  korčuľovať, alebo cirkusové šapitó, ktoré postavil miesto sľúbenej krytej tržnice, sa môžu prihodiť aj iné čudné veci. Napr. že sa nejaký  adolescent jedného rána zobudí so silným pocitom poslania robiť video spravodajstvo o živote mesta. A hneď na svoje prvé infantilné šoty dostane z radnice tú najpozitívnejšiu odozvu. Presne toto naše mesto potrebuje, ba ešte oveľa viac takéhoto!  
Oto Psenak   18-11-30   260  
0
A Rubicon magazin évvégi duplaszámának központi témája az 19938-as 1. bécsi döntés. A Felvidék visszatérésének összefüggéseit hét szerzö vizsgálja cikkeiben: Németh István: A müncheni szerződés. A német külpolitika a revízió és az expanzió között 1936-1939, Egedy Gergely: A „megbékítés" kísérlete. Chamberlain kudarca. A brit külpolitika az 1930-as években, Olasz Lajos: 1938 - A revízió éve, Szarka László: Etnikai revízió, nagyhatalmi játszma, országgyarapítás. A felvidéki magyarság visszatérése. Az első bécsi döntés olvasatai, Babucs Zoltán: Országgyarapítás - vér nélkül. A honvédség bevonulása, Simon Attila: A visszacsatolás alulnézetből. Az első bécsi döntés napjai. Visszaemlékezések, memoárok, naplók, valamint Fedinec Csilla: Kárpátalja is visszatér 1938-1939. Ezek közül az alábbiakban Szarka László történész cikkét mutatjuk be.  
Eva Polerecká   18-11-29   1,735  
0
Do poslednej chvíle primátor otáľa so zvolaním nového zastupiteľstva (podľa zákona sa musí uskutočniť najneskôr mesiac po voľbách). Zdá sa, že primátorské krídlo sa snaží čo najlepšie ošetriť príchod nových ľudí nezaťažených minulými hriechmi a pripraviť sa na prípadné komplikácie. Jednou takou komplikáciou by mohlo byť ohrozenie realitnej transakcie, ktorú si niekto - zdá sa - starostlivo pripravil a ktorú zachytili citlivé tykadlá novozámockej verejnosti...  
Oto Psenak   18-11-26   541  
0
Chaotická doba a zápas aktivistov za slušné Nové Zámky s toxickými funkcionármi pricucnutými na mestskú kasu produkuje i všakovaké bizarné vedľajšie postavy na šachovnici miestnej politiky. Sú tradične vďačnými objektmi pre médiá, ktoré beztak zložito balansujú aby nešliapli na mínu - nejakú kauzičku primátorovej tety, alebo manželkinho bratranca. Redaktor My/Naše Novosti sa ani na okrúhle výročie neunúval porozprávať o Viedenskej arbitráži s nejakým historikom, ktorý ovláda túto problematiku (pritom vedúci katedry histórie Selyeho univerzity tu práve minulý týždeň prezentoval knihu spomienok na túto tému) a miesto toho priniesol obsiahly rozhovor s "miestnym historikom", ktorý síce doposiaľ nevydal žiadnu knižnú publikáciu, zato postavil legionársky pamätník na honvédskych hroboch a tiež si živo spomína na udalostí ktoré sa odohrali mnoho rokov pred jeho narodením.  
Oto Psenak   18-11-25   1,143  
0
Sú to už dva týždne, ako ustal predvolebný ruch. Kandidáti aj ich sľuby na letákoch i billboardoch medzičasom expirovali a mesto sa opäť ponorilo do obvyklej letargie a apatie. Nie tak Martin Výžinkár, ktorý aj po získaní poslaneckého mandátu normálne pracuje ďalej, ako keby sa nechumelilo. Jeho posledná aktivita smerovala na priestranstvo pred novozrekonštruovaným kinom, kde vykopal spod mnohoročného nánosu hliny chodník aj s obrubníkom.  
Eva Polerecká   18-11-20   2,278  
0
Dnes som sedela na chodbe policajného riaditeľstva a počúvala útržky rozhovorov ktoré si ľudia rozprávali na kriminálnej polícii: domáce násilie, týranie blízkych osôb, krádeže. Ani ja som tam neprišla len tak pre nič za nič: bola som predvolaná na výsluch vo veci trestného oznámenia viceprimátora L. Štefánika o šírení nepravdivých správ o jeho príjmoch v mestskej firme. Môj článok (publikovaný tu...) mal spôsobiť ujmu p. viceprimátorovi i jeho príbuzným a možno i samotnému primátorovi.  
Oto Psenak   18-11-18   867  
0
Na našich stránkach sme v minulosti informovali o prípravách na otvorenie prevádzky rýchleho občerstvenia McDonalds vedľa kruhového objazdu na nitrianskej ceste. Spoločnosť Tesco, ktorej uvedená lokalita patrí a ktorá je aj za uvedeným zámerom, ešte v máji 2017 požiadala novozámockú samosprávu o zriadenie vecného bremena na priľahlé mestské pozemky za účelom umožnenia výstavby reštaurácie rýchleho občerstvenia a obchodnej galérie, ktoré by mali spolu zamestnávať až 70 nových pracovníkov. Táto žiadosť bola na júnovom zastupiteľstve odsúhlasená.  
Pošlite správu! / Küldjön hírt!
 
 
1868.12.19 К. Маркс — Ф. Энгельсу. В Манчестер. Лондон, 19 декабря 1868 г. — 32,190.
1868.12.19 Marx to Engels. 19 December
1898.12.19 Hviezdoslav Vajanskému
1908.12.19 Декабрь, 6 (19). Ленин в письме А. И. Ульяновой-Елизаровой выражает согласие на смягчение тона по отношению к Базарову и Богданову и возражает против смягчения выражений по отношению к Юшкевичу и Валентинову в книге "Материализм и эмпириокритицизм"; сообщает, что согласен на замену слов "поповщина", "примыслил боженьку" и др. лишь при ультимативном требовании издателя по цензурным соображениям.
1918.12.19 Marton Ernő szerkesztésében Kolozsváron megindul az Új Kelet nevű cionis­ta lap.
1918.12.19 Hlinka založil Slovenskú ľudovú stranu
1918.12.19 19. decembra sa v telocvični reálneho gymnázia v Žiline uskutočnilo zakladajúce zhromaždenie Slovenskej ľudovej strany. Za jej predsedu bol zvolený A. Hlinka. Strana sa začala profilovať opozične.
1918.12.19 Revolučné národné zhromaždenie prijalo zákon o 8-hodinovom pracovnom čase (zákon č. 91/1918 Zb.). Tento zákon predstihol prijatie podobných zákonných noriem aj v najvyspelejších západoeurópskych krajinách.
1918.12.19 Na zjazde katolíckeho duchovenstva a laických veriacich v Žiline, ktorý zvolal ružomberský farár Andrej Hlinka, delegáti z rôznych oblastí Slovenska obnovili predvojnovú Slovenskú ľudovú stranu (SĽS). Účastníci zhromaždenia prijali pre túto stranu program vypracovaný A. Hlinkom a katolíckym kňazom Jozefom Kačkom.
1918.12.19 december 19. Katonagyűlés és tüntetés Budapesten. (Tanácshatalmat követel.)
1918.12.19 Декабрь, 19. Ленин участвует в заседании бюро ЦК РКП(б), на котором обсуждаются вопросы о военном контроле, о политической работе на фронте, об организации военной инспекции, о работе коммунистов на фронте и др.
1918.12.19 Декабрь, 19. Ленин председательствует на заседании Совнаркома, на котором обсуждаются проект декрета об учете и мобилизации технических сил РСФСР, вопросы об установлении льготы при внесении натурального налога для некоторых местностей, о работах междуведомственного совещания при Народном комиссариате финансов для проведения единства кассы и др.
1918.12.19 Из протокола заседания Бюро ЦК РКП(б) об освещении деятельности ВЧК в печати и конфликте с членом коллегии НКЮ М.Ю. Козловским
1928.12.19 Strana klerikami
1928.12.19 Сталин И.В., О правой опасности в германской компартии: Речь на заседании Президиума ИККИ 19 декабря 1928 г.
1938.12.19 december 19. G. Ciano gr. olasz külügyminiszter 4 napos hivatalos látogatásra Budapestre érkezik. (A kormány ígéretet tesz, hogy Magyarország csatlakozik az Antikomintern Paktumhoz, és kilép a Népszövetségből.)
1938.12.19 — A belügyminiszter egy hónapra betiltja a Népszavát. (Indoklás: a december 18-i Két nagy reform című vezércikke sérti az ország külpolitikai érdekeit.)
1938.12.19 19. december 1938, Čelovce. Hlásenie žandárskej stanice Okresnému úradu v Krupine o Matúšovi L. a jeho manželke, o Ignácovi K., Ignácovi a Pavlovi M., Ábelovi M., bývalých obyvateľoch obce Ďurkovce, ktorí vypovedali o násilnostiach a surovom správaní maďarských žandárov a o okolnostiach ich vyhostenia z teritória Maďarska.
1938.12.19 19. december 1938, Nitra. Zápisnica napísaná na sekretariáte Hlinkovej slovenskej ľudovej strany s Michalom H. a Eduardom M., utečencami z obce Komjatice, ktorí vypovedali o brutalite a násilnostiach maďarských žandárov proti manifestujúcim občanom slovenskej národnosti.
1938.12.19 19. december, Krušovce. Zápisnica napísaná na žandárskej stanici s Jánom H., predtým obyvateľom obce Sikenica - kolónia /Cgota, ktorý vypovedal o surovostiach vyšetrovania maďarských žandárov voči kolonistom a o ich vyhostení z územia Maďarska.
1938.12.19 19. december 1938, Podolie. Zápisnica napísaná na žandárskej stanici s Katarínou D., manželkou Michala D., predtým kolonistkou v obci Lehnice, ktorá vypovedala o hodnote majetku, ktorý v dôsledku vyhostenia musela zanechať na okupovanom území.
1938.12.19 19. december 1938, Zborov. Hlásenie žandárskej stanice okresnému úradu v Bardejove o výpovedi Jozefa R. a jeho syna Benjamína R. o pomeroch v okupovaných Košiciach, o perzekúcii Nemaďarov a svojom vyhostení.
1938.12.19 19. december 1938, Praha. 2. oddelenie Hlavného štábu č-s. armády posiela MZV hlásenie Okresného úradu v Trebišove o útoku maďarských vojakov a obsadení obce Slanec.
1938.12.19 19. december 1938, Bratislava. Záznam J. Ciekera, vedúceho sekretariátu pre rokovanie s Maďarskom, o prepadnutí obce Slanec maďarskými ozbrojencami a jeho dôsledkoch pre rokovanie medzi česko-slovenskou a maďarskou vládou.
1938.12.19 19. december 1938, 12.30 hod., Budapešť. Telefonický odkaz legačného radcu Česko-slovenského vyslanectva P. Fíšu týkajúci sa dovolenia slovenských orgánov odovzdať vianočné darčeky uväzneným maďarským teroristom v llave.
1948.12.19 Prága, 1948. december 19. Bolgár Elek követ jelentése a deportált magyarok hazatéréséről és letelepítéséről
1948.12.19 december 19. Megalakul a Magyar Jogászszövetség. (Elnöke: Ries István.)
1958.12.19 december 19. Megindul a Valóság, a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat társadalomtudományi folyóirata. (Felelős szerkesztő Lukács József, szerkesztő: Körösi József).
1968.12.19 Národné zhromaždenie prijalo zákon č. 170 o niektorých opatreniach súvisiacich s federatívnym usporiadaním štátu, ústavný zákon č. 171 o zriadení federálnych ministerstiev a federálnych výborov a zákon č. 172 o federálnych výboroch. V praxi sa tým realizovali zásady ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácii.
1988.12.19 december 19. Megalakul a Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája.The index.php: SIZE[b]: 21,984 MODIFIED: 2018.12.18 22:32:46.MD5: b143e15143a2368194f54e63962f53f1 STATUS: OK