Nezávislý týždenník. Vychádza od roku 1881Független hetilap. Alapítva 1881-ben
Ročník 8. (71.)19/03/20198. (71.) évfolyam
  Úvod / Nyitóoldal
   
 
Peternai Zsuzsa   19-03-18   107  
0
A Pázmány Péter Gimnázium büszkén jelenti be, hogy egy két lépésből álló pályázati folyamat eredményeként elnyerte a megtisztelő eTwinning Iskola 2019-2020 címet. Szlovákiában 11 iskola, a nyitrai kerületben egyedüliként vagyunk úttörők olyan területekben mint: digitális gyakorlat az oktatásban, e-biztonság gyakorlata, innovatív és kreatív folyamatok a tanításban, a pedagógusközösség folyamatos fejlődésének támogatása, tanár-diák együttműködését támogató tanulási folyamatok.  
Oto Psenak   19-03-16   531  
0
Na najbližšie zasadnutie zastupiteľstva pripravila reformná skupina poslancov návrh etického kódexu, pri vypracovaní ktorého sa inšpirovala mestami ako sú Nitra či Trnava, ktoré sa snažia zabrániť rozkrádaniu majetku  poslancami samosprávy. U nás sa táto iniciatíva zrejme minie účinkom podobne, ako keď sólistka skupiny BoneyM počas prvého vystúpenia v Moskve vyzývala nomenklatúrne kádre sediace v kreslách kremeľského paláca zjazdov vstať a začať tancovať... "Ste na zlej adrese" hundrali si činovníci v raných 1980-tych rokoch a nie inak budú reagovať aj pp. Valent, Štefánik, Török, Rošková a spol. pre ktorých je parazitovanie na Meste takpovediac tradíciou...  
Oto Psenak   19-03-12   633  
0
... a ani netvrdíme že našou zásluhou. Čo pravdepodobne pomohlo, boli odmietavé postoje verejnosti na odpoveď p. poslanca Mészárosa, v ktorej reagoval na náš článok. Faktom je, že p. poslanec dnes adresoval list svojim kolegom z mestského zastupiteľstva s výzvou zriadiť transparentný účet a z poslameckých odmien financovať verejnoprospešné aktivity.  
Oto Psenak   19-03-09   1,646  
0
Niektorým poslancom mestského zastupiteľstva zrejme došla trpezlivosť nad zneužívaním mestskej televízie zo strany primátora O. Kleina a obrátili sa na Radu pre vysielanie a retransmisiu so žiadosťou o preverenie dodržiavanie zákona zo strany tohoto média. Zákon č.308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii totiž stanovuje, že vysielateľ je povinný zabezpečiť všestrannosť informácií a názorovú pluralitu v rámci vysielanej programovej služby ako aj zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov.  
Oto Psenak   19-03-08   112  
0
2018. októberében rendezték a "A szlovákiai magyar sajtó 100 éve" című kiállítást. A Szlovák Rádió épületének aulájában a  "Média-Nyelv-Fordítás" szimpózum keretében 25 nagyméretü pannó ismertette a Szlovákiai magyar média 100 éves történetét. A kiállítást a Fórum Kisebbségkutató Intézet készítette. Közreműködtek: Popély Árpád, Simon Attila, Haraszti Ildikó, Kardosová Ľubomíra, ifj. Szarnák Mihály.
V októbri 2018 bola v aule budovy Slovenského rozhlasu usporiadaná výstava "100 rokov maďarských médií na Slovensku". Na 25 veľkoplošných paneloch boli prezentované dôležité míľniky vzniku a rozvoja menšinových médií na Slovensku. Výstava bola pripravená Fórum inštitútom pre výskum menšín. Na realizácii projektu sa podieľali: Árpád Popély, Attila Simon, Ildikó Haraszti, Ľubomíra Kardosová, Mihály Szarnák ml.  
Eva Polerecká   19-03-06   1,231  
0
Novozámčania mali dnes možnosť zhliadnuť najkratší prenos zo zasadnutia mestského zastupiteľstva. Poslanci  Meszáros, Borbély, Uhrín a ďalší, ktorí nekandidovali do zastupiteľstva kvôli osobnému prospechu, si budú musieť na sľúbené fleky v mestských firmách ešte chvíľu počkať. Stalo sa totiž to, že 5 minút pred konaním zastupiteľstva poslancom rozdali nominácie do riadiacich orgánov mestských firiem, ktoré sa mali schváliť v rámci dodatočného bodu programu. Rýchlo a bez rečí. Zmätok nastal až v momente, keď vysvitlo, že z primátorovej 13-ky niekto chýba a bez pomoci tých, na ktorých sa pri nomináciách zabudlo, program s takýmto  bodom neprejde. A ani žiadny iný. Reformná 12-ka sa postavila a z rokovania odišla. Kšeftári dnes vyšli naprázdno...  
Oto Psenak   19-03-03   845  
0

28. februára boli zo sekretariátu primátora rozoslané pozvánky na mestské zastupiteľstvo, ktoré sa bude konať 6. marca. Súčasne bola pozvánka zavesená i na webstránku mesta s cieľom informovať verejnosť - keďže zastupiteľstvá sú zo zákona verejné. Aplikovali sa však hneď dva pišingerovské inovácie za účelom eliminácie verejnosti: zvolanie zastupiteľstva do miniatúrnej rokovacej miestnosti a znemožnenie prístupu vrejnosti k prerokovávaným materiálom. Pišingerovské inovácie svojho času išli ešte ďalej - spomeňme si hlasovania "podľa predlohy" keď sa ani nespomenulo (a v zápisnici neuviedlo) o čom je reč, alebo keď sa primátor nenápadne splnomocnil rozhodovať nad rámec svojich oprávnení (napr. o projektoch či úveroch) miesto zastupiteľstva.  

Oto Psenak   19-02-27   577  
0
Nedávno sme informovali o osudoch budovy bývalého útulku pre osamelých občanov na Kapisztóryho ulici, ktorý krajská samospráva zrušila a v r. 2014 predala svojmu poslancovi, ktorého mandát skončil pár týždňov pred kúpou. Dnes prinášame ďalšie kamienky do tejto mozaiky. Ako vysvitlo, krajská samospráva sa o tento dom 5 rokov predtým súdila s pôvodnými majiteľmi, ktorí sa ju snažili získať späť - bez úspechu.  
Zilizi Kristóf   19-02-26   179  
0
dunszt.sk szervezésében került megrendezésre február 21-én, csütörtökön a beszélgetős est a Buena Coffee House-ban Dunaszerdahelyen. A Bartók Béla sétányon található helyszínen a vitaest témája a felvidéki magyar sajtó, illetve azok párt(ok)hoz való viszonyulása, avagy pártatlansága (is) volt. Erről faggatta Gazdag József sportszakértő, újságíró a vendégszékekben ülő Molnár Juditot, a Pro Média Alapítvány médiacsaládjába tartozó fél évvel ezelőtt indult Magyar 7 főszerkesztőnőjét, illetve Lajos P. Jánost, aki nemrégiben váltotta Szalay Zoltánt az Új Szó napilap főszerkesztői székében.  
Eva Polerecká   19-02-24   1,079  
0
Lesopark Sihoť - obľúbená relaxačná zóna Novozámčanov - bola v uplynulých dňoch dôkladne vyčistená od stromov. Ťažkú ťažobnú techniku si pôvodne objednal nový majiteľ areálu nemocnice a keď už tam raz bola, prečo by sa nevyčistili i mestské pozemky "za plotom"? Na sociálnych sieťach sa ľudia, ktorí tomu nerozumejú, búrili aj hnevali, ale radnica vysvetlila, že to bolo v súlade so zákonom čo mal potvrdiť aj okresný úrad, ktorý rieśil sťažnosť istej občianky v rovnakej veci.  
Oto Psenak   19-02-20   1,175  
0
Jednu z významných stavebných firiem regiónu Molda s.r.o. by ste už dnes márne hľadali v aktuálnom obchodnom registri. Od 09.01.2019 sa volá BGWOOD Slovakia s.r.o., sídli v Trnave a v kresle majiteľa sedí občan Bulharskej republiky Krasimir Kirilov Metodiev zo západobulharského mesta Pernik.  
Oto Psenak   19-02-19   931  
0
K pozvánke na zasadnutie śportovej komisie pri MsZ zvolanej na 25. februára bola priložená žiadosť novozámockého hokejového klubu zo včerajśieho dňa v ktorom informujú členov komisie, že vrátili na účet mesta dotácie vyplatené klubu za rok 2017 vo výške 154.500,- Eur a žiadajú aby Mesto s týmto neplánovaným príjmom naložilo tak, že ho opäť poukáže rovnakému adresátovi.  
Eva Polerecká   19-02-14   1,057  
0
Vox populi dnes dostal priestor a to je dobrá správa nielen pre 50 ľudí, ktorí si dnes prišli na Mestský úrad prediskutovať zámer MsÚ postaviť garáže na sídlisku na Lastovičej. Verejnosť bola i v tomto prípade postavená pred hotovú vec - o celom projekte sa dozvedela až po jej schválení v rámci rozpočtu na tento rok. Začala sa však mobilizovať a pod petíciu sa nazbieralo viac ako tisíc podpisov...  
Oto Psenak   19-02-13   873  
0
Matne si spomíname, ako nás svojho času p. polankyňa Bohátová uisťovala, že keby raz došlo k predaju Domova pre osamelých občanov na Kapisztóryho ulici, prebehne to úplne transparentne. A tak to aj prebehlo. Úrad NSK v lete 2013 ponúkol spomínanú nehnuteľnosť na predaj s odôvodnením, že "v minulosti tu bol zriadený útulok pre bezdomovcov a  zníženie kapacity útulku malo za následok zrušenie útulku." Predával sa na dvakrát: Prvýkrát na základe uznesenia č. 151/2013 z 34. Zastupiteľstva NSK konaného 8.júla 2013. Inzerát bol zverejnený na verejnej tabuli úradu NSK od 29.7.2013 do 14.08.2013, na webovej stránke úradu aj v Nitrianskych novinách. Neprihlásil sa žiadny záujemca.  
Oto Psenak   19-02-12   642  
0
Novozámocká verejnosť si od polovice januára mohla všimnúť čulý stavebný ruch v roky opustenom areáli bývalej SEŠ oproti železničnej stanci. V odpovedi na infožiadosť adresovanú majiteľovi objektu - Nitrianskemu samosprávnemu kraju - sme sa dozvedeli, že búracie práce sa týkajú prevádzkového objektu bez súpisného čísla  na parc. č. 3915/1.  
Oto Psenak   19-03-17   436  
0
Včera 16. marca 2019 sa uskutočnilo prvé kolo prezidentských volieb v SR. V novozámockom okrese sa volieb zúčastnilo menej voličov, než bol celoštátny priemer (40,65 % voči 48,74 %), ale ešte stále viac, než napr. v komárňanskom (27,84 %), alebo dunajskostredskom (34,08 %) okrese. Výsledky vcelku kopírujú celoštátne pomery s výnimkou špecifika regiónu so zastúpením maďarskej národnosti čo sa odzrkadlilo na vyšších výsledkoch B. Bugára (11,03 % v porovnaní s v 21,98 % v KN alebo 25,25 % v DS).  
Oto Psenak   19-03-15   1,110  
0
Ak ste obyvateľom Nových Zámkov a občas prejdete popri domoch hrôzy na Kasarénskej či Hradnej ulici, musí Vám srdce poskočiť radosťou pri správe o tom, že sa našiel investor, ktorý dá domy do poriadku. Presne takáto dobrá novina sa objavila na webstránke mesta 14. marca, podľa ktorej "Developer ide rekonštruovať ruinu na Kasárenskej ulici". Správa však pomerne prekvapujúco pokračovala: Na to, aby sa projekt mohol zrealizovať, potrebuje zabezpečiť statickú dopravu k bytovému domu kúpou priľahlého mestského pozemku... Tu spozorniete, lebo "statická doprava" je termín ktorý radnica používala na krytie pokusov uchmatnúť školám ich pozemky...  
Oto Psenak   19-03-10   70  
0
Az utolsó évek magyar könyvtermésének egyik legérdekesebb darabja - György Péter a saját családja példáján mutatja be hogyan is működött a Kádár rendszer felejtés-, és emlékezés-politikája. György Péter úgy gondolja, hogy a múltról való hallgatást az elszámoltatástól való rettegést tartotta fenn. És félt egyformán a Bori-tábort munkaszolgálatosként megjárt, zsidó identisátát feledni akaró apa, mint a nyilasokra felesküdött, majd tékozló fiúként visszafogadott Páger Antal, vagy akár az 1957-előtti szerepét felejtetni vágyó párt-nomenklatúra.  
Oto Psenak   19-03-09   1,110  
0
"Myslel som si naivne, že budeme vedieť s kolegami poslancami spolupracovať, ale naozaj iba naivne... " začal svoj prvý príspevok po neúspešnom stredajšom zastupiteľstve poslanec P. Mészáros. Do poslaneckých lavíc zasadol v decembri aby "srdcom a rozumom" pracoval pre svoje mesto a práve v stredu sa chcel nenápadne prešmyknúť do dozornej rady Hotela Korzo. Niežeby bol hoteliérom, alebo chcel ubytovať sociálne odkázaných v mestskom hoteli, on len chcel dostať, čo mu patrí. Hneď po voľbách sa totiž snažil zobchodovať svoj mandát na obe strany, ale keďže reformné krídlo mu vedelo ponúknuť iba protikorupčný program, rozhodol sa pre primátorský akciový balíček "O 500 VIAC" zahŕňajúci členstvo v mestskej rade + členstvo v dozonej rade + 2 členstvá v komisiách pri MsZ.  
Zilizi Kristóf   19-03-06   114  
0
Az érsekújvári Szent Kereszt felmagasztalása plébániatemplom adott helyszínt annak a megemlékezésnek, melyet gróf Esterházy János halálának 62. évfordulója alkalmából rendeztek. A keddi esemény főszervezője dr. Práznovszky Miklós, a Nobilitas Carpathiae, azaz a felvidéki nemesi családokat tömörítő civil szervezet elnöke volt. A cikk folytatása a felvidék.ma oldalon olvasható it..  
Oto Psenak   19-03-04   686  
0

V správe o činnosti hlavného kontrolóra predkladanej Mgr. Štefanom Rovňaníkom na stredajšie zastupiteľstvo je kukučkino vajce, ktoré sa vymyká všetkému, na čo sme si od neho doteraz zvykli. Nebývalo zvykom, aby hl. kontrolór overoval vyúčtovanie dotácií, rovnako, ako ešte nikdy nekontroloval mestské podniky, priebeh verejných obstarávaní, podmienky obchodných a úverovýc zmlúv uzatváraných mestom, žiadosti na úvery ŠFRB, a mnoho iného... Vo svojej správe ani nijako nevysvetľuje čo také sa stalo pred 16. októbrom 2018, keď započala čulá korešpondencia MsÚ s hokejovým klubom vo veci dotácií, ktoré boli predtým riadne zaúčtované aj skontrolované. A prihodilo sa toto:  Otvorený list hl. kontrolórovi...  

Oto Psenak   19-03-02   176  
0

Nedávno sme odporúčali do Vašej spoločnosti knihu spomienok Sone Kovačevičovej-Žuffovej. Dnes na týchto stránkach sprístupňujeme materiály výstavy "Mikulášski Žuffovci", ktorú v roku 2017 usporiadalo Múzeum Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši. Predkovia Žuffovcov boli oravskí zemania, ktorí sa v druhej polovici 17. storočia usadili v centre Liptova a začali venovať spracovaniu kože. Postupne rozširovali svoje dielne, zakladali fabriky a stali sa významnými liptovskými priemyselníkmi. Míľnikom ich rastu bola miléniová výstava v Budapešti, na ktorej získali ocenenia a nové trhy pre svoje výrobky.  

Oto Psenak   19-02-26   1,050  
0
Veríme že nie. Veríme, že článok v Új Szó zo 7. februára nebol len ďaľším okom v sieti, ktorú niekto umne splieta v pozadí s cieľom zajať a vysťahovať jedinú samostatnú maďarskú strednú školu z jej existujúcich priestorov. Čo vlastne vieme o tejto veci, ktorá tlie v pozadí od júla 2017?  
Oto Psenak   19-02-25   522  
0
Informačná kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku (o existencii ktorej ste doteraz zrejme netušili - nemýliť si so zastúpením Európskej Komisie) zorganizovala stretnutie iniciatívy "Tentoraz idem voliť EÚ" v Nových Zámkoch.  Hosťami Milana Grieča bol Dionýz Hochel, manažér informačných aktivít Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku a Lukáš Lukačovič, bývalý stážista v Európskej komisii. Účastníkov viedla určite chvályhodná snaha mobilizovať verejnosť v obave pred nástupom antisystémových strán v nadchádzajúcich voľbách do EP, žiaľ takéto akcie sa míňajú účinkom a to zďaleka nielen kvôli malému záujmu verejnosti.  
Oto Psenak   19-02-23   165  
0
K storočnici Československa vyšla plejáda populárnej literatúry a ešte viac časopiseckého čítania avšak takmer žiadna seriózna publikácia, ktorá by skutočne mohla priniesť niečo nové. Chystá sa zborník anonymných článkov z pera Masaryka a zaujímavou mohla byť aj kniha Michaely Košťálovej Rodokmen a soukromí TGM, keby nešlo o pamflet. Aby v knihe s názvom Rodokmeň mebol spracovaný práve rodokmeň je zvláštne. Na druhej strane sa záujemca dočíta o tom, že TGM bol módna ikona, že mal slabosť pre kávu a autá a že sa v jeho živote mihla i p. Sedlmayerová... Raz sme v tejto knižke (ale ani v žiadnej inej) rodokmeň TGM nenašli, rozhodli sme sa ho zostaviť sami.  
Oto Psenak   19-02-20   191  
0
Pôvabná kniha spomienok významnej etnografky Soni Kovačevičovej (1921-2009) vznikla približne v rovankom čase ako pamäti Ruženy Jamrichovej (1918-2009) (článok tu...). Obe bratislavské intelektuálky pochádzali z významných turčianskych a liptovských evanjelických rodín, ktoré boli - ako takmer celá národovecká evanjelická komunita - príbuzensky previazané medzi sebou. Počas 1. ČSR žili životom zlatej mládeže, počas Slovákštátu stratili privilegované postavenie a po komunistickom prevrate sa stali triedne cudzím elementom.  
Oto Psenak   19-02-15   402  
0
25 mája sa uskutočnia voľby do Európskeho parlamentu, v ktorých sa SR v minulosti zviditeľnila rekordne nízkou účasťou - 13,1 percenta. Aj v Nových Zámkoch sa uskutoční jedno z propagačných akcií, ktorými sa Zastúpenie EK na Slovensku snaží burcovať verejnosť pre účasť vo voľbách - 25. februára o 19.00 v Castle Cafe budú s sami diskutovať Róbert Hajšel, riaditeľ Informačnej kancelárie EP na Slovensku a Lukáš Lukačovič, bývalý stážista v EK.  
Martin Výžinkár   19-02-13   698  
0
V meste je veľké množstvo chodníkov ktoré vlastne chodníkmi ani nie sú. Ide o línie vychodené v trasách pohybu ľudí. Sú to všetko trasy ktoré majú zmysel. Preto by ich Mesto malo rešpektovať a legalizovať tieto trasy spevnením povrchu. Mali by sa stať chodníkmi s obrubníkmi, dlažbou a údržbou. Chodiť mestom v blate a prachu, tváriť sa že tieto (ne)chodníky vlastne neexistujú hovorí o nezáujme o mesto a jeho obyvateľov.  
Oto Psenak   19-02-12   1,178  
0
Ak predpokladáte, že to opäť nebude žiadna verejná či oddychová zóna a opäť na pozemku ktorý kedysi patril mestu, nebudete sa mýliť. Na štvrtkovom rokovaní komisie územného rozvoja pri MsZ sa bude prerokovávať návrh na predaj priľahlých mestských parciel aby tam mohla vzniknúť AUTOUMYVÁREŇ.  
Eva Polerecká   19-02-11   1,089  
0
Aj keď  to vyzeralo tak, že sme sa v nedeľu 10. februára zbytočne unúvali, nakoniec poslanec Uhrín rozhodol, že diskutovať treba a doslova dal  zelenú otvoreniu v poradí druhého tohtoročného zasadnutia zastupiteľstva v Nových Zámkoch. Nedeľný termín schôdze bol veľmi nezvyčajný, až sa kvôli nemu k nám unúval aj predseda ZOMOS-u p. Špánik - reku či tu nezrejú nové Fekišovce. Vyjadril sa, že podobné maniere zažíva pri činnosti ZOMOS len v tých najbeznádejnejśích kútoch na východe Slovenska, kde vládnu miestni starostovia ako feudálni páni. Tak ani nikto nevysvetlil, prečo bolo potrebné ťahať ľudí na rokovanie v nedeľu, ale veď my sa prispôsobíme a zamestnanci úradu dostanú 100 % príplatok za prácu v nedeľu.  
 
Infoservis 
 
1589.03.19 Levočský rektor Ján Mylius zostavil študijný poriadok, ktorý schválila mestská rada. Levočská škola - gymnázium mala päť tried. Na čele školy stál rektor a každá trieda mala aj pomocného učiteľa, ktorého vyberal rektor spomedzi starších žiakov. Hudbu a spev, výlučne na bohoslužobné ciele, vyučoval kantor. Dôraz vyučovania bol na dôkladnom osvojení si latinčiny a výrečnosti v písomnej i hovorenej podobe. Medzi predmetmi sa nachádzali aj prozódia, dialektika, rétorika, počty, spev a katechizmus. Súčasťou vyučovania boli aj dišputy, ktoré slúžili na upevnenie a prehĺbenie učiva. Za porušenie pravidiel sa žiaci trestali pokutou, školským väzením a palicovaním.
1839.03.19 március 19. Pest vármegye közgyűlése feliratban tiltakozik Wesselényi Miklós br. és Kossuth Lajos elítélése ellen.
1849.03.19 Pamätný spis slovenskej deputácie, predostretý Františkovi Jozefovi I. v Olomouci 19. marca 1849
1849.03.19 március 19. A honvédsereg főerőinek támadása kudarcba fullad. A csapatok visszatérnek a Tisza mögé.
1849.03.19 — Az országgyűlés felsőháza elfogadja a vésztörvényszékek felállításáról szóló február 13-i törvényjavaslatot.
1859.03.19 V Budíne začal Ján Francisci vydávať Pešťbudínske vedomosti, tlačový orgán slovenského národného hnutia. Pokračovali v národnopolitickej línii Štúrových Slovenských národných novín.
1909.03.19 Vojna rakúsko-uhorsko-srbská
1909.03.19 Útok na slovenského pravotára dr. Bazovského
1909.03.19 Pezinský mandát dr. Ivanku
1909.03.19 Nech žije dr. Ivanka! Polanec zbavený mandátu.
1909.03.19 Hlinkova záležitosť v Ríme
1919.03.19 március 19. Paul De Lobit tábornok a magyarországi antantcsapatok Belgrádban székelő parancsnoka tudomásul veszi a magyar—román demarkációs vonalról szóló március 17-i határozatot, és elrendeli annak az érdekeltekkel való közlését.
1919.03.19 — A minisztertanács elrendeli a volt uralkodócsalád külföldön élő tagjai birtokainak ideiglenes állami kezelésbe vételét.
1919.03.19 — A február 21-én és az azt követő napokban letartóztatott kommunista vezetők közül 22 személyt szabadon engednek.
1919.03.19 — A Kommunisták Magyarországi Pártja vezetésével 15 ezer munkanélküli tüntet a népjóléti minisztérium előtt. (Munkát, segélyt, a föld és a gyárak azonnali államosítását követeli.)
1919.03.19 Март, 19. Ленин председательствует на втором заседании VIII съезда РКП(б) и выступает с докладом о программе партии. Ленин участвует в третьем заседании VIII съезда РКП(б), выступает с заключительным словом по докладу о программе партии. Ленин избирается в состав программной комиссии съезда.
1939.03.19 March 19, 1939. London. György Barcza informs the Hungarian Foreign Minister about the standpoint of the British Government concerning the further Germán expansion and on the British judgement of Hungary in the future.
1939.03.19 1939. március 19. London Barcza György londoni magyar követ távirata Csáky István magyar külügyminiszternek Nagy-Britannia álláspontjáról egy esetleges további német előretörés, valamint Magyar- ország későbbi megítélésének tárgyában.
1959.03.19 március 19. Az Elnöki Tanács 1959: 7. számú törvényerejű rendeleté a mezőgazdasági termelőszövetkezetekről és a termelőszövetkezeti csoportokról. (Szabályozza a szövetkezetek, csoportok alakításának feltételeit és működési módját, a tagok jogait és kötelességeit; rendelkezik a háztáji földekről, a közös vagyonról, a gazdasági tevékenységről, a jövedelemelosztásról és a szövetkezetek, csoportok szerveiről.)
1989.03.19 március 19. A Szabad Demokraták Szövetségének országos gyűlése. (→ 1988. november 13.; → 1989. április 16.)The index.php: SIZE[b]: 27,772 MODIFIED: 2019.03.18 22:36:08.MD5: 9143bc7787c4aadb915f47aa819d5381 STATUS: FALSE  This window is : x