Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  12-05-13   6,896  
0

2001-ben jelent meg a pozsonyi AB-ART Kiadóban a  szlovákiai magyarság jeles személyiségeit felvonultató lexikon.
A kiadásnak, amelyet Balázs F. Attila főszerkesztő és Ardamica Zorán szerkesztő jegyeztek,  sajnos mindezidáig  nem volt folytatása. Ardamica Zorán 2005-ben kiadott egy frissített változatot CD hordozón, de ez könyv alakjában nem jelent meg.
A publikáció az érsekújvári járásból 76 személyiség adatait tartalmazza. Ezeket ismertetjük az alábbiakban.  

 
Paxy László római katolikus esperes--plébános, cserkészparancsnok
Született: 1920. 10. 31. Zsitvabesenyő (Bešeňov)
Apja: Lajos, Anyja: Veszely Magdolna
Tanulmányai: Komárom, bencés gimn., 1931--1939
esztergomi Érseki Papnevelő Int., 1939--1944
Életpálya: 1944 Esztergomban pappá szentelés 1944 Nagymaroson hitokt. 1945 Kőhídgyarmaton, majd Komjáton, 1945--1946 Nagyölveden káplán 1946 Szentgyörgybe internálták 1946--1947 Zsitvaapátiban káplán, közben 3 hónapig Melleken kisegítő lelkész 1947--1954 Felsősipéken, 1954--1958 Helembán, 1958--1966 Újbarson, 1966--1974 Pozsonyeperjesen, 1974-től Egyházfán plébános
Publikációk: Írásai: 1990-től Cserkész, Remény, Új Szó, a pozsonyi rádió m. adásában. Kötetben: 1. Krisztusban testvérek. Önéletrajz. Bp., 1991.
Tagság szakmai vagy más szervezetekben, társaságokban: 1944 Nagymaroson csrkészparancsnok 1991 Egyházfán cserkészparancsnok
Kóta Róbert, Ing. pedagógus
Született: 1946. 03. 29. Bart (Bruty)
Apja: Kóta József, Anyja: Mikony Irén
Családi állapota: nős, Házastárs neve: Csókás Franciska
Gyermekei: 1. Róbert, 1970 2. Beáta, 1975
Tanulmányai: Szakközépiskola, Cseklész
Mezőgazdasági Egyetem, Nyitra
kétéves pedagógiai minimum, Nyitra
Akadémiai és tudományos fokozatok: Ing.
Agroinstitút Nyitra, aranyfokozat a Mezőgazdasági Minisztérium kiváló dolgozója
Életpálya: 1969--1970 Újvásárott a kutatóintézetben az öntözőberendezések gépésze 1970--1977 az Udvardi Mezőgazdasági Szaktanintézet szakoktatója 1977--1990 az Udvardi Mezőgazdasági Szaktanintézet igazgatóhelyettese 1990-től az Udvardi Mezőgazdasági Szakközépiskola és Vállalkozói Szakközépiskola igazgatója
Publikációk: Szakkönyvek fordítása, gépjárművek szakterülete
Tagság szakmai vagy más szervezetekben, társaságokban: 1978--1998 Udvardi Vadászszövetség, elnöke futballszakosztály elnöke, Udvard Vadászszövetség járási elnöke a Mezőgazdasági Szaktanintézet Igazgatói Tanácsának kerületi elnöke
Liszka József néprajzkutató
Született: 1956. 04. 06. Köbölkút (Gbelce)
Apja: Gusztáv, Anyja: Vincze Mária
Házastárs neve: Juhász Ilona
Tanulmányai: Érsekújvár, 1975
ELTE, BTK, 1980, néprajz--régészet szak
Akadémiai és tudományos fokozatok: Dr., 1987
1988 a M. Néprajzi Társ. Jankó János-díja 1994 a somorjai Biblitheka Hungarica Díja 1995 komáromban Polgármesteri Díj
Életpálya: 1980-től az Érsekújvári Járási Múzeum néprajzos muzeol. 1991-től a komáromi Duna Menti Múz. M. Nemzetiségi Osztályának néprajzosa és muzeológusa 1985--1986: az Iródia Füzetek, 1988-tól az Új Mindenes Gyűjtemény szerk. biz. tagja, 1990-től szerk. a Hírharang, a Csszl. M. Néprajzi Társ. tájékoztatóját
Publikációk: Írásai az Irodalmi Szemlében, a Néprajzi Hírekben stb. jelentek meg. Könyvalakban: 1. Ágas-bogas fa. Néprajzi ismeretek alapf. Pozsony, 1986. 2. Új Mindenes Gyűjtemény 7. Összeáll. Uo., 1987. 3. A szl. m. nemzetiségi etnográfiai és folklorisztikai bibl. Uo., 1988. 4. Néprajzi Közlések IV. Összeáll. és szerk. Uo., 1988. 5. M. néprajzi kut. Szl. Tanulm. Uo., 1990. 6. Fejezetek a szlovákiai Kisalföld néprajzából. Bp., 1992. 7. Tudománynak kezdetiről. Nap, 1998. 8. Állítatott keresztínyi buzgóságbul. Lilium Aurum, 2000.
Tagság szakmai vagy más szervezetekben, társaságokban: 1986 a M. Néprajzi Társ. 1957 a Szl. Néprajzi Társ. 1989 a Csszl. M. Néprajzi Társ tagja, 1990-től elnöke A M. Néprajzi Társ. 1994-ben külföldi tiszteletbeli tagjává választotta.
Varga János, MVDr. állatorvos
Született: 1945. 05. 01. Garamkövesd (Kamenica nad Hronom)
Tanulmányai: Párkányban érettségizett, 1962
Állatorvosi Egyetem, Brünn, 1962--1968
1975--1977 szakvizsga
Akadémiai és tudományos fokozatok: MVDr.
Életpálya: Libád, Szőgyén, Párkány, körzeti állatorvos polgárm. Garamkövesden
Tagság szakmai vagy más szervezetekben, társaságokban: 1985 Csemadok Garamkövesdi ASZ, elnöke 1990--1994 az Együttélés Pol. Mozgalom vez.
Bartusz György képzőművész, egyetemi tanár
Született: 1933. 10. 23. Kéménd (Kamenín)
Tanulmányai: Iparművészeti Főiskola, Prága Képzőművészeti Akadémia
1960 C. Majerník-díj 1984 Pöstyén Város Díja 1985 érdemes művész (1989 decemberében visszaadta) 1993 a 12. Kortárs Szlovák Grafikai Biennálé ex aequo díja, Besztercebánya
Életpálya: 1990--1999 között a pozsonyi Képzőművészeti Főiskola Szabad kreativitás műtermének vezetője 1992-től egyetemi tanár 1999-től a kassai Műszaki Egyetem Iparművészeti Kara Szépművészeti Tanszékének vezetője A Konkretisták Klubja, a Gerulata csoportosulás, és a Nemzetközi Fényszimpózium tagja
Publikációk: Köztéri művei: 1. Energia, Kassa 2. Az első világháború áldozatainak emlékműve, Kassa, 1983 3. Jel, Bártfa, 1985 4. A második világháború emlékműve, Mecenzéf, 1989 5. Anatómiai modulus, Kassa, Orvosi Egyetem 6. Baróti Szabó Dávid emléktábla, Kassa, 1995.
Tagság szakmai vagy más szervezetekben, társaságokban: A Konkretisták Klubja Gerulata csoportosulás Nemzetközi Fényszimpózium
Bertók Imre szerkesztő, nyelvész
Született: 1922. 08. 30. Kéménd (Kamenín)
Apja: Bertók Zsigmond, Anyja: Mikony Ilona
Házastárs neve: Benkovič Mária
Tanulmányai: Ipolyságon éretts., 1943
a pozsonyi Ped. Főisk. l. tag., 1951--1956, magyar -- szlovák
Akadémiai és tudományos fokozatok: 1971 fil. drált. 1976 kandid.
Életpálya: 1946--1951 tisztv. Kéménden 1951--1953 uo. tanító 1953--1958 a vágsellyei járási tanfelügyelő 1958--1965 a komáromi gimn. ig. 1965--1968 Ny--szl., tanfelügyelő 1968--1970 a Szl. Iskolaügyi Min., tanfelügyelő 1970--1971 Pozsonyban a Ker. Ped. Int. ig. 1972--1986 nyugdíjazásáig a Szl. Ped. Kiadó M. Részlegének vez. Nyelvészettel és tanítási módszertannal foglalkozott.
Publikációk: Írásai: tanulm., cikkei 1992-ig kb. 300. Az Irod. Szle., Új Szó, Hét, Idegen nyelvek tanítása, Tanítói szemmel, Hét, Szoc. Nevelés stb.
Tagság szakmai vagy más szervezetekben, társaságokban: 1973--1987 Csemadok KB
Zsákovics László zeneszerző, zenetanár
Született: 1952. 04. 12. Kéménd (Kamenín)
Apja: Sándor, Anyja: Bolya Margit
Házastárs neve: Kubovits Zsuzsanna
Tanulmányai: Magyar Tanny. Gépészeti és Elektrotech. Középf. Iparisk., Kassa, 1967--1971, gépészet
Nyitrai Ped. Főisk., 1971--1975, magyar -- zenei nevelés
Életpálya: 1975--1976 Köbölkút, tanít 1977--1978 a Komáromi Járási Úttörőház módszertanosa 1978 a Műv. Alapisk. zenetanítója (zeneelm., gitár) 1981 félállásban a komáromi MATESZ tagja (zeneszerző, korrepetítor, zenei rendező, zenész, zenei vezető, karnagy) A Népdalgyűjtő tábor szervezője: 1972--Patpuszta, 1973--Bodrogköz, Gömör 1976 a Nemzetk. Kodály Szem. résztvevője Kecskeméten Zenés játékok, színpadi zenék, gyermek-, vegyeskari és kamaraművek szerzője
Publikációk: Irod. zenés műsor Boráros Imrével közösen: 1. A Hit 2. Ilyen az ember 3. Rádiószínház Bűntény a kecskeszigeten. Kossuth Rádió Bp. Zenés játékok: 1. Bűntény a kecskeszigeten. 1985. 2. Lusta királyság. 1985. 3. Négy kalap. 1986. Színpadi zene: 1. Jelentés N város sebészetéről. 1986. 2. Többgyermekes agglegény. 1986. 3. Jövőre Veled ugyanitt. 1988. 4. Caliguló. 1990. Zenei rendezései: 1. Koldusopera. 1983. 2. A Noszty fiú esete Tóth Marival. 1984. 3. Nem élhetek muzsikaszó nélkül. 1985. 4. Doktor úr... 1986. 5. Osztrigás Mici... 1987. 6. Koldus és királyfi. 1988. 7. Mielőtt csillag lettem. 1989. Zeneszerzőként: Barak László: Miféle szerzet vagy te? CD, Kalligram--Nap, 2003.
Tagság szakmai vagy más szervezetekben, társaságokban: 1975--1984 CSMTKÉ A Sziget-csop., tag 1973 Csemadok
a csszl. m. költészetet terjesztő irod. vokális hangsz. együttes vez.
Lukács Vince önkormányzati politikus
Született: 1934 Kamocsa (Komoča)
Apja: Lukács Vince, Anyja: Halász Gabriella
Családi állapota: özvegy, Házastárs neve: Baráth Ilona
Gyermekei: 1. Ilona, 1966 2. Tibor, 1968
Életpálya: 1990 a község polgármestere, előtte az érsekújvári Fuvarozó Vállalat technikusa
Tagság szakmai vagy más szervezetekben, társaságokban: a helyi református egyház presbitere
Őszi Irma (szül. Győrös) a Csemadok aktivistája
Született: 1931 Kamocsa (Komoča)
Apja: Győrös Sándor, Anyja: Bak Eszter
Családi állapota: özvegy
Gyermekei: 1. László, 1957, elhunyt
1974 Szlov. Szoc. Közt. Kulturális Minisztériumától: a kultúra kiváló dolgozója 1981 Szlov. Szoc. Közt. Kulturális Minisztériumától: a kultúra érdemes dolgozója
Életpálya: 1951--1953. Gép- és traktorállomás, Kamocsa 1953--1990 Csemadok, adminisztratív munkaerő, instruktor, 28 évig járási titkár, a Csemadok első női járási titkára
Publikációk: Ország-Világ, Dolgozó Nő, Fáklya, Hét, Nő, Új Szó. M.: 1. Itt születtem. 1998. 2. Fáklyalobogás -- 50 éves a Csemadok kamocsai szervezete. 2000. 3. 50 év szolgálat -- a Csemadok tevékenysége az érsekújvári járásban. 2000.
Tagság szakmai vagy más szervezetekben, társaságokban: Csemadok, Érsekújvár, területi választmány, vez. tag, Kamocsa, alapszervezet, vez. tag Nyugdíjas Szövetség, járási vezetőségi tag, helyi szervezet titkára Vöröskereszt, helyi szervezet titkára
Ölvedy Aladár mérnök
Született: 1928. 12. 24. Kicsind (Malá nad Hronom)
Apja: Ölvedy Imre, Anyja: Szántó Mária
Családi állapota: nős, Házastárs neve: Sáska Ilona
Gyermekei: 1. Ilona, 1952 2. Attila, 1958 3. Mária, 1959
Tanulmányai: Szentbenedek Rendi Gimnázium Esztergom, 1940--1946 Állami Vörösmarty Gimnázium, Szentgotthárd, 1946--48
Budapesti Műszaki Egyetem (csehszlovákiai menekültként), 1948--1950 Pozsonyi Műszaki Egyetem II. államvizsga, 1950--1953
Akadémiai és tudományos fokozatok: okleveles építőmérnök
Csehszlovák Vasutak kiváló dolgozója, miniszteri elismerés Csehszlovák Vasutak érdemes dolgozója, miniszteri elismerés A hűséges munkáért (Za pracovnú vernosť), közt. elnöki kitüntetés Elismerő plakett a városfejlesztésért, Érsekújvár Elismerő plakett a járásfejlesztésért, Érsekújvár Elismerő plakett a kerületfejlesztésért, Érsekújvár Polgármesteri Díj, elismerő plakett, 2000. Érsekújvár
Életpálya: 1953--1961 okl. építőmérnök, a ČSD (Csehszlovák Vasutak) alkalmazottja Kassán, Iglón, Nagyszombatban vasúti főintézőként 1961--1991 az érsekújvári Pályafenntartási Főnökség vezetője vasúti I. osztályú igazgatói rangban
Publikációk: Több cikk és tanulmány a vasútról. Számos konferenciai és szimpoziumi részvétel belföldön és Ausztriában vasútépítési és karbantartási tárgykörben
Tagság szakmai vagy más szervezetekben, társaságokban: Több választási időszakban az érsekújvári önkormányzat képviselője, az érsekújvári önkormányzat építő és környezetvédelmi bizottságának elnöke, az érsekújvári önkormányzati tanács tagja Az érsekújvári Csemadok alap- és járási bizottságának tagja
Barak László költő, író, publicista
Született: 1953. 09. 08. Muzsla (Mužla)
Apja: Barak László, Anyja: Egri Anna
Családi állapota: nős
1976
Házastárs neve: Andrejkovics Anna
Gyermekei: 1. Bálint, 1979 2. Eszter, 1980 3. Dávid, 1989
Tanulmányai: Magyar Tannyelvű Ipari Szakközépiskola, 1969--1973
ÚK Bratislava, Filozofická fakulta, 1976--1977, újságírás, megszakítva
2003 Forbáth Imre-díj
Életpálya: 1973--1977 Szabad Földműves, szerkesztő-riporter 1977--1990 Járási Népművelési Központ, Dunaszerdahely, szerkesztő, fordító 1990--1993 Nap hetilap, főszerkesztő-helyettes 1993--1995 Nap Kiadó -- Nap hetilap, igazgató, főszerkesztő 1995 Nap Kiadó, igazgató
Publikációk: Önálló művei: 1. Sancho Panza szomorú. Versek. Pozsony, 1980, Madách 2. Vízbe fúlt plakátok. Versek. Uo. 1981. 3. Szelíd pamflet. Versek. Uo. 1987. 4. Időbolt. Gyermekversek. Uo. 1989. 5. Inzultusok kora. Versek. Dunaszerdahely, 1992, Nap 6. Adok neked valamit. Gyermekversek. Dunaszerdahely, 1992, Lilium Aurum 7. Micsoda kaland. Leporelló. Uo. 1994. 8. Titanic-verzió. Versek Zalán Tibor. válogatásában Uo. 1996. 9. Csapdában. Próza, publicisztika Uo. 1998. 10. Időbolt. Gyermekversek. Uo. 2000. 11. Úgyis kicsinálnak. Versek. Uo. 2001. 12. És ha mégis ringyó? Versek. Uo. 2002. 13. Miféle szerzet vagy te? Válogatott versek. Pozsony, 2003. Kalligram 14. Meg volt ám szenvedve minden. Válogatott versek. Dunaszerdahely, 2003. Lilium Aurum Antológiák: 1. A mullók városa. Meseantológia. Pozsony, 1983. Madách 2. Hogyan kell repülni? Mese-, gyermekvers antológia. Uo. 1986. 3. Tűzpalota. Csehszlovákiai magyar költők szerelmes versei. Uo. 1990. 4. Szélén az országútnak. Csehszlovákiai magyar líra 1918--1988, Régió Könyvek, Budapest, 1990. 5. Förtelmes kaszálógép. Szlovákiai magyar költők versei. Pozsony, 2003, Madách-Posonium 6. Csodalámpás, Szlovákiai magyar költők gyermekveresei. Pozsony, 1998. Kalligram Műfordítások: 1. Kárpátok éneke. Ukrán költők antológiája. Pozsony, 1988. Madách
Tagság szakmai vagy más szervezetekben, társaságokban: 1979--1989. április 15. CSKP, kilépett 1980 Szlovákiai Magyar Írók Társasága 1985--2004 Magyar Írószövetség 1980-tól Szlovákiai Magyar Írók Társasága 1989--1993 Független Magyar Kezdeményezés 1993--1998 Magyar Polgári Párt 1998--2004 Magyar Koalíció Pártja
irodalom, sport
Agócs Gergely népzenész, kutató
Született: 1969. 10. 27. Érsekújvár (Nové Zámky)
Apja: Szakál Gábor, Anyja: Agócs Valéria
Családi állapota: nős, Házastárs neve: Pulen Csilla
Gyermekei: 1. Márton, 1995 2. Julianna, 1997 3. István, 2000
Tanulmányai: Losonci Építőipari Középiskola, 1983--1987, földmérő -- térképész tagozat
Kassai Műszaki Főiskola, 1987--1988 ELTE BTK, 1992--1997, etnográfus
ELTE BTK, Magyar és Összehasonlító Folklorisztika programban PhD-képzés
1997--2000 MTA Zenetudományi Intézete, "fiatal kutatói"" ösztöndíj 1993 a Népművészet Ifjú Mestere
Életpálya: 1987--1988 a pozsonyi Földmérő Intézet alkalmatottja 1990 a Független Magyar Kezdeményezés szervezőtitkára 1991-től a Nap riportere 1990 Kemény Zsigmond Alapítvány népzenekutatói ösztöndíja 1991-től a Szlovák Tudományos Akadémia népzenekutató csoportjának külső munkatársa 1989 a kassai Csámborgó népi zenekar zenésze 1985-ben elkezdett népzenei gyűjtéseket végezni. Elsősorban a szlovákiai magyarok között, de Erdélyben, Magyarországon és a Kárpát-medence egyéb nemzetiségei körében is végzett etnomuzikológiai terepkutatást. 1997-től a MTA Zenetudományi Intézetének hivatásos népzenekutatója
Publikációk: 1. Bevezetés. In Varsányi Ildikó: Gömöri népzene. Népzenei füzetek, Bp., 1994, Hangszeres népzenei példatár 3-7. 2. Az Ipoly mente hagyományos zenei kultúrájáról. In Börzsönyvidék 2. Szob, 1994, 1-8. 3. Hagyományos hangszeres zenepedagógia. In Hon-és népismeret, néphagyomány az oktató-, nevelőmunkában. (szerk. Karácsony Molnár Erika, Kraiciné Szokoly Márta). Bp., 1998, 137-142. 4. "A kutyadudának a nótája"" -- A dudazene stílusa és előadásmódja a vonószenekarok gyakorlatában. In Zenetudományi Dolgozatok 1999, Bp., 2000, 11-25. Kutatási eredményeit szaklapokban publikálja, valamint hazai és nemzetközi konferenciákon vesz részt. Számos cikke olvasható a Nap című folyóirat 1991-es számaiban.
Tagság szakmai vagy más szervezetekben, társaságokban: 1990 Szlovákiai Magyar Folklórszövetség, alapító tagja, a népzenei szekció irányítója 1990--1997 a Szlovákiai Táncháztalálkozó zenei rendezője 1995, 1996, 1999 a budapesti Országos Táncháztalálkozó és Kirakodóvásár gálaműsorának rendezője 1991--1999 a Szlovákiai Magyar Folklórszövetség népzenei táborainak vezetője Magyarországi Táncház Egyesület, elnökségi tag 1999--2000 a Fonó Budai Zeneház "Utolsó óra"" projektje szlovákiai részének szakmai vezetője 1997 a Hegedős népzenei együttes fúvósa, énekes szólistája
Bár Budapesten él, állandó lakhelye jelenleg is Pozsonyban van, máig szlovák állampolgár.
Alabán Mária pedagógus
Született: 1952. 03. 30. Érsekújvár (Nové Zámky)
Apja: Pozsonyi Gyárfás, Anyja: Vincze Mária
Családi állapota: férjezett, Házastárs neve: Alabán Ferenc
Gyermekei: 1. Krisztina, 1977 2. Péter, 1980
Tanulmányai: Galántai Gimnázium, 1967--1970
Nyitrai Pedagógiai Fakultás, 1972--1976
Akadémiai és tudományos fokozatok: PaedDr., 1983 PhD., 2001
Életpálya: 1970--1972 képesítés nélküli pedagógus 1976--1977 alapiskolai pedagógus 1977--1990 Szlovák Kereskedelmi Minisztérium Művelődési Intézménye, szakmódszertanos 1991-től Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem, Szlovák Tanszék, adjunktus
Publikációk: egyetemi tankönyvek: 1. Učebné texty z didaktiky slovenského jazyka pre 1. stupeň ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským. Nitra, 1995, VŠPg. 2. Antológia zo slovenskej detskej literatúry pre štúdium učiteľstva 1. stupňa ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským. Nitra, 2000, FF UKF. Publikációk: Szakfolyóiratokban recenziók, tanulmányok, lektori vélemények, módszertani segédanyagok
Tagság szakmai vagy más szervezetekben, társaságokban: Nyitrai Állatvédő Egyesület tagja 1995--1998 Fórum Alapítvány progresszív szlovák nyelvoktatási program módszertani vezetője Szakmódszertani bizottságok tagsága
Balogh György nyugdíjas képzőművész
Született: 1926. 06. 15. Érsekújvár (Nové Zámky)
Apja: Balogh János, Anyja: Honffy Györgyi
Családi állapota: nős, Házastárs neve: Janega Helena
Gyermekei: 1. Hedviga, 1957 2. Zsuzsanna, 1963
Tanulmányai: érsekújvári Pázmány P. középiskola budapesti a Dózsa György Magángimnázium
Thcün János rajztanárnál 3 évig 1974-től zebegényi képzőművészeti szabadiskola (Kórusz József, grafikus, Dániel Kornél, Hincz Gyula festőművészek) majd Barcsay Jenőnél képzőművészeti és tanári oklevél
1999 érsekújvári Polgármesteri Díj 1986 a Csemadok érem arany fokozata 1980 a Járási Úttörő Raj vezetőségének bronzérme 1981 a Járási Úttörő Raj vezetőségének ezüstérme 1997 az Érsekújvári Magyar Tanulóifjúság Alapítványak elismerő oklevele 1978 a Magyarországi Szőnyi István Baráti Köre tiszteletbeli tagjává választotta Zebegényben 1977 Népművelők Napja alkalmából mint példás népművelő oklevélben részesült Tanulmányutak: Oroszország, Bulgária, Ausztria, Magyarország.
Életpálya: Képzőműv. Klub megalapítása, ebben 155 hallgatót tanított, 128 kiállítást rendezett meg, ebből 21 hivatásos művészek tárlata volt. Továbbá a járás több falvában előadásaival egybekötve vándorkiállítások.
Publikációk: 1972-től számos újságcikk Egyéni kiállítások: Magyarországon: Vác, Szob, Zebegény, Szentendre, Párkány. Közös kiállítások: Érsekújvár, Gyalla, Komárom, Bécs, Graz, Linz, Párkány.
Tagság szakmai vagy más szervezetekben, társaságokban: 1972--1990 a Képzőművészetet Kedvelők Klubjának elnöke 1973--1977 a Csemadok helyi szervezetének vezetőségi tagja 1973--1980 az érsekújvári Vöröskereszt Egyesület II. körzetének kultúrreferense 1977-től 8 évig a magyar alapiskola, valamint 4 évig a gyallai Óvónőképző Iskola referense Időnként a Csemadok helyi szervezet színjátszó csoportjának a munkájába is besegített mint maszkmester, szervező.
munkásságát kétkötetes krónikában kronológiai sorrendben, hiteles adatokkal, fényképekkel, újságcikkekkel dokumentálta, több képet ajándékozott múzeumoknak
Bauer Győző orvos, farmakológus
Született: 1942. 05. 31. Érsekújvár (Nové Zámky)
Apja: Bauer Ferenc, Anyja: Kürthy Katalin
Házastárs neve: Fischer Edit
Tanulmányai: magyar gimn., 1956--1959, Galánta
Komenský Egyetem, Orvostudományi Kar, Pozsony, 1959--1965
1979 megkapta a Szl. Tud. Akad. fődíját 1987 a K. Gottwald Áll. Díjat Többször vendégkutó USA és Japán kutatóintézeteiben.
Életpálya: 1966--1972 a Csszl. Tud. Akad. Prágai Farmakológiai Int. aspiráns, majd tud. munk. 1972 a Szl. Tud. Akad. pozsonyi Kísérl. Gyógyszerkut. Int. Munk. 1990 az intézet igazgatója Kutatási területe: a neurofarmakológia.
Publikációk: Több száz dolgozata jelent meg szakfolyóiratokban és szakkönyvekben. Önálló műve.: 1. Farmakológia zažívacího traktu. (Az emésztőrendszer gyógyszertana) Br., 1988. Szerkesztés: 1986--1990 a General Physiology and Biophysics
Tagság szakmai vagy más szervezetekben, társaságokban: 1972 Csszl. Élettani Társaság. 1986 Európai Peptiderg Klub 1987 Szl. Tud. akad. lev. tagja 1990 Csszl. M. Tud. Társ. 1991 uo. elnöke
Benes Ildikó színész
Született: 1952. 09. 24. Érsekújvár (Nové Zámky)
Apja: Benes Béla, Anyja: Benes Anna
Gyermekei: 1. Anna, 1978
Tanulmányai: Galánta
Szín. Stúdió, Komárom
Életpálya: gyermekműsorok, ifjúsági műsorok készítése és előadása, felnőtt szórakoztató műsorok, rádió és televíziós szereplések
Publikációk: Legkedvesebb szerepek: 1. Peti kalandjai. (TV Maci szerepe) 2. Cigány. (Claudia szerepe) 3. A négy kala. (Mesélő szerepe) 4. Doktor úr. (Lenke szerepe) 5. A padlás. (Süni szerepe) 6. Kőszívű ember fiai. (Plankenhorst grófnő szerepe) 7. Légy jó mindhalálig. (Viola szerepe ...)
Bób János mérnök
Született: 1957. 06. 06. Érsekújvár (Nové Zámky)
Apja: Bób János, Anyja: Szabó Anna
Családi állapota: nős, Házastárs neve: Bób Mária
Gyermekei: 1. Péter, 1981
Tanulmányai: tanonciskola, Udvard Gépészeti Szakközépiskola, Érsekújvár
Mezőgazdasági Főiskola, Nyitra Academica Istropolitana Nova, Szentgyörgy
Akadémiai és tudományos fokozatok: Ing.
Certifikát--European Integration
Tagság szakmai vagy más szervezetekben, társaságokban: Szímői Jedlik Ányos Társaság, elnök Verbum pro futuro polgári társulás, alelnök A Magyar Koalíció Pártja helyi szervezetének elnöke Cergát -- Vág kistérségi régió, tag Kanadai Urbanisztikai Intézmény, tanácstag
Jedlik Ányos emlékszoba létrehozása Szímőn
Borka Zoltán képzőművész
Született: 1979. 01. 04. Érsekújvár (Nové Zámky)
Publikációk: Kiállítások: 1. Tatabánya, Instant Galéria, 2000 2. Szímő, Helyi Galéria, 2000 3. TAB, 2000.
Tagság szakmai vagy más szervezetekben, társaságokban: Levédia Kör, alelnök, alapító tag Sötét Tükör Stúdió, alapító tag
Bresťák Sándor képzőművész
Született: 1953 Érsekújvár (Nové Zámky)
Apja: Bresťák János, Anyja: Angyal Margit
Családi állapota: nős
Életpálya: Amatőr képzőművész: olaj, grafika, rézkarc
Publikációk: Kiállítások: 1. Járási kiáll., Érsekújvár, 1981 2. Járási kiáll., Érsekújvár, 1982 3. Kerületi kiáll., Pöstyén, 1985 4. Kiáll., Zebegény, 1986 5. Kiáll., Érsekújvár, 1988 6. Kiáll., Érsekújvár, 1999 7. Kiáll., Bonyhád, 2000
Tagság szakmai vagy más szervezetekben, társaságokban: Szőnyi István Képzőművészeti Szabadiskola, Zebegény
Csizmazia József mérnök, pedagógus
Született: 1924. 09. 30. Érsekújvár (Nové Zámky)
Apja: Csizmazia József, Anyja: Polyák Ilona
Családi állapota: nős, Házastárs neve: Vadkerty Erzsébet
Gyermekei: 1. Csizmazia József, 1957 2. Száraz Magda, 1954 3. Csizmazia András, 1953
József Nádor Műegyetem, Budapest Szlovák Technikai Főiskola, Pozsony
1999 Széchenyi Emlékérem
Életpálya: 1951-től Komáromi Hajógyár, technikus 1954--1965 Komáromi Ipariskola, pedagógus 1966--1971 az Érsekújvári Elektrotechnikai Ipariskola építése, megalapítása és vezetése 1986-ig, u.o. igazgató nyugdíjas 1986-tól
Publikációk: 1. A hajók építése. Szakkönyv, 1955.
Tagság szakmai vagy más szervezetekben, társaságokban: 1972--1999 a Kiskertész szövetség, elnök
Hájasné Halász Irén pedagógus
Született: Érsekújvár (Nové Zámky)
Apja: Halász Kálmán, Anyja: Halász Kálmánné
Családi állapota: férjezett, Házastárs neve: Hájas László
Gyermekei: 1. Angelika, 1980 2. Anikó, 1983
Tanulmányai: Ökonómiai Szakközépiskola, Nagysurány
Pedagógiai Főiskola, Nyitra, szlovák -- magyar
Életpálya: Kulturális tevékenység az alapiskolában, tánccsoport (modern) vezetője, tanulók felkészítése szavalóversenyekre, országos versenyen való részvétel
Tagság szakmai vagy más szervezetekben, társaságokban: Csemadok vezetőségi tag, Gúta
Hegedűs László, Mgr. tanár
Született: 1940. 05. 20. Érsekújvár (Nové Zámky)
Apja: Hegedűs Flórián, Anyja: Boross Jolán
Családi állapota: nős, Házastárs neve: Majerčík Hildegarda
Gyermekei: 1. Ágnes, 1964 2. Orsolya, 1974 3. Réka, 1988 4. Kinga, 1992
Tanulmányai: Tizenegyéves Középiskola, Érsekújvár, 1957
Ped. Főiskola, Pozsony, 1960
Konstantin Filozófus Egyetem, Nyitra, 1986
Akadémiai és tudományos fokozatok: Prom. ped., 1960 Mgr., 2000 (1986)
labdarúgó ifj. kerületi és országos bajnok oklevelet és címek országos, kerületi, járási szinten asztaliteniszben
Életpálya: 1960--1970 az érsekújvári Tanonciskola tanára, 1970--1977 az érsekújvári Priemstav SZTI ped. ig.helyettese, 1977--1985 az érsekújvári Priemstav SZTI tanára, 1985--2000 az érsekújvári Építészeti KSZTI tanára, 2000-től az érsekújvári Építészeti KSZTI nyug. tanára Csehszlovák ifjúsági válogatott asztaliteniszben (1954--1956)
Publikációk: számos cikk (sport, pedagógia)
Tagság szakmai vagy más szervezetekben, társaságokban: Országos Asztalitenisz Szövetség plénumának tagja uo. Nyitrai Kerületi ASZ elnökségének alelnöke Érsekújvári Járási Sportszövetség elnökségének tagja uo. Érsekújvári Járási ASZ elnöke Érsekújvári Járási Labdarúgó Szövetség elnökségi tagja
véradó
Hegedűs Lászlóné (szül. Majerčík) szerkesztő
Született: 1955. 12. 17. Érsekújvár (Nové Zámky)
Apja: Majerčík Lajos, Anyja: Molnár Hildegarda
Családi állapota: férjezett, Házastárs neve: Hegedűs László
Gyermekei: 1. Orsolya, 1974 2. Réka, 1988 3. Kinga, 1992
Tanulmányai: Gimnázium, Érsekújvár, 1975
1979, Komáromi Jókai Napok, Kiváló női alakítás díja Csemadok Központi Bizottságának Különdíja Nasztaszja Filipovna alakításáért
Életpálya: 1975--1981 az Elektrosvit vállalati újság szerkesztője 1981--1990 a Heti Hírlap érsekújvári járási hetilap szerkesztője 1995--1999 a Castrum Novum érsekújvári városi lap szerkesztőségében fordító, újságíró, 1999 a Castrum Novum szerkesztőségének vezetője és magyar kiadásának szerkesztője Ki mit tud? versenyeken és magyar nyelvű fogalmazási versenyeken szakbizottsági tag számos előadást tartott a magyar iskolákban az újságírói, szerkesztőségi munkáról
Publikációk: Számos cikke jelent meg. F. sz.: 1. Nagymama 2. Charley nénje 3. Marica grófnő 4. Dankó Pista 5. A félkegyelmű 6. Haramiák
Tagság szakmai vagy más szervezetekben, társaságokban: 1970-től Csemadok, tag Napsugár néptáncegyüttes, tag, szólótáncos
irodalmi kör, színjátszócsoport
Horváth István pedagógus
Született: 1939 Érsekújvár (Nové Zámky)
Pozsonyi Komenský Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, 1957--1962, magyar -- szlovák
ELTE, Budapest, továbbképzés magyar irodalom és nyelvészet témában, 1993
1996 Az Iskolatanács elnökeként, Galántai Magyar Tannyelvű Gimnázium tantestületének odaítélt Czabán Samu Pedagógiai Díj
Életpálya: 1962--2000 Komárom, Zselíz, Galánta, középiskolai tanár
Publikációk: 1. Az osztályfőnökök nevelési feladatai. 1968 2. Didaktikai tesztek szerkesztése és azok felhasználása a szlovák nyelv és irodalom tanításában a magyar tanítási nyelvű iskolákban. 1997 3. Magyar irodalmi tankönyv a szakközépiskolák 3. osztálya számára. 1998
Tagság szakmai vagy más szervezetekben, társaságokban: első Országos Magyar Kiejtési Verseny, Galánta, főszervező 1994 taksonyi önkormányzat képviselője 1994--1998 uo. alpolgármester
Jaksics Ferenc grafikus, illusztrátor, festő
Született: 1937. 08. 06. Érsekújvár (Nové Zámky)
Képzőművészeti Főiskola, Pozsony
Életpálya: 1964-től rendszeresen illusztrálja a szlovákiai magyar és szlovák gyermeklapokat, tankönyveket, mesekönyveket 1965--1991 a pozsonyi Pedagógiai Könyvkiadó képszerkesztője
Tagság szakmai vagy más szervezetekben, társaságokban: SZMKT, tag Grafikusok Egyesülete, tag
Kamocsai Gál László publicista
Született: 1970. 11. 02. Érsekújvár (Nové Zámky)
Apja: Gál Lajos, Anyja: Szabó Gizella
Tanulmányai: Szakközépiskola, elárusítói szak, Érsekújvár
Publikációk: 1998-as évtől jelennek meg vallásos témájú írásai a Református Újságban, Kálvinista Szemlében, Szeretetnaptárban Művei: 1. Temetési énekek. Halottas énekgyűjtemény, 1999, magánkiadás 2. Emlékezzetek az előttetek jártakra. A Kamocsai Református Gyülekezet története. 2000, magánkiadás
Tagság szakmai vagy más szervezetekben, társaságokban: Vöröskereszt, vezetőségi tag Csemadok, pénztáros Kamocsai Református Gyülekezet felnőtt énekkarának tagja
Kleinné Szombath Marianna óvónő
Született: 1946. 12. 08. Érsekújvár (Nové Zámky)
Apja: Szombath József, Anyja: Pleszel Júlia
Családi állapota: férjezett, Házastárs neve: Klein Otokár
Gyermekei: 1. Otokár, 1974
Tanulmányai: Pedagógiai Szakközépiskola, Léva, óvodapedagógus és nevelői szak
Vezetöképző tanfolyam, Pozsony Koreográfiai iskola, Pozsony
Iskolaügy, járási kitüntetés -- Osvetový ústav Társastáncversenyek járási, kerületi, szlovákiai győztese Országos versenyeken koreográfiai I., II., III. díjak
Életpálya: A Szlov. Rádió magyar adása részére rendszeresen bemutató foglalkozásokat tartott. Óvoda-szakelőadóként előadásokat tartott módszertani napok alkalmából. Együttműködött a Kis Építő, majd a Tücsök gyermeklappal. Szerkesztője volt több évig az óvodai oldalak rovatának. Gyermekversei jelentek meg a lapban. Járási ZUČ (záujmová umel. činnosť) vezetőségi tag, a folklórfesztiválok zsűritagja. Járási, kerületi, országos táncszakelőadó.
Publikációk: Nagyszabású revüműsorok, koreográfiák készítése, színdarabok betéttáncainak koreográfiái. F.sz.sz.: 1. Marica grófnő (Liza) 2. Csárdáskirálynő (Stázi) szubrett
Tagság szakmai vagy más szervezetekben, társaságokban: érsekújvári népitánccsoport, szólista Napsugár táncegyüttes megalakítója, művészeti vezetője, vezetője és koreográfusa
szólótáncos
Rendszeres felkészítője, oktatója, alapítója volt tánccsoportoknak a járáson belül.
Kollár Róbert, MUDr. orvos
Született: 1967. 07. 25. Érsekújvár (Nové Zámky)
Apja: Kollár Gyula, Anyja: Fügedi Janka
Tanulmányai: Magyar Tan. Nyelvű Gimnázium, Pozsony
Károly Egyetem, orvosi szak, Prága
attesztáció ortopédiából, 1996
Akadémiai és tudományos fokozatok: MUDr.
tanulmányutak Prágában, Budapesten
Publikációk: szakcikkek az izületek és a gerinc betegségeiről (Új Szó, Szabad Újság)
Kopasz-Kiedrowska Csilla újságíró, műfordító
Született: 1941. 04. 03. Érsekújvár (Nové Zámky)
Apja: Kopasz Elemér, Anyja: Verseghy Erzsébet
Házastárs neve: Jan Kiedrowski
pozsonyi Ped. Főisk., 1959, mat. -- fiz.
Életpálya: 1959--1960 Udvardi Magy. Tanny. Alapisk., tanító 1960--1962 a Hét szerk. 1962--1976 a Szl. Szépirod. Kvkiadó, 1969 a Madách Kiadó szerk. 1976 az Új Szó, szerk. 1976--1991 a Vasárnapi Új Szó szerk. 1994. IX. szabadfogl. újságíró és műfordító
Publikációk: Szl., cseh, lengy. nyelvből ford. elb., regényt, mesét, interjúi, kult., irod. Cikkeit a Hét, Vasárnapi Új Szó, Irod. Szle, Új Szó stb. közli. Művei: 1. Ki a tettes? Reg. Ford. Uo., Ford. Uo., 1967 2. Öt lány a sarkamban. Írta Iva Hercíková. Reg. Ford. Uo., 1968 3. Kilenckor indul a New York-i gép. Írta Theodore Wilden. Reg. Ford. Uo., 1970 4. Levelek a túlvilágról. Írta Hana Prošková. Elb. Ford. Uo., 1971 5. Az ifjú Werther szédelgései. Írta Marie Kubátová. Elb. Ford. Uo., 1972 6. A kert. Írta Jiří Trnka. Reg. Ford. Uo., 1972 7. A tenger. Írta Nataša Tanská. Reg. Ford. Uo., 1973 8. Boldog vagyok. Írta Iva Hercíková. Ifj. reg. Ford. Uo., 1975 9. Mérföldkövek. Írta Bohuš Chňoupek. Riportok. Ford. Uo., 1975 10. Egy nyár a szeplős szűzzel. Írta Andrej Chudoba. Reg. Ford. Uo., 1977 11. Kerti bolondságok. Írta Jiří Trnka. Mesék, történetek. Ford. Uo., 1978 12. A bűvös harang. Írta Jarmila Hanzálková. Mesejáték. Ford. Uo., 1979 13. A második szerelem. Írta Iva Hercíková. Reg. Ford. Uo., 1979 14. A fehér hajszalagos lány. Írta Jana Šrámková. Ifj. reg. Ford. Uo., 1980 15. Minden erdőben van egy orrszarvú, bivaly meg víziló. Írta Eva Dobešová. Színmű. Ford. Uo., 1981 16. Prága város panoptikuma. Írta Jiří Marek. Elb. Társford. Cséfalvay Eszter. Uo., 1981 17. Én, a te felebarátod. Írta František Skorunka. Elb. Társford. Nagy Judit. Uo., 1982 18. A nyakigláb. Írta Jana Simulčíková. Reg. Ford. Uo., 1984 19. Arccal a harmatba. Írta Jozef Švantner. Reg. Ford. Uo., 1986 20. Na és aztán? Írta Milena Zimková. Reg. Ford. Uo., 1987 21. Fekete lyukak. Írta Milan Hudec. Reg. Ford. Uo., 1988. Szerk. Madách Naptár 1985. Társszerk. Török Elemér, Varga Erzsébet, Pozsony, 1984.
Tagság szakmai vagy más szervezetekben, társaságokban: Szl. Újságírószöv. tag
Lukács Gábor okleveles villamosmérnök
Született: 1975 Érsekújvár (Nové Zámky)
Apja: Lukács Dezső, Anyja: Molnár Emma
Családi állapota: nőtlen
Tanulmányai: Érsekújvári Elektrotechnikai Szakközépiskola
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta elektroniky a informatiky, 1993--1999, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta elektroniky a informatiky, közgazd. 1997--1998
tanulmányút Kanada, Ottawa, 2000
Ing.
Életpálya: Siemens, Pozsony, programozó
iskolai népi tánccsoport
Lukács Kálmán mérnök
Született: 1956. 05. 29. Érsekújvár (Nové Zámky)
Apja: Lukács Kálmán, Anyja: Bazsó Rózsa
Családi állapota: nős, Házastárs neve: Földes Ilona
Gyermekei: 1. Krisztián, 1981
Tanulmányai: Mezőgazdasági Technikum, Komárom, 1972--1976
Brünni Agráregyetem, 1976--1981
Akadémiai és tudományos fokozatok: Ing.
1995 Amerikai Egyesült Államok 1998 Kanada
Életpálya: 1994--1998 önkormányzati képviselő
Tagság szakmai vagy más szervezetekben, társaságokban: 1987--1990 kamocsai HNB elnöke
M. Csepécz Szilvia író, költő, szerkesztő-riporter
Született: 1965. 05. 19. Érsekújvár (Nové Zámky)
Apja: József, Anyja: Morvai Ilona
Házastárs neve: Molnár Péter
Tanulmányai: Párkányi Gimnázium, 1982
Madách nívódíj 1999 legjobb szlovákiai gyermekkönyve, IBBY 2001 Madách-díj a Magház c. kötetéért
Életpálya: 1983--1984 kultúrházvez. 1987 postai s.munkás Párkányban 1991--1999 a Nő szerk. 2001-től a Vasárnap riportere
Publikációk: versei, riportjai: Nap, Nő Könyvalakban: antológiák: 1. Próbaút. Pozsony, 1986. 2. Tűzpalota. Uo. 1990. önálló kötetek: 1. Történések küszöbén. Pozsony, 1989. 2. Az ajtón túl. Gyermekversek. Dunaszerdahely, 1994. Lilium Aurum, 3. Kicsi, kisebb, legkisebb. Pozsony, 1999. AB-ART 4. Magház. Pozsony, 2000. AB-ART 5. Hess-hegy titka és a fapapucsok. Uo. 2002. 6. Egyszerű viselet. Uo. 2004.
Tagság szakmai vagy más szervezetekben, társaságokban: 1983--1986 Iródia mozg. 1986-tól Fiatal Írók Köre 1994-től SZMÍT
Nagy Endre néprajzkutató
Született: 1944. 07. 30. Érsekújvár (Nové Zámky)
Apja: Nagy Sándor, Anyja: Pásztor Irma
Családi állapota: nős, Házastárs neve: Czimmermann Ilona
Gyermekei: 1. Zoltán, 1977
Tanulmányai: Tizenegyéves Középiskola, Érsekújvár
Mezőgazdasági Főiskola, Nyitra, közgazdasági szak Mezőgazdasági Főiskola, Pedagógiai Fakultás, Nyitra
1977 Önkéntes Néprajzi és Nyelvjárási Gyűjtőpályázaton a Néprajzi Múzeum (Bp.) ezüst érme 1988 Néprajzi Múzeum (Bp.) bronz plakettje
Tagság szakmai vagy más szervezetekben, társaságokban: Szlovákiai Magyar Néprajzi Társaság, Ellenőrző Bizottság, elnök
Települések magyar földrajzi neveinek gyűjtésével, családfakutatással foglalkozik.
Nagy Zoltán egyetemi hallgató
Született: 1977. 10. 10. Érsekújvár (Nové Zámky)
Apja: Nagy Endre, Anyja: Czimmermann Ilona
Családi állapota: nőtlen
Tanulmányai: Gimnázium, Érsekújvár, 1992--1996
József Attila Tudományegyetem, Szeged (Szegedi Tudományegyetem), történelem 1996-tól, kelet-európai tanulmányok 1998-tól, ukrán nyelv és irodalom 2000-től
1995 Rákóczi Szövetség érsekújvári szakalapítvány díja Felsőoktatási ösztöndíj, Magyar Ösztöndíjtanács Budapest
Életpálya: 1997--1998 Szegedi Történészhallgatók Egyesülete, elnök 1997 József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Hallgatói Önkormányzatának tagja 1999 alelnök, 2000 elnök 1998-tól JATE BTK (SzTBTK) kari tanácsának tagja, Szegedi Tudományegyetem egyetemi hallgatói önkormányzatának elnökségi tagja 2000-től, Szegedi Tudományegyetem egyetemi tanácsának tagja
Tagság szakmai vagy más szervezetekben, társaságokban: 2000-től Prudentia hallgatói jóléti és vállalkozásfejlesztési alapítvány kuratóriuma Universitas Szeged, Közhasznú társaság tulajdonostárs 2000-től Bölcső, a Szegedi Bölcsészhallgatók Lapja, felelős kiadó
Németh Zoltán, PhD. egyetemi oktató, szerkesztő, költő, kritikus, irodalomtörténész
Született: 1970. 06. 26. Érsekújvár (Nové Zámky)
Apja: Németh Pál, Anyja: Papp Éva
Családi állapota: nős
1995
Házastárs neve: Lukács Ágota
Gyermekei: 1. Márton, 1996
Tanulmányai: Zselizi Gimnázium
Komensky Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, 1988--1993, magyar nyelv és irodalom -- történelem
Komensky Egyetem, PhD., 1995--2004
Akadémiai és tudományos fokozatok: Mgr. 1993 PhD. 2004
2000 Madách-díj 2001, 2002, 2003 Madách-nívódíj 2002 Bárka-díj 2003 NKA határon túli kéziratelőkészítő ösztöndíj 2004 Schöpflin Aladár Ösztöndíj
Publikációk: Könyvei: 1. A kapus öröme a tizenegyesnél. Pozsony, 1999. AB-ART 2. A szem folyékony teste. Pozsony, 2000. AB-ART 3. Olvasáserotika. Pozsony, 2000. Kalligram 4. Talamon Alfonz. Pozsony 2001. Kalligram 5. Németh Zoltán vírusszövegei, idiótameséi és egyéb mutáns történetei. Pozsony, 2002. AB-ART 6. A perverzió méltósága. Pozsony. 2002. Kalligram 7. A széttartás alakzatai. Pozsony, 2004. Kalligram
Tagság szakmai vagy más szervezetekben, társaságokban: Szlovákiai Magyar Írók Társasága József Attila Kör Szépírók Társasága
Pásztor Beáta Mgr. Sz. Sikula tanítónő
Született: 1971. 05. 07. Érsekújvár (Nové Zámky)
Családi állapota: férjezett, Házastárs neve: Pásztor Emil
Tanulmányai: Pedagógiai Szakközépiskola, Léva, 1985--1989
Pedagógiai Főiskola, Nyitra, 1990--1995
Akadémiai és tudományos fokozatok: Mgr.
Életpálya: 1989 a pozbai alapiskola tanítónője
Publikációk: 1999, 2000, 2001 olajfestményeit állította ki az MC Bratislava kiállítótermében
Pénzes Tímea, Mgr. író, költő, műfordító, újságíró, magánvállalkozó fordító
Született: 1976. 02. 05. Érsekújvár (Nové Zámky)
Apja: Pénzes István, Anyja: Brath Ilona
Családi állapota: hajadon
Tanulmányai: Érsekújvári Gimnázium, 1989--1993
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest, Bölcsészettudományi kar, magyar nyelv és irodalom, német nyelvtanár 1994--2001
DAAD-ösztöndíj, Humboldt-Egyetemen, Berlin, kortárs német irodalom, 2001--2002
Akadémiai és tudományos fokozatok: Mgr.
Írói és fordítói ösztöndíjak: 2001 DAAD, Humboldt Universität Berlin, Németország, www.daad.de 2000, 2002 Literárny Fond, Pozsony, írói ösztöndíj, Szlovákia, www.litfond.sk 2003 Literarisches Colloquium Berlin, műfordítói akadémia, Németország, www.lcb.de 2004 Mercator Stiftung, műfordítói ösztöndíj, Krzyzowa, Lengyelország, www.krzyzowa.org.pl 2004 Móricz Zsigmond ösztöndíj, Magyarország 1994 Jókai emléknap, Komárom, Magyarország, bronzérem vers kategóriában 1992--1995 Pegazus Találkozó (szlovákiai magyar fiatal írók országos találkozója), vers kategória 2. hely, próza kategória 3. hely 2001 Madách Imre-nívódíj az Egy férfi / A férfi című prózakötetért, Literárny fond, Pozsony
Életpálya: 1994 a Kodolányi Intézet diáklapjának, a "Nei-Lom""-nak a főszerkesztője, (Budapest) és szakköri tevékenységének szervezője 1994--1998 Tiszavirág irodalmi lap irodalmi rovatának vezetője, Budapest 1996--1997 a Szőrös Kő szlovákiai magyar irodalmi lap munkatársa 2003 a Literarisches Colloquium Berlin nyári fordítási akadémiájának résztvevője Berlinben 2003 ősze, a DAAD /Deutscher Akademischer Austauschdienst/ magyarországi, piliscsabai szemináriumának résztvevője 2003 októberében előadó a FISZ táborban, Agárdon 2003 a www.litera.hu prágai tudósítója
Publikációk: 1. Vetkőzés avagy Beismerő vallomás. Dunaszerdahely, 1998, Nap Kiadó 2. Egy férfi / A férfi. Pozsony, 2000, AB-ART 3. Rezdülések. Pozsony, 2003, AB-ART 4. Madagaszkári napló. Budapest, 2003, FISZ Antológiák: 1. Kapufa a Parnasszuson. Pozsony, 1993, Madách 2. Menedékjog. Budapest, 1995, Littera Nova 3. Keresztelő. Kaposvár, 1996, Berzsenyi Társaság 4. Angyalzsugor. Pozsony, 1997, AB-ART 5. Mindenek előtt. Kaposvár, 1997, Berzsenyi Társaság 6-7. Nagyböjti disznó 1, 2. Sepsiszentgyörgy, 2001., 2002, Márkus-Barbarossa 8. Pf 2002. Pozsony, 2002, AB-ART 9. Zenei fesztivál. Miskolc, 2003. 10. Magángaléria. Dunaszerdahely, 2004, Lilium Aurum 11. A képzelet ráfogásai. Dunaszerdahely, 2004, Lilium Aurum Szépirodalmi fordítások német, cseh és szlovák nyelvből, interjúk, recenziók stb. a Kalligramban, Szőrös Kőben és Irodalmi Szemlében, a www.litera.hu-n
Tagság szakmai vagy más szervezetekben, társaságokban: 2000 SZMÍT (Szlovákiai Magyar Irók Társaságának) 2002 E-MIL (Erdélyi Magyar Irók Ligája) tiszteletbeli tagja és a FISZ (Fiatal Irók Szövetsége) tagja
Plichta Péter a Csemadok aktivistája
Született: 1948. 04. 10. Érsekújvár (Nové Zámky)
Apja: Plichta Imre, Anyja: Szűcs Veronika
Családi állapota: nős, Házastárs neve: Horváth Anna
Gyermekei: 1. Ágnes, 1974 2. Gabriella, 1977
Tanulmányai: Gépipari Szakközépiskola, Komárom
1998 A Magyar Köztársaság Elnöki Arany Emlékérme a magyar és a szlovák nép harmonikus együttélése érdekében kifejtett tevékenység elismeréseként 1998 Polgármesteri Díj a nemzetiségi kultúra ápolása és fejlesztése, valamint a harmonikus együttélés terén kifejtett munka elismeréseként
Tagság szakmai vagy más szervezetekben, társaságokban: 1968 Csemadok érsekújvári a.sz. 1973 uo. vezetőség tag 1983--1987 uo. elnök 1987 politikai okból leváltották 1993 az a.sz. elnöke A városi képviselőtestület tagja
1954-ben a gyerekszínpad tagja népitánccsoportban, színjátszóként szerepel
Plichta Tibor néptáncos
Született: 1949. 04. 04. Érsekújvár (Nové Zámky)
Apja: Plichta Imre, Anyja: Szűcs Veronika
Családi állapota: nős, Házastárs neve: Agh Magdolna
Gyermekei: 1. Eszter, 1975 2. Tamás, 1977
Tagság szakmai vagy más szervezetekben, társaságokban: 1963 Csemadok érsekújvári a.sz. tagja 1964--1973 vezetőségi tag 1962--1976 a helyi népitánccsoport táncosa 1972--1976 a tánccsoport vezetője, koreográfusa 1967--1969 Kassák Lajos Ifjúsági Klub alelnöke 1954 gyermekszínpad tagja
Napsugár Néptánccsoport, Érsekújvár
Sikéné Kovács Tímea kertészmérnök
Született: 1972 Érsekújvár (Nové Zámky)
Apja: Kovács Ferenc, Anyja: Beke Ilona
Családi állapota: férjezett, Házastárs neve: Sike Lajos Péter
Gyermekei: 1. Bonifác 2. Benedek
Kertészeti Főiskola, Kecskemét
Akadémiai és tudományos fokozatok: Ing.
Életpálya: tanulmányút: Finnország, Hollandia
Publikációk: Kiállítások: virágkötészeti kiállítás, Iparművészeti Múzeum, Budapest
Strba Sándor pedagógus, helytörténész
Született: 1946. 10. 18. Érsekújvár (Nové Zámky)
Apja: Strba Sándor, Anyja: Herz Ilona
Családi állapota: házas
Bajcsi Katalin
Gyermekei: 1. Sándor, 1968 2. Titanilla, 1972 3. Attila, 1980
Tanulmányai: gimnázium, Érsekújvár
Bölcsészkar, Pozsony, magyar -- német
1998 Érsekújvár, Polgármesteri-díj helytörténeti tevékenységért 2000 Érsekújvár, Elismerő Oklevél a város kulturális életében, a Csemadok munkájában elért kiemelkedő eredményekért
Életpálya: 1971-től Udvard, Mezőgazdasági és Vállalkozói Szakközépiskola 1988--1992 érsekújvári Honismereti Múzeumban helytörténeti kutató 1992-től ismét tanít az első munkahelyén 1999-ben a lakosok könyvadományaiból magánkönyvtárat alapított Bibliotheka Kaláka néven
Publikációk: Városom Érsekújvár sorozatcímmel helytörténeti füzeteket állított össze: 1. Érsekújvár története képekben 1545--1691. Érsekújvár, 1991. 2. Jeles Újváriak. uo. 1992. 3. Érsekújvár képeslapokon 1897--1997. Dunaszerdahely, 1997. Lilium Aurum Videokazetták: 1. Érsekújvár története. 1991. 2. Érsekújvári barangolás. 1993. 3. Érsekújvár egyházi műemlékei. 1995. 4. Érsekújvár története diafilmen. 1990.
Tagság szakmai vagy más szervezetekben, társaságokban: Bibliotheka Kaláka magánkönyvtár igazgatója
Pedagógusként 1992-ben egy új osztályozási módszert talált ki az értékelés területén: a Strba-féle pontozásos rendszert, melyet számos közép- és alapiskolában alkalmaznak.
Szabó Imre orgonaművész, orgonatanár
Született: 1956. 09. 09. Érsekújvár (Nové Zámky)
Apja: Iván, Anyja: Kosztolányi Emma
Tanulmányai: érsekújvári M. Tanny. Gimn., 1975 orgonajátékot Baróti Istvánnál magánúton tanult Bpen, 1972--1976 majd Irma Skuhrovánál a pozsonyi Konzervatóriumban, 1976--1978
Zene- és Drámaműv. Főisk., 1978--1982 Ferdinand Klindánál Szl. Zenei Alap ösztöndíjasaként, 1982--1984 Ivan Sokolnál
1979 a prágai Nemzetk. Orgonaversenyen III. díj, 1983 a Főv. Tan. díja a Nemzetk. Liszt Ferenc Orgonaversenyen Bpen
Életpálya: 1979 rendszeresen hangversenyezik 1985 a pozsonyi rádió orgona és hangszerfelügyelője 1988 a pozsonyi Konzervatórium orgonatanára
Publikációk: Hanglemezfölv.: 1. Jiří Teml: Orgonaverseny (Panton 1987) 2. Paulin Bajan -- Tadeáš Salva: Christmas Pastorale (Opus 1988) 3. Camille Saint-Seans: 3. orgonaszimfónia (Naxos 1988) 4. César Franck: Grande piece symphonique, Marcel Dupré: H-dúr prelúdium és fúga op.71 No.1, Evocation op.37 (Opus 1989) Rádiófelv. a pozsonyi rádióban Koncertek Csszl., Mo., Au., NSZK, NDK, Anglia, Svédo., SZU., Bu., Ro. hangversenytermeiben
Tagság szakmai vagy más szervezetekben, társaságokban: 1983 Csemadok 1984 a Liszt Ferenc Társ. tagja, 1987 elnöke 1985--1989 Szl. Zeneszerzők és Előadóműv. Egyes. 1989 Szl. Zenei Unió
Szabó László nyugdíjas rajztanár
Született: 1916. 12. 20. Érsekújvár (Nové Zámky)
Apja: Szabó Vazul, Anyja: Kosztolányi Julianna
Családi állapota: nőtlen
Tanulmányai: Állami csehszlovák reálgimn., 1936
Prágai Műegyetem, 1936--1938, rajztanári szak Prágai Károly Egyetem, 1938--1941, földrajz szak Budapesti Képzőművészeti Főisk., 1941, rajztanári sz. Budapesti Pázmány P. Tud. Egyetem, 1941--1943, művészettört.
1942--1943 isk. évre olasz állami ösztöndíj Rómába Tanulmányutak: Szovjetunióba, Bécsbe Aranydiploma 1991-ben, gyémánt dipl. 2001-ben
Művelődésügyi miniszteri kulturális kitüntetés
Életpálya: 1945 Budapest, rajztanár a II. ker. Rákóczi Gimn.-ban, majd Csepelen 1953-tól Szt. István úti ált. iskola 1979-től nyugdíjas. 1943-tól óta, Budapesten lakik, 2000-től Érsekújváron is van állandó tartózkodási engedélye A Táj- és Népkutató Intézet munkatársaként Magyarország több vidékén végzett kutató munkát az 1940-es években (publikálva). A Ráday Mihály vezette Városvédő Egyesület tagjaként kutató munkát folytatott Budapest épületeinek feltérképezésében, ill. fotózásában.
Publikációk: Kiáll.: 1943: kollektív kiállítás Rómában, 1960: Budapesten (Csepelen), Érsekújvárott több alkalommal. Cikkei jelentek meg szakfolyóiratokban és a Castrum Novumban.
Tagság szakmai vagy más szervezetekben, társaságokban: Városvédő Egyesület
Egy négykötetes érsekújvári albumot készít.
Száraz László pedagógus
Született: 1923. 07. 07. Érsekújvár (Nové Zámky)
Apja: Száraz István, Anyja: Horváth Mária
Családi állapota: özvegy, Házastárs neve: Hecskó Márta
Gyermekei: 1. László, 1947 2. Dénes, 1955
Tanulmányai: Pázmány P. Gimnázium, Érsekújvár, 1943
Pedag. Főiskola, Bratislava, kémia -- földrajz
Nyári Egyetem, Szeged
Példás tanító
Életpálya: 1946. májusában jött haza a hadifogságból 42 évig az Érsekújvári Magy. Tan. Alapiskola, tanár, 25 éven át iskolaigazgató majd nyugdíjas
Publikációk: Publ.: Tankönyvek és pedagógiai cikkek
Tagság szakmai vagy más szervezetekben, társaságokban: Csemadok alapító tag, aktív tevékenység a városi, járási és a központi bizottságban cserkésztiszt
TIT előadások
Szekeres László egyetemi oktató
Született: 1975. 05. 05. Érsekújvár (Nové Zámky)
Apja: Szekeres László, Anyja: Darázs Ilona
Családi állapota: nős, Házastárs neve: Presinszky Annamária
Tanulmányai: Érsekújvári Gimnázium
Konstantin Egyetem, Nyitra
1998-tól PhD
Akadémiai és tudományos fokozatok: Mgr., 1998
1992 Érsekújvár és Környéke Alapítvány -- Kurzweil-díj 2000--2001 SZMÖT ösztöndíj
Életpálya: 1997-1998 pedagógus, AI, Besenyő 1999-től adjunktus, Konstantin Egyetem Nyitra, Zoológia és Antropológia Tanszék
Publikációk: 1. Stollár, Š., Szekeres, L.: Imunológia vo vyučovaní biológie, Medacta '99. 2. Szekeres L.: Zástupcovia čeľade pestricovitých (Syrphidae) v regióne Mochoviec, Zborník z 1. ved. konf. dokt., UKF FPV Nitra, 2000. 3. Stollár, Š., Szekeres, L.: Možnosti porovnávacej metódy vo výučbe biológie, Biolog. dni UMB B. Bystrica, 1999.
szakterület: zoológia, zengőlegyek (Syrphidae)
Tóth János, Doc. RNDr. PhD. egyetemi oktató
Született: 1962. 01. 04. Érsekújvár (Nové Zámky)
Tanulmányai: Érsekújvári Magyar Tannyelvű Gimnázium
Pozsonyi Komenský Egyetem en szerzett diplomát.
Akadémiai és tudományos fokozatok: Docens., RNDr., PhD.,
1998 Szlovák Matematikai Társaság, kimagasló tudományos eredményekért
Életpálya: Kutatásai elsősorban a valós függvényelmélet és számelmélet területeire irányulnak. 1989 Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem, Természettudományi Kar, Algebra és Számelmélet Tanszék, oktató
Publikációk: Tanulmányai idehaza és számos külföldi tudományos szaklapokban.
Tóthné Beke Irma óvónő
Született: 1956 Érsekújvár (Nové Zámky)
Tanulmányai: Lévai Pedagógiai Szakközépiskola, 1976
Életpálya: 1978--1993 óvónő Kamocsán, 1993 uo. az óvoda vezetője
Tagság szakmai vagy más szervezetekben, társaságokban: 1974 Csemadok helyi szervezetének vezetőségi tagja, elnöke MKP helyi szervezete, alelnök Vöröskereszt helyi szervezete, pénztáros 1990 a helyi Önkormányzat (MKP) képviselője
Végh Zsoldos Péter tanár, műfordító
Született: 1952. 10. 01. Érsekújvár (Nové Zámky)
Apja: Zsoldos László, Anyja: Végh Gizella
Házastárs neve: Klór Adrienne
Tanulmányai: pozsonyi középisk., 1968--1971
1971-77: a Komenský Egy., Bölcs. Kar, Pozsony, 1971--1977, spanyol -- angol tolmács és műford. szak
drált. 1980
Életpálya: 1977--1980 a Szl. Egészségügyi Min. Nemzetk. Oszt. szakelőadója 1980--1982 a líbiai Misuratai Eü. Közp. szl. ig. titkára 1983 a pozsonyi Orvostovábbképző Int. nyelvi lektorátusának tanára Szlovákia portugáliai nagykövete
Publikációk: Sp., ang., port. nyelvből fordít: Hét, Irod. Szle, Mozgó Világ, Nagyvilág, Nő, Új Ifjúság, Új Szó. M.: 1. A titkos csoda. Elb. Írta J. L. Borges. Ford. másokkal. Bp., 1986.
Tagság szakmai vagy más szervezetekben, társaságokban: 1989 a pozsonyi M. PEN Club, alapító tagja
Záhorszky Elemér amatőr rendező
Született: 1931. 03. 03. Érsekújvár (Nové Zámky)
Családi állapota: nős, Házastárs neve: Horváth Erzsébet
Gyermekei: 1. Szilvia, 1960 2. Klaudia, 1963
Életpálya: Kezdetben mint színész, majd 1965-től rendezőként tevékenykedett. 20 egész estét betöltő műsort, valamint 15 színdarabot, ill. operettet rendezett.
Publikációk: Amatőr rendező: 1. Marica grófnő 2. Zeng az erdő 3. Charley nénje 4. Dankó Pista 5. Csárdás királynő 6. Ketten 7. Haramiák 8. Félkegyelmű
Tagság szakmai vagy más szervezetekben, társaságokban: Csemadok Alapszervezet, alapító
Mészáros Sándor orvos, vizslaszakértő, vadászati író
Született: 1930. 07. 05. Pozba (Pozba)
Apja: Ferenc, Anyja: Gény Mária
Házastárs neve: Pásztor Erzsébet
Tanulmányai: hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor gimn., 1947--1950 pozsonyi m. gimn., 1951
a Komenský Egy. Orvosi Kara, 1951-57
Akadémiai és tudományos fokozatok: MUDr.
1990 Arany Zerge Emlékérem
Életpálya: 1957--1960 a lévai kórház s.orvosa 1961--1990 Oroszkán körzeti gyermekorvos Nemzetk. elismert m. vizslaszakértő, több nemzetk. kutyaverseny, kiáll. bírája.
Publikációk: Publ.: Kynológiai szakdolgozatai, természetvédelmi írásai: Garamvölgye, Hét, Kutya, Lau und Echo, Nimród, Spravodaj, Szabad Földm., Új Szó, Vizslatenyésztők Közl. Szerk.: Oroszkán 1973-tól Vizslatenyésztők Közl.-t. Kiállítások: Természetvédelmi témájú fényképkiáll. 1987 Léva, 1990 Zselíz
Tagság szakmai vagy más szervezetekben, társaságokban: 1950--1951 CSISZ isk. szerv. elnöke. 1951-től Csemadok-tag, 1976--1979 az oroszkai helyi szerv. elnöke 1976--1989 Szl. Közp. Kinológiai Biz. tagja, járási kynológus 1967--1989 Orol vadászegyes. elnöke. A m. vizslák küllem- és munkabírásának nemzetk. bírája 1978 Au., Mo., 1979: USA (Virginia), New York, Baltimore, 1981--1985 az NSZK kutyakiáll. és a hazai versenyeken 1971-től Szl. Vadászszöv. oroszkai tenyészállomásának vez., több nemzetk. díjas tenyészvizslát tenyésztettek ki.
Turczel Lajos egyetemi docens, irodalomtörténész
Született: 1917. 09. 02. Ipolyszalka (Salka)
Tanulmányai: polg. isk., Ipolyság Érsekújvári Reálgimn., 1938
Pázmány P. Tud.egy., 1939--1942
Pozsonyi Ped. Főisk., 1954
Akadémiai és tudományos fokozatok: jogból drált., irod.tud. kandid., 1961 fil. drált. 1968
1965 a Csszl. Írószöv. nemzetiségi díja 1968, 1978 Madách Imre-díj 1988 Fábry Zoltán-díj 1989: Bethlen Gábor-díj
Életpálya: 1946--1951 Kiskeszin az áll. birtok intézője, 1951--1954 a Komáromi Magy. Gimn. tanára, ig., 1954--1959 a Pozsonyi Ped. Főisk. Magy. Tansz., adj., 1959--1982 a Komenský Egy. Magy. Nyelv és Irod. Tansz., doc., 1962--1975 uo. vez. A két vh. közötti csszl. m. irod., társad., pol. és kult. élet, valamint az 1945 utáni szl. magy. irod. kutatója.
Publikációk: Írásai a Fáklya, Alföld, NAP hasábjain jelennek meg. M: 1. Írások mérlegén. Tanulm. Pozsony, 1958. 2. Magy. irod. olvasókv. Tankv. Uo., 1958. 3. Fiatal szl. magy. költők. Antol. Vál. és bev. Uo., 1958. 4. A csszl. magy. irod. Egy. tankv. Uo., 1961, társszerző 5. Szl. magy. elb. Antol. Vál. és bev. Uo., 1961. 6. A magy. irod. tört. Egy. tankv. Uo., 1965, Közösen Rákos Péterrel. 2. kiad. Uo., 1968. 7. Írás és szolgálat. Tanulm. Uo., 1965. 8. Két kor mezsgyéjén. M. irod. Csszl. 1918/1938. Uo., 1967. 2. kiad. Uo., 1983. 9. A magy. irod. tört. 1772-ig. Egy. tankv. Uo., 1968. 10. Örökség. Válogatás az első közt. magy. novelláiból. Összeáll. és bev. Uo., 1968. 11. Romok és fények. Írta Darkó István. Vál. és bev. Uo., 1969. 12. Szemelvények a régi magy. irod. Egy. tankv. Vál. Uo., 1970. 13. A kassai Batsányi-kör évkve. Összeáll. Bev. Görcsös Mihály. Uo., 1970. 14. Az éhség legendája. Csszl. magy. valóságirod. a két vh. között. Vál. Uo., 1975. 15. Portrék és fejlődésképek. Tanulm. Uo., 1977. 16. Ady igaza. Írta Fábry Zoltán. Összeáll., elő- és utószó. Uo., 1977. 17. Szlovenszkói vásár. Csszl. magy. elb. 1918/1945. Összeáll., előszó. Uo., 1980. 18. Hiányzó fejezetek. Tanulm. Uo., 1982. 19. Szép Angéla háza. Csszl. magy. kisregények 1918-1945. Összeáll., előszó. Uo., 1984. 20. Ének az éjben. Szl. magy. írók 1939-1945. Összeáll., előszó. Uo., 1986. 21. Tanulmányok és emlékezések. Uo., 1987. 22. A csszl. m. tud. élet alakulása a két vh. között. In Kontextus-Madách Műhely. Pozsony, 1989/31. 23. Magyar sportélet Csehszlovákiában 1918-1938. Monogr. 1992. 24. Visszatekintések kisebbségi életünk első szakaszára. Tanulm. Dunaszerdahely, 1995. 25. Gyurcsó I.: Nem voltunk rosszak, utószó, 1995. 26. Arcképek és emlékezések, 1997. 27. Irodalmi hódolások és szeretet-nyilvánítások, Pozsony, 2000.
Tagság szakmai vagy más szervezetekben, társaságokban: 1955--1989 a Szl. Írók Szöv. Magyar Tagozata 1989 Csszl. Magyar Írók Társ. 1977 Nemzetk. Magyar Filológiai Társ. 1990 Csszl. Magyar Tud. Társ. 1988 Szabó Dezső Emléktár SZMÍT
Csákvári Géza kertészmérnök szaktanár
Született: 1953. 10. 5. Kisgyarmat (Sikenička)
Apja: Csákvári Béla, Anyja: Csákvári Irén
Családi állapota: nős, Házastárs neve: Csákvári Éva
Gyermekei: 1. Zoltán, 1979 2. Viktor, 1981
Tanulmányai: Magyar Tannyelvű Gimnázium, Ipolyság Mezőgazdasági Szaktanintézet, Nemeskürt
Kertészeti Egyetem, Budapest
Agrártudományi Egyetem, Gödöllő
2000 oklevél a Kerületi Nemzeti Hivataltól, Nyitra
Életpálya: 1978-tól karvai Középfokú Mezőgazdasági Szaktanintézet kertészmérnök szaktanára 1998-tól a karvai Kertészeti Szakközépiskola szaktanára
Publikációk: Szakmai újságcikkek: Jó Gazda, Új Szó, Nő, Szabad Földműves stb. Tudományos előadások szervezése diákok, kiskertészek részére hazai és külföldi előadók bevonásával.
Tagság szakmai vagy más szervezetekben, társaságokban: 1982-től pozsonyi Talajtani Kutatóintézet kihelyezett műtrágyázási kísérleteiben vett részt 1 ha terület Karván és 1 ha terület Búcsi TSz kötött talajain. Kiskertészek részére előadásokat tart, borversenyek, szakmai exkurziók szervezése stb.
Tanulmányi olimpiákon vett részt: I., II., III. helyezések
Varga Imre író, költő
Született: 1950. 02. 05. Kisgyarmat (Sikenička)
Apja: Imre, Anyja: Albert Margit
Tanulmányai: Ipolyság, 1968
1968-70: a Pozsonyi Komenský Egy., Bölcs. Kar, 1968--1970, magyar -- fil., megszakított tanulmányok
1980 Madách Imre-díj, visszavonták a Mozgó Világ Aszú-díja 1983 Amerikai József Attila-díj
Életpálya: 1970--1973 papírgyári munkás Párkányban 1973--1980 az Irod. Szemlénél korrektor, szerk. 1982--1983 a Bp., Áll. Gorkij Kvtár, kvtáros, 1982--1989 az Életünk külső munk. 1983 szabadfogl. író
Publikációk: Versei, szl., orosz, német ford. is, prózái, kritikái, kvismert., színibírálatai, cikkei cseh és szl. ford.: Irod. Szle, Új Ifjúság, Hét, Népművelés, Új Szó, Vasárnapi Új Szó, Madách Naptár, Tábortűz, Nő, Szabad Földm., Kis Építő, Életünk, M. Nemzet, Mozgó Világ stb hasábjain. Társszerző: 1. Egyszemű éjszaka. Pozsony, 1970, Madách 2. Tapsiráré-tapsórum. Versantológia. Pozsony, 1978, Madách 3. Tűzpalota. Csehszlovákiai magyar kötők szerelmes versei, Pozsony, 1990, Madách M: 1. Crusoe-szaltók. Versek. Pozsony, 1976. 2. A medve alászáll. Versek. Uo., 1977. 3. Sárkányölő Jankó. Verses mese. Uo., 1978. 4. Boszorkányszombat. Versek. Uo., 1980. 5. Rejtett ösvény. Csszl. magy. költők 1918/1945. Összeáll. Pozsony, 1980. 6. Visszatekintő emlékezés az iszonyatos földrengésről. Írta Štefan Korbeľ. Ford. Uo., 1981. 7. Ember/Világ rapszódia. Két vers. Bp., 1985. 8. Önarckép -- nélkülem. Vál. és új versek. Uo., 1986. 9. Íletrajs. Versek. Uo., 1989. 10. Szomorú komédiák. Írta Ľubomír Feldek. Színmű. Ford. Uo., 1990. 11. Légy önmagad! Beszélgetések jógáról, kreatív, egészséges életmódról, természetgyógyászatról. Bp., 1990. 12. Nap és hold közt a rét. Versek. Uo., 1991. 13. Énekek éneke. Versek. Uo., 1991. 14. Tanuld a fényt. Válogatott versek. Dunaszerdahely, 2000, Nap 15. Trella vilém. Dunaszerdahely, 2002, Lilium Aurum Műfordítások: 1. Štefan Korbeľ: Visszatekintő emlékezés az iszonyatos földrengésről. Pozsony, 1981, Madách 2. Ľubomír Feldek: Szomorú komédiák. Színmű. Uo. 1990.
az első, aki magyar versben szl. helyneveket említ (1981 Szelek városa versciklus).
Kovács László pap
Született: 1952. 07. 02. Kürt (Strekov)
Apja: Kovács László, Anyja: Balogh Gizella
Családi állapota: nőtlen
Tanulmányai: gimnázium, Érsekújvár
Teológiai Főiskola, Pozsony
1999 Amerikai Magyar Becsület Érdemrend
Életpálya: 1975 papszentelés, Pozsony 1975 káplán, Párkány 1976 plébános, Nagymegyer 1990 tanfelügyelő esperes
Pénzes István, PaedDr. pedagógus, író
Született: 1951. 10. 19. Kürt (Strekov)
Apja: Pénzes István, Anyja: Fazekas Gizella
Családi állapota: özvegy
1975
Házastárs neve: Brath Ilona
Gyermekei: 1. Tímea, 1976 2. Enikő, 1977 3. Örs, 1983
Tanulmányai: Általános Műveltséget nyújtó Középiskola, Érsekújvár, 1967--1970
Nyitrai Pedagógiai Főiskola, 1971--1975, magyar nyelv és irodalom -- szlovák nyelv
részképzés Szegeden a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán
Akadémiai és tudományos fokozatok: PaedDr., 1986
1979 "A szlovákiai magyar irodalom tanítása"" című munkája a Pedagógiai Kutatóintézet pályázatán országos első díjat nyert 1980 a Szabad Földműves pályázatán szociográfiai munkáját országos második díjjal jutalmazták 1996 A szlovákiai magyarság történeti emlékei és mai élete c. pályázaton külön-díjban részesült 1999 Csemadok emlékérem 2000 A szlovákiai magyarság történeti emlékei és mai élete c. pályázaton II. helyezést ért el 2004 Katedra Díj
Életpálya: 1975--2001 Szímői Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola pedagógusa 1987-2001 Szímői Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola igazgatója 1987--2001 a Tábortűz külső munkatársa, Évfordulók, Eseménynaptár, Csak egy pillanatra rovatok vezetője, irodalmi, történelmi és nyelvészeti vetélkedők szerevezője, a szerkesztőbizottság tagja 2001--2004 Kürti Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola pedagógusa 2003--2004 a Coménius Pedagógiai Intézet magyar nyelv tantárgyszakértője
Publikációk: 1. "...s lettem a kicsinyek papja"". Dunaszerdahely, 1996. Lilium Aurum 2. Anyanyelvi játékok. Dunaszerdahely, 1996. Lilium Aurum 3. Sulinaptár -- sorozat (1996/97-es tanév, 1997/1998-as tanév, 1998/1999-es tanév, 1999/2000-es tanév, 2001/2002-es tanév) 4. Lant és kard (verses magyar történelem) I. kötet: Ősköltésze-tünktől az államalapításig. Dunaszerdahely, 1999. Lilium Aurum 5. Kürt -- monográfia. Érsekújvár, 2000. AZ-Print 6. Lant és kard II. Az államalapítástól az Aranybulla kiadásáig. Dunaszerdahely, 2001. Lilium Aurum 7. Lant és kard III. A tatárdúlástól Mátyás király haláláig. uo. 2001. 8. Lant és kard IV. Mátyás halálától Thököly Imre fellépéséig. uo. 2002. 9. Lant és kard V. Thököly Imre fellépésétől a reformkorig. uo. 2003. 10. Anyanyelvi kavalkád. uo. 2004. Előkészületben: 1. Lant és kard VI. A reformkortól az első világégésig. 2. Lant és kard VII. Trianontól napjainkig. Antológiák: 1. Vámbéry Antológia 2001. Lilium Aurum 2. Vámbéry Antológia 2003. Lilium Aurum 3. Táj -- Kép -- Szó. Az Ister-Granum Eurorégió Antológiája. Jósvafő, 2004. 4. Magángaléria. Dunaszerdahely, 2004, Lilium Aurum Az általa lektorált kiadványok: 1. Köbölkúti K. Szilárd: Balambér hun főkirály. Pozsony, 2002, AB-ART 2. Csanda Máté: A magyarok története. Dunaszerdahely, 2003, Lilium Aurum Szlovák Rádió Magyar Adásában 69 összeállítása hangzott el, pl.: 1. A csehszlovákiai magyar irodalom története (Az első virágzás korszaka), 1982. jan. 26. 2. A csehszlovákiai magyar irodalom története (A II. világháború évei) 1983. jan. 4. 3. A csehszlovákiai magyar irodalom története (A harmadvirágzás), 1984. jan. 10. 4. Az írás története, 1984. szept. 11. 5. A csehszlovákiai magyar irodalom története (Az alapozó nemzedék), 1985. jan. 15. 6. Az időmérés, 1985. április 16. 7. A könyv története (Az agyagtáblától a... ), 1987. márc. 10. 8. A mondák világa, 1987. okt. 10. 9. Élet a múltban. I. rész, 1987. nov. 17. 10. Élet a múltban. II. rész, 1989. jan. 17 11. Törökök a Felvidéken, 1991. jan. 16. 12. A magyar nemzet története. I. rész, 1992. nov. 4., nov. 7. 13. A magyar nemzet története. II. rész, 1993. jan. 27., jan. 30. 14. A magyar nemzet története. III. rész, 1993. ápr. 21., 24. 15. A magyar nemzet története. IV. rész, 1993. okt. 16. 16. A magyar nemzet története. V. rész, 1994. jan. 22. 17. Irodalmunk 1918 után, 1993. nov. 27. A Katedra folyóiratban számos írása jelent meg.
Tagság szakmai vagy más szervezetekben, társaságokban: 1970 Csemadok, alapszervezeti elnök-, ill. területi választmányi tag 1977--2000 a járási oktatási hivatal módszertani bizottságának tagja, elnöke 1990 SZMPSZ 1990 uo. a szímői alapszervezet elnöke 1992 az Érsekújvári Területi Választmány képviselője, illetve alelnöke 1993--1996 az Országos Képviselőtestület tagja 1999 Katedra Társaság 2000 Szlovákiai Magyar Írók Társasága 2003 COMÉNIUS Pedagógiai Intézet magyar nyelv tantárgyszakértője 2003/2004 valamint a 2004/2005-ös tanévben a Katedra országos irodalmi vetélkedő szervezője
Valkó Béla, Dr. sebész, baleseti sebész, ortopéd szakorvos
Született: 1937. 06. 12. Szőgyén (Svodín)
Apja: Valkó Ignác, Anyja: Nágel Magdolna
Családi állapota: nős, Házastárs neve: Valkó Ildikó
Gyermekei: 1. Béla, 1971 2. Mónika, 1968
Tanulmányai: Érsekújvárban érettségizett 1957-ben
Komenský Egyetem, Pozsony, orvos
szakvizsgák
Akadémiai és tudományos fokozatok: MUDr.
Publikációk: Több tudományos közleménye jelent meg különböző orvosi folyóiratokban, aktív előadó.
Tagság szakmai vagy más szervezetekben, társaságokban: A Galántai Sportegyesület Labdarúgó Szakosztálya
Balázsy Géza pedagógus
Született: 1959. 03. 25. Párkány (Štúrovo)
Apja: Balázsy Miklós, Anyja: Ivanics Teréz
Családi állapota: nős
1982. 10. 30.
Házastárs neve: Marcsa Mária
Gyermekei: 1. Tamás, 1983 2. Zsófia, 1986
Tanulmányai: Párkányi Gimnázium, 1975--1979
Pedagógiai Fakultás Nyitra, 1980--1985, orosz nyelv -- képzőművészet
Pedagógiai Fakultás Nyitra, 1991--1994, angol nyelv
Életpálya: 1985--2004 Béke utcai alapiskola Komárom, tanár
Publikációk: 1. Illusztrált gyermekkönyvek, kifestők (AB-ART, Plectrum stb.) 2. Tücsök -- gyermekkar
Tagság szakmai vagy más szervezetekben, társaságokban: 1999-től a Szlovákiai Magyar Képzőművészek Társasága 2002-től Karte
képzőművészet
Bandor Éva színész
Született: 1971. 09. 06. Párkány (Štúrovo)
Apja: Bandor Róbert, Anyja: Kelecsényi Júlia
Tanulmányai: Zselízen érettségizett
Életpálya: 1990 a kassai Thália Színház 1991-től a Komáromi Jókai Színház színésze
Barta Gyula képzőművész
Született: 1922. 11. 23. Párkány (Štúrovo)
Bp., Gallé Tibor képzőművészeti iskolája, 1941--1942 pozsonyi Szlovák Műszaki Főisk., képzőművészeti osztálya, 1949--1950 pozsonyi KF, 1950--1952
1975 Cyprián Majerník-díj 1989 érdemes művész
Életpálya: Művészete főleg a tájképfestészet és a murális alkotások terén bontakozott ki. Évtizedeken át több mint száz murális munkát tervezett és kivitelezett főleg belső terekben, többnyire társszerzőkkel (Karol Drexler, Szabó Sándor). Grafikával és könyvillusztrációval is foglalkozik.
Publikációk: Önálló kiállításai: Pozsony, Krakkó, Nyitra, Komárom, Trencsén Csoportos kiállításai: Illusztrált könyv, Pozsony, Budapest
Bugyács Sándor képzőművész
Született: 1951. 07. 13. Párkány (Štúrovo)
Családi állapota: nős, Házastárs neve: Mária
Gyermekei: 1. Vladimír, 1984 2. Lucia, 1989
autodidakta
Életpálya: 30 éve fest, rajzol. Az utóbbi 20 évben tollrajzokat készít.
Publikációk: Egyéni kiállítások: 1982, 1986, 1990, 1993, 1995, 1999.
Tagság szakmai vagy más szervezetekben, társaságokban: 1994-től SZMKT
Farkas Beáta, MUDr. szemorvos
Született: 1966. 11. 13. Párkány (Štúrovo)
Apja: Szilva Imre, Anyja: Kecskeméti Mária
Családi állapota: férjezett
1990
Házastárs neve: Farkas Iván
Gyermekei: 1. Péter, 1992
Tanulmányai: Pozsonyi Magyar Gimnázium, 1981--1985
Károly Egyetem, Általános Orvosi Kar, Prága, 1985--1991
Orvosi Továbbképző, Pozsony, I. fokú szakvizsga, 1994 Orvosi Továbbképző, Pozsony, II. fokú szakvizsga, 2000
Akadémiai és tudományos fokozatok: MUDr., 1991
Életpálya: 1991--1996 Érsekújvári Járási Kórház, szemorvos 1997- szemészeti magánrendelő, Párkány, tuladonos, szemorvos
Publikációk: 1. Diferenciálna diagnostika -- amaurosis fugax, Szlovák szemészeti konferencia, Nitra, 1996 2. Progresívna esenciálna atrofia dúhovky ako forma ICE syndrómu, Čs.oftalmologie, Praha, 6/1997 3. Amaurosis Fugax as an early warning against antiphos- pholipid syndrome, SOE--Európai szemészeti konferencia, Stockholm, 1999 4. Szakorvosi publikációs tevékenység az Új Szóban és Vasárnapban
Tagság szakmai vagy más szervezetekben, társaságokban: 1992- Szlovák Orvosi Kamara 1992- Szlovák Szemorvostársaság 1996- Magyar Szemorvostársaság 1996- Csemadok 2003- Magánorvosok Társulása
olvasás, mozi, színház, varrás, kerti munkák
Hajtman Béla, Mgr. író, pedagógus
Született: 1966. 06. 28. Párkány (Štúrovo)
Apja: Hajtman Béla, Anyja: Matus Kornélia
Családi állapota: nős
1990
Házastárs neve: Bencsik Lívia
Gyermekei: 1. Gábor, 1991 2. Hajtman Karin, 1993
Tanulmányai: Párkányi Gimnázium, 1980--1984
Comenius Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, 1988--1993, Pozsony, magyar nyelv és irodalom -- szlovák nyelv és irodalom
Selye János Egyetem, tanárképző levelezői tagozata, német nyelv és irodalom -- katechetika, 2004- folyamatban
2003 Madách Nívódíj
Életpálya: 1987--1988 Udvardi Mezőgazdasági Szaktanintézet, nevelő 1993--1996 Érsekújvári Czuczor Gergely MTNY Alapiskola, tanító 1996--2004 Udvardi Vállalkozói Szakközépiskola, tanár 2004-től Lévai MTNY Egyházi Gimnázium, igazgató
Publikációk: 1. Hídon, Pozsony, 2001, AB-ART 2. Béla von Goffa: Szivarfüstben, Pozsony, 2003, AB-ART 3. stb. Publikációk: 1. Piknik a Szaharában, Dunaszerdahely, 1993. Lilium Aurum, prózaantológia 2. Egyéb irodalmi, közéleti és pedagógiai jellegű írások hazai irodalmi és pedagógiai lapokban /Új Szó, Katedra, Pedagógusfórum, Irodalmi Szemle, Szőrős Kő, Kalligram/ 3. Mélabúban./naplójegyzetek/ Tatabánya, 2004. Új Forrás, 7.szám 4. Fapados múlt, Felvidéki írók jegyzetei a Mi jut eszedbe Esztergomról? körkérdésre, www.terasz.hu, szerk.Onagy Zoltán stb.
Tagság szakmai vagy más szervezetekben, társaságokban: 1993 Szlovákiai Magyar Pedagógusszövetség 2001 Szlovákiai Magyar Írók Társasága
Hégli Dusán táncos, koreográfus
Született: 1971. 10. 03. Párkány (Štúrovo)
Apja: Hégli Gyula, Anyja: Bertók Marianna
Gyermekei: 1. Máté, 1995 2. Bence, 1998
Tanulmányai: Duna Utcai Magyar Tannyelvű Gimnázium, 1986--1990, Pozsony
VŠMU, 1991--1992, Pozsony
Táncművészeti Főiskola, Budapest 1992--1993
1996 Néptáncantológia: Zoboralji táncok, Budapest 1989--1991 szólótáncverseny győztese
Életpálya: 1992--1998 Szőttes Kamara Néptáncegyüttes, művészeti vezető 1999-től Ifjú Szivek magyar művészegyüttes, igazgató majd művészeti vezető Művészi és pedagógiai munka Szlovákiában, Magyarországon, Németországban, Ausztriában, Spanyolországban, Portugáliában, Olaszországban, Svájcban, Belgiumban, Luxemburgban, Görögországban, Venezuelában, Ausztráliában
Publikációk: Rendezés, koreográfia: 1. Gombaszögi TV-műsor rendezője, 1991 2. Kötődések. Ifjú Szivek, koreográfia, 1991 3. Nyugtalan ének feketében fehérben. Ifjú Szivek, 1989 4. Bál. Szőttes Kamara Néptánegyűttes, rendező-koreográfus, 1993 5. Régi szokás szerint (Bodrogköztől a Csallóközig). Szőttes Kamara Néptánegyűttes, rendező-koreográfus, 1995
Tagság szakmai vagy más szervezetekben, társaságokban: Szlovákiai Magyar Folklórszövetség, 1992--1994 tánccsoport vezetője, 1994--1999 elnökségi tag Hagyomány Alap, 1999-től a kuratórium elnöke
Rév, a Magyar Kultúra Háza Komárom
Janiga József festőművész
Született: 1946. 03. 21. -- elhunyt: 2004 Párkány (Štúrovo)
Apja: Janiga József, Anyja: Bessenyei Margit
Családi állapota: nős, Házastárs neve: Kuna Éva
Gyermekei: 1. Éva 2. Katalin
Tanulmányai: Párkányi Gimnázium
Nyitrai Pedagógiai Főiskola
1997 Márai Sándor Alapítvány Nyitott Európáért díja
Életpálya: festőművész, illusztrátor
Publikációk: Kiállítások: Nyitra, Párkány, Komárom, Dunaszerdahely, Pozsony, Érsekújvár, Bártfa, Nagymegyer, Nemesócsa, Marcelháza, Hetény, Budapest, Bécs, Németország, Hollandia, Martos stb.
Tagság szakmai vagy más szervezetekben, társaságokban: Szlovákiai Magyar Képzőművészek Társasága, tag Szlovák Képzőművészek Társasága, tag
Juhász R. József vállalkozó, költő, performer
Született: 1963. 07. 18. Párkány (Štúrovo)
Apja: Juhász József, Anyja: Tóth Katalin
Családi állapota: nős, Házastárs neve: Juhász Zsuzsanna
Gyermekei: 1. Erika, 1985 2. Gergely, 1988
Tanulmányai: Érsekújvári Elektrotechnikai Szakközépiskola, 1978--1982
Életpálya: 1983--1989 fűtő Érsekújvárott 1989 magánvállalkozó, a pozsonyi Kalligram Kiadó műv. ig. Verset, prózát ír, kiállít, ill. alternatív műv. akciókon (performance) vesz részt mint szereplő, szervező, katal.szerk.; 17 ország mintegy 50 városában lépett fel Mexikótól Japánig.
Publikációk: Antológiák: 1. Próbaút. Vers- és prózaantológia. Madách, Pozsony 1986. 2. Tűzpalota. Csehszlovákiai magyar költők szerelmes versei. Uo. 1990. 3. Förtelmes kaszálógép. Szlovákiai magyar költők versei 1918--2003. Madách-Posonium, 2003. Művei: 1. Korszerű szendvics. Versek. Kalligram, Pozsony 1989. 2. Van még szalámi. Multimediális verseskötet. Uo. 1992. Szerk. 1. Stúdió erté katal. Érsekújvár, 1988, 1989, 1990, 1991 2. Amikor Kassák valaki más. Katalógus. Bp., 1987 3. Dúdor Mail Art. Katalógus. Pozsony, 1989, 3. Magyar Műhely Párizs/Bécs/Bp. Csop. kiáll., fesztiválok: 1. Kortárs költészeti fesztivál, Tarascon (Fro.), Polyphonix, Szeged, 1988 2. EX-PANZIÓ 2--3. Vác, 1989--1990 3. FIT fesztivál, Pozsony, Umění akce, Prága, Oszcilláció, Komárom/Bp., 1991 4. Stúdió erté fesztivál, Érsekújvár, 1988--1991 5. Magyar Műhely találkozók, Szombathely, 1989--1991 6. Real Time Story Telling, Gdańsk (Dancka), Varsó, 1990--1991 száznál több performansz stb.
Tagság szakmai vagy más szervezetekben, társaságokban: 1987 az érsekújvári Stúdió erté kortárs művészeti társ. vez. az Iródia mozgalom tagja 1989 Független Magyar Kezdeményezés, tag 1991 Csszl. Magy. Írók Társ., majd az SZMÍT tagja, jelenleg választmányi tag 1991 a Kassák Intermediális Kreativitás Központ polgári társulás vezetője
Kocsis Ernő festő, karikaturista, egyetemi oktató
Született: 1937. 10. 22. Párkány (Štúrovo)
Katonatiszi Főiskola, 1953--1957, pilótatiszti képzés
Nyitrai Pedagógiai Kar, 1960--1963, levelező hallgató Nyitrai Pedagógiai Kar, 1963--1967, orosz nyelv -- rajz
Akadémiai és tudományos fokozatok: PaedDr., 1980 CSc., 1985
Díjak, elismerések: 1967, 1972, 1975, 1977 Alkotó pedagógusok versenye, Pozsony, KPÚ, 1. díj 1974 a szlovák iskolaügyi miniszter díja 1994 az egyiptomi kultúrális miniszter díja, Kairo, Képzőművészeti világbiennálé, bronz plakett 2000 EXCELENT PRIZE -- különdíj a taiwani Tai Pei karikatúra világkiállításon 2000 Zsüri különdíja -- "Fraštacký tŕň"" országos karikatúraverseny, Galgóc 2002 Winning prize -- taiwani Tai Pei karikatúra világkiállítás 2004 "OKLEVÉL"" A Csemadokért és a Felvidéki Magyarságért végzett munka elismeréseként a Csemadok 55. évfordulója alkalmából 2004 "Rektori díj"" a nyitrai Konstantin Filoófus Egyetem 2004 "Polgármester díja"", Ipolyság
Életpálya: 1958--1959 Bányász Ostraván 1960--1964 Zsitvabesenye, Garamkövesd, Köbölkút, Béla, alapiskolák, tanít 1964--1976 Komáromban tanított rajzot, szakrajzot, gimnáziumban esztétikát 1976--2004 a Nyitrai Pedagógiai Kar Rajztanszékén oktató 2004-ben átlépett a Középeurópai Tanulmányok Karára 1964 óta Komáromban él és alkot 1998-tól a szőgyéni művésztelep szervezője és vezetője kutatóként több hazai és külföldi konferencia, biennálé, kiállítás résztvevője Estetická výchova, szerkesztőbizottság tagja
Publikációk: Realizált monumentális alkotásai: 1. Mezőgazdaság. Szgrafitto, Csicsó, 1974 2. Ifjúság üdvözlése. Szgrafitto, Komárom, Agrokomplex üzem épülete, 1977 3. Ifjúság. Üvegmozaik, Komárom, Járási ifjúsági klub, 1979 4. Tisztelet a mezőgazdászoknak. Kőmozaik, Keszegfalva, Kultúrház, 1983 5. Szeretet az élet napsugara. Kőmozaik, Muzsla, esketőterem, 1989 6. A szeretet virága. Falfestmény, Komáromfüs, esketőterem, 1989 7. Komáromfüs falu kerámikus címere, 1989 Képei hazai galériákban és múzeumokban: 1. Komárom: Magyar Kultúra és Dunamente Múzeuma 2. Érsekújvár: Galéria umenia 3. Párkány: Művészeti galéria 4. Nyitra: Nyitrai Állami Galéria 5. Galánta: Kultúrház 6. Topolčany: Városi Művelődési Ház 7. Bártfa: Šarišské múzeum 8. Dunaszerdahely: Csallóközi Múzeum 9. Prága: Ústřední klub školství, vědy a kultúry 10. Pozsony: Galéria mesta Bratislavy 11. Ipolyság: Simonyi Lajos galériája 12. Homona: Galéria ARTIKA 13. Szőgyén: Kultúrház, polgármesteri iroda 14. Izsa: polgármesteri iroda 15. Losonc: Szabó Gyula Galéria 16. Pozsony: Iskolaügyi Minisztérium 17. Szakolca: Mestské kultúrne stredisko / Városi Kultúrális Központ Képei külföldi galériákban, múzeumokban és magángyűjteményekben: 1. Izmail, Oroszország: Chudozsetvennaja galérija 2. Nyon, Svájc: Hausammann gyűjtemény 3. Oroszlány, Magyarország: Városi Művelődési Központ 4. Veliko Tarnovo, Bulgária: Velikotarnovski univerzitet 5. Szeged, Magyarország: Juhász Gyula Tanárképző Főiskola 6. Komárom, Magyarország: Csokonai Művelődési Ház 7. Bécs, Ausztria: Ti--Scho Galerie 8. Bécs, Ausztria: Galéria KOKA 9. Budapest, Magyarország: Kultúrális Minisztérium 10. Budapest, Magyarország: Kultúrális Minisztérium 11. Budapest, Magyarország: Szlovák Kultúrális Központ 12. Esztergom, Magyarország: Tanárképző Főiskola 13. Kairo, Egyiptom: Szlovák Nagykövetség 14. Tallin, Észtország: Gosudarstvennyj pedagogičeskij institut 15. Dordrecht, Hollandia: Van -- Veen gyűjtemény 16. Balassagyarmat, Magyarország: Városi Galéria 17. Esztergom, Magyarország: Vigadó Galéria 18. Tai Pei, Taiwan: World Courage cartoon 19. Zemun, Jugoszlávia: Galéria umetnosti 20. Vatikán, Róma: Pápai művészeti alkotások ajándékgyűjteménye
Tagság szakmai vagy más szervezetekben, társaságokban: Szlovákiai Képzőművészeti Únió, tag Nyugatszlovákiai Képzőművészek Szövetségének elnökségi tagja (ZVUZS) Szlovákiai Magyar Képzőművészek Társaságának a tagja (SZMKT) Komáromi Képzőművészek´95 alapító tagja Komáromi Képzőművészeti Egyesület megbízott elnöke (K.ART.E)
Lábik János képzőművész
Született: 1933. 03. 25. Párkány (Štúrovo)
Apja: Lábik Gyula, Anyja: Porubszky Erzsébet
Családi állapota: nős, Házastárs neve: Józefik Etel
Gyermekei: 1. Katalin 2. Ágota 3. Péter
Tanulmányai: A középiskolát szülővárosában és Esztergomban végezte.
1979-től az Esztergomi Képzőművészeti Szakkörben és művésztelepeken tanulja a festészetet, irányítói voltak Novák Lajos, Kollár György.
1983 Esztergom LABOR MIM Emléklap emlékplatettel A munkás művelődésért 1985 az Érsekújvári Járási Művelődési Központ, a Szakszervezetek Művelődési Háza és a Csemadok városi szervezetének oklevele 1986 Emléklap emlékplakettel az Esztergomi Képzőművészkör 35 éves Jubileuma alkalmából 1988 Esztergom LABOR Műszeripari Művek Emlékérem 1999 Párkány Pro Urbe Díj
Életpálya: 1981 Dunaszerdahely, Žitnoostrovské múzeum -- Csallóközi Múzeum. 1982 Érsekújvár, Csemadok székháza. Esztergom Kult. köz. M. Dömös Galéria 1984 Nagysurány, Mánya, Barsfüss: Művelődési Ház. 1985 Csúz, Köbölkút, Műv. Ház. Dorog Galéria, Sárisáp Műv. ház. Pilismarót Műv. ház. Magyarország. 1988 Párkány: Kult. köz., Érsekújvár, ROH -- Szakszervezetek kult. köz., Gyöngyös Galéria, Gyöngyös Általános iskola, Dömös Galéria, Magyarország, Esztergom, Rondella Vármúzeum M., Párkány: Városi Galéria, Ipolyság: Galéria 1996 Érsekújvár, Csemadok székház, Esztergom, Sugár Galéria, Tata, Kult. központ, Oroszlány, Kultúrközpont. M. 1998 Párkány, Városi Galéria, Esztergom, Rondella Vármúzeum, Nyergesújfalu, Műv. ház. Tát Galéria, Pilismar, Polgármesteri Hivatal díszterme. M. Hetény Lilla Galéria. 1999.
Publikációk: Illusztr.: 1. Vércse Miklós ford.: Mióta van eszük az állatoknak. Pozsony, 1999. AB-ART 2. Vércse Miklós ford.: A Nap leánya. Losonc, 2002. Plectrum
Tagság szakmai vagy más szervezetekben, társaságokban: 1982-től a párkányi Képzőművészeti Szakkör alapítója és vezetője 1989-ben a párkányi Galéria alapító tagja 1993-tól az SZMKT tagja 1998-tól tagja a Szlovák Képzőművészeti Uniónak 1999-től a Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület tiszteletbeli tagja
Mészáros Ottó költő, performer
Született: 1963. 05. 27. Párkány (Štúrovo)
Apja: István, Anyja: Borbála
Házastárs neve: Ágnes
Tanulmányai: Kassa, gépip. szakközépisk. 1978--1982
1989 Omorka-díj 2003 Posonium-díj
Életpálya: 1982--1986 az érsekújvári Elektrosvit üzemben konstruktőr 1986 fűtő 1986--1987 vasúti kalauz 1987--1989 a Vunar Kut.int. műsz. ford. 1989--1990 kórházi ápoló 1990 az érsekújvári Szabad Polgár főszerk. 1990 szervező
Publikációk: Kiállít, fesztiválokon vesz részt performance-szal. 1989 Stúdió Erté Fesztivál Érsekújvár, M. Műhely Találkozó, Szombathely, 1990 Interscop Fesztivál Varsó, Lucznica, Stúdió Erté Fesztivál, Művészfesztivál, Vác Könyvalakban: 1. Nyugtalan indák. Dunaszerdahely, 1993. Lilium Aurum 2. Poematieria. Pozsony, 2002. AB-ART -- Magyar Műhely Egyéb publ.: Iródia füzetek
Tagság szakmai vagy más szervezetekben, társaságokban: 1983--1987 Iródia mozg. 1987-tól Fiatal Írók Köre, Stúdió Erté, alapító 1989-tól a M. PEN Club, Pozsony, Független M. Kezdeményezés Omorka Fan Club 1990--1992 Csszl. M. Írók Társ. majd az SZMÍT tagja
Romsauer Ernő, MUDr. orvos
Született: 1953. 07. 28. Párkány (Štúrovo)
Apja: Romsauer Ferenc, Anyja: Szalma Lidia
Családi állapota: nős, Házastárs neve: Piglová Jarmila
Gyermekei: 1. Andrea, 1977 2. Tamás, 1978 3. Nóra, 1986
Károly Egyetem, Orvostudományi Kar, 1971--1977, Prága,
Orvostovábbképző Intézet, Pozsony, 1981, belgyógyász szakvizsga, 1986, kardiológiai szakvizsga
Akadémiai és tudományos fokozatok: MUDr.
1991 tanulmányút, IKEM, Prága 1994 Jánsky Plakett bronz érme
Publikációk: szakcikkek belföldi és külföldi szakfolyóiratokban
Tagság szakmai vagy más szervezetekben, társaságokban: vezető tisztségek a Szlovákiai Orvosok Társaságában és a Szlovákiai Orvosok Kamarájában
Zalaba Zsuzsa költő, performer
Született: 1970. 06. 02. Párkány (Štúrovo)
Tanulmányai: Párkányi Gimnázium
STÚDIÓ ERTÉ nemzetközi performance-fesztivál
Életpálya: a Nap, Szabad Földműves, Cserkész, Ifi, Új Szó munkatársa Performance-aival többször szerepelt a STÚDIÓ ERTÉ nemzetközi performance-fesztiválon
Publikációk: 1. Érintések. Versek, Start-Könyvek 4. Pozsony, 1997, AB-ART 2. Átkelés. Versek. Budapest, 2001, Ister 3. Hét lakat alatt. Interaktív mesekönyv. Budapest, 2003, In-Press Kiadó Műfordítások: 1. Száműzetés. Miriam Neiger-Fleischmann versei. Budapest, 2002, Ister Antológiák: 1. Nyugtalan indák. Dunaszerdahely, 1993, Lilium Aurum 2. Kapufa a Parnasszuson. Pozsony, 1993, Madách 3. Magyar költőnők antológiája. Budapest, 1999, Enciklopédia Kiadó
Magyarországon él
Száraz Pál építész, vállalkozó, író
Született: 1954. 05. 22. Nagysurány (Šurany)
Apja: Száraz Pál, Anyja: Száraz Mária
Családi állapota: nős
1977
Házastárs neve: Manczal Erzsébet
Gyermekei: 1. Pál, 1979 2. Zsuzsanna, 1987
Tanulmányai: Losonci Klement Gottwald Építőipari Középiskola, 1969--1973
Életpálya: 1973--1977 Nyitrai magasépítő vállalat, építésvezető 1977--1980 Agrostav Galánta, beruházási előadó 1980--1992 Szenckirályfai Mezőgazdasági szövetkezet, beruházási részleg vezetője 1992-től magánvállalkozó, az osztrák Schauer kft. munkatársa
Publikációk: 1. Kilométerkő. 1990. 2. Beszélő fények. 2004. Novelláival szerepelt a galántai járás fiatal írói és költői antológia I/1982, II/1984, IV/1985 számaiban Szerepelt a Néprajzi közlések II/1976, III/1979 gyűjteményekben stb. Publikációk: Új Szó, Új Ifjúság, IFI, Nő, Hét, Tábortűz, Irodalmi Szemle, Honismeret, Heti Hírlap, Győzelmes út, Nógrádi szó, Ungi táj stb.
Tagság szakmai vagy más szervezetekben, társaságokban: 1969--1973 losonci Kármán József irodalmi és művészeti körnek 1990 Csemadok KB póttagja 1980--1990 a nagyfödémesi öntevékeny színjátszócsoport rendezője
képzőművészet, régiségek, bélyegek
Bíróczi István római katolikus plébános, szerkesztő, főiskolai lektor
Született: 1942. 02. 06. Tardoskedd (Tvrdošovce)
Apja: Bíróczi Gyula, Anyja: Tóth Mária
Tanulmányai: m. tanny. 11 éves középisk., Érsekújvár, 1956--1959
Pozsonyi Cirill és Metód Hittud. Kar, 1959--1964
Életpálya: 1964--1969 Léván, 1969--1971 Komáromban káplán 1971--1982 Tornócon, 1982 Tallóson plébános 1991 a Glória énekes imakv. lektora és egyh. cenzora, a Jézus evangéliuma Bajtai-féle hittankv. átd., szlovákiai kiad. lektora, különböző liturgikus kiadványok lektora és cenzora
Publikációk: Írásai, novellái a Nap, a Remény, a Priateľ, az Új Szó, Katolícke noviny, hasábjain jelentek meg. novellák: Zeng a harang, Karácsony a kórházban, Öröm, amelybe üröm is vegyült stb. Szerk. 1. Homília papok részére kz. gyanánt negyedé. kiadott szentbeszédek tára. 1990
Tagság szakmai vagy más szervezetekben, társaságokban: 1978 a Nagyszombati Egyhm. Liturgikus biz. tagja 1987--1990 Pozsonyban a Cirill és Metód Hittud. Karon az egyh. liturgikus zene lektora
Kut. ter.: az egyh. zene és liturgia, vallásszociológia
Méry Margit néprajzkutató
Született: 1936. 10. 01. Tardoskedd (Tvrdošovce)
Apja: Tóth Vendel, Anyja: Tóth Katalin
Házastárs neve: Méry József
Tanulmányai: Komáromi Gimnázium, 1954
Komenský Egy., néprajz szak, 1963--1968
Ped. különbözeti éretts., 1956
1984 Szl. Néprajzi Társ. Nagydíja (kiéllításért) 1999 Életfa-díj
Életpálya: 1954--1961 tardoskeddi alapisk., pedagógus 1961--1983 a Csemadok Közp. néprajzi szakelőadója 1983-tól a Szl. Tud. Akad. néprajzi int. kutatója
Publikációk: Kül. punlikációk: 1970- kb. 120, néprajzzal kapcsolatos tanulm., cikke m. és szl. nyelven: Hét (1976/34: Szl. m. népviselet, 1978/22: Gazdag örökségünk), Népművelés (1970/5: A tárgyi néprajzgyűjtéssel kapcsolatos felszólalások), Irod. Szle (1972/2: Tardoskeddi táncok), Új Mindenes Gyűjtemény (1983: Tardoskedd hagyom. táncai és táncélete). Szerk.: 1974 Néprajzi közlem. I. Pozsony, 1975 Néprajzi közlések II., uo., 1976 Néprajzi közlések III. uo., 1981 Národopisný výskum maďarského etnika na Slovensku, uo., 1981 A csszl. m. néprajzi kut. uo., Könyvalakban pl.: 1. Szlovákiai magyar népviseletek, 1998. AB-ART, Jókai Máriával közösen 2. Ipoly menti népmesék. 2001. Madách stb.
Tagság szakmai vagy más szervezetekben, társaságokban: 1954-től Csemadok 1985-től a M. Néprajzi Társ. l. tagja 1991-től Csszl. M. Néprajzi Társ.
Szőke József szerkesztő, levéltáros, író
Született: 1928. 09. 16. Nyitranagykér (Veľký Kýr)
Apja: Vendel, Anyja: Száraz Rozália
Házastárs neve: Drenkó Margit
Tanulmányai: Bp. X. (kőbányai) Keresk. Középisk., 1945--1948
Pázmány P. Tud.egy., 1948--1950, tört. -- közgazdaságtan Szl. Ped. Főisk. m. tagozata, 1951--1955, m. -- tört.
Életpálya: 1950--1952 a CSISZ m. oszt. nevelési szakelőadója 1952--1969 az Új Ifjúság főszerk. 1969--1970 a Csemadok Közp. vez. titkára 1970--1972 a Hét szerk. 1972--1990 nyugdíjazásáig a Csemadok Közp. levéltárosa, kvtárosa. 1995 az Életünk főszerk.
Publikációk: Elb., regényei, meséi, közéleti, kult. cikkei, tanulm., esszéi, elb. ford. szl. nyelvből: Alkotó Ifjúság, Új Szó, Fáklya, Pionírok Lapja, Új Ifjúság, Új hajtások, Hét, Kis Építő, Szabad Földm., Irod. Szle, Népnaptár, Dolgozó Nő, Tábortűz, Műhely, 78´, 79ˇ, Nap, Művei: 1. József Attila: Vál. versek. Összeáll., bev. Pozsony, 1952. 2. Petőfi Sándor: Vál. versek Összeáll., bev. Uo. 1952. 3. Új hajtások (Fiatal szl. m. írók és költők ant.) Szerk. és bev. Uo, 1953. 4. Az asszony vár. Uo. 1959. (Előbb: Új Ifjúság 1958. VI. 10-IX. 2.). 5. Katicabogár. Uo. 1964. (Előbb: Új Ifjúság 1962. V. 8--1963. II. 18.). 6. Szivárvány. Összeáll. Uo. 1968. 7. V. Nývlt: Kétmillió szemtanú. Ford. Uo. 1970. 8. A cssszl. m. irod. vál. bibl. I. 1945--1960. Uo. 1982. 9. A cssszl. m. irod. vál. bibl. II. 1961--1970. Uo. 1984. 10. A síró hóember. Mesék. Uo. 1985. 11. A cssszl. m. irod. vál. bibl. III. 1971--1980. Uo. 1986. 12. A napraforgóvá változott lány. Uo. 1989. 13. Ki kicsoda Kassától-Prágáig? Szekszárd, 1993. (A századvég magyarsága 1.) 14. A cssszl. m. irod. vál. bibl. IV. 1981--1985. 1990. Kz. 15. A hencegő nyúl. 1995. 16. Csomó a szivárványon. Királyhelmec, 1997, Megbékélés Alapítvány 17. Katicabogár. Regény. Pozsony, 2003, Madách-Posonium Fordítások: 1. V. Nývlt.: Kétmillió szemtanú. Regény. Pozsony, 1970, Madách
Tagság szakmai vagy más szervezetekben, társaságokban: 1947--1950 a bpi Dózsa György Népi Koll. alapító tagja 1949--1950 a MEFESZ bölcs.kari titkára 1951--1969 CSISZ 1952 Csemadok, 1956--1970 elnöks. tag 1968 a M. Ifj. Szöv. szervezője, Közp. Tan. tagja 1954--1970 CSKP, revizionizmus vádjával kizárták 1969 egyik kezdeményezője a nemzetiségi kérdés megoldását szorgalmazó beadványnak 1952--1970 a Csszl. Újságírószöv. 1954--1970 a Szl. Írók Szöv. tagja, pol. okokból mindkettőből kizárták 1978--1989 a földalatti Csszl. M. Kisebbség Jogvédő Biz. alapító tagja 1989 egyik szövegezője a 33-ak beadványának 1990 rehabilitálták Csszl. M. Írók Társ. 1992 SZMÍT
Bartalos Krisztina kult. aktivista
Született: 1966. 04. 21. Szímő (Zemné)
Apja: Bartalos Miklós, Anyja: Illés Irma
Családi állapota: hajadon
Gyermekei: 1. Dávid, 1993
Tanulmányai: Elektrotechnikai Ipari Szakközépiskola, Érsekújvár
Tagság szakmai vagy más szervezetekben, társaságokban: szímői Jedlik Ányos Társaság, gazdasági titkár Verbum Pro Futuro polgári társulás, elnök Levédia Kör, gazdasági titkár Csemadok ASZ, elnökségi tag MKP HSZ, gazdasági felelős
vidékfejlesztés
Kantárné Nagy Éva pedagógus
Született: 1950. 09. 29. Szímő (Zemné)
Apja: Nagy Gyula, Anyja: Recska Júlia
Családi állapota: férjezett, Házastárs neve: Kantár Imre
Gyermekei: 1. Szilárd, 1973 2. Csaba, 1978, elhunyt 2003
Tanulmányai: Általános Műveltséget Nyújtó Középiskola (SVŠ), Érsekújvár
Pedagógiai Szakközépiskola, Léva
Életpálya: Jedlik Ányos szellemi hagyatékának kutatása, ápolása. Folklórhagyományok népszerűsítése a felnőttek és gyermekek körében. Kulturális és politikai élet szervezése a környezetében. Huszonnyolc év pedagógusi munka.
Publikációk: Jedlik Ányos emlékszoba létrehozása 1995- és 2000-ben Szímőn
Tagság szakmai vagy más szervezetekben, társaságokban: 1986 Csemadok ASZ elnöke 1993 Csemadok TV, tag 1989 Jedlik Ányos emlékbizottság elnöke 1998 a Szímői Jedlik Ányos Társaság alelnöke 1998 MKP Szímői Alapszervezetének alelnöke 1984 Rozmaring népdalkör vezetője 1985 Almácska -- gyermekfolklórcsoport vezetője 2000 Szímői Alapiskola Iskolatanácsának elnöke
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,591 MODIFIED: 2020.06.02 00:09:45.MD5: c6ad8206bdc603ae024c3c247da15b9c STATUS: FALSE  This window is : x