Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  12-08-19   4,012  
0
Jediná prechádzka po hrádzi rieky Nitra stačí ktorémukoľvek návštevníkovi mesta, aby pochopil, akí tolerantní a nenároční ľudia v Nových Zámkoch žijú. Obe strany asfaltovej cestičky sú doslova posiate plastovým a iným odpadom. Vysoká tráva a burina, ktorá zrejme v tomto roku ešte kosu nevidela, dotvárajú kolorit zanedbaného, rezignovaného mesta, ktoré z nejakého tajomného dôvodu nie je schopné sa zorganizovať a zabezpečiť pre svojich obyvateľov normálne prostredie pre ich každodenný život a výchovu svojich detí...

Már egyetlen séta a Nyitra folyó partján is elég ahhoz, hogy a városunkba látogató idegen meggyőződjek róla, mennyire toleráns és igénytelen lakosok lakják Érsekújvárt.  Az aszfalt kerékpárút minkét oldalán az ember lépten-nyomon műanyag és egyéb hulladékba botlik. A folyópartot benőtt térdig érő gyom láthatóan nem látott kaszát ebben az évben és csak tetézi a nyomasztó  benyomást egy elhanyagolt és hitevesztett városról, amely valamilyen rejtélyes oknál fogva  képtelen megszervezni önmagát és biztosítani lakosai számára a normális életkörülményeket, amelyekben gyermekeiket nevelhetnék...
   
Nájdu zodpovední otcovia mesta riešenie tohoto zložitého rébusu? Možno stačí, keď si spomenú, čo ich učili na základnej škole...

 

Megtalálják e a felelős városatyák a megoldást erre a bonyolult problémára? Lehet hogy elegendő lenne felidézni az alapiskolában tanultakat...
 


 
2012-08-20 07:53:44 Admin
Dobrý deň Marta, naše kontaktné adresy sú:oto.psenak@watson.sk a julius@szarka.sk
Ak budete ochotná priebežne informovať o stave detských ihrísk, radi vytvoríme samostatnú stránku podľa vzoru "Nové Zámky kritickým okom", čo je podobná iniciatíva Zuzky Balázsyovej a Bey Jozefíkovej sledujúca neporiadok v meste.
2012-08-20 04:34:53 marta
Pán Pšenák, budem úprimná, od soboty sa pohrávam s myšlienkou, že napíšem, no neviem, kam napísať ... Neporiadok, smeti a ... Nielen na hrádzi ... Mrzí ma však, že v sobotu som sa so svojou ratolesťou vybrala na detské ihrisko medzi Nábrežnou a Bitúnkovou ul. ... Priznám sa, bola som zhrozená!!! A v kútiku duše som sa obávala, čo ma na druhý deň čaká ...!? Aká diagnóza?! Dovolím si tvrdiť, že toto detské ihrisko okrem jeho zriadenia, žiadne iné hygienické a zdravotné podmienky nemôže spĺňať ...!? Snáď by sa kompetentní mohli zamyslieť ...
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,750 MODIFIED: 2019.02.16 18:57:17.MD5: 098e109679aaf1306302605624ab70f1 STATUS: OK  This window is : x